Hlavní navigace

TULAROSA a.s.

Firma TULAROSA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10140, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 722 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27374548

Sídlo:

Na Florenci 2116/15, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 8. 2005

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10140, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TULAROSA a.s. od 29. 8. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 29. 8. 2005

adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 11000 od 25. 6. 2014

adresa

Na příkopě 848/6
Praha 1 11000 do 25. 6. 2014 od 1. 2. 2013

adresa

Na Příkopě 583/15
Praha 1 11000 do 1. 2. 2013 od 9. 11. 2005

adresa

Roháčova 188/37
Praha 3 13000 do 9. 11. 2005 od 29. 8. 2005

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 3. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 3. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 27. 3. 2009 od 29. 8. 2005

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 3 od 15. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 6. 2014

Dne 8.6.2012 rozhodl jediný akcionář společnosti (společnost OAKFIELD a.s.) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Rozhodnutí je obsaženo v notářském zápisu NZ 86/2012, N 99/2012, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. - Základní kapitál společnosti TULAROSA a.s. (dále též jen „Společnost“) se zvyšuje z částky 602.000.000 Kč (slovy: šest set dva milionů korun českých) o částku 120 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet milionů korun českých), na částku 722 000 000, - Kč (slovy: sedm set dvacet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 6 (slovy: šest) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 1 970 455 257,28,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set sedmdesát milionů čtyři sta padesát pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a dvacet osm haléřů), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí po zaokrouhle ní na dvě desetinná místa 328 409 209, 55,-Kč (slovy: tři sta dvacet osm milionů čtyři sta devět tisíc dvě stě devět korun českých a padesát pět haléřů), Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost OAKFIELD a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ: 270 69 095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8488 (dále též jen „OAKFIELD“) Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen „Sídlo Společnosti“); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnost i v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti OAKFIELD, do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen ozná mit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem; - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti OAKFIELD vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost OAKFIELD - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnos ti OAKFIELD vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: a) Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 23. prosince 2011 mezi společností Salori Holding B.V., jako prodávajícím a Společností, jako kupujícím, týkající se převodu akcií emitovaných společností AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, IČ: 000 10 545 (pohledávka k úhradě kupní ceny); b) Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23. prosince 2011 mezi společností SORVOKA HOLDINGS LIMITED, jako postupníkem a společností Salori Holding B.V. jako postupitelem; c) Dohody o úročení pohledávky ze dne 2. ledna 2012 uzavřené mezi společností SORVOKA HOLDINGS LIMITED a Společností; d) Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 2. května 2012 mezi společností SORVOKA HOLDINGS LIMITED, jako postupitelem a společností OAKFIELD jako postupníkem; a e) Dohody o ukončení úročení pohledávky ze dne 2. května 2012 uzavřené mezi společností OAKFIELD a Společností. měla k 3. květnu 2012 společnost OAKFIELD vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 1 970 455 257,28,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set sedmdesát milionů čtyři sta padesát pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a dvacet osm haléřů), z toho je ji stina ve výši 1 944 721 003,99,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet čtyři milionů sedm set dvacet jedna tisíc tři korun českých a devadesát devět haléřů) a úroky ve výši 25 734 253,29,- Kč (slovy: dvacet pět milionů sedm set třicet čtyři tisíc d vě stě padesát tři korun českých a dvacet devět haléřů). K započtení bude použita tato pohledávka v její plné výši 1 970 455 257,28,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set sedmdesát milionů čtyři sta padesát pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a dvacet osm haléřů). - Pokud je emisní kurz akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií se podle § 163a odst. 2 obchodního zákoníku považuje za emisní ážio. - Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci - společnosti OAKFIELD do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu dohody o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti. do 9. 8. 2012 od 28. 6. 2012

Dne 25.7.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost OAKFIELD a.s., IČ 27069095) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 600.000.000,-Kč. Uvedené rozhodnut í je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 102/2007, N 110/2007, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. - Základní kapitál společnosti TULAROSA a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 600.000.000 Kč (slovy šest set milionů korun českých). na částku 602.000.000 Kč (slovy šest set dva milionů kor un českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30 kusů (slovy: třicet kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 600.000.000 Kč (slovy šest set milionů korun českých, emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisovaní akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost OAKFIELD a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ 27069095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8 488 (dále též jen "OAKFIELD a.s."). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen "Sídlo Společnosti"); - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisováníakcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti OAKFIELD a.s. do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně d va (2) pracovní dny předem; - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti OAKFIELD a.s. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost OAKFIELD a.s. splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky s polečnosti OAKFIELD a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o pohledávku: Na základě: - smlouvy o úvěru uzavřené dne 20.září 2006 mezi společností OAKFIELD a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka1"); - smlouvy o úvěru uzavřené dne 7. listopadu 2006 mezi společností OAKFIELD a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka 2"); a - smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. prosince 2006 mezi společností OAKFIELD a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka 3"); měla k 31. květnu 2007 společnost OAKFIELD a.s. vůči Společnosti pohledávku 2.485.640.621,92 Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát pět milionů šest set čtyřicet tisíc šest set dvacet jedna korun českých a devadesát dva haléřů). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 600.000.000 Kč (slovy: šest set milionů korun českých), která je tvořena: - jistinou v celkové výši 593.806.645 Kč (slovy: pšt set devadesát tři milionů osm set šest tisíc šest set čtyřicet pět korun českých), sestávající z jistiny Pohledvky 1 ve výši 75.000.000 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), jistiny Pohledávk y 2 ve výši 75.000.000 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), části jistiny Pohledávky 3 ve výši 443.806.645 Kč (slovy: čtyřista čtyřicet tři milionů osmset šest tisíc šest set čtyřicet pět korun českých), - úroky Pohledávky 1 ve výši 3.408.123,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta osm tisíc sto dvacet tři korun českých); a - úroky Pohledávky 2 ve výši 2.785.232,-Kč (slovy: dva miliony sedm set osmdesát pět tisíc dvě stě třicet dva korun českých). - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci - společnosti OAKFIELD a.s. do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. - Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti. do 27. 8. 2007 od 2. 8. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 722 000 000 Kč

od 9. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 602 000 000 Kč

do 9. 8. 2012 od 27. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 8. 2007 od 29. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 000 Kč, počet: 36 od 9. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 30. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 000 Kč, počet: 30 do 9. 8. 2012 od 30. 11. 2011
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 000 Kč, počet: 30 do 30. 11. 2011 od 27. 8. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 30. 11. 2011 od 29. 8. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jakub Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 28. 2. 2019

U Mlýnského kanálu 699/18, Praha, 186 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jakub Růžička

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 28. 2. 2019

Rybízová 1870, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Ing. Michal Flídr

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2016 - Poslední vztah: 7. 3. 2019

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 28. 2. 2019

Pod Tvrzí 391, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 2. 8. 2014

zánik členství: 17. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2014

zánik funkce: 17. 8. 2016

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2015

vznik členství: 2. 8. 2014

vznik funkce: 2. 8. 2014

Rudlovská cesta 108, Banská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Ing. Dominika Kalinová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 9. 2014

vznik členství: 1. 8. 2009

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2011

zánik funkce: 1. 8. 2014

Rudlovská cesta 108, Bánská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Ing. Michal Flídr

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 17. 8. 2016

Pod Tvrzí 391, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Peter Andits

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 17. 8. 2016

Kazanská 11961/23, Bratislava, 821 06, Slovenská republika

Ing. Dominika Očovanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 1. 8. 2009

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2011

zánik funkce: 1. 8. 2014

Rudlovská cesta 108, Bánská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Ondřej Benáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 1. 8. 2009

zánik členství: 31. 10. 2011

vznik funkce: 3. 8. 2009

zánik funkce: 31. 10. 2011

Jahodová 2194/20, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Želmíra Vlčková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 17. 6. 2006

zánik členství: 17. 9. 2011

Hlboká cesta 1722/8, Šamorín, 931 00, Slovenská republika

Ing. Dominika Očovanová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 1. 8. 2009

Bánská Bystrica, Rudlovská cesta 108, 974 11, Slovenská republika

Mgr. Želmíra Oravcová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 12. 8. 2009

vznik členství: 17. 6. 2006

Hlboká cesta 1722/8, Šamorín, 931 00, Slovenská republika

Ing. Marie Volhejnová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 12. 8. 2009

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 31. 7. 2009

vznik funkce: 17. 6. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2009

Kaplická 856/49, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Daniel Kožíšek

člen

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2009

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 1. 8. 2009

Vrbova 1497/21, Praha 4, 142 00, Česká republika

Radim Haluza

předseda

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 16. 6. 2006

vznik funkce: 13. 10. 2005

zánik funkce: 16. 6. 2006

Vinohradská 1596/29, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Marie Volhejnová

člen

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 13. 10. 2005

Kaplická 856/49, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Malivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 29. 8. 2005

zánik členství: 13. 10. 2005

vznik funkce: 29. 8. 2005

zánik funkce: 13. 10. 2005

U Stadionu 730, Chrudim, 537 03, Česká republika

Jana Bartošová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 29. 8. 2005

zánik členství: 13. 10. 2005

vznik funkce: 29. 8. 2005

zánik funkce: 13. 10. 2005

Hrubého 699, Uničov, 783 91, Česká republika

Petra Matoušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 29. 8. 2005

zánik členství: 13. 10. 2005

vznik funkce: 29. 8. 2005

zánik funkce: 13. 10. 2005

Jiráskova 393, Čerčany, 257 22, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Marek Šmrha

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

Kodaňská 572/47, Praha, 101 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Kubát

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2016 - Poslední vztah: 18. 2. 2019

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 1. 2. 2019

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Kubát

člen

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 17. 8. 2016

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Kubát

člen

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 17. 8. 2011

Frimlova 1347/2b, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kubát

člen

První vztah: 10. 11. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 17. 8. 2011

Frimlova 1347/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kubát

člen

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 10. 11. 2011

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 16. 8. 2011

Frimlova 1347/2B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Radim Haluza

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2006

vznik členství: 17. 6. 2006

zánik členství: 15. 8. 2006

Vinohradská 1596/29, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Tomáš Koutek

člen

První vztah: 9. 11. 2005 - Poslední vztah: 23. 6. 2006

vznik členství: 13. 10. 2005

zánik členství: 16. 6. 2006

Bellušova 1814/27, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Zuzana Herichová

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 11. 2005

vznik členství: 29. 8. 2005

zánik členství: 13. 10. 2005

vznik funkce: 29. 8. 2005

zánik funkce: 13. 10. 2005

Koněvova 188, Praha 3, 1 300, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

od 29. 8. 2005

Další vztahy firmy TULAROSA a.s.

OAKFIELD a.s.

První vztah: 14. 2. 2019

Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jakub Růžička

  člen dozorčí rady

  Rybízová 1870, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

 • Marek Šmrha

  člen představenstva

  Kodaňská 572/47, Praha, 101 00, Česká republika

OAKFIELD a.s.

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2019

Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

OAKFIELD a.s.

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

OAKFIELD a.s., IČ: 27069095

Na Florenci 2116/15, Česká republika, Praha, 110 00

od 14. 2. 2019

OAKFIELD a.s., IČ: 27069095

Na Florenci 2116/15, Česká republika, Praha, 110 00

do 14. 2. 2019 od 25. 6. 2014

OAKFIELD a.s., IČ: 27069095

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 25. 6. 2014 od 12. 9. 2006

PENTA INVESTMENTS LIMITED

Kyperská republika

do 12. 9. 2006 od 9. 11. 2005

NORDIC VICTORY s.r.o., IČ: 27135403

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 9. 11. 2005 od 29. 8. 2005

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).