Hlavní navigace

Vlčnovská zemědělská a.s.

Firma Vlčnovská zemědělská a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3330, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 101 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26217074

Sídlo:

Vlčnov 1234, 687 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 6. 2000

DIČ:

CZ26217074

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
10110 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
25720 Výroba zámků a kování
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3330, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Vlčnovská zemědělská a.s. od 20. 6. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 20. 6. 2000

adresa

1234
Vlčnov 68761 od 24. 8. 2015

Předmět podnikání

hostinská činnost od 4. 5. 2021

řeznictví a uzenářství od 4. 5. 2021

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 4. 5. 2021

zemědělská výroba od 1. 8. 2016

zámečnictví, nástrojářství od 26. 7. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 26. 7. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 7. 2010

řeznictví a uzenářství do 1. 8. 2016 od 26. 7. 2010

truhlářství, podlahářství do 4. 5. 2021 od 26. 7. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 4. 5. 2021 od 26. 7. 2010

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 11. 7. 2005

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 11. 7. 2005 od 29. 11. 2000

opravy silničních vozidel od 20. 6. 2000

zemědělská výroba, včetně produkce nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem jejich zpracování nebo dalšího prodeje do 26. 7. 2010 od 20. 6. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 26. 7. 2010 od 20. 6. 2000

opravy ostatních dopravních prostředků do 26. 7. 2010 od 20. 6. 2000

zámečnictví do 26. 7. 2010 od 20. 6. 2000

truhlářství do 26. 7. 2010 od 20. 6. 2000

řeznictví, uzenářství do 26. 7. 2010 od 20. 6. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod) do 26. 7. 2010 od 20. 6. 2000

hostinská činnost do 1. 8. 2016 od 20. 6. 2000

Předmět činnosti

zemědělská výroba, včetně produkce nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem jejich zpracování nebo dalšího prodeje do 1. 8. 2016 od 26. 7. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 3. 9. 2020 rozhodla takto: a) Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 1234, 687 61 Vlčnov, IČO 26217074, (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857, (dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94.829.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a po čet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, j aký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 93,890 %. b) Přechod akcií: Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění: Výši protiplnění v penězích, již hlavní akcionář doložil podle § 376 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem jako přiměřenou za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menši nových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, určuje valná hromada tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.065,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, protiplnění ve výši 10.650,- Kč za každou jednu akcii o jmenovit é hodnotě 10.000,- Kč, protiplnění ve výši 53.249,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Znaleckým posudkem, jímž je přiměřenost tohoto protiplnění doložena, je znalecký posudek č. 1395/107/2020 ze dne 16.7.2020 vypracovaný společnos tí BDO ZNALEX, s.r.o., se sídlem na adrese Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 27758419, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě pr otiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnos ti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, to znamená nejpozději do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 10. 12. 2020 od 4. 9. 2020

Zapisuje se úplné znění stanov společnosti přijaté na valné hromadě dne 18.06.2010. do 29. 12. 2014 od 26. 7. 2010

Zapisuje se úplné nové znění stanov společnosti, přijaté na valné hromadě dne 23.června 2006. do 29. 12. 2014 od 31. 7. 2006

Zapisuje se úplné nové znění stanov společnosti přijaté na valné hromadě dne 17.06.2005. do 29. 12. 2014 od 11. 7. 2005

B. Usnesení o zvýšení základního jmění z Rozhodnutí jediného akcionáře nahrazujícího působnost valné hromady, ze dne 22.9.2000: do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

1. Základní jmění se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma, a podoba nově upisovaných akcií: - počet nových akcií: 5.927 ks - jmenovitá hodnota nových akcií je: 1664 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč/1 ks 1393 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 ks 2870 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks - druh nových akcií: kmenové akcie - forma nových akcií: akcie na jméno - podoba nových akcií: listinné akcie do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

3. V souladu s čl. VIII. odst. 3 stanov nově upsané akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře - Výrobně obchodního družstva, se sídlem ve Vlčnově, ul. Nivnická, IČO 00141291, protože se jedná o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady. do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

4. Všechny upisované akcie budou upsány jediným akcionářem - Výrobně obchodním družstvem, se sídlem ve Vlčnově, ul. Nivnická, IČO 00141291. do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

5. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva: Místo: sídlo obch. společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., Vlčnov 1234 Lhůta: do 60ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku KOS v Brně Emisní kurs upisovaných akcií: 111.158.182,- Kč do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

6. Vydání nového druhu akcií se neschvaluje. do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem takto: Předmět vkladu a výše jeho ocenění: 7.1. nehmotný investiční majetek v celkové výši 100.774,- Kč, který tvoří - software..................................92.646,- Kč - jiný nehmotný investiční majetek.......... 8.128,- Kč 7.2. hmotný investiční majetek v celkové výši 68.291.494,- Kč a je tvořen: - pozemky...................................75.840,- Kč Jedná se o tyto pozemky v obci a k.ú. Vlčnov, které jsou takto zapsány na LV č. 18 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti, pracoviště Uherský Brod: pozemek parc. č. 3722/4 o výměře 280 m2, zastavěná plocha pozemek parc. č. 3727/14 o výměře 263 m2, zastavěná plocha pozemek parc. č. 3727/30 o výměře 14 m2, zastavěná plocha pozemek parc. č. 3727/135 o výměře 460 m2, zastavěná plocha pozemek parc. č. 3727/70 o výměře 919 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 3727/71 o výměře 800 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 3727/72 o výměře 643 m2, ostatní plocha pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr, parc.č. 5594/36 o výměře 413 m2 - budovy, haly a stavby..................34.031.080,- Kč do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

Jedná se o tyto nemovitosti v obci a k.ú. Vlčnov, které jsou takto zapsány na LV č. 18 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti, pracoviště Uherský Brod: * zemědělská hosp. budova (administrativní budova + garáže) na pozemcích parc. č. 3703/1,2, * zemědělská hosp. budova (kravín č. 3), * zemědělská hosp. budova (kravín č. 1), na pozemcích parc. čísla 3713/1,2,3 * součástí této budovy je výběh pro dobytek, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, a který je blíže popsán ve znaleckých posudcích na straně 8 a označen pod poř. č. 4 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (kravín č. 4), na pozemcích p.č. 3716/1-10 * součástí této budovy je SZ sklad píce u kravína č. 4, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, a který je blíže popsán ve znaleckých posudcích na straně 9 a označen pod poř. č. 6 * součástí této budovy je JV sklad píce u kravína č. 4, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, a který je blíže popsán ve znaleckých posudcích na straně 9, 10 a označen pod poř. č. 7 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (odchovna dobytka), na pozemcích p.č. 3710/1,2 * součástí této budovy je sklad u odchovny dobytka, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, a který je blíže popsán ve znaleckých posudcích na straně 10,11 a označen pod poř.č. 9 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (výkrm vepřů), na pozemcích p.č. 3722/1-8 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (sýpka + posklizňová linka + sklad strojů), na pozemcích jiného vlastníka, parc.č. 3707/1-5 * součástí sýpky je buňka sociální, která se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích a je popsána na straně 24 a označena pod č. 35) do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (míchárna krmiv), na pozemku jiného vlastníka parc. č. 3704 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (sklad krmiv), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3709/1,2 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* budova - občanská vybavenost (sklad masny + prodejna masa), na pozemku jiného vlastníka parc. č. 3674/3 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (porodna prasnic č. 3), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3721/1-4 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (porodna prasnic č. 2), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3720/1-5 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (sklad pneu), na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3705/1 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (kravín č.2), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3714/1,2 * součástí této budovy je severní a jižní výběh, který se nezapisuje do katastru nemovitostí a který je ve znaleckých posudcích popsán na straně 17 a označen pod poř. č. 1920 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (porodna prasnic č. 2), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3719/1-5 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (odchovna telat), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3711/1,2 * součástí této budovy je severní a jižní výběh, který se nezapisuje do katastru nemovitostí a který je ve znaleckých posudcích popsán na straně 27, 28 a označen pod poř.č. 27, 28 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (administrativní dřevák), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3727/6,7,8 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (budova váhy + elektrodílna a rozvodna), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3708/1,2 * součástí této budovy je elektrodílna a rozvodna, která se nezapisuje do katastru nemovitostí a která je popsána ve znal. posudcích na straně 19 a označena pod poř.č. 23 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (soc. zařízení), na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3727/38 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (kotelna a uhelna), na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3705/2 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (víceúčelový sklad), na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3727/12-30 * součástí této budovy je místnost pro rozvaděč, který se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích je popsán na straně 26,27 a označen pod poř. č. 39 * součástí této budovy je přístavek u víceúčelového skladu, který se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích je popsán na straně 28 a označen pod poř.č. 41 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (sklad HSV), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3727/31-34 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* budova - občanská vybavenost (bytovka) čp. 52, na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3674/4 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* budova - občanská vybavenost (prodejna potravin), na pozemku jiného vlastníka parc. č. 3674/2 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (dojírna), na vlastním pozemku parc.č. 3727/135 do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

* zemědělská hosp. budova (oprav. hala), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3727/4,5 * součástí budovy je sociální zázemí, které se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích je popsán na straně 33 a označen pod poř.č. 48 * součástí budovy je oprav. hala UOS-PHM a umývárna, která se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích je popsána na straně 34 a označena poř. č. 49 - venkovní úpravy.......................... 8.327.761,- Kč - soubor movitého majetku.................. 16.356.944,- Kč - základní stádo a tažná zvířata........... 8.045.124,- Kč - jiný hmotný investiční majetek........... 303.587,- Kč - nedokončené hmotné investice (projekty).. 1.151.158,- Kč do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

7.3. finanční investice v celkové výši..... 5.786.031,- Kč - obchodní podíl v obch. spol. DRUMAS s.r.o. 5.786.031,- Kč do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

7.4. Zásoby v celkové výši......... 32.979.844,- Kč, jež tvoří: - materiál......................... 1.969.076,- Kč - nedokončená výroba a polotovary.. 15.825.195,- Kč - výrobky.......................... 5.442.173,- Kč - zvířata.......................... 8.242.754,- Kč - zboží............................ 967.883,- Kč do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

7.5. Dlouhodobé pohledávky z obch. styku v celkové výši 996.695,- Kč do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

7.6. Krátkodobé pohledávky z obch. styku v celkové výši 3.356.076,- kč. do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

8. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 21. 12. 2000 od 11. 10. 2000

A. Úplné znění stanov, přijatých jediným akcionářem dne 22.9.2000, při Rozhodnutí jediného akcionáře nahrazujícího působnost valné hromady. do 29. 12. 2014 od 11. 10. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 101 000 000 Kč

od 4. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 101 000 000 Kč

do 4. 5. 2021 od 21. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 21. 12. 2000 od 20. 6. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 101 000 000 Kč, počet: 1 od 4. 5. 2021
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 870 do 4. 5. 2021 od 21. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 493 do 4. 5. 2021 od 21. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 664 do 4. 5. 2021 od 21. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 21. 12. 2000 od 20. 6. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Šárka Klonová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2021

vznik členství: 3. 9. 2020

Korytná 7, 687 52, Česká republika

Mgr. Ing. Soňa Kapavíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2016

U Trati 409, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Věra Mulková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

Vlčnov 17, 687 61, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Šárka Klonová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2021 - Poslední vztah: 4. 5. 2021

vznik členství: 3. 9. 2020

vznik funkce: 3. 9. 2020

zánik funkce: 27. 4. 2021

Korytná 7, 687 52, Česká republika

Ing. Šárka Klonová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2020 - Poslední vztah: 16. 1. 2021

vznik členství: 1. 6. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Korytná 7, 687 52, Česká republika

Jaroslav Vacula

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 6. 6. 2017

Březová 20, 687 67, Česká republika

Miroslav Pavelčík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 7. 2020

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 31. 5. 2020

zánik funkce: 31. 5. 2020

Vlčnov 7, 687 61, Česká republika

Jaroslav Vacula

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 7. 2017

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 6. 6. 2017

Březová 20, 687 67, Česká republika

Mgr. Ing. Soňa Brejchová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2016

Komenského 911, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ludmila Ježková

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 21. 6. 2016

Vlčnov 1032, 687 61, Česká republika

Marie Španělová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 21. 6. 2016

Vlčnov 1106, 687 61, Česká republika

Marie Španělová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 21. 6. 2016

Vlčnov 1106, 687 61, Česká republika

Jaroslav Vacula

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

Březová 20, 687 67, Česká republika

Ludmila Ježková

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 21. 6. 2016

Vlčnov 1032, 687 61, Česká republika

Jaroslav Vacula

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

Březová 20, 687 67, Česká republika

Miroslav Pavelčík

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

Vlčnov 7, 687 61, Česká republika

Jaroslav Vacula

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

Březová 20, 687 67, Česká republika

Marie Španělová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 9. 7. 2010

zánik funkce: 18. 6. 2015

Vlčnov 1106, 687 61, Česká republika

Marie Španělová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

Vlčnov 1106, 687 61, Česká republika

Marie Zemánková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

Vlčnov 68, 687 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Pavelčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

Dr. Beneše 7, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ludmila Ježková

členka

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Nivnická 1032, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Josef Šobáň

předseda

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Vlčnov 1129, 687 61, Česká republika

Miroslav Pavelčík

člen

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Dr.Beneše 7, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. František Vozár

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2021

vznik členství: 3. 9. 2020

vznik funkce: 3. 9. 2020

Vlčnov 111, 687 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Foltýn

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2019

vznik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2019

Bohumíra Šmerala 3765/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička CSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 21. 6. 2016

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Vozár

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2020 - Poslední vztah: 16. 1. 2021

vznik členství: 20. 6. 2020

vznik funkce: 20. 6. 2020

Vlčnov 111, 687 61, Česká republika

Ing. František Vozár

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 7. 2020

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 19. 6. 2020

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 19. 6. 2020

Vlčnov 111, 687 61, Česká republika

Břetislav Mikulec

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2019

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 13. 6. 2019

zánik funkce: 13. 6. 2019

Vlčnov 1106, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Foltýn

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2019

vznik členství: 21. 6. 2016

Bohumíra Šmerala 3765/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Jindřich Macháček

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2019

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 13. 6. 2019

zánik funkce: 13. 6. 2019

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2019

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 29. 6. 2016

zánik funkce: 13. 6. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Petr Foukal

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2019

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 13. 6. 2019

zánik funkce: 13. 6. 2019

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Dalších 17 vztahů k této osobě

Ing. Milan Foltýn

2. místopředseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 6. 11. 2015

zánik funkce: 21. 6. 2016

Bohumíra Šmerala 3765/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Milan Foltýn

2. místopředseda představenstva

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 6. 11. 2015

zánik funkce: 21. 6. 2016

Bohumíra Šmerala 3765/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Miroslav Pavelčík

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2016

Vlčnov 7, 687 61, Česká republika

Miroslav Pavelčík

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2016

Vlčnov 7, 687 61, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 21. 6. 2016

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička CSc.

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 6. 11. 2015

zánik členství: 21. 6. 2016

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. František Vozár

Předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2015

Vlčnov 111, 687 61, Česká republika

Miroslav Pavelčík

2.místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 6. 11. 2015

Vlčnov 7, 687 61, Česká republika

Miroslav Pavelčík

2.místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2015

Vlčnov 7, 687 61, Česká republika

Břetislav Mikulec

1.místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2016

Vlčnov 1106, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Břetislav Mikulec

1.místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2016

Vlčnov 1106, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Kašpařík

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2015

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 17. 9. 2015

Vlčnov 1213, 687 61, Česká republika

Šimon Knotek

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 6. 11. 2015

Vlčnov 134, 687 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Šimon Knotek

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

vznik členství: 19. 6. 2015

Vlčnov 134, 687 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladislav Ondrůšek

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2016

Jarní 2397, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladislav Ondrůšek

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 12. 6. 2016

Jarní 2397, Uherský Brod, 688 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Milan Andrýsek

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 21. 4. 2016

K Mazánku 812, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Milan Andrýsek

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 21. 4. 2016

K Mazánku 812, Buchlovice, 687 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. František Vozár

Předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2016

vznik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 19. 6. 2015

Vlčnov 111, 687 61, Česká republika

Ing. Josef Vozár

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

Vlčnov 1193, 687 61, Česká republika

Ing. Jan Chvilíček

druhý místopředseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 18. 6. 2015

Vlčnov 87, 687 61, Česká republika

Ing. František Vozár

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 18. 6. 2015

Vlčnov 111, 687 61, Česká republika

Břetislav Mikulec

první místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 18. 6. 2015

Vlčnov 1106, 687 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MVDr. František Knotek

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

Vlčnov 126, 687 61, Česká republika

Jan Kašpařík

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

Vlčnov 1213, 687 61, Česká republika

Václav Moštěk

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2015

Vlčnov 188, 687 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Chvilíček

druhý místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 16. 9. 2011

vznik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

Vlčnov 87, 687 61, Česká republika

Ing. Josef Vozár

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 18. 6. 2010

Vlčnov 1193, 687 61, Česká republika

MVDr. František Knotek

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

28.října 126, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Jan Kašpařík

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

28.října 1213, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Josef Králíček

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

U rybníčka 1071, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Břetislav Mikulec

první místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

J.Úprky 1106, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Václav Moštěk

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

Tyršova 188, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ing. Jan Chvilíček

druhý místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

Dr. Beneše 87, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ing. Jan Chvilíček

druhý místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 17. 6. 2005

zánik funkce: 18. 6. 2010

Dr. Beneše 87, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ing. Josef Vozár

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

Vlčnov 1193, 687 61, Česká republika

Ing. František Vozár

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 18. 6. 2010

Masarykova 111, Vlčnov, 687 61, Česká republika

JUDr. Jan Marášek

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 5. 9. 2005

vznik členství: 17. 6. 2005

zánik členství: 28. 7. 2005

Pod svahy 995, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Břetislav Mikulec

první místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 17. 6. 2005

J.Úprky 1106, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Jan Kašpařík

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

28.října 1213, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Václav Moštěk

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 17. 6. 2005

Tyršova 188, Vlčnov, 687 61, Česká republika

MVDr. František Knotek

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

28.října 126, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ing. Josef Vozár

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

Vlčnov 1193, 687 61, Česká republika

Ing. František Vozár

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

Masarykova 111, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Josef Králíček

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

U rybníčka 1071, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ing. Jan Chvilíček

druhý místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

vznik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 17. 6. 2005

Dr. Beneše 87, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ing. František Vozár

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Masarykova 111, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Rostislav Králíček

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Tyršova 392, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Václav Moštěk

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Tyršova 188, Vlčnov, 687 61, Česká republika

JUDr. Jan Marášek

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Pod svahy 995, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Břetislav Mikulec

druhý místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

J.Úprky 1106, Vlčnov, 687 61, Česká republika

František Pavelka

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Vala 169, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ing. Jan Chvilíček

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Dr.Beneše 87, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Jan Kašpařík

první místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik členství: 20. 6. 2000

zánik členství: 17. 6. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

28.října 1213, Vlčnov, 687 61, Česká republika

MVDr. František Knotek

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

28.října 126, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Josef Králíček

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

U rybníčka 1071, Vlčnov, 687 61, Česká republika

Ing. Josef Vozár

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 7. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2000

zánik funkce: 17. 6. 2005

Vlčnov 1193, 687 61, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 4. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 4. 5. 2021 od 1. 8. 2016

Představenstvo (resp. jeho členové) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva spolu s jiným členem představenstva (tímto jiným členem představenstva může být také první či druhý místopředseda představenstva), nebo první či druhý místopředseda spolu s jiným členem představenstva (tímto jiným členem představenstva může být také druhý z místopředsedů představenstva).

do 1. 8. 2016 od 29. 12. 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva, nebo výkonný ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda, nebo výkonný ředitel společnosti, a vždy společně s dalším členem představenstva, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. Třetí osoba připojí písemné zmocnění.

do 29. 12. 2014 od 11. 9. 2001

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda představenstva a vždy další člen představenstva, nebo třetí osoba na základě plné moci danou představenstvem.

do 11. 9. 2001 od 20. 6. 2000

Další vztahy firmy Vlčnovská zemědělská a.s.

NAVOS, a.s.

První vztah: 10. 12. 2020

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

Výrobně obchodní družstvo

První vztah: 20. 6. 2000 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

Vlčnov 583, 687 61

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858/27, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 10. 12. 2020

Výrobně obchodní družstvo, IČ: 00141291

ul. Nivnická, Česká republika, Vlčnov

do 11. 9. 2001 od 20. 6. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 6. 2000

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 11. 2000
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000
Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 6. 2000

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).