Hlavní navigace

ÚVP Běchovice, a.s.

Firma ÚVP Běchovice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1594, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 346 848 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45274843

Sídlo:

Podnikatelská 552, Praha Běchovice, 190 11

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 5. 1992

DIČ:

CZ45274843

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
5210 Skladování
55 Ubytování
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
64923 Činnosti zastaváren
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8129 Ostatní úklidové činnosti
821 Administrativní a kancelářské činnosti
82920 Balicí činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1594, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ÚVP Běchovice, a.s. od 4. 7. 2013

Obchodní firma

Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. do 4. 7. 2013 od 4. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 4. 5. 1992

adresa

Podnikatelská 552
Praha 19011 od 4. 7. 2013

adresa

Podnikatelská čp. 552
Praha 9 - Běchovice 19011 do 4. 7. 2013 od 20. 10. 2001

adresa

Praha 9 - Běchovice do 20. 10. 2001 od 4. 5. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 1. 2013

výroba produktů z recyklovaných plastů, do 20. 10. 2001 od 29. 4. 1997

výzkum topných, technologických plynů, tuhých paliv, omezování negativních vlivů na živnotní prostředí, standartizace, metrologie, koncepční, systémově inženýrské a racionalizační práce, fyzikálně chemické a analytické práce, výroba zařízení a dílenské práce, do 30. 1. 2013 od 29. 4. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze 1,2,3 zákona č. 455/91 Sb., do 30. 1. 2013 od 29. 4. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 30. 1. 2013 od 29. 4. 1997

výzkumná činnost v oblasti výroby a použití paliv do 29. 4. 1997 od 2. 5. 1994

činnost organizačních a ekonomických poradců do 29. 4. 1997 od 2. 5. 1994

elektrochemická protikorozní ochrana pozemních úložných za- řízení /bez použití jedů/ do 30. 1. 2013 od 2. 5. 1994

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 30. 1. 2013 od 2. 5. 1994

provádění laboratorních analýz paliv a spalitelných odpadů do 30. 1. 2013 od 2. 5. 1994

stavba strojů s mechanickým pohonem/hořáky/ do 30. 1. 2013 od 2. 5. 1994

výzkum topných, technologických plynů tuhých paliv do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

omezování negativních vlivů užití paliv na životní prostředí do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

standardizace, meterologie, koncepční, systémově inženýrské a racionalizační práce do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

fyzikálně chemické a analytické práce do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

výroba zařízení a dílenské práce do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

výzkum technologických vlastností tuhých a plynných paliv, je- jich přeměn a hospodárného využívání, ochrany životního prostředí vyplývající z jejich užívání do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

zabezpečování inženýrských a projekčních prací v oblasti re- konstrukcí a modernizací průmyslových spalovacích zařízení, ochrany životního prostředí vyplývající a protikorozní ochrany do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

vývoj a výroba prototypových a speciálních zařízení a jejich příslušenství včetně příslušných ovládacích a regulačních prvků, speciálních přístrojů a zařízení, zajišťování výroby náhradních dílů a oprav těchto přístrojů a zařízení do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

poradenská a školící činnost do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

analytické kvalitativní a kvantitativní hodnocení tuhých, ka- palných a plynných látek do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

mezinárodní vědeckotechnická spolupráce při řešení provozních a rozvojových otázek použití paliv, ochrany životního prostředí při spalování paliv, protikorozní ochrany podzemních úložných za- řízení, hodnocení paliv a měření teplot. do 2. 5. 1994 od 4. 5. 1992

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 17. 4. 2009

Ostatní skutečnosti

U společnosti ÚVP Běchovice, a.s. došlo k odštěpení části jejího jmění na jednu nástupnickou společnost, a to společnost Areál UVVP, s.r.o., IČ: 08771146, se sídlem Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9. V souvislosti s odštěpením bylo dne 12.12.2 019 přijato toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti ÚVP Běchovice, a.s. se snižuje z částky 13.387.392,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta osmdesát sedm tisíc tři sta devadesát dva korun českých) o částku 10.040.544,- Kč (slovy: deset milionů čtyřicet tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých) na částku 3.346.848,- Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet šest tisíc osm set čtyřicet osm korun českých), částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na ost atní složky vlastního kapitálu podle projektu rozdělení odštěpením, snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 290 odst. 1 písmeno d) zákona o přeměnách, tj. poměrně u všech akcií společnosti. J menovitá hodnota u každé kmenové akcie na jméno, která před snížením činila 8,- Kč (slovy: osm korun českých) se snižuje na hodnotu 2,- Kč (slovy: dvě koruny české). od 1. 1. 2020

Valná hromada společnosti ÚVP Běchovice, a.s., IČ: 452 74 843, se sídlem Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11, Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1594 (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení zákla dního kapitálu upsáním nových akcií o částku 11.156.160,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto padesát šest tisíc jedno sto šedesát korun českých), z původní výše 2.231.232,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě třicet jedna tisíc dvě stě třicet dva korun česk ých) na novou výši 13.387.392,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta osmdesát sedm tisíc tři sta devadesát dva korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, popřípadě do nejvyšší částky, se nepřipouští. Žádné akcie nebo jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Bude vydáno celkem 1.394.520 ks (slovy: jeden milion tři sta devadesát čtyři tisíc pět set dvacet kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 8,- Kč (slovy: osm korun čes kých), které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie"). Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři společnost s využitím svého přednostního práva podle § 484 a 485 zákona č. 90/2012 S., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), v sídle společnosti na adrese Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11, Praha 9. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny od doručení informace o přednostním právu úpisu akcionáři. Součástí této informace o přednostním právu úpisu akcionáři budou i další informace k uplatnění přednostního práva dle § 485 zákona o obchodních korporacích, včetně opakované informace o počátku běhu této lhůty. Tyto inf ormace budou zveřejněny v Obchodním věstníku a rovněž oznámeny akcionářům společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 8,- Kč je akcionář oprávněn upsat šest (slov y: 6) nových akcií ve jmenovité hodnotě 8,- Kč. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určenému zájemci. Určeným zájemcem je Ing. Jaroslav Falta, dat. nar. 24. října 1973, bytem Smetanova 251, 54101 Trutnov (dále také jen "určený zájemce"). Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy statutárního ředitele určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kol e upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11, Praha 9. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovit é hodnotě, tj. 8,- Kč na jednu novou akcii. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení peněžitých pohledávek za společností. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 2500644663/2010, vedený u Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií. do 21. 8. 2018 od 17. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

V důsledku přeměny - fúze společnosti ÚVP Běchovice, a.s. jako společnosti nástupnické sloučením se společností QWER EQUITY, s.r.o., IČ: 28784413, se sídlem Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soud em v Praze v oddílu C, vložce 176094, jako společnosti zanikající, přešlo na společnost ÚVP Běchovice, a.s. jmění zanikající společnosti QWER EQUITY, s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. od 14. 8. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 11. 6. 2018 od 14. 8. 2014

Valná hromada společnosti ÚVP Běchovice, a.s., IČ: 452 74 843, se sídlem Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11, Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1594, (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení zá kladního kapitálu upsáním nových akcií o 10.226.480,- Kč (slovy: deset milionů dvě stě dvacet šest tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), z původní výše 2.045.296,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet pět tisíc dvě stě devadesát šest korun českých) na novo u výši 12.271.776,- Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě sedmdesát jedna tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude vydáno celkem 232.420 ks (slovy: dvě stě třicet dva tisíc čtyři sta dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 44,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři korun českých), které nebudou kótované (dále také jen "nové a kcie"). Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti na adrese Podnikatelská 552, B ěchovice, 190 11, Praha 9. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny. Informace o počátku běhu této lhůty a další informace k uplatnění přednostního práva dle § 204a odst. 2 obch. zák. budou zveřejněny v Obchodním věstníku a ro vněž oznámeny akcionářům společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 44,- Kč je akcionář oprávněn upsat 5 nových akcií ve jmenovité hodnotě 44,- Kč. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem je Ing. Jaroslav Falta, dat. nar. 24. října 1973, bytem Trutnov, D louhá 574, PSČ 541 02 (dále také jen "předem určený zájemce"). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva předem určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování bud ou předem určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese Podnikatelská 552, Běchovice, 190 11, Praha 9. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 44,- Kč na jednu novou akcii. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledáv ce na splacení emisního kurzu. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 2600444712/2010, vedený u Fio banka, a. s., IČ: 618 58 374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akc ií. Upisování nových akcií ve všech kolech úpisu bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 4. 9. 2013 od 31. 7. 2013

V důsledku přeměny - fúze společnosti Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. jako společnosti nástupnické sloučením se společností UVP - Ubytovna, s.r.o., IČ: 289 25 521, se sídlem Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 552, PSČ 190 11, zapsanou v obchodním re jstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 153526, jako společností zanikající, přešlo na společnost Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. jmění zanikající společnosti UVP - Ubytovna, s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu fúze slouče ním do obchodního rejstříku. od 4. 7. 2013

Valná hromada Ústavu pro výzkum a využití paliv a.s. přijala dne 27.3.2009 toto usnesení: valná hromada společnosti Ústav pro výzkum a vývoj paliv a.s. snižuje základní kapitál společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti z minulých let z částky 46.484. 000,-Kč (slovy: čtyřicet šest milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíce korun českých) o částku 24.171.680,-Kč (slovy: dvacet čtyři milony jedno sto sedmdesát jeden tisíc šest set osmdesát korun českých na částku 22.312.320,-Kč (slovy: dvacet dva miliony tř i sta dvanáct tisíc tři sta dvacet korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty minulých let společnosti ve smyslu ustanovení § 213a odst. 1 obchodního zákoníku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu části ztráty společnosti z minulých l et ve výši 24.171.680,00 Kč (slovy: dvacet čtyři miliony jedno sto sedmdesát jeden tisíc šest set osmdesát korun českých). Základní kapitál se snižuje z částky 46.484.000,-Kč (slovy: čtyřicet šest milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíce korun českých) o částku 24.171.680,-Kč (slovy: dvacet čtyři milony jedno sto sedmdesát jeden tisíc šest set osmdesát korun českých na částku 22.312.320,-Kč (slovy: dvacet dva miliony tři sta dvanáct tisíc tři sta dvacet korun českých). Základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota každé akcie ve výši 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou ho dnotu každé akcie ve výši 480,-Kč (slovy: čtyři sta osmdesát korun českých), neboť společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením snížení jmenovité hodnoty dosavadních akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 480,- Kč (čtyři sta osmdesát korun čes kých). Snížení jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) na novou novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 480,- Kč (čtyři sta osmdesát korun českých) bude provedeno na základě písemné výzvy společnosti k pře dložení akcií za účelem vyznačení změny jmenovité hodnoty adresované akcionářům či akcionáři doporučeným dopisem (dále též "Písemná výzva společnosti"§. Lhůta pro předložení dosavadních akcií k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení Písemné výzvy společnosti, přičemž představenstvo společnosti je povinno Písemnou výzvu společnosti učinit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů o de dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 30. 1. 2013 od 17. 4. 2009

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který pře- šel majetek státního podniku Ústav pro výzkum a využití paliv. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, by- lo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů pře- stavenstva a dozorčí rady. do 21. 8. 2018 od 4. 5. 1992

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Ústav pro výzkum a využití paliv do 21. 8. 2018 od 4. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 346 848 Kč

od 1. 1. 2020

Základní kapitál

vklad 13 387 392 Kč

do 1. 1. 2020 od 17. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 2 231 232 Kč

do 17. 12. 2014 od 14. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 12 271 776 Kč

do 14. 8. 2014 od 4. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 2 045 296 Kč

do 4. 9. 2013 od 4. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 22 312 320 Kč

do 4. 7. 2013 od 17. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 46 484 000 Kč

do 17. 4. 2009 od 4. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 Kč, počet: 1 673 424 od 1. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 Kč, počet: 1 673 424 do 1. 1. 2020 od 11. 6. 2018
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 Kč, počet: 1 673 424 do 11. 6. 2018 od 17. 12. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 Kč, počet: 278 904 do 17. 12. 2014 od 14. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 44 Kč, počet: 278 904 do 14. 8. 2014 od 4. 9. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 44 Kč, počet: 46 484 do 4. 9. 2013 od 4. 7. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 480 Kč, počet: 46 484 do 4. 7. 2013 od 17. 4. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 46 484 do 17. 4. 2009 od 12. 9. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 46 484 do 12. 9. 2002 od 4. 5. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jaroslav Šmíd

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 24. 5. 2018

Zámecká 292, Stěžery, 503 21, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Matušík

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 15. 1. 2013

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 16. 1. 2013

zánik funkce: 7. 5. 2014

Rokycanova 265, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Petr Erben

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 15. 1. 2013

zánik členství: 7. 5. 2014

Josefa Jarosche 337, Žacléř, 542 01, Česká republika

Ludmila Erbenová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 15. 1. 2013

zánik členství: 7. 5. 2014

Josefa Jarosche 337, Žacléř, 542 01, Česká republika

Dana Tichá

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 15. 1. 2013

Kollárova 1235, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Alena Schwarzová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 15. 1. 2013

Radhošťská 3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Milada Dvořáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

Aranžerská 799, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Milada Dvořáčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 15. 1. 2013

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 15. 1. 2013

Aranžerská 799, Praha 9, 190 00, Česká republika

Dana Tichá

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 20. 9. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

Kollárova 1235, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Milada Dvořáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 29. 6. 2006

Aranžerská 799, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Milada Dvořáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 1. 2007

vznik členství: 29. 6. 2006

V Pařezinách 579, Praha 9, 190 12, Česká republika

Ing. Alena Schwarzová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

Radhošťská 3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Doc.Ing. Josef Šíma

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

vznik funkce: 24. 6. 2005

5.května 186, Podbořany, 441 01, Česká republika

Ing. Václav Vais

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 6. 12. 2006

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 16. 4. 2006

V Pařezinách 579, Praha 9, 190 12, Česká republika

ing. Josef Šíma

předseda

První vztah: 27. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 24. 6. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2001

5. května 186, Podbořany, 441 01, Česká republika

Ing. Václav Vais

člen

První vztah: 27. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 24. 6. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2001

V pařezinách 579, Praha 9 - Dolní Počernice, 190 12, Česká republika

Ing. Karel Klimeš

předseda

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 1998

Na zvoničce 12, Praha 4, Česká republika

Ing. František Vlastník

člen

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 4. 1998

Mostek 149, Česká republika

Antonín Freudl

člen

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 24. 6. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2001

Korunní 53, Praha 2, Česká republika

PhDr. Ján Pavlík

člen

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

Vosmíkových 32, Praha 8, Česká republika

Ing. Rudolf Valoušek

člen

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

Trojanova 5, Praha 2, Česká republika

RNDr. Petr Karas

předseda

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

Benešovská 1973/20, Praha 10, Česká republika

Ing. Otakar Člupek

člen

První vztah: 4. 5. 1992 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

Křemencova 6, Praha 1, Česká republika

Ing. Hana Vaisová

člen

První vztah: 4. 5. 1992 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

V Pařezinách 579, Praha 9, Česká republika

Ing. Josef Janota

člen

První vztah: 4. 5. 1992 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

Na okruhu 375, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

Historické vztahy

Ing. Bohumil Hála

statutární ředitel

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

zánik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 7. 5. 2014

zánik funkce: 11. 6. 2018

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Ing. Bohumil Hála

statutární ředitel

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik funkce: 7. 5. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Marcela Auerswaldová

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 1. 2013

zánik členství: 7. 5. 2014

Staré Buky 191, 541 01, Česká republika

Jaroslav Šmíd

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 1. 2013

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 16. 1. 2013

zánik funkce: 7. 5. 2014

Zámecká 292, Stěžery, 503 21, Česká republika

Bohumil Hála

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 8. 2014

vznik členství: 16. 1. 2013

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 16. 1. 2013

zánik funkce: 7. 5. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Doc.Ing. František Straka CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 16. 1. 2013

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 16. 1. 2013

Na Krocince 50, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Klomínek

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 16. 1. 2013

Na Záhonech 868/30, Praha 4, 140 00, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Schwarz CSc.

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 16. 1. 2013

U Hřiště 418, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Mysliveček

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 16. 1. 2013

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 16. 1. 2013

V pařezinách 568, Praha 9, 190 12, Česká republika

Rosalie Machalíčková

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 16. 1. 2013

Ranská 1032, Praha 9, 190 00, Česká republika

Doc.Ing. František Straka CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

vznik funkce: 24. 6. 2005

Na Krocince 50, Praha 9, 190 00, Česká republika

Doc.Ing. František Straka CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

vznik funkce: 24. 6. 2005

Na Krocince 50, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Mysliveček

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

vznik funkce: 24. 6. 2005

V pařezinách 568, Praha 9, 190 12, Česká republika

Doc.Ing. Jiří Schwarz CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

U Hřiště 418, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Ing. Petr Klomínek

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

Na Záhonech 868/30, Praha 4, 140 00, Česká republika

Rosalie Machalíčková

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

Ranská 1032, Praha 9, 190 00, Česká republika

Doc.Ing. František Straka CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2005 - Poslední vztah: 27. 12. 2005

vznik členství: 24. 6. 2005

Na Krocince 50, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Mysliveček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 24. 6. 2005

vznik funkce: 27. 4. 2001

zánik funkce: 24. 6. 2005

V pařezinách 568, Praha 9, Česká republika

Rosalie Machalíčková

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 24. 6. 2005

Ranská 1032, Praha 9, Česká republika

Ing. Alena Schwarzová

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 24. 6. 2005

Radhošťská 24, Praha 3, Česká republika

Ing. František Straka Csc

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 24. 6. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2001

Na Krocínce 50, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Schwarz CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 20. 10. 2001

U hřiště 418, Nový Jičín, Česká republika

Ing. Jaroslav Mysliveček CSc.

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 31. 10. 2001

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik funkce: 27. 4. 2001

V pařezinách 568, Praha 9, Česká republika

ing. Petr Klomínek

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

vznik členství: 27. 4. 2001

zánik členství: 24. 6. 2005

zánik funkce: 27. 4. 2001

Zacharská 1271, Praha 9, Česká republika

Ing. Aleš Machalíček

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 20. 10. 2001

Ranská 1032, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Schwarz CSc.

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

U hřiště 418, Nový Jičín, Česká republika

Ing. Petr Klomínek

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 5. 1994 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

Zacharská 1271, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Vodseďálek

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 1992 - Poslední vztah: 2. 5. 1994

Na okruhu 377, Praha 4, Česká republika

Ing. František Straka

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 1992 - Poslední vztah: 20. 10. 2001

Na Krocínce 50, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Mysliveček CSc.

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 1992 - Poslední vztah: 29. 4. 1997

V pařezinách 568, Praha 9, Česká republika

Společnost zastupuje navenek předseda představenstva, nebo oba členové představenstva společně.

od 11. 6. 2018

Statutární ředitel je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

do 11. 6. 2018 od 14. 8. 2014

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné jednat za představenstvo jménem společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.

do 14. 8. 2014 od 30. 1. 2013

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 30. 1. 2013 od 4. 5. 1992

Další vztahy firmy ÚVP Běchovice, a.s.

Historické vztahy

Ing. Bohumil Hála

předseda správní rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 7. 5. 2014

zánik funkce: 11. 6. 2018

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Ing. Bohumil Hála

předseda správní rady

První vztah: 14. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 7. 5. 2014

Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha 4, 140 00, Česká republika

předseda představenstva

Yorktown, a.s.

První vztah: 11. 6. 2018

Podnikatelská 552, Praha, 190 11

Další vztah k tomuto subjektu

 • Ing. Bohumil Hála

  předseda správní rady

  Bohuslava ze Švamberka 1284/12, Praha, 140 00, Česká republika

člen představenstva

Crossotus, a.s.

První vztah: 11. 6. 2018

Podnikatelská 552, Praha, 190 11

Další vztah k tomuto subjektu

 • Ing Vít Ryjáček

  člen správní rady

  V Zahradách 1084, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 10. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Ubytovací služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 10. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).