Hlavní navigace

TVO Europe Holdings a.s.

Firma TVO Europe Holdings a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6237, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 23 067 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26130653

Sídlo:

Křižíkova 159/56, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 11. 1999

DIČ:

CZ26130653

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6237, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TVO Europe Holdings a.s. od 17. 7. 2009

Obchodní firma

ORCO Property Management, a.s. do 17. 7. 2009 od 11. 12. 2003

Obchodní firma

ORCO ASSET MANAGEMENT, a.s. do 11. 12. 2003 od 23. 11. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 23. 11. 1999

adresa

Křižíkova 159/56
Praha 18600 od 19. 7. 2019

adresa

Zenklova 32/28
Praha 18000 do 19. 7. 2019 od 8. 8. 2017

adresa

Milady Horákové 116/109
Praha 6 16000 do 8. 8. 2017 od 4. 2. 2011

adresa

Přemyslovská 2845/43
Praha 3 13000 do 4. 2. 2011 od 2. 11. 2006

adresa

Anglická 26
Praha 2 12000 do 2. 11. 2006 od 1. 12. 2004

adresa

Londýnská 41
Praha 2 12000 do 1. 12. 2004 od 17. 10. 2000

adresa

Americká 17
Praha 2 12000 do 17. 10. 2000 od 23. 11. 1999

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 7. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 2. 4. 2005

realitní činnost do 26. 1. 2011 od 1. 12. 2004

specializovaný maloobchod do 26. 1. 2011 od 1. 12. 2004

správa a údržba nemovitostí do 26. 1. 2011 od 1. 12. 2004

realitní kancelář do 1. 12. 2004 od 23. 11. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 12. 2004 od 23. 11. 1999

Ostatní skutečnosti

Na společnost TVO Europe Holdings a.s., IČ 261 30 653, se sídlem Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 160 00, přešlo z důvodu fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti TVO Europe Property and Facility Management Services s.r.o., IČ 284 49 045, se sídlem Praha 6 - Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 160 00. od 21. 12. 2012

(1) Jediný akcionář společnosti TVO Europe Holdings a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti TVO Europe Holdings a.s. o částku 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých) ze současné výše 14.000.000,- Kč (čtrnáct milionů korun českých ) na výši 23.067.000,- Kč (dvacet tři milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s.; (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 906 (devíti set šesti) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 7 (sedmi) kusů nových kmenových akcií znějících na m ajitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., se sídlem Chicago, 70 East Lake Street Ste 60 0, 606 01, Spojené státy americké, registrovaná úřadem státního tajemníka státu Illinois složka č. 00739065 (dále jen "TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C."); (f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti TVO Europe Holdings a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. (g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek té to lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti TVO Europe Holdings a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli. (h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě j edné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu a emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), se bude rovnat (j) její jmenovité hodnotě a bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiální m trhu. (k) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti TVO Europe Holdings a.s. proti pohledá vce společnosti TVO Europe Holdings a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. (l) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdings a.s. v celkové výši 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých), kterou má společnost T VO GLOBAL PARTNERS L.L.C. za společností TVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 40, Parc ďActivités Capellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem a společnos tí TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejíž předmětem je postoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO Property Management, a.s., se síd lem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 26130653, ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za sp olečností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to do výše 9.067.000,- Kč (devět milionů šedesát sedm tisíc korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TVO Europe Holdings a.s., určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu sml ouvy o započtení je povinna společnost TVO Europe Holdings a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C.. do 24. 2. 2011 od 10. 12. 2010

(1) Jediný akcionář společnosti TVO Europe Holdings a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti TVO Europe Holdings a.s. o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) ze současné výše 4.000.000,- Kč,- Kč (čtyři miliony korun českých) na výši 14.000.000,- Kč (čtrnáct milionů korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s.; (c) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; (d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000 (jednoho tisíce) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu; (e) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., se sídlem Chicago, 70 East Lake Street Ste 600, 606 01, Spojené státy americké, registrovaná úřadem státního tajemníka státu Illinois složka č. 00739065 (dále jen "TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C."); (f) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti TVO Europe Holdings a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. (g) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TVO Europe Holdings a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek této lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti TVO Europe Holdings a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli. (h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. (j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti TVO Europe Holdings a.s. proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. (k) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdings a.s. v celkové výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých), kterou má společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. za společností TVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 40, Parc ďActivités Capellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem a společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejíž předmětem je postoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO Property Management, a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 26130653, ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) za společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to do výše 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost TVO Europe Holdings a.s., určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost TVO Europe Holdings a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C.. (2) Společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako jediný akcionář společnosti TVO Europe Holdings a.s., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TVO Europe Holdings a.s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti TVO Europe Holdings a.s. o 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) souhlasí se započtením peněžité pohledávky určeného zájemce, společnosti TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C., za společností TVO Europe Holdings a.s. v celkové výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých), kterou má společnost TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. za společností TVO Europe Holdings a.s. z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., se sídlem 40, Parc ďActivités Capellen, Lucemburské velkovévodství jako postupitelem a společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. jako postupníkem dne 29.4.2009, jejíž předmětem je postoupení peněžité pohledávky postupitele ve výši 19.067.000,- Kč (devatenáct milionů šedesát sedm tisíc korun českých) za společností ORCO Property Management, a.s., se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, IČ: 26130653, ze smlouvy o půjčce (Global Loan Agreement) ze dne 28.12.2007, proti pohledávce společnosti TVO Europe Holdings a.s. ve výši 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) za společností TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to do výše 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých). do 25. 2. 2010 od 27. 1. 2010

Dne 10.12.2002 rozhodl jediný akcionář společnosti, společnost ORCO PROPERTY GROUP S.A., o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti peněžitým vkladem, a to ze stávajícího 1000000,- Kč o částku 3000000,- Kč, takže základní kapitál společnosti po tomto zvýšení bude činit 4000000,- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Upsáno bude 300 ks kmenových, neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10000,- Kč. Emisní kurs každé upisované akcie činí 10000,- Kč. Emisní kurs se splácí pouze peněžitými vklady. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechny nové akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ORCO PROPERTY S.A., založené podle lucemburského práva, se sídlem 31, rue Notre dame, L-2240, Lucemburk, reg. č. B 44996. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do tří dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, tj. společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A., vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ust. § 203 odst. 2 písm. j) z.č. 513/1991 Sb. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností ORCO ASSET MANAGEMENT, a.s. a určitým zájemcem, tj. společností ORCO PROPERTY GROUP S.A. na částku 3000000,- Kč, která vznikla z titulu smlouvy o půjčce ze dne 30.6.2002, kterou určitý zájemce uzavřel se společností ORCO ASSET MANAGEMENT, a.s. Tato pohledávka bude touto smlouvou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 3000000,- Kč. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí 5 pracovních dnů po jejich upsání. Uděluje se souhlas k započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve smyslu § 163 odst. 3 z.č. 513/1991 Sb. Důvodem pro toto zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti s ohledem na její další rozvoj. do 16. 10. 2003 od 21. 2. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 23 067 000 Kč

od 24. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 14 000 000 Kč

do 24. 2. 2011 od 25. 2. 2010

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 25. 2. 2010 od 16. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 16. 10. 2003 od 23. 11. 1999
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 306 od 24. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 od 24. 2. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 400 do 24. 2. 2011 od 25. 2. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 400 do 25. 2. 2010 od 16. 10. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 16. 10. 2003 od 21. 8. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 21. 8. 2002 od 23. 11. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Lukáš Brandejs

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2016

vznik členství: 7. 1. 2016

U Bílého Mlýnku 646/3, Praha, 196 00, Česká republika

Russel Vandenburg

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

El Paso, Westside Drive 5594, 79932, Spojené státy americké

David Vandenburg

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 29. 4. 2009

Chicago, N.Kenmore 2127, 60614, Spojené státy americké

Historické vztahy

Mgr. Lukáš Brandejs

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2016 - Poslední vztah: 14. 4. 2016

vznik členství: 7. 1. 2016

Kotorská 1569/14, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Aleš Michna

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 6. 1. 2016

Líbeznická 242, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Michna

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 6. 1. 2016

Líbeznická 242, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Michna

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 1. 3. 2011

Líbeznická 242, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lisa Anne Walsh

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 1. 3. 2011

vznik funkce: 1. 12. 2009

zánik funkce: 1. 3. 2011

Walchwil, Schulhausstrasse 4, 6318, Švýcarská konfederace

Iveta Šmatová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

zánik členství: 1. 12. 2009

vznik funkce: 15. 5. 2009

zánik funkce: 1. 12. 2009

Chanovice 115, 341 01, Česká republika

Russel Vandenburg

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 15. 5. 2009

zánik funkce: 1. 12. 2009

El Paso, Westside Drive 5594, 79932, Spojené státy americké

Pavel Menšík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 22. 8. 2008

zánik členství: 29. 4. 2009

Střimelická 2504/24, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Pavel Klimeš

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2008 - Poslední vztah: 7. 11. 2008

vznik členství: 8. 12. 2004

zánik členství: 22. 8. 2008

Vitošská 3413, Praha 4, 140 00, Česká republika

Andrej Madliak

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 29. 4. 2009

Letenská 605/17, Praha 1, 118 00, Česká republika

Mgr. Lucie Cellerová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2006 - Poslední vztah: 7. 11. 2008

vznik členství: 4. 12. 2003

zánik členství: 27. 6. 2008

Záběhlická 3212/90, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Dragan Lazukič

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 22. 3. 2004

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 29. 4. 2009

Koperníkova 6A, Praha 2, 120 00, Česká republika

Lucie Valouchová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 2. 11. 2006

vznik členství: 4. 12. 2003

Záběhlická 3212/90, Praha 10, 106 00, Česká republika

Pavel Klimeš

člen

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 7. 11. 2008

vznik členství: 23. 11. 1999

zánik členství: 8. 12. 2004

Vitošská 3413, Praha 4, 140 00, Česká republika

Franck Císař

člen

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 26. 9. 2001

zánik členství: 22. 3. 2004

Na Kozačce 1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Zuzana Vošahlíková

člen

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 11. 1999

zánik členství: 4. 12. 2003

Výletní 364/6, Praha 4, Česká republika

Pavel Klimeš

První vztah: 17. 10. 2000 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Vitošská 3413, Praha 4, 140 00, Česká republika

Zuzana Vošahlíková

První vztah: 17. 10. 2000 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Výletní 364/6, Praha 4, Česká republika

Nicolas Tommasini

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

zánik členství: 26. 9. 2001

Na Kozačce 1, Praha 2, Česká republika

Philippe Riboton

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 10. 2000

Tiché údolí 62, Roztoky, Česká republika

Emmanuel Gluntz

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 17. 10. 2000

Ke Kateřinkám 1410, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Michal Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2016

vznik členství: 7. 1. 2016

Thurzova 974/27, Bytča, PSČ 014 01, Slovenská republika

Wayne Arthur Vandenburg

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 1. 12. 2009

Chicago, N.Dearborn Parkway 1316, 60610, Spojené státy americké

Historické vztahy

Mgr. Lukáš Brandejs

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 20. 9. 2013

Kotorská 1569/14, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 30. 9. 2013

Thurzova 974/27, Bytča, 014 01, Slovenská republika

Iveta Slavotínková

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 9. 2. 2011

Ledvická 1575/21, Praha 5, 153 00, Česká republika

Stephen Edward Cann

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2010 - Poslední vztah: 5. 5. 2011

vznik členství: 26. 2. 2010

zánik členství: 9. 2. 2011

Karlovotýnská 288, Rudná, 252 19, Česká republika

Thomas Koller

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 15. 3. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

zánik členství: 14. 2. 2010

Husitská 30, Praha 3, 130 00, Česká republika

Iveta Šmatová

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 1. 12. 2009

Chanovice 115, 341 01, Česká republika

Wayne Arthur Vandenburg

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 15. 5. 2009

zánik funkce: 1. 12. 2009

Chicago, N.Dearborn Parkway 1316, 60610, Spojené státy americké

Stephen Lopes

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

zánik členství: 1. 12. 2009

Chicago, N.Wieland St. 1542, 60610, Spojené státy americké

Thomas Koller

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 15. 5. 2009

zánik funkce: 1. 12. 2009

Husitská 30, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Aleš Vobruba

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 8. 12. 2004

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 8. 12. 2004

zánik funkce: 29. 4. 2009

Hudečkova 2036/1a, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jean-Francois Ott, Nar. 26.2.1965

předseda

První vztah: 7. 11. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 8. 12. 2004

zánik členství: 29. 4. 2009

vznik funkce: 8. 12. 2004

zánik funkce: 29. 4. 2009

Na Kozačce 1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Steven Leonard Davis

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 17. 7. 2009

vznik členství: 22. 3. 2004

zánik členství: 3. 3. 2009

Do Dubin 13/1138, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Aleš Vobruba

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 11. 2008

vznik členství: 23. 11. 1999

zánik členství: 8. 12. 2004

vznik funkce: 1. 8. 2004

zánik funkce: 8. 12. 2004

Na Chodovci 2488, Praha 4, Česká republika

Silvano Giovanni Pedretti

místopředseda

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 11. 1999

zánik členství: 22. 3. 2004

vznik funkce: 23. 11. 1999

zánik funkce: 22. 3. 2004

Nad Petruskou 8A, Praha 2, 120 00, Česká republika

Silvano Pedretti

místopředseda

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

Na Kozačce 1, Praha 2, Česká republika

Ing. Aleš Vobruba

člen

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

vznik členství: 23. 11. 1999

Na Chodovci 2488, Praha 4, Česká republika

Jean-Francois Ott, Nar. 26.2.1965

předseda

První vztah: 23. 11. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2008

vznik členství: 23. 11. 1999

zánik členství: 8. 12. 2004

vznik funkce: 23. 11. 1999

zánik funkce: 8. 12. 2004

Na Kozačce 1, Praha 2, Česká republika

Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva.

od 2. 2. 2010

Jménem společnosti jednají tři členové představenstva nezávisle na sobě. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednající člen představenstva.

do 2. 2. 2010 od 1. 12. 2004

Za společnost jednají tři členové představenstva nezávisle na sobě. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy jeden z členů představenstva.

do 1. 12. 2004 od 21. 8. 2002

Za společnost jednají a podpisují předseda a místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo tři členové představenstva společně tak, že k vytištěnému či napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis nebo své podpisy.

do 21. 8. 2002 od 23. 11. 1999

Další vztahy firmy TVO Europe Holdings a.s.

Akcionáři

TVO GLOBAL PARTNERS L.L.C.

Spojené státy americké

od 17. 7. 2009

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 17. 7. 2009 od 7. 11. 2008

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 7. 11. 2008 od 2. 11. 2006

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

Lucemburské velkovévodství

do 2. 11. 2006 od 1. 12. 2004

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

31, rue Notre Dame, Lucemburské velkovévodství, L - 2240 Luxembourg

do 1. 12. 2004 od 21. 2. 2003

ORCO PROPERTY GROUP S.A.

291, route d'Arlon, Lucemburské velkovévodství, L - 1150 Luxembourg

do 21. 2. 2003 od 21. 8. 2002

ORCO PROPERTY GROUP, société anonyme

291, route d'Arlon, Lucemburské velkovévodství, L - 1150 Luxembourg

do 21. 8. 2002 od 23. 11. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 11. 1999

Živnosti

Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 4. 4. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 2. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Specializovaný maloobchod
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 11. 1999

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).