Hlavní navigace

TRADE B.G.M. a.s.

Firma TRADE B.G.M. a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6385, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26155681

Sídlo:

Žernovská 1316/6, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 2. 2000

DIČ:

CZ26155681

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6385, Městský soud v Praze

Obchodní firma

A    & T International, a.s. od 16. 2. 2000

Obchodní firma

TRADE B.G.M. a.s. od 14. 2. 2001

Obchodní firma

Institut estetické medicíny, a.s. do 14. 2. 2001 od 10. 8. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 16. 2. 2000

adresa

Žernovská 1316/6
Praha 10000 od 23. 11. 2016

adresa

Žernovská 6
Praha 10 10000 do 23. 11. 2016 od 16. 2. 2000

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 7. 2014

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 26. 7. 2014 od 20. 2. 2002

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 10. 8. 2000 od 16. 2. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 26. 7. 2014 od 16. 2. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 26. 7. 2014 od 16. 2. 2000

organizování školení a odborných sympozií do 26. 7. 2014 od 16. 2. 2000

propagace a reklama do 26. 7. 2014 od 16. 2. 2000

organizování výstav do 26. 7. 2014 od 16. 2. 2000

provozování konsignačních skladů do 26. 7. 2014 od 16. 2. 2000

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 31. 8. 2015 od 26. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 31. 8. 2015 od 26. 7. 2014

Valná hromada konaná dne 16.10.2007 schvaluje: a) Zvýšení základního kapitálu z původní výše 5.000.000,-- Kč na 12.800.000,-- Kč, tj. o částku 7.800.000,-- Kč (slovy: sedmmilionů osmsettisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem ve stejné výši. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu je stabilizace bilance společnosti v oblasti předmětu podnikání - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy se zaměřením na obchodování a nakládání s pohledávkami. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 78 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jej ich jmenovité hodnotě. - Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci B.G.M. Capital, a.s., Praha 10, Žernovská 6, IČ: 438 73 863. - Všechny akcie budou upisovány nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou níže uvedené pohledávky o celkové nominální hodotě 758.197,45 USD ve vlastnictví společnosti B.G.M. Capital, a.s., Praha 10, Žernovská 6, IČ: 438 73 863. za dlužníkem - společností T.I.S.C., Sankt-Peterburg, třída B. Sampsonevskij 42, Ruská federace: - pohledávka vzniklá z titulu nedoplatku ceny dle faktury č. 2008/30097 ze dne 31.10.2003 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 60.884,73 USD, - pohledávka vzniklá z titulu nezaplacené kupní ceny dle faktury č. 2008/30098 ze dne 31.10.2003 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 153.733,-- USD, - pohledávka vzniklá z titulu nezaplacené kupní ceny dle faktury č. 2008/30099 ze dne 31.10.2003 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 54.126,30 USD, - pohledávka vzniklá z titulu nezaplacené kupní ceny dle faktury č. 2008/40091 ze dne 19.10.2004 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 173.782,88 USD, - pohledávka vzniklá z titulu nezaplacené kupní ceny dle faktury č. 2008/40002 ze dne 26.4.2004 za dodávku textilního a galanterního zboží v nominální výši 315.670,54 USD, b) Ocenění nepeněžitého vkladu, jehož hodnota byla stanovena znaleckým posudkem znaleckého ústavu BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. č. 070910 ze dne 10. září 2007 na částku 387.600 USD. po přepočtení na Kč v kurzu (podle ČNB) platnému k 31.8.2007, činí hodnota nepe něžitého vkladu 7.840.000,-- Kč. znalec pro ocenění nepeněžitého vkladu byl jmenován usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2 Nc 4730/2007 ze dne 20.8.2007, které nabylo právní moci dne 21.8.2007. c) Za nepeněžitý vklad bude vydáno 78 kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na akcii. d) nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti a bude společností hospodářsky využit v souladu s rozšířením aktivit společnosti v oblasti nakládání a obchodování s pohledávkami v rámci zapsaného předmětu podmikání - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. e) Zaúčtování částky 40.000,-- Kč, o kterou převyšuje hodnota nepeněžitého vkladu stanovená výše uvedeným posudkem znalce emisní kurs upisovaných akcií, na účet 413 - kapitálové fondy. f) Předem určený zájemce B.G.M. Capital, a.s. upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku se společností TRADE B.G.M., a.s. Lhůta pro upsání akcií se stanovuje do 15 dnů. Počátek běhu lhůty je den doručení návrh u na uzavření smlouvy o upsání akcií do sídla předem určeného zájemce. Návrh smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. g) Společnost B.G.M. Capital, a.s., jako předem určený zájemce, upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií do sídla společnosti TRADE B.G.M., a.s., Praha 10, Žernovská 6, ve lhůtě uvedené v odst. e). h) Předem určený zájemce spletí emisní kurs upsaných akcií postoupením (vkladem) výše specifikovaných pohledávek společnosti TRADE B.G.M., a.s., na základě smlouvy uzavřené podle § 524 a násl. občanského zákoníku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení společ nosti TRADE B.G.M., a.s. akceptované smlouvy o upsání akcií. j) Zprávu představenstva, ve které bylo zdůvodněno upisování akcií nepeněžitým vkladem a byla zároveň zdůvodněna výše emisního kurzu upisovaných akcií. do 21. 11. 2007 od 30. 10. 2007

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) v ydáním a úpisem 40 (slovy: čtyřiceti) kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru odpovídajícím jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu starou akcii upíše akcionář čtyři nové akci e. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností, číslo účtu 184601598/0300. Upisovatelé jsou povinni splatit sto procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů ode dne úpisu. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Místem pro upisování těchto akcií je notářská kancelář JUDr. Daniely Jarošové, Praha 1, Na Příkopě 12. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií n a základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění je den následující pro uplynutí lhůty pro splacení akcií upsaných akcionáři s využitím přednostního práva. Lhůta skončí uplynutím 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro upsání akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Výše emisního kurzu akcií upisovaných na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku v platném znění bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za títmo účelem společností, číslo účtu 184604598/0300. Upisovatelé jsou povinni splatit sto procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu. Důvodem zvýšení základního kapitálu TRADE B.G.M. a.s. je ekonomická stabilizace a kapitálové posílení společnosti. do 30. 10. 2007 od 25. 11. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 800 000 Kč

od 21. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 21. 11. 2007 od 12. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 1. 2004 od 16. 2. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 128 od 21. 11. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 21. 11. 2007 od 12. 1. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 12. 1. 2004 od 20. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 20. 2. 2002 od 16. 2. 2000

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ladislav Adamec

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 3. 8. 2015

vznik funkce: 3. 8. 2015

Milady Horákové 387/56, Praha, 170 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ladislav Adamec

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 2. 8. 2015

vznik funkce: 2. 8. 2010

zánik funkce: 2. 8. 2015

Milady Horákové 387/56, Praha, 170 00, Česká republika

Vojtěch Sedláček

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 2. 8. 2015

Květinková 371/14, Praha, 130 00, Česká republika

Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 2. 8. 2015

K zahrádkám 997/19, Praha, 155 00, Česká republika

Jan Halouska

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 1. 3. 2013

Kubíkova 1180/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Martin Adamec

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 16. 10. 2007

zánik členství: 2. 8. 2010

K Zahrádkám 997/19, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Sedláček

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 16. 10. 2007

zánik členství: 2. 8. 2010

Květinková 371/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martina Rusňáková

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 10. 2007

vznik členství: 13. 5. 2005

zánik členství: 16. 10. 2007

Březská 518, Říčany, Česká republika

Ing. Jana Špačková

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 13. 5. 2005

zánik členství: 2. 8. 2010

Na Dobešce 1694/11, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Adamec CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 13. 5. 2005

zánik členství: 2. 8. 2010

vznik funkce: 13. 5. 2005

zánik funkce: 2. 8. 2010

Milady Horákové 56, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Halouska

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 13. 5. 2005

zánik členství: 2. 8. 2010

vznik funkce: 13. 5. 2005

zánik funkce: 2. 8. 2010

Kubíkova 1180/9, Praha 8, Česká republika

Ing. Martina Rusňáková

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2000

Březská 518, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Špačková

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 28. 12. 2000

Na Dobešce 1694/11, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Jan Halouska

místopředseda

První vztah: 14. 2. 2001 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 16. 2. 2000

zánik funkce: 13. 5. 2005

Kubíkova 1180/9, Praha 8, Česká republika

Jana Kašparová

člen

První vztah: 14. 2. 2001 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

Grutova 2403/42, Praha 10, Česká republika

ing. Martina Rusňáková

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

vznik funkce: 29. 5. 2000

Klírova 1916/4, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Halouska

člen

První vztah: 16. 2. 2000 - Poslední vztah: 14. 2. 2001

Kubíkova 1180/9, Praha 8, Česká republika

Ing. Ladislav Adamec CSc.

předseda

První vztah: 16. 2. 2000 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 16. 2. 2000

zánik funkce: 13. 5. 2005

Milady Horákové 56, Praha 7, Česká republika

Ing. Pavel Toula

místopředseda

První vztah: 16. 2. 2000 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Spojovací 459, Jílové u Prahy, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva.

od 31. 8. 2015

Společnost zastupuje předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo člen představenstva písemně pověřený k určitému právnímu jednání.

do 31. 8. 2015 od 26. 7. 2014

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně a to tak, že připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti.

do 26. 7. 2014 od 14. 2. 2001

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje člen představenstva samostatně a to tak, že připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti.

do 14. 2. 2001 od 16. 2. 2000

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jan Halouska

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2021

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 1. 6. 2018

Kubíkova 1180/9, Praha, 182 00, Česká republika

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 2. 8. 2015

Majerského 2049/5, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Dagmar Roušarová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 1. 3. 2013

Husova 260/13, Říčany, 251 01, Česká republika

JUDr. Věra Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 9. 2008

vznik členství: 13. 5. 2005

zánik členství: 2. 7. 2008

Psáry 300, Česká republika

Ing. Dagmar Roušarová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

zánik členství: 2. 8. 2010

vznik funkce: 13. 5. 2005

Husova 260, Říčany, Česká republika

Dana Lorencová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 13. 5. 2005

zánik členství: 2. 8. 2010

vznik funkce: 13. 5. 2005

Majerského 2049, Praha 4, Česká republika

Ing. Dagmar Roušarová

člen

První vztah: 10. 8. 2000 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2000

Husova 260, Říčany, Česká republika

JUDr. Věra Kučerová

člen

První vztah: 10. 8. 2000 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 29. 5. 2000

Psáry 300, Česká republika

Ing. David Toula

člen

První vztah: 16. 2. 2000 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Vojická 1021, Praha 9, Česká republika

Dana Lorencová

člen

První vztah: 16. 2. 2000 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 16. 2. 2000

zánik funkce: 16. 2. 2005

Majerského 2049, Praha 4, Česká republika

ing. Martina Rusňáková

člen

První vztah: 16. 2. 2000 - Poslední vztah: 10. 8. 2000

Klírova 1916/4, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy TRADE B.G.M. a.s.

1 fyzická osoba

JUDr. Josef Cupka

První vztah: 30. 6. 2015

Trojanova 342/18, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 67 vztahů k této osobě

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 2. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • Organizování školení a odborných sympozií
  • Organizování výstav
  • Propagace a reklama
  • Provozování konsignačních skladů
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 2. 2000
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).