Hlavní navigace

TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE

Firma TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 346, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24837083

Sídlo:

Smrková 1526, Úvaly, 250 82

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

27. 4. 2011

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 346, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE od 27. 4. 2011

Právní forma

Evropská společnost od 27. 4. 2011

adresa

Smrková 1526
Úvaly 25082 od 14. 4. 2014

adresa

V Jirchářích 148/4
Praha 1 11000 do 14. 4. 2014 od 27. 4. 2011

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 4. 2011

Ostatní skutečnosti

Společnost se na základě rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 35/2014, N 37/2014 ze dne 19. 2. 2014 podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. od 14. 4. 2014

Jediný akcionář společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE rozhodl dne 7. 2. 2013 při výkonu působnosti valné hromady společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE o zvýšení základního kapitálu společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE: Základní kapitál společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE se zvyšuje upsáním nových akcií o částku o 12.500.000,-- Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) z dosavadní výše 3.000.000,-- Kč (slovy: tři milióny korun českých) na 15.500.000 ,-- Kč (slovy: patnáct miliónů pět set tisíc korun českých), s tím, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.250.000,-- Kč (slovy: jeden milión dvě stě padesát tisíc korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společností ve vztahu k předmětu podnikání. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti se schvalují nemovitosti, a to: - budova (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí) č.p. 1526 s objektem bazénu a garáže situovaná na parc. č. 3399/135, - budova (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí) - garáž - samostatná dvojgaráž situovaná na parc. č. 3399/124, - budova (dosud nezapsaná v katastru nemovitostí) - zahradní altán - situovaná na parc. č. 3399/123, - pozemek parc. č. 3399/135 o výměře 520 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 3399/124 o výměře 60 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 3399/123 o výměře 37 m2 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parc. č. 3399/17 o výměře 995 m2, - pozemek parc. č. 3399/40 o výměře 89 m2, včetně součástí a příslušenství, zejména venkovních úprav (venkovní zpevněné plochy, oplocení, přípojky) a trvalých porostů. Uvedené pozemky vzniknou ze současných pozemků parc. č. 3399/17 o výměře 1600 m2 orná půda a parc. č. 3399/40 o výměře 101 m2 orná půda oba zapsané v katastru nemovitostí pro katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly, na listu vlastnictví č. 2268 u Kata strálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, podle geometrického plánu č. 2197-183/2009 a geometrického plánu č. 2485-274/2012, které zhotovila společnost s obchodní firmou AREA G.K. spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, 1 98 00 Praha 9. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 1797-23/2013 Jana Münstera znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na nemovitosti, částkou, ve výši 12.500.000,-- Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set tisíc korun če ských). O tomto způsobu určení hodnoty nepeněžitého vkladu rozhodl statutární orgán společnosti TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE ve smyslu § 59a odst. 2 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.250.000,-- Kč (slovy: jeden milión dvě stě padesát tisíc korun českých). Potvrzuje se, že jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcům manželům Petru Novákovi, nar. 20. 9. 1949, a Zdeňce Novákové, nar. 9. 8. 1949, oba bytem U Kněžské louky 2622/1, Praha, Žižkov, 130 00, tj. vlastníky nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále jen jako upisovatelé), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsán í akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zv ýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo advokátní kanceláře NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s. tj. Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00, doba pro upisování akcií je v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií může začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře. V takovém případě je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je práv ní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude činit: u kmenových akcií na majitele v listinné podob ě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.250.000,-- Kč (slovy: jeden milión dvě stě padesát tisíc korun českých) částku 1.250.000,-- Kč (slovy: jeden milión dvě stě padesát tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 12.500.000,-- Kč (slov y: dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých). do 3. 10. 2013 od 25. 2. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 500 000 Kč

od 3. 10. 2013

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 3. 10. 2013 od 27. 4. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 3 000 000 Kč, počet: 1 od 14. 4. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 250 000 Kč, počet: 10 od 14. 4. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 3 000 000 Kč, počet: 1 do 14. 4. 2014 od 3. 10. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 1 250 000 Kč, počet: 10 do 14. 4. 2014 od 3. 10. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 300 000 Kč, počet: 10 do 3. 10. 2013 od 27. 4. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Petr Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

U kněžské louky 2622/1, Praha, 130 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Zdeňka Maršíková Nocarová Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

V Jirchářích 148/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Zdeňka Maršíková Nocarová Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2011 - Poslední vztah: 15. 12. 2013

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

V Jirchářích 148/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Monika Nováková

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

Smrková 1526, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Vladimír Jašek Ph.D., LL.M.

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2011 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 27. 4. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

Klínovecká 770/11, Karlovy Vary, 360 10, Česká republika

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

od 27. 4. 2011

Další vztahy firmy TRISTAIN VERMŐGENSVERWALTUNG SE

CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES SE

První vztah: 27. 4. 2011 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

V jirchářích 148/4, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

CZECH PROFESSIONAL CORPORATE SERVICES CE, IČ: 24824577

V Jirchářích 148/4, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 10. 2013 od 27. 4. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1970

Živnosti

Realitní zprostředkování
Druh živnost vázaná

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).