Hlavní navigace

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Firma VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2098, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 87 300 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49241214

Sídlo:

Na Florenci 2116/15, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 8. 1993

DIČ:

CZ49241214

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
7120 Technické zkoušky a analýzy
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
9104 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
9499 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2098, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. od 1. 1. 2006

Obchodní firma

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. od 4. 3. 2015

Obchodní firma

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. do 4. 3. 2015 od 24. 2. 2015

Obchodní firma

Česká společnost služeb a životního prostředí, a.s., ve zkratce ČSSŽP, a.s.,  Compagnie tcheque de services et d environnement, s.a., ve zkratce CTSE, s.a. do 24. 2. 2015 od 6. 8. 1993

Obchodní firma

VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. do 1. 1. 2006 od 15. 11. 2004

Obchodní firma

CTSE a.s. do 15. 11. 2004 od 9. 11. 2002

Obchodní firma

CTSE, a.s. do 9. 11. 2002 od 12. 10. 1998

Obchodní firma

Česká společnost služeb a životního prostředí, a.s., ve zkratce ČSSŽP, a.s. do 6. 8. 1993 od 6. 8. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 6. 8. 1993

adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 11000 od 30. 12. 2016

adresa

Pařížská 11
Praha 1 11000 do 18. 2. 2015 od 7. 11. 2003

adresa

Národní 13
Praha 1 11000 do 7. 11. 2003 od 9. 11. 2002

adresa

Opatovická 4
Praha 1 11000 do 9. 11. 2002 od 17. 3. 2001

adresa

Sokolovská 238
Praha 9 19900 do 17. 3. 2001 od 3. 3. 1994

adresa

Opletalova 45
Praha 1 do 3. 3. 1994 od 6. 8. 1993

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 5. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 28. 8. 2008

pronájem a půjčování věcí movitých do 28. 5. 2009 od 28. 5. 2007

testování, měření, analýzy a kontroly do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

poskytování software aporadenství v oblasti software do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

překladatelská a tlumočnická činnost do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

reklamní činnost a marketing do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

výroba nápojů do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

výroba chemických látek a chemických přípravků do 28. 5. 2009 od 10. 1. 2007

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 28. 5. 2009 od 7. 11. 2003

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací ( s výjimkou činností ve smyslu ust. § 6 a 9 zák. č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí do 28. 5. 2009 od 12. 10. 1998

Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů. do 28. 5. 2009 od 20. 6. 1996

Výroba a dodávka vody. do 10. 1. 2007 od 16. 1. 1996

Provozování vodohospodářských zařízení. do 10. 1. 2007 od 16. 1. 1996

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, zejména vodárenství a provozu kanalizací do 12. 10. 1998 od 6. 8. 1993

Obstaravatelská činnost ve správě rozvodu kanalizace a vodovodů do 28. 5. 2009 od 6. 8. 1993

Činnost ekonomických a organizačních poradců do 28. 5. 2009 od 6. 8. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní společnost VEOLIA VODA S. A., zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Obchodním soudem V Paříži pod číslem 2000B21037, identifikační číslo 433 934 809 R. C. S. PARIS, Francouzská republika, 75008 Paříž, 52 Rue D' Anjou, jako jediný akcionář při výk onu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, rozhodla dne 17. 7. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. takto: - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. se zvyšuje o 2 1 000 000,--Kč (dvacetjedenmilion korun českých) na 87 300 000,--Kč, vydáním 1 (jedné) nové nekotované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 21 000 000,--Kč (dvacetjedenmilion korun českých), s omezenou převoditel ností; upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. - 2. převoditelnost nové akcie bude omezena podle článku 9 odst. 1 stanov společnosti - převod akcie je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. - 3. nová akcie může být upsána výlučně p eněžitými vklady, nepeněžité vklady se nepřipouštějí. - 4. nová akcie může být upsána i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - 5. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku. - 6. přednostního práva na u pisování nové akcie se jediný akcionář vzdal, upsání akcie s využitím přednostního práva je tedy vyloučeno. - 7. nová akcie vydávána na zvýšení základního kapitálu bude upsána předem určeným zájemcem - stávajícím jediným akcionářem, tj. společností VEOLIA VODA S. A., zapsanou v Obchodním rejstříku vedeným Obchodním soudem v Paříži pod číslem 2000B21037, identifikační číslo 433 934 809 R. C. S. PARIS, Francouzská republika, 75008 Paříž, 52 Rue D' Anjou; ostatní způsoby upsání akcie bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. - 8. emisní kurz nové akcie bude určen ve výši součtu všech pohledávek, s jejich ž započtením na úhradu emisního kursu nové akcie vyslovila souhlas valná hromada, přepočtený na koruny české v devizovém kursu České národní banky ke dni upsání akcie, případně, nebude-li k tomuto dni kurs vyhlášen, v kursu vyhlášeném k nejblíže předcháze jícímu dni před upsáním akcie . - 9. představenstvo společnosti je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcie obsahující náležitos ti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upsání akcie, návrh smlouvy o upsání akcie a návrh smlouvy o započtení pohledávek; náklady na vypracování návrhů nese společnost. - 10. jediný akc ionář může novou akcii upsat v sídle společnosti na adrese Praha 1, Pařížská 11, PSĆ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení informace o možnosti upsat novou akcii. - 11. k upsání akcie jediným akci onářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcie, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování smlouvy nese společnost. - 12. jediný akcionář v působnosti valné hromady souhlasí se započtením pohledávek společnosti VEOLIA VODA S. A. za společností VEOLIA VODA ĆESKÁ REPUBLIKA, a. s. poř. č. faktury aktuální výše pohledávky v EUR splatnost vystavena 1. 95-00118 31 252, 05 31. 12. 1995; 2. 95-00119 23 324,70 31.12.1995; 3. 95-00120 15 397,35 31.12.1995; 4. 9500121 7 622,45 31.12.1995; 5. 95-00194 18 446,33 31.12.1995; 6. 95-00195 3 811,23 31.12.1995; 7. 95-00196 31 099,60 31.12.1995; 8. 95-00197 4 573 , 47 31.12.1995; 9. 95-00198 32 319,19 31.12.1995; 10. 95-00199 23 782,05 31.12.1995; 11. 95-001200 17 988,98 31.12.1995; 12. 95-00204 10 061,64 31.12.1995; 13. 96-00202 23 324,70 31.12.1995; 14. 95-00095 12 195,92 31.12.1996; 15. 96-00096 22 867,35 31.12 .1996; 16. 96-00097 24 391,84 31.12.1996; 17. 96-00098 10 671,43 31.12.1996; 18. 96-00099 29 727,56 31.12.1996; 19. 96-00100 22 867,35 31.12.1996; 20. 96-00264 35 063,27 31.12.1996; 21. 96-00262 13 720,41 31.12.1996; 22. 96-00263 17 379,19 31.12.1996; 23. 96-00264 21 342,86 31.12.1996; 24. 96-00265 22 867,35 31.12.1996; 25. 96-00266 18 293,88 31.12.1996; 26. 97-00175 18 598,78 31.12.1997; 27. 97-00176 32 014,29 31.12.1997; 28. 97-00177 19 818,37 31.12.1997; 29. 97-00178 24 849,19 31.12.1997; 30. 97-00180 29 727,56 31.12.1997; 31. 98-00222 22 188,95 31.12.1998; 32. 98-00223 35 269,08 31.12.1998; 33. 98-00224 19 886,97 31.12.1998; 34. 98-00225 21 426,71 31.12.1998; 35. 99-00199 6 402,86 31.12.1999; 36. 2000-00085 27 135,93 15.9.2000; 37. 2004-00194 789,13 3 1.12.2004; součet 752 499,97 EUR 13. ke dni rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu činí součet pohledávek v přepočtu podle devizového kursu ČNB 28, 495 Kč/EUR, celkem 21 442 486,65 Kč. Na úhradu emisního kursu upsané nové akcie se započte jen jistina, započtení příslušens tví je vyloučeno. - 14. existence pohledávek, datum jejich vzniku a jejich řádné taúčtování v účetnictví společnosti byly potvrzeny osvědčením auditora - spolčnosti KPMG Česká republika audit , s. r. o. - 15. smlouva o započtení se řídí ustanovením i § 5 80 a 581 občanského zákoníku a musí být uzavřený nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu dohody upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcie. do 23. 9. 2006 od 3. 8. 2006

Obchodní společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d'Anjou, Francouzská republika, jako jediný akcionář obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., vykonávající působn ost valné hromady rozhodla dne 10. června 2005 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. upsáním nové akcie a splacením jejího emisního kurzu peněžitým vkladem takto: - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se zvyšuje o 8 300 000,- Kč, vydáním 1 kusu nové nekótované kmenové akcie znějící na jméno, vydávané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 8 300 000,- Kč; - 2. emisní kurs nové akcie upsané peněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 8 300 000,- Kč; - 3. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - 4. nová akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, nepeněžité vklady se nepřipouštějí; - 5. nová akcie může být upsána i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcie bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mo c rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - 6. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upsání nové akcie, je upsání akcie s využitím přednostního práva vyloučeno a proto představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. není povinno zveřejňovat a oznam ovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; - 7. na splacení emisního kursu nové akcie se peněžitý vklad započítává v hodnotě 8 300 000,- Kč; - 8. upsání nové akcie bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d'Anjou, Francouzská republika; - 9. ostatní způsoby upsání akcie bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; - 10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku; - 11. představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcie obsahující nálež itosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upsání akcie a návrh smlouvy o upsání akcie obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost; - 12. jediný akcionář může novou akcii upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie v sídle společnosti na adrse: Pařížská 11, Praha 1, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; - 13. k upsání akcie jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcie, kterou upisovatel uzavírá se společností VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst. 3 obch odního zákoníku; náklady na vypracování nese společnost; - 15. emisní kurs nové akcie je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100% emisního kursu) nejppzději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcie uzavřením smlouvy o vkladu na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku; započt ení jakýchkoliv a v šech pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti za splacením emisního kurzu upsané akcie se nepřipouští. do 23. 8. 2005 od 11. 8. 2005

Obchodní společnost VEOLIA WATER PRAGUE S.A.,číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue dˇAnjou, Francouzská republika, jako jediný akcionář obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA,a.s., vykonávající působnos t valné hromady rozhodla dne 26.dubna 2005 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitým vkladem takto : - 1. základní kapitál společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se zvyšuje o 8 300 000,- Kč, vydáním 1 660 kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě,každé o jmenovité hodnotě 5000,- Kč, - 2. emisní kurs každé nové akcie upsané peněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 5000,- Kč, - 3. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - 4. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, nepeněžité vklady se nepřipouštějí, - 5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní m oc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - 6. vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií, je upisování akcií s využitím přednostního práva vyloučeno a proto představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA,a.s. není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, - 7. na splacení emisního kursu nových akcií se peněžitý vklad započítává v hodnotě 8 300 000,- Kč, - 8. upsání nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti VEOLIA WATER PRAGUE S.A., číslo obch. rejstříku R.C.S. PARIS B 433 934 809, se sídlem Paříž 75008, 52 rue d´Anjou, Francouzská republika, - 9. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku ( tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují, - 10. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku, - 11. představenstvo společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. je povinno doručit jedinému akcionáři nejpozději do 15 (patnácti) dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahující nále žitosti uvedené v § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií obsahujcí kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti smlouvy podle § 205 odst. 3 obchodní ho zákoníku, náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost, - 12. jediný akcionář může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti na adrese: Pařížská 11, Praha 1 PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin, - 13. k upsání akcií jediným akcionářem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst.3 obcho dního zákoníku, náklady na vypracování nese společnost, - 15. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši ( tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o vkladu na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, započtení jakýchkoliv a všech pohledávek jediného akcionáře proti pohledávce společnosti za splavním emisního kurzu upsaných akcií se nepřipouští do 11. 8. 2005 od 1. 6. 2005

Obchodní společnost CTSE a.s. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ 110 00, identifikační číslo 492 41 214, je jako nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r. o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ: 110 00, identifikační číslo 49679821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C., vložka 21695, když podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 19.7.2004, s rozhodným dnem sloučení 1.1.200 4, na ni přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. od 5. 11. 2004

Valná hromada konaná dne 4.3.1998 jednomyslně schvaluje zvýšení základního jmění společnosti ve výši 10.000.000,- Kč o 48.000.000,- Kč, tedy na 58.000.000,- Kč. Upisování akcií nad výši 48.000.000,- Kč se nepřipuští. Zvýšení základního jmění se uskuteční vydáním 9.600 akcií na jméno o jmenovité hodnotě (emisním kurzu ) 5.000,- Kč každé, všechny akcie budou stejného druhu. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Upisování a splacení akcií bude provedeno současnými akcionáři společnosti, a to v poměru jejich dosavadní účasti na základním jmění a v souladu s § 205 obchodního zákoníku. Akcionář COGET, s.r.o. tak upíše 4.800 akcií a akcionář SAUR upíše rovněž 4.800 akcií. Dohoda akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku musí být podepsána do 14 dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Akcie musí být pak splaceny do 15 dnů ode dne podpisu dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, a to převodem na účet č. 254 043, otevřený u banky BNP-Dresdner, Vitěžná 1, Praha 5. do 17. 3. 2001 od 19. 11. 1998

Akcionáři: l. Česká všeobecná vodohospodářská společnost spol. s r.o. se sídlem Sokolovská 238, Praha 9 - 50 % akcií 2. Compagnie Internationale de Services et d'Environnement se sídlem 18 Avenue d' Alsace Les Miroires, Courbevoire - - 50 % akcií. do 17. 3. 2001 od 25. 5. 1995

Společníci, výše jejich vkladu, rozsah splacení: l. Compagnie Generale des Eaux societe anonyme se sídlem 52 rue d Anjou 75008 Paris France vklad 2.500.000,- Kč splaceno 50% 2. Compagnie internationale de services et d environnement se sídlem 18 avenue d Alsace Les Miroires 92400 Courbevoie vklad 2.500.000,- Kč splaceno 50% do 25. 5. 1995 od 6. 8. 1993

Datum podpisu zakladatelské listiny: 17.6.1993 do 17. 3. 2001 od 6. 8. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 87 300 000 Kč

od 23. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 66 300 000 Kč

do 23. 9. 2006 od 23. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 58 000 000 Kč

do 23. 8. 2005 od 17. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 17. 3. 2001 od 25. 5. 1995

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 25. 5. 1995 od 6. 8. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 87 300 000 Kč, počet: 1 od 30. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 21 000 000 Kč, počet: 1 do 30. 8. 2016 od 23. 9. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 8 300 000 Kč, počet: 1 do 30. 8. 2016 od 23. 8. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 58 000 000 Kč, počet: 1 do 30. 8. 2016 od 11. 8. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 11 600 do 11. 8. 2005 od 17. 3. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 2 000 do 17. 3. 2001 od 25. 5. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 000 do 25. 5. 1995 od 6. 8. 1993

Statutární orgán

11 fyzických osob

Ing. Martin Bernard MBA

Člen

První vztah: 28. 5. 2020

vznik členství: 1. 12. 2017

Josefa Obadala 3387/44, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Reda Rahma

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2020

Gabinova 868/11, Praha, 152 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Dr.Ing. Pavel Chudoba

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Hlubocká 710/4, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Dalibor Šalek

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 1. 2. 2019

Na Pankráci 998/38, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miluše Poláková

Člen

První vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2017

Benátky nad Jizerou 224, 294 71, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Robert Talajka

Člen

První vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

Příční 1573, Kladno, 273 09, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Slezák

Člen

První vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

U Viktorky 226/8, Praha, 107 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Philippe Guitard

Předseda

První vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 7. 9. 2016

Betlémská 262/10, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Eva Kučerová

Člen

První vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

Anežská 809/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Slezák

Člen

První vztah: 8. 1. 2014

vznik členství: 4. 12. 2013

U Viktorky 226/8, Praha 10, 107 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Miluše Poláková

Člen

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2017

Tuřice 57, 294 74, Česká republika

Mgr. Jan Hrabák PhD.

Člen

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 18. 9. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

zánik členství: 2. 9. 2018

Zlatnická 233, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Mgr. Jan Hrabák PhD.

Člen

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 18. 9. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

zánik členství: 2. 9. 2018

Zlatnická 233, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Ing. Martin Bernard MBA

Člen

První vztah: 16. 3. 2018 - Poslední vztah: 28. 5. 2020

vznik členství: 1. 12. 2017

U Vodárny 855, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Jan Hrabák

Člen

První vztah: 5. 4. 2017 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Zlatnická 233, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Jan Hrabák

Člen

První vztah: 5. 4. 2017 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Zlatnická 233, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Eva Kučerová

Člen

První vztah: 15. 10. 2016 - Poslední vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 8. 2016

Anežská 809/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eva Kučerová

Člen

První vztah: 15. 10. 2016 - Poslední vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 8. 2016

Anežská 809/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eva Vasse Kučerová

Člen

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

Anežská 809/6, Praha, 110 00, Česká republika

Eva Vasse Kučerová

Člen

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

Anežská 809/6, Praha, 110 00, Česká republika

Milan Chromík MSc.

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 7. 2015

Jantarová 3347/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Philippe Guitard

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 8. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2012

zánik funkce: 31. 8. 2016

Betlémská 262/10, Praha, 110 00, Česká republika

Philippe Guitard

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2012

Milan Chromík MSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 10. 6. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Horní 791/3, Ostrava, 700 30, Česká republika

Vincent Barbier

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 7. 2015

Korabinského 8, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Zdeněk Duba

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 1. 7. 2015

Ke kurtům 374/21, Praha, 142 00, Česká republika

Philippe Guitard

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 30. 12. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 8. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2012

zánik funkce: 31. 8. 2016

Betlémská 262/10, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika

Ing. Reda Rahma

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

Gabinova 868/11, Praha, 152 00, Česká republika

Dr. Ing. Pavel Chudoba

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

Hlubocká 710/4, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Hrabák

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2017

vznik členství: 4. 12. 2013

Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jakub Hanzl

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Mezibranská 1668/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Bohdan Soukup

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Nárožní 2787/7a, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ondřej Beneš

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Kafkova 1402/39, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Hrabák

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 4. 2017

vznik členství: 4. 12. 2013

Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miluše Poláková

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Tuřice 57, 294 74, Česká republika

Petr Slezák

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

U Viktorky 226/8, Praha, 107 00, Česká republika

Petr Slezák

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

U Viktorky 226/8, Praha, 107 00, Česká republika

Miluše Poláková

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Tuřice 57, 294 74, Česká republika

Ing. Jakub Hanzl

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2014

vznik členství: 1. 11. 2009

Mezibranská 1668/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Martin Bernard

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 10. 7. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

U Vodárny 855, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Robert Talajka

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Příční 1573, Kladno, 273 09, Česká republika

Robert Talajka

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 1. 6. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Příční 1573, Kladno, 273 09, Česká republika

Petr Mrkos

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 10. 7. 2013

zánik členství: 1. 7. 2015

Na Skuhrovci 807, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Vasse Kučerová

Člen

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

Anežská 809/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Martin Bernard

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 10. 7. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

U Vodárny 855, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Ing. Petr Mrkos

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 30. 9. 2013

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 10. 7. 2013

Na Skuhrovci 807, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Milan Kuchař

Člen

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 12. 2014

Bedřichov 286, 468 12, Česká republika

Philippe Guitard

Předseda

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2012

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Rostislav Čáp

Člen

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 12. 2014

Bechyňská 231/24, Soběslav, 392 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Kučerová

Člen

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 9. 2013

vznik členství: 1. 9. 2012

Anežská 809/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Etienne Petit

Člen

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 12. 2014

Anežská 809/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jakub Hanzl

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 1. 11. 2009

Mezibranská 5/1668, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Mrkos

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2009 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 10. 7. 2013

Na Skuhrovci 807, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Martin Bernard MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2009 - Poslední vztah: 30. 9. 2013

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 10. 7. 2013

U Vodárny 855, Tlumačov, 763 62, Česká republika

Philippe Guitard

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2008 - Poslední vztah: 16. 1. 2013

vznik členství: 11. 7. 2008

vznik funkce: 11. 7. 2008

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Milan Kuchař

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2008 - Poslední vztah: 16. 1. 2013

vznik členství: 11. 7. 2008

Bedřichov 286, 468 12, Česká republika

Rostislav Čáp

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2008 - Poslední vztah: 16. 1. 2013

vznik členství: 11. 7. 2008

Bechyňská 231/24, Soběslav, 392 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Etienne Petit

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2008 - Poslední vztah: 16. 1. 2013

vznik členství: 11. 7. 2008

U Plátenice 13/2224, Praha 5, 150 00, Česká republika

Philippe Guitard

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2008 - Poslední vztah: 1. 12. 2008

vznik členství: 11. 7. 2008

Jinonická 10, Praha 5, 150 00, Česká republika

Eva Kučerová

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2008 - Poslední vztah: 16. 1. 2013

vznik členství: 11. 7. 2008

Hřímalého 2104/24, Plzeň, 301 00, Česká republika

Etienne Petit

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 28. 8. 2008

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 11. 7. 2008

U Plátenice 13/2224, Praha 5, 150 00, Česká republika

Eva Kučerová

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 28. 8. 2008

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 10. 7. 2008

Hřímalého 2104/24, Plzeň, 301 00, Česká republika

Rostislav Čáp

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 28. 8. 2008

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 10. 7. 2008

Bechyňská 231/24, Soběslav, 392 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Philippe Guitard

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 28. 8. 2008

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 10. 7. 2008

vznik funkce: 22. 11. 2004

zánik funkce: 10. 7. 2008

Jinonická 10, Praha 5, 150 00, Česká republika

Etienne Petit

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 11. 2004

Ke Studánce 10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Etienne Petit

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 12. 9. 2002

zánik členství: 22. 11. 2004

vznik funkce: 18. 9. 2002

zánik funkce: 22. 11. 2004

Ke Studánce 10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. František Barák

předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 12. 9. 2002

vznik funkce: 19. 3. 2002

zánik funkce: 12. 9. 2002

Šimonova 1110/1, Praha 6, Česká republika

Antoine Claude Michel Boo

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 18. 3. 2002

Victora Huga 10, Praha 5, 150 00, Česká republika

Dr. Ing. Pavel Chudoba

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 18. 3. 2002

zánik členství: 22. 11. 2004

Na Výsluní 1107, Rudná, 252 19, Česká republika

Antoine Claude Michel Boo

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 18. 3. 2002

zánik členství: 22. 11. 2004

Victora Huga 1/15, Praha 5, 150 00, Česká republika

Pierre Brunet

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 25. 6. 2001

vznik funkce: 19. 3. 2002

zánik funkce: 22. 11. 2004

Malátova 10, Praha 5, Česká republika

Gérard Thierry

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 12. 7. 2000

zánik členství: 18. 3. 2002

Americká 41/197, Praha 2, Česká republika

Pierre Brunet

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 25. 6. 2001

Malátova 10, Praha 5, Česká republika

Ing. František Barák

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 25. 6. 2001

Šimonova 1110/1, Praha 6, Česká republika

Philippe Guitard

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2001

V Podhájí 183, Plzeň, Česká republika

Laurent Philbe

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2001 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 12. 7. 2000

zánik členství: 18. 3. 2002

Jana Masaryka 10, Praha 2, Česká republika

Gérard Thierry

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2002

Záhřebská 35, Praha 2, Česká republika

Ing. Rostislav Čáp

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Bechyňská 231/24, Soběslav, Česká republika

Philippe Guitard

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

V Podhájí 183, Plzeň, Česká republika

Jean Salessy nar. 1.4.1952

Předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

Janovského 32, Praha 7, Česká republika

Francois Guerber

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

141, Boulevard de la Reine, Versailles, Francouzská republika

Roger Jourdan

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

Janovského 32, Praha 7, Česká republika

Daniel Villessot nar. 17.12.1944

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

rue Balard 50, Paříž, Francouzská republika

Jacques Bonneric nar. 1.5.1962

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

U Střešovických hřišť 615/3, Praha 6, Česká republika

Jean Salessy nar. 1.4.1952

Předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

Na Hanspaulce 1377/9, Praha 6, Česká republika

Ing. Jakub Hanzl

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1996 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

Podlipného 12, Praha 8, Česká republika

Philippe Cossard

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

rue de la Boetié 116, Paříž,Francie, Česká republika

Jacques Bonneric

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

Suvorovova 2, Plzeň, 317 58, Česká republika

Daniel Villessot

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 1. 1997

rue Balard 50, Paříž,Francie, Česká republika

Jean Salessy

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

Kuželova 370, Praha 9, Česká republika

Alan Pfauser

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 1993 - Poslední vztah: 21. 9. 1995

nar. 21.1.1962 do 21. 9. 1995 od 6. 8. 1993

Kuželova 570, Praha 9, Česká republika

Michel Sore

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 1993 - Poslední vztah: 21. 9. 1995

nar. 9.6.1945 do 21. 9. 1995 od 6. 8. 1993

7 Residence des Courses, 03700 Bellerive, Česká republika

Jacques Bonneric

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 1993 - Poslední vztah: 21. 9. 1995

nar. 1.5.1962 do 21. 9. 1995 od 6. 8. 1993

10 avenue Dorian, 75102 Paris, Česká republika

Jean Pungier

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 5. 1995

nar. 24.4.1933 do 25. 5. 1995 od 6. 8. 1993

3 rue des Verts Pres, 14123 Cormelles le Royal, Česká republika

Jménem společnosti jednají a společnost zavazují společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo pověřilo právním jednáním vůči zaměstnancům podle § 164 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Ing. Petra Slezáka, člena představenstva.

od 30. 8. 2016

Jménem společnosti jednají a společnost zavazují společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen nebo samostatně předseda představenstva.

do 30. 8. 2016 od 2. 2. 2005

Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva společně s místopředsedou nebo s jedním členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstvaw nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 2. 2. 2005 od 9. 11. 2002

Podepisování dokumentů jménem společnosti se děje tak, že se k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podpisy dvou členů představenstva, kteří mají doklad o povolení k pobytu na území České republiky.

do 9. 11. 2002 od 21. 9. 1995

Podepisování dokumentů jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně.

do 21. 9. 1995 od 25. 5. 1995

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti navenek jedná a podepisuje člen představenstva pan Alan Pfauser, bytem Kuželova 570, Praha 9

do 25. 5. 1995 od 6. 8. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Rostislav Čáp

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Bechyňská 231/24, Soběslav, 392 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Mgr. Vendula Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Kamenné Zboží 177, 288 02, Česká republika

RNDr. Marcela Dvořáková

Člen

První vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

Korunní 2569/108a, Praha, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Rostislav Čáp

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2019

Bechyňská 231/24, Soběslav, 392 01, Česká republika

Ing. Milan Kuchař

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2019

Bedřichov 286, 468 12, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ivan Eis

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Luční 459, Příbram, 261 01, Česká republika

Pavel Chudoba

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

Na Výsluní 1107/29, Rudná, 252 19, Česká republika

Marcela Dvořáková

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Pražská 1470/18b, Praha, 102 00, Česká republika

Marcela Dvořáková

Člen

První vztah: 8. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Pražská 1470/18b, Praha, 102 00, Česká republika

Petr Slezák

předseda

První vztah: 30. 9. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2014

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 4. 12. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2013

U Viktorky 226/8, Praha 10, 107 00, Česká republika

Laurent Barrieux

Člen

První vztah: 16. 1. 2013 - Poslední vztah: 8. 1. 2014

vznik členství: 31. 8. 2012

zánik členství: 4. 12. 2013

Tyršova 1250/6, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Pavel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2010 - Poslední vztah: 16. 1. 2013

vznik členství: 1. 4. 2010

zánik členství: 30. 8. 2012

Mikoláše Alše 2246, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Jan Hrabák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 2009 - Poslední vztah: 8. 1. 2014

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 4. 12. 2013

Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Slezák

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 9. 2013

vznik členství: 21. 11. 2008

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 21. 11. 2008

zánik funkce: 31. 1. 2013

U Viktorky 226/8, Praha 10, 107 00, Česká republika

Ing. Zsuzsanna Gubányi

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2010

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 31. 1. 2010

Budapešť, Mosoly U. 11, PSČ 1131, Maďarská republika

Petr Slezák

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 23. 3. 2009

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 20. 11. 2008

vznik funkce: 23. 3. 2005

zánik funkce: 20. 11. 2008

U Viktorky 226/8, Praha 10, 107 00, Česká republika

Alena Benešová

První vztah: 1. 6. 2005 - Poslední vztah: 4. 12. 2009

vznik členství: 11. 3. 2005

zánik členství: 11. 6. 2009

Dolany 176, 278 01, Česká republika

Tomáš Haltuf

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 5. 5. 2008

vznik členství: 22. 11. 2004

zánik členství: 31. 3. 2008

Starého 12/2179, Praha 6, 160 00, Česká republika

Petr Slezák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 22. 11. 2004

U Viktorky 226/8, Praha 10, 107 00, Česká republika

Ing. Josef Šverma

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 12. 9. 2002

zánik členství: 22. 11. 2004

U Zámeckého parku 2007, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Rostislav Čáp

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 12. 9. 2002

zánik členství: 22. 11. 2004

Bechyňská 231/3, Soběslav, 392 01, Česká republika

Alan Powel

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 21. 3. 2002

U nádraží 5, Teplice, Česká republika

Etienne Petit

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

vznik členství: 12. 7. 2000

zánik členství: 12. 9. 2002

Středová 1874/62, Teplice, Česká republika

Mgr. Eva Kučerová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 2. 2. 2005

vznik členství: 18. 3. 2002

zánik členství: 22. 11. 2004

Hřímalého 2104/24, Plzeň, Česká republika

Alan Powell

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2002 - Poslední vztah: 28. 1. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 12. 9. 2002

vznik funkce: 21. 3. 2002

zánik funkce: 12. 9. 2002

U nádraží 5, Teplice, Česká republika

Philippe Denery

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 18. 3. 2002

Paříž ,8 sguare Desaix,, Francouzská republika

Michel Olivier Louis

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 18. 3. 2002

Rocguencourt,17 rue des Erables, Francouzská republika

Alan Powell

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2002 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 25. 6. 2001

U nádraží 5, Teplice, Česká republika

Etienne Petit

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2001 - Poslední vztah: 9. 11. 2002

vznik členství: 12. 7. 2000

Paříž, 116, rue de la Boétie, Francouzská republika

Francis Leborgne

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Maurepas, 1 Impasse de la Vesla, Francouzská republika

Hilaire De Chergé

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2001 - Poslední vztah: 15. 10. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Masarykovo nábřeží 12, Praha 1, Česká republika

Etienne Petit

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

21, rue Bucourt, 92210 Saint-Cloud, Francouzská republika

Francis Leborgne

člen

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

1, Impasse de la Vesle, 78310 Maurepas, Francouzská republika

Philippe Cossard

člen

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

116, rue de la Boétie, Paříž, Francouzská republika

Jean-Claude Pédélaborde, Nar. 4.2.1942

člen

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 22. 2. 2001

49, avenue Camus, 44000 Nantes, Francouzská republika

Jean-Patrice Poirier, Nar. 21.3.1949

člen

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

27, rue du Général Delestraint, Paříž, Francouzská republika

Michele Moriette

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

nar. 30.8.1949 do 19. 11. 1998 od 15. 1. 1997

rue de Charles Infroit 2, Andressy, Francouzská republika

Jean-Francois Rohard

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

nar. 18.2.1953 do 12. 10. 1998 od 15. 1. 1997

rue de la Pompe 147, Paris, Francouzská republika

Jean-Francois Rohard

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 1. 1997

rue de la Pompe 147, Paris,Francie, Česká republika

Michele Moriette

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 1995 - Poslední vztah: 15. 1. 1997

rue de Charles Infroit 2, Andressy,Francie, Česká republika

Philippe Cossard

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 1995 - Poslední vztah: 21. 9. 1995

Kuželova 570, Praha 9, Česká republika

Roger Jourdan

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 5. 1995

nar. 17.12.1949 do 25. 5. 1995 od 6. 8. 1993

28 rue de Paradise, Paris 10, Česká republika

Jean - Louis Diefenbacher

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

nar. 8.1.1945 do 12. 10. 1998 od 6. 8. 1993

19 rue du St. Finlay, Paris 5, Česká republika

Alain Franchi

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

nar. 17.8.1954 do 12. 10. 1998 od 6. 8. 1993

7 rue dela Belle Feuille, 92100 Boulogne Billancourt, Česká republika

Jean - Francois Verjat

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 1993 - Poslední vztah: 21. 9. 1995

nar. 16.6.1949 do 21. 9. 1995 od 6. 8. 1993

21 rue de 1 abbé Carton, Česká republika

Další vztahy firmy VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Akcionáři

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.

La Boetie 21, Francouzská republika, Paříž, 750 08

od 16. 3. 2018

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.

Avenue Kleber 36-38, Francouzská republika, Paříž, 750 16

do 16. 3. 2018 od 8. 9. 2015

VEOLIA VODA S.A.

Francouzská republika

do 8. 9. 2015 od 3. 8. 2006

VEOLIA WATER PRAGUE S.A.

Francouzská republika

do 3. 8. 2006 od 1. 6. 2005

COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Francouzská republika

do 1. 6. 2005 od 5. 11. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 8. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 5. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 8. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).