Hlavní navigace

Velkovýkrmny Zákupy, a.s.

Firma Velkovýkrmny Zákupy, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 491, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 5 082 650 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49901656

Sídlo:

Borská 58, Zákupy, 471 23

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 12. 1993

DIČ:

CZ49901656

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
01460 Chov prasat
25720 Výroba zámků a kování
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37000 Činnosti související s odpadními vodami
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 491, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Velkovýkrmny Zákupy, a.s. od 6. 12. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 6. 12. 1993

adresa

Borská 58
Zákupy 47123 od 16. 9. 2014

adresa

Borská 58
Zákupy do 16. 9. 2014 od 6. 12. 1993

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 16. 9. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 23. 12. 2011

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 23. 12. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 12. 2011

Silniční motorová doprava- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 16. 9. 2014 od 23. 12. 2011

provozování vodovodů a kanalizací do 23. 12. 2011 od 5. 12. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 23. 12. 2011 od 27. 8. 1998

zámečnictví do 23. 12. 2011 od 27. 8. 1998

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 23. 12. 2011 od 9. 10. 1996

chov anglického plnokrevníka do 27. 8. 1998 od 6. 12. 1993

výroba vepřového masa do 23. 12. 2011 od 6. 12. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 9. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 30. 3. 2016 od 16. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 30. 3. 2016 od 16. 9. 2014

Zapisuje se usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti Velkovýkrmny Zákupy, a.s., se sídlem Zákupy, Borská 58, okres Česká Lípa, IČ 499 01 656, která se konala dne 10. dubna 2013 v 9:00 hodin v Konferenčním salonku OREA Hotel Voroněž I, na adrese Křížkovského 47, Brno 603 7 3, přijala v souladu s ustanovením § 183i a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, toto usnesení: „1) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Velkovýkrmny Zákupy, a.s., se sídlem Zákupy, Borská 58, okres Česká Lípa, IČ 499 01 656, ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení 183i a n ásl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost ZZN Semily, a.s., se sídlem Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, IČ 474 52 986. Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem 188 646 ks nekótovaných kmenových akcií společnosti Velkovýkrmny Zákupy, a.s., (vydaných v listinné podo bě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, ve formě na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,79 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti Velkovýkrmny Zákupy, a.s. 2) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. 3) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané Velkovýkrmny Zákupy, a.s., které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menši nových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 30,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč, ve formě na majitele. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 31 - 05 / 12, vypracovaným znalcem v oboru ekonomika Ing. Petrem Pelcem, Ph.D. 4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst.2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5. Obchodního zákoníku, okamžikem přechodu vlastnictví na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případně dle § 2 14 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst.3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.“ do 16. 9. 2014 od 29. 5. 2013

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 30.6.2011 o snížení základního kapitálu společnosti: a) Důvod snížení základního kapitálu: Úhrada ztráty z minulých let, která činí 76 490 000,-- Kč b) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: --Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty. Rozsah snížení základního kapitálu: Ze stávajících 71 157 100,-- Kč bude základní kapitál sní žen o 66 074 450,-- Kč 5 082 650,-- Kč. d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Protože společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie ani zatímní listy, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, tedy snížením jmenovité hodnoty všech 20330 6 akcií společnosti, které mají jmenovitou hodnotu každá 350,-- Kč na jmenovitou hodnotu 25,-- Kč každé akcie. e) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede změnou jmenovité hodnoty vyznačením na listinných akciích. do 29. 5. 2013 od 23. 12. 2011

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 27.6.2008 o snížení základního kapitálu společnosti: a) Důvod snížení základního kapitálu: Úhrada ztráty z minulých let, která činí 134 358 000,-- Kč. b) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty. c) Rozsah snížení základního kapitálu: Ze stávajících 203 306 000,-- Kč bude základní kapitál snížen o 132 148 900,-- Kč na 71 157 100,-- Kč d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Protože společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie ani zatímní listy, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 203306 akcií společnosti, které mají jmenovitou hodnotu každá 1 000,-- Kč na jmenovitou hodnotu 350,-- Kč každé akcie. e) Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií společnosti bude provedeno zápisem o výši jmenovité hodnoty akcií u Střediska cenných papírů na základě příkazu společnosti. do 30. 9. 2008 od 23. 7. 2008

Základní jmění společnosti 203,306.000,- Kč je 100% splaceno do 16. 9. 2014 od 14. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 082 650 Kč

od 30. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 71 157 100 Kč

do 30. 3. 2016 od 30. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 203 306 000 Kč

do 30. 9. 2008 od 6. 12. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 Kč, počet: 203 306 od 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 350 Kč, počet: 203 306 do 30. 3. 2016 od 16. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 350 Kč, počet: 203 306 do 16. 9. 2014 od 30. 9. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 203 306 do 30. 9. 2008 od 6. 12. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Poživil

Předseda správní rady

První vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. David Jánošík

Člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Monika Poživilová

Člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Poživil

Statutární ředitel

První vztah: 16. 9. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 10. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2014

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 3. 10. 2013

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2014

Opočnice 21, 289 04, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 11. 3. 2011

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 9. 6. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2010

Opočnice 21, 289 04, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 11. 3. 2011

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 9. 6. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2010

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Ing. Jiří Lukeš

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2006

vznik členství: 9. 6. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2006

Opočnice 21, 289 04, Česká republika

Ing. David Jánošík

místopředseda

První vztah: 24. 11. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2006

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 9. 6. 2006

vznik funkce: 3. 6. 2005

zánik funkce: 9. 6. 2006

Vlkov pod Oškobrhem 21, Opočnice, 289 04, Česká republika

Ing. Ivo Hradecký

člen

První vztah: 24. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 3. 2011

vznik členství: 3. 6. 2005

zánik členství: 29. 6. 2010

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. Jitka Strouhalová

Člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 24. 6. 2002

U Pentlovky 467/5, Praha 8, 181 00, Česká republika

Slavoj Kvíz

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 24. 11. 2005

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 3. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2001

zánik funkce: 3. 6. 2005

Husova 78, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

Člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 24. 11. 2005

vznik členství: 8. 6. 2001

Vlkov pod Oškobrhem 21, Opočnice, 289 04, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

Předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 9. 2006

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 9. 6. 2006

vznik funkce: 8. 6. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2006

Žízníkov 90, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Jana Kašparová

Člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 24. 6. 2002

Družstevní 386, Zákupy, 471 23, Česká republika

Slavoj Kvíz

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

zánik členství: 8. 6. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2001

Husova 78, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. David Jánošík

Člen představenstva

První vztah: 27. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

zánik členství: 8. 6. 2001

Vlkov pod Oškobrhem 21, Opočnice, 289 04, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

Předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

zánik členství: 8. 6. 2001

zánik funkce: 8. 6. 2001

Žízníkov 90, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Máca

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 8. 1998

Luhovská 1735, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jana Kašparová

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

zánik členství: 8. 6. 2001

Družstevní 386, Zákupy, Česká republika

Ing. Jitka Strouhalová

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

zánik členství: 8. 6. 2001

U Pentlovky 467/5, Praha 8-Troja, Česká republika

Ing. Vratislav Ferda

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 27. 8. 1998

Pod Holým vrchem 2686, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Antonín Richter

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 9. 10. 1996

Moskevská 3058, Most, Česká republika

Ing. Jiří Poživil

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 27. 8. 1998

Žíznikov 90, Česká republika

Ing. Viktor Eichler

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Červeného kříže 2605, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Tomáš Karczub

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Podhájí 394, Zákupy, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně.

do 1. 1. 2021 od 16. 9. 2014

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému nebo natištěné firmě společnosti a uvede svoji funkci.

do 16. 9. 2014 od 5. 12. 2001

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jako zástupce ve smyslu § 13, odst. 1 obch. zákoníku jedná rovněž ředitel a.s. Za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.

do 5. 12. 2001 od 27. 8. 1998

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému, či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.

do 27. 8. 1998 od 11. 9. 1995

Společnost zastupuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 11. 9. 1995 od 6. 12. 1993

Dozorčí rada

Historické vztahy

Magdalena Jánošíková

člen

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

U Třešňovky 255/17, Praha 8, 182 00, Česká republika

Magdalena Jánošíková

člen

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

U Třešňovky 255/17, Praha 8, 182 00, Česká republika

Jana Kašparová

předseda

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 10. 6. 2014

Družstevní 386, Zákupy, 471 23, Česká republika

Ing. Jiří Lukeš

člen

První vztah: 11. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 6. 2014

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Lukeš

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2006 - Poslední vztah: 11. 3. 2011

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Magdalena Jánošíková

člen

První vztah: 24. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 3. 2011

vznik členství: 3. 6. 2005

zánik členství: 29. 6. 2010

Stoupající 786/14, Praha 9 - Prosek, 190 00, Česká republika

Jana Kašparová

předseda

První vztah: 24. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 3. 2011

vznik členství: 3. 6. 2005

zánik členství: 29. 6. 2010

vznik funkce: 3. 6. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2010

Družstevní 386, Zákupy, 471 23, Česká republika

Ing. Jana Straková

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 24. 11. 2005

vznik členství: 7. 6. 2001

zánik členství: 3. 6. 2005

Podhájí 381, Zákupy, 471 23, Česká republika

Ing. Jiří Lukeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 9. 2006

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 9. 6. 2006

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Hradecký

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2001 - Poslední vztah: 24. 11. 2005

vznik členství: 8. 6. 2001

zánik členství: 3. 6. 2005

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. Jiří Lukeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2000 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

vznik členství: 8. 6. 2001

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Hradecký

První vztah: 27. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

zánik členství: 8. 6. 2001

Bavlnářská 536, Semily, 513 01, Česká republika

Miroslav Haloun

První vztah: 27. 8. 1998 - Poslední vztah: 16. 10. 2000

Přepeřská 1807, Turnov, 511 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Ptáček

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 27. 8. 1998

Nedamovská 266, Dubá, Česká republika

Petr Riedel

První vztah: 11. 9. 1995 - Poslední vztah: 27. 8. 1998

Družstevní 350, Zákupy, Česká republika

Jana Kašparová

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Družstevní 386, Zákupy, Česká republika

Ing. Jana Straková

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 5. 12. 2001

zánik členství: 7. 6. 2001

Podhájí 381, Zákupy, Česká republika

Ing. Jana Puchmajerová

První vztah: 6. 12. 1993 - Poslední vztah: 11. 9. 1995

Příčná 1872, Česká Lípa, Česká republika

Další vztahy firmy Velkovýkrmny Zákupy, a.s.

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Poživil

Předseda správní rady

První vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. David Jánošík

Člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

Vlkov pod Oškobrhem 21, 289 04, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Monika Poživilová

Člen správní rady

První vztah: 16. 9. 2014

vznik členství: 10. 6. 2014

Česká Lípa 90, 470 01, Česká republika

ZZN Semily, a.s.

První vztah: 16. 9. 2014

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

ZZN Semily, a.s., IČ: 47452986

Gočárova, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

od 16. 9. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 10. 1995

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 6. 1997
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 5. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 10. 1995
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 10. 1995
Přerušeno od 19. 11. 2014

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).