Hlavní navigace

TK FORS CZ, a.s.

Firma TK FORS CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9110, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 65 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27117979

Sídlo:

Kaprova 42/14, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 1. 2004

DIČ:

CZ27117979

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9110, Městský soud v Praze

Obchodní firma

XEWELON a.s. od 14. 1. 2004

Obchodní firma

MPOWER, a.s. od 11. 6. 2009

Obchodní firma

MPOWER. a.s. do 11. 6. 2009 od 11. 6. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 14. 1. 2004

adresa

Kaprova 42/14
Praha 11000 od 19. 2. 2021

adresa

Psohlavců 1799/8
Praha 14700 do 19. 2. 2021 od 21. 11. 2016

adresa

Pod vinicí 2028/20
Praha 14300 do 21. 11. 2016 od 29. 9. 2014

adresa

Pod Vinicí 2028/20
Praha 4 14301 do 29. 9. 2014 od 12. 6. 2007

adresa

Modřanská 621/72
Praha 4 14314 do 12. 6. 2007 od 9. 2. 2006

adresa

Nekázanka 880/11
Praha 1 11000 do 9. 2. 2006 od 2. 3. 2005

adresa

U Habrovky 247/11
Praha 4 14000 do 2. 3. 2005 od 14. 1. 2004

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 4. 2009

pronájem a půjčování věcí movitých do 1. 4. 2009 od 11. 2. 2008

realitní činnost do 1. 4. 2009 od 15. 5. 2004

velkoobchod do 1. 4. 2009 od 15. 5. 2004

zprostředkování obchodu do 1. 4. 2009 od 15. 5. 2004

zprostředkování služeb do 1. 4. 2009 od 15. 5. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 1. 4. 2009 od 15. 5. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 1. 4. 2009 od 15. 5. 2004

pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem od 14. 1. 2004

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 16.08.2011 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti MPOWER, a.s., se sídlem Praha 4, Pod Vinicí 2028/20, PSČ 143 01, IČO: 271 17 979, takto: zvyšuje základní kapitál společnosti.Důvodem zvýšení zákla dního kapitálu společnosti MPOWER, a.s., se sídlem Praha 4, Pod Vinicí 2028/20, PSČ 143 01, IČO: 271 17 979, je posílení finanční stability společnosti, jelikož jediný akcionář je současně významným věřitelem společnosti. Základní kapitál společnosti MPOWER, a.s., se sídlem Praha 4, Pod Vinicí 2028/20, PSČ 143 01, IČO: 271 17 979, se zvyšuje o částku 63.400.000,- Kč (slovy: šedesát tři miliónů čtyři sta tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), na částku 65.400.000,- Kč (slovy: šedesát pět miliónů čtyři sta tisíc korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu společnosti MPOWER, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz je splácen peněžitými vklady. Celkem bude upisováno 317 kusů (slovy: tři sta sedmnáct kusů) nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Jelikož se jediný akcionář, a to Ing. Petr Gregor, MBA, vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to Ing. Petru Gregorovi, MBA, nar. 8.2.1973, bytem Praha 2, Nusle, Krokova 1700/8, PSČ 120 00, Česká republika, tedy celkem bude tomuto zájemci nabídnuto k upsání 317 kusů (slovy: tři sta sedmnáct kusů) nových kmenových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějíc ích na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a společností MPOWER, a.s., je sídlo společnosti MPOWER, a.s., tedy Praha 4, Pod Vinicí 2028/20, PSČ 143 01. Společnost MPOWER, a.s. doručí do deseti dnů od zapsání tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku určitému zájemci, a to Ing. Petru Gregorovi, MBA, písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného do pisu nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den následující po dni doručení tohoto návrhu tomuto určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemce, a to Ing. Petrem Gregorem, MBA, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí dvacet dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Určitému zájemci Ing. Petru Gregorovi, MBA, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání za emisní kurz každé nové akcie 200.517,35 Kč (slovy: dvě stě tisíc pět set sedmnáct korun českých třicet pět haléřů), tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií 6 3.564.000,- Kč (slovy: šedesát tři milionů pět set šedesát čtyři tisíc korun českých). Emisní kurz jedné akcie se skládá ze jmenovité hodnoty ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), a z emisního ážia ve výši 517,35 Kč (slovy: pět set se dmnáct korun českých třicet pět haléřů). Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 63.564.001,- Kč (slovy: šedesát tři milionů pět set šedesát čtyři tisíc jedna koruna česká), kterou má určitý zájemce, a to Ing. Petr Gregor, MBA, vůči společ nosti MPOWER, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií určitým zájemcem, a to Ing. Petrem Gregorem, MBA. Tato pohledávka plyne ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20. dubna 2011, na základě které byly Ing. Petru Gregorovi, MBA postoupeny obchodní společností AMK Business Corp., IČO 1393822, se sídlem Sealight Trust Limited, P.O.Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortoia, British Virgin Island, pohledávky vůči společnosti MPOWER, a.s. vzniklé z titulů smluv o půjčce ze dnů 4. prosince 2009 a 20. dubna 2010. Vzhledem k tomu, že byla částka odpovídající plnění z těchto smluv vyjádřena v EUR, došlo k převedení této částky společností MPOWER, a.s. na CZK dle kurzovního lístku ČNB ke dni 31.12.2010 a její výše činí 63.564.001,- Kč (slovy: šedesát tři milionů pět set šedesát čtyři tisíc jedna koruna česká). Podle vyjádření auditora Ing. Aleny Mrkvičkové ze společnosti MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. ze dne 16.8.2011, která je zároveň jednatelem předmětné společnosti ? ev. č. 1635, určeného představenstvu společnosti MPOWER, a.s. pro účely zvýšení základního ka pitálu, ke dni vystavení tohoto vyjádření, tedy ke dni 16.8.2011, tato pohledávka stále existuje. Celý emisní kurz nových upsaných akcií bude splacen výhradně započtením této pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií určitým zájemcem. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato: Při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení celého emisního kurzu všech nových upsaných a kcií určitým zájemcem, a to Ing. Petrem Gregorem, MBA, tedy lhůta pro uzavření smlouvy mezi společností MPOWER, a.s. a určitým zájemcem - Ing. Petrem Gregorem, MBA o započtení výše vedené peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu ups aných akcií tímto určitým zájemcem, činí šedesát dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti MPOWER, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami. do 7. 10. 2011 od 7. 9. 2011

Základní kapitál společnosti XEWELON a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapit álu z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou vydány v listinné podobě: 5 (pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvěst ě tisíc korun českých) každé z nich. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti tj. Josefem Čajkou,CSc., r.č. 450329/419, bytem Praha 3-Žižkov, Blahoslavova 233/6, a to s využitím jeho přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, a to způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 1, Nekázanka 880/11 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií sdělí představenstvo společnosti jedinému akcionáři písemným oznámením doručeným osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu. Lhůta pro úpis akcií jediným akcionářem je stanovena v délce 15 dnů. Lhůta pro úpis akcií počíná běžet pátým dnem poté, co nabude právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude jedinému akcionáři doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Na každou jednu dosavadní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých) lze upsat jednu polovinu nové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Jediný akcionář má právo upsat 5 kmenových akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, jež mají listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 200.000,- K č bude roven hodnotě 200.000,- Kč. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 5 (pěti) kusů upsaných akcií v celkové výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude uhrazen na účet č.ú. 199255755/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 5 (pěti) kusů upsaných akcií bude splacen tak, že 30 procent bude splaceno do dvaceti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a 70 procent do jednoho r oku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 6. 4. 2006 od 9. 2. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 65 400 000 Kč

od 7. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 7. 10. 2011 od 14. 1. 2004
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 29. 9. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 317 od 7. 10. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 29. 9. 2014 od 24. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 24. 9. 2010 od 14. 1. 2004

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Alexandr Romanovič Serant

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2021

vznik členství: 19. 2. 2021

bulvár Čistoprudnyj, dům 9, budova 1, Moskva, Ruská federace

Marija Felixovna Serant

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2021

vznik členství: 19. 2. 2021

vznik funkce: 12. 4. 2021

Walkmühlestrasse 54, Wiesbaden, region Nordost, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Aleksei Dmitrievich Kolegov

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2020 - Poslední vztah: 13. 8. 2021

vznik členství: 22. 11. 2019

zánik členství: 19. 2. 2021

Kropotkina 96/1, Novosibirsk, Ruská federace

Ing. Karel Lán

předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2020 - Poslední vztah: 19. 2. 2021

vznik členství: 13. 9. 2018

zánik členství: 23. 11. 2020

vznik funkce: 24. 2. 2020

zánik funkce: 23. 11. 2020

Smikova 835/4, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Aleksei Dmitrievich Kolegov

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2019 - Poslední vztah: 23. 3. 2020

vznik členství: 22. 11. 2019

vznik funkce: 29. 11. 2019

zánik funkce: 24. 2. 2020

Kropotkina 96/1, Novosibirsk, Ruská federace

Ing. Karel Lán

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2019 - Poslední vztah: 23. 3. 2020

vznik členství: 13. 9. 2018

Smikova 835/4, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Lán

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2018 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 13. 9. 2018

vznik funkce: 13. 9. 2018

zánik funkce: 29. 11. 2019

Smikova 835/4, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Körney

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2018 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 13. 9. 2018

zánik členství: 22. 11. 2019

Na Skalkách 950, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Július Aszalay

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2018

vznik členství: 23. 9. 2014

zánik členství: 23. 9. 2014

vznik funkce: 13. 11. 2017

zánik funkce: 23. 9. 2014

Seidlova 469/7, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Čajka CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2017 - Poslední vztah: 23. 6. 2018

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 2. 3. 2014

Blahoslavova 233/6, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  BRANEMO, a.s.

  Vlnitá 420/10, Praha Braník, 147 00

Július Aszalay

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2017

vznik členství: 23. 9. 2014

Seidlova 469/7, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Július Aszalay

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2017

vznik členství: 23. 9. 2014

Seidlova 469/7, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Čajka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Blahoslavova 233/6, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  BRANEMO, a.s.

  Vlnitá 420/10, Praha Braník, 147 00

Josef Čajka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 13. 11. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Blahoslavova 233/6, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  BRANEMO, a.s.

  Vlnitá 420/10, Praha Braník, 147 00

Július Aszalay

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

zánik členství: 23. 9. 2014

vznik funkce: 23. 9. 2009

zánik funkce: 23. 9. 2014

Seidlova 469/7, Praha 4, 142 00, Česká republika

Daniela Anna Andělová

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 10. 2009

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 23. 9. 2009

Nad Královskou oborou 203/23, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

člen

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 2. 3. 2014

zánik funkce: 2. 3. 2014

Jansova 640, Praha 9, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Čajka CSc.

předseda

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 2. 3. 2014

vznik funkce: 2. 3. 2009

zánik funkce: 2. 3. 2014

Blahoslavova 233/6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

člen

První vztah: 11. 2. 2008 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 2. 3. 2004

zánik členství: 2. 3. 2009

Jansova 640, Praha 9, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Čajka CSc.

předseda

První vztah: 15. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 2. 3. 2004

zánik členství: 2. 3. 2009

vznik funkce: 2. 3. 2004

zánik funkce: 2. 3. 2009

Blahoslavova 233/6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Martin Čajka

člen

První vztah: 15. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 2. 3. 2004

zánik členství: 2. 3. 2009

Blahoslavova 233/6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

člen

První vztah: 15. 5. 2004 - Poslední vztah: 11. 2. 2008

vznik členství: 2. 3. 2004

Kukelská 903/1, Praha 9, 198 00, Česká republika

Petra Matoušková

člen

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 15. 5. 2004

vznik členství: 14. 1. 2004

zánik členství: 2. 3. 2004

vznik funkce: 14. 1. 2004

zánik funkce: 2. 3. 2004

Jiráskova 393, Čerčany, 257 22, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.

od 4. 12. 2018

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva. Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 74 Cm 52/2018 -34 ze dne 9.7.2018 bylo vydáno předběžné opatření, jímž byl Júliusi Aszalayovi, nar. 25.5.1959, bytem Seidlova 469/7, 142 00 Praha 4 Kamýk a Josefu Čajkovi, CSc., nar. 29.3.1945, bytem Blahoslavova 233 /6, 130 00 Praha 3 Žižkov uložen zákaz v jakékoliv věci jednat, nebo činit jakékoliv právní úkony, samostatně nebo společně s jinou osobou, jménem společnosti. Usnesení nabylo vykonatelnosti dne 19.7.2018.

do 4. 12. 2018 od 31. 7. 2018

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.

do 31. 7. 2018 od 29. 9. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně.Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní fir mě společnosti.

do 29. 9. 2014 od 15. 5. 2004

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě sp olečnosti.

do 15. 5. 2004 od 14. 1. 2004

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jan Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2018 - Poslední vztah: 19. 2. 2021

vznik členství: 13. 9. 2018

zánik členství: 30. 7. 2020

Šimůnkova 1612/26, Praha, 182 00, Česká republika

Jaroslav Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 12. 2018

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 13. 9. 2018

zánik funkce: 13. 9. 2018

Jansova 640, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Viera Grešová

člen

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 2. 3. 2014

Smolenická 12, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Martin Čajka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 2. 3. 2009

zánik členství: 16. 6. 2010

Blahoslavova 233/6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Dohnal

předseda

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 2. 3. 2009

vznik funkce: 2. 3. 2009

zánik funkce: 2. 3. 2014

Chopinova 13, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Dohnal

předseda

První vztah: 15. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 2. 3. 2004

zánik členství: 2. 3. 2009

vznik funkce: 2. 3. 2004

zánik funkce: 2. 3. 2009

Chopinova 13, Brno, 623 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Hrbáček

místopředseda

První vztah: 15. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 2. 3. 2004

zánik členství: 2. 3. 2009

vznik funkce: 2. 3. 2004

zánik funkce: 2. 3. 2009

Lhotská 2205, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Viera Gešová

člen

První vztah: 15. 5. 2004 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 2. 3. 2004

zánik členství: 2. 3. 2009

Smolenická 12, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Petr Malivánek

člen

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 15. 5. 2004

vznik členství: 14. 1. 2004

zánik členství: 2. 3. 2004

vznik funkce: 14. 1. 2004

zánik funkce: 2. 3. 2004

U Stadionu 730, Chrudim, 537 03, Česká republika

Ing. Zuzana Herichová

předseda

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 15. 5. 2004

vznik členství: 14. 1. 2004

zánik členství: 2. 3. 2004

vznik funkce: 14. 1. 2004

zánik funkce: 2. 3. 2004

Pri Šajbách 7755/26, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Peter Herich

člen

První vztah: 14. 1. 2004 - Poslední vztah: 15. 5. 2004

vznik členství: 14. 1. 2004

zánik členství: 2. 3. 2004

vznik funkce: 14. 1. 2004

zánik funkce: 2. 3. 2004

Hradby 5, Brezno, 977 01, Slovenská republika

Další vztahy firmy TK FORS CZ, a.s.

Akcionáři

OLIVIER CAPITAL, spol.s r.o., IČ: 26435853

Táboritská, Česká republika, Praha 3, 130 87

do 15. 5. 2004 od 14. 1. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 3. 2004

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 3. 2004
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).