Hlavní navigace

VIGO Finance a.s.

Firma VIGO Finance a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19894, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 107 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

03257282

Sídlo:

U průhonu 1589/13a, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

4. 8. 2014

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
70100 Činnosti vedení podniků
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 19894, Městský soud v Praze

Obchodní firma

VIGO Finance a.s. od 8. 4. 2015

Obchodní firma

VIGO Finance a.s. do 8. 4. 2015 od 3. 4. 2015

Obchodní firma

VIGO Finance a.s. do 3. 4. 2015 od 9. 2. 2015

Obchodní firma

VIGO Finance a.s. do 9. 2. 2015 od 4. 8. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 4. 8. 2014

adresa

U průhonu 1589/13a
Praha 17000 od 4. 8. 2014

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 8. 2014

Ostatní skutečnosti

Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve než bude souhlas udělen. od 8. 4. 2015

Dne 11.2.2015 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen; (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 43.200.000,- Kč, slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu; zvýšení bude provedeno výlučně peněžitým vkladem; (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: - 26.800.000, slovy: dvacet šest milionů osm set tisíc, kusů kmenových akcii na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, slovy: jedna koruna česká, (dále též jen Akcie 1), - 1.640.000, slovy: jeden milion šest set čtyřicet tisíc, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč, slovy: deset korun českých, (dále též jen Akcie 2"); (iv) jediný akcionář Společnosti se před tímto rozhodnutím vzdal svého přednostního práva upsat Akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu postupem dle ustanovení § 490 ZOK; (v) určuje se, že všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu Jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci; upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinou osobou než Jediným akcionářem se nepřipouští; pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 až 483 ZOK; (vi) Jediný akcionář upíše Akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy, která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 479 ZOK; (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií Jediným akcionářem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí pět dnů od doručení návrhu písemné smlouvy o upsání Akcií Jedinému akcionáři; návrh smlouvy o úpisu Akcií musí obsahovat údaje dle ustanovení § 47 9 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému akcionáři jako předem určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozo rněním pro Jediného akcionáře, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem n a toto zvýšení základního kapitálu neúčinné; (viii) celková výše emisního kursu všech upisovaných Akcií 1 činí 52.600.000,- Kč, slovy: padesát dva milionů šest set tisíc korun českých, a rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných Akcií 1 a jejich emisním kursem pak tvoří emisní ážio; celková výše e misního ážia všech upisovaných Akcií 1 tak činí 25.800.000,- Kč, slovy: dvacet pět milionů osm set tisíc korun českých; (ix) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie 2 činí 10,- Kč, slovy: deset korun českých, a emisní ážio je nulové; celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií 2 tak činí 16.400.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých; (x) lhůta pro splacení emisního kursu Akcií se stanoví do 6.3.2015, slovy: šestého března roku dva tisíce patnáct; na bankovní účet emitenta, který je veden u Raiffeisenbank a.s., pod číslem 8168872001/5500 v měně CZK. do 8. 4. 2015 od 8. 4. 2015

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti VIGO Epsilon s.r.o., IČ: 02716551, se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 222888, a k přechod u jejího jmění na nástupnickou společnost VIGO Finance a.s., IČ: 03257282, se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19894. Společnost VIGO Finance a.s. tak vs toupila do právního postavení společnosti VIGO Epsilon s.r.o. od 9. 2. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 4. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 4. 8. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 107 200 000 Kč

od 8. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 64 000 000 Kč

do 8. 4. 2015 od 9. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 2. 2015 od 4. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 26 800 000 od 8. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 1 640 000 od 8. 4. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 630 od 9. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 2 od 4. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 9. 2. 2015 od 4. 8. 2014

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2020

vznik členství: 5. 8. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2017

Člen představenstva třídy V. od 8. 3. 2020

Ke dvoru 858/25, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Libor Matura

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 23. 5. 2018

Člen představenstva třídy V. od 3. 7. 2018

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Pavel Jakoubek

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 23. 5. 2018

Člen představenstva třídy O. od 3. 7. 2018

Severní I 1495/35, Praha, 141 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Odyssey 44, a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Liferoad a.s.

  Na příkopě 859/22, Praha, 110 00

Hani Himmat

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 23. 5. 2018

Člen představenstva třídy O. od 3. 7. 2018

Nad Turbovou 459/20, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2020

vznik členství: 5. 8. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2017

Člen představenstva třídy V. do 8. 3. 2020 od 3. 7. 2018

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Martin Frko

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 5. 8. 2017

zánik členství: 22. 5. 2018

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Martin Frko

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 5. 8. 2017

zánik členství: 22. 5. 2018

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Robert Dohnal

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 5. 8. 2017

zánik členství: 22. 5. 2018

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Robert Dohnal

Člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 5. 8. 2017

zánik členství: 22. 5. 2018

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 5. 8. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2017

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 5. 8. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2017

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Martin Frko

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2017

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Martin Frko

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2017 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2017

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2017

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2017

Točitá 1902/36, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2017

vznik funkce: 2. 3. 2015

zánik funkce: 4. 8. 2017

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2017

vznik funkce: 2. 3. 2015

zánik funkce: 4. 8. 2017

Ke Kulišce 2618/1g, Praha, 164 00, Česká republika

Pavel Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 2. 3. 2015

Ke Kulišce 2618/1g, Praha 6, 164 00, Česká republika

Martin Frko

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 4. 8. 2014

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Martin Frko

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2017

vznik členství: 4. 8. 2014

Vacínovská 831/6, Praha, 158 00, Česká republika

Robert Dohnal

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 4. 8. 2014

Olbrachtova 1058/48, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Řehák

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 4. 2015

vznik členství: 4. 8. 2014

Ke Kulišce 2618/1g, Praha 6, 164 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, přičemž jeden z těchto členů musí být členem představenstva třídy O a druhý člen musí být členem představenstva třídy V.

od 3. 7. 2018

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

do 3. 7. 2018 od 4. 8. 2014

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Martin Frko

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 23. 5. 2018

náměstí Junkových 2870/4, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Kúšik

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 23. 5. 2018

vznik funkce: 23. 5. 2018

Šermířská 2385/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Libor Matura

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 5. 8. 2017

zánik členství: 22. 5. 2018

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Libor Matura

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2018 - Poslední vztah: 3. 7. 2018

vznik členství: 5. 8. 2017

zánik členství: 22. 5. 2018

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Libor Matura

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2017

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Libor Matura

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 4. 8. 2017

Na Vyhlídce 365, Babice, 251 01, Česká republika

Další vztahy firmy VIGO Finance a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 8. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 8. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).