Hlavní navigace

Vítězné náměstí s.r.o.

Firma Vítězné náměstí s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 258892, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 52 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28511441

Sídlo:

Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

8. 1. 2009

DIČ:

CZ28511441

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 258892, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Vítězné náměstí a.s. od 8. 1. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 8. 1. 2009

adresa

Na Florenci 2116/15
Praha 11000 od 12. 10. 2016

adresa

Opletalova 1603/57
Praha 11000 do 12. 10. 2016 od 16. 3. 2016

adresa

Evropská 2690/17
Praha 6 16000 do 16. 3. 2016 od 8. 1. 2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 1. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 4. 6. 2016 od 8. 1. 2009

Ostatní skutečnosti

Společnost změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným na základě projektu přeměny ze dne 24. února 2016. od 4. 6. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 4. 6. 2016 od 16. 3. 2016

Počet členů dozorčí rady: 1 do 4. 6. 2016 od 16. 3. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 16. 3. 2016 od 11. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 16. 3. 2016 od 11. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 4. 6. 2016 od 11. 9. 2014

Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií Společnosti za následujících podmínek: 1. Způsob a rozsah zvýšení Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu, která bude činit 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), při čemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejprve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím předn ostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, z nichž bude příslušný upisovatel vybrán níže uvedeným způsobem. 2. Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 300 nových kmenových akcií znějících na jméno každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, vydaných v listinné podobě, s omezenou převoditelností akcií ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společ nosti. Toto platí jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem s tím, že v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku budou nové akcie nabídnuty nejprve k upsání stávají cím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. S nově upisovanými akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva a jejich vydání nebude mít žádný vliv na práva s akciemi dříve vydanými. Emisní kurs jedné nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Emisní kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 3. Místo a lhůta pro upsání akcií 3.1. Úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu: Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou akcionáři Společnosti v sídle Společnosti, na adrese Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 00, a to vždy pracovní dny od 10:00 hod. do 15:00 hod. ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku). Toto oznámení představenstva Společnosti bude odesláno na adresu akcionářů Společnosti uved enou v seznamu akcionářů Společnosti, a to do 2 pracovních dnů po dni, kdy mimořádná valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a současně bude zveřejněno v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat tři nové akcie každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 3.2. Úpis nových akcií předem určeným zájemcem: Nové akcie, které nebudou v určené lhůtě upsány s využitím přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou všechny osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě Společnosti konané dne 3. prosin ce 2009. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit dva týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva Společnosti, jehož přílohou bude vzor návrhu smlouvy o upsání vše ch akcií, a které bude zasláno všem předem určeným zájemcům do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií na jejich adresu dle výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva. 4. Způsob splácení emisního kursu Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií Společnosti tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií Společnosti byla připsána na zvláštní účet Společnosti, vedený u společnosti PPF banka a.s., čísl o účtu 2009940014/6000, ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne účinného úpisu nových akcií Společnosti, tj. od účinného úpisu do listiny upisovatelů v případě úpisu nových akcií s využitím přednostního práva, resp. ode dne nabytí účinnosti smlouvy o up sání akcií v případě úpisu nových akcií předem určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií Společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. do 5. 1. 2010 od 11. 12. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

od 29. 11. 2019

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 29. 11. 2019 od 4. 6. 2016

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 4. 6. 2016 od 5. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 1. 2010 od 25. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 8. 2009 od 8. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 400 do 4. 6. 2016 od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 400 do 11. 9. 2014 od 11. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 400 do 11. 8. 2011 od 5. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 5. 1. 2010 od 8. 1. 2009

Statutární orgán

4 fyzické osoby

František Dombek

jednatel B

První vztah: 12. 10. 2016

vznik funkce: 4. 8. 2016

Písčitá 196, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Palička

jednatel A

První vztah: 12. 10. 2016

vznik funkce: 4. 8. 2016

Nerudova 218/30, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Jan Kolací

jednatel B

První vztah: 12. 10. 2016

vznik funkce: 4. 8. 2016

Arbesova 776, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Musil

jednatel A

První vztah: 12. 10. 2016

vznik funkce: 4. 8. 2016

Jevanská 1453/8, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Kolací

jednatel

První vztah: 4. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik funkce: 4. 6. 2016

zánik funkce: 4. 8. 2016

Arbesova 776, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Ing. Jan Kolací

jednatel

První vztah: 4. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik funkce: 4. 6. 2016

zánik funkce: 4. 8. 2016

Arbesova 776, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Ing. Jan Kolací

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2016

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 4. 6. 2016

vznik funkce: 16. 2. 2016

zánik funkce: 4. 6. 2016

Arbesova 776, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Ing. Jan Kolací

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2016

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 4. 6. 2016

vznik funkce: 16. 2. 2016

zánik funkce: 4. 6. 2016

Arbesova 776, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Jiří Tošek

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 15. 2. 2016

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 15. 2. 2016

Terasy IV 1214, Unhošť, 273 51, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jiří Tošek

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 15. 2. 2016

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 15. 2. 2016

Terasy IV 1214, Unhošť, 273 51, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Kateřina Jirásková

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 8. 1. 2013

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

Zvonická 710/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Kateřina Jirásková

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 8. 1. 2013

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

Zvonická 710/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jiří Tošek

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2014

vznik členství: 1. 1. 2012

vznik funkce: 2. 1. 2012

Terasy IV 1214, Unhošť, 273 51, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Jan Chromeček

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

Ružinovská 1227/16, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jan Chromeček

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

Ružinovská 1227/16, Praha 4, 142 00, Česká republika

Martin Pawinger

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 14. 7. 2011

Topolová 912, Milovice, 289 24, Česká republika

Ing. Václav Pátek

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 14. 7. 2011

vznik funkce: 18. 1. 2011

zánik funkce: 14. 7. 2011

Havlíčkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Martin Soukup

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 11. 1. 2011

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 11. 1. 2011

Čílova 1803/2, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Pavel Horák

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 7. 1. 2013

vznik funkce: 8. 1. 2009

Nad Vernerákem 1579/9, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Tomáš Krones

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 1. 2012

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2011

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2011

K Zeleným domkům 1267/30a, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jindřich Archalous

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 11. 2011

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 31. 10. 2011

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 31. 10. 2011

K Safině 776, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Ascherl

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 11. 1. 2011

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 11. 1. 2011

Lomená 328/27, Praha 6, 162 00, Česká republika

Při právním jednání, u něhož hodnota penězi ocenitelného plnění (tj. převáděného majetku nebo poskytovaných služeb, výše úvěru, výše zajišťované pohledávky) nepřevyšuje částku 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), jedná každý jednatel A samos tatně, při překročení této částky jednají společně vždy jeden jednatel A a jeden jednatel B. U opakujících se plnění se hodnotou rozumí souhrnná hodnota plnění za jeden kalendářní rok.

od 12. 10. 2016

Jménem společnosti jedná jednatel samostatně.

do 12. 10. 2016 od 4. 6. 2016

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

do 4. 6. 2016 od 16. 3. 2016

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 16. 3. 2016 od 11. 9. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Společnost může zavazovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 11. 9. 2014 od 11. 8. 2011

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo a to buď společně čtyři členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva.

do 11. 8. 2011 od 22. 2. 2010

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo a to buď společně čtyři členové představenstva nebo společně předseda a místořpedseda představenstva.

do 22. 2. 2010 od 8. 1. 2009

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Pavel Hellebrand

První vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 15. 7. 2011

Wassermannova 1145/11, Praha 5, 152 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Marie Tikalová

členka dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2016

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 4. 6. 2016

vznik funkce: 16. 2. 2016

zánik funkce: 4. 6. 2016

Čáslavská 1791/1, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  MIDATANER a.s.

  Opletalova 1603/57, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

JUDr. Marie Tikalová

členka dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2016

vznik členství: 16. 2. 2016

zánik členství: 4. 6. 2016

vznik funkce: 16. 2. 2016

zánik funkce: 4. 6. 2016

Čáslavská 1791/1, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  MIDATANER a.s.

  Opletalova 1603/57, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Kateřina Čiháková

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 10. 1. 2015

zánik členství: 15. 2. 2016

vznik funkce: 12. 1. 2015

zánik funkce: 15. 2. 2016

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Tuček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 10. 1. 2015

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

Schnirchova 186/25, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Tuček

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 10. 1. 2015

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

Schnirchova 186/25, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Kateřina Čiháková

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 10. 1. 2015

zánik členství: 15. 2. 2016

vznik funkce: 12. 1. 2015

zánik funkce: 15. 2. 2016

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Tuček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 9. 1. 2010

zánik členství: 9. 1. 2015

Schnirchova 186/25, Praha, 170 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Pavel Hellebrand

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2016

vznik členství: 15. 7. 2011

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

Wassermannova 1145/11, Praha, 152 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Kateřina Čiháková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 9. 1. 2010

zánik členství: 9. 1. 2015

vznik funkce: 15. 7. 2011

zánik funkce: 9. 1. 2015

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Kateřina Čiháková

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2013

vznik členství: 9. 1. 2010

vznik funkce: 15. 7. 2011

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Hellebrand

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 15. 7. 2011

Wassermannova 1145/11, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. arch. Eva Smutná

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 14. 7. 2011

Na Břevnovské pláni 49, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Tuček

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 9. 1. 2010

Schnirchova 186/25, Praha 7, 170 00, Česká republika

MUDr. Věroslav Gebouský

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 9. 1. 2010

zánik členství: 14. 7. 2011

vznik funkce: 19. 1. 2010

zánik funkce: 14. 7. 2011

K Červenému vrchu 246/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Ivan Hrůza

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 9. 1. 2010

zánik členství: 14. 7. 2011

Mládeže 1640/20, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. René Pekárek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 9. 1. 2010

zánik členství: 14. 7. 2011

Na Čihadle 839/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr.Ing. Oldřich Kužílek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 9. 1. 2010

zánik členství: 11. 1. 2011

Radčina 518/6, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Kateřina Čiháková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 9. 1. 2010

zánik členství: 14. 7. 2011

vznik funkce: 19. 1. 2010

zánik funkce: 14. 7. 2011

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Kateřina Čiháková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2010

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 8. 1. 2010

Nad Bahnivkou 213, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. René Pekárek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2010

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 8. 1. 2010

Na Čihadle 839/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr.Ing. Oldřich Kužílek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2010

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 8. 1. 2010

Radčina 518/6, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Martin Tuček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2010

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 8. 1. 2010

Schnirchova 186/25, Praha 7, 170 00, Česká republika

MUDr. Věroslav Gebouský

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2010

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 8. 1. 2010

K Červenému vrchu 246/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Ivan Hrůza

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2010

vznik členství: 8. 1. 2009

zánik členství: 8. 1. 2010

vznik funkce: 8. 1. 2009

zánik funkce: 8. 1. 2010

Mládeže 1640/20, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Kateřina Čiháková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2009 - Poslední vztah: 25. 8. 2009

vznik členství: 8. 1. 2009

vznik funkce: 8. 1. 2009

Litoměřická 583/19, Praha 9, 190 00, Česká republika

Další vztahy firmy Vítězné náměstí s.r.o.

PPF reality a.s.

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

PPF Real Estate Holding B.V.

Strawinskylaan 933, Nizozemské království, Amsterdam

do 16. 3. 2016 od 24. 6. 2013

PPF reality a.s., IČ: 29030072

Evropská 2690/17, Česká republika, Praha 6, 160 41

do 24. 6. 2013 od 11. 8. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 1. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 1. 2009

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).