Hlavní navigace

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Firma TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2409, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 52 548 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25505611

Sídlo:

Mostecká 3700/24, Jihlava, 586 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 10. 1997

DIČ:

CZ25505611

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

32300 Výroba sportovních potřeb
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2409, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. od 30. 10. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 30. 10. 1997

adresa

Mostecká 3700/24
Jihlava 58601 od 20. 11. 2015

adresa

Mostecká 24
Jihlava 58601 do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 4. 2009

specializovaný maloobchod do 6. 4. 2009 od 19. 10. 2007

překladatelská a tlumočnická činnost do 19. 10. 2007 od 5. 9. 2001

velkoobchod do 6. 4. 2009 od 5. 9. 2001

reklamní činnost a marketing do 6. 4. 2009 od 5. 9. 2001

zprostředkování služeb do 6. 4. 2009 od 5. 9. 2001

zprostředkování obchodu do 6. 4. 2009 od 5. 9. 2001

opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb do 6. 4. 2009 od 5. 9. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997

reklamní činnost do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby, obchodu a služeb do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997

teoretická a praktická výuka tenisu do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997

opravy sportovního vybavení do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997

překladatelská a tlumočnická činnost do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 8. 2014

O zvýšení základního kapitálu rozhodla valná hromada dne 8.2.2013 1. Zvýšení základního kapitálu 1.1.základní kapitál společnosti se zvyšuje z 46.736.000,--Kč, slovy: čtyřicet šesti milionů sedm set třicet šest tisící korun českých o částku ve výši 5.812.000,-- Kč, slovy: pět milionů osm set dvanáct tisíc korun českých, tedy na 52.548.000,--Kč, sl ovy: padesát dva milionů pět set čtyřicet osm tisíc korun českých. 1.2.Důvod zvýšení: Získání finančních prostředků pro zajištění kapitálu na rekonstrukci areálu. 1.3. Druh a počet nových akcií Základní kapitál se zvyšuje vydáním: 55 kusů (slovy: padesát pět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 4 kusů (slovy: čtyř kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 19 kusů (slovy: devatenáct kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 17 kusů (slovy: sedmnáct kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5.nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady, tak jak je popsáno v 1.6. 1.6.Způsob zvýšení - upisováním akcií a) peněžitými vklady ve výši 5.812.000,-- Kč (slovy: pět milionů osm set dvanáct tisíc korun českých) s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci. 1.7.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři Statutárnímu městu Jihlava. 1.8.ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2.Upisování s využitím přednostního práva: 2.1.s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie; lze upisovat pouze celé akcie 2.2.emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí: - 55 kusů (slovy: padesát pět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: sto tisíc korun českých),4 kusy (slovy: čtyři kusy) nových nekótovaných kmenových a kcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), 19 kusů (slovy: devatenáct kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, kaž dá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 17 kusů (slovy: sedmnáct kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) 2.3.představenstvo společnosti je povinno neprodleně po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámit akcionářům počátek lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů - upisování proběhne ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 7 dne ode dne zápisu usnesení o rozhodnutí valné hromady dle §203, odst.4 obch. zák. do Obchodního rejstříku.Dále oznámit předem určenému zájemci, stávajícímu akcionáři Statutárnímu městu Jihlava lhůtu pro ostatní upisovatele, která začne běžet po skončení lhůt y pro upisování akcií dle přednostního práva, přičemž délka bude 14 dnů. 2.4.přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 7 dnů ode dne zápisu valné hro mady dle §203, odst.4 obch. zák. do Obchodního rejstříku 2.5.emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva rovnající se její jmenovité hodnotě ve výši 100% je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obc hodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. 3.Upisování předem určenému zájemci: 3.1.všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci stávajícímu akcionáři Statutárnímu městu Jihlava.- 3.2.emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenému zájemci se rovná její jmenovité hodnotě 3.3.představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání ak cií 3.4.předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14-ti dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin- K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavírá předem určený zájemce se společností. 3.5.emisní kurs nových akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě ve výši 100% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 o dst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu. 3.6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci stávajícímu akcionáři Statutárnímu městu Jihlava. do 16. 5. 2013 od 4. 3. 2013

1. O zvýšení základního kapitálu rozhodla valná hromada ze dne 15.6.2012. 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z 36.546.000,--Kč, slovy třiceti šesti milionů pět set čtyřiceti šesti tisíci korun českých o částku ve výši 10.190.000,--Kč (slovy: des et milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých), tedy na 46.736.000,--Kč, slovy: čtyřicet šest milionů sedm set třicet šest tisíc korun českých. 1.2. Důvod zvýšení: Získání finančních prostředků pro zajištění kapitálu na rekonstrukci areálu. 1.3. Druh a počet nových akcií. Základní kapitál se zvyšuje vydáním: 99 kusů (slovy: devadesát devět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 3 kusy (slovy: tři kusy) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 26 kusů (slovy: dvacet šest kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,--Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 10 kusů (slovy: deset kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmeno vité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: tisíc korun českých). 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5. nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady, tak jak je popsáno v 1.6. 1.6. Způsob zvýšení - upisováním akcií a) peněžitými vklady ve výši 10.190.000,--Kč (slovy: deset milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci. 1.7. všechny nové ak cie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři obchodní firmě PSJ, a.s. 1.8. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda a kcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie; lze upisovat pouze celé akcie. 2.2. emisní kurs každé n ové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí: - 99 kusů (slovy: devadesát devět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (sl ovy sto tisíc korun českých) - 3 kusy (slovy: tři kusy) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 26 kusů (slovy: dvacet šest kusů) no vých nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 10 kusů (slovy deset kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v li stinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: tisíc korun českých) - 2.3. představenstvo společnosti je povinno neprodleně po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámit akcionářům počátek lhůty pro upisování akcií s v yužitím přednostního práva akcionářů - upisování proběhne ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu usnesení o rozhodnutí valné hromady dle § 203, odst. 4 obch. zák. do Obchodního rejstříku. Dále oznámit předem určenému zájemci stávajícímu akcionáři obchodní firmě PSJ, a.s. lhůtu pro ostatní upisovatele, která začne běžet po skončení lhůty pro upisování akcií dle přednostního práva, přičemž délka bude nejméně 14 dnů. 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu valné hromady dle § 203, odst. 4 obch. zák. do Obchod ního rejstříku. 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva rovnající se její jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií. 3. Upisování předem určenému zájemci: - 3 .1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci stávajícímu akcionáři obchodní firmě PJS, a.s. 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenému zájemci se rovná její jmenovité hodnotě. 3 .3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro uspání ak cií. 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14-ti dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. K upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. 3.5. emisní kurs nových akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet 435695430287/0100 u Komer ční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. do 6. 10. 2012 od 2. 7. 2012

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - 1.1 základní kapitál společnosti se zvyšuje z 31.356.000,-Kč, slovy: třiceti jedna milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých o částku ve výši 5.190.000,-Kč (slovy: pět milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých), tedy na 36.546.000,-Kč (slov y: třicet šest milionů pět set čtyřicet šest tisíc korun českých). 1.2. Důvod zvýšení: Získání finančních prostředků pro zajištění kapitálu na rekonstrukci areálu. 1.3. Druh a počet nových akcií Základní kapitál se zvyšuje vydáním: 48 kusů (slovy: čtyřicet osm kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 4 kusů (slovy: čtyři kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 35 kusů (slovy: třicet pět kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 15 kusů (slovy: patnácti kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) 1.4.upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.5. nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady, tak jak je popsáno v 1.6 1.6. Způsob zvýšení - upisováním akcií a) peněžitými vklady ve výši 5.190.000,-Kč (slovy: pět milionů jedno sto devadesát tisíc korun českých) s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě, budou nabídnuty předem určenému zájemci. 1.7. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři obchodní firmě PSJ, a.s. 1.8 ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie; lze upisovat pouze celé akcie 2.2. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí: 48 kusů (slovy: čtyřicet osm kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) 4 kusů (slovy: čtyři kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 35 kusů (slovy: třicet pět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 15 kusů ( slovy: patnácti kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno neprodleně po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámit akcionářům počátek lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů - upisování proběhne ve lhůtě 14ti dnů přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu usnesení o rozhodnutí valné hromady dle § 203, odst. 4 obch. zák. do Obchodního rejstříku. Dále oznámit předem určenému zájemci, stávajícímu akcionáři obchodní firmě PSJ, a.s. lhůtu pro ostatní u pisovatele, která začne běžet po skončení lhůty pro upisování akcií dle přednostního práva, přičemž délka bude nejméně 14 dnů 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu valné hr omady dle § 203, odst. 4 obch.zák. do Obchodního zákoníku 2.5 emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva rovnající se její jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 43569530287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obcho dního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií. 3. Upisování předem určenému zájemci: 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci stávajícímu akcionáři obchodní firmě PJS,a.s. 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenému zájemci se rovná její jmenovité hodnotě 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání a kcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14-ti dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. K upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. 3.5. emisní kurs nových akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 o dst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií do 5. 6. 2012 od 21. 12. 2011

ad 4) Zvýšení základního kapitálu společnosti Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z 24.955.000,-Kč, slovy: dvaceti čtyř milionů devíti set padesáti pěti tisíc korun českých o 6.401.000,-Kč (slovy: šest milionů čtyři sta jedna tisíc korun českých), na 31.356.000,-Kč, slovy: třicet jedna milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých. 1.2. Důvod zvýšení: V případě peněžitého vkladu, je důvodem získání finančních prostředků pro zajištění provozního a investičního kapitálu. V případě nepeněžitého vkladu, je důvodem získání pozemků pro plánovanou výstavbu. 1.3. Druh a počet nových akcií Základní kapitál se zvýšení vydáním: - 61 kusů (slovy: šedesát jedna kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 3 kusů (slovy: tři kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 29 kusů (slovy: dvacet devět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých - 6 kusů (slovy: šest kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) 1.4. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 1.5. nové akcie mohou být upsány peněžitými a nepeněžitými vklady, tak jak je popsáno v 1.6. 1.6. Způsob zvýšení-upisováním akcií a) peněžitými vklady ve výši 2 701 000,-Kč s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě, budou nabídnuty předem určeným zájemcům b) nepeněžitým vkladem o celkové hodnotě 3 700 000,-Kč a to vkladem dosavadního akcionáře Statutárního města Jihlava, sestávajícího z vkladu nemovitostí - pozemků zapsaných na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrálním území a obec Jihlava, číslo 4744 /2 o výměře - 488m2, 4745/1-771m2, 4745/2-2044m2, 4745/3-2741m2, 4745/6-822m2, 4745/7-271m2, 4745/8-1448m2, 4745/9-105m2,4745/19-11m2, 4745/20-2m2, 4745/21-72m2, 4745/23-21m2 a pro katastrálním území Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava-parcely čísel 1217 o výměře - 295m2, 1220-61m2, 1321/2-123m2, 193/49-951m2, 193/50-167m2, 193/61-26m2. Nepeněžitý vklad byl oceněn Ing. Jaroslavem Dolejším, číslo ocenění 511/09 z 31.08.2009, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně čj. 9 Nc 6375/2009-9 1.7. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům-stávajícím akcionářům panu Jaroslavu Dobrovolnému a panu Ing. Pavlu Vomelovi. 1.8. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie; lze upisovat pouze celé akcie. 2.2. emisní kurs každé akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí: - 61 kusů (slovy: šedesát jeden kus) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun) - 3 kusy (slovy: tři kusy) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) - 29 kusů (slovy: dvacet devět kusů) nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) - 6 kusů (slovy: šest kusů) nových nekótovaných akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: tisíc korun českých) 2.3. představenstvo společnosti je povinno neprodleně po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámit akcionářům počátek lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů - upisování proběhne ve lhůtě 14ti dnů, přičem ž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu usnesení o rozhodnutí valné hromady dle § 203, odst. 4 obch.zák. do Obchodního rejstříku. Dále oznámit předem určenému zájemci, stávajícím akcionářům panu Jaroslavu Dobrovolnému a panu Ing. Pavlu Vomelovi lhůtu pro ostatní upisovatele, které začne běžet po skončení lhůty pro upisování akcií dle přednostního práva, přičemž délka bude nejméně 14 dnů 2.4. přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ: 586 01, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu valné hromady dle § 203, odst. 4 obch. zák. do Obchodního rejstříku 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva rovnající se její jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 odst. 2 obc hodního zákoníku pro splacení vkladu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií. 3. Upisování předem určenými zájemci: 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci stávajícím akcionářům panu Jaroslavu Dobrovolnému a panu Ing. Pavlu Vomelovi. 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě. 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodnotě. 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději 5 (pět) dnů před začátkem běhu lhůty pro upsání akcií doručit informaci o možnosti upsání nových akcií, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání a kcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 14-ti dnů od uběhnutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ: 586 01, v pracovní dny v době 10.00 do 14.00 hodin. K upsán í akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě ve výši 30% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s., zřízený podle § 204 o dst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu, zbývající část jmenovité hodnoty nových akcií zaplatí upisovatel nejpozději do jednoho roku od dne upsání akcií. do 4. 1. 2011 od 16. 9. 2010

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 3.460.00,-Kč vydáním 32 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnot 100.000,-Kč. 2 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč. 31 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč. 5 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie budou upsány výlučně peněžitými vklady. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - stávajícímu akcionáři PSJ, a.s. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v § 203 odst. 2 písm. d) obch, zákoníků se vylučují. Upisování s využitím přednostního práva: S využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie, lze upisovat pouze celé akcie. Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí - u 32 kusů 100.000,- Kč - u 2 kusů 50.000,- Kč - u 31 kusů 5.000,- Kč - u 5 kusů l.000,- Kč Upisování proběhne ve lhůtě 14 ti dnů, přičemž počátek upisování začne nejpozději do 1 dne ode dne zápisu valné hromady dle § 203 odst. 4 obch. z do Obchodního rejstříku. Přednostní právo mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601 v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14 ti dnů. Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s. zřízený podle § 204 odst. 2 obch. z. pro splacení vkladu nejpozději do 30 ti dnů od u psání akcií. Upisování předem určenými zájemci. Pro všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, PSJ a.s. Emisní kurs každé nové akcie upsané předem určenými zájemci se rovná její jmenovité hodn otě. Předem určený zájemce může akcie upsat ve lhůtě 14 ti dnů od uběhnuté lhůty pro uspání akcií s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Jihlava, Mostecká 3700/24, PSČ 58601 v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 14 ti dnů . Emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj 100 % emisního kursu) na zvláštní účet společnosti nejpozději do 30 ti dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 435695430287/0100 u Komerční banky, a.s. zřízený podle § 204 odst. 2 obch. z. pro splacení vkladu. do 9. 2. 2010 od 13. 11. 2009

Valná hromada společnosti dne 28.6.2001 přijala rozhodnutí o změně stanov společnosti v souladu s novelou obchodního zákoníku. do 9. 2. 2010 od 5. 9. 2001

Akcie společnosti jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. do 9. 2. 2010 od 5. 9. 2001

Zvýšení základního jmění: do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Zapisuje se zvýšení základního jmění společnosti o 4,995.000,- Kč. do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Důvod zvýšení: - v případě peněžitého vkladu je důvodem získání finančních prostředků pro zajištění provozního kapitálu - v případě nepeněžitého vkladu je důvodem majetkoprávní vypořádání staveb ve vlastnictví společnosti a pozemků, které mají být vloženy a na kterých jsou tyto stavby postaveny do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Způsob zvýšení - upisováním akcií: a) peněžitými vklady ve výši 4.000.000,- Kč s využitím přednostního práva akcionářů, přičemž akcie neupsané akcionáři v dané lhůtě budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. Nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se upisování akcií nepřipouští. b) nepeněžitým vkladem o celkové hodnotě 995.000,- Kč, a to vkladem dosavadního akcionáře Město Jihlava, sestávajícím: - z vkladu nemovitostí - pozemků v k.ú. a obec Jihlava: p.č. 4744/9, 4745/10,4745/11, 4745/12, 4745/18, 4745/22, 4749, 6176/2, v hodnotě 935.200,- Kč, na nichž stojí stavby ve vlastnictví společnosti - z vkladů movitých věcí v hodnotě 59.800,- Kč Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 9/00 společnosti CENZUS EXPERT, spol. s r.o. - znalecký ústav ze dne 17.08.2000. do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Navrhovaný druh a počet nových akcií: - akcii na jméno v listinné podobě v počtu: - 34 kusů o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč - 21 kusů o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč - 109 kusů o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcií, - lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů takto: do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva akcionářů je 30 dnů, přičemž její počátek začne 15. dnem ode dne právní moci usnesení obchodního rejstříku v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Lhůta pro upisování akcií pro ostatní akcionáře začne běžet 1. dnem po skončení lhůty s využitím přednostního práva akcionářů a její délka je 60 dnů. do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Lhůta pro splácení celého emisního kurzu akcií je 3 měsíce ode dne jejich upsání. do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Splácení akcií bude provedeno na účet společnosti u KB, a.s., pobočka Jihlava, č.ú.: 19890774057/0100. do 5. 9. 2001 od 7. 11. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 52 548 000 Kč

od 16. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 46 736 000 Kč

do 16. 5. 2013 od 6. 10. 2012

Základní kapitál

vklad 36 546 000 Kč

do 6. 10. 2012 od 5. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 31 356 000 Kč

do 5. 6. 2012 od 7. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 31 356 000 Kč

do 7. 11. 2011 od 4. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 24 955 000 Kč

do 4. 1. 2011 od 9. 2. 2010

Základní kapitál

vklad 21 495 000 Kč

do 9. 2. 2010 od 5. 9. 2001

Základní kapitál

vklad 16 500 000 Kč

do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 494 od 16. 5. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 37 od 16. 5. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 249 od 16. 5. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 53 od 16. 5. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 439 do 16. 5. 2013 od 6. 10. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 33 do 16. 5. 2013 od 6. 10. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 230 do 16. 5. 2013 od 6. 10. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 36 do 16. 5. 2013 od 6. 10. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 340 do 6. 10. 2012 od 5. 6. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 30 do 6. 10. 2012 od 5. 6. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 204 do 6. 10. 2012 od 5. 6. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 do 6. 10. 2012 od 5. 6. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 292 do 5. 6. 2012 od 4. 1. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 26 do 5. 6. 2012 od 4. 1. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 169 do 5. 6. 2012 od 4. 1. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 do 5. 6. 2012 od 4. 1. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 231 do 4. 1. 2011 od 9. 2. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 23 do 4. 1. 2011 od 9. 2. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 140 do 4. 1. 2011 od 9. 2. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 do 4. 1. 2011 od 9. 2. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 199 do 9. 2. 2010 od 5. 9. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 21 do 9. 2. 2010 od 5. 9. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 109 do 9. 2. 2010 od 5. 9. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 16 500 do 5. 9. 2001 od 30. 10. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Eva Krpálková

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 3. 5. 2019

Na Vyhlídce 2326/12, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Bc. Robert Kohn

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 3. 5. 2019

vznik funkce: 30. 1. 2020

Sasovské údolí 5595/8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Romana Šťastná

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 30. 1. 2020

vznik funkce: 30. 1. 2020

Dobrovolského 1068/37, Lužice, 696 18, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Bc. Robert Kohn

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2019 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 3. 5. 2019

vznik funkce: 11. 6. 2019

zánik funkce: 30. 1. 2020

Sasovské údolí 5595/8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Eva Krpálková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2019 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 3. 5. 2019

vznik funkce: 11. 6. 2019

zánik funkce: 30. 1. 2020

Na Vyhlídce 2326/12, Jihlava, 586 01, Česká republika

Stanislava Prokešová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 23. 3. 2018

zánik členství: 3. 5. 2019

vznik funkce: 29. 3. 2018

zánik funkce: 3. 5. 2019

Wolkerova 1885/35, Jihlava, 586 01, Česká republika

Kryštof Kothbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 16. 6. 2017

zánik členství: 3. 5. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2017

zánik funkce: 3. 5. 2019

Žižkovo nám. 16/16, Tábor, 390 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Stanislava Prokešová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2017 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 20. 3. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 20. 3. 2018

Wolkerova 1885/35, Jihlava, 586 01, Česká republika

Stanislava Prokešová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2017 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 20. 3. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 20. 3. 2018

Wolkerova 1885/35, Jihlava, 586 01, Česká republika

Kryštof Kothbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 16. 6. 2017

Ortenova 4754/15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kryštof Kothbauer

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 16. 6. 2017

Ortenova 4754/15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ludvík Stehlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 29. 6. 2016

zánik členství: 29. 6. 2019

vznik funkce: 29. 6. 2016

zánik funkce: 29. 6. 2019

Rančířov 114, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Procházka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 9. 4. 2015

zánik funkce: 16. 6. 2017

Na Dolech 4949/21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jan Procházka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 16. 6. 2017

vznik funkce: 9. 4. 2015

zánik funkce: 16. 6. 2017

Na Dolech 4949/21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jan Procházka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 11. 2015

vznik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 9. 4. 2015

Na Dolech 4949/21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Stanislava Prokešová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

Wolkerova 1885/35, Jihlava, 586 01, Česká republika

Stanislava Prokešová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

Wolkerova 1885/35, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Marie Veselá

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 20. 3. 2015

U Hřbitova 2772/14, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Hájek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 29. 7. 2011

zánik funkce: 17. 6. 2014

Plandry 20, 588 41, Česká republika

Ludvík Stehlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 22. 7. 2013

zánik funkce: 29. 6. 2016

Rančířov 114, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ludvík Stehlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2016

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2016

vznik funkce: 22. 7. 2013

zánik funkce: 29. 6. 2016

Rančířov 114, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Stanislava Prokešová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 20. 3. 2015

Wolkerova 1885/35, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Miroslav Horňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 9. 8. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2013

Sinkulova 78/33, Praha 4, 147 00, Česká republika

Martin Hájek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 29. 1. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 17. 6. 2014

vznik funkce: 29. 7. 2011

zánik funkce: 17. 6. 2014

Smrčná 146, 588 01, Česká republika

František Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 15. 6. 2012

Demlova 3590/10, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Miroslav Horňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 9. 8. 2010

Sinkulova 78/33, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Koláček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 20. 2. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 9. 8. 2010

zánik funkce: 17. 6. 2011

17.listopadu 2097/18, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Fejta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 25. 6. 2010

Jasanová 475/45, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Eva Krpálková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2009 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 20. 2. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

Na Vyhlídce 2326/12, Jihlava, 586 01, Česká republika

Petr Koláček

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2009 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 20. 2. 2009

vznik funkce: 5. 3. 2009

zánik funkce: 9. 8. 2010

17.listopadu 2097/18, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Ladislav Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2009

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 24. 12. 2008

Nové Sady 6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jan Dršata

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 5. 2009

vznik členství: 3. 9. 2007

zánik členství: 20. 2. 2009

vznik funkce: 14. 9. 2007

zánik funkce: 20. 2. 2009

Sokolovská 68, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Fejta

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 8. 2009

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2009

Jasanová 475/45, Jihlava, 586 05, Česká republika

Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 15. 6. 2007

Kosmákova 41, Jihlava, 586 01, Česká republika

PaedDr.Ing. Rudolf Chloupek

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 15. 6. 2007

Nad plovárnou 53, Jihlava, 586 01, Česká republika

PaedDr.Ing. Rudolf Chloupek

předseda

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2003

Nad plovárnou 53, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Fejta

místopředseda

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2003

Jasanová 475/45, Jihlava, 586 05, Česká republika

Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček

člen

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2003

Kosmákova 41, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. František Chromý

předseda

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik funkce: 23. 11. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Na Dolech 19, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Fejta

člen

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik funkce: 23. 11. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Dlouhá 19, Jihlava, 586 01, Česká republika

Michaela Vítková

místopředsedkyně

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik funkce: 23. 11. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Vrchlického 40, Jihlava, 586 01, Česká republika

Michaela Vítková

člen

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik funkce: 23. 11. 2001

Vrchlického 40, Jihlava, Česká republika

Ing. Pavel Vomela

člen

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik funkce: 23. 11. 2001

Seifertova 59, Jihlava, Česká republika

Jiří Fejta

člen

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik funkce: 23. 11. 2001

Dlouhá 19, Jihlava, Česká republika

Lenka Medunová

členka

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Slavíčkova 6, Jihlava, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Ing. Vojtěch Prchal

Předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 3. 5. 2019

vznik funkce: 21. 12. 2019

Lípová 323/7, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Došek

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 30. 1. 2020

vznik funkce: 2. 3. 2020

Senorady 144, 675 75, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Mech

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 30. 1. 2020

Kotlanova 2522/1c, Brno, 628 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Ryška

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 30. 1. 2020

třída Legionářů 1466/32, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Radek Toman

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 3. 5. 2019

Polní 4402/12a, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Miroslav Tomanec

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 3. 5. 2019

Palackého 1597/50, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Varhaník

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 23. 3. 2018

Jeřabinová 440/15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vojtěch Prchal

Člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2019 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 3. 5. 2019

Lípová 323/7, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jaromír Kalina

Předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2019 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 3. 5. 2019

zánik členství: 30. 1. 2020

vznik funkce: 24. 5. 2019

zánik funkce: 21. 12. 2019

Havířská 1000/5, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Rudolf Chloupek

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 23. 3. 2018

zánik členství: 3. 5. 2019

Nad Plovárnou 3931/53, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Sedlák

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 23. 3. 2018

zánik členství: 3. 5. 2019

Leoše Janáčka 2125/6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Vymazal

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 23. 3. 2018

zánik členství: 3. 5. 2019

vznik funkce: 3. 5. 2018

zánik funkce: 3. 5. 2019

Brtnická 907/5c, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Pech

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 26. 6. 2020

vznik členství: 23. 3. 2018

zánik členství: 30. 1. 2020

vznik funkce: 3. 5. 2018

zánik funkce: 30. 1. 2020

Brněnská 2638/56, Jihlava, 586 01, Česká republika

Vladimír Jabulka

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 23. 3. 2018

zánik členství: 5. 11. 2018

Kaštanová 465/22, Jihlava, 586 01, Česká republika

Pavel František Daněk

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2017 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 16. 6. 2017

zánik členství: 3. 5. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2017

zánik funkce: 3. 5. 2019

Vančurova 4355/9, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jana Vítů

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 17. 7. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 16. 6. 2017

zánik funkce: 16. 6. 2017

Batelov 8, 588 51, Česká republika

Jiří Pech

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 23. 3. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2015

zánik funkce: 23. 3. 2018

Brněnská 2638/56, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Pech

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 23. 3. 2018

vznik funkce: 29. 7. 2015

zánik funkce: 23. 3. 2018

Brněnská 2638/56, Jihlava, 586 01, Česká republika

Vladimír Jabulka

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 23. 3. 2018

Kaštanová 465/22, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Pech

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 7. 2016

vznik členství: 24. 6. 2015

vznik funkce: 29. 7. 2015

Březinova 3988/103, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Pech

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 7. 2016

vznik členství: 24. 6. 2015

vznik funkce: 29. 7. 2015

Březinova 3988/103, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jan Varhaník

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 23. 3. 2018

Jeřabinová 440/15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jan Varhaník

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 23. 3. 2018

Jeřabinová 440/15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Vladimír Jabulka

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 23. 3. 2018

Kaštanová 465/22, Jihlava, 586 01, Česká republika

Rudolf Chloupek

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 20. 3. 2018

Nad Plovárnou 3931/53, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Sedlák

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 20. 3. 2018

Leoše Janáčka 2125/6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Vymazal

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 20. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 20. 3. 2018

Brtnická 907/5c, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Vymazal

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 20. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 20. 3. 2018

Brtnická 907/5c, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jan Sedlák

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 20. 3. 2018

Leoše Janáčka 2125/6, Jihlava, 586 01, Česká republika

Rudolf Chloupek

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2018

vznik členství: 20. 3. 2015

zánik členství: 20. 3. 2018

Nad Plovárnou 3931/53, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Vítů

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

Havlíčkova 2731/103, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jana Vítů

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 20. 3. 2015

Havlíčkova 2731/103, Jihlava, 586 01, Česká republika

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 20. 3. 2015

Nad Plovárnou 3931/53, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Vymazal

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 20. 3. 2015

vznik funkce: 23. 7. 2013

zánik funkce: 20. 3. 2015

Brtnická 907/5c, Jihlava, 586 01, Česká republika

Eva Krpálková

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 14. 9. 2012

zánik členství: 20. 3. 2015

Na Vyhlídce 2326/12, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jiří Pech

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 16. 11. 2012

zánik členství: 24. 6. 2015

vznik funkce: 19. 11. 2012

zánik funkce: 24. 6. 2015

Březinova 3988/103, Jihlava, 586 01, Česká republika

David Beke

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 4. 2015

vznik členství: 14. 9. 2012

zánik členství: 20. 3. 2015

Jiřího z Poděbrad 2307/18, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jan Varhaník

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 16. 11. 2012

zánik členství: 24. 6. 2015

Jeřabinová 440/15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Vladimír Jabulka

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 16. 11. 2012

zánik členství: 24. 6. 2015

Kaštanová 465/22, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jan Varhaník

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 14. 9. 2012

Jeřabinová 440/15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Dobrovolný

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 16. 11. 2012

Havířská 1050/33, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Vomela

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 14. 9. 2012

Kroftova 357/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 17. 6. 2014

Nad Plovárnou 3931/53, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Pavel Vomela

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 25. 9. 2009

zánik členství: 15. 6. 2012

Kroftova 357/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

MUDr. Zdeněk Faltus

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 14. 9. 2012

Brněnská 602/26, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vymazal

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 20. 8. 2013

vznik členství: 3. 9. 2007

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 12. 7. 2011

zánik funkce: 28. 6. 2013

Brtnická 907/5c, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik členství: 17. 6. 2011

Nad Plovárnou 3931/53, Jihlava, 601 95, Česká republika

Bc. Vladimír Hink

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 17. 6. 2011

Zborná 58, 586 01, Česká republika

JUDr. Tomáš Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 18. 1. 2013

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 14. 9. 2012

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 14. 9. 2012

Havlíčkova 29, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Mgr. Tomáš Sedlák

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2010 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 17. 6. 2011

U Kasáren 2b, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jan Varhaník

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2009 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 25. 9. 2009

zánik členství: 15. 6. 2012

Jeřabinová 15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Pavel Vomela

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2009 - Poslední vztah: 7. 11. 2011

vznik členství: 25. 9. 2009

Kroftova 354/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jaroslav Dobrovolný

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2009 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 15. 6. 2012

Havířská 33, Jihlava, 586 01, Česká republika

Pavel Vomela

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 19. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 3. 8. 2007

zánik funkce: 10. 9. 2007

Kroftova 354/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Pavel Vomela

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 27. 10. 2009

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 23. 9. 2009

Kroftova 354/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 3. 8. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2010

Havlíčkova 29, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Mgr. Tomáš Sedlák

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 10. 9. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2010

U Kasáren 2b, Jihlava, 586 01, Česká republika

Petr Havlíček

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 16. 9. 2010

vznik členství: 3. 9. 2007

zánik členství: 25. 6. 2010

Jiráskova 31, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Vymazal

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2007 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 3. 9. 2007

Brtnická 5c, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Dobrovolný

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 8. 2009

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 26. 6. 2009

Havířská 33, Jihlava, Česká republika

Jiří Fejta

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

vznik funkce: 23. 6. 2006

Jasanová 475/45, Jihlava, 586 05, Česká republika

Ing. Jiří Hrdlička

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 15. 6. 2007

Kosmákova 43, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jiří Varhaník

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

Jeřabinová 15, Jihlava, 586 05, Česká republika

Pavel Vomela

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 10. 2007

vznik členství: 23. 6. 2006

Kroftova 354/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jan Varhaník

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 10. 2009

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 23. 9. 2009

Jeřabinová 15, Jihlava, 586 05, Česká republika

Mgr. Miroslav Němec

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 10. 2007

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 15. 6. 2007

vznik funkce: 27. 5. 2005

zánik funkce: 15. 6. 2007

Mahlerova 11, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jiří Hrdlička

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2003

Kosmákova 43, Jihlava, 586 01, Česká republika

Pavel Vomela

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2003

Kroftova 354/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jaroslav Dobrovolný

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2003

Havířská 33, Jihlava, Česká republika

Ing. Jiří Varhaník

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 22. 1. 2007

vznik funkce: 13. 6. 2003

Jeřabinová 15, Jihlava, 586 05, Česká republika

Vladimír Hink

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 2004 - Poslední vztah: 6. 9. 2005

vznik funkce: 13. 6. 2003

zánik funkce: 27. 5. 2005

Nad Plovárnou 16, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Pavel Vomela

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik funkce: 23. 11. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Seifertova 59, Jihlava, 586 01, Česká republika

Vladimír Hink

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik funkce: 23. 11. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Nad Plovárnou 16, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jan Varhaník

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik funkce: 23. 11. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Za Prachárnou 1, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jiří Hrdlička

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik funkce: 23. 11. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Kosmákova 43, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Dobrovolný

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 20. 4. 2004

vznik funkce: 23. 11. 2001

zánik funkce: 13. 6. 2003

Havířská 33, Jihlava, 586 01, Česká republika

Miroslav Tomeček

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik funkce: 23. 11. 2001

Srázná 18, Jihlava, Česká republika

Ing. Stanislav Zdražil

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik funkce: 23. 11. 2001

Demlova 27, Jihlava, Česká republika

Ing. Jiří Hrdlička

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik funkce: 23. 11. 2001

Kosmákova 43, Jihlava, Česká republika

Ing. Anton Novoveský

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Březinova 104, Jihlava, Česká republika

Ing. Jan Varhaník

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik funkce: 23. 11. 2001

Za prachárnou l, Jihlava, Česká republika

Vladimír Hink

člen představenstsva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik funkce: 23. 11. 2001

Nad plovárnou 16, Jihlava, Česká republika

Ing. Vratislav Výborný

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Mahlerova 25, Jihlava, Česká republika

Ing. Vladimír Drvota

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Horní 14, Jihlava, Česká republika

Za společnost jednají navenek a podepisují za společnost předseda představenstva a jeden člen představenstva spolu nebo místopředseda představenstva a jeden člen spolu.

od 5. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda a jeden člen představenstva spolu, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva spolu, nebo osoba zmocněná, nebo prokurista.

do 5. 8. 2014 od 30. 10. 1997

Další vztahy firmy TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 10. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu
  • Velkoobchod
  • Specializovaný maloobchod
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
  • Zprostředkování služeb
  • Reklamní činnost a marketing
  • Překladatelská a tlumočnická činnost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 10. 1997

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).