Hlavní navigace

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

Firma Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 861, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 164 600 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

18600239

Sídlo:

Tmaň 200, 267 21

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1991

DIČ:

CZ18600239

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

02 Lesnictví a těžba dřeva
02100 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
08110 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
08120 Provoz pískoven a štěrkopískoven&#59^ těžba jílů a kaolinu
25720 Výroba zámků a kování
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4920 Železniční nákladní doprava
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 861, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost od 6. 8. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 6. 8. 1991

adresa

200
Tmaň 26721 od 17. 10. 2003

adresa

Tmaň, PSČ 267 21 do 17. 10. 2003 od 6. 8. 1991

adresa

Tmaň č.p.200, PSČ 267 21 do 17. 10. 2003 od 17. 10. 2003

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 19. 9. 2014

zámečnictví, nástrojářství od 19. 9. 2014

provozování drážní dopravy od 19. 9. 2014

oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 2 vyhlášky č. 15/1995 Sb. § 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů, § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d) § 2 písm. i) - důlně měřická činnost od 19. 9. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 9. 2014

opravy silničních vozidel od 4. 6. 2007

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozována vozidly bez omezení jejich celkové hmotnosti do 19. 9. 2014 od 4. 6. 2007

velkoobchod do 19. 9. 2014 od 4. 6. 2007

lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti do 19. 9. 2014 od 4. 6. 2007

oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 2 vyhlášky č. 15/1995 Sb. § 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů, § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d) § 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 do 19. 9. 2014 od 15. 11. 2005

práce s motorovou pilou do 4. 6. 2007 od 26. 10. 2000

těžba včetně manipulace a přibližování dřeva do 4. 6. 2007 od 26. 10. 2000

pěstební činnost do 4. 6. 2007 od 26. 10. 2000

ochrana lesa do 4. 6. 2007 od 26. 10. 2000

hornická činnost v rozsahu § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů, § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) - zřizování a provoz odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. b),c),d), zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění, s použitím ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 15/1995 Sb. do 15. 11. 2005 od 27. 3. 1998

provozování dráhy - vlečky Čertovy schody od 7. 8. 1996

provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce Čertovy schody do 19. 9. 2014 od 7. 8. 1996

hornická činnost: b/ - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek - pouze pro povrch c/ - zajišťování a likvidace lomů d/ - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e/ - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť uvedených v písmenech b/ až d/. do 27. 3. 1998 od 27. 3. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 4. 6. 2007 od 24. 3. 1995

provozování drah s vyjímkou celostátních / § 3 odst.2 písm.g/ živn.zák./ do 7. 8. 1996 od 18. 1. 1995

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 26. 10. 2000 od 18. 1. 1995

prodej vápenců a cementářské sialitické suroviny do 4. 6. 2007 od 18. 1. 1995

opravy motorových vozidel /dvoustopá motorová vozidla: automobily osobní a dodávkové,automobily nákladní, tahací,autobusy a jiné účelové modifikace/ do 4. 6. 2007 od 18. 1. 1995

silniční motorová doprava do 4. 6. 2007 od 18. 1. 1995

zámečnictví do 19. 9. 2014 od 18. 1. 1995

těžba vápenců a cementářské sialitické suroviny do 27. 3. 1995 od 6. 8. 1991

v rámci tohoto základního předmětu podnikání společnost dále do 27. 3. 1995 od 6. 8. 1991

A.vyrábí: strojně technologická zařízení a náhradní díly k nim do 27. 3. 1995 od 6. 8. 1991

B.provozuje: a/ přepravu materiálu a výrobků b/ opravárenskou činnost c/ ubytovací, stravovací, výchovná, vzdělávací, rekreační, rehabilitační, kulturní, sportovní a podobná zařízení do 27. 3. 1995 od 6. 8. 1991

C.zabezpečuje: a/ obchodní činnost a služby b/ výkony, práce a služby v oblasti VTEI a výpočetní techniky c/ projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací d/ trhací a demoliční práce e/ přepravně zasilatelskou činnost f/ zemní a rekultivační práce g/ stavební činnost h/ investorskou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě i/ další specializované činnosti v souladu s § 18 písm. a/ hosp. zákoníku do 27. 3. 1995 od 6. 8. 1991

Povolený předmět činnosti se netýká věcí a služeb, k nimž je třeba povolení dle zvláštních předpisů. do 19. 9. 2014 od 6. 8. 1991

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 4 od 19. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 od 19. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 9. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 29.9.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 40 milionů Kč, a to z původní výše 124.600.000,-- Kč (slovy: stodvacetčtyři milionů šestset tisíc korun českých) na novou výši 164.600.000,-- Kč (slov y: stošedesátčtyři milionů šestset tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to výlučně peněžitými vklady, přičemž všechny nové akcie budou upsány způsobem stanoveným v ustanovení § 205 OBCHZ, tedy zvýšení základního kapitá lu Společnosti bude provedeno dohodou všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 205 OBCHZ. Nepřipouští se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Částka 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 4000 (slovy: čtyři tisíce) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno a každá akcie bude o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). U nově emitovaných akcií Společnosti znějících na jméno bude omezena jejich převoditelnost, tedy nově emitované akcie Společnosti budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Navrhovaná výše emisního kurzu n ových akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), emisní ážio se rovná nule. Emitované akcie nebudou kótované podle zvláštního právního předpisu. Lhůta pro splacení emisního kurzu upisovaných akcií je 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne podpisu dohody akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 205 OBCHZ. Upisovatel je povinen splatit v uvedené lhůtě 100 % (slovy : sto procent) emisního kurzu upsaných akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu jimi upsaných akcií na zvláštní účet otevřený Společností na její jméno, a to na účet č. 2322222/2400 vedený u eBanky, a.s., se sídlem Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, a to nejpozději v poslední den lhůt y stanovené pro splacení emisního kurzu. V případě, že upisovatel nesplatí 100 % emisního kurzu upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. Upisování akcií způsobem ve smyslu ustanovení § 205 OBCHZ, tedy dohodou akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti, je vázáno na rozvazovací podmínku dle ustanovení § 203 odst. 4 věta druhá OBCHZ, jíž je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všichni akcionáři Společnosti uzavřou dohodu na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 205 OBCHZ bezprostředně po skončení této mimořádné valné hromady a v místě jejího konání. od 16. 12. 2004

U statutární orgán - představenstvo: u osoby Luděk Bogdan - konec funkčního období 15.5.2005 do 16. 10. 2007 od 9. 11. 2002

U dozorčí rady: u osoby Ing. Miroslav Weber, CSc. - konec funkčního období 15.5.2005 do 16. 10. 2007 od 9. 11. 2002

U dozorčí rady: u osoby Bohumil Sajdler - konec funkčního období 12.12.2004 do 27. 5. 2005 od 3. 10. 2002

U statutární orgán - představenstvo: u osoby Ing. Miroslav Weber, CSc. - konec funkčního období 12.12.2004 do 16. 10. 2007 od 3. 10. 2002

Základní jmění společnosti je 124.600.000 Kč, vydáno 12.460 akcií o nominální hodnotě 10 000 Kčs každé z nich, 50% akcií v celkové nominální hodnotě 62.300.000 Kč zní na jméno Cement Bohemia Praha, a.s. a 50% akcií v celkové nominální hodnotě 62.300.000 Kč zní na jméno "Vápenka Čertovy schody a.s.". do 27. 4. 2004 od 7. 8. 1996

Stanovy: nové přijaty dne 9.3.1992 do 16. 10. 2007 od 10. 8. 1992

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena rozhodnutím představenstva a.s. Králodvorská cementárna a představenstva a.s. Vápenka Čertovy schody ze dne 21.6.1991 se souhlasem valné hromady /zakladatele/ a.s. CEVA Králův Dvůr a zakladatelským plánem a.s. z 21.6.1991. od 6. 8. 1991

Zakladatelský plán ze dne 21.6.1991 byl doplněn prohlášením představenstev zakladatelů ze dne 31. července 1991. od 6. 8. 1991

Základní kapitál: Základní kapitál společnosti je vytvořen nepeněžitým vkladem a činí 100 000 tis.Kčs. Na tuto hodnotu vydá společnost 10 000 akcií v nominální hodnotě 10 000,-Kčs. 50% akcií v celkové nominální hodnotě 50 000 tis.Kčs bude znít na jméno "Králodvorská cementárna a.s." a 50% akcií v celkové nominální hodnotě 50 000 tis.Kčs bude znít na jméno "Vápenka Čertovy schody a.s.". do 7. 8. 1996 od 6. 8. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 164 600 000 Kč

od 14. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 124 600 000 Kč

do 14. 3. 2005 od 7. 8. 1996

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 7. 8. 1996 od 6. 8. 1991
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 16 460 od 14. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 12 460 do 14. 3. 2005 od 7. 8. 1996

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Mgr. Václav Přibilík

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 1. 3. 2021

Helfertova 538/43, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2019

vznik členství: 8. 8. 2017

vznik funkce: 11. 1. 2019

K Dědu 444, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Pavel Těhník

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

K Zahrádkám 1759, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Pinta

předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 31. 3. 2017

Březí 20, 262 42, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Marika Šmicová

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2020 - Poslední vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 22. 6. 2020

zánik členství: 28. 2. 2021

Vorlova 896/30, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2019

vznik členství: 8. 8. 2017

K Dědu 444, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Pavel Těhník

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2016 - Poslední vztah: 31. 1. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 13. 5. 2016

zánik funkce: 11. 1. 2019

K Zahrádkám 1759, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Marika Šmicová

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 7. 2020

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 22. 6. 2020

Vorlova 896/30, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 24. 6. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2017

Josefa Hory 832, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 24. 6. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2017

Josefa Hory 832, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Hrozek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 29. 6. 2016

vznik členství: 13. 6. 2013

zánik členství: 28. 3. 2016

vznik funkce: 13. 6. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2016

Hostěnice 280, 664 04, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 8. 8. 2017

K Dědu 444, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 8. 8. 2017

K Dědu 444, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jan Hrozek

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 13. 6. 2013

vznik funkce: 13. 6. 2013

Hostěnice 280, 664 04, Česká republika

Ing. Jan Hrozek

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 13. 6. 2013

vznik funkce: 13. 6. 2013

Malé Lipky 280, Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Marika Šmicová

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 24. 6. 2015

Vorlova 896, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 27. 6. 2012

zánik členství: 24. 6. 2015

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 24. 6. 2015

Josefa Hory 832, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2014

K Dědu 444, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jan Hrozek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2013

vznik členství: 12. 5. 2010

zánik členství: 13. 6. 2013

vznik funkce: 12. 5. 2010

zánik funkce: 13. 6. 2013

Malé Lipky 280, Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

vznik funkce: 22. 6. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2012

Josefa Hory 832, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marika Šmicová

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 27. 6. 2012

Vorlova 896, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 23. 6. 2011

K Dědu 444, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jan Hrozek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2008 - Poslední vztah: 3. 6. 2010

vznik členství: 30. 8. 2007

zánik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 13. 12. 2007

zánik funkce: 12. 5. 2010

Malé Lipky 280, Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Jan Hrozek

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 3. 1. 2008

vznik členství: 30. 8. 2007

Malé Lipky 280, Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik funkce: 4. 3. 2005

zánik funkce: 4. 3. 2008

K Dědu 444, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Marika Šmicová

člen

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 18. 4. 2006

zánik členství: 18. 4. 2009

Vorlova 896, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

předseda

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 18. 4. 2006

zánik členství: 18. 4. 2009

vznik funkce: 18. 4. 2006

zánik funkce: 18. 4. 2009

Josefa Hory 832, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luděk Bogdan

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2007

vznik členství: 18. 5. 2005

zánik členství: 30. 8. 2007

vznik funkce: 18. 5. 2005

zánik funkce: 30. 8. 2007

Nad Ostrůvkem 700, Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 18. 1. 2007

vznik funkce: 4. 3. 2005

Ve vilách 446, Beroun 2, 266 01, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

předseda

První vztah: 27. 4. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik funkce: 11. 9. 2003

zánik funkce: 18. 4. 2006

Josefa Hory 832, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marika Šmicová

člen představentva

První vztah: 17. 10. 2003 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik členství: 29. 5. 2003

Vorlova 896, Beroun, 266 01, Česká republika

Luděk Bogdan

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

zánik členství: 16. 5. 2005

vznik funkce: 16. 5. 2002

Blatnická 3, Brno, Česká republika

Ing. Miroslav Weber CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik funkce: 13. 12. 2001

Srbská 36, Brno, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2002 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik funkce: 30. 7. 2001

Ve vilách 446, Beroun 2, 266 01, Česká republika

Ing. Marika Šmicová

člen představentva

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 17. 10. 2003

Vorlova 896, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Jaromír Kunc

člen představentva

První vztah: 26. 10. 2000 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

Bzová 21, 267 43, Česká republika

Andre Ernest Simon Jasquemart, Nar. 18.11.1962

člen

První vztah: 18. 1. 2000 - Poslední vztah: 26. 10. 2000

Nad Šárkou 41, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Weber CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 10. 2002

Srbská 36, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 27. 4. 2004

vznik funkce: 28. 4. 1999

zánik funkce: 11. 9. 2003

Husova 564, Libušín, 273 06, Česká republika

Ing. Jaroslav Vávra

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Malé sídliště 1040, Beroun 2, 266 01, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 17. 5. 1996

Husova 564, Libušín, 273 06, Česká republika

Ing. Jan Lejdar

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 6. 2002

zánik funkce: 30. 7. 2001

Bellušova 1816, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jean Roch Licari

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 1992 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

55100 Dugny Sue Meuse, 26 Route de Landrecour, Francouzská republika

Ing. Jan Šroubek

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 1991 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

Ve vilách 446, Beroun 2, Česká republika

Ing. Milan Svašek

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 1991 - Poslední vztah: 18. 1. 2000

U stadionu 69, Beroun 2, Česká republika

Ing. Jaroslav Vávra

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 1991 - Poslední vztah: 17. 5. 1996

K.Machové 1507, Beroun 2, Česká republika

Vladimír Jungwirth

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 1991 - Poslední vztah: 10. 8. 1992

Tovární 39, Beroun 2, Česká republika

Společnost zastupují společně vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva (s výjimkou místopředsedy představenstva), nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva (s výjimkou předsedy představenstva).

od 21. 12. 2018

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 21. 12. 2018 od 17. 10. 2003

1. Představenstvo podepisuje za společnost tak, že podepisují vždy dva členové představenstva bez ohledu na jejich funkci, a to tak, že své podpisy s uvedením jména a funkce připojí k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 2. Za společnost podepisují vždy dva prokuristé tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy s dodatkem označujícím prokuru. 3. Za společnost podepisují vedle způsobů popsaných v odst. 1 a 2 také společně jeden člen představenstva a jeden prokurista.

do 17. 10. 2003 od 27. 3. 1998

Podepisování za akciovou společnost: Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni.

do 27. 3. 1998 od 6. 8. 1991

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Jan Lejdar

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 8. 8. 2017

Sluneční 1250, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Ondruch

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 17. 6. 2016

Traplice 424, 687 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Lejdar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 8. 8. 2017

vznik funkce: 25. 6. 2014

Sluneční 1250, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Jan Lejdar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 8. 8. 2017

vznik funkce: 25. 6. 2014

Sluneční 1250, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Jan Lejdar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 23. 6. 2014

Sluneční 1250, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Karel Chuděj

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 13. 6. 2013

zánik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 13. 6. 2013

zánik funkce: 17. 6. 2016

Klabalská louka 597, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Karel Chuděj

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 13. 6. 2013

zánik členství: 17. 6. 2016

vznik funkce: 13. 6. 2013

zánik funkce: 17. 6. 2016

Klabalská louka 597, Zlín, 760 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jan Lejdar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 23. 6. 2014

Sluneční 1250, Mníšek pod Brdy, Česká republika

Bohumil Sajdler

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 23. 6. 2011

zánik členství: 23. 6. 2014

Nad Stadionem 344, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Karel Chuděj

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2013

vznik členství: 12. 5. 2010

zánik členství: 13. 6. 2013

vznik funkce: 12. 5. 2010

zánik funkce: 13. 6. 2013

U Hřiště 456, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Rostislav Fianta

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 3. 6. 2010

vznik členství: 22. 6. 2009

zánik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2009

zánik funkce: 12. 5. 2010

Na Větřáku 491, Pozořice, 664 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Lejdar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 23. 5. 2008

zánik funkce: 23. 6. 2011

Bellušova 1816, Praha 5, 155 00, Česká republika

Bohumil Sajdler

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 23. 6. 2011

Nad Stadionem 344, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Rostislav Fianta

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2006 - Poslední vztah: 24. 8. 2009

vznik členství: 18. 4. 2006

zánik členství: 18. 4. 2009

vznik funkce: 14. 8. 2006

zánik funkce: 18. 4. 2009

Na Větřáku 491, Pozořice, 664 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeňka Slámová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 4. 3. 2005

zánik členství: 4. 3. 2008

vznik funkce: 14. 8. 2006

zánik funkce: 4. 3. 2008

Nad višňovkou 755/21, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Rostislav Fianta

člen

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 25. 9. 2006

vznik členství: 18. 4. 2006

Na Větřáku 491, Pozořice, 664 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeňka Slámová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 25. 9. 2006

vznik funkce: 4. 3. 2005

Nad višňovkou 755/21, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Rostislav Fianta

člen

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 18. 5. 2006

vznik funkce: 17. 12. 2003

Na Větřáku 491, Pozořice, 664 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bohumil Sajdler

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik funkce: 4. 3. 2005

zánik funkce: 4. 3. 2008

Nad Stadionem 344, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Rostislav Fianta

člen

První vztah: 27. 4. 2004 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik funkce: 17. 12. 2003

Pozořice 491, 664 07, Česká republika

Ing. Miroslav Weber CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2003 - Poslední vztah: 27. 4. 2004

vznik funkce: 16. 5. 2002

zánik funkce: 17. 12. 2003

Pod Vrškem 289/1, Brno - Jehnice, Česká republika

Ing. Miroslav Weber CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2003

vznik funkce: 16. 5. 2002

Srbská 36, Brno, Česká republika

Bohumil Sajdler

První vztah: 3. 10. 2002 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik funkce: 13. 12. 2001

Nad Stadionem 344, Králův Dvůr, 267 01, Česká republika

Ing. Zdena Slámová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2002 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik funkce: 30. 7. 2001

Nušlova 2270, Praha 13, 158 00, Česká republika

Luděk Bogdan

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2000 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

Blatnická 3, Brno, 628 00, Česká republika

ing. Rostislav Fianta

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2000 - Poslední vztah: 26. 10. 2000

Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Jan Šroubek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 6. 2002

zánik funkce: 30. 7. 2001

Ve vilách 446, Beroun 2, 266 01, Česká republika

ing. Jan Lejdar

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 1995 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

Bellušova 1816, Praha 5, Česká republika

Ing. Zdeněk Saidl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 1995

Tyršova 51, Beroun, Česká republika

Karel Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 26. 10. 2000

Jungmannova 1018, Beroun 2, Česká republika

Jiří Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 1992 - Poslední vztah: 26. 10. 2000

Machové 1507, Beroun 2, Česká republika

Ing. Pavel Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 1992 - Poslední vztah: 18. 1. 1995

Na náhonu 55, Beroun 2, Česká republika

Václav Klíma

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 1992 - Poslední vztah: 18. 1. 1995

Popovice 139, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Jean Roch Licari

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 1992 - Poslední vztah: 27. 3. 1995

55100 Dugny Sue Meuse, 26 Route de Landrecour, Francouzská republika

Další vztahy firmy Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

Historické vztahy

Ing. Josef Pinta

První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 28. 5. 2019

Březí 20, 262 42, Česká republika

Ing. Igor Novák

První vztah: 20. 12. 2012 - Poslední vztah: 28. 5. 2019

Wolkerova 1237, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Ing. Pavel Fuchs

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

Josefa Hory 832, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Fuchs

První vztah: 13. 7. 2004 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

Josefa Hory 832, Libušín, 273 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivan Vaško

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 27. 4. 2004

Mařákova 810, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Korbel

První vztah: 18. 1. 2000 - Poslední vztah: 20. 12. 2012

Žilinská 35, Kamenné Žehrovice, 273 01, Česká republika

Ing. Igor Novák

První vztah: 24. 3. 1995 - Poslední vztah: 18. 1. 2000

Pavlovova 1509, Nové Město na Moravě, Česká republika

Milan Schuller

První vztah: 24. 3. 1995 - Poslední vztah: 18. 1. 2000

Nad stanicí 42, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Blažek

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 24. 3. 1995

Tyršova 51, Beroun 2, Česká republika

Ing. Evžen Kunc

První vztah: 18. 1. 1995 - Poslední vztah: 3. 10. 2002

Masarykova 1260, Hořovice, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1992

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 13. 6. 2002
Přerušeno od 20. 7. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).