Hlavní navigace

Textilní zkušební ústav, s.p.

Firma Textilní zkušební ústav, s.p., státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou AXXIX 100, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 55 837 626 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00013251

Sídlo:

Cejl 480/12, Brno, 602 00

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 1972

DIČ:

CZ00013251

Aktuální kontaktní údaje Textilní zkušební ústav, s.p.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

5819 Ostatní vydavatelské činnosti
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

AXXIX 100, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Výzkumný ústav vlnařský, státní podnik od 27. 12. 1988

Obchodní firma

Textilní zkušební ústav, s.p. od 22. 9. 1999

Obchodní firma

Textilní zkušební ústav do 22. 9. 1999 od 11. 3. 1998

Obchodní firma

Textilní zkušební ústav,státní podnik do 11. 3. 1998 od 19. 7. 1993

Právní forma

Státní podnik od 27. 12. 1988

adresa

Cejl 480/12
Brno 60200 od 31. 3. 2020

adresa

Václavská 237/6
Brno 60300 do 31. 3. 2020 od 23. 9. 2016

adresa

Václavská 6
Brno 65841 do 23. 9. 2016 od 11. 3. 1998

adresa

Brno do 11. 3. 1998 od 27. 12. 1988

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2010

i) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. do 28. 1. 2010 od 9. 11. 2004

h) Testování, měření a anylýzy do 28. 1. 2010 od 14. 6. 2002

a)Provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle z.č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. do 28. 1. 2010 od 22. 9. 1999

b) Zkoušební a certifikace výrobků na národní a mezinárodní úrovni. do 28. 1. 2010 od 22. 9. 1999

c) Certifikace systémů jakosti na národní a mezinárodní úrovni. do 28. 1. 2010 od 22. 9. 1999

d) Odborné služby v oblasti zkoušení, certifikace, technické normalizace a osvědčování jakosti. do 28. 1. 2010 od 22. 9. 1999

e) Zpracování odborných posudků. do 28. 1. 2010 od 22. 9. 1999

f) Poskytování informací a poradenských služeb v oblasti posuzování shody. do 28. 1. 2010 od 22. 9. 1999

g) Výzkum a vývoj v oblastech, které jsou mimo předmět činnosti podniku v jeho funkci nezávislé autorizované resp. akreditované osoby. do 28. 1. 2010 od 22. 9. 1999

provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví do 22. 9. 1999 od 11. 3. 1998

výkon státního zkušebnictví jako Státní zkušebna č. 219 do 11. 3. 1998 od 19. 5. 1994

- činnost státem akreditované zkušební laboratoře v rozsahu oprávnění vydaného příslušným orgánem - činnost certifikačního orgánu pro certifikaci systémů jakosti podle osvědčení vydaného příslušným orgánem - činnost technické normalizace do 22. 9. 1999 od 19. 7. 1993

- činnost akreditované zkušebny - vypořádání hospodářské činnosti státního podniku - provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví do 19. 7. 1993 od 29. 4. 1992

zkoušení textilií - státem akreditovaná zkušební laboratoř do 29. 4. 1992 od 31. 10. 1991

zahraničně obchodní činnost v rozsahu povolení k zahraničně obchodní činnosti vydaného Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze dne 13.8.1990 č.j. 13/4028/133/90 - registr. č. : 108001147 do 29. 4. 1992 od 2. 10. 1990

maloobchodní prodej textilních a oděvních výrobků obchodní a zprostředkovatelská činnost provádění reprografických služeb do 29. 4. 1992 od 21. 8. 1990

výzkum vlastností, zpracování a racionálního použití vlny, chemických převážně syntetických vláken a textilních druhotných surovin výzkum a vývoj nových druhů a typů plošných textilií, pro svrchní ošacení, bytové interiéry i pro technické a průmyslové účely, včetně výzkumu jejich užitných vlastností výzkum a vývoj výroby rounových textilií, včetně jejich aplikace v jednotlivých odvětvích národního hospodářství výzkum a vývoj nových technologií výroby plošných a délkových textilií, včetně radionalizace stávajících technologií řešení problematiky omazení škodlivých vlivů textilní a zvláště vlnařské do 29. 4. 1992 od 27. 12. 1988

výroby na životní prostředí poskytování technických služeb v oboru základního předmětu činnosti výzkum a vývoj speciálních a malosériových strojních zařízení pro textilní výrobu unikátní a malosériová výroba především speciálních vlnařských výrobků, technických rounových textilií, zkušebních přístrojů, strojních a elektronických zařízení resortní zkušebna č. 3172 pro zkoušení, povinné i nepovinné hodnocení textilních výrobků vedoucí pracoviště vědeckotechnického rozvoje s meziodvětvovou působností do 29. 4. 1992 od 27. 12. 1988

pro oblast bytových textilií podlahových, potahových a dekoračních a techniky a technologie vpichovaných a pojených rounových textilií školicí pracoviště por výchovu vědeckých pracovníků v oboru 32-09-9: textilní technika zkušebna kontroly jakosti pro vlněnou pečeť a vlněnou pečeť Kombi IWS do 29. 4. 1992 od 27. 12. 1988

Předmět činnosti

1. Výzkum, vývoj a výroba v oblasti přírodních a technický věd. od 31. 3. 2020

2. Provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodá vání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a přímo uplatnitelných právních předpisů Evropské unie v rozsahu stanoveném autorizací a oznámením Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví. od 31. 3. 2020

3. Zkoušení a certifikace výrobků na národní a mezinárodní úrovni. od 31. 3. 2020

4. Certifikace systémů managementu na národní a mezinárodní úrovni. od 31. 3. 2020

5. Odborné služby v oblasti zkoušení, certifikace, metrologie, normalizace, osvědčování, inspekce. od 31. 3. 2020

6. Zpracování odborných posudků. od 31. 3. 2020

7. Poskytování služeb a informací v oblasti posuzování shody. od 31. 3. 2020

8. Činnosti dle zákonů a dalších závazných předpisů v souladu s pověřením příslušných orgánů státní správy (nebo organizačních složek státu). od 31. 3. 2020

9. Vzdělávání. od 31. 3. 2020

další činnosti: 1. Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb 2. Vydavatelská činnost 3. Zprostředkovatelská činnost v oblasti působnosti státního podniku od 31. 3. 2020

a) Provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodá vání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a přímo uplatnitelných právních předpisů Evropské unie v rozsahu stanoveném autorizací a oznámením Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

b) Zkoušení a certifikace výrobků na národní a mezinárodní úrovni. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

c) Certifikace systémů managementu na národní a mezinárodní úrovni. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

d) Odborné služby v oblasti zkoušení, certifikace, metrologie, normalizace, osvědčování, inspekce. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

e) Zpracování odborných posudků. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

f) Poskytování služeb a informací v oblasti posuzování shody. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

g) Činnosti dle zákonů a dalších závazných předpisů v souladu s pověřením příslušných orgánů státní správy (nebo organizačních složek státu). do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

h) Výzkum, vývoj a výroba v oblasti přírodních a technických věd. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

i) Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

j) Vydavatelská činnost. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

k) Zprostředkovatelská činnost v oblasti působnosti státního podniku. do 31. 3. 2020 od 6. 3. 2019

a) Posuzování shody ve smyslu ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES ze dne 9.července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS(čl.R1, odst. 13), resp. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 ze dne 9.července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (čl. 2, odst.13) do 6. 3. 2019 od 23. 9. 2010

b) Výzkum a vývoj v oblastech technckých a přírodních věd do 6. 3. 2019 od 23. 9. 2010

c) Vzdělávání do 6. 3. 2019 od 23. 9. 2010

d) Zpracování odborných posudků do 6. 3. 2019 od 23. 9. 2010

e) Poskytování informací a poradenských služeb v oblasti posuzování shody do 6. 3. 2019 od 23. 9. 2010

a) Provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle z.č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. do 23. 9. 2010 od 28. 1. 2010

b) Zkoušební a certifikace výrobků na národní a mezinárodní úrovni. do 23. 9. 2010 od 28. 1. 2010

c) Certifikace systémů jakosti na národní a mezinárodní úrovni. do 23. 9. 2010 od 28. 1. 2010

d) Odborné služby v oblasti zkoušení, certifikace, technické normalizace a osvědčování jakosti. do 23. 9. 2010 od 28. 1. 2010

e) Zpracování odborných posudků. do 23. 9. 2010 od 28. 1. 2010

f) Poskytování informací a poradenských služeb v oblasti posuzování shody. do 23. 9. 2010 od 28. 1. 2010

g) Výzkum a vývoj v oblastech, které jsou mimo předmět činnosti podniku v jeho funkci nezávislé autorizované resp. akreditované osoby. do 23. 9. 2010 od 28. 1. 2010

Ostatní skutečnosti

Minimální výše kmenového jmění: 18 000 000 Kč od 31. 3. 2020

Určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele, je specifikován v příloze č. 2 k zakládací listině vydané Rozhodnutím ministryně průmyslu a obchodu č. 23/2018 ze dne 30.11.2018. od 6. 3. 2019

V souladu s ust. Čl. II "Přechodná ustanovení" zákona č. 253/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, byla vydána Rozhodnutím ministryně průmyslu a obchodu č. 23/2018 upravená zakládací listina podnik u a Rozhodnutím č. 24/2018 byl vydán upravený statut podniku. od 6. 3. 2019

Určený majetek státu, s nímž může podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele: Budova, ev. číslo 4124. do 6. 3. 2019 od 23. 1. 2014

Osoba oprávněná jednat jménem MPO, která vykonává zakladatelské funkce: Ing. Josef Kubas, nar. 10.1.1957, trvalý pobyt U Pohádky 379, Praha 6 Nebušice, PSČ 164 00 do 11. 11. 2014 od 21. 8. 2012

Osoba oprávněná jednat jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, vykonávajícího funkci zakladatele: JUDr. Petr Polák, r.č. 720701/1229, trvalý pobyt: Podolská 606/120, 147 00 Praha 4 do 21. 8. 2012 od 14. 1. 2011

Osoba oprávněná jednat jménem MPO, která vykonává zakladatelské funkce: Mgr. Luboš Vaněk, r.č. 640325/2658 trvalá pobyt Praha 10, Uhříněves, U židovského hřbitova 1047/18, PSČ 104 00 do 14. 1. 2011 od 23. 9. 2010

Dozorčí rada: Ing. Lenka Bartoničková, r.č.585108/1940, bytem Praha 10, Radostná 11, PSČ 102 00 den vzniku funkce 15.1.2003 Ing. Hana Kadlecová, r.č.585912/0091, bytem Praha 1, Křemencova 17, PSČ 110 00 den vzniku funkce 15.1.2003 Ing. Ladislava Zaklová, r.č. 715705/3805 trvalý pobyt: Deblín 235, Deblín, PSČ 664 75 den vzniku funkce 24.5.2007 Ing. Jaromár Klaška, r.č. 550522/2448 trvalý pobyt: Rajhradice, Hlavní 84, PSČ 664 61 den vzniku funkce 7.5.2010 JUDr. Daniela Sezemská, r.č. 535403/138 trvalý pobyt: Korunní 121, 130 00 Praha 3 den vzniku funkce 1.1.2010 Ing. Jiří Kohoutek, r.č. 480326/240 bytem Praha, PSČ 100 00, Kozmíkova 7 den vzniku funkce 1.1.1998 do 27. 12. 2012 od 23. 9. 2010

Určený majetek státu, s nímž může podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele:Připojení samostatného odběrného místa, ev. číslo 5227, mechanická zkušebna ev. číslo 4124. do 23. 1. 2014 od 23. 9. 2010

Dozorčí rada: 1. Ing. Lubor Tomeš, RČ 480206/039, bytem Brno, 62400, Čoupkových 30. 2. Ing. Petr Nasadil, RČ 750507/3840, bytem Kovárenská 12, 627 00 Brno, den vzniku funkce: 12.9.2006, den zániku funkce: 23.5.2007 3. JUDr. Daniela Sezemská, R.Č. 535403/138, bytem Balbínova 14, 120 00 Praha 2 den vzniku funkce 1.1.2010 4. Ing. Jiří Kohoutek, RČ 480326/240, bytem Praha , 10000, Kozmíkova 7. 5. Ing. Lenka Bartoničková, r.č.585108/1940, bytem Praha 10, Radostná 11, 102 00, den vzniku funkce 15.01.2003 6. Ing. Hana Kadlecová, r.č.585912/0091, bytem Praha 1, Křemencova 17, 110 00, den vzniku funkce 15.01.2003 7. Bc. Ladislava Zaklová, RČ 715705/3805, bytem Deblín 235, 664 75 Deblín den vzniku funkce: 24.5.2007 do 23. 9. 2010 od 18. 2. 2010

Dozorčí rada: 1. Ing. Lubor Tomeš, RČ 480206/039, bytem Brno, 62400, Čoupkových 30. 2. Ing. Petr Nasadil, RČ 750507/3840, bytem Kovárenská 12, 627 00 Brno, den vzniku funkce: 12.9.2006, den zániku funkce: 23.5.2007 3. Ing. Jaroslava Horníková, RČ 456122/023, bytem Praha, 14800, Petýrkova 1956. 4. Ing. Jiří Kohoutek, RČ 480326/240, bytem Praha , 10000, Kozmíkova 7. 5. Ing. Lenka Bartoničková, r.č.585108/1940, bytem Praha 10, Radostná 11, 102 00, den vzniku funkce 15.01.2003 6. Ing. Hana Kadlecová, r.č.585912/0091, bytem Praha 1, Křemencova 17, 110 00, den vzniku funkce 15.01.2003 7. Bc. Ladislava Zaklová, RČ 715705/3805, bytem Deblín 235, 664 75 Deblín den vzniku funkce: 24.5.2007 do 18. 2. 2010 od 22. 6. 2007

Osoba oprávněná jednat jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, vykonávajícího funkci zakladatele: Ing. Tomáš Hüner, RČ 590626/1625, trvalý pobyt: Přátelství 26/15, 736 01 Havířov - Životice do 23. 9. 2010 od 22. 6. 2007

Dozorčí rada: 1. Ing. Lubor Tomeš, RČ 480206/039, bytem Brno, 62400, Čoupkových 30. 2. Vladimír Štork, RČ 510825/197,bytem Horákov č. 106, Mokrá 66404. 3. Ing. Jaroslava Horníková, RČ 456122/023, bytem Praha, 14800, Petýrkova 1956. 4. Ing. Jiří Kohoutek, RČ 480326/240, bytem Praha , 10000, Kozmíkova 7. 5. Ing. Lenka Bartoničková, r.č.585108/1940, bytem Praha 10, Radostná 11, 102 00, den vzniku funkce 15.01.2003 6. Ing. Hana Kadlecová, r.č.585912/0091, bytem Praha 1, Křemencova 17, 110 00, den vzniku funkce 15.01.2003 do 22. 6. 2007 od 22. 8. 2003

Dozorčí rada: 1. Ing. Lubor Tomeš, RČ 480206/039, bytem Brno, 62400, Čoupkových 30. 2. Vladimír Štork, RČ 510825/197,bytem Horákov č. 106, Mokrá 66404. 3. Ing. Václav Krejčí, RČ 410819/034, bytem Praha 8, 18200, Hovorčovická 22. 4. Ing. Jaroslava Horníková, RČ 456122/023, bytem Praha, 14800, Petýrkova 1956. 5. Ing. Jiří Kohoutek, RČ 480326/240, bytem Praha , 10000, Kozmíkova 7. 6. Ing. Zdeňka Šnajdrová, r.č.605413/1886, bytem Praha 3, U rajské zahrady 1019/18, 130 00 do 22. 8. 2003 od 26. 11. 2002

Dozorčí rada: 1. Ing. Lubor Tomeš, RČ 480206/039, bytem Brno, 62400, Čoupkových 30. 2. Vladimír Štork, RČ 510825/197,bytem Horákov č. 106, Mokrá 66404. 3. Ing. Václav Krejčí, RČ 410819/034, bytem Praha 8, 18200, Hovorčovická 22. 4. Ing. Jaroslava Horníková, RČ 456122/023, bytem Praha, 14800, Petýrkova 1956. 5. Olga Pospíšilová, RČ 435815/ , bytem Praha 9, 19000, Jablonecká 713. 6. Ing. Jiří Kohoutek, RČ 480326/240, bytem Praha , 10000, Kozmíkova 7. do 26. 11. 2002 od 3. 12. 1999

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 44/1999, ze dne 31.3.1999,byla upravena zakládací listina s.p. od 22. 9. 1999

Výše kmenového jmění, kterou je podnik povinen zachovat: Kč 1200000 od 22. 9. 1999

Dozorčí rada: 1. Ing. Lubor Tomeš, RČ 480206/039, bytem Brno, 62400, Čoupkových 30. 2. Věra Šerá, RČ 435827/102, bytem Brno , 62400, Absolonova 8. 3. Ing. Václav Krejčí, RČ 410819/034, bytem Praha 8, 18200, Hovorčovická 22. 4. Ing. Jaroslava Horníková, RČ 456122/023, bytem Praha, 14800, Petýrkova 1956. 5. Olga Pospíšilová, RČ 435815/ , bytem Praha 9, 19000, Jablonecká 713. 6. Ing. Jiří Kohoutek, RČ 480326/240, bytem Praha , 10000, Kozmíkova 7. do 3. 12. 1999 od 22. 9. 1999

Osoba oprávněná jednat jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, vykonávajícího funkci zakladatele: Milada Vlasáková RČ 445514/135 bytem: Ústí nad Labem, Masarykova 3090/20. do 22. 6. 2007 od 22. 9. 1999

Rezervní fond ve výši 1O% kmenového jmění 360.404,- Kč, v průběhu podnikání s.p. bude doplňován do minimální výše 15% kmenového jmění , a to ročně nejméně 10% z čistého zisku. do 6. 3. 2019 od 22. 9. 1999

určený majetek: 1 645 520,- Kč do 22. 9. 1999 od 30. 4. 1998

rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 385/1997 byla vydána upravená zakládací listina státního podniku v souladu s ust. § 20 odst.1 zák.č. 77/1997 Sb. o státním podniku dne 16.12.1997 od 11. 3. 1998

určený majetek: 4 766 000,-Kč do 30. 4. 1998 od 11. 3. 1998

minimální výše kmenového jmění: 3 647 000,-Kč do 22. 9. 1999 od 11. 3. 1998

Jmění státního podniku : 5 090 000,--Kčs /hodnota majetku akreditované zkušebny/ do 19. 5. 1994 od 29. 4. 1992

Jmění státního podniku: 19 945 tis. Kčs do 29. 4. 1993 od 14. 4. 1989

Způsob zřízení : Podnik se zapisuje do podnikového rejstříku dnem 27.12.1988 a byl zřízen rozhodnutím ministra průmyslu ČSR ze dne 21.12.1988 číslo 120/1988 s účinností od 1.1.1989 do 22. 9. 1999 od 27. 12. 1988

Kapitál

Kmenové jmění

vklad 55 837 626 Kč

od 31. 3. 2020

Kmenové jmění

vklad 3 604 000 Kč

do 31. 3. 2020 od 22. 9. 1999

Kmenové jmění

vklad 3 647 000 Kč

do 22. 9. 1999 od 11. 3. 1998

Kmenové jmění

vklad 3 977 000 Kč

do 11. 3. 1998 od 19. 5. 1994

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Stanislav Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Doubravice 72, 544 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Patrik Reichl MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Hrabětická 499, Hrušovany nad Jevišovkou, 671 67, Česká republika

Ing. Pavla Břečková Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2021

vznik funkce: 22. 2. 2021

Gorkého 74/29, Brno, 602 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Lukáš Trsek

První vztah: 4. 3. 2020

vznik funkce: 1. 11. 2019

Všehrdova 561/4, Praha, 118 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing Petra Dufková

První vztah: 15. 2. 2017

vznik funkce: 27. 8. 2012

Vrchlického 245, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Ivana Halamová

První vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 21. 7. 2014

Prušánecká 4179/10, Brno, 628 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Hana Kadlecová

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik funkce: 15. 1. 2003

zánik funkce: 22. 2. 2021

Křemencova 1738/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing Petra Dufková

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik funkce: 27. 8. 2012

Čáslavská 1160, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Lenka Bartoničková

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik funkce: 15. 1. 2003

zánik funkce: 22. 2. 2021

Radostná 219/11, Praha, 102 00, Česká republika

JUDr. Daniela Sezemská

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 4. 3. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2019

Korunní 1972/121, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Kohoutek

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2021

vznik funkce: 23. 9. 2010

zánik funkce: 15. 3. 2021

Kozmíkova 1103/7, Praha, 102 00, Česká republika

Ing Petra Dufková

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2017

vznik funkce: 27. 8. 2012

Čáslavská 1160, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Ivana Halamová

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 21. 7. 2014

Prušánecká 4179/10, Brno, 628 00, Česká republika

Ivana Halamová

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik funkce: 21. 7. 2014

Prušánecká 4179/10, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Ivana Halamová

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 21. 7. 2014

Prušánecká 4179/10, Brno, 628 00, Česká republika

Ing Petra Dufková

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 27. 8. 2012

Čáslavská 1160, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing Petra Dufková

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 27. 8. 2012

Čáslavská 1160, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Lenka Bartoničková

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 15. 1. 2003

Radostná 219/11, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Hana Kadlecová

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 15. 1. 2003

Křemencova 1738/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Hana Kadlecová

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 15. 1. 2003

Křemencova 1738/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kohoutek

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 23. 9. 2010

Kozmíkova 1103/7, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Jiří Kohoutek

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 23. 9. 2010

Kozmíkova 1103/7, Praha, 102 00, Česká republika

JUDr. Daniela Sezemská

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2010

Korunní 1972/121, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Daniela Sezemská

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 1. 1. 2010

Korunní 1972/121, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lenka Bartoničková

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 15. 1. 2003

Radostná 219/11, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Ladislava Zaklová

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik funkce: 24. 5. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2014

Deblín 235, 664 75, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Dufková

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik funkce: 27. 8. 2012

Čáslavská 1160, Chrudim, 537 01, Česká republika

Jaromír Klaška

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik funkce: 7. 5. 2010

zánik funkce: 11. 7. 2012

Hlavní 84, Rajhradice, 664 61, Česká republika

Daniela Sezemská

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2010

Korunní 1972/121, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jiří Kohoutek

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik funkce: 23. 9. 2010

Kozmíkova 1103/7, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ladislava Zaklová

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik funkce: 24. 5. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2014

Deblín 235, 664 75, Česká republika

Lenka Bartoničková

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik funkce: 15. 1. 2003

Radostná 219/11, Praha 10, 102 00, Česká republika

Hana Kadlecová

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik funkce: 15. 1. 2003

Křemencova 1738/17, Praha 1, 110 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Vítězslav Gaja Ph.D.

druhý zástupce ředitele

První vztah: 4. 3. 2020

vznik funkce: 3. 6. 2019

Sobotovice 221, 664 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen kontrolní komise

    CQS z.s.

    Prosecká 412/74, Praha, 190 00

RNDr. Pavel Malčík

ředitel

První vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 1992

Zborovská 938/1a, Brno, 616 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Nasadil

zástupce ředitele

První vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2007

Kovárenská 90/12, Brno, 627 00, Česká republika

Historické vztahy

RNDr. Pavel Malčík

ředitel

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 1992

Zborovská 938/1a, Brno, 616 00, Česká republika

RNDr. Pavel Malčík

ředitel

První vztah: 16. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 1992

Zborovská 938/1a, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Petr Nasadil

zástupce ředitele

První vztah: 22. 6. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2007

Kovárenská 12, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Petr Nasadil

zástupce ředitele

První vztah: 22. 6. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2007

Kovárenská 12, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Milada Jarošová

zástupce ředitele

První vztah: 11. 3. 1998 - Poslední vztah: 22. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2007

Urbánkova 14, Brno, 624 00, Česká republika

RNDr. Pavel Malčík

ředitel

První vztah: 11. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 9. 2015

vznik funkce: 1. 7. 1992

Zborovská 1a, Brno, 616 00, Česká republika

ing. Milada Jarošová

statutární zástupce

První vztah: 19. 5. 1994 - Poslední vztah: 11. 3. 1998

Urbánkova 14, Brno, 624 00, Česká republika

RNDr. Pavel Malčík

ředitel

První vztah: 23. 9. 1993 - Poslední vztah: 11. 3. 1998

Zborovská 1a, Brno, Česká republika

RNDr. Pavel Malčík

pověřen řízením

První vztah: 22. 7. 1992 - Poslední vztah: 23. 9. 1993

Zborovská 1a, Brno, Česká republika

RNDr. Pavel Malčík

pověřen řízením podniku

První vztah: 22. 7. 1992 - Poslední vztah: 22. 7. 1992

Zborovská 1a, Brno, Česká republika

Jana Ryšavá

statutární zástupce

První vztah: 22. 6. 1992 - Poslední vztah: 11. 3. 1998

Tvarožná 256, Česká republika

RNDr. Pavel Malčík

zástupce ředitele

První vztah: 29. 4. 1992 - Poslední vztah: 22. 7. 1992

Zborovská 1a, Brno, Česká republika

RNDr. Josef Kábela CSc.

ředitel

První vztah: 11. 3. 1991 - Poslední vztah: 22. 7. 1992

Olbrachtovo nám. 12, Brno, Česká republika

ing. Pavel Míchal

zástupce ředitele

První vztah: 17. 4. 1990 - Poslední vztah: 22. 6. 1992

Šumavská 8, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Jonáš

ředitel

První vztah: 28. 3. 1990 - Poslední vztah: 11. 3. 1991

Bzenecká 6, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Semrád CSc.

zástupce ředitele

První vztah: 27. 12. 1988 - Poslední vztah: 17. 4. 1990

Mercova 35, Brno, Česká republika

Ing. Miloš Holub CSc.

ředitel

První vztah: 27. 12. 1988 - Poslední vztah: 28. 3. 1990

Veleckého 18, Brno, Česká republika

Jménem podniku jedná jako statutární orgán ředitel nebo jeho zástupce. Podepisování : K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

od 27. 12. 1988

Další vztahy firmy Textilní zkušební ústav, s.p.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 5. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 5. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).