Hlavní navigace

TECHNOEXPORT, a.s.

Firma TECHNOEXPORT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou BXXXVI 62, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 418 188 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00000841

Sídlo:

Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 11. 1981

DIČ:

CZ00000841

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
46140 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

BXXXVI 62, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod od 1. 1. 1969

Obchodní firma

TECHNOEXPORT, a.s. od 16. 2. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1969

adresa

Třebohostická 3069/14
Praha 10000 od 3. 7. 2018

adresa

Třebohostická 3069/14
Praha 10 10031 do 3. 7. 2018 od 16. 2. 2011

adresa

Václavské náměstí 846/1
Praha 1 11334 do 16. 2. 2011 od 6. 12. 2002

adresa

Václavské náměstí 1
Praha 1 11334 do 6. 12. 2002 od 15. 10. 1997

adresa

Václavské náměstí 1
Praha 1 do 15. 10. 1997 od 23. 8. 1977

adresa

Václavské náměstí 56
Praha 1 do 23. 8. 1977 od 1. 1. 1969

Předmět podnikání

projektová činnost ve výstavbě od 28. 2. 2012

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 28. 2. 2012

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 6. 2009

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 3. 6. 2009 od 28. 1. 2008

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 3. 6. 2009 od 28. 1. 2008

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 3. 6. 2009 od 28. 1. 2008

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 3. 6. 2009 od 28. 1. 2008

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 3. 6. 2009 od 28. 1. 2008

činnost technických poradců v oblasti životního prostředí do 3. 6. 2009 od 28. 1. 2008

pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tím sovisejících do 15. 10. 1997 od 15. 10. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 3. 6. 2009 od 15. 10. 1997

pronájem nebytových prostor včetně základních služeb s tím souvisejících do 28. 2. 2012 od 15. 10. 1997

poradenství v obchodě a investicích do 28. 1. 2008 od 12. 11. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č.455/91 Sb.o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného do 3. 6. 2009 od 12. 11. 1993

obstaravatelská činnost ve správě nebytového fondu do 3. 6. 2009 od 12. 11. 1993

1) zahraniční obchod,zvláště vývoz a dovoz strojů a zařízení pro chemický průmysl,včetně zařízení pro průmysl gumárenský a plastikárenský,dále pro průmysl papíru a celulozy,jakož i pro průmysl potravinářský. do 12. 11. 1993 od 1. 1. 1969

2)vývoz i dovoz jednotlivých částí zařízení,náhradních dílů,kompo nentů,projektů,licencí,montáže,šáfmontáže a technické pomoci, popřípadě stavebních částí dodávek,vesměs pokud to souvisí s vývozem nebo dovozem zboží uvedeného pod bodem 1. do 12. 11. 1993 od 1. 1. 1969

vše to buď vlastním jménem a na vlastní účet nebo vlastním jménem a na cizí účet,u licencí a technické pomoci též cizím jménem a na cizí účet do 12. 11. 1993 od 1. 1. 1969

3)veškerá vedlejší činnost související s předmětem podnikání pod body 1) a 2),zejména: a)obstarávání záležitostí pro třetí osoby b)účast na zahraničním i tuzemském výrobním,obchodním nebo jiném podnikání v jakékoliv právně přípustné formě c)úprava nebo jiné zpracování prodávaného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících do 12. 11. 1993 od 1. 1. 1969

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 23. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 2. 1. 2021 od 23. 6. 2014

Na základě projektu rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a k přechodu této odštěpené části jmění na nově vznikající nástupnickou společnost Koruna Palace Assets a.s., IČ: 247 20640, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 113 34, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16339. od 11. 8. 2010

Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod (dále jen "Společnost") přijala dne 23.10.2009 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492 (dále jen "hlavní akcionář" či "Chemoprojek t, a.s."). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 34.807 ks listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, vydaných jako: - 359 ks jednotlivých akcií, série 04.01, pořadová čísla: 000001-000097, 000220-000236, 000253-000321, 000352-000353, 000357-000359, 000373-000377, 000379-000391, 000437-000476, 000478-000480, 000573-000578, 000641-000643, 000731-000793, 000800-000822, 00 0826-000838, 000840-000841, - 1 ks hromadné listiny číslo H 01, nahrazující celkem 34.448 ks jednotlivých akcií, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.01: 000098-000219, 000322-000351, 000396-000436, 000481-000572, 000579-000640, 000644-000730, 000794-000799, pořadová čísla nahr azených akcií série 04.02: 000001-001335, pořadová čísla nahrazených akcií série 04.03: 000001-032673, Z uvedeného vyplývá, že Chemoprojekt, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 696.140.000,- Kč, což představuje podíl 99,88 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 42 ks akcií série 04.01, pořadová čísla: 000237-000252, 000354-000356, 000360-000372, 000378, 000392-000395, 000477, 000823-000825, 000839, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost Chemoprojekt, a.s., se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 45273383, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodn ího rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 18.212,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, emitovanou společností TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem 090921 ze dne 21. září 2009, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Kř ižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metodu DCF entity) a přístup majetkový (metoda úč etní hodnoty a metoda likvidační hodnoty), přičemž výslednou hodnotu odhadl aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků, podle § 502 obchodního zákoníku, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s., Back office podíl ových fondů a výplat, Radlická 333/150, Praha 5, popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajíc ích se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. Podrobnosti postupu při převzetí akcií Společnosti a poskytnutí protiplnění uveřejní Společnost před Datem přechodu akcií způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti. do 21. 5. 2010 od 11. 11. 2009

Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti: 1) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti. 2) Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 2.787.920.000,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 696.980.000,- Kč. Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z e současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 100.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 20.000,- Kč. Důvody snížení základního kapitálu: úhrada neuhrazené ztráty minulých let. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti. 3) Akcionáři společnosti, kteří jsou vlastníky listinných akcií společnosti na jméno, předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rej stříku. Představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 2. 8. 2007

Valná hromada společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.267.300.000,- Kčs (slovy: tři miliardy dvě stě šedesát sedm milionů tři sta tisíc korun českých), a to upsáním nové emise akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základní ho kapitálu se nepřipouští. 2) Důvody zvýšení základního kapitálu: řešení neuhrazené části účetní ztráty společnosti za rok 2003, zajištění finanční a účetní stability společnosti, řešení významné části závazků společnosti vůči společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, K omunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556. 3) Způsob upisování akcií: První kolo První kolo je určeno pro upisování akcií společnosti s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že upisovací nárok se vypočte z maximální výše zvýšení základního kapitálu. Druhé kolo V druhém kole budou akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165. 4) Druh akcií, podoba, forma a počet akcií: kmenové listinné akcie na jméno, eminent: TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, 32.673 kusů akcií. 5) Jmenovitá hodnota nových akcií: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 6) Rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ve smyslu stanov společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod a právního řádu České republiky. 7) Akcie nového druhu nebudou vydány. 8) Poukázky na akcie nebudou vydávány. 9) Lhůta pro upsání akcií: První kolo bude zahájeno dvacátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dní. Představenstvo společnosti je v souladu s us tanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku povinno do deseti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zapsání usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu akcionářů na úpis nových akcií s uvedením dne, počínaje kterým začne běžet lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole začne běžet padesátým dnem po dni nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka bude stanovena na dvacet dnů. Počátek lhůty pro úpi s akcií ve druhém kole upisování a návrh smlouvy na úpis akcií s uvedením náležitostí dle § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, bude společnosti Česká inkasní, s.r.o. oznámen písemným sdělením zaslaným na adresu sídla společnosti Česká inkasn í, s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku a v seznamu akcionářů, nebo předáním osobně statutárními orgánu této společnosti, a to nejpozději do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole úpisu akcií. 10) Místem k úpisu akcií pro první i druhé kolo bude sídlo společnosti - Václavské náměstí 846/1, Praha 1, III. patro, dveře číslo 310, a to v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin. 11) Výše emisního kursu akcií se pro první i druhé kolo úpisu stanovuje ve výši jmenovité hodnoty akcií, a to 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Uvedená výše emisního kursu je stanovena s ohledem na ustanovení § 163a odst. 1 obchodního z ákoníku, jakož i s přihlédnutím k výši zvýšení základního kapitálu společnosti, jakož i k tomu, že jmenovitá hodnota nových akcií bude shodná se jmenovitou hodnotou akcií stávajících, přičemž zároveň je zohledněn zájem společnosti a stávajících akcionářů. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s využitím přednostního práva akcionářů (v prvním kole upisování) ke splacení emisního kursu peněžitými vklady. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na úpis akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to tak, že na jednu dosavadní kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá 15,015165 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 00.000,- Kč s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Upisovatelé, kteří upsali akcie společnosti v prvním kole, jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií v prvním kole, a to převody ze zahraničí na bankovní účet č. CZ 24 0300 0000 0000 1736 8 573 (IBAN), převody z tuzemska na bankovní účet č. 17368573/0300 (ABO), vedený u Československé obchodní banky, a.s., Praha, otevřený za tímto účelem společností dle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurz akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování akcií bude splacen výhradně započtením a tato společnost je povinna emisní kurz akcií upsaných ve druhém kole upisování splatit započtením nejpozději do deseti dnů ode d ne uplynutí lhůty pro úpis akcií v druhém kole upisování. 12) Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem: Praha 7, Komunardů 6, identifikační číslo: 60468165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 25556 vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Pohledávka, která bude započtena proti budoucí pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií: pohledávka České inkasní, s.r.o. vůči společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod vyplývající z Dohody o změně vzájemných práv a pov inností ze dne 30.6.2004. Důvody započtení: Důvodem započtení je řešení vztahů vůči věřiteli Česká inkasní, s.r.o. a zájem na oddlužení společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod. Představenstvo společnosti je povinno do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole zaslat společnosti Česká inkasní, s.r.o. návrh smlouvy na započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splace ní emisního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní s.r.o. ve druhém kole úpisu akcií, přičemž tento návrh musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem pro tento smluvní typ. Společnost Česká inkasní, s.r.o. je povinna nejpozději do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro úpis akcií ve druhém kole uzavřít se společností smlouvu o započtení pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. proti pohledávce společnosti na splacení emis ního kurzu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole a splatit tímto 100% emisního kursu akcií upsaných společností Česká inkasní, s.r.o. ve druhém kole upisování. 13) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 14.9.2004 (slovy: čtrnáctého září roku dvou tisícího čtvrtého) podalo u Městského soudu v Praze návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. do 2. 8. 2007 od 22. 7. 2005

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod ze dne 28.11.2000. Mimořádná valná hromada schválila usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu, a to formou dle ustanovení § 59 odst. 7 číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (kapitalizace pohledávek). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky společnosti Česká inkasní, s.r.o. za společnostií TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod v celkové výši 133.500.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých). Nová výše základního jmění bude činit částku 217.600.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých). Počet nově upisovaných akcií: 1.335 kusů. Druh akcií: kmenové akcie Podoba akcií: listinné Forma akcií: na jméno Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí při jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jkedno sto tisíc korun českých) celkovou částkou ve výši 133.500.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony pět set tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu se nepřipouští. V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, se vylučuje přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis akcií, a to s ohledem na navrhovaný způsob zvýšení základního jmění společnosti. Upisování a splacení nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci, a to obchodní společnosti Česká inkasní, s.r.o., se sídlem Komunardů 6, Praha 7, na adrese sídla společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha 1, Václavské náměstí 1, a to ve lhůtě do deseti (10) dnů po dni, ve kterém nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 2. 8. 2007 od 26. 2. 2001

Akcie na jméno jsou převoditelné na jinou osobu rubopisem a to po předchozím souhlasu představenstva. Převod akcií nabývá účinnosti až dnem zápisu v knize akcionářů, kterou vede společnost. do 2. 8. 2007 od 11. 6. 1997

Akcie jsou vydány v listinné podobě. do 23. 6. 2014 od 11. 6. 1997

Záměr snížit základní jmění společnosti na 84,100.000,-Kč ( osmdesátčtyřimilionůjednostotisíc Kč) s rozdělením na 841 akcií po 100.000,-Kč. do 12. 11. 1993 od 11. 3. 1993

náměstek generálního ředitele. ing.Milan Bubeník Mračnická 1056,Praha 10-Hostivař do 11. 4. 1991 od 18. 12. 1989

náměstek generálního ředitele: ing.Václav Pšenička Hostivice I.,Sídliště na pískách 519,okr.Praha -západ do 11. 4. 1991 od 18. 12. 1989

Generální ředitel: ing.Josef Cílek Kaplická 854/53,Praha 4 do 29. 11. 1995 od 18. 12. 1989

náměstek generálního ředitele: ing.Josef Cílek Kaplická 854/53,Praha 4 do 18. 12. 1989 od 14. 9. 1989

náměstek generálního ředitele: ing.Jaroslav Strnad Jablonecká 420,Praha 9 do 11. 4. 1991 od 15. 2. 1988

Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta Krohova 2254,Praha 6-Baba do 14. 9. 1989 od 12. 3. 1984

náměstek generálního ředitele:ing.Jiří Palounek Poříčany 353,okr.Nymburk do 29. 3. 1989 od 11. 7. 1978

náměstek generálního ředitele: Jiří Sosnovec,Nad Šutkou 20, Praha 8 do 14. 9. 1989 od 22. 5. 1978

Generální ředitel:ing.Oldřich Kuchta,V rozkvětu 2671,Praha 3 do 12. 3. 1984 od 10. 11. 1977

Usnesením valné hromady konané dne 30.4.1975 byly přijaty změny §§ 17a19 stanov společnosti. Tyto změny byly schváleny rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 11.7.1975, čj.715/75/SN. do 29. 11. 1995 od 21. 1. 1976

Změny se týkají vnitřních poměrů společnosti. do 29. 11. 1995 od 21. 1. 1976

Usnesením valné hromady konané dne 21.4.1971 byly změněny ustanovení §§ 1,5,7,8,9,11,12,15,16,17,18,19,20,25,27 a zrušeny ustanovení §§ 21,22,23 a 29 stanov společnosti. do 29. 11. 1995 od 30. 12. 1971

Tyti změny byly schváleny rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 25.11.1971 čj.14/251/71. do 29. 11. 1995 od 30. 12. 1971

generální ředitel: ing.Zdeněk Mizera, Špálova 7,Praha 6 do 10. 11. 1977 od 6. 5. 1971

náměstek generálního ředitele: ing.Oldřich Kuchta Na Pernikářce 26,Praha 6 do 10. 11. 1977 od 17. 2. 1969

Akciová společnost byla zřízena podle zákona č.243/49 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 17.12.1968 č.j.2345/68-SM,dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 17.12.1968,osvědčené notářským zápisem ze dne 17.12.1968 č.j.1 N 541/68 1 NZ 394/68. od 1. 1. 1969

Generální ředitel: ing. Oldřich Mojžíšek,U Pergamenky 6,Praha 7 do 6. 5. 1971 od 1. 1. 1969

náměstek generálního ředitele: František Samek, Novovysočanská 15 Praha 9 do 11. 12. 1972 od 1. 1. 1969

Představenstvo společnosti se skládá z 5-13 členů. do 29. 11. 1995 od 1. 1. 1969

název společnosti slovensky: TECHNOEXPORT účastinárska spoĺočnost pre zahraničný obchod do 29. 11. 1995 od 1. 1. 1969

název společnosti anglicky: TECHNOEXPORT Foreign Trade Company Limited do 29. 11. 1995 od 1. 1. 1969

název společnosti francouzsky: TECHNOEXPORT Société Anonyme pour le Commerce Extérieur do 29. 11. 1995 od 1. 1. 1969

název společnosti německy: TECHNOEXPORT Aktiengesellschaft für Aussenhandel do 29. 11. 1995 od 1. 1. 1969

název společnosti rusky: TECHNOEXPORT Vněšnětorgovoe akcioněrnoe obščestvo do 29. 11. 1995 od 1. 1. 1969

název společnosti španělsky: TECHNOEXPORT Sociedad Anónyma pare el Commercio Exterior do 29. 11. 1995 od 1. 1. 1969

Kapitál

Základní kapitál

vklad 418 188 000 Kč

od 11. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 696 980 000 Kč

do 11. 8. 2010 od 2. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 3 484 900 000 Kč

do 2. 8. 2007 od 17. 4. 2007

Základní kapitál

vklad 217 600 000 Kč

do 17. 4. 2007 od 10. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 84 100 000 Kč

do 10. 4. 2002 od 12. 11. 1993

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

do 12. 11. 1993 od 1. 1. 1969
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 12 000 Kč, počet: 34 849 od 2. 1. 2021
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 12 000 Kč, počet: 34 849 do 2. 1. 2021 od 23. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 12 000 Kč, počet: 34 849 do 23. 6. 2014 od 11. 8. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 34 849 do 11. 8. 2010 od 2. 8. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 34 849 do 2. 8. 2007 od 17. 4. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 176 do 17. 4. 2007 od 10. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 841 do 10. 4. 2002 od 12. 11. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 200 do 12. 11. 1993 od 1. 1. 1969

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Karel Kareta

člen správní rady

První vztah: 2. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Krajanská 360/46, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Plachý MBA

člen správní rady

První vztah: 2. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Vojtěšská 196/18, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Plachý CSc.

Předseda správní rady

První vztah: 2. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 1. 2021

Na cípu 457, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Karel Kareta

člen správní rady

První vztah: 7. 5. 2020 - Poslední vztah: 2. 1. 2021

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2020

Krajanská 360/46, Praha, 149 00, Česká republika

Tomáš Plachý

statutární ředitel

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 10. 6. 2014

Na cípu 457, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 2. 1. 2021

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 10. 6. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2020

Na cípu 457, Praha, 149 00, Česká republika

Tomáš Plachý

statutární ředitel

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha, 149 00, Česká republika

Tomáš Plachý

statutární ředitel

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • jednatel

  H Project, s.r.o.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  AQUATIS a.s.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  Chemoprojekt, a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • člen správní rady

  Koruna Palace Assets a.s.

  Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  SPL a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Ing. Tomáš Plachý MBA

člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2021

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 31. 12. 2020

Vojtěšská 196/18, Praha, 110 00, Česká republika

Tomáš Plachý

statutární ředitel

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • jednatel

  H Project, s.r.o.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  AQUATIS a.s.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  Chemoprojekt, a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • člen správní rady

  Koruna Palace Assets a.s.

  Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  SPL a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Tomáš Plachý

statutární ředitel

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. Karel Kareta

člen správní rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 7. 5. 2020

vznik členství: 10. 6. 2014

Krajanská 360/46, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý MBA

člen správní rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Na Křtině 271, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2013 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 10. 6. 2014

Na Křtině 271, Praha 4, 149 00, Česká republika

Karel Kareta

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2013 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 10. 6. 2014

Krajanská 360/46, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 12. 10. 2013

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 10. 6. 2014

Na Křtině 271, Praha 4, 149 00, Česká republika

Michal Krejčík

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2013

zánik členství: 30. 9. 2013

vznik funkce: 30. 6. 2011

Kutnauerovo nám. 679/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 16. 12. 2010

Štítová 243, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Mengler CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 16. 12. 2010

Zlatnická 1129/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Plachý MBA

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 16. 12. 2010

Na Křtině 271, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Mengler CSc.

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 24. 8. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

Zlatnická 1129/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Kuba

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2009

zánik funkce: 16. 12. 2010

Za zahradami 397/4, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Lubomír Prosek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 16. 6. 2008

zánik členství: 25. 6. 2009

U Zeleného ptáka 1159, Praha 4, 148 00, Česká republika

Dmitrij Švec

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 18. 12. 2007

zánik členství: 15. 6. 2009

Betlémská 10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Wesselý

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2010

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 21. 6. 2010

vznik funkce: 24. 9. 2007

zánik funkce: 21. 6. 2010

Do Lehovic 2208, Říčany, 251 01, Česká republika

Pavel Kryštof

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2007 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

vznik členství: 24. 9. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 24. 9. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2009

Kpt. Stránského 960, Praha 9, 198 00, Česká republika

Jan Mayer

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 24. 9. 2007

Nad Rokoskou 9a/2237, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Pavel Mráz

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 24. 9. 2007

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 24. 9. 2007

5. května 1324/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Miloslav Kožnar

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 24. 9. 2007

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 24. 9. 2007

Na Poříčí 16, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Miroslav Langer

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 30. 1. 2008

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 3. 1. 2008

Štíbrova 1213/18, Praha 8, 182 00, Česká republika

Michal Krejčík

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 16. 12. 2010

Kutnauerovo nám. 679/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Pavel Mráz

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 29. 4. 1994

zánik členství: 1. 6. 2006

5.května 1324/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Cílek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 31. 10. 1990

zánik členství: 1. 6. 2006

vznik funkce: 30. 5. 1995

zánik funkce: 1. 6. 2006

generální ředitel do 16. 8. 2006 od 12. 8. 2003

Nepálská 802/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Palounek

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 31. 3. 1992

zánik členství: 1. 6. 2006

Kounická 353, Poříčany, Česká republika

Michal Krejčík

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 1. 6. 2002

zánik členství: 1. 6. 2006

Kutnauerovo nám. 679/4, Praha 6, 169 00, Česká republika

ing. Miroslav Langer

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 6. 12. 2002

zánik členství: 1. 6. 2002

Štíbrova 1213/18, Praha 8 - Kobylisy, 180 00, Česká republika

Ing. Věra Kicová

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 9. 5. 1996

zánik členství: 1. 6. 2006

Vinohradská 74, Praha 3, Česká republika

ing. Josef Cílek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 12. 8. 2003

generální ředitel do 12. 8. 2003 od 3. 4. 1997

Španielova 1314/23, Praha 6, Česká republika

Věra Kicová

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

Vinohradská 74, Praha 3, Česká republika

ing. Josef Cílek CSc.

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

generální ředitel do 3. 4. 1997 od 29. 11. 1995

Kaplická 854/53, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Mráz

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 2003

5.května 1324/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Lubor Vitáček

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 4. 3. 1999

Slunečná 17, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. Karel Páral

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

Na rozhraní 548, Hradec Králové 12, 500 12, Česká republika

ing. Jiří Palounek

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 1993 - Poslední vztah: 12. 8. 2003

Kounická 353,Poříčany, okr.Nymburk, Česká republika

ing. Jiří Tesner

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Hrubínova 1460, Hradec Králové 2, Česká republika

František Smrčka

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 4. 3. 1999

Pujmanové 879/31, Praha 4 - Podolí, Česká republika

ing. Luděk Doležal

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Nad údolím 13/241, Praha 4-Hodkovičky, Česká republika

ing. Josef Cílek CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Kaplická 854/53, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Novák CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Jaselská 10, Praha 6, Česká republika

Ing. Antonín Šinágl

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Zahradní 92, Meziboří, Česká republika

ing. Josef Čimbora

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 11. 3. 1993

Slatinská 6, Bratislava, Česká republika

ing. Jaroslav Lněnička

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 11. 3. 1993

Uhlířova 1144, Hradec Králové, Česká republika

ing. Radim Štengl CSc.

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 1989 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Sovětské armády 785/42, Praha 4-Modřany, Česká republika

ing. Karel Noga

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 1988 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Třemošnice 186, okr.Chrudim, Česká republika

ing. Jan Bartošic

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1988 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Sverdlova 13, Brno, Česká republika

ing. Josef Peringer

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1988 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Rudé armády 799, Hradec Králové III, Česká republika

ing. Milan Šíbl

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1987 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Plzenecká 74, Plzeň, Česká republika

ing. Alois Ondra

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1987 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Saratovská 18, Bratislava IV, Česká republika

ing. Miroslav Švejka

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 1986 - Poslední vztah: 26. 10. 1989

Zemědělská 14, Praha 6, Česká republika

ing. Svatopluk Pastyřík

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 1986 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Kamýcká 945, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Havel

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 1986 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Odborářská 888, Chotěboř, Česká republika

ing. František Devera

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1985 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

U nádraží 138, Hořovice, Česká republika

ing. Adolf Murín

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1985 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Nezabudkova 36, Bratislava, Česká republika

ing. Josef Hlavačka

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 1984 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Žerotínova 247, Napajedla, Česká republika

Zdeněk Štrunc

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 1984 - Poslední vztah: 19. 8. 1987

Hálkova 34, Plzeň, Česká republika

ing. Ivan Križko

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1983 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

Sklodovskej 4, Bratislava, Česká republika

ing. Zbyněk Oktábec CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1983 - Poslední vztah: 18. 9. 1986

Milešovská 7, Praha 3, Česká republika

ing. Vladimír Lexa

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1983 - Poslední vztah: 4. 8. 1983

Červeňova 15, Bratislava, Česká republika

ing. Eduard Nešpor

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1983 - Poslední vztah: 27. 7. 1984

Mahenova 7, Břeclav, Česká republika

ing. Ludovít Brezula

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1983 - Poslední vztah: 18. 9. 1986

Pod Rovnicami 13, Bratislava, Česká republika

ing. Zdeněk Trnka

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1983 - Poslední vztah: 19. 8. 1987

Štěpánská 59, Praha 1, Česká republika

ing. Karel Noga

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1983 - Poslední vztah: 18. 8. 1988

Třemošnice 186, okr.Chrudim, Česká republika

ing. Leopold Faber

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1983 - Poslední vztah: 18. 8. 1988

Brechtova 2, Brno-Lesná, Česká republika

Václav Šmídl

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1980 - Poslední vztah: 27. 7. 1984

Sokolovská 97, Plzeň, Česká republika

ing. Zdeněk Feigl

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1976 - Poslední vztah: 31. 12. 1991

S.K.Neumanna 11, Praha 8, Česká republika

ing. Vladimír Štroner

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1976 - Poslední vztah: 18. 8. 1988

Merhautova 78, Brno, Česká republika

Fridolín Kotrba

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1976 - Poslední vztah: 27. 12. 1985

Na sklonku 1, Praha 5, Česká republika

ing. Josef Doležal

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1976 - Poslední vztah: 5. 2. 1980

Slunečná 28, Plzeň, Česká republika

František Nepovím

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 1976 - Poslední vztah: 2. 7. 1976

Nad Hercovkou 18, Praha 8, Česká republika

Dr. Václav Ohnútek

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 1973 - Poslední vztah: 5. 4. 1983

Viniční 224, Brno, Česká republika

ing. Jaroslav Klimecký

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 1973 - Poslední vztah: 5. 4. 1983

Bohuslavice 2, okr.Gottwaldov, Česká republika

ing. Jan Ludvík

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 1973 - Poslední vztah: 21. 1. 1976

Táborská 36, Plzeň, Česká republika

ing. Imrich Varhola

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 1973 - Poslední vztah: 5. 4. 1983

Hanzlíčkova 11, Bratislava, Česká republika

František Matys

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 1973 - Poslední vztah: 18. 9. 1986

Heleny Malířové 6, Brno, Česká republika

Oldřich Čermák

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 1973 - Poslední vztah: 18. 9. 1986

Severní 1144, Chotěboř, Česká republika

Cyrill Voráč

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 1971 - Poslední vztah: 16. 10. 1973

Labská kotlina 973, Hradec Králové, Česká republika

ing. Josef Bouda

předseda představenstva

První vztah: 9. 9. 1971 - Poslední vztah: 2. 7. 1976

.. do 2. 7. 1976 od 9. 9. 1971

Marxova 6, Blansko, Česká republika

ing. Karol Kubala

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 1971 - Poslední vztah: 5. 4. 1983

Plzeňská 11, Bratislava, Česká republika

ing. Josef Bouda

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1971 - Poslední vztah: 9. 9. 1971

Marxova 6, Blansko, Česká republika

ing. Karol Kubala

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1971 - Poslední vztah: 9. 9. 1971

Plzeňská 11, Bratislava, Česká republika

ing. Karol Morár

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1971 - Poslední vztah: 16. 10. 1973

Košická 26, Bratislava, Česká republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1971 - Poslední vztah: 16. 10. 1973

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Dr. Jan Tichý

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1971 - Poslední vztah: 2. 7. 1976

Třída SNB 699/74, Praha 10, Česká republika

Antonín Babáček

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1971 - Poslední vztah: 5. 4. 1983

Chládkova 20, Brno, Česká republika

ing. Štefan Voskár

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 2. 9. 1971

generální ředitel Závodů pro chemickou výrobu,oborové ředitelství Bratislava do 2. 9. 1971 od 1. 1. 1969

.., Česká republika

ing. Zdeněk Chytil

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 2. 9. 1971

Jurkovičova 8, Brno, Česká republika

František Staněk

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 2. 9. 1971

Tábor 44 c, Brno, Česká republika

Ladislav Hemelík

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 2. 9. 1971

V lipkách 866, Hradec Králové I, Česká republika

ing. Bohuslav Preclík

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 2. 9. 1971

U Vodárny 16, Praha 3, Česká republika

Miroslav Tkadlec

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 2. 9. 1971

Prievozska cesta 27, Bratislava, Česká republika

Vladislav Čermák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 16. 10. 1973

Dělnická 872, Chotěboř, Česká republika

Rudolf Mačák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 16. 10. 1973

Revoluční 1283, Gottwaldov I, Česká republika

Antonín Kunc

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 16. 10. 1973

Tlustice 101, Hořovice, Česká republika

Jiří Löffler

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 21. 1. 1976

Krasnojarská 12, Praha 10-Vršovice, Česká republika

ing. Josef Malát

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 5. 4. 1983

Průběžná 63, Praha 10, Česká republika

Svatopluk Klaban

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 5. 4. 1983

Bělehradská 37, Praha 2, Česká republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1969 - Poslední vztah: 2. 9. 1971

obchodní ředitel oborového podniku Škoda Plzeň do 2. 9. 1971 od 1. 1. 1969

.., Česká republika

Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně. Ostatní členové správní rady jsou oprávněni zastupovat společnost vždy společně s jedním dalším členem správní rady.

od 2. 1. 2021

Za Společnost jedná ve všech věcech navenek statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 23. 6. 2014

Za společnost jednají jejím jménem ve všech věcech navenek společně: - předseda a místopředseda představenstva nebo - předseda a jeden člen představenstva anebo - místopředseda a jeden člen představenstva. Samostatně může navenek za společnost jejím jménem jednat pouze předseda představenstva, a to na základě písemného pověření představenstvem, pokud mu bylo uděleno.

do 23. 6. 2014 od 1. 8. 2011

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány: - jediný člen představenstva, nebo - prokurista ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku, může-li podle prokury jednat samostatně, nebo - třetí osoba na základě písemné plné moci udělené představenstvem.

do 1. 8. 2011 od 18. 1. 2011

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo na psané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a své funkce vždy dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 18. 1. 2011 od 2. 8. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti. Podepisování za společnost ses děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti.

do 15. 10. 1997 od 15. 10. 1997

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti.

do 2. 8. 2007 od 15. 10. 1997

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a společnost zastupuje předseda představenstva, který je současně generálním ředitelem společnosti.

do 15. 10. 1997 od 29. 11. 1995

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a společnost zastupuje člen představenstva, který je pověřen funkcí generálního ředitele společnosti a předseda představenstva, a to každý samostatně. Ostatní členové představenstva mohou jednat za společnost pouze v rozsahu písemného zmocnění představenstva. Za společnost mohou jednat a zastupovat ji též pracovníci, či jiné osoby, na základě prokury, případně plné moci udělené členem představenstva, který je pověřen funkcí generálního ředitele. Prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 29. 11. 1995 od 12. 11. 1993

Podepisování: Podle změněného § 5 stanov podepisování za společnost se děje nyní tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě jeden nebo několik členů představenstva pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni a generální ředitel, nebo generální ředitel nebo některý jeho náměstek nebo prokurista se samostat- nou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 12. 11. 1993 od 30. 12. 1971

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popřípadě jeden nebo několik členů představenstva pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo genrální ředitel nebo některý jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 30. 12. 1971 od 1. 1. 1969

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Jan Mengler CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2013 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 16. 12. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2014

Zlatnická 1129/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. René David

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2012 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 17. 5. 2012

zánik členství: 10. 6. 2014

Londýnská 16, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. František Doleček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 23. 6. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 10. 6. 2014

Wichterlova 2372/10, Praha 9, 182 00, Česká republika

Michal Krejčík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

Kutnauerovo nám. 679/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Mengler CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 10. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 16. 12. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2014

Zlatnická 1129/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Tomáš Jindra

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 16. 12. 2010

Dlouhá 618/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 16. 12. 2010

Štítová 243, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Radek Zamrzla

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 16. 12. 2010

Americká 1301/12, Karlovy Vary, 360 09, Česká republika

Hana Benediktová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 16. 12. 2010

Chelčického 28, Chlum u Třeboně, 378 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Tomáš Jindra

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 11. 2009

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

Pod dálnicí 472/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. René David

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 6. 2012

vznik členství: 21. 5. 2009

zánik členství: 17. 5. 2012

Londýnská 16, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Helena Tychnová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 21. 5. 2009

zánik členství: 15. 12. 2010

V Dubině 164, Černošice, 252 28, Česká republika

Tomáš Čumpelík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 25. 6. 2009

Výletní 364/6, Praha 4, 142 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Klapka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 10. 8. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 11. 9. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2009

Laškov 108, 798 57, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Pavel Pražák

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 10. 8. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 11. 9. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2009

Podléšková 1229/24, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Radek Zamrzla

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2007 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 10. 8. 2007

zánik členství: 25. 3. 2008

Americká 1301/12, Karlovy Vary, 360 09, Česká republika

JUDr. Petr Polák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

Podolská 606/120, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Karel Štogl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2007 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 11. 4. 2007

zánik členství: 25. 6. 2007

Melodická 1418/15, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. René David

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 21. 5. 2009

Londýnská 16, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Platovský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 22. 5. 2006

zánik členství: 21. 5. 2009

Doubravická 1307, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Bis

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik členství: 4. 5. 2006

zánik členství: 10. 8. 2007

Koterovská 145, Plzeň, 326 00, Česká republika

Zdeněk Čáp PhD.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik členství: 4. 5. 2006

zánik členství: 9. 8. 2007

vznik funkce: 18. 5. 2006

zánik funkce: 9. 8. 2007

Vlasákova 2763/5, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Karel Goldemund

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 21. 5. 2007

vznik členství: 4. 5. 2006

zánik členství: 11. 4. 2007

Tyršova 681/38, Vyškov, Česká republika

Ing. Miloslav Hejnák CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 25. 9. 2007

vznik členství: 4. 5. 2006

zánik členství: 10. 8. 2007

vznik funkce: 18. 5. 2006

zánik funkce: 10. 8. 2007

Slezská 119, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Miloslav Hejnák CSc.

předseda

První vztah: 6. 12. 2002 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 4. 5. 2006

vznik funkce: 14. 9. 2000

zánik funkce: 4. 5. 2006

Slezská 119, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Milan Čoupek

člen

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

zánik členství: 4. 5. 2006

vznik funkce: 14. 6. 2001

Vinohrady 15, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Petr Platovský

člen

První vztah: 20. 9. 2000 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 21. 5. 2000

zánik členství: 22. 5. 2006

Na sádce 1748, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. René David

člen

První vztah: 20. 9. 2000 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 21. 5. 2000

zánik členství: 22. 5. 2006

Londýnská 16, Praha 2, 120 00, Česká republika

Jan Mayer

člen

První vztah: 20. 9. 2000 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 4. 5. 2006

Kolínská 1666/19, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Ing. Jiří Špička

člen

První vztah: 20. 9. 2000 - Poslední vztah: 26. 5. 2006

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 19. 10. 2005

Arménská 4, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Miloslav Hejnák CSc.

člen

První vztah: 20. 9. 2000 - Poslední vztah: 6. 12. 2002

Slezská 119, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Miroslav Doležal

člen

První vztah: 4. 3. 1999 - Poslední vztah: 20. 9. 2000

Smetanova 317, Vejprnice, 330 27, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Irena Krecarová

člen (z řad prac. Technoexportu)

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

Krohova 2254/37, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Poupa

člen

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2000

Aubrechtové 3110, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jiří Poupa

člen (z řad prac. Technoexportu)

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

Aubrechtové 3110, Praha 10, 100 00, Česká republika

Irena Kuchtová

člen

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 2000

Krohova 2254/37, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Pavel Fiala

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 4. 3. 1999

Adélova 14, Plzeň, 320 01, Česká republika

ing. Radim Štengl CSc.

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 2000

K Vltavě 785/42, Praha 4 - Modřany, 140 00, Česká republika

ing. Vratko Kaššovič CSc.

člen

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 2000

Damborského 2, Bratislava, Česká republika

ing. Eva Krecarová

člen

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

Vršovická 16, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. Jaroslav Weiss

člen

První vztah: 5. 1. 1995 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Sokolovská 97, Plzeň, 323 15, Česká republika

Antonín Kadlec

člen

První vztah: 12. 11. 1993 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2001

Loosova 14, Brno, Česká republika

ing. Jiří Kroupa

člen

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Severní 1334, Chotěboř, Česká republika

ing. Miroslav Chocholouš

člen

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Fučíkova 871, Chodov, Česká republika

ing. Karel Babor

člen

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Rakouského 3161, Praha 4, Česká republika

ing. Miloš Kadlec

člen

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Na vyhlídce 1737/5, Děčín 6, Česká republika

Yona Šourková

člen

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

Mazurská 520, Praha 8, Česká republika

Další vztahy firmy TECHNOEXPORT, a.s.

3 fyzické osoby

JUDr. Karel Kareta

člen správní rady

První vztah: 7. 5. 2020

vznik členství: 10. 6. 2014

Krajanská 360/46, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Na cípu 457, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Plachý MBA

člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Vojtěšská 196/18, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • jednatel

  H Project, s.r.o.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  AQUATIS a.s.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  Chemoprojekt, a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • člen správní rady

  Koruna Palace Assets a.s.

  Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  SPL a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 10. 2. 2017 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • jednatel

  H Project, s.r.o.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  AQUATIS a.s.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  Chemoprojekt, a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • člen správní rady

  Koruna Palace Assets a.s.

  Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  SPL a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 2. 2017

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • jednatel

  H Project, s.r.o.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  AQUATIS a.s.

  Botanická 834/56, Brno Veveří, 602 00

 • předseda správní rady

  Chemoprojekt, a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • člen správní rady

  Koruna Palace Assets a.s.

  Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  SPL a.s.

  Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Ing. Tomáš Plachý CSc.

předseda správní rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Štítová 243, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý MBA

člen správní rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Na Křtině 271, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Karel Kareta

člen správní rady

První vztah: 23. 6. 2014 - Poslední vztah: 7. 5. 2020

vznik členství: 10. 6. 2014

Krajanská 360/46, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý MBA

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

samostatná prokura do 1. 8. 2011 od 20. 7. 2009

Na Křtině 271, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. Ing. Tomáš Novotný

První vztah: 20. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 9. 2008

Panu JUDr. Ing. Tomáši Novotnému byla udělena samostatná prokura. do 8. 9. 2008 od 20. 4. 2007

Štíbrova 1218/8, Praha 8, 182 00, Česká republika

Jan Mayer

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 24. 10. 2007

sam. prokura do 24. 10. 2007 od 16. 8. 2006

Nad Rokoskou 9a/2237, Praha 8, 182 00, Česká republika

sam.prok.Ing. Václav Mašek

První vztah: 12. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 10. 2007

Kolínská 1964/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Michal Krejčík

První vztah: 5. 3. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2009

samostatná prokura do 20. 7. 2009 od 5. 3. 1999

Kutnauerovo nám. 679/4, Praha 6, Česká republika

sam.prok.ing. Miroslav Langer

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 24. 10. 2007

Štíbrova 1213/18, Praha 8, Česká republika

Miroslav Langer

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Štíbrova 1213/18, Praha 8, Česká republika

Ing. Miroslav Langer

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Štíbrova 1213/18, Praha 8, Česká republika

sam.prok.ing. Jiří Palounek

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 24. 10. 2007

Kounická 353,Poříčany, okr.Nymburk, Česká republika

sam.prok.ing. Luděk Doležal

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 5. 1. 1995

Nad údolím 241/13, Praha 4, Česká republika

sam.prok.ing. Pavel Mráz

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 24. 10. 2007

5.května 1324/7, Praha 4, Česká republika

sam.prok.ing. Zdeněk Humhal

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Doubravčická 2200, Praha 10, Česká republika

sam.prok.ing. Jiří Knobloch

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 11. 6. 1997

Bělocerkevská 1009/1, Praha 10 - Vršovice, Česká republika

sam.prok.ing. Adam Kisza

První vztah: 11. 3. 1993 - Poslední vztah: 12. 8. 2003

Frýdlantská 1319/5, Praha 8 - Kobylisy, Česká republika

prokurista:ing. Milan Pazour

První vztah: 11. 4. 1991 - Poslední vztah: 11. 3. 1993

Klimovova 2106, Praha 5, Česká republika

Sam Prok.Ing.Jiří Kedles

První vztah: 15. 11. 1990 - Poslední vztah: 11. 3. 1993

Fibichova 3, Praha 3, Česká republika

sam.prok.ing. Lubomír Vitáček

První vztah: 15. 11. 1990 - Poslední vztah: 5. 3. 1999

Slunečná 17, Praha 10-Strašnice, Česká republika

sam.prok. Lubomír Pohanka

První vztah: 31. 5. 1990 - Poslední vztah: 11. 3. 1993

Majorova 1469, Praha 4 - Opatov, Česká republika

sam.prok.ing. Václav Dvořák

První vztah: 26. 10. 1989 - Poslední vztah: 24. 10. 2007

Boháčova 863, Praha 4, Česká republika

sam.prok.ing. Josef Cílek

První vztah: 25. 8. 1988 - Poslední vztah: 14. 9. 1989

Kaplická 854/53, Praha 4, Česká republika

sam.prok.ing. Oldřich Staněk

První vztah: 15. 2. 1988 - Poslední vztah: 31. 5. 1990

Poljanovova 3241, Praha 4, Česká republika

Sam Prok.Ing.Václav Pšenička

První vztah: 19. 8. 1987 - Poslední vztah: 18. 12. 1989

Sídliště na pískách 519, Hostivice,okr.Praha-západ, Česká republika

sam.prok.ing. Jaroslav Strnad

První vztah: 1. 2. 1985 - Poslední vztah: 15. 2. 1988

Jablonecká 420, Praha 9, Česká republika

sam.prok.ing. Milan Bubeník

První vztah: 6. 1. 1983 - Poslední vztah: 18. 12. 1989

Mráčnická 1056, Praha 10, Česká republika

sam.prok.ing. Věroslav Zíka

První vztah: 30. 7. 1981 - Poslední vztah: 31. 5. 1990

Žateckých 4, Praha 4, Česká republika

sam.prok.ing. Tomáš Strakoš

První vztah: 12. 1. 1981 - Poslední vztah: 6. 1. 1983

Běluňská 1970, Praha 9-Horní Počernice, Česká republika

sam.prok.ing. Zdeněk Vilím

První vztah: 11. 7. 1978 - Poslední vztah: 27. 10. 1988

Družná 1273/6, Praha 4, Česká republika

sam.prok.ing. Josef Cílek

První vztah: 24. 5. 1978 - Poslední vztah: 1. 2. 1985

Kaplická 854/53, Praha 4,sídliště Pankrác I, Česká republika

sam.prok. Marie Svobodová

První vztah: 7. 2. 1978 - Poslední vztah: 24. 5. 1978

V Zálomu 5, Praha 4, Česká republika

sam.prok.ing. Josef Šmíd

První vztah: 14. 4. 1976 - Poslední vztah: 31. 5. 1990

Na Chodovci 2504, Praha 4, Česká republika

sam.prok. Miroslav Pavlíček

První vztah: 14. 4. 1976 - Poslední vztah: 12. 1. 1981

Čechova 309, Horní Počernice, Česká republika

sam.prok.ing. Jiří Palounek

První vztah: 21. 1. 1976 - Poslední vztah: 11. 7. 1978

Poříčany 353, okr. Nymburk, Česká republika

sam.prok. Jan Zmrhal

První vztah: 15. 10. 1974 - Poslední vztah: 15. 2. 1988

Tolstého 21/1063, Praha 10-Vršovice, Česká republika

sam.prok. Jaroslav Hejhal

První vztah: 7. 3. 1973 - Poslední vztah: 14. 4. 1976

Vodičkova 707/37, Praha 1, Česká republika

sam.prok.ing. Věroslav Zíka

První vztah: 1. 11. 1971 - Poslední vztah: 15. 10. 1974

Žateckých 4, Praha 4, Česká republika

Sam Prok. Stanislav Rybář

První vztah: 8. 1. 1971 - Poslední vztah: 12. 1. 1981

tř.SNB 9, Praha 10, Česká republika

sam.prok. Jiří Sosnovec

První vztah: 25. 3. 1969 - Poslední vztah: 22. 5. 1978

Nad Šutkou 20, Praha 8, Česká republika

sam.prok.ing. František Huml

První vztah: 25. 3. 1969 - Poslední vztah: 16. 6. 1972

V Olšinách 2012, Praha 10, Česká republika

sam.prok. Václav Stříbrný

První vztah: 25. 3. 1969 - Poslední vztah: 27. 9. 1971

Jungmannova 30, Praha 1, Česká republika

sam.prok. Jiří Ureš

První vztah: 25. 3. 1969 - Poslední vztah: 31. 12. 1970

U Smaltovny 26, Praha 7, Česká republika

sam.prok.ing. Štefan Glosík

První vztah: 25. 3. 1969 - Poslední vztah: 31. 12. 1970

Ke Krči 25, Praha 4, Česká republika

Chemoprojekt, a.s.

První vztah: 21. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 5. 2011

Třebohostická 3069/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Safichem Projekty Group AG

Tödistrasse 16, Švýcarská konfederace, Curych, 8002

od 18. 2. 2016

SAFICHEM GROUP AG

Tödistrasse 16, Švýcarská konfederace, Zürich, 8002

do 18. 2. 2016 od 23. 6. 2014

SAFICHEM GROUP AG

Švýcarská konfederace

do 23. 6. 2014 od 26. 3. 2013

Petofin AG

Švýcarská konfederace

do 26. 3. 2013 od 3. 5. 2011

Chemoprojekt, a.s., IČ: 45273383

Třebohostická, Česká republika, Praha 10, 100 31

do 3. 5. 2011 od 21. 5. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 8. 1992

Živnosti

Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 1. 2012
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 1. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 8. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).