Hlavní navigace

TRIFID FINANCE, a.s.

Firma TRIFID FINANCE, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4871, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 70 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25149385

Sídlo:

Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 8. 1997

DIČ:

CZ25149385

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4871, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TECO GROUP, a.s. od 6. 8. 1997

Obchodní firma

TRIFID FINANCE, a.s. od 29. 8. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 6. 8. 1997

adresa

Opletalova 1284/37
Praha 1 11000 od 11. 3. 2014

adresa

Opletalova 1284/37
Praha 11000 od 11. 3. 2014

adresa

Václavské nám. 807/64
Praha 1 11000 do 11. 3. 2014 od 29. 8. 2000

adresa

Na Klaudiánce 13
Praha 4 - Podolí 14700 do 29. 8. 2000 od 6. 8. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 3. 2014

finanční poradenství do 11. 3. 2014 od 5. 3. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodje a prodej do 11. 3. 2014 od 29. 8. 2000

kopuě zboží za účelem jeho dalšího prodje a prodej do 29. 8. 2000 od 6. 8. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 11. 3. 2014 od 6. 8. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 11. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 21. 9. 2015 od 11. 3. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 21. 9. 2015 od 11. 3. 2014

Základní kapitál společnosti TRIFID FINANCE, a.s. ve výši 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 70 ,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 20,000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) bude provedeno upsáním 4 ks (slovy: čtyř kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 5,000.000.,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, registrovaná dle kyperských zákonů pod reg.č. HE135311. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRIFID FINANCE, a.s., Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zá pis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou úhrady na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. 49258010, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné. Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek vůči společnosti na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií dle výše popsaného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Pohledávka ve výši 6,000.000,- Kč, vyplývající ze smlouvy o úvěru, u zavřené dne 9.2.2009, mezi společností TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, jako věřitelem, a společností TRIFID FINANCE, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, IČ: 25149385, jako dlužníkem. do 23. 4. 2009 od 25. 2. 2009

Základní kapitál společnosti TRIFID FINANCE, a.s. ve výši 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se zvyšuje o částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení činit 70 ,000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 20,000.000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) bude provedeno upsáním 4 ks (slovy: čtyř kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 5,000.000.,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, registrovaná dle kyperských zákonů pod reg.č. HE135311. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRIFID FINANCE, a.s., Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zá pis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouvu o upsání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou úhrady na účet společnosti vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. 49258010, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě do jednoho roku, jinak je jeho upsání neúčinné. do 25. 2. 2009 od 8. 12. 2008

Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií a rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti TRIFID FINANCE, a.s. ve výši 4.500.000,-- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 45.500.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů pět set tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu s polečnosti bude po zvýšení činit 50.000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity. ------------------------- ----------------------------------------------- b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.------ c) Zvýšení základního kapitálu o částku 45.500.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů pět set tisíc korun českých) bude provedeno upsáním 9 ks (slovy: devět kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 5.000.000.,-- Kč (slovy: pět milionů koru n českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě akcie 500.000.,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Všechny tyto akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na majitele, s každou akcií budou spojena stejná práva a nebudou kótované. ------ d) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní ážio je nulové. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -------------------------------------------------------------------- -------------------------------- f) Akcie budou upsány určitým zájemcem, kterým je jediný akcionář společnost TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, registrovaná dle kyperských zákonů pod reg.č. HE135311. --- --------------------------------------------------------------------------------------------- g) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRIFID FINANCE, a.s., Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. --------------------- h) Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o up sání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcie každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod a to tak, že uzavře smlouv u o upsání akcií. --- i) Upisovatel je povinen zaplatit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, a zbytek, tj. 70% emisního kursu upsaných akcií ve lh ůtě do jednoho roku od upsání akcí, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžité vklady budou splaceny na účet společnosti číslo 994404-0843597001/0800. ----------------------------------------------- j) Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peněžitá pohledávka společnosti TRIFID CAPITAL LIMITED, se sídlem Kleomenous 1, AKRITAS TOWER, Flat/Office 603, P.C.1060, Nicosia, Kyperská republika, registrovaná dle kyperských zákonů pod reg.č. HE135311, ve výši 32 500 000,- Kč vůči společnosti TR IFID FINANCE, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 11000, IČ: 251 49 385, vzniklá na základě Smlouvy o úvěru ze dne 28.3.2008. --------------------------------------- Peněžité pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Představenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. ----------------------------------------------------------------------------------------- do 23. 6. 2008 od 18. 4. 2008

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 7.10.2002 rozhodla takto:   a) Základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 1 000 000,- Kč a je splacen v plné výši, se zvyšuje o částku 3 500 000,- Kč na celkovou výši 4 500 000,- Kč.   b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 14 kusů kmenových akcií, které budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě, jmenovitá hodnota každé z nich bude činit 250 000,- Kč a nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a je splatný v českých korunách.   c) Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.   d) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Václavské nám. 807/64.   e) Úpis nových akcií provedou stávající akcionáři za využití svého zákonného přednostního rpáva, v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na sedm dosavadních akcií o jmenovité hodnotě á 10 000,- Kč je možno upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě á 250 000,- Kč.   f) Lhůta pro úpis akcií za využití přednostního práva začne 1. pracovním dnem následujícím po dnešním dni s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty je akcionářům oznámen tímto rozhodnutím valné hromady. Lhůta pro výkon přednostního práva činí dva týdny.   g) Valná hromada společnosti TRIFID FINANCE, a.s. souhlasí se započtením:   i) peněžitých pohledávek akcionáře pana Petra Zvěřinského za společností TRIFID FINANCE, a.s. které vznikly z titulu poskytnuté půjčky ve výši 1 000 000,- Kč na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 6. června 2002 a půjčky ve výši 750 000,- Kč na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 16. září 2002. ii) peněžitých pohledávek akcionáře pana Marka Lehečky za společností TRIFID FINANCE, a.s., které vznikly z titulu poskytnuté půjčky ve výši 1 000 000,- Kč na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 31. května 2002 a půjčky ve výši 750 000,- Kč na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 16. září 2002.   Akcionář pan Petr Zvěřinský splatí emisní kurs nově upsaných akcií uzavřením Dohody o započtení, na základě které pohledávka společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude započtena proti pohledávce akcionáře pana Petra Zvěřinského vůči společnosti na splacení půjčky 1 000 000,- Kč ze Smlouvy o půjčce ze dne 6. června 2002 a proti pohledávce akcionáře pana Petra Zvěřinského vůči společnosti na s placení půjčky 750 000,- Kč ze Smlouvy o půjčce ze dne 16. září 2002.   Akcionář pan Marek Lehečka splatí emistní kurs nově upsaných akcií uzavřením Dohody o započetení, na základě které pohledávka společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude započtena proti pohledávce akcionáře pana Marka Lehečky vůči společnosti na splacení půjčky 1 000 000,- Kč ze Smlouvy o půjčce ze dne 31. května 2002 a proti pohledávce akcionáře pana Marka Lehečky vůči společnosti na splacení půjčky 750 000,- Kč ze Smlouvy o půjčce za dne 16. září 2002.   h) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen v plné výši uzavřením Dohody o započtení, jejíž návrh je společnost povinna předat upisovatelům nejpozději do 15 pracovních dnů po upsání nových akcií. Lhůta, do které musí být uzavřeny Dohody o započtení vzájemných pohledávek činí 15 dnů po obdržení návrhu od společnosti.   i) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. do 18. 12. 2002 od 21. 10. 2002

Akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě do 18. 4. 2008 od 6. 8. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

od 11. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 11. 6. 2014 od 23. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 23. 4. 2009 od 8. 12. 2008

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 8. 12. 2008 od 23. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 4 500 000 Kč

do 23. 6. 2008 od 18. 12. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 12. 2002 od 6. 8. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 14 od 11. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 14 do 11. 3. 2014 od 23. 4. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 10 do 23. 4. 2009 od 23. 6. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 18 do 23. 6. 2008 od 18. 4. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 250 000 Kč, počet: 18 do 18. 4. 2008 od 18. 12. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 18. 12. 2002 od 6. 8. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Roman Židlický

předseda správní rady

První vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 31. 8. 2015

Otmarov 19, 664 57, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Roman Židlický

statutární ředitel

První vztah: 21. 9. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 31. 8. 2015

Otmarov 19, 664 57, Česká republika

Petra Luzarová

předseda správní rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 24. 2. 2014

zánik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2015

Sídliště Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Chambarder,a.s.

  Michelská 29/6, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Petra Luzarová

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2015

Sídliště Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Chambarder,a.s.

  Michelská 29/6, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Petra Luzarová

statutární ředitel

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik funkce: 24. 2. 2014

Sídliště Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Chambarder,a.s.

  Michelská 29/6, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Petra Luzarová

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 24. 2. 2014

Sídliště Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Chambarder,a.s.

  Michelská 29/6, Praha Michle (Praha 4), 140 00

JUDr. Martin Veselý LL.M.

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik členství: 3. 4. 2008

zánik členství: 20. 11. 2012

Slavníkova 2357/9, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Tomáš Faller

člen

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

zánik členství: 3. 4. 2008

vznik funkce: 25. 1. 2005

Palisova 1224/8, Opava, 747 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Marek Lehečka

místopředseda

První vztah: 4. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

zánik členství: 3. 4. 2008

zánik funkce: 3. 4. 2008

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Zvěřinský

předseda

První vztah: 18. 10. 2003 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

zánik členství: 3. 4. 2008

zánik funkce: 3. 4. 2008

Narcisova 157, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Pavel Škandera

člen

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 31. 1. 2005

zánik funkce: 29. 10. 2004

Dobratice 167, 739 52, Česká republika

Marek Lehečka

místopředseda

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 4. 3. 2004

Rokycanova 594, Vysoké Mýto, 566 01, Česká republika

Petr Zvěřinský

předseda

První vztah: 6. 8. 1997 - Poslední vztah: 18. 10. 2003

30. dubna 2a, Ostrava, Česká republika

Ing. Miroslav Kostelník

místopředseda

První vztah: 6. 8. 1997 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Tichá 427, okr. Nový Jičín, PSČ 742 74, Česká republika

Ing. David Kostruh

člen

První vztah: 6. 8. 1997 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Joži Davida 38, Opava, 746 05, Česká republika

Za společnost jedná předseda správní rady samostatně.

od 13. 5. 2021

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 11. 3. 2014

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

do 11. 3. 2014 od 18. 4. 2008

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 18. 4. 2008 od 5. 3. 2001

Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tek, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 5. 3. 2001 od 6. 8. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Michaela Sedláčková DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2012 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 24. 2. 2014

Dražovice 125, 683 01, Česká republika

Eva Minaříková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 3. 4. 2008

zánik členství: 24. 2. 2014

Bratislavská 527/55, Podivín, 691 45, Česká republika

Petra Luzarová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 4. 12. 2012

vznik členství: 3. 4. 2008

zánik členství: 20. 11. 2012

sídl. Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Zlata Hájková

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2008 - Poslední vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 3. 4. 2008

zánik členství: 24. 2. 2014

vznik funkce: 3. 4. 2008

zánik funkce: 24. 2. 2014

Dobrovského 28, Praha 7, 170 00, Česká republika

Zdena Švecová

člen

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

zánik členství: 3. 4. 2008

vznik funkce: 25. 1. 2005

Chládkova 29C, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kostelník

předseda

První vztah: 31. 3. 2005 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

zánik členství: 3. 4. 2008

vznik funkce: 25. 1. 2005

zánik funkce: 3. 4. 2008

Tichá 427, 742 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zlata Hájková

člen

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 18. 4. 2008

Dobrovského 28, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Tomáš Faller

předseda

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 31. 3. 2005

zánik funkce: 25. 1. 2005

Mlýnská 21, Opava, 746 05, Česká republika

Ing. Miroslav Kostelník

člen

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 31. 3. 2005

Tichá 427, 742 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Bohdana Zvěřinská

člen

První vztah: 6. 8. 1997 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

30. dubna 2a, Ostrava, 736 01, Česká republika

Vladimír Rösel

předseda

První vztah: 6. 8. 1997 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

Na Klaudiánce 13, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Bruno Hrabiec

člen

První vztah: 6. 8. 1997 - Poslední vztah: 29. 8. 2000

J. Gagarina 19, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztahy firmy TRIFID FINANCE, a.s.

2 fyzické osoby

Petr Zvěřinský

První vztah: 5. 2. 2020

Narcisova 157, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Roman Židlický

předseda správní rady

První vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 31. 8. 2015

Otmarov 19, 664 57, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petra Luzarová

předseda správní rady

První vztah: 11. 3. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 24. 2. 2014

zánik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2015

Sídliště Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Chambarder,a.s.

  Michelská 29/6, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Akcionáři

PETR ZVĚŘINSKÝ

Narcisová 157, Česká republika, Jesenice, 252 42

od 5. 2. 2020

TRIFID CAPITAL LIMITED

Galinis, 5, Flat/Office, Kyperská republika, 1048 Nicosia

do 11. 3. 2014 od 4. 12. 2012

TRIFID CAPITAL LIMITED IČ: 135311

Kyperská republika

do 4. 12. 2012 od 18. 4. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 8. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • Finanční poradenství
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 8. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).