Hlavní navigace

TRACK SYSTEM a.s. v likvidaci

Firma TRACK SYSTEM a.s. v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2799, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 56 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28216954

Sídlo:

Čechova 1100/20, Hradec Králové, 500 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 12. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2799, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

TRACK SYSTEM a.s. od 19. 12. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 19. 12. 2007

adresa

Čechova 1100/20
Hradec Králové 50002 od 24. 2. 2015

adresa

Čechova 1100
Hradec Králové 50002 do 24. 2. 2015 od 13. 8. 2008

adresa

Budějovická 1126/9
Praha 4 14000 do 13. 8. 2008 od 19. 12. 2007

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 12. 2009

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 19. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 38Cm 164/2015-8 ze dne 9. června 2016, o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Usnesení nabylo právní moci dne 5. srpna 2016. od 16. 8. 2016

Dne 23. října 2008 bylo schváleno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 54.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 108 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií peněžitým vkladem dle ustanovení § 204a, odst. 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady. 4. Upsání všech 108 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami bude nabídnuto níže uvedeným určitým zájemcům: a) panu Luboru K u l t o v i, r.č. 760709/3230, bytem Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 925, PSČ 516 01, (dále též jen "Lubor Kult"), b) panu Otakaru J e n í č k o v i, r.č. 590630/0213, bytem Chleny č.p. 3, PSČ 517 45 (dále též jen "Otakar Jeníček"). c) společnosti AveCan s.r.o., se sídlem Dobřejovice, U Kapličky 22, PSČ 251 70, IČ 463 59 338, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 13582, (dále též jen "AveCan s.r.o."). d) panu Josefu H l a v á č k o v i. r.č. 680519/0601, bytem Potštejn, Záměl 136, PSČ 517 43, (dále též jen "Josef Hlaváček"). a to způsobem níže uvedeným. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnost TRACK SYSTEM a.s. na adrese Hradec Králové, Čechova 1100, PSČ 500 02, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií u rčitému zájemci. 6. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost TRACK SYSTEM a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsán í akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 8. Emisní kurs bude upsán a nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání splacen nepeněžitými a peněžitými vklady určitých zájemců takto: a) 54 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upíše určitý zájemce pa n Lubor Kult a jejich emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem ve výši 29.000.000,-- Kč, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 29/46 projektu bezpilotního leteckého systému typu UAS HEROS - robotický vrtulník s příslušenstvím (tj. výrobní technolog ie, výrobní a výpočtové dokumentace a dvou kusů sériových vrtulníků typu UAS HEROS s příslušenstvím) - dále též jen "nepeněžitý vklad Lubora Kulta". Nepeněžitý vklad Lubora Kulta byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 103/5/2008 ze dne 1. října 2008 soudního znalce Jana Ptáčka, tj. soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 310/2008-3 ze dne 19. srpna 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu Lubora Kulta částkou 29.000.000,-- Kč. Za nepeněžitý vklad Lubora Kulta bude vydáno 54 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami. Emisní kurs 54 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upsaných nepen ěžitým vkladem Lubora Kulta činí 29.000.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu Lubora Kulta stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydáni akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu. Nepeněžitý vklad Lubora Kulta je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti TRACK SYSTEM a.s. v sídle společnosti TRACK SYSTEM a.s. v Hradci Králové, Čechova 1100, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. b) 4 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upíše pan Otakar Jeníček a jejich emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem ve výši 2.000.000,-- Kč, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 2/46 projektu bezpilotního leteckého systému typu UAS HEROS - robotický vrtulník s příslušenstvím (tj. výrobní technologie, výrobní a v ýpočtové dokumentace a dvou kusů sériových vrtulníků typu UAS HEROS s příslušenstvím) - dále též jen "nepeněžitý vklad Otakara Jeníčka". Nepeněžitý vklad Otakara Jeníčka byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 103/5/2008 ze dne 1. října 2008 soudního znalce Jana Ptáčka, tj. soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Krajského soud u v Hradci Králové č.j. 2 Nc 310/2008-3 ze dne 19. srpna 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu Otakara Jeníčka částkou 2.000.000,-- Kč. Za nepeněžitý vklad Otakara Jeníčka budou vydány 4 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozs ahu určeném stanovami. Emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem Otakara Jeníčka je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude upsána emisním kursem 500.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad Otakara Jeníčka je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti TRACK SYSTEM a.s. v sídle společnosti TRACK SYSTEM a.s. v Hradci Králové, Čechova 1100, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. c) 30 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem vlané hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upíše společnost AveCan s.r.o. a jejich emisní kurs splatí nepeněžitým vkladem ve výši 15.000.000,-- Kč, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 15/46 projektu bezpilotního leteckého systému typu UAS HEROS - robotický vrtulník s příslušenstvím (tj. výrobní technologie, vý robní a výpočtové dokumentace a dvou kusů sériových vrtulníků typu UAS HEROS s příslušenstvím) - dále též jen "nepeněžitý vklad společnosti AveCan s.r.o.". Nepeněžitý vklad společnosti AveCan s.r.o. byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 103/5/2008 ze dne 1. října 2008 soudního znalce Jana Ptáčka, tj. soudního znalce ustanoveného pravomocným usnesením Kraj ského soudu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 310/2008-3 ze dne 19. srpna 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu společnosti AveCan s.r.o. částkou 15.000.000,-- Kč. Za nepeněžitý vklad společnosti AveCan s.r.o. bude vydáno 30 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcion ářů v rozsahu určeném stanovami. Emisní kurs akcií upsaných nepeněžitým vkladem společnosti AveCan s.r.o. je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude upsána emisním kursem 500.000,-- Kč. Nepeněžitý vklad společnosti AveCan s.r.o. je splacen uzavřením smlouvy o vložení nepeněžitého vkladu do společnosti TRACK SYSTEM a.s. v sídle společnosti TRACK SYSTEM a.s. v Hradci Králové, Čechova 1100, a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. d) 20 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a předkupním právem ostatních akcionářů v rozsahu určeném stanovami upíše pan Josef Hlaváče k a jejich emisní kurs splatí peněžitým vkladem ve výši 10.000.000,-- Kč. Emisní kurs akcií upsaných peněžitým vkladem Josefa Hlaváčka je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč bude upsána emisním kursem 500.000,-- Kč. Celý peněžitý vklad ve výši 10.000.000,-- Kč je upisovatel Josef Hlaváček povinen splatit složením na zvláštní účet společnosti číslo 43-3007670297/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle u stanovení § 204 odst. 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 7. 1. 2009 od 11. 11. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 56 000 000 Kč

od 7. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 7. 1. 2009 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 108 od 7. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 5 od 11. 11. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 400 000 Kč, počet: 5 do 11. 11. 2008 od 19. 12. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Otakar Jeníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 23. 10. 2008

vznik funkce: 23. 10. 2008

Chleny 3, 517 45, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Martin Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2009 - Poslední vztah: 13. 1. 2011

vznik členství: 12. 11. 2009

zánik členství: 10. 1. 2011

Vrchlického 940, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Jaromír Bayer

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 23. 10. 2008

zánik členství: 12. 11. 2009

Na Struhách 566, Vamberk, 517 54, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Otakar Jeníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 23. 10. 2008

vznik funkce: 23. 10. 2008

Chleny 3, 517 45, Česká republika

Luděk Kuniak

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 1. 2011

vznik členství: 23. 10. 2008

zánik členství: 10. 1. 2011

Náměstí 101, Neumětely, 267 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ludmila Kultová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 23. 10. 2008

U Stadionu 925, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Jiřina Janatová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 23. 10. 2008

Polní 112, Vrchlabí, 543 01, Česká republika

Jana Pecháčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 23. 10. 2008

vznik funkce: 1. 7. 2008

zánik funkce: 23. 10. 2008

Hláska 45, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Jana Slavíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 19. 12. 2007

zánik funkce: 1. 7. 2008

U Pentlovky 469, Praha 8, 181 00, Česká republika

Michal Žižka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 19. 12. 2007

Zahradní 380, Vrané nad Vltavou, 252 46, Česká republika

Mgr. Slavomír Hrinko

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 19. 12. 2007

Trnkovo náměstí 1112/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jan Hofman

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

Deštné v Orlických Horách 63, 517 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Šmejdíř

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

Kubelkova 427, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Lubor Kult

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2016 - Poslední vztah: 10. 3. 2020

vznik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 14. 6. 2011

zánik funkce: 3. 2. 2020

Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Lubor Kult

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 4. 2. 2016

vznik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 14. 6. 2011

U Stadionu 925, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Miroslav Šmejdíř

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

Kubelkova 427, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Jan Hofman

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

Deštné v Orlických Horách 63, 517 91, Česká republika

Lubor Kult

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 14. 6. 2011

U Stadionu 925, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kos

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 5. 9. 2011

vznik členství: 23. 10. 2008

zánik členství: 14. 6. 2011

vznik funkce: 23. 10. 2008

zánik funkce: 14. 6. 2011

Pražská 376, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika

Josef Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 13. 1. 2011

vznik členství: 23. 10. 2008

zánik členství: 10. 1. 2011

Potštejn 136, 517 43, Česká republika

Lubor Kult

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2008 - Poslední vztah: 5. 9. 2011

vznik členství: 23. 10. 2008

zánik členství: 14. 6. 2011

U Stadionu 925, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Miloslav Tylš

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 23. 10. 2008

Přemyslova 1214, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Lubor Kult

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 23. 10. 2008

vznik funkce: 1. 7. 2008

zánik funkce: 23. 10. 2008

U Stadionu 925, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Bc. Tomáš Janata

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 11. 11. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 23. 10. 2008

Severní I. 2909/12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Daniel Slavík

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 19. 12. 2007

U Pentlovky 469, Praha 8, 181 00, Česká republika

Způsob jednání jménem společnosti: Navenek jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.

od 11. 11. 2008

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

do 11. 11. 2008 od 19. 12. 2007

Další vztahy firmy TRACK SYSTEM a.s. v likvidaci

1 fyzická osoba

Mgr.Ing. Dalibor Jandura

První vztah: 16. 8. 2016

Plotišťská 513/2a, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

S.C.T. s.r.o.

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

Adamovská 1064/7, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Další vztah k tomuto subjektu

Akcionáři

S.C.T. s.r.o., IČ: 25747207

Za Císařským mlýnem, Česká republika, Praha 7, 170 00

do 13. 8. 2008 od 19. 12. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 11. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
  • Projektování elektrických zařízení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 11. 2009

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).