Hlavní navigace

Vodní zdroje Holešov a.s.

Firma Vodní zdroje Holešov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 814, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 66 809 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46900021

Sídlo:

Tovární 1423/7, Holešov, 769 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

71121 Geologický průzkum

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 814, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Vodní zdroje Holešov a.s. od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Tovární 1423/7
Holešov 76901 od 12. 2. 2018

adresa

Tovární 1423
Holešov do 14. 7. 2014 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 31. 5. 2018 od 31. 3. 2010

Zámečnictví, nástrojářství do 31. 5. 2018 od 31. 3. 2010

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 31. 5. 2018 od 31. 3. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 31. 5. 2018 od 31. 3. 2010

projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování do 18. 7. 2007 od 28. 8. 2006

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 31. 3. 2010 od 28. 8. 2006

činnost technických poradců v oblasti geologie, ekologie, vodního a odpadového hospodářství, zavádění systému řízení jakosti a environmentálního managementu do 31. 3. 2010 od 28. 8. 2006

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 31. 3. 2010 od 28. 8. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 31. 3. 2010 od 28. 8. 2006

příprava a vypracování technických návrhů do 31. 3. 2010 od 28. 8. 2006

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 31. 3. 2010 od 28. 8. 2006

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 31. 3. 2010 od 28. 8. 2006

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 18. 7. 2007 od 2. 7. 2003

hornická činnost do 18. 7. 2007 od 2. 7. 2003

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 31. 3. 2010 od 2. 7. 2003

přípravné práce pro stavby do 31. 3. 2010 od 2. 7. 2003

specializované stavební činnosti do 31. 3. 2010 od 2. 7. 2003

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 31. 3. 2010 od 2. 7. 2003

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 31. 3. 2010 od 2. 7. 2003

testování, měření a analýzy - chemické a mikrobiologické - radiochemické - fyzikální a chemické - radonu - olejů, potravin a rostlinných materiálů - látek, ohrožujících životní prostředí do 31. 3. 2010 od 2. 7. 2003

činnost technických poradců v oblasti chemie do 31. 3. 2010 od 2. 7. 2003

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 31. 3. 2010 od 25. 9. 2000

úprava vod a půdních vzduchů pomocí sanačních zařízení do 31. 3. 2010 od 25. 9. 2000

geologické práce do 31. 5. 2018 od 25. 9. 2000

Projektování a vyhodnocování geologických prací včetně jejich provádění s výjimkou činností prováděných hornickým způsobem do 25. 9. 2000 od 19. 8. 1998

Projektová činnost ve výstavbě do 18. 7. 2007 od 19. 8. 1998

Podnikání v oblasti nakládání s jinými než nebezpečnými odpady do 31. 3. 2010 od 19. 8. 1998

Fyzikálně chemické rozbory vod, zemin, půdních vzduchů, kalů a vodních výluhů odpadních materiálů do 31. 3. 2010 od 19. 8. 1998

Fyzikálně chemické a chemické organické a anorganické analýzy olejů, potravin, biologických a rostlinných materiálů /v rozsahu volné živnosti a s výjimkou vyloučených činností podle § 3 ŽZ/ do 31. 3. 2010 od 19. 8. 1998

Provozování rekreačního zařízení do 31. 3. 2010 od 19. 8. 1998

Silniční motorová doprava nákladní do 31. 3. 2010 od 19. 8. 1998

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 31. 5. 2018 od 19. 8. 1998

Projektování činnosti prováděné hornickým způsobem do 31. 5. 2018 od 15. 8. 1997

Regenerace vodohospodářských zařízení do 31. 3. 2010 od 14. 10. 1996

Posuzování vlivů na životní prostředí do 31. 3. 2010 od 14. 10. 1996

Silniční motorová doprava do 19. 8. 1998 od 13. 7. 1995

Reprografické služby do 31. 3. 2010 od 13. 7. 1995

Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje, výměny informací, výkonů a služeb do 31. 3. 2010 od 24. 2. 1995

Činnost účetních poradců do 25. 9. 2000 od 1. 9. 1994

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 31. 3. 2010 od 1. 9. 1994

Nákladní automobilová doprava vnitrostátní do 13. 7. 1995 od 25. 8. 1993

Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie bez omezení do 19. 8. 1998 od 25. 8. 1993

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 19. 8. 1998 od 25. 8. 1993

Nakládání s nebezpečným odpadem do 19. 8. 1998 od 25. 8. 1993

Metrologické služby s výjimkou činností koncesovaných, vázaných a řemeslných do 19. 8. 1998 od 25. 8. 1993

Provádění inženýrských staveb do 19. 8. 1998 od 25. 8. 1993

Projektová činnost do 19. 8. 1998 od 25. 8. 1993

Provozování rekreačních zařízení do 19. 8. 1998 od 25. 8. 1993

Zámečnictví do 31. 3. 2010 od 25. 8. 1993

Obchodní činnost v rozsahu volné živnosti do 31. 3. 2010 od 25. 8. 1993

Poradenská a posudková činnost v oboru hydrogeologie do 31. 3. 2010 od 25. 8. 1993

Činnost prováděná hornickým způsobem do 31. 5. 2018 od 25. 8. 1993

- projekční a rozpočtové práce - hydrogeologické a inženýrsko-geologické průzkumy - zaměřování a výstavba jímacích objektů, vrtů a studní - čerpací zkoušky, vzorkování jakosti podzemních vod a laboratorní práce - regenerace, údržba a opravy jímacích objektů - odvodnění pro stavební účely - čistění a kontrola průchodnosti vodovodních potrubí, prohlídky kanalizačních potrubí TV kamerou - likvidace starých nefunkčních vodohospodářských děl - průzkumy v oblastech ekologického ohrožení podzemních vod a sanace ekologických havárií do 25. 8. 1993 od 1. 5. 1992

- nákladní doprava - výroba dílů pro výstavbu studní - opravy maringotek do 25. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Výše základního jmění společnosti činí 66.809.000,-- Kčs. Zakladatel splatil100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schv áleném privatizačním projektu státního podniku Vodní zdroje Holešov, s.p. od 9. 9. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 9. 9. 2016 od 14. 7. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 9. 9. 2016 od 14. 7. 2014

Právní poměry akciové společnosti se řídí Stanovami ze dne 27.5.1997 se změnami přijatými valnou hromadou ze dne 22.6.1998 30.6.2000 a 28.6.2001. do 14. 7. 2014 od 5. 11. 2001

Právní poměry akciové společnosti se řídí Stanovami ze dne 27.5.1997 se změnami přijatými valnou hromadou ze dne 22.6.1998 a 30.6.2000. do 5. 11. 2001 od 25. 9. 2000

Právní poměry akciové společnosti se řídí Stanovami ze dne 27.5.1997 se změnou přijatou valnou hromadou ze dne 22.6.1998. do 25. 9. 2000 od 19. 8. 1998

Zapisuje se úplné znění stanov ze dne 28.05.1997. do 14. 7. 2014 od 15. 8. 1997

Zapisuje se úplné znění stanov ze dne 19.6.1996 do 14. 7. 2014 od 14. 10. 1996

ředitel společnosti: ing. Evžen Horák Hanácká 335, Holešov ředitel společnosti jedná jejím jménem v rozsahu plné moci udělené představenstvem do 1. 9. 1994 od 4. 2. 1994

Zbyněk Žákovský, Holešov, Třešňové sady 1406 RNDr. Marcela Sedláčková, Prostějov, Šárka 38 RNDr. Aleš Cahlík, Holešov, Novosady 1574 do 25. 8. 1993 od 8. 9. 1992

Dozorčí rada společnosti: Jaroslav Juroš, Čajkovského 6, Opava Ing. Pavel Mylbachr, Vodová 83, Brno Ing. Marie Vojtková, Axmanova 3912, Kroměříž do 25. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 25. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 66.809 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. do 25. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 14. 7. 2014 od 1. 5. 1992

Výše základního jmění společnosti činí 66.809.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodní zdroje Holešov, s.p. do 9. 9. 2016 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 66 809 000 Kč

od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 66 809 od 4. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 66 809 do 4. 9. 2016 od 14. 2. 2011
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 66 809 do 14. 2. 2011 od 15. 2. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 66 809 do 15. 2. 2005 od 25. 8. 1993

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Pavel Wurst

předseda správní rady

První vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2014

Haštalská 760/27, Praha, 110 00, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Wurst

statutární ředitel

První vztah: 23. 10. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 20. 6. 2014

Haštalská 760/27, Praha, 110 00, Česká republika

Pavel Wurst

statutární ředitel

První vztah: 24. 1. 2019 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2014

Horská Kvilda 40, 385 01, Česká republika

Pavel Wurst

předseda správní rady

První vztah: 24. 1. 2019 - Poslední vztah: 23. 10. 2019

vznik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2014

Horská Kvilda 40, 385 01, Česká republika

Pavel Wurst

statutární ředitel

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2014

Horská Kvilda 41, 385 01, Česká republika

Pavel Wurst

předseda správní rady

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 24. 1. 2019

vznik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2014

Horská Kvilda 41, 385 01, Česká republika

Pavel Wurst

statutární ředitel

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik funkce: 20. 6. 2014

Horská Kvilda 41, 385 01, Česká republika

Pavel Wurst

předseda správní rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

vznik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2014

Horská Kvilda 41, 385 01, Česká republika

Pavel Wurst

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 31. 12. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2014

Horská Kvilda 41, 385 01, Česká republika

Tomáš Purnoch

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 17. 1. 2013

zánik členství: 20. 6. 2014

Rousovická 627/10, Praha 8, 181 00, Česká republika

Pavel Wurst

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2013 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 31. 12. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2014

Horská Kvilda 28, 385 01, Česká republika

Tomáš Charvát

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 31. 12. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2014

Gorazdova 1970/10, Praha 2, 120 00, Česká republika

Viktor Korejs

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 2. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2012

Americká 2, Praha 2, 120 00, Česká republika

RNDr. Pavel Wurst

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 2. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2012

Horská Kvilda 28E, 385 01, Česká republika

RNDr. Tomáš Charvát

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 12. 2. 2013

vznik členství: 20. 6. 2007

Krkonošská 2, Praha 2, 120 00, Česká republika

RNDr. Pavel Wurst

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 21. 6. 2011

Horská Kvilda 28E, 385 01, Česká republika

Viktor Korejs

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 21. 6. 2011

Americká 2, Praha 2, 120 00, Česká republika

RNDr. Pavel Wurst

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2004

Horská Kvilda 28E, 385 01, Česká republika

RNDr. Pavel Wurst

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2007 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2001

Levá 375/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

RNDr. Tomáš Charvát

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik funkce: 23. 6. 2004

zánik funkce: 20. 6. 2007

Krkonošská 2, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. František Benda

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

vznik funkce: 20. 10. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2004

Skuherského 9, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Viktor Korejs

předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2004

Americká 2, Praha 2, Česká republika

Petr Šalomon

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 4. 2. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 18. 10. 2003

Hanácká 336, Holešov, Česká republika

RNDr. Pavel Wurst

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 18. 7. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2001

Ortenova 76, Kutná Hora, Česká republika

Ing. Lubomír Umanec

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Na Krčské stráni 1436/34, Praha 4, Česká republika

RNDr. Pavel Wurst

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Ortenova 76, Kutná Hora, Česká republika

Ing. Lubomír Umanec

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Svojšovická 2878, Praha 4, Česká republika

Viktor Korejs

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Americká 2, Praha 2, Česká republika

RNDr. Karel Grof

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Janovského 29, Praha 7, Česká republika

Karel Štika

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Široká 6, Praha 1, Česká republika

Zbyněk Žákovský

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Třešňové sady 1406, Holešov, Česká republika

RNDr. Jiří Čihař

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Senohraby u Prahy 51, Česká republika

Zbyněk Žákovský

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Třešňové sady 1406, Holešov, Česká republika

RNDr. Jiří Čihař

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Senohraby u Prahy 51, Česká republika

RNDr. Karel Grof

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Janovského 29, Praha 7, Česká republika

Karel Štika

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Široká 6, Praha 1, Česká republika

Viktor Korejs

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Americká 2, Praha 2, Česká republika

Ing. Bronislava Výpustová

členka představenstva

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Střelnice 1591, Holešov, Česká republika

Ing. Milan Půček

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Štěpánská 1888, Vsetín, Česká republika

Marek Fojtů

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Dolní Jasenka 767/2, Vsetín, Česká republika

RNDr. Aleš Cahlík

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Dolní Jasenka 751, Vsetín, Česká republika

Ing. Jaromír Hanák

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Nivy 1528, Otrokovice, Česká republika

ing. Pavel Nakládal

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1994 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

Velké nám. 39, Kroměříž, Česká republika

ing. Bohumil Navrátil CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 1994 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

Suchý vršek 2111, Praha 5, Česká republika

ing. Pavel Nakládal

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 1994 - Poslední vztah: 1. 9. 1994

Velké nám. 39, Kroměříž, Česká republika

ing. Pavel Nakládal

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 4. 2. 1994

Velké nám. 39, Kroměříž, Česká republika

ing. Bohumil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 4. 2. 1994

Suchý vršek 2111, Praha 5, Česká republika

Ing. Bronislava Výpustová

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 1. 9. 1994

Střelnice 1591, Holešov, Česká republika

JUDr. Jaroslav Kubica CSc.

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

Za cukrovarem 213, Holešov, Česká republika

ing. Zdeněk Horsák

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

T.G. Masaryka 1281, Zlín, Česká republika

ing. Miroslav Fiala

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1992 - Poslední vztah: 25. 8. 1993

Vodní 105, Zlín, Česká republika

ing. Jitka Konečná

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1992 - Poslední vztah: 25. 8. 1993

Školní 1268, Bystřice pod Hostýnem, Česká republika

Ing. Miloslav Janál

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 25. 8. 1993

Míškovice, Lechotice 15, Česká republika

ing. Evžen Horák

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 25. 8. 1993

Hanácká 335, Holešov, Česká republika

Petr Šalomon

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 25. 8. 1993

Hanácká 336, Holešov, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 14. 7. 2014

Způsob zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď předseda nebo místopředseda představenstva nebo kterýkoli člen představenstva samostatně nebo jiná představenstvem zmocněná osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva anebo kterýkoli člen představenstva nebo jiná představenstvem zmocněná osoba.

do 14. 7. 2014 od 15. 8. 1997

Způsob zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo každý člen představenstva samostatně, nebo jiná představenstvem zmocněná osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně každý člen představenstva nebo představenstvem písemně zmocněná osoba.

do 15. 8. 1997 od 1. 9. 1994

Způsob zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo v následujícím pořadí samostatně předseda představenstva, místopředseda předsta- venstva nebo jiná představenstvem písemně pověřená osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchod- nímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo představenstvem písemně zmocněná osoba.

do 1. 9. 1994 od 25. 8. 1993

Dozorčí rada

Historické vztahy

Miloš Krybus

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 17. 1. 2013

zánik členství: 20. 6. 2014

Vyškovská 395, Kojetín, 752 01, Česká republika

Jana Suberová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2013 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 17. 1. 2013

zánik členství: 20. 6. 2014

Pražského 629/29, Praha 5, 152 00, Česká republika

Rudolf Benko

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2012 - Poslední vztah: 12. 2. 2013

vznik členství: 9. 3. 2012

zánik členství: 31. 12. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2012

Holešov 29, Česká republika

Tomáš Purnoch

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 2. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 17. 1. 2013

zánik funkce: 17. 1. 2013

Rousovická 10, Praha 8, 181 00, Česká republika

Rudolf Benko

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 11. 4. 2012

vznik členství: 9. 3. 2007

zánik členství: 9. 3. 2012

Holešov 29, Česká republika

Ing. Marie Chudárková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 20. 6. 2014

Novosady 1327, Holešov, 769 01, Česká republika

Tomáš Purnoch

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 21. 6. 2011

Rousovická 10, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Marie Chudárková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2008

vznik funkce: 23. 6. 2005

zánik funkce: 24. 6. 2008

Novosady 1327, Holešov, 769 01, Česká republika

Rudolf Benko

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2005 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik funkce: 9. 3. 2005

zánik funkce: 9. 3. 2007

Němčice 29, Holešov, Česká republika

Ing. František Benda

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik funkce: 23. 6. 2004

zánik funkce: 23. 6. 2005

Skuherského 9, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Lee Ernest Fox

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2006

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2006

vznik funkce: 23. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2006

38 RathOwen, Duntaheen Road, Fermoy, County Cork, Irsko

Rudolf Benko

člen

První vztah: 29. 6. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2005

vznik funkce: 10. 3. 2004

zánik funkce: 9. 3. 2005

Holešov 29, Česká republika

Zbyněk Žákovský

člen

První vztah: 11. 9. 2003 - Poslední vztah: 29. 6. 2004

vznik funkce: 27. 5. 2003

zánik funkce: 29. 2. 2004

Třešňové sady 1406, Holešov, Česká republika

Mgr. Michal Šebánek

člen

První vztah: 2. 7. 2003 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

vznik funkce: 24. 1. 2003

zánik funkce: 23. 6. 2004

Terronská 814/33, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Antonín Janák

předseda

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2004

Svatohorská Alej 528, Příbram, Česká republika

Joachim Gartner

člen

První vztah: 5. 11. 2001 - Poslední vztah: 2. 7. 2003

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 24. 1. 2003

Beiertheimer Alle 6, 761 37 Karlsruhe, Spolková republika Německo

Zbyněk Žákovský

člen

První vztah: 25. 9. 2000 - Poslední vztah: 11. 9. 2003

Třešňové sady 1406, Holešov, Česká republika

ing. Miloň Polešák

místopředseda

První vztah: 15. 8. 1997 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Sabinova 4, Brno 16, Česká republika

Rudolf Benko

člen

První vztah: 15. 8. 1997 - Poslední vztah: 25. 9. 2000

Fryšták - Lukoveček 52, Česká republika

JUDr. Jaroslav Kubica

předseda

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 5. 11. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Za cukrovarem 213, Holešov, Česká republika

ing. Miloň Polešák

člen

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 1997

Sabinova 4, Brno 16, Česká republika

RNDr. Marcela Pospíšilíková

místopředsedkyně

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 1997

B.Němcové 28, Opava, Česká republika

RNDr. Marcela Sedláčková

místopředsedkyně

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

B.Němcové 28, Opava, Česká republika

ing. Miloň Polešák

člen

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Sabinova 4, Brno, Česká republika

JUDr. Jaroslav Kubica

předseda

První vztah: 13. 7. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Za cukrovarem 213, Holešov, Česká republika

Pavel Drábek

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Dolní Jasenka 744, Vestín, Česká republika

Ing. Jan Branžovský CSc.

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Mičurinova 810, Ostrava, Česká republika

RNDr. Zdeněk Hubáček

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Příční 777, Napajedla, Česká republika

Blažena Marxová

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Lučany nad Nisou 433, Česká republika

ing. Pavel David

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

Družstevní 40, Olomouc, Česká republika

ing. Richard Pražák

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

Tovačovského č.3164, Kroměříž, Česká republika

ing. Miloslav Janál

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

Mysločovice, Lechotice 15, Česká republika

ing. Vladimír Mrkos CSc.

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

Lazy VII/4367, Zlín, Česká republika

RNDr. Marcela Sedláčková

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Šárka 38, Prostějov, Česká republika

Zbyněk Žákovský

První vztah: 25. 8. 1993 - Poslední vztah: 13. 7. 1995

Třešňové sady 1406, Holešov, Česká republika

Další vztahy firmy Vodní zdroje Holešov a.s.

1 fyzická osoba

Tereza Wurstová

První vztah: 26. 1. 2017

Goetheho 749/7, Praha, 160 00, Česká republika

M.Šváb - insolvenční správce a spol.

První vztah: 23. 2. 2018

náměstí Míru 49/67, Svitavy Město, 568 02

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

  • Mgr. Milan Šváb

    člen statutárního orgánu

    Pavlovova 1163/19, Svitavy, 568 02, Česká republika

  • JUDr. Milan Šváb

    člen statutárního orgánu

    Majakovského 2165/5, Svitavy, 568 02, Česká republika

Redbrick, s.r.o.

První vztah: 9. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2017

Haštalská 760/27, Praha, 110 00

Redbrick, s.r.o.

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2016

Haštalská 760/27, Praha, 110 00

Akcionáři

TEREZA WURSTOVÁ

Goetheho 749/7, Česká republika, Praha, 160 00

od 26. 1. 2017

Redbrick, s.r.o., IČ: 27219119

Radhošťská, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 26. 1. 2017 od 9. 9. 2016

Redbrick, s.r.o., IČ: 27219119

Radhošťská, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 9. 9. 2016 od 25. 2. 2015

WHITELOCK UTILITY HOLDING LIMITED

Grosvenor Street 26, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn

do 25. 2. 2015 od 14. 7. 2014

Insolvenční rejstřík

Vodní zdroje Holešov a.s.

spisová značka: INS 706/2018

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-03-11 18:18:29.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).