Hlavní navigace

U.C.H, a.s., v likvidaci

Firma U.C.H, a.s., v likvidaci, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2789, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 40 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28194390

Sídlo:

Karla Tomana 46/6, Hradec Králové, 500 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 11. 2007

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Bez zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
64200 Činnosti holdingových společností
64999 Jiné finanční zprostředkování j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2789, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

U.C.H, a.s. od 2. 1. 2008

Obchodní firma

U.C.H, a.s. od 9. 3. 2015

Obchodní firma

U.C.H, a.s. do 9. 3. 2015 od 19. 2. 2015

Obchodní firma

U.C.H., a.s. do 19. 2. 2015 od 28. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 28. 11. 2007

adresa

Karla Tomana 46/6
Hradec Králové 50003 od 13. 5. 2014

adresa

Karla Tomana 46
Hradec Králové 50003 do 13. 5. 2014 od 28. 5. 2008

adresa

Vodičkova 707/37
Praha 1 11000 do 28. 5. 2008 od 28. 11. 2007

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 9. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 28. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Společnost byla na základě rozhodnutí valné hromady zrušena s likvidací ke dni 1. června 2019 a tímto dnem vstoupila do likvidace. od 1. 6. 2019

Na společnost U.C.H, a.s., se sídlem Hradec Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03, identifikační číslo 281 94 390 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti OMNILINE spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové , Karla Tomana 46/6, PSČ 500 03, identifikační číslo 275 44 095. od 1. 10. 2010

Valná hromada konaná dne 19.1.2010 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti U.C.H, a.s. takto: Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč (desetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady. Všechny akcie budou akcie mi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dne ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. Upsání všech 500 (pětiset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému zájemci - společnost i Uphill Services s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 283 93 015, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 138355, (dále též jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti U.C.H, a.s., na adrese Hradec Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určit ému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstav ci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost U.C.H, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Emisní kurs upsaných akcií - jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 40.000,-- Kč (čtyřicettisíc korun českých). Emisní kurs akcií je vyšší než jejich jmenovitá hodnota, pročež rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotu akcií tvoří emisní ážio. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 5020017259/5500 vedený u společnosti Raiffeisenb ank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku. do 18. 3. 2010 od 27. 1. 2010

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti U.C.H, a.s. takto: Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 28.000.000,-- Kč (slovy dvacetosmmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1400 (jedentisícčtyřista ) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótova né. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. Upsání všech 1400 (jedentisícčtyřista) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a) upsání 700 (sedmiset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci - společnos ti OMNITRA a.s., se sídlem Hradec Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03, IČ 259 31 156, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2004 (dále též jen "OMNITRA a.s." nebo jen "určitý zájemce"), b) upsání 700 (sedmiset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem představenstva, bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti TRX, s .r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ 258 32 328, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 77166 (dále též jen "TRX, s.r.o." nebo jen "určitý zájemce"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti U.C.H, a.s. v Hradci Králové, Karla Tomana 46, PSČ 500 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájem ci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavc i 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost U.C.H, a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 20.000,-- Kč (dvacettisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií jsou určití zájemci povinni nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií splatit peněžitým vkladem takto: a) Celý peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit složením na zvláštní účet společnosti číslo 5030019303/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odsta vce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku b) Připouští se možnost, aby emisní kurs upsaných akcií byl částečně splacen započtením pohledávek takto: 1) proti části pohledávky společnosti U.C.H, a.s. ve výši 13.585.463,50 Kč (třináctmilionůpětsetosmdesátpěttisícčtyřistašedesáttři koruny české padesát haléřů) za určitým zájemcem - společností OMNITRA a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena: - jistina peněžité pohledávky společnosti OMNITRA a.s. za společností U.C.H, a.s. ve výši 13.335.463,50 Kč (třináctmilionůtřistatřicetpěttisícčtyřistašedesáttři koruny české padesát haléřů) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 16. dubna 2008 mezi společn ostí OMNITRA a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností U.C.H, a.s. na straně druhé jako dlužníkem, ohledně úvěru ve výši 28.000.000,-- Kč (dvacetosmmilionů korun českých), ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. srpna 2008, - jistina peněžité pohledávky společnosti OMNITRA a.s. za společností U.C.H, a.s. ve výši 250.000,-- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 31. března 2009 mezi společností OMNITRA a.s., na straně jedné jako věřitelem , a společností U.C.H, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 250.000,-- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých) 2) proti části pohledávky společnosti U.C.H, a.s.ve výši 13.585.463,50 Kč (třináctmilionůpětsetosmdesátpěttisícčtyřistašedesáttři koruny české padesát haléřů) za určitým zájemcem - společností TRX, s.r.o. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií by la započtena: - jistina peněžité pohledávky společnosti TRX, s.r.o. za společností U.C.H, a.s. ve výši 13.335.463,50 Kč (třináctmilionůtřistatřicetpěttisícčtyřistašedesáttři koruny české padesát haléřů) z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 16. dubna 2008 mezi společno stí OMNITRA a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností U.C.H, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně úvěru ve výši 28.000.000,-- Kč (dvacetosmmilionů korun českých), ve znění dodatku č.1 ze dne 22. srpna 2008, která byla na společnost post oupena smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 22. srpna 2008 mezi společností OMNITRA a.s., na straně jedné jako postupitelem, a společností TRX, s.r.o., na straně druhé jako postupníkem, - jistina peněžité pohledávky společnosti TRX, s.r.o. za společností U.C.H, a.s. ve výši 250.000,-- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 31. března 2009 mezi společností TRX, s.r.o., na straně jedné jako věřitelem, a společností U.C.H, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 250.000,-- Kč (dvěstěpadesáttisíc korun českých). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti U.C.H, a.s. určitým zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázán a po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. do 8. 12. 2009 od 2. 11. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

od 18. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 18. 3. 2010 od 8. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 8. 12. 2009 od 28. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 000 od 18. 3. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 500 do 18. 3. 2010 od 27. 1. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 500 do 27. 1. 2010 od 8. 12. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 8. 12. 2009 od 28. 11. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Tomáš Stoszek

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2019

vznik členství: 1. 11. 2018

Lyskova 545, Krmelín, 739 24, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Petr Stroner

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

Pražská 1430/34, Praha, 102 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Hana Balounová

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 1. 2019

vznik členství: 11. 4. 2017

zánik členství: 1. 11. 2018

Na palouku 3219/3, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Jan Drahota

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 3. 2017

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Černý

předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 27. 6. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 24. 5. 2019

vznik funkce: 16. 7. 2014

zánik funkce: 24. 5. 2019

Karla Tomana 46/6, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Jan Drahota

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Na Hřebenkách 815/130, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Černý

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 2. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 16. 7. 2014

Pod Lesem 128/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jiří Černý

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 11. 12. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 11. 12. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Pod Lesem 128/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Petr Stroner

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 4. 5. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Pražská 1430/34, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Tomáš Toperczer

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Na dolinách 687/27, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Stroner

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 4. 5. 2011

Pražská 1430/34, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. René Holeček

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2013

vznik členství: 4. 5. 2011

zánik členství: 1. 6. 2013

Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jan Smutný

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 7. 5. 2010

vznik členství: 19. 1. 2010

zánik členství: 24. 3. 2010

Evropská 114/121, Praha 6, 162 00, Česká republika

Hana Balounová

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik členství: 13. 8. 2009

zánik členství: 4. 5. 2011

Na Palouku 3219/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    TRX, s.r.o.

    Opletalova 1284/37, Praha, 110 00

Ing. Jiří Černý

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 11. 12. 2012

vznik funkce: 13. 8. 2009

zánik funkce: 11. 12. 2012

Pod Lesem 128, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jiří Černý

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 8. 2009

vznik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2008

Pod Lesem 128, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jiří Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2008

Pod Lesem 128, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Roman Lesný MBA

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 28. 11. 2007

zánik členství: 14. 4. 2008

vznik funkce: 10. 12. 2007

zánik funkce: 14. 4. 2008

K Zaječímu vrchu 737, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Dagmar Negrová

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 14. 4. 2008

Studánková 458, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Černý

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

vznik členství: 10. 12. 2007

Pod Lesem 128, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Roman Lesný MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2007 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

vznik členství: 28. 11. 2007

K Zaječímu vrchu 737, Klatovy, 339 01, Česká republika

Za společnost jednají vždy společně předseda a jeden člen představenstva.

od 26. 9. 2014

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 26. 9. 2014 od 27. 1. 2010

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 27. 1. 2010 od 21. 8. 2009

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně.

do 21. 8. 2009 od 22. 4. 2008

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva společnosti.

do 22. 4. 2008 od 10. 3. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně.

do 10. 3. 2008 od 2. 1. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jediný člen představenstva. Pokud na základě změny stanov bude mít společnost více členů představenstva, bude za představenstvo jednat navenek jménem společnosti předseda představens tva samostatně nebo všichni členové představenstva společně.

do 2. 1. 2008 od 28. 11. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Roman Lesný MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 10. 1. 2019

vznik členství: 1. 6. 2017

zánik členství: 1. 12. 2018

K Zaječímu vrchu 737, Klatovy, 339 01, Česká republika

Iva Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Karla Tomana 46/6, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Iva Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 2. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Pod Lesem 128/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jana Růžičková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Janáčkova 943/5, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Eva Stronerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2017

Pražská 1430/34, Praha, 102 00, Česká republika

Iva Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 13. 8. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

Pod Lesem 128/14, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Eva Stronerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 4. 5. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 4. 5. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Pražská 1430/34, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Jan Smutný

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2014

vznik členství: 4. 5. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Evropská 114/121, Praha 6, 162 00, Česká republika

Mgr. Eva Stronerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 4. 5. 2011

vznik funkce: 4. 5. 2011

Pražská 1430/34, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Jan Smutný

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 4. 5. 2011

Evropská 114/121, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Petr Stroner

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2010 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 4. 5. 2011

vznik funkce: 1. 2. 2010

zánik funkce: 4. 5. 2011

Pražská 1430/34, Praha 10, 102 00, Česká republika

Iva Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 13. 8. 2009

Pod Lesem 128, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. René Holeček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik členství: 11. 12. 2008

zánik členství: 4. 5. 2011

Mánesova 475, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

RNDr. Roman Rosenberg CSc., MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 8. 2009

vznik členství: 11. 12. 2008

zánik členství: 13. 8. 2009

U Jezera 22/2037, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Roman Lesný MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

zánik členství: 11. 12. 2008

vznik funkce: 14. 4. 2008

K Zaječímu vrchu 737, Klatovy, 339 01, Česká republika

Jan Smutný

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 10. 12. 2007

Evropská 114/121, Praha 6, 162 00, Česká republika

Petr Kocián

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 4. 2008

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 14. 4. 2008

Běhařov 10, 340 21, Česká republika

Mgr. Pavel Pravda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2007 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

vznik členství: 28. 11. 2007

zánik členství: 10. 12. 2007

Koněvova 1728/118, Praha 3, 130 00, Česká republika

RNDr. Roman Rosenberg CSc., MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2007 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 28. 11. 2007

zánik členství: 11. 12. 2008

U Jezera 22/2037, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Kuděj

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2007 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

vznik členství: 28. 11. 2007

zánik členství: 10. 12. 2007

Pujmanové 883/23, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy U.C.H, a.s., v likvidaci

1 fyzická osoba

Ing. Jiří Černý

První vztah: 1. 6. 2019

Karla Tomana 46/6, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Černý

První vztah: 22. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 8. 2009

Pod Lesem 128, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Stráň Čistá voda s.r.o.

První vztah: 28. 11. 2007 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Ing. Jiří Černý

Pod Lesem, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 21. 8. 2009 od 22. 4. 2008

bnt správní s.r.o., IČ: 27603229

Vodičkova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 1. 2008 od 28. 11. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 7. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 7. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).