Hlavní navigace

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Firma Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1197, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 274 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26402068

Sídlo:

Na Vlečce 177, Otovice, 360 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 2006

DIČ:

CZ26402068

Aktuální kontaktní údaje Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1197, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. od 15. 6. 2015

Obchodní firma

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. do 15. 6. 2015 od 23. 5. 2015

Obchodní firma

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. do 23. 5. 2015 od 1. 1. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2006

adresa

Na Vlečce 177
Otovice 36001 od 3. 6. 2014

adresa

Na Vlečce 177
Otovice u Karlových Varů 36201 do 14. 4. 2006 od 1. 1. 2006

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 7. 8. 2013

diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 15. 10. 2012 od 8. 6. 2012

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 9. 12. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 1. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 22. 1. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 7. 8. 2013 od 22. 1. 2009

opravy silničních vozidel od 10. 10. 2007

opravy pracovních strojů do 3. 5. 2012 od 10. 10. 2007

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 1. 1. 2006

technické činnosti v dopravě do 22. 1. 2009 od 1. 1. 2006

poskytování technických služeb do 22. 1. 2009 od 1. 1. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 22. 1. 2009 od 1. 1. 2006

velkoobchod do 22. 1. 2009 od 1. 1. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 22. 1. 2009 od 1. 1. 2006

skladování zboží a manipulace s nákladem do 22. 1. 2009 od 1. 1. 2006

ubytovací služby do 22. 1. 2009 od 1. 1. 2006

silniční motorová doprava nákladní do 3. 5. 2012 od 1. 1. 2006

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář - Karlovarský kraj rozhodl dne 07.12.2006 v působnosti valné hromady takto: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 13 000 000,00 Kč (slovy: 13 miliónů korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem (dále jen "nepeněžitý vklad") jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., kterým je Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01 (dá le jen "Karlovarský kraj"). Nepeněžitým vkladem je soubor hmotného majetku tak, jak byl tento nepeněžitý vklad popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 1091 - 251/2006 ze dne 7.12.2006 vypracovaném znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., IČ 63 0 79 798, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 3223 (dále jen "znalecký ústav"), který byl ustanoven pro účely ocenění nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46 Nc 911/2006-11 ze dne 29.11.2006. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem na částku 13 392 977,00 Kč (slovy: třináct miliónů tři sta devadesát dva tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých). d) Akcie musí být upsány do 30 (slovy: třiceti) dnů co bude toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je adresa sídla společnosti ÚSKK, a.s. Nepeněžitý vklad musí být splacen v mí stě sídla společnosti ÚSKK, a.s. do 3 (slovy: třech) měsíců od upsání akcií jediným akcionářem, kterým je Karlovarský kraj. e) Nepeněžitý vklad bude upsán 13 (slovy: třinácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých). Všechny tyto akcie budou podle druhu kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno. Nová emise akc ií bude vydána jako hromadná listina, a to tak, že dosavadní hromadná listina nahrazující 261 (slovy: dvě stě šedesát jedna) kusů kmenových akcií bude vyměněna za novou hromadnou listinu, která bude nahrazovat všech 274 (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři) ku sů kmenových akcií. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá zajistit provedení výměny hromadných listin za podmínek stanovených v ustanovení § 209 odst. 4 a § 214 ObchZ (per analogiam). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnoto u akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude společnost povinna vyplatit upisovateli. f) Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Karlovarského kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. Z K 166/09/06 přijatým na 7. řádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se konalo dne 21.09.2006. g) Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. o zvýšení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku vyhotovení písemného rozhodnutí je diného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ. od 27. 12. 2006

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27. 03. 2006 o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 28.000.000,00,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem (dále jen "nepeněžitý vklad") jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., kterým je Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01 (dá le jen "Karlovarský kraj"). Nepeněžitým vkladem je soubor nehmotného hmotného majetku (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek) tak, jak byl tento nepeněžitý vklad popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 884-44/2006 ze dne 20. 03. 2006 vypracovaném znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., IČ: 630 79 798, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddí le B, vložka 3223 (dále jen "znalecký ústav"), který byl ustanoven pro účely ocenění nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46 Nc 30/2006 - 12 ze dne 07.03.2006. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem na částku 28.000 .000,00,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých) d) Akcie musí být upsány do 30, slovy: třicet dnů ode dne, co bude toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je adresa sídla společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Nep eněžitý vklad musí být splacen v místě sídla společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. do 3, slovy: třech měsíců od upsání akcií jediným akcionářem, kterým je Karlovarský kraj. e) Nepeněžitý vklad bude upsán 28 (slovy: dvaceti osmi) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,00,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Všechny tyto akcie budou podle druhu kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno. Nová emi se akcií bude vydána jako hromadná listina, a to tak, že původní hromadná listina nahrazující 233 kusů, slovy: dvě stě třicet tři kusů kmenových akcií bude vyměněna za novou hromadnou listinu, která bude nahrazovat všech 261 kusů, slovy: dvě stě šedesát j edna kmenových akcií. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá zajistit provedení výměny hromadných listin za podmínek stanovených v ustanovení § 209 odst. 4 a § 214 ObchZ (per analogiam) f) Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Karlovarského kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 33/03/06 přijatým na 2. řádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se konalo dne 09. 03. 2006 g) Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. o zvýšení základního kapitálu do 30 dnů, slovy: třiceti dnů od okamžiku vyhotovení písemného rozhodnut í jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ od 14. 4. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 274 000 000 Kč

od 9. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 261 000 000 Kč

do 9. 2. 2007 od 29. 5. 2006

Základní kapitál

vklad 233 000 000 Kč

do 29. 5. 2006 od 1. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 274 od 9. 2. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 261 do 9. 2. 2007 od 29. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 233 do 29. 5. 2006 od 1. 1. 2006

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. David Bracháček

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2021

vznik členství: 7. 4. 2021

vznik funkce: 15. 4. 2021

Česká 338/22, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Leichter MBA

Předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

Nové Hamry 386, 362 21, Česká republika

Ing. Pavel Raška

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

Moskevská 1679/39, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Brázda

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2017 - Poslední vztah: 11. 9. 2020

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 30. 7. 2020

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 30. 7. 2020

Krásný les 8, 363 01, Česká republika

Ing. Jan Lichtneger

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2017

Haštalská 757/21, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Lichtneger

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 8. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2017

Haštalská 757/21, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Fiala CSC.

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 10. 1. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 10. 1. 2017

Česká 1, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Michal Riško

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 10. 1. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 10. 1. 2017

Dělnická 457/11, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Michal Riško

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 10. 1. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 10. 1. 2017

Dělnická 457/11, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Fiala CSC.

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 10. 1. 2017

vznik funkce: 1. 1. 2016

zánik funkce: 10. 1. 2017

Česká 1, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Bureš

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

Lidická 653, Ostrov, 363 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Bureš

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

Lidická 653, Ostrov, 363 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Bradáč

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 27. 2. 2015

zánik členství: 23. 3. 2015

Nový Svět 460, Skalná, 351 34, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Fiala CSC.

Předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2015

Česká 1, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ivan Šmat

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 23. 2. 2015

Březová 77, 356 01, Česká republika

Michal Riško

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2016

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2015

Dělnická 457/11, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Fiala CSC.

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 1. 1. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2011

Česká 1, Karlovy Vary, 360 18, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ivan Šmat

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 1. 3. 2013

Březová 77, 356 01, Česká republika

Zdeněk Míkovec

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 5. 2013

vznik členství: 30. 11. 2012

zánik členství: 28. 2. 2013

U koupaliště 915/7, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Václav Mleziva

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 5. 2013

vznik členství: 8. 11. 2011

zánik členství: 29. 11. 2012

Šestidomí 276, Plesná, 351 35, Česká republika

Ing. Tomáš Svoboda

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 5. 2013

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 29. 11. 2012

U Pivovaru 356, Kynšperk nad Ohří, 357 51, Česká republika

Ing. Petr Navrátil

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 7. 11. 2011

Čapkova 1652/10, Cheb, 350 02, Česká republika

Michal Riško

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 1. 1. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2011

Dělnická 11, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Michal Riško

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 1. 2011

Dělnická 11, Karlovy Vary, 360 05, Česká republika

Ing. Jaroslav Fiala CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 1. 1. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2011

Mlýnské nábřeží 507/5, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Fiala CSc.

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 1. 2011

Mlýnské nábřeží 507/5, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Martin Leichter MBA

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 31. 12. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2010

Nové Hamry 386, 362 21, Česká republika

Ing. Zdeněk Brázda

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2006 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 31. 12. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2010

Ostrov 8, 363 01, Česká republika

Ing. Martin Leichter

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2010

vznik členství: 1. 1. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2006

Nové Hamry 386, 362 21, Česká republika

Martin Čedík

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 31. 12. 2010

Ležnická 750, Horní Slavkov, 357 31, Česká republika

Milan Polák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 31. 12. 2010

Březová 5, Cheb, 350 02, Česká republika

Monika Gajdošová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 1. 3. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

Heyrovského 1564, Sokolov, 356 05, Česká republika

Ing. Zdeněk Brázda

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 1. 3. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

Ostrov 8, 363 01, Česká republika

Za společnost jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně.

od 22. 10. 2014

Způsob jednání: Za představenstvo jednají a podepisují navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně.

do 22. 10. 2014 od 1. 1. 2006

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. Josef Bulka

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Alšova 1739, Sokolov, 356 01, Česká republika

Rudolf Pocklan

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Polní 644, Chodov, 357 35, Česká republika

Mgr. Ladislav Sedláček

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

vznik funkce: 19. 2. 2021

Slovenská 810, Sokolov, 356 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Radek Vomočil

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Obětí nacismu 1094/11, Cheb, 350 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Sušanin

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Jiráskova 1300/6, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Eduard Frisch

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Sadov 1, 360 01, Česká republika

Bc. Věra Šestáková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Závodu míru 685, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Bulka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2019 - Poslední vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 5. 8. 2019

zánik členství: 31. 1. 2021

Alšova 1739, Sokolov, 356 01, Česká republika

Rudolf Pocklan

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 31. 1. 2021

Polní 644, Chodov, 357 35, Česká republika

Mgr. Ladislav Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 31. 1. 2021

Slovenská 810, Sokolov, 356 01, Česká republika

Martin Dušek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 31. 1. 2021

Příčná 334/15, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Bc. Helena Hejnová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 31. 1. 2021

vznik funkce: 31. 1. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2021

Pod Vrchem 56, Jenišov, 360 01, Česká republika

Jaroslav Fujdiar

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2017 - Poslední vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 31. 1. 2021

Svatošská 302/23, Karlovy Vary, 360 07, Česká republika

Věra Šestáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2016 - Poslední vztah: 7. 4. 2021

vznik členství: 10. 5. 2016

zánik členství: 31. 1. 2021

Závodu míru 685, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Ing. Tomáš Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

U Pivovaru 356/7, Kynšperk nad Ohří, 357 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

U Pivovaru 356/7, Kynšperk nad Ohří, 357 51, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

Nejdlova 944/16, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Karel Jakobec

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

vznik funkce: 11. 5. 2015

zánik funkce: 10. 1. 2017

Slovenská 1948, Sokolov, 356 01, Česká republika

Rudolf Pocklan

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

Polní 644, Chodov, 357 35, Česká republika

Rudolf Pocklan

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

Polní 644, Chodov, 357 35, Česká republika

Ing. Jiří Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

Nejdlova 944/16, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Karel Jakobec

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

vznik funkce: 11. 5. 2015

zánik funkce: 10. 1. 2017

Slovenská 1948, Sokolov, 356 01, Česká republika

Mgr. Petr Zahradníček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

T. G. Masaryka 23/54, Loket, 357 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Zahradníček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2017

vznik členství: 24. 3. 2015

zánik členství: 10. 1. 2017

T. G. Masaryka 23/54, Loket, 357 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Věra Šestáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 8. 2016

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 9. 5. 2016

Závodu míru 685, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Ing. Petr Navrátil

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 8. 11. 2011

zánik členství: 23. 3. 2015

Mánesova 1552/46, Cheb, 350 02, Česká republika

Věra Šestáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 20. 8. 2016

vznik členství: 10. 5. 2011

zánik členství: 9. 5. 2016

Závodu míru 685, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Ing. Jiří Behenský

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 23. 3. 2015

Čs. lesů 555, Habartov, 357 09, Česká republika

Ing. Josef Bulka

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 30. 10. 2019

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2019

Alšova 1739, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Jiří Vojtěch

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 23. 3. 2015

Vojkovice 117, 363 01, Česká republika

Ing. Václav Živný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 23. 3. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 23. 3. 2015

Růžové náměstí 1616, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Jiří Vojtěch

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 1. 4. 2014

Vojkovice 117, 363 01, Česká republika

Ing. Jiří Vojtěch

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2012 - Poslední vztah: 3. 6. 2014

vznik členství: 2. 4. 2009

zánik členství: 31. 3. 2014

Jakubov 117, 363 01, Česká republika

Ing. Václav Živný

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2012 - Poslední vztah: 3. 6. 2014

vznik členství: 2. 4. 2009

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 13. 12. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2014

Růžové náměstí 1616, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Jiří Behenský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 19. 12. 2011

Čs. lesů 555, Habartov, 357 09, Česká republika

Ing. Petr Navrátil

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2011 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 8. 11. 2011

Mánesova 1552/46, Cheb, 350 02, Česká republika

Věra Šestáková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2011 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 10. 5. 2011

Závodu míru 685, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Václav Mleziva

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 12. 2011

vznik členství: 2. 4. 2009

zánik členství: 7. 11. 2011

vznik funkce: 25. 5. 2009

zánik funkce: 7. 11. 2011

Šestidomí 276, Plesná, 351 35, Česká republika

Ing. Josef Bulka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Alšova 1739, Sokolov, 356 05, Česká republika

Ing. Václav Živný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 2. 2012

vznik členství: 2. 4. 2009

Růžové náměstí 1616, Sokolov, 356 01, Česká republika

Ing. Jiří Vojtěch

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 2. 2012

vznik členství: 2. 4. 2009

Pstruží 27, 363 01, Česká republika

Ing. Jiří Červenka

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2007 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 2. 4. 2009

vznik funkce: 19. 3. 2007

zánik funkce: 2. 4. 2009

Thomayerova 10, Aš, 352 01, Česká republika

Ing. Jiří Behenský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 2. 2012

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 18. 12. 2011

Čs. lesů 555, Habartov, 357 09, Česká republika

Ing. Jiří Červenka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2006 - Poslední vztah: 2. 4. 2007

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 19. 12. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2006

zánik funkce: 19. 12. 2006

Thomayerova 10, Aš, 352 01, Česká republika

Jaroslav Krýsl

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 24. 6. 2011

vznik členství: 9. 5. 2006

zánik členství: 9. 5. 2011

Varšavská 9, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Ing. Jiří Červenka

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

vznik funkce: 27. 3. 2006

Máchova 12, Aš, 352 01, Česká republika

Ing. Jiří Behenský

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 2. 4. 2007

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 19. 12. 2006

Čs. lesů 555, Habartov, 357 09, Česká republika

Ing. Kamil Řezníček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 27. 3. 2006

Libavské Údolí 9, 357 51, Česká republika

Ing. Jiří Červenka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2006 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik členství: 1. 1. 2006

Máchova 12, Aš, 352 01, Česká republika

Další vztahy firmy Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Akcionáři

Karlovarský kraj, IČ: 70891168

Závodní, Česká republika, Karlovy Vary, 360 01

od 1. 1. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 2006

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 11. 2011
Přerušeno od 19. 2. 2018
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 5. 2007
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 5. 2007
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2006
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poskytování technických služeb
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).