Hlavní navigace

Thermal Pasohlávky a.s.

Firma Thermal Pasohlávky a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4822, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 178 670 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27714608

Sídlo:

Pasohlávky 1, 691 22

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 2007

DIČ:

CZ27714608

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

41100 Developerská činnost
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
68 Činnosti v oblasti nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4822, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Thermal Pasohlávky a.s. od 26. 1. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 26. 1. 2007

adresa

1
Pasohlávky 69122 od 30. 5. 2017

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 9. 2009

zprostředkování obchodu a služeb do 22. 9. 2009 od 26. 1. 2007

realitní činnost do 22. 9. 2009 od 26. 1. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 29. 5. 2017 od 8. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 5. 2017 od 8. 7. 2014

I. Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky, a.s., konaná dne 5.10.2011 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 31.545.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. II. Zvýšení základního kapitálu o 18.995.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set devadesát pět tisíc korun českých) bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem dosavadního akcionáře společnosti - Jihomoravský m krajem. Zvýšení základního kapitálu o 12.550.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set padesát tisíc korun českých) bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře společnosti - obcí Pasohlávky, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve stejném termínu je dosavadní akcionář - obec Pasohlávky povinen společnosti spolu s předáním předmětných nemovitostí předat prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 zák. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. Předmětem nepeněžitého vkladu budou následující nemovitosti: 1. p.č. 3163/589, výměra 1832 m2: ostatní plocha - ostatní komunikace 2. p.č. 3163/636, výměra 224 m2: zahrada 3. p.č. 3163/671, výměra 55 m2: zahrada 4. p.č. 3163/672, výměra 299 m2: zahrada 5. p.č. 3163/678, výměra 1307 m2: zahrada 6. p.č. 3163/679, výměra 963 m2: zahrada 7. p.č. 3163/680, výměra 947 m2: zahrada 8. p.č. 3163/681, výměra 1167 m2: zahrada 9. p.č. 3163/698, výměra 163 zahrada 10. p.č. 3164/72, výměra 74 m2: ostatní plocha - ostatní komunikace 11. p.č. 3164/75, výměra 13 m2: ostatní plocha - ostatní komunikace 12. p.č. 3164/98, výměra 389 m2: ostatní plocha - ostatní komunikace zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Mušov, obec Pasohlávky a 13. p.č. 5758, výměra 1764 m2: trvalý travní porost 14. p.č. 5772, výměra 3597 m2: ostatní plocha, zeleň 15. p.č. 4566/108, výměra 22 m2: orná půda zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Pasohlávky, obec Pasohlávky a 16.p.č.3163/505, vým. 2739 m2: orná půda 17.p.č.3163/510, vým. 11707 m2: orná půda 18.p.č.3163/544, vým. 2525 m2: orná půda 19.p.č.3163/474, výměra 63 m2: ostatní plocha, neplodná půda 20. p.č. 3163/475, výměra 111 m2: ostatní plocha, neplodná půda 21. p.č. 3163/509, výměra 1328 m2: ostatní plocha, neplodná půda 22. p.č. 3163/514, výměra: 144 m2: ostatní plocha, neplodná půda 23. p.č. 3163/518, výměra: 431 m2: ostatní plocha, neplodná půda 24. p.č. 3163/520, výměra 401 m2: ostatní plocha, neplodná půda 25. p.č. 3163/543, výměra 108 m2: ostatní plocha, neplodná půda 26. p.č. 3163/545, výměra 265 m2: ostatní plocha, neplodná půda 27. p.č. 3163/555, výměra 130 m2: ostatní plocha, neplodná půda 28. p.č. 3163/563, výměra 8456 m2: ostatní plocha, neplodná půda 29. p.č. 3163/567, výměra 25 m2: ostatní plocha, neplodná půda 30. p.č. 3163/572, výměra 57 m2: ostatní plocha, neplodná půda 31. p.č. 3163/574, výměra 157 m2: ostatní plocha, neplodná půda 32. p.č. 3163/394, výměra 39 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 33. p.č. 3163/425, výměra 107 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 34. p.č. 3163/473, výměra 110 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 35. p.č. 3163/556, výměra 344 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 36. p.č. 3163/557, výměra 512 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 37. p.č. 3163/558, výměra 220 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 38. p.č. 3163/561, výměra 2021 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 39. p.č. 3163/566, výměra 520 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 40. p.č. 3163/568, výměra 1106 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 41. p.č. 3163/575, výměra 25 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace 42. p.č. 3163/576, výměra 49 m2: ostatní plocha, ostatní komunikace zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Mušov, obec Pasohlávky, přičemž veškeré výše uvedené nemovitosti se nachází v katastrálních územích, kde správu Katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov. Cena nepeněžitého vkladu jako celku, uvedeného výše, se na základě znaleckého posudku č. 2641-51/11 ze dne 2. 6. 2011, znalce Ing. Jaromíra Šumy, bytem Renčova 1939/11, 621 00 Brno, určeným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6282/2011 ze dne 1. 6. 2011, určuje částkou 12.550.000,--Kč, slovy: dvanáct milionů pět set padesát tisíc korun českých. III. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 31.545.000,- Kč, slovy: třicet jedna milionů pět set čtyřicet pět tisíc korun českých, se nepřipouští. IV. Zvýšení základního kapitálu dle bodu I. - III. bude provedeno: - upsáním 6309 ks, slovy: šesti tisíců tří set devíti kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých. V. Emisní kurs všech upisovaných akcií, se rovná jejich jmenovité hodnotě. VI. Nové akcie, které mají být upsány peněžitým vkladem, nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť se všichni akcionáři společnosti před přijetím tohoto usnesení vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, které bu dou upisovány na základě tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. VII. Veškeré nově vydané akcie budou upsány akcionáři společnosti na základě jejich dohody o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, a to následovně: - 2510 ks, slovy: dva tisíce pět set deset kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých, upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti obec Pasohlá vky dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí nepeněžitým vkladem, který je uveden v bodu 2. tohoto usnesení, v celkové hodnotě nepeněžitého vkladu 12.550 .000,--Kč, slovy: dvanáct milionů pět set padesát tisíc korun českých; - 3799 ks, slovy: tři tisíce sedm set devadesát devět kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč, slovy: pět tisíc korun českých, upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti J ihomoravský kraj dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, který je uveden v bodu 2. tohoto usnesení, v celkové hodnotě peněžitého vkla du 18.995.000,--Kč, slovy: osmnáct milionů devět set devadesát pět tisíc korun českých. VII. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, činí 1 měsíc ode dne, kdy představenstvo společnosti oznámí předem určeným zájemcům - akcionářům sp olečnosti, že usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku. IX. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům - akcionářům společnosti obci Pasohlávky a Jihomoravskému kraji zaslat oznámení o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku do 14 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. X. Místem upsání nových akcií, tj. místem uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu, bude kancelář společnosti Thermal Pasohlávky a.s. v Brně, ulice Příkop č. 4, která se nachází v pátém nadzemním podlaží budovy, č. dveří 5. 44, nedohodnou-li se upisovatelé jinak. XI. Předem určený zájemce - Jihomoravský kraj, je povinen splatit emisní kurs nově upisovaných akcií, které budou upsány peněžitými vklady, na zvláštní bankovní účet společnosti zřízený za tímto účelem číslo 107-337190217/0100 vedený u Komerční banky, a.s ., do 29. 2. 2012 ve výši minimálně 30% emisního kursu jím upsaných akcií a zbytek emisního kursu jím upsaných akcií do 31. 12. 2012. do 28. 2. 2012 od 15. 12. 2011

Změna stanov společnosti na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 01.10.2008 ve znění přijatém valnou hromadou společnosti dne 01.10.2008 obsažené v notářském zápisu. Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti ze 107.000.000,-Kč na 147.125.000,-Kč, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 01.10.2008. Přijaté rozhodnutí o změně stanov společnosti zní takto: Stanovy společnosti v platném znění se mění takto: 1. V článku 16 se ruší dosavadní bod 4, který zní: 4. Valná hromada se svolává oznámením uveřejněným v celostátně distribuovaném deníku určeném v článku 35 stanov. Oznámení musí být uveřejněno nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Oznámení o konání mimořádné valné hromady musí být uveřejněno výše uve deným způsobem nejméně 15 (patnáct) dní před jejím konáním. Zrušený bod 4. se nahrazuje textem, který zní takto: 4. Představenstvo je povinno zveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů, nejméně třicet dnů před konáním valné hromady. 2. V článku 35 se ruší prní věta, která zní: Oznámení o konání valné hromady, resp. jiné informace oznamované způsobem, určeným pro svolání valné hromady, se uveřejňují v Hospodářských novinách. Z důvodů kapitálového posílení společnosti za účelem vybudování lázeňské a rekreační zóny v obci Pasohlávky a v souladu s dohodou zakladatelů dle článku VI. platných stanov společnosti, 1. se zvyšuje základní kapitál akciové společnosti s obchodní firmou Thermal Pasohlávky a. s., (dále jen společnost), z dosavadních 107.000.000,- Kč, slovy: sto sedmi milionů korun českých o 40.125.000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů sto dvacet pět tisíc korun českých, na celkovou výši 147.125.000,- Kč, slovy: sto čtyřicet sedm milionů sto dvacet pět tisíc korun českých. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 40.125.000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů sto dvacet pět tisíc korun českých se nepřipouští. 3. Zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. a 2. bude provedeno upsáním 214 slovy: dvě stě čtrnácti, kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 187.500,- Kč, slovy: sto osmdesát sedm tisíc pět set korun českých za jednu akcii. 4. Emisní kurs všech upisovaných akcií, se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. Lhůta pro upsání nových akcií, uvedených v bodu 3., s využitím přednostního práva dosavadních akcionářů společnosti, činí jeden měsíc ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je kancelář společnosti na adrese Brno, Příkop 4, která se nachází v pátém nadzemním podlaží budovy, č. dveří 5.44.Počátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva oznámí akcioná řům představenstvo společnosti způsobem, který stanoví zákon a stanovy společnosti pro svolání valné hromady. S využitím přednostního práva mohou dosavadní akcionáři společnosti na jednu kmenovou akcii společnosti znějící na jméno, v listinné podobě o jmenovitého hodnotě 500.000 ,-Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, upsat jednu kmenovou akcii, znějící na jmé no v listinné podobě o jmenovité hodnotě 187.500,- Kč, slovy: sto osmdesát sedm tisíc pět set korun českých za jednu akcii. Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání akcionáři společnosti, tj. Jihomoravskému kraji, IČ 70888337, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5. Jihomoravský Kraj, jako předem určený zájemce upíše akcie ve lh ůtě 14 dnů, slovy: čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, místo upisování: kancelář společnosti Brno, Příkop 4, která se nachází v pátém nadzemním podlaží budovy, č. dveří 5.44. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná je jich jmenovité hodnotě. 7. Upisovatelé jsou povinni splatit 30%, slovy: třicet procent emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti založený za tím účelem podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, u Komerční banky a. s. IČ 45317054, číslo účtu: 43-3135400267/0100, do 30 dnů, slovy: třiceti dnů od upsání akcií nebo do 30 dnů, slovy: třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií a zbytek emisního kursu upsaných akcií do 30. 6. 2009, slovy: třicátého června roku dva tisíce devět. do 19. 1. 2009 od 5. 11. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 178 670 000 Kč

od 20. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 178 670 000 Kč

do 20. 5. 2013 od 28. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 147 125 000 Kč

do 28. 2. 2012 od 22. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 147 125 000 Kč

do 22. 9. 2009 od 19. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 107 000 000 Kč

do 19. 1. 2009 od 8. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 107 000 000 Kč

do 8. 8. 2007 od 26. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 6 309 od 28. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 187 500 Kč, počet: 214 od 19. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 214 od 26. 1. 2007

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Jan Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

Pasohlávky 179, 691 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Eliáš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

Pasohlávky 84, 691 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Vokřál

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 10. 5. 2018

vznik funkce: 12. 6. 2018

Dolní louky 244/10, Brno, 635 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Grois MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

U Lesíka 3574/3, Znojmo, 669 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Petr Kunc

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

Slevačská 1965/47, Brno, 615 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. arch. Jana Kochová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

Stojanova 764/3, Znojmo, 669 02, Česká republika

Radomír Pavlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

Železné 93, 666 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 23. 5. 2013

Pasohlávky 179, 691 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Eliáš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 23. 5. 2013

Pasohlávky 84, 691 22, Česká republika

Historické vztahy

Ing. arch. Jana Kochová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 17. 4. 2018

Stojanova 764/3, Znojmo, 669 02, Česká republika

Jiří Crha

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

Blansko 234, 678 01, Česká republika

Roman Vykoukal

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

Chodská 2742/7, Brno, 612 00, Česká republika

Jan Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 26. 6. 2018

Pasohlávky 179, 691 22, Česká republika

Václav Eliáš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 26. 6. 2018

Pasohlávky 84, 691 22, Česká republika

Zdeněk Nekula

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

Těšetice 170, 671 61, Česká republika

Leopold Levák

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 2. 5. 2017

Hlavní 664/122, Břeclav, 691 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Crha

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 5. 2013

Dvorská 1505/22, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Marek Juha

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 15. 12. 2009

zánik členství: 23. 5. 2013

zánik funkce: 23. 5. 2013

Vranov 218, 664 32, Česká republika

Jan Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 23. 5. 2013

zánik funkce: 23. 5. 2013

Pasohlávky 179, 691 22, Česká republika

Ing. Václav Eliáš

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 23. 5. 2013

zánik funkce: 23. 5. 2013

Pasohlávky 84, 691 22, Česká republika

Mgr. Václav Božek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 23. 5. 2013

vznik funkce: 12. 1. 2010

zánik funkce: 23. 5. 2013

Bellova 14, Brno, 623 00, Česká republika

Stanislav Navrkal

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 23. 5. 2013

zánik funkce: 23. 5. 2013

Podlesí 22, Blansko, 678 01, Česká republika

Mgr. Václav Božek CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2010 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 20. 6. 2008

vznik funkce: 12. 1. 2010

Bellova 14, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Marek Juha

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2010 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 15. 12. 2009

Vranov 218, 664 32, Česká republika

Jan Koráb

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2009 - Poslední vztah: 30. 7. 2013

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 23. 5. 2013

zánik funkce: 23. 5. 2013

Boleradice 389, 691 12, Česká republika

Mgr. Václav Božek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2010

vznik členství: 20. 6. 2008

Bellova 14, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Milan Venclík

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2010

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 15. 12. 2009

vznik funkce: 20. 6. 2008

zánik funkce: 15. 12. 2009

Antala Staška 35, Brno, 613 00, Česká republika

Jan Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 20. 6. 2008

Pasohlávky 179, 691 22, Česká republika

Stanislav Navrkal

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 20. 6. 2008

Podlesí 22, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Václav Eliáš

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 20. 6. 2008

Pasohlávky 84, 691 22, Česká republika

Ing. Stanislav Juránek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 18. 6. 2009

Bělohorská 95, Brno, 636 00, Česká republika

Jan Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 3. 3. 2008

Pasohlávky 179, 691 22, Česká republika

Ing. Milan Venclík

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 3. 3. 2008

vznik funkce: 26. 1. 2007

zánik funkce: 3. 3. 2008

Antala Staška 35, Brno, 613 00, Česká republika

Stanislav Navrkal

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 3. 3. 2008

Podlesí 22, Blansko, 678 01, Česká republika

Mgr. Václav Božek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 3. 3. 2008

Bellova 14, Brno, 623 00, Česká republika

Květoslav Uherek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 3. 3. 2008

Pasohlávky 175, 691 22, Česká republika

Ing. Stanislav Juránek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 11. 2008

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 3. 3. 2008

Bělohorská 95, Brno, 636 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Jakub Janok

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2018

vznik členství: 17. 1. 2018

Pomezí 37, 569 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Itterheim

předseda představenstva

První vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 21. 8. 2017

vznik funkce: 21. 8. 2017

Rančířov 72, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jiří Oliva

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 21. 8. 2017

Neumannova 530/53, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jiří Škrla

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2015

Za klášterem 2569/12, Brno, 628 00, Česká republika

Tomáš Ingr

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

Pasohlávky 115, 691 22, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Itterheim

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

Rančířov 72, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Škrla

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2017 - Poslední vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

zánik členství: 21. 8. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2015

zánik funkce: 21. 8. 2017

Za klášterem 2569/12, Brno, 628 00, Česká republika

Tomáš Ingr

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2017 - Poslední vztah: 20. 2. 2018

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 17. 1. 2018

Pasohlávky 115, 691 22, Česká republika

Ing. Martin Itterheim

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2017 - Poslední vztah: 24. 11. 2017

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 26. 6. 2017

Rančířov 72, 586 01, Česká republika

Milan Pek

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

zánik členství: 2. 5. 2017

vznik funkce: 17. 12. 2015

člen představenstva do 29. 5. 2017 od 24. 2. 2016

Jílkova 3291/219, Brno, 615 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Škrla

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2016 - Poslední vztah: 30. 5. 2017

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2015

předseda představenstva do 30. 5. 2017 od 8. 1. 2016

Za klášterem 2569/12, Brno, 628 00, Česká republika

Milan Pek

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2016 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 17. 12. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2015

člen představenstva do 24. 2. 2016 od 8. 1. 2016

Šťastného 163/12, Brno, 634 00, Česká republika

Tomáš Ingr

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2017

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 2. 5. 2017

Pasohlávky 115, 691 22, Česká republika

Tomáš Ingr

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2014

vznik členství: 24. 4. 2012

Pasohlávky 115, 691 22, Česká republika

Tomáš Ingr

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2012

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 26. 1. 2012

Pasohlávky 115, 691 22, Česká republika

Milan Pek

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2010 - Poslední vztah: 8. 1. 2016

vznik členství: 16. 9. 2010

zánik členství: 16. 12. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2015

Šťastného 163/12, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Jiří Škrla

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2010 - Poslední vztah: 8. 1. 2016

vznik členství: 16. 9. 2010

zánik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 21. 9. 2010

zánik funkce: 16. 12. 2015

Za Klášterem 12, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Ilja Kašík CSc.

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2010

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 31. 7. 2010

vznik funkce: 26. 9. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2010

Černého 11, Brno, 635 00, Česká republika

Tomáš Ingr

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 12. 2011

vznik členství: 26. 1. 2007

Pasohlávky 115, 691 22, Česká republika

Ing. arch. Lydie Filipová

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2010

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 16. 9. 2010

Na Valtické 26, Břeclav, 691 41, Česká republika

MUDr. Tomáš Lochman

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2007

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 31. 8. 2007

vznik funkce: 26. 1. 2007

zánik funkce: 31. 8. 2007

Nerudova 14, Brno, 602 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním z členů představenstva, příp. dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a jeden z členů představenstva, příp. dva členové představenstva.

od 8. 7. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 8. 7. 2014 od 26. 1. 2007

Další vztahy firmy Thermal Pasohlávky a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 1. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 1. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).