Hlavní navigace

Vamberecká krajka, družstvo umělecké výroby Vamberk &#34^v likvidaci&#34^

Firma Vamberecká krajka, družstvo umělecké výroby Vamberk &#34^v likvidaci&#34^, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXVIII 53, Krajský soud v Hradci Králové.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00030180

Sídlo:

Žamberecká 380, Vamberk, 517 54

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1972

Aktuální kontaktní údaje Vamberecká krajka, družstvo umělecké výroby Vamberk &#34^v likvidaci&#34^

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXVIII 53, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Vamberecká krajka, družstvo umělecké výroby Vamberk "v likvidaci" od 14. 6. 2002

Obchodní firma

Vamberecká krajka, družstvo umělecké výroby Vamberk do 14. 6. 2002 od 17. 5. 1995

Obchodní firma

Vamberecká krajka, družstvo umělecké výroby, Vamberk do 17. 5. 1995 od 24. 1. 1966

Obchodní firma

"Vamberecká krajka", lidové výrobní družstvo ve Vamberku do 24. 1. 1966 od 17. 9. 1954

Obchodní firma

Lidové výrobní družstvo VKV pro krajky a výšivky ve Vamberku do 17. 9. 1954 od 21. 5. 1954

Obchodní firma

Výrobní družstvo VKV pro krajky a výšivky zapsané společenstvo s ručením obmezeným Vamberk do 21. 5. 1954 od 30. 8. 1952

Obchodní firma

"VKV", výrobní družstvo pro krajky a výšivky v Čechách, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Rychnově n.Kn. do 30. 8. 1952 od 7. 6. 1946

Právní forma

Družstvo od 7. 6. 1946

adresa

Žamberecká 380
Vamberk 51754 od 20. 10. 2016

adresa

Vamberk do 22. 10. 1991 od 30. 8. 1952

adresa

Rychnov nad Kněžnou do 30. 8. 1952 od 7. 6. 1946

Předmět podnikání

Výroba ručně paličkované a strojové krajky do 28. 12. 2005 od 13. 11. 1992

Výroba textilního a oděvního zboží do 28. 12. 2005 od 13. 11. 1992

Obchodní činnost do 28. 12. 2005 od 13. 11. 1992

Ubytovací služby do 5. 11. 2013 od 13. 11. 1992

Poskytování služeb v oboru opravárenství šicích strojů do 5. 11. 2013 od 13. 11. 1992

Předmět činnosti

Výroba v oborech ruční a strojní paličkování krajek, ruční tkaní, výroba textilních a oděvních doplňků, prádla a textilní kusové výroby, výroba oděvů všech druhů, prádla též s krajkou a výšivkou, ozdobné užitkové bižuterie a galanterie, svítidla. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Poskytování služeb v oborech ruční a strojní paličkování krajek, ruční tkaní, textilní a oděvní doplňky a textilní kusové výrobky, zakázkové šití a opravy oděvů všech druhů též s krajkou a výšivkou, LUV, ozdobné užitkové bižuterie a galanterie, ruční a st rojní pletení. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Maloobchodní prodej výrobků, doplňkový prodej výrobků a materiálů souvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodní činnost - obchodní činnost související s ostatními zapsanými činnostmi. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Provádění výkupu výrobků LUV, především v oboru ručně paličkované krajky a výšivky. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Poskytování služeb v oborech vodoinstalatérství, truhlářství, natěračství, sklenářství, rámování, osobní a nákladní autodoprava, v oblasti elektroinstalací a elektrorevizí, oprav šicích a textilních strojů, kopírování a programování, provádění módních pře hlídek. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Zahraničně obchodní činnost v souladu s ust. § 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. (u dovozu a vývozu s vyjímkou nař. vl. 256/90 Sb.). do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Hospodářská činnost ve vlastním objektu - ubytovací a stravovací služby. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Rozhodnutím FMZO v Praze ze dne 1.10.1990 pod reg. číslem 108 002495 byla organizaci Vamberecká krajka, družstvu umělecké výroby, Vamberk registrována zahraničně obchodní činnost ve smyslu § 6 odst. 1/ písm. a) zákona o hospodářských stycích se zahraničím č. 42/1980 Sb., ve znění zákona č. 102/88 Sb. a zák. č. 113/90 Sb. Doplňuje se předmět činnosti o odst. 5/ zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu: 1. Vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. 2. Dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace. do 22. 10. 1991 od 26. 11. 1990

Poskytování služeb v oborech vodoinstalatérství, truhlářství, natěračství, rámování, osobní a nákladní doprava, v oblasti elektroinstalací a elektrorevizí, oprav šicích a textilních strojů, kopírování a programování, provádění módních přehlídek do 22. 10. 1991 od 6. 2. 1990

Výroba v oborech: ruční a strojní paličkování krajek, ruční tkaní, výroba textilních a oděvních doplňků, prádla a textilní kusové výroby, výroba oděvů všech druhů, prádla též s krajkou a výšivkou, ozdobné užitkové bižuterie a galanterie. do 22. 10. 1991 od 16. 6. 1980

Poskytování služeb v oboru: ruční a strojní paličkování krajek, ruční tkaní, textilní a oděvní doplňky a textilní kusové výrobky, zakázkové šití a opravy oděvů všech druhů též s krajkou a výšivkou, LUV, ozdobné užitkové bižuterie a galanterie, ruční a str ojní pletení. do 22. 10. 1991 od 16. 6. 1980

Provádění výkupu výrobků LUV, především v oboru ručně paličkované krajky a výšivky. do 22. 10. 1991 od 8. 6. 1977

Výroba v oborech: ruční a strojní paličkování krajek, ruční a strojní tkaní, výroba textilních a oděvních doplňků, prádla a textilní kusové výroby, výroba oděvů všech druhů, prádla též s krajkou a výšivkou, ozdobné užitkové bižuterie a galanterie. do 16. 6. 1980 od 22. 3. 1976

Poskytování služeb v oboru: ruční a strojní paličkování krajek, ruční a strojní tkaní, textilní a oděvní doplňky a textilní kusové výrobky, zakázkové šití a opravy oděvů všech druhů též s krajkou a výšivkou, LUV, ozdobné užitkové bižuterie a galanterie, r uční a strojní pletení. do 16. 6. 1980 od 22. 3. 1976

Maloobchodní prodej výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisících s poskytováním služeb a dále maloobchodní činnost v oboru kusového a metrového textilního zboží a galanterie nakoupených od jiných organizací, především od výrobních družstev. do 22. 10. 1991 od 22. 3. 1976

Hlavním předmětem činnosti družstva je výroba, opravářské a údržbářské práce v odvětví lidové umělecké výroby, zejména v těchto základních oborech: a/ Ruční paličkování krajek. b/ Strojní paličkování krajek. Ruční a strojní tkaní. Výroba textil. a oděvních doplňků, prádla a textil. kusové výroby. c/ Zakázkové ruční a strojní pletení. d/ Výroba oděvů všech druhů, prádla též s krajkou a výšivkou. e/ Výroba ozdobné, užitkové bižuterie a galenterie ze dřeva a ostatních materiálů. g/ Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru textil. oděvy a LUV. h/ Obchodní činnost související s výrobou, opravářskými pracemi a se zajišťováním služeb. Prodej svých výrobků, prodej kusového a metrového textilního zboží a galanterie, nakoupeného od jiných, především družstevních organizací, ve vlastní maloobchodní sí ti. do 22. 3. 1976 od 3. 6. 1974

Výroba, opravářské a údržbářské práce v odvětví lidové umělecké výroby, zejména v těchto základních oborech: a/ Ruční paličkování krajek. b/ Strojní paličkování krajek. Ruční a strojní tkaní. Výroba textil. a oděvních doplňků, prádla a textil. kusové výroby. c/ Zakázkové ruční a strojní pletení. d/ Výroba oděvů všech druhů, prádla též s krajkou a výšivkou. e/ Výroba ozdobné, užitkové bižuterie a galanterie ze dřeva a ostatních materiálů. f/ Výroba hraček z textil. a jiných materiálů. g/ Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru textil, oděvy a LUV h/ Obchodní činnost související s výrobou, opravářskými a údržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb. Prodej svých výrobků, výrobků nakoupených od jiných organizací, příp. uměleckých výrobků nakoupených jednotlivě od občanů ve vlastní maloobchodní síti . do 3. 6. 1974 od 22. 6. 1972

Výroba ozdobné užitkové bižuterie a galanterie ze dřeva a ostatních materiálů do 22. 6. 1972 od 30. 6. 1971

Výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví lidově umělecké výroby zejména v těchto základních oborech - ruční a strojní paličkování krajek - výroba oděvů s krajkou - ruční tkaní a pletení - výroba osvětlovacích těles do 22. 6. 1972 od 3. 9. 1970

Poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru textil a oděvy do 22. 6. 1972 od 3. 9. 1970

Obchodní činnost související s výrobou, opravářskými a údržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb - prodej svých výrobků a výrobků nakoupených od jiných organizací, případně od občanů, ve vlastní obchodní síti do 22. 6. 1972 od 3. 9. 1970

Účelem družstva je společné provozování lidové a umělecké výroby a to zejména ručních i strojových krajek a výšivek, prádla a součástek oděvů s výzdobou ruční krajky a výšivky, strojové krajky a výšivky, atd.(§ 2 stanov). do 3. 9. 1970 od 7. 6. 1946

Ostatní skutečnosti

Členská schůze družstva 10. dubna 2002 rozhodla o zrušení s likvidací a jeho vstupu do likvidace ke dni 10. dubna 2002 a zároveň jmenovala likvidátora Mgr. Marka Hylenu. od 14. 6. 2002

Nové stanovy schváleny dne 20.10.1992. od 13. 11. 1992

Nedělitelný fond: 5,859.000,-- Kč od 13. 11. 1992

Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých členskou schůzí družstva dne 27. dubna 1991. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Ručení: Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se základnímu členskému podílu. Předseda družstva do výše trojnásobku základního členského podílu. Členové představenstva družstva do výše dvojnásobku základního členského podílu. Členové kontrolní komise do výše dvojnásobku základního členského podílu. do 13. 11. 1992 od 22. 10. 1991

Právní poměry družstva se řídí s účinností od 1. ledna 1989 podle nových stanov, přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. listopadu 1988. Změny stanov se týkají vnitřních poměrů družstva a zápisy již provedené v podnikovém rejstříku jsou novými stanovami nedotčeny. do 22. 10. 1991 od 17. 1. 1989

Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 4. dubna 1981 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 14. dubna 1981 se zapisuje změna článků 4 odst. 1/ a 2/, 45 odst. 1/ písm. g/, 49 písm. a/, 66 odst. 2/, 66 odst. 3/, 67 odst. 1/, stanov . do 22. 10. 1991 od 5. 6. 1981

Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 21.4.1978 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 11.5.1978 se zapisuje změna článků 43 odst. 2/ a 72 odst. 2/ stanov. do 22. 10. 1991 od 18. 5. 1978

Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 7. května 1971 ustavující schůze představenstva z téhož dne se zapisují změny a doplňky stanov: článků 2 odst.1, 3 odst.1, 9 písm. f/, 16 a/, 36 a/ odst.2, 42 odst.1 písm. b/, 44 odst. 5, 48 odst.1, 49 odst. 3 a 59 odst. 5, kteréžto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. do 22. 10. 1991 od 30. 6. 1971

Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 13. března 1970 se družstvo řídí stanovami, přijatými na této výroční členské schůzi, podle nichž nedošlo ke změnám proti dosavadnímu stavu znění stanov v rejstříku zapsaných. do 22. 10. 1991 od 15. 7. 1970

Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 23. dubna 1968 a ustavující schůze představenstva ze dne 25. dubna 1968 se zapisují změny a doplňky stanov: 1/. změny článku 2 odst.1, článku 3 odst.1 a článku 59 odst.5, 2/. doplňky článku 9 odst.1, písmeno f/ a článku 16 o článek 16 a/. Tyto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. do 22. 10. 1991 od 4. 6. 1968

Podle usnesení výroční členské chůze ze dne 10. března 1967 zapisují se změny a doplňky stanov v 1. úvodním ustanovení, v článku 2 odst.1/, čl.6 odst.2 a 3, čl.9 odst.1 písm.c/ a d/ a odst.2, čl.14 odst.5, čl.42 odst.1 písm.c/ a k/, čl. 44 odst.4, čl.47 p ísm. a/, čl. 53, odst.3, čl. 54 podlední odstavec, čl. 59, čl. 60, čl. 61, čl. 62. Tyto změny a ostatní drobnější úpravy v textech stanov týkají se vnitřních poměrů družstva. Beze změny zůstávají všechny ostatní skutečnosti v podnikovém rejstříku již zapsané. do 22. 10. 1991 od 9. 1. 1968

Podle usnesení členské schůze družstva ze dne 13. prosince 1965 zapisuje se s účinností od 1. ledna 1966: Právní poměry družstva se řídí podle nových přijatých stanov. Představenstvo družstva se skládá z předsedy družstva a dalších 4-10 členů, volených výroční členskou schůzí (shromáždění delegátů) na dobu dvou let. do 22. 10. 1991 od 24. 1. 1966

Ručení: Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. do 22. 10. 1991 od 24. 1. 1966

Podle usnesení valné hromady ze dne 29. března 1963 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové: a/. zapisuje se prodloužení funkčního období u členů představenstva družstva o jeden rok, b/. zapisuje se změna článků 30, 33 odst. 6, 34 odst. 3, 36 odst. 4 a 37 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. do 24. 1. 1966 od 13. 5. 1963

Usnesením mimořádné valné hromady, konané dne 25. září 1958 byly přijaty stanovy družstva. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 24. 1. 1966 od 28. 11. 1958

Podle usnesení valné hromady ze dne 11. března 1956 a schůze výboru ze dne 15.3.1956 byly schváleny a přijaty nové vzorové stanovy s datem 11.3.1956. Výbor družstva má 5 až 9 členů. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 24. 1. 1966 od 31. 5. 1956

Podle usnesení valné hromady ze dne 11.12.1953 přijaty nové vzorové stanovy. Výbor družstva má 6 členů. do 31. 5. 1956 od 21. 5. 1954

Každý člen ručí svým podílem a jeho dvojnásobkem. do 24. 1. 1966 od 21. 5. 1954

Smlouva společenstevní byla změněna přijetím nových stanov. Představenstvo jest nyní 6 členné. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 21. 5. 1954 od 30. 8. 1952

Společenstevní smlouva ze dne 11. května 1946 od 7. 6. 1946

Představenstvo je desítičlenné. Vyhlášky se uveřejňují vyvěšením v provozovnách družstva veřejnosti přístupných. do 30. 8. 1952 od 7. 6. 1946

Ručení podílem a dalším jeho jednonásobkem. do 21. 5. 1954 od 7. 6. 1946

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Josef Doubek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2019

Radlická 2343/48, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    AROTE IN s.r.o.

    Tachovské náměstí 90/2, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Jana Chasáková

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2016

Sokolovská 1346, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

ing. Ladislav Kučera

předseda

První vztah: 4. 9. 2015

(pověřený zástupce s.r.o. Alfa Crystal Praha) od 4. 9. 2015

Srbská Kamenice 12, 407 15, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Josef Doubek

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2019

V zálesí 583/10, Praha, 154 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    AROTE ART s.r.o.

    Karlovo náměstí 557/30, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

Jana Chasáková

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 10. 2016

Sokolovská 1346, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Josef Doubek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 31. 8. 2014

V Zálesí 10/583, Praha 5, Česká republika

Josef Doubek

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1998 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

V Zálesí 10/583, Praha 5, Česká republika

Miroslava Bečvarovská

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Jiráskova 815, Vamberk, Česká republika

Ing. Ladislav Kučera

předseda

První vztah: 17. 5. 1995 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

(pověřený zástupce s.r.o. Alfa Crystal Praha) do 4. 9. 2015 od 17. 5. 1995

Malkovského 583, Praha 9, Česká republika

Luděk Bárta

místopředseda

První vztah: 17. 5. 1995 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

(pověřený zástupce s.r.o. Bárta a Bárta Rychnov nad Kněžnou) do 14. 12. 1998 od 17. 5. 1995

Javornice 328, Česká republika

Hana Skládalová

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

Městská Habrová 1484, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Ing. Jaroslava Tobišková

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1995 - Poslední vztah: 12. 3. 1998

U váhy 1192, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

Jaroslav Prokeš

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1995 - Poslední vztah: 29. 12. 1995

Záměl 69, Česká republika

Luděk Bárta

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1995

(pověřený zástupce s.r.o. Bárta a Bárta Rychnov nad Kněžnou) do 17. 5. 1995 od 2. 9. 1994

Javornice 328, Česká republika

Ing. Ladislav Kučera

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1995

(pověřený zástupce s.r.o. Alfa Crystal Praha) do 17. 5. 1995 od 2. 9. 1994

Malkovského 583, Praha 9, Česká republika

Jaroslav Prokeš

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1995

(pověřený zástupce s.r.o. Czech-Trading Rychnov nad Kněžnou) do 17. 5. 1995 od 2. 9. 1994

Záměl 69, Česká republika

Aleš Smola

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1994

Struha 863, Vamberk, 517 54, Česká republika

Miroslava Bečvarovská

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1994

Jiráskova 815, Vamberk, 517 54, Česká republika

Jarmila Pučanová

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1994 - Poslední vztah: 2. 9. 1994

Potštejn 82, Česká republika

Ludmila Skokanová

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 1992 - Poslední vztah: 17. 5. 1995

Merhlovice 104, Vamberk, Česká republika

Jaroslava Dušková

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 1992 - Poslední vztah: 2. 9. 1994

Černíkovice 6, Česká republika

Alena Šabatová

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1991 - Poslední vztah: 17. 5. 1995

Školská 352, Častolovice, Česká republika

Eva Prokopová

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1991 - Poslední vztah: 2. 9. 1994

Hlavsova 51, Vamberk, Česká republika

František Hlava

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1991 - Poslední vztah: 19. 4. 1994

Struha 793, Vamberk, Česká republika

Jana Páchová

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1991 - Poslední vztah: 13. 11. 1992

Gottwaldova 576, Žamberk, Česká republika

Libuše Michálková

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1991 - Poslední vztah: 13. 11. 1992

Dlouhá Ves 67, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Blanka Jehličková

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1991 - Poslední vztah: 13. 11. 1992

Svobody 1141, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Květoslava Skalická

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 1991 - Poslední vztah: 13. 11. 1992

Jiráskova 51, Vamberk, Česká republika

Irena Malá

předseda družstva

První vztah: 26. 11. 1990 - Poslední vztah: 2. 9. 1994

Smetanovo nábřeží 486, Vamberk, Česká republika

Ing. Zdeněk Sršeň

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1990 - Poslední vztah: 22. 10. 1991

Šafaříkova 367, Vamberk, Česká republika

Irena Malá

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1990 - Poslední vztah: 26. 11. 1990

Smetanovo nábřeží 486, Vamberk, Česká republika

Lidmila Koblásová

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1990 - Poslední vztah: 22. 10. 1991

Lhota 34, Dobruška 3, Česká republika

Hana Muchová

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1990 - Poslední vztah: 22. 10. 1991

Struha 869, Vamberk, Česká republika

František Tobiška

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1990 - Poslední vztah: 22. 10. 1991

Peklo - Pekelec 119, Vamberk, Česká republika

Marie Vrbová

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1990 - Poslední vztah: 22. 10. 1991

Dlouhoňovice 937, Žamberk, Česká republika

Jaroslava Oberreiterová

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1990 - Poslední vztah: 13. 11. 1992

Mírová 1454, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Blažena Chocholová

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 1990 - Poslední vztah: 19. 4. 1994

Jiráskova 841, Vamberk, Česká republika

Renata Vlčková

místopředseda

První vztah: 22. 8. 1989 - Poslední vztah: 19. 4. 1994

Potštejn 309, Česká republika

Ing. Eva Volfová

předseda družstva

První vztah: 22. 8. 1989 - Poslední vztah: 26. 11. 1990

Struha 788, Vamberk, Česká republika

Ing. Vladimíra Doležalová

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 6. 2. 1990

Struha 867, Vamberk, Česká republika

Renata Vlčková

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1988 - Poslední vztah: 22. 8. 1989

Na pasekách I, Potštejn, Česká republika

Ing. Eva Volfová

místopředseda

První vztah: 21. 12. 1987 - Poslední vztah: 22. 8. 1989

Struha 788, Vamberk, Česká republika

Ludmila Pavlová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1987 - Poslední vztah: 24. 6. 1988

Peklo nad Zdobnicí 35, Česká republika

Ing. Eva Volfová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1987 - Poslední vztah: 21. 12. 1987

Struha 788, Vamberk, Česká republika

Ludmila Šaldová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1987 - Poslední vztah: 6. 2. 1990

České Libchavy 44, Česká republika

Jana Šubrtová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1987 - Poslední vztah: 6. 2. 1990

Rudé armády 41, Vamberk, Česká republika

Dagmar Šmiková

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1987 - Poslední vztah: 6. 2. 1990

Mírová 1438, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Hana Sloupenská

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1987 - Poslední vztah: 22. 10. 1991

Rybná nad Zdobnicí 34, Česká republika

Zdenka Zezulková

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1987 - Poslední vztah: 6. 2. 1990

Záměl 186, Česká republika

Ludmila Chlebounová

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1985 - Poslední vztah: 18. 5. 1987

Vamberk 35, Česká republika

Jarmila Pučanová

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 1983 - Poslední vztah: 18. 5. 1987

Potštejn 82, Česká republika

Jana Chasáková

předseda družstva

První vztah: 3. 1. 1983 - Poslední vztah: 22. 8. 1989

Sokolovská 1346, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Ludmila Navrátilová

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1983 - Poslední vztah: 11. 12. 1985

Nové domy 135, Vamberk, Česká republika

Anna Štěrbová

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1982 - Poslední vztah: 18. 5. 1987

Rudé armády 339, Vamberk, Česká republika

Ludmila Bergmanová

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1982 - Poslední vztah: 3. 1. 1983

Pěčín 20, Česká republika

Karel Bačina

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1982 - Poslední vztah: 18. 5. 1987

Bulharská 575, Vamberk, Česká republika

Ing. Stanislav Suchomel

místopředseda

První vztah: 20. 5. 1982 - Poslední vztah: 21. 12. 1987

Vamberk 869, Česká republika

Hana Dostálová

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1982 - Poslední vztah: 18. 5. 1987

Slatina nad Zdobnicí 50, Česká republika

Libuše Adamcová

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1982 - Poslední vztah: 18. 5. 1987

Rybná nad Zdobnicí 97, Česká republika

Marie Chaloupková

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1981 - Poslední vztah: 18. 5. 1987

Na Vrbině 1255, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

Ing. Jaromír Honza

předseda družstva

První vztah: 10. 11. 1980 - Poslední vztah: 3. 1. 1983

Potštejn čp. 21, Česká republika

Jana Chasáková

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 1980 - Poslední vztah: 3. 1. 1983

Trávník II 1346, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Anna Kočová

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 1980 - Poslední vztah: 20. 5. 1982

Vamberk 339, Česká republika

Hedvika Petráňková

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 1980 - Poslední vztah: 20. 5. 1982

Lidická 446, Vamberk, Česká republika

Ludmila Chlebounová

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1977 - Poslední vztah: 20. 5. 1982

Peklo nad Zdobnicí 35, Česká republika

Oldřich Hostinský

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1977 - Poslední vztah: 20. 5. 1982

V Koutech 726, Vamberk, Česká republika

Anna Štěrbová

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1977 - Poslední vztah: 16. 6. 1980

Vamberk 339, Česká republika

Jaroslava Vandasová

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 1977 - Poslední vztah: 16. 6. 1980

Jiráskova 597, Vamberk, Česká republika

Viktorie Kapounová

předseda družstva

První vztah: 22. 4. 1976 - Poslední vztah: 10. 11. 1980

Na Struhách 788, Vamberk, Česká republika

Naděžda Šimůnková

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1976 - Poslední vztah: 8. 6. 1977

1. máje 135, Častolovice, Česká republika

Pavel Kadavý

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 6. 1980

Albertova 255, Žamberk, Česká republika

Naděžda Pavlová

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 1974 - Poslední vztah: 22. 4. 1976

Revoluční 847, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Jaroslava Halbrštátová

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1972 - Poslední vztah: 20. 5. 1982

Potštejn 35, Česká republika

Jan Novák

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1972 - Poslední vztah: 8. 6. 1977

Častolovice 18, Česká republika

Marie Křižanová

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 1972 - Poslední vztah: 3. 6. 1974

Kostelec nad Orlicí 139, Česká republika

Anna Míková

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1971 - Poslední vztah: 8. 6. 1977

Vamberk 597, Česká republika

Viktorie Kapounová

předseda družstva

První vztah: 30. 6. 1971 - Poslední vztah: 22. 4. 1976

Habrová 896, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Jaroslava Káňová

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 1971 - Poslední vztah: 22. 6. 1972

Rychnov nad Kněžnou 1047, Česká republika

Marie Štefanidesová

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 30. 6. 1971

Vamberk 456, Česká republika

František Michalička

místopředseda

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 20. 5. 1982

Slatina nad Zdobnicí 68, Česká republika

Hedvika Petráňková

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 15. 7. 1970

Vamberk 446, Česká republika

Marie Nováková

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 15. 7. 1970

Horní Sloupnice 80, Česká republika

Jana Serbousková

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 8. 6. 1977

Vamberk 141, Česká republika

Jana Lžičařová

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 5. 6. 1981

Vamberk 740, Česká republika

Miroslav Bier

člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 30. 6. 1971

Kostelec nad Orlicí 123, Česká republika

Jiří Hylák

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1966 - Poslední vztah: 4. 6. 1968

Borovnice 4, Česká republika

Zdenka Vilímová

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 1966 - Poslední vztah: 4. 6. 1968

Vamberk 597, Česká republika

František Michalička

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1964 - Poslední vztah: 4. 6. 1968

Slatina nad Zdobnicí 68, Česká republika

Bohumil Obst

místopředseda

První vztah: 5. 4. 1962 - Poslední vztah: 4. 6. 1968

Vamberk 459, Česká republika

Božena Křížová

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1962 - Poslední vztah: 4. 6. 1968

Vamberk 590, Česká republika

Marie Štěrbová

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 1962 - Poslední vztah: 24. 5. 1966

Peklo 14, Česká republika

Anna Kuncová

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1960 - Poslední vztah: 3. 6. 1974

Roveň 31, Česká republika

Růžena Jirásková

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1960 - Poslední vztah: 24. 5. 1966

Vamberk 424, Česká republika

František Michalička

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1960 - Poslední vztah: 5. 4. 1962

Slatina nad Zdobnicí 68, Česká republika

Anežka Tomášová

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1960 - Poslední vztah: 5. 4. 1962

Osečnice 15, Česká republika

Václav Vanický

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1960 - Poslední vztah: 30. 4. 1964

Vamberk 88, Česká republika

Václav Vanický

člen výboru

První vztah: 25. 6. 1959 - Poslední vztah: 25. 5. 1960

Vamberk 88, Česká republika

Marie Štěrbová

zástupce předsedy

První vztah: 25. 6. 1959 - Poslední vztah: 5. 4. 1962

Peklo 14, Česká republika

Růžena Prouzová

člen výboru

První vztah: 25. 6. 1959 - Poslední vztah: 25. 5. 1960

Deštné v Orlických horách 88, Česká republika

Růžena Jirásková

člen výboru

První vztah: 25. 6. 1959 - Poslední vztah: 25. 5. 1960

Vamberk 424, Česká republika

Marie Štěrbová

člen výboru

První vztah: 31. 5. 1956 - Poslední vztah: 25. 6. 1959

Peklo 14, Česká republika

Růžena Jirásková

zástupce předsedy

První vztah: 31. 5. 1956 - Poslední vztah: 25. 6. 1959

Vamberk 424, Česká republika

Anna Miková

člen výboru

První vztah: 31. 5. 1956 - Poslední vztah: 25. 5. 1960

Vamberk 367, Česká republika

Ludmila Granátová

člen výboru

První vztah: 31. 5. 1956 - Poslední vztah: 25. 6. 1959

Kostelec nad Orlicí 1025, Česká republika

František Kulhavý

předseda družstva

První vztah: 31. 5. 1956 - Poslední vztah: 30. 6. 1971

Peklo nad Zdobnicí 120, Česká republika

Josef Dostál

člen výboru

První vztah: 31. 5. 1956 - Poslední vztah: 25. 6. 1959

Roveň 6, Česká republika

Anna Kuncová

člen výboru

První vztah: 31. 5. 1956 - Poslední vztah: 25. 5. 1960

Roveň 31, Česká republika

Marie Horáková

člen výboru

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 31. 5. 1956

Lupenice 78, Česká republika

Anna Mertlíková

člen výboru

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 31. 5. 1956

Sopotnice 259, Česká republika

František Kulhavý

zástupce předsedy

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 31. 5. 1956

Peklo nad Zdobnicí 120, Česká republika

Marie Štěrbová

předseda družstva

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 31. 5. 1956

Peklo 14, Česká republika

Růžena Jirásková

člen výboru

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 31. 5. 1956

Vamberk 424, Česká republika

Marie Polívková

člen výboru

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 31. 5. 1956

Potštejn 200, Česká republika

Ludmila Benešová

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1952 - Poslední vztah: 21. 5. 1954

Sopotnice, Česká republika

Marie Horáková

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1952 - Poslední vztah: 21. 5. 1954

Lupenice, Česká republika

Marie Štěrbová

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1952 - Poslední vztah: 21. 5. 1954

Peklo 14, Česká republika

Anna Ročková

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1952 - Poslední vztah: 21. 5. 1954

Vamberk 299, Česká republika

Anna Mertlíková

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1952 - Poslední vztah: 21. 5. 1954

Sopotnice 259, Česká republika

Anna Lovětínská

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1952 - Poslední vztah: 21. 5. 1954

Potštejn 225, Česká republika

Antonín Knap

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1952 - Poslední vztah: 7. 11. 1952

Vamberk 536, Česká republika

Růžena Jirásková

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 1952 - Poslední vztah: 7. 11. 1952

Vamberk 324, Česká republika

Františka Říčařová

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Vamberk, Česká republika

Karel Zach

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Jugoslávská 400, Pardubice, Česká republika

Ing. Emanuel Koubek

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Rudolf Müller

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Antonie Klusoňová

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Horní Holetín, Česká republika

Marie Kubová

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Vamberk 12, Česká republika

Karel Žižka

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Šafaříkova 696, Hlinsko, Česká republika

JUDr. Anna Ledečová

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Anna Trpkošová

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Prosetín, Česká republika

Bedřich Traube

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1946 - Poslední vztah: 30. 8. 1952

Skuteč 430, Česká republika

Zastupování a podepisování: K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

od 17. 5. 1995

Zastupování a podepisování: K zastupování družstva je oprávněn předseda neb jeho zástupce. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda neb jeho zástupce a další člen představenstva.

do 17. 5. 1995 od 24. 1. 1966

Zastupování a podepisování: Předseda družstva neb jeho zástupce a jeden další člen výboru. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda neb jeho zástupce a další člen výboru, případně osoba výborem k tomu zmocněná.

do 24. 1. 1966 od 21. 5. 1954

Zastupování a podepisování: Zastupovati oprávněni dva členové představenstva společně. Znamenání firmy děje se tak, že ke znění firmy připojí své podpisy dva členové představenstva.

do 21. 5. 1954 od 7. 6. 1946

Další vztahy firmy Vamberecká krajka, družstvo umělecké výroby Vamberk &#34^v likvidaci&#34^

1 fyzická osoba

Mgr. Marek Hylena

První vztah: 16. 1. 2014

Kateřinská 2137, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Stanislav Divíšek

První vztah: 2. 12. 2002 - Poslední vztah: 4. 3. 2005

Jeronýmova 814, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Marek Hylena

První vztah: 14. 6. 2002 - Poslední vztah: 16. 1. 2014

Úzká 259, Česká Třebová, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).