Hlavní navigace

VÍTKOVICE ÚAM a.s.

Firma VÍTKOVICE ÚAM a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4189, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28594771

Sídlo:

Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice, 703 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 7. 2009

DIČ:

CZ28594771

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72192 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4189, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

VÍTKOVICE ÚAM a.s. od 20. 7. 2009

Obchodní firma

VÍTKOVICE ÚAM a.s. od 20. 5. 2015

Obchodní firma

VÍTKOVICE ÚAM a.s. do 20. 5. 2015 od 4. 3. 2015

Obchodní firma

VÍTKOVICE ÚAM a.s. do 4. 3. 2015 od 27. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 20. 7. 2009

adresa

Ruská 2887/101
Ostrava 70300 od 14. 3. 2014

adresa

Ruská 2887/101
Ostrava 70602 do 9. 1. 2014 od 20. 7. 2009

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 7. 2009

Ostatní skutečnosti

Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty minulých let takto: 1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 7.000.000,- Kč (slovy: sedm miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen poměrným snížením nominální hodnoty akcií, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887 /101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302, takto: 1)Snížení nominální hodnoty 8 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, Emise: 2 - série D, čísla akcií 000001-000008 z 1.000.000,- Kč na 300.000,- Kč u každé akcie 2)Snížení nominální hodnoty 1 ks kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, Emise: 1 - série A, číslo akcie 000001 z 1.000.000,- Kč na 300.000,- Kč 3)Snížení nominální hodnoty 8 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, Emise: 1 - série B, čísla akcií 000001-000008 z 100.000,- Kč na 30.000,- Kč u každé akcie 4)Snížení nominální hodnoty 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, Emise: 1 - série C, čísla akcií 000001-000020 z 10.000,- Kč na 3.000,- Kč u každé akcie 2.Účelem a důvodem pro snížení základního kapitálu je potřeba částečné úhrady ztráty ve výši 7 351 583,65,- Kč vykázané v účetní závěrce zpracované k 31. 12. 2014 v rubrice neuhrazená ztráta minulých let (v rozsahu 6 533 571,47 Kč), v rubrice jiný výslede k hospodaření minulých let (v rozsahu 620 000 Kč) a v rubrice hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (v rozsahu 220 305,14 Kč), ohledně níž valná hromada společnosti konaná dne 25. června 2015 rozhodla, že tato ztráta má být převedena na účet neuhraz ené ztráty minulých let. Tato valná hromada rozhodla o převedení zůstatku rezervního fondu (v rozsahu 22 292,96 Kč) na účet neuhrazená ztráta minulých let, čímž byla celková ztráta snížena na výše uvedenou výši 7 351 583,65 Kč. 3.Celá částka ve výši 7.000.000,00 Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let. 4.Jediný akcionář předloží představenstvu společnosti akcie k výměně/vyznačení změny jmenovité hodnoty do 3 měsíců ode dne zapsání snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. od 6. 1. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 14. 2. 2017 od 9. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 14. 2. 2017 od 20. 2. 2014

1. Jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. při výkonu působnosti valné hromady VÍTKOVICE ÚAM a.s. r o z h o d l o z v ý š e n í základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s. ze stávajících 2,000.000,-- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 8,000.000,-- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) na 10,000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se n e p ř i p o u š t í . 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 8 ks (slovy: osmi kusy) akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá. 3. Informace o přednostním právu se neupravuje, neboť se jediný akcionář společnost VÍTKOVICE, a.s. podle § 204a, odst. 7 obch.zák. vzdal svého zákonného přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 4. Všechny nové akcie (všechny akcie, které nejsou upisovány s využitím přednostního práva) budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - společnosti VÍTKOVICE, a.s., sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v ob chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 302 za následujících podmínek: - Akcionář VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ruská 2887/101, Ostrava - Vítkovice, PSČ 706 02, IČ 451 93 070, upíše 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun česk ých) každá akcie, s emisním kurzem, který je roven jmenovité hodnotě akcií, tj. 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii. 5. Všechny nové akcie společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s. lze upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to v sídle společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 285 94 771, za psané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 4189. Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty oznámí společnost VÍTKOVICE ÚAM a.s předem určenému zájemci doporučeným dopisem odeslaným na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) u akcií se jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). 7. Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 30 dnů ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVI CE ÚAM a. s., číslo účtu 43-6979940267/0100, vedený u Komerční banky, a.s. Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 8. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. do 5. 8. 2010 od 26. 7. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 6. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 6. 1. 2016 od 5. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 8. 2010 od 20. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 300 000 Kč, počet: 9 od 6. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 000 Kč, počet: 8 od 6. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 000 Kč, počet: 20 od 6. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 9 do 6. 1. 2016 od 5. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 do 5. 8. 2010 od 20. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 8 do 6. 1. 2016 od 20. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 20 do 6. 1. 2016 od 20. 7. 2009

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Lubomír Gogela

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 21. 6. 2017

Krčmarských 403/20, Ostrava, 724 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Rodan Broskevič

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

doc. Ing. Jiří Pospíšil Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 24. 6. 2016

Absolonova 806/11, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

vznik funkce: 14. 12. 2015

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Michálek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

Mariánskohorská 2746/17, Ostrava, 702 00, Česká republika

Mgr. Pavel Filipčík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2015

Zikova 2113/22, Brno, 628 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Rodan Broskevič

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2017 - Poslední vztah: 26. 9. 2017

vznik členství: 11. 1. 2017

zánik členství: 21. 6. 2017

Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

doc. Ing. Jiří Pospíšil Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 24. 6. 2016

zánik členství: 11. 1. 2017

Absolonova 806/11, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Jan Světlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 11. 1. 2017

vznik funkce: 14. 12. 2015

zánik funkce: 11. 1. 2017

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jiří Michálek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 11. 1. 2017

Mariánskohorská 2746/17, Ostrava, 702 00, Česká republika

Mgr. Pavel Filipčík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 23. 6. 2016

Zikova 2113/22, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jan Světlík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jiří Michálek

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 16. 12. 2010

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 27. 11. 2015

Mariánskohorská 2746/17, Ostrava, 702 00, Česká republika

Jiří Michálek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Muglinovská 205/80, Ostrava, 712 00, Česká republika

Jaroslav Borák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 13. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2015

Janýrova 3227/3, Praha, 100 00, Česká republika

Jan Světlík

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 13. 7. 2010

zánik členství: 25. 6. 2015

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jiří Michálek Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Muglinovská 205/80, Ostrava, 712 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Borák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 13. 7. 2010

Janýrova 3227/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jiří Michálek Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 16. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Muglinovská 80, Ostrava, 712 00, Česká republika

Ing. Jan Světlík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 13. 7. 2010

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jan Světlík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 13. 7. 2010

Veleslavínova 1766/13, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Borák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 13. 7. 2010

Janýrova 3/3227, Praha 10, 100 00, Česká republika

Prof. Ing. Vlastimil Křupka DrSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 13. 7. 2010

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 13. 7. 2010

Hroznová 425/53, Brno, 603 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Zdeněk Vomočil Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 21. 12. 2016

náměstí Antonie Bejdové 1791/5, Ostrava, 708 00, Česká republika

Mgr. Rodan Broskevič

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 4. 5. 2016

vznik funkce: 10. 5. 2016

Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Richard Nekvasil Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Husova 121, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Břetislav Nitka

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 1. 4. 2015

U Březinek 1277, Vratimov, 739 32, Česká republika

PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 27. 1. 2015

vznik funkce: 13. 2. 2015

Machkova 1643/4, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  VTK SPECIAL a.s.

  Václavské náměstí 773/4, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

RNDr. Miroslav Kawalec

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 22. 4. 2014

vznik funkce: 22. 4. 2014

Hlavní třída 241/2b, Havířov, 736 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Rodan Broskevič

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 4. 5. 2016

zánik členství: 11. 1. 2017

vznik funkce: 10. 5. 2016

zánik funkce: 11. 1. 2017

Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

Ing. Richard Nekvasil Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 21. 12. 2016

Husova 121, Náměšť nad Oslavou, 675 71, Česká republika

Ing. Břetislav Nitka

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 2015 - Poslední vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

U Březinek 1277, Vratimov, 739 32, Česká republika

PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 27. 1. 2015

zánik členství: 3. 5. 2016

vznik funkce: 13. 2. 2015

zánik funkce: 3. 5. 2016

Machkova 1643/4, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Peter Suchý

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 17. 12. 2014

zánik členství: 31. 3. 2015

Švédská 652/27, Ostrava, 712 00, Česká republika

Ing. Jakub Gottvald Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 22. 4. 2014

zánik členství: 30. 11. 2014

Hrázka 612/22, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Michal Balos

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 20. 12. 2013

zánik členství: 27. 1. 2015

vznik funkce: 22. 4. 2014

zánik funkce: 27. 1. 2015

Konradova 2214/15, Brno, 628 00, Česká republika

RNDr. Miroslav Kawalec

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2017

vznik členství: 22. 4. 2014

zánik členství: 11. 1. 2017

vznik funkce: 22. 4. 2014

zánik funkce: 11. 1. 2017

Hlavní třída 241/2b, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Michal Balos

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 20. 12. 2013

Konradova 2214/15, Brno, 628 00, Česká republika

Pavel Filipčík

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 2. 2014

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 20. 12. 2013

Zikova 2113/22, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Kawalec

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 22. 4. 2014

Hlavní třída 241/2b, Havířov, 736 01, Česká republika

Stanislav Vejvoda

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 22. 4. 2014

Díly 241, Rebešovice, 664 61, Česká republika

RNDr. Miroslav Kawalec

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 22. 4. 2014

Hlavní třída 241/2b, Havířov, 736 01, Česká republika

Mgr. Pavel Filipčík

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 20. 12. 2013

Zikova 2113/22, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Vladimír Dostál

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2011 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 20. 11. 2011

Na Bučině 45/10, Ostrava, 713 00, Česká republika

Prof. Ing. Stanislav Vejvoda CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 22. 4. 2014

Díly 241, Rajhrad, 664 61, Česká republika

RNDr. Miroslav Kawalec

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

vznik funkce: 20. 7. 2009

zánik funkce: 22. 4. 2014

Hlavní třída 2b/241, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Václav Dostál

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 8. 8. 2011

vznik členství: 20. 7. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

Smetanova 772, Studénka, 742 13, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně člen představenstva.

od 14. 2. 2017

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 14. 2. 2017 od 9. 6. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 9. 6. 2014 od 9. 1. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 9. 1. 2014 od 20. 7. 2009

Další vztahy firmy VÍTKOVICE ÚAM a.s.

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 27. 6. 2018

Ostrava 3020, 703 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Halina Ryšková

  místopředseda dozorčí rady

  28. října 1925, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

 • JUDr. Matej Zachveja

  předseda dozorčí rady

  Jaromíra Šamala 1203/5a, Ostrava, 725 25, Česká republika

 • Mgr. Pavel Štefánik

  místopředseda představenstva

  Za Křížem 772, Krmelín, 739 24, Česká republika

 • Mgr. Rodan Broskevič

  předseda představenstva

  Jabloňová 440, Dolní Lhota, 747 66, Česká republika

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 9. 1. 2014 - Poslední vztah: 27. 6. 2018

Ostrava 3020, 703 00

VÍTKOVICE, a.s.

První vztah: 20. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 1. 2014

Ostrava 3020, 703 00

Akcionáři

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Česká republika, Ostrava, 703 00

od 27. 6. 2018

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská 2887/101, Česká republika, Ostrava, 703 00

do 27. 6. 2018 od 9. 1. 2014

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070

Ruská, Česká republika, Ostrava, 706 02

do 9. 1. 2014 od 20. 7. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 7. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 7. 2009

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).