Hlavní navigace

V Invest CZ a.s.

Firma V Invest CZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6096, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25794655

Sídlo:

Walterovo náměstí 329/3, Praha, 158 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 9. 1999

DIČ:

CZ25794655

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
46900 Nespecializovaný velkoobchod
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6096, Městský soud v Praze

Obchodní firma

V Invest CZ a.s. od 8. 11. 2014

Obchodní firma

V Invest CZ a.s. do 8. 11. 2014 od 29. 9. 1999

Obchodní firma

V Invest CZ a.s. do 22. 10. 2014 od 22. 10. 2014

Obchodní firma

V Invest CZ a.s. do 22. 10. 2014 od 22. 10. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 29. 9. 1999

adresa

Walterovo náměstí 329/3
Praha 15800 od 4. 7. 2018

adresa

Na Vidouli 1/1
Praha 5 15000 do 4. 7. 2018 od 21. 2. 2005

adresa

Nad Závěrkou 16/489
Praha 6 do 21. 2. 2005 od 29. 9. 1999

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 26. 10. 2017

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 16. 6. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 10. 2009

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 1. 10. 2009 od 21. 2. 2005

realitní kancelář do 1. 10. 2009 od 29. 9. 1999

poradenská činnost v oblasti stavebnictví do 1. 10. 2009 od 29. 9. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl.1,2,3 zák.č. 455/91 Sb.) do 1. 10. 2009 od 29. 9. 1999

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 6. 3. 2019 od 29. 9. 1999

projektová činnost ve výstavbě do 6. 3. 2019 od 29. 9. 1999

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 15. 10. 2018, který byl schválen oběma společnostmi zúčastněnými na přeměně dne 29. 11. 2018, došlo k rozdělení společnosti V Invest CZ a.s. a k přechodu části jejího jmění, uvedeného v projektu, n a nástupnickou společnost V Invest Development s.r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 065 93 739. od 1. 12. 2018

Valná hromada společnosti V Invest CZ a.s. rozhodla dne 30. 6. 2018 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního kapitálu schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti V Invest CZ a.s. za rok 2017 s tím, že výsledek hospodaření (zisk) byl celkem 854.058,80 Kč. 2) Valná hromada rozhoduje o tom, že se ziskem vykázaným za rok 2017 v celkové výši 854.058,80 Kč se naloží tak, že částka ve výši 750.000,-- Kč se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti, jak je toto uvedeno níže, a zbylá část, tj. částka ve v ýši 104.058,80 Kč se použije na úhradu ztráty minulých let. 3) Základní kapitál společnosti V Invest CZ a.s. ve výši 1.250.000,-- Kč se zvyšuje o částku ve výši 750.000,-- Kč na částku ve výši 2.000.000,-- Kč. 4) Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti dle ustanovení § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to konkrétně z vlastních zdrojů společnosti evidovaných v rozvaze ke dni 31. 12. 2017 v části A PASIVA na řádku A.V. Výsledek h ospodaření běžného účetního období. 5) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se zvýší jmenovitá hodnota akcií o částku ve výši 6.000,-- Kč na jmenovitou hodnotu akcií ve výši 16.000,-- Kč. 6) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. 7) Lhůta pro předložení akcií činí 1 měsíc ode dne, kdy bude nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. 8) V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu dojde ke změně stanov. od 15. 8. 2018

Valná hromada rozhodla v souladu s ust. § 281 Zákona o přeměnách o zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti V Invest CZ a.s. ze jmění zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s., IČ: 27641325, se sídlem Eliášova 922/21, 160 00 Prah a 6, za účelem výměny podílů přiznáním nových vkladů akcionáři zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. výměnou za zaniklé podíly zanikající společnosti. Základní kapitál nástupnické společnosti V Invest CZ a.s. se zvyšuje o částku 250.000,-Kč, která bude plně uhrazena z rozštěpované části jmění zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. na částku 1.250.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nové emise 25 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč. Jmenovitá hodnota dosavadních akcií společnosti V Invest CZ a.s. zůstává nezměněná, tj. ve výši 10.000,- Kč, na dosavadních akciích nebo hromadných listinách tyto akcie nahrazujících však bude vyznačena nová výše základního kapitálu společnosti. Dosavadní akcie či hromadné listiny tyto akcie nahrazující akcionáři předloží k rukám představenstva společnosti V Invest CZ a.s. v následujících termínech a lhůtách: Lhůta k předložení dosavadních akcií společnosti V Invest CZ a.s. za účelem vyznačení nové výše základního kapitálu činí dva měsíce a běží v souladu s ust. § 290 odst. 2 Zákona o přeměnách ode dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Představenstvo spo lečnosti oznámí každému z akcionářů konkrétní lhůtu a další potřebné informace, a to způsobem daným pro svolání valné hromady. V případě, že některý z akcionářů nepředloží dosavadní akcie za účelem vyznačení nové výše základního kapitálu ve shora uvedené lhůtě, bude mu představenstvem společnosti stanovena náhradní lhůta k předložení akcií, která nebude kratší než jeden měsíc, a to opět způsobem daným pro svolání valné hromady. Nedojde-li ani v takto stanovené náhradní lhůtě k předložení dosavadních akcií za účelem vyznačení nové výše základního kapitálu, budou tyto akcie prohlášeny za neplatné a budou představenstvem společnosti prodány ve veřejné dražbě s tím, že výtěžek z prodeje po započtení pohledávek společnosti za dotčenou osobou vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné, popřípadě s prodejem akcií, společnost vyplatí bez zbytečného odkladu dotčené osobě. Představenstvu společnosti V Invest CZ a.s. se dále ukládá emise nových akcií, a to 25 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč ve vztahu k základnímu kapitálu 1.250.000,- Kč, když tyto nově emitované akcie č. 101 až 125, které budou jako cenný papír vydány jedinému akcionáři zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s., IČ: 27641325, se sídlem Eliášova 922/21, 160 00 Praha 6, výměnou za zaniklé podíly zanikající společnosti. Lhůta k převzetí těchto ak cií nástupnické společnosti V Invest CZ a.s. ze strany jediného akcionáře zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. činí dva měsíce ode dne zápisu projektu přeměny do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti V Invest CZ a.s. oznámí jedinému akcionáři zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. konkrétní lhůtu a další potřebné informace, a to způsobem daným pro svolání valné hromady. V případě, že si jediný akcionář zanikající společnosti Bohemia Property Development a.s. nepřevezme nově emitované akcie ve shora uvedené lhůtě, bude mu představenstvem společnosti V Invest CZ a.s. stanovena náhradní lhůta k vyzvednutí akcií, která nebud e kratší než jeden měsíc, a to opět způsobem daným pro svolání valné hromady. Nedojde-li ani v takto stanovené náhradní lhůtě k vyzvednutí těchto akcií, budou tyto akcie prohlášeny za neplatné a budou představenstvem společnosti V Invest CZ a.s. prodány ve veřejné dražbě s tím, že výtěžek z prodeje po započtení pohledávek společnosti za dotčenou osobou vzniklých v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné, popřípadě s prodejem akcií, společnost V Invest CZ a.s. vyplatí bez zbytečného odkladu dotčené o sobě. od 28. 12. 2017

Za účelem splnění zákonné povinnosti podle článku VIII. bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., kterým se změnil i zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, podle kterého platí, že pokud zvyšuje svůj základní kapitál akciová společnost, která má základní kapitál 1 m ilion korun českých, musí ho zvýšit minimálně na 2 miliony korun českých, valná hromada rozhoduje o dalším zvýšení základního kapitálu o 750.000,-- Kč na 2.000.000,-- Kč upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč, počet akcií: 75 kusů, druh, podoba a forma akcie: kmenová, listinná na jméno, emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Důvod zvýšení základního kapitálu: Splnění povinnosti uložené zákonem. Přednostní práva stávajících akcionářů: Oba akcionáři společnosti se před rozhodnutím valné hromady vzdali v plném rozsahu svého přednostního práva na úpis nově emitovaných akcií s tím, že se budou podílet na zvýšení základního kapitálu jako předem určení zájemci. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Akcie budou upsány bez využití přednostního práva těmito předem určenými zájemci: Ing. Jaroslav Vondřička, nar. 2. 3. 1962, bytem Štorkánova 3235/14, 150 00 Praha 5, kterému bude předložen návrh na uzavření smlouvy o úpisu 48 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 10.000,-- Kč Ing. Jan Marek, nar. 5. 11. 1961, bytem Za Panskou zahradou 49, 250 66 Zdiby, kterému bude předložen návrh na uzavření smlouvy o úpisu 12 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 10.000,-- Kč Ing. Michal Horák, nar. 12. 3. 1966, bytem Praha 5, Klausova 1361/13A, PSČ 155 00, kterému bude předložen návrh na uzavření smlouvy o úpisu 15 kusů nově emitovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o nominální hodnotě 10.000,-- Kč Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení počátku běhu této lhůty upisovateli, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: sídlo společnosti Na Vidouli 1/1, 150 00 Praha 5, lhůta: 14 (čtrnáct) dnů, způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určenému zájemci k uzavření smlouvy o úpisu akcie spolu s návrhem této smlouvy o úpisu akcií, emisní kurs akcie: 10.000,-- Kč. Předem určený zájemce může upsat maximálně v návrhu smlouvy o úpisu akcií nabídnutý počet akcií za emisní kurs, který je roven jejich nominální hodnotě. Účet u banky a lhůta, v níž je jakýkoliv upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií: běžný účet společnosti V Invest CZ a.s. č. účtu: 27-1582750227/0100, lhůta: 1 (jeden) měsíc ode dne úpisu. od 28. 12. 2017

Od společnosti se odštěpila část jmění uvedená v projektu přeměny, která přešla na nově vznikající společnost W Management Group s.r.o., Na Vidouli 1/1, 15800 Praha 5, IČ: 06710247. Na společnost přešla část jmění uvedená v projektu přeměny zanikající rozštěpované společnosti Bohemia Property Development a.s., IČ: 27641325, se sídlem Eliášova 922/21, 160 00 Praha 6, další nástupnickou společností, na kterou přešla část jmění uvedená v projektu přeměny zanikající rozštěpované společnosti Bohemia Property Development a.s., je nově vznikající společnost W Management Group s.r.o., Na Vidouli 1/1, 15800 Praha 5, IČ: 06710247. od 28. 12. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 15. 8. 2018

Základní kapitál

vklad 1 250 000 Kč

do 15. 8. 2018 od 28. 12. 2017

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 28. 12. 2017 od 29. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 000 Kč, počet: 125 od 15. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 125 do 15. 8. 2018 od 6. 2. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 125 do 6. 2. 2018 od 28. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 28. 12. 2017 od 8. 11. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 8. 11. 2014 od 31. 7. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 31. 7. 2006 od 13. 3. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 70 do 13. 3. 2001 od 29. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 30 do 13. 3. 2001 od 29. 9. 1999

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Jiří Vajner

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 14. 10. 2019

vznik funkce: 14. 10. 2019

Kozáková 124/12, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen dozorčí rady

    DIFESA a.s.

    Walterovo náměstí 329/3, Praha, 158 00

Tomáš Hubáček

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Edvarda Beneše 316/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Lucie Poláková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2019 - Poslední vztah: 19. 2. 2020

vznik členství: 5. 2. 2018

zánik členství: 14. 10. 2019

vznik funkce: 5. 2. 2018

zánik funkce: 14. 10. 2019

Klausova 2958/19, Praha, 155 00, Česká republika

Lucie Poláková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2019 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 5. 2. 2018

Lodhéřov 162, 378 26, Česká republika

Lucie Plachá

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2018 - Poslední vztah: 17. 7. 2019

vznik členství: 5. 2. 2018

vznik funkce: 5. 2. 2018

Lodhéřov 162, 378 26, Česká republika

Zuzana Kubásková

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 5. 2. 2018

zánik členství: 19. 12. 2018

Družstevní 652/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Zuzana Kubásková

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 5. 2. 2018

zánik členství: 19. 12. 2018

Družstevní 652/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jiří Otta

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 20. 10. 2013

zánik členství: 5. 2. 2018

Horská 1264, Liberec, 460 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Otta

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 20. 10. 2013

zánik členství: 5. 2. 2018

Horská 1264, Liberec, 460 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Otta

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 20. 10. 2013

Pod Skalkou 2736/7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jitka Vondřičková

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 15. 9. 2014

Štorkánova 3235/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Mgr. Tomáš Horák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 15. 9. 2014

Staňkovská 378, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Jitka Vondřičková

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 15. 9. 2014

Štorkánova 3235/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jitka Vondřičková

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2004

Štorkánova 3235/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Mgr. Tomáš Horák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 15. 9. 2004

zánik členství: 15. 9. 2009

vznik funkce: 15. 9. 2004

zánik funkce: 15. 9. 2009

Staňkovská 378, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Jiří Otta

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 11. 2014

vznik členství: 20. 10. 2008

zánik členství: 20. 10. 2013

Pod Skalkou 2736/7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jitka Vondřičková

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2004

U Nikolajky 3189/35, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jitka Vondřičková

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik funkce: 15. 9. 2004

Kafkova 580/26, Praha 6, Česká republika

Ing. Mgr. Tomáš Horák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 15. 9. 2004

vznik funkce: 15. 9. 2004

Staňkovská 378, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Michal Bedrna

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 14. 10. 2009

vznik členství: 15. 9. 2004

zánik členství: 20. 10. 2008

Pod strání 2168, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Božena Čechová

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

zánik členství: 15. 9. 2004

Cuřínova 589, Praha 4, Česká republika

Marie Tomášková

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

zánik členství: 15. 9. 2004

Na Skalce 13, Praha 5, Česká republika

Ing. Jitka Vondřičková

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

V kopci 29, Davle, Sázava, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jiří Hrouda

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

Brdičkova 1920/3, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 25 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Vondřička

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2014

vznik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2014

Štorkánova 3235/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vondřička

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2014

vznik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2014

Štorkánova 3235/14, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Karel Hubáček

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 5. 2. 2018

zánik členství: 19. 12. 2018

Baarova 317/26, Olomouc, 783 35, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Karel Hubáček

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2018 - Poslední vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 5. 2. 2018

zánik členství: 19. 12. 2018

Baarova 317/26, Olomouc, 783 35, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Vondřička

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2014

vznik členství: 15. 9. 2009

zánik členství: 15. 9. 2014

vznik funkce: 15. 9. 2009

zánik funkce: 15. 9. 2014

Štorkánova 3235/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vondřička

předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 13. 9. 2004

zánik členství: 15. 9. 2009

vznik funkce: 14. 9. 2004

zánik funkce: 15. 9. 2009

Štorkánova 3235/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vondřička

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 29. 9. 1999

zánik členství: 13. 9. 2004

Štorkánova 3235/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vondřička

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

Štorkánova 3235/14, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jitka Břehová

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 8. 11. 2014

vznik členství: 18. 11. 2010

zánik členství: 7. 10. 2014

Polní 660, Lány, 270 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lucie Plachá

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 20. 5. 2013

zánik členství: 5. 2. 2018

Lodhéřov 162, 378 26, Česká republika

Lucie Plachá

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2018

vznik členství: 20. 5. 2013

zánik členství: 5. 2. 2018

Lodhéřov 162, 378 26, Česká republika

Ing. Jitka Břehová

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2011 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 18. 11. 2010

Polní 660, Lány, 270 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jitka Břehová

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 8. 12. 2011

vznik členství: 18. 11. 2010

Hornická 369, Tuchlovice, 273 02, Česká republika

Iveta Provazníková

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 17. 6. 2013

vznik členství: 18. 11. 2010

zánik členství: 20. 5. 2013

Drevníky 9, 263 01, Česká republika

Petr Tomášek

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 2. 2011

vznik členství: 18. 7. 2006

zánik členství: 21. 10. 2010

vznik funkce: 18. 7. 2006

zánik funkce: 21. 10. 2010

Nevanova 1063, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Valchář

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 2. 2011

vznik členství: 18. 7. 2006

zánik členství: 25. 5. 2010

vznik funkce: 18. 7. 2006

zánik funkce: 25. 5. 2010

Mlýnská 208, Nové Strašecí, 271 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vondřička

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

U Nikolajky 3189/35, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Vondřička

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2005

Kafkova 580/26, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

zánik členství: 18. 7. 2006

vznik funkce: 14. 9. 2004

zánik funkce: 18. 7. 2006

Za Panskou zahradou 49, Zdiby, Česká republika

Ing. Michal Horák

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

zánik členství: 18. 7. 2006

zánik funkce: 18. 7. 2006

Klausova 1361/13a, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Vondřička

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2001 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

V Kopci 29, Davle, Česká republika

Ing. Michal Horák

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2001 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

Běhounkova 2303, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jan Marek

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2001 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

Na Celné 9, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Marek

předseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 13. 3. 2001

Na Celné 9, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Vondřička

člen

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 13. 3. 2001

V kopci 29, Davle, Sázava, Česká republika

Ing. Michal Horák

místopředseda

První vztah: 29. 9. 1999 - Poslední vztah: 13. 3. 2001

Běhounkova 2303, Praha 5, Česká republika

Za společnost jednají a činí právní jednání vždy oba členové představenstva společně, vyjma jednání, která jsou činěna v rámci běžného obchodního styku společnosti a jejichž jednotlivá výše nebo v případě opakujícího se plnění souhrnná výše za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročí částku ve výši 250.000,- Kč, kdy je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.

od 6. 2. 2018

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

do 6. 2. 2018 od 8. 11. 2014

Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva samostatně.

do 8. 11. 2014 od 21. 2. 2005

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 21. 2. 2005 od 13. 3. 2001

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat členové představenstva, a to každý samostatně.

do 13. 3. 2001 od 29. 9. 1999

Další vztahy firmy V Invest CZ a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1999

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 10. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 9. 1999

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).