Hlavní navigace

Trigema Investment a.s.

Firma Trigema Investment a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 21076, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 11 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04534344

Sídlo:

Bucharova 2641/14, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 11. 2015

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6430 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 21076, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Trigema Investment a.s. od 16. 1. 2018

Obchodní firma

Trigema Investment, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. do 16. 1. 2018 od 3. 11. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 3. 11. 2015

adresa

Bucharova 2641/14
Praha 15800 od 3. 11. 2015

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 1. 2018

Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák.č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech do 16. 1. 2018 od 3. 11. 2015

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 18.11.2020 v působnosti valné hromady takto: 1) Základní kapitál společnosti Trigema Investment a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií, a to o částku 1.000.000,- Kč (o jeden milion korun českých), tj. z dosavadní výše 10.000.000,- Kč na novou celkovou výši 11.000.000,- Kč, s tím, že upisování nad ani pod tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Určuje se, že bude upsán 1 kus nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), která bude vydána jako cenný papír na jméno. 3) Při tomto zvýšení základního kapitálu nevzniká přednostní právo na upsání nových akcií ve smyslu § 484 a násl. z.o.k., akcie na zvýšení základního kapitálu bude nabídnuta stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Trigema a.s. jako předem určenému zá jemci, přičemž se schvaluje splnění jeho vkladové povinnosti tímto jeho nepeněžitým vkladem: - podíl ve společnosti Monínec Property s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 061 65 834, zapsané ve vložce č. 276608 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, představující účast ve společnosti ve vý ši 100 %, na který připadá zcela splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 200.000,- Kč. 4) Tento nepeněžitý vklad je oceněn částkou ve výši 98.285.000,- Kč (slovy devadesát osm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých), a to na základě znaleckého posudku č. 3731-151/20 znaleckého ústavu Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno , Moravské náměstí 1007/14, IČ 441 19 097. 5) Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři jako protiplnění vydán 1 kus nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), která bude vydána jako cenný papír na jméno. 6) Emisní kurs akcie vydávané za nepeněžitý vklad se rovná ocenění uvedenému v bodě 4), přičemž v částce 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) se jedná o vklad akcionáře a ve zbytku, tj. v částce 97.285.000,- Kč (slovy devadesát sedm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) se jedná o emisní ážio. 7) Lhůta pro upsání akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcie mezi určeným zájemcem a společností, se stanoví v délce 3 (tří) týdnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost určenému zájemci do 3 (tří) pracov ních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 8) Nepeněžitý vklad bude do společnosti vnesen uzavřením písemné smlouvy o vkladu mezi akcionářem a společností. Akcionář je povinen uzavřít smlouvu o vkladu ve lhůtě 1 (jednoho) týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie, a to v sídle společnosti Trig ema Investment a.s. do 8. 3. 2021 od 19. 11. 2020

Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. do 16. 1. 2018 od 3. 11. 2015

Kapitál

Základní kapitál

vklad 11 000 000 Kč

od 19. 11. 2020

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 19. 11. 2020 od 16. 1. 2018

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 16. 1. 2018 od 3. 11. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 11 od 8. 3. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 11 do 8. 3. 2021 od 19. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 19. 11. 2020 od 16. 1. 2018
Akcie kusové na jméno v listinné podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 10 do 16. 1. 2018 od 3. 11. 2015

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Marcel Soural

člen správní rady

První vztah: 8. 3. 2021

vznik funkce: 5. 3. 2021

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 43 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marcel Soural

člen

První vztah: 8. 12. 2020 - Poslední vztah: 8. 3. 2021

vznik členství: 3. 12. 2020

zánik členství: 5. 3. 2021

vznik funkce: 3. 12. 2020

zánik funkce: 5. 3. 2021

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

statutární ředitel

První vztah: 8. 12. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 3. 12. 2020

vznik funkce: 3. 12. 2020

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

předseda správní rady

První vztah: 16. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 2. 12. 2017

zánik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 2. 12. 2017

zánik funkce: 2. 12. 2020

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

statutární ředitel

První vztah: 16. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

zánik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 2. 12. 2017

zánik funkce: 2. 12. 2020

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jiří Polanský

Člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2017

Seydlerova 2148/9, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Tota

Člen správní rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 16. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 16. 11. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2017

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Michal Tota

Člen správní rady

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 16. 11. 2015

vznik funkce: 16. 11. 2015

U jezera 2046/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcel Soural

Předseda správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 3. 11. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2017

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jiří Polanský

Člen správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 3. 11. 2015

Píškova 1953/26, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Martin Malínský

Člen správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 16. 11. 2015

zánik funkce: 16. 11. 2015

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Za společnost jedná člen správní rady samostatně.

od 8. 3. 2021

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 16. 1. 2018

Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.

do 16. 1. 2018 od 3. 11. 2015

Další vztahy firmy Trigema Investment a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Marcel Soural

člen

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 3. 12. 2020

vznik funkce: 3. 12. 2020

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 43 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marcel Soural

předseda správní rady

První vztah: 16. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 2. 12. 2017

zánik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 2. 12. 2017

zánik funkce: 2. 12. 2020

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jiří Polanský

Člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2017

Seydlerova 2148/9, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Ing. Jiří Polanský

Člen správní rady

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2017

Seydlerova 2148/9, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Tota

Člen správní rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 16. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 16. 11. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2017

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Michal Tota

Člen správní rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 16. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 16. 11. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2017

Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Michal Tota

Člen správní rady

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 16. 11. 2015

vznik funkce: 16. 11. 2015

U jezera 2046/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marcel Soural

Předseda správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 3. 11. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2017

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Marcel Soural

Předseda správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 1. 12. 2017

vznik funkce: 3. 11. 2015

zánik funkce: 1. 12. 2017

Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Martin Malínský

Člen správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 3. 11. 2015

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jiří Polanský

Člen správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 3. 11. 2015

Píškova 1953/26, Praha, 155 00, Česká republika

Mgr. Ing. Jiří Polanský

Člen správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 3. 11. 2015

Píškova 1953/26, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Martin Malínský

Člen správní rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 3. 11. 2015

zánik členství: 16. 11. 2015

zánik funkce: 16. 11. 2015

Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

Trigema a.s.

První vztah: 3. 11. 2015

Bucharova 2641/14, Praha, 158 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Michal Tota

  člen

  Petržílkova 2835/5, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Radim Šponar

  člen

  Karla Michala 292, Praha, 156 00, Česká republika

 • Jitka Weissová

  člen dozorčí rady

  Na dlouhém lánu 34/14, Praha, 160 00, Česká republika

 • Michal Netolický

  člen představenstva

  Josefa Ševčíka 864/20, Most, 434 01, Česká republika

 • Ing. Karel Branda

  místopředseda představenstva

  Nová kolonie 1449/4, Praha, 155 00, Česká republika

 • Ing. Matěj Čížek

  člen

  Nad parkem 875, Praha, 156 00, Česká republika

 • Ing. Marcel Soural

  předseda

  Vodárenská 26/5, Praha, 147 00, Česká republika

Statutární ředitel

AMISTA investiční společnost, a.s.

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

Pobřežní 620/3, Praha, 186 00

Akcionáři

Trigema a.s., IČ: 61466123

Bucharova, Česká republika, Praha 5, 158 00

od 3. 11. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 1. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 1. 2018
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).