Hlavní navigace

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Firma Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 714, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 1 192 763 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47674954

Sídlo:

Jílová 2769/6, Šumperk, 787 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ47674954

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
702 Poradenství v oblasti řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 714, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. od 28. 3. 1994

Obchodní firma

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. od 19. 3. 2015

Obchodní firma

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. od 18. 8. 2015

Obchodní firma

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. do 18. 8. 2015 od 1. 7. 2015

Obchodní firma

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. do 1. 7. 2015 od 13. 4. 2015

Obchodní firma

Vodovody a kanalizace Šumperk, a.s. do 13. 4. 2015 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Jílová 2769/6
Šumperk 78701 od 4. 10. 2016

adresa

Jílová 6
Šumperk 78701 do 4. 10. 2016 od 24. 10. 2002

adresa

č.p. 657, Jílová 6
Šumperk 78701 do 24. 10. 2002 od 23. 5. 2002

adresa

Jílová 2
Šumperk 78701 do 23. 5. 2002 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 5. 2011

pronájem a půjčování věcí movitých do 31. 5. 2011 od 19. 12. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej do 31. 5. 2011 od 19. 12. 1997

organizační a ekonomické poradenství do 31. 5. 2011 od 19. 12. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 31. 5. 2011 od 19. 12. 1997

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor podle § 4 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění do 31. 5. 2011 od 19. 12. 1997

výroba a dodávka vody do 19. 12. 1997 od 1. 1. 1994

odvádění a čištění odpadních vod do 19. 12. 1997 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. rozhodla dne 2.10.2020 o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady, a to z částky ve výši 1.025.481.000,-- Kč celkem o 167.282.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm milionů dvě stě osmdesát dva tisíce korun českých) na 1.192.763.000,--Kč (slovy: jednu miliardu jedno sto devadesát dva miliony sedm set šedesát tři tisíce korun českých), s tím, že vydá celkem 167.282 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá,tj. celkem bude mít Společnost 1.192.763 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.230.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 3.230 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti městem Šumperk, IČ: 003 03 461, se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, (dále jen město Šumperk), jejichž emisní kurs město Šumperk splatí nepeněžitým vkladem vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lokalitě ul. Za Hniličkou v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk, do základního kapitálu Společnosti, a to konkrétně těchto dle Znaleckého posudku-Šumperk: Pořadové číslo dle Znaleckého posudku-ŠumperkNázev předmětu vkladu, umístění předmětu vkladu Inventární číslo města ŠumperkKonstrukční charakteristika předmětu vkladu, resp. materiálKód klasifikace stavebních děl CZ-CCDélka/množství předmětu vkladuCena předmětu vkladu určená znalcem 1.Vodovodní řad PE RC SDR 11, PN 16, d 90x8,2 v ulici Za Hniličkou v Šumperku MU SPH000TH15PE DN 802222288 m1 364 793,57 Kč 2.Kanalizační stoka Splašková kanalizace PP SN 16 (DN 250) v ulici Za Hniličkou v ŠumperkuMUSPH000TH20PP DN 2502223299 m1 865 997,26 Kč CELKEM 3 230 790,83 Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)3 230 790,- Kč Znalecký posudek-Šumperk určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu města Šumperk do základního kapitálu Společnosti na 3.230.790,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad města Šumperk, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu města Šumperk a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 790,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti městu Šumperk vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitála Společnosti celkem 3.230 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby město Šumperk tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad částku 3.230.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Šumperk, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Šumperk. Město Šumperk a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu města Šumperk je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu městem Šumperk činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Šumperk a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 4) až 9) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 2. října 2020, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.025.481.000,- Kč celkem o 167.282.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm milionů dvě stě osmdesát dva tisíce korun českých) na 1.192.763.000,- Kč (slovy: jednu miliardu jedno sto devadesát dva miliony sedm set šedesát tři tisíce korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 167.282 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.192.763 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. 2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 856.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 856 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti obcí Bludov, IČ: 003 02 368, se sídlem Jana Žižky 195, 789 61 Bludov, (dále jen obec Bludov), jejichž emisní kurs obec Bludov nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti, a to vodovodním řadem v lokalitě Ke Hřišti, v sousedství areálu zámeckého parku a fotbalového hřiště v k.ú Bludov, obec Bludov, konkrétně tohoto dle Znaleckého posudku-Bludov: Pořadové číslo dle Znaleckého posudku-BludovNázev předmětu vkladu, umístění předmětu vkladu Inventární číslo obce Bludov Konstrukční charakteristika předmětu vkladu, resp. materiálKód klasifikace stavebních děl CZ-CCDélka/množství předmětu vkladu Cena předmětu vkladu určená znalcem 1.Vodovodní řad lokalita Ke Hřišti, Bludov550PE DN 802222247,90 m856 869,05 Kč CELKEM856 869,05 Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)856 870,- Kč Znalecký posudek-Bludov určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu obce Bludov do základního kapitálu Společnosti na 856.870,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad obce Bludov, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu obce Bludov a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 870,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obci Bludov vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 856 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby obec Bludov tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad částku 856.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Bludov, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Bludov. Obec Bludov a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Bludov je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu obcí Bludov činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Bludov a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 4) až 9) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 2. října 2020, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.025.481.000,- Kč celkem o 167.282.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm milionů dvě stě osmdesát dva tisíce korun českých) na 1.192.763.000,- Kč (slovy: jednu miliardu jedno sto devadesát dva miliony sedm set šedesát tři tisíce korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 167.282 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.192.763 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. 3. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 20.484.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 20.484 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti městem Loštice, IČ: 003 02 945, se sídlem nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice, (dále jen město Loštice), jejichž emisní kurs město Loštice splatí nepeněžitým vkladem vodovodních řadů v lokalitách s novou zástavbou v zastavěné části města Loštice (jedná se o napojení severní a západní části města tj. ulic Sokolská, Palackého, K Pešti, Kašparova, Ztracená, Žadlovická, U rybníků, nám. Míru, Komenského a části ulic Olomoucká a Moravičanská), do základního kapitálu Společnosti, a to konkrétně těchto dle Znaleckého posudku-Loštice: Pořadové číslo dle Znaleckého posudku-LošticeNázev předmětu vkladu, umístění předmětu vkladu Inventární číslo města LošticeKonstrukční charakteristika předmětu vkladu, resp. materiálKód klasifikace stavebních děl CZ-CCDélka/množství předmětu vkladuCena předmětu vkladu určená znalcem 1.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 4 DN 150, v ulici Moravičanská, Loštice1000085PVC DN 1502222100 m354 779,31 Kč 2.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 6 DN 100, zásobující obytnou zástavbu mezi ulicemi Hradská a Ztracená v Lošticích1000085PVC DN 1002222503 m1 490 291,91 Kč 3.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7 DN 150, zásobující obytnou zástavbu v ulicích Sokolská a Ztracená v Lošticích1000085PVC DN 15022221 004 m3 561 984,26 Kč 4.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-1 DN 80, zásobující obytnou zástavbu mezi ulicemi Kašparova a Ztracená v Lošticích1000085PVC DN 80222267,50 m159 004,52 Kč 5.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-1 DN 100 zásobující obytnou zástavbu mezi ulicemi Kašparova a Ztracená v Lošticích1000085PVC DN 100222267,50 m199 989,47 Kč 6.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-2 DN 80, zásobující obytnou zástavbu mezi ulicemi Kašparova a Ztracená v Lošticích1000085PVC DN 802222107 m252 051,61 Kč 7.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-2 DN 100 zásobující obytnou zástavbu mezi ulicemi Kašparova a Ztracená v Lošticích1000085PVC DN 1002222142 m420 718,59 Kč 8.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-3 DN 100, vedený po jižní straně ulice Palackého a ulicí k Pešti v Lošticích1000085PVC DN 1002222366 m1 084 387,36 Kč 9.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-3-1 DN 80 vedený v ulici K Pešti v Lošticích1000085PVC DN 80222246 m108 358,64 Kč 10.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-3-2 DN 80 vedený v ulici K Pešti v Lošticích 1000085PVC DN 80222283 m195 516,67 Kč 11.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-4 DN 100 vedený po obou stranách ulice Palackého od ulice Sokolská po náměstí Míru v Lošticích1000085PVC DN 100222270 m207 396,49 Kč 12.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-5 DN 80 vedený po obou stranách ulice Palackého od ulice Sokolská po náměstí Míru v Lošticích1000085PVC DN 80222293 m219 072,90 Kč 13.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 7-6 DN 100 vedený po severní straně ulice Palackého v Lošticích1000085PVC DN 1002222208 m616 263,85 Kč 14.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 10 DN 150 odbočující z hlavního řadu kolem náměstí Míru v Lošticích, dále v ulici Komenského směrem k Malému náměstí v Lošticích, až před základní školu v Lošticích, kde se napojuje na hlavní řad 4. vodovodní potrubí1000085PVC DN 1502222584 m2 071 911,16 Kč 15.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 10-1 DN 80, odbočující z řadu 10 v ulici Komenského v Lošticích při Malém náměstí v Lošticích1000085PVC DN 80222259 m138 981,73 Kč 16.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 10-2 DN 100, odbočující z řadu 10 v ulici Komenského v Lošticích vedle obchodního střediska1000085PVC DN 100222273 m216 284,91 Kč 17.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 10-3 DN 150 v ulici Žadlovická v Lošticích 1000085PVC DN 1502222145 m514 430,00 Kč 18.Loštice vodovod V. etapa - vodovodní řad 10-4 DN 150 v ulici Hradská v Lošticích1000085 PVC DN 1502222241 m855 018,13 Kč 19.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 4-11 DN 100 v ulici Pod Luštěm v Lošticích1000086 PVC DN 1002222382 m1 163 293,82 Kč 20.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 4-11-1 DN 80 odbočující z řadu 4-11 do ulice Krátká v Lošticích1000086PVC DN 80222248 m116 217,00 Kč 21.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 4-12 DN 150 vedoucí po jižní straně ulice Olomoucké v Lošticích v úseku mezi ulicemi Pod Luštěm v Lošticích a vodním tokem Třebůvka1000086PVC DN 1502222131 m477 696,74 Kč 22.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 4-13 DN 80 vedoucí po severní straně ulice Olomoucké v Lošticích v úseku mezi ulicemi Pod Luštěm v Lošticích a vodním tokem Třebůvka1000086 PVC DN 802222126 m305 069,61 Kč 23.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 5 DN 100 navazující na řad 4-13, pokračující po severní straně ulice Olomoucké v Lošticích v celém jejím úseku až na konec zástavby1000086 PVC DN 10022221 047 m3 188 399,55 Kč 24.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 5-1 DN 80, odbočující z vodovodního řadu 5 do ulice Nábřežní v Lošticích1000086PVC DN 80222291 m220 328,06 Kč 25.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 5-2 DN 80, odbočující z vodovodního řadu 5 do ulice U vody v Lošticích1000086PVC DN 802222136,50 m330 492,08 Kč 26.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 5-3 DN 100, odbočující z vodovodního řadu 5 v místě křižovatky ulic Olomoucká a Palonínská v Lošticích a vedoucí po jižní straně ulice Olomoucká v Lošticích 1000086PVC DN 1002222405 m1 233 335,07 Kč 27.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 5-3-1 DN 150 odbočující z vodovodního řadu 5.3 v ulici Palonínská v Lošticích1000086PVC DN 150222218,50 m67 460,99 Kč 28.Vodovod Loštice 7. etapa - vodovodní řad 4-1 DN 100 na pravém břehu řeky Třebůvky v ulici Trávník v Lošticích1000086PVC DN 1002222235 m715 638,87 Kč CELKEM20484373,30 Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)20 48470,- Kč Znalecký posudek-Loštice určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu města Loštice do základního kapitálu Společnosti na 20.484.370,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad města Loštice, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu města Loštice a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 370,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti městu Loštice vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 20.484 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby město Loštice tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad částku 20.484.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Loštice, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Loštice. Město Loštice a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu města Loštice je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu městem Loštice činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Loštice a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 4) až 9) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 2. října 2020, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.025.481.000,- Kč celkem o 167.282.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm milionů dvě stě osmdesát dva tisíce korun českých) na 1.192.763.000,- Kč (slovy: jednu miliardu jedno sto devadesát dva miliony sedm set šedesát tři tisíce korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 167.282 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.192.763 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. 4. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 94.971.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 94.971 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti obcí Rapotín, IČ: 006 35 901, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, (dále jen obec Rapotín), jejichž emisní kurs obec Rapotín splatí nepeněžitým vkladem vodovodních a kanalizačních řadů v lokalitách s novou zástavbou v zastavěné části obce Rapotín, k.ú. Rapotín, do základního kapitálu Společnosti: a) a to konkrétně těchto dle Znaleckého posudku-Rapotín 1 (bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu obce Rapotín je obsahem Znaleckého posudku-Rapotín 1): Pořadové číslo dle Znaleckého posudku-Rapotín 1Název předmětu vkladu, umístění předmětu vkladu Inventární číslo obce RapotínKonstrukční charakteristika předmětu vkladu, resp. materiál Délka/množství předmětu vkladuCena předmětu vkladu určená znalcem 1.Vodovodní řad 1 odbočující z ulice Jesenická v Rapotíně, zásobující bytové domy naproti areálu mateřské školy v Rapotíně90litinové potrubí DN 80347 m306 955,98 Kč 2.Vodovodní řad 2, navazující na Vodovodní řad 1 uvedený v předchozím řádku a zásobující bytové domy za areálem mateřské školy v Rapotíně95litinové potrubí DN 8081 m132 261,28 Kč 3.Vodovodní řad 3 v ulici U koupaliště v Rapotíne, zásobující bytový dům č.p. 249 v Rapotíne189 PVC DN 8062,20 m143 322,44 Kč 4.Vodovodní řad 4-1 v místní části Nové Domky v Rapotíně při hranici s městem Šumperk 277PVC DN 1501506 m5 502 023,69 Kč 5.Vodovodní řad 4-2 při ulici Nad Střelnicí v Rapotíně277PVC DN 100930 m2 837 429,51 Kč 6.Vodovodní řad 5 při ulici pod Holubím vrchem v Rapotíně275PVC DN 8086,6 m236 316,19 Kč 7.Vodovodní řad 6 na hlavní ulici -silnice I/44 (ul. Jesenická) poblíž restaurace Na Gruntě v Rapotíně 411PVC DN 80153 m445 344,14 Kč 8.Vodovodní řad 7 na hlavní ulici -silnice I/44 (ul. Jesenická) poblíž ulice Za Humny v Rapotíně 410PE DN 80228,70 m637 978,37 Kč 9.Vodovodní řad 8 na ulici Družstevní v Rapotíně, při křižovatce s ulicí Vodní, Rapotín, poblíž penzionu Hawai407PE DN 8089,50 m265 949,95 Kč 10.Vodovodní řad 9 po celé délce ulice U Koupaliště v Rapotíně v úseku od potoka Losinky až k železničnímu přejezdu446PE DN 100438 m1 636 998,73 Kč 11.Vodovodní řad 10 v ulici U Splavu v Rapotíně, poblíž areálu zemědělského skanzenu U Havlíčků 2200PE DN 100207 m805 194,78 Kč 12.Vodovodní řad 11 v ulici u Splavu, v místě nově postavených rodinných domů3143PE DN 100103 m408 524,12 Kč 13.Vodovodní řad 12 při hlavní ulici Šumperská v Rapotíně (silnice I/11) naproti areálu bývalé pily a zabočuje do vedlejší ulice2774PE DN 80156 m510 835,92 Kč 14.Vodovodní řad 13 v části ulice Zámecká v Rapotíně, poblíž areálu koupaliště a rekreačního střediska Losinka v Rapotíně3005PE DN 8097 m323 529,06 Kč 15.Vodovodní řad 14 zásobující novou výstavbu rodinných domů při ulici Jesenická v Rapotíně (silnice I/44) v lokalitě K Fričům3009PE DN 8074 m246 815,98 Kč 16.Vodovodní řad 15 v části ulice U Koupaliště v Rapotíně, za areálem rekreačního střediska Losinka v Rapotíně, až na konec obytné zástavby a chatové oblasti3074PE DN 80264 m 896 477,75 Kč 17.Vodovodní řad 16 v části obce Rapotín Nové Domky, v jihozápadní části obce, při hranici s městem Šumperkem3126PE DN 80112 m380 323,90 Kč 18.Vodovodní řad 17 při hlavní komunikace v ulici Šumperská v Rapotíně (silnice I/11), ze které odbočuje v místě nově postavené restaurace Rest White (č.p. 823) a napojuje obytnou zástavbu mezi ulicemi Šumperská a Družstevní3115PE DN 80274 m980 281,77 Kč CELKEM16 696 563,56 Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)16 696 560,- Kč b) a to konkrétně těchto dle Znaleckého posudku-Rapotín 2 (bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu obce Rapotín je obsahem Znaleckého posudku-Rapotín 2): Pořadové číslo dle Znaleckého posudku-Rapotín 2Název předmětu vkladuInventární číslo obce Rapotín a popis etapy, umístění předmětu vkladu v obci RapotínKonstrukční charakteristika předmětu vkladu, resp. materiálDélka/množství předmětu vkladuCena předmětu vkladu určená znalcem 1.Kanalizační stoka - větev A, PVC, DN 400, Pořadové číslo 1 až 11 tvoří Stavbu 1 - Splašková kanalizace obce Rapotín - I. etapa (šachty Š1 Š 64) - PVC DN 400 a DN 300, inv.č. 155, Hlavní úsek páteřního sběrače A začíná na p.č. 1837/1 k.ú. Šumperk, poblíž ulice Hybešova a pokračuje podél toku Desné na k.ú. Rapotín, při ulici U splavu, poblíž soutoku Desné a Holubího potoka, dále vede v ulici U Lávky (poblíž Veteran muzea), podél vodního toku Desná v ulici Říční za areálem bývalého zemědělského družstva, v ulicích U Splavu a Výzkumníků (kolem areálu Výzkumného ústavu pro chov skotu) a končí v ulici Polní a Na Výsluní. Na páteřní sběrač jsou pak napojeny stoky AB, AB-1, AB-1-1, AC, AD, AE, AF a AG, potrubí je provedeno z PVC DN 400 a DN 300 PVC DN 4001811 m7 496 133,91 Kč 2.Kanalizační stoka - větev A, PVC, DN 300PVC DN 3001484 m5 013 126,33 Kč 3.Kanalizační stoka - větev AB, PVC, DN 300PVC DN 300461 m1 557 312,15 Kč 4.Kanalizační stoka - větev AB-1, PVC, DN 300PVC DN 300124 m418 886,57 Kč 5.Kanalizační stoka - větev AB-1-1, PVC, DN 300PVC DN 300601 m2 030 248,61 Kč 6.Kanalizační stoka - větev AC, PVC, DN 300PVC DN 300106 m358 080,46 Kč 7.Kanalizační stoka - větev AD, PVC, DN 300PVC DN 300206 m695 892,20 Kč 8.Kanalizační stoka - větev AE, PVC, DN 300PVC DN 300216 m729 673,38 Kč 9.Kanalizační stoka - větev AF, PVC, DN 300PVC DN 30086 m290 518,10 Kč 10.Kanalizační stoka - větev AG, PVC, DN 300PVC DN 300210 m709 404,67 Kč 11.Kanalizační stoka - část větve AHPVC DN 300300 m1 013 435,24 Kč 12.Kanalizační stoka - stoka A, PVC, DN 300 Pořadové číslo 12 až 24 tvoří Stavbu 2 Oddílná kanalizace Rapotín - I. etapa (šachty Š64 Š 113) - PVC DN 300 inv. č. 275, v úseku v ulicích Polní, Vodní (kolem Rejchartického potoka), dále v ulici Družstevní, prochází v centru obce v náměstí Svobody (vedle farního kostela), pokračuje v ulici Na Soutoku, kolem budovy DPS za budovu obecního úřadu, podchází vodní tok Losinku a pokračuje v ulici Na Soutoku až po křížení s hlavní silnici I/11 v ulicí Šumperská. Výzkumníků (kolem areálu Výzkumného ústavu pro chov skotu) a končí v ulici Polní a Na Výsluní. Na páteřní sběrač jsou pak napojeny stoky ACH, AI, AJ, AH, AH1, AH2, dále stoka AK, AL, AM, AN, AO a AO1. PVC DN 3002125 m7 430 376,82 Kč 13.Kanalizační stoka - stoka ACH, PVC, DN 300PVC DN 300376 m1 314 739,62 Kč 14.Kanalizační stoka - stoka AI, PVC, DN 300PVC DN 300112 m391 624,57 Kč 15.Kanalizační stoka - stoka AJ, PVC, DN 300PVC DN 300197 m688 839,64 Kč 16.Kanalizační stoka - stoka AH, PVC, DN 300PVC DN 300343 m1 199 350,24 Kč 17.Kanalizační stoka - stoka AH1, PVC, DN 300PVC DN 300190 m664 363,10 Kč 18.Kanalizační stoka - stoka AH2, PVC, DN 300PVC DN 30071 m248 262,00 Kč 19.Kanalizační stoka - stoka AK, PVC, DN 300PVC DN 300230 m804 229,02 Kč 20.Kanalizační stoka - stoka AL, PVC, DN 300PVC DN 300210 m734 296,06 Kč 21.Kanalizační stoka - stoka AM, PVC, DN 300PVC DN 300190 m664 363,10 Kč 22.Kanalizační stoka - stoka AN, PVC, DN 300PVC DN 30051 m178 329,04 Kč 23.Kanalizační stoka - stoka AO, PVC, DN 300PVC DN 300529 m1 849 726,74 Kč 24.Kanalizační stoka - stoka AO1, PVC, DN 300PVC DN 300192 m671 356,40 Kč 25.Kanalizační stoka - stoka A, PVC, DN 300 Pořadové číslo 25 až 32 tvoří Oddílnou kanalizaci Rapotín - II. etapa (šachty Š 113 Š300), PVC DN 300 inv. č. 276, začíná v místě křížení ulice U Soutoku s hlavní silnici I/11 v ulicí Šumperská, pokračuje v ulici Na soutoku, dále v ulici Jesenická (silnice I/44). Křižuje železnižní trať v místě Rapotín zastávka, dále pokračuje ulicí Jesenickou , odbočuje v místě u budovy pošty, opět křižuje železniční trať v ulici U Koupaliště, pkračuje souběžně s ulicí Jesenickou, dále v ulici V Aleji až k autokempu Losinka, pokračuje v ulici Zámecká až na konec obytné zástavby poblíž zámeckého parku a vodního toku Losinka. Na páteřní sběrač jsou pak napojeny stoky AP, AP-1, AR,AR-1, AS, AS-1 a stoka AT.PVC DN 3002536 m8 867 499,11 Kč 26.Kanalizační stoka - stoka AP, PVC, DN 300PVC DN 300141 m493 027,36 Kč 27.Kanalizační stoka - stoka AP-1, PVC, DN 300PVC DN 30084 m293 718,43 Kč 28.Kanalizační stoka - stoka AR, PVC, DN 300PVC DN 300674 m2 356 740,69 Kč 29.Kanalizační stoka - stoka AR-1, PVC, DN 300PVC DN 30090 m314 698,31 Kč 30.Kanalizační stoka - stoka AS, PVC, DN 300PVC DN 300226 m790 242,43 Kč 31.Kanalizační stoka - stoka AS-1, PVC, DN 300PVC DN 30043 m150 355,86 Kč 32.Kanalizační stoka - stoka AT, PVC, DN 300PVC DN 300327 m1 143 403,86 Kč 33.Kanalizační stoka - stoka A-1, PVC, DN 300 Pořadové číslo 33 až 42 tvoří Oddílnou kanalizaci Rapotín - III. etapa: lokality Za Rejchartickým potokem a U skláren, PVC DN 200, DN 300 inv. č. 284, v úseku vedoucím podél ulice Vodní a místní vodoteční od ulice Družstevní, křižuje ulici polní a napojuje se na hlavní stoku v křižovatce ulic Polní a Jižní.PVC DN 300742,20 m2 595 212,08 Kč 34.Kanalizační stoka - stoka A-1a, PVC, DN 200PVC DN 20061,80 m155 325,39 Kč 35.Kanalizační stoka - stoka A-2, PVC, DN 300PVC DN 30057,70 m201 756,58 Kč 36.Kanalizační stoka - stoka A-3, PVC, DN 300PVC DN 300146,70 m512 958,25 Kč 37.Kanalizační stoka - stoka AT-1, PVC, DN 300PVC DN 300253,70 m887 099,57 Kč 38.Kanalizační stoka - stoka P-1, PVC, DN 200PVC DN 20024,90 m62 582,56 Kč 39.Kanalizační stoka - stoka P-3, PVC, DN 200PVC DN 20030,50 m76 657,36 Kč 40.Kanalizační stoka - stoka P-4, PVC, DN 200PVC DN 2009,40 m23 625,54 Kč 41.Kanalizační stoka - stoka P-5, PVC, DN 200PVC DN 20080,40 m202 073,81 Kč 42.Kanalizační stoka - stoka P-6, PVC, DN 200PVC DN 20038,10 m95 758,86 Kč 43.Kanalizační stoka - stoka AV-1, PVC, DN 250 Pořadové číslo 43 až 56 tvoří Oddílnou kanalizaci Rapotín - IV. etapa: lokality Křižovatka I/11 a I/44 a U Koupaliště PVC DN 200, 250, výtlak lPE DN 75 inv. č. 270, jedná se o stoku odbočující z hlavní stoky při ulici Jesenická (silnice I/44) v místě od křižovatky s ulicí Šumperskou (silnice I/11).PVC DN 250306,40 m985 808,32 Kč 44.Kanalizační stoka - stoka AV-2, PVC, DN 250PVC DN 25069,40 m223 286,87 Kč 45.Kanalizační stoka - stoka AV-3, PVC, DN 250PVC DN 25030,30 m97 486,92 Kč 46.Kanalizační stoka - stoka AU-1, PVC, DN 250PVC DN 250315 m1 013 477,87 Kč 47.Kanalizační stoka - stoka AU-2, PVC, DN 250PVC DN 25089,10 m286 669,46 Kč 48.Kanalizační stoka - stoka AU-3, PVC, DN 250PVC DN 250214,60 m690 451,91 Kč 49.Kanalizační stoka - výtlačný řad 1PE pro ČS 1 V-1, DN 75x6,9PE DN 75x6,9102 m 104 943,45 Kč 50.Kanalizační stoka - gravitační část stoky KA u ČS 1, PVC, DN 250PVC DN 25010 m3 2 173,90 Kč 51.Kanalizační stoka - gravitační část stoky KA k výtlaku na ČS 1, PVC, DN 200PVC DN 2007 m17 593,49 Kč 52.Podzemní žb čerpací jímkabetonová podzemní čerpací jímka22,50 m391 027,82 Kč 53.Přípojka NNkabelová zemní přípojka21 m3 987,52 Kč 54.Oplocení areálu ČS1plot z ocelových rámů45 m222 600,00 Kč 55.čerpadlo KSB AMAREX NF 50-170/012 -2 ks41 851,87 Kč 56.Kanalizační stoka - plastový pilířek RM, PVCplastový pilířek1 ks3 251,94 Kč 57.Kanalizační stoka - stoka P-1, PVC, DN 200Pořadové číslo 57 tvoří inv. č. 284 Dodatek, jedná se o stoku odbočující z hlavní stoky v ulici Jesenická naproti žel. zastávky Rapotín. PVC DN 20098 m254 658,32 Kč 58.Kanalizační stoka, PVC, DN 250 Pořadové číslo 58 až 64 tvoří Splaškovou kanalizaci Rapotín - ulice Za Hutí inv. č. 334, v ulici Za HutíPVC DN 250308 m1 074 935,47 Kč 59.Kanalizační stoka - výtlačný řad, PVC, DN 50PVC DN 50405 m387 429,80 Kč 60.Podzemní plastová čerpací jímkaplastová podzemní čerpací jímka3,50 m 316 032,05 Kč 61.Oplocení areálu ČS2plot ze strojového pletiva18 m22 582,84 Kč 62.Kanalizační stoka - pilířek elektroplastový pilířek1 ks5 058,93 Kč 63.Přípojka NNkabelová zemní přípojka34 m8 154,93 Kč 64.Kanalizační stoka - čerpadlo ORCUT TES/E - 146/1,5 -2 ks46 505,40 Kč 65.Kanalizační stoka - stoka, PVC, DN 250Pořadové číslo 65 tvoří inv. č. 275 dodatek, v ulici Pod Holubím VrchemPVC DN 25092,30 m327 164,95 Kč 66.Kanalizační stoka - stoka, PVC, DN 250Pořadové číslo 66 tvoří inv. č. 276 dodatek, v ulici Za Parčíkem při železniční zastávce Rapotín odbočující ze stoky v ulici V alejiPVC DN 250222 m799 003,38 Kč 67.Kanalizační stoka - stoka, PVC, DN 200Pořadové číslo 67 tvoří inv. č. 276 dodatek, v ulici k Mlýnům poblíž železniční tratě a zastávky Rapotín-zastávka PVC DN 20087,40 m245 729,52 Kč 68.Kanalizační stoka - stoka A, PVC, DN 250 Pořadové číslo 68 až 72 tvoří Splaškovou kanalizaci Rapotín - Nové Domky a Rapotín - Obytná zóna Střelnice PVC DN 250 inv. č. 406, v části obce Nové Domky a Rapotín-obytná zóna Střelnice PVC DN 2501020 m3 782 341,96 Kč 69.Kanalizační stoka - stoka B, PVC, DN 250PVC DN 250348 m1 290 446,08 Kč 70.Kanalizační stoka - stoka C, PVC, DN 250PVC DN 250111 m411 607,80 Kč 71.Kanalizační stoka - stoka C1, PVC, DN 250PVC DN 25096 m355 985,13 Kč 72.Kanalizační stoka - stoka C2, PVC, DN 250PVC DN 25025 m92 704,46 Kč 73.Kanalizační stoka - stoka, PVC, DN 250Pořadové číslo 73 tvoří inv. č. 408, v části v ulici Družstevní, poblíž ulice Vodní vedoucí podél místní vodoteče PVC DN 25087,40 m324 094,79 Kč 74.Kanalizační stoka - stoka, PVC, DN 250Pořadové číslo 74 tvoří inv. č. 276 Dodatek, z části při ulici Jesenická, poblíž areálu základní školyPVC DN 25035,30 m152 073,49 Kč 75.Kanalizační stoka - stoka PP UR, DN 250Pořadové číslo 75 tvoří inv. č. 445 z části v ulici U Koupaliště poblíž rekreačního areálu LosinkaPP UR DN 250462 m 1 738 372,21 Kč 76.Kanalizační stoka - splašková kanalizace PP, DN 250Pořadové číslo 76 tvoří inv. č. 2200 z části v ulici U Splavu poblíž areálu zemědělského skanzenu U Havlíčků a Veterán muzeaPP DN 250239,20 m926 128,47 Kč 77.Kanalizační stoka - stoka S: PP-UR2-SN8, DN 250Pořadové číslo 77 tvoří inv. č. 275 Dodatek z části v ulici U Splavu odbočuje z předchozí stokyPP-UR2, DN 25095 m 372 999,12 Kč 78.Kanalizační stoka - stoka, PVC, DN 250Pořadové číslo 78 tvoří inv. č. 2535 z části v ulici U Pomněnky naproti restaurace U PomněnkyPVC DN 25069,70 m 273 663,56 Kč 79.Kanalizační stoka - stoka PP, DN 250Pořadové číslo 79 tvoří inv. č. 2533 z části v ulici Šumperská v místě křížení s ulicí Vodní a Rejchartickým potokemPP DN 25089 m 349 441,28 Kč 80.Kanalizační stoka - stoka PP UR 2, DN 250Pořadové číslo 80 tvoří inv. č. 2772 z části v ulici U Koupaliště v místě křížení s ullicí ZámeckouPP UR 2, DN 25081,10 m 327 268,56 Kč 81.Kanalizační stoka - stoka PP UR 2-EM, D 315Pořadové číslo 81 tvoří inv. č. 2771 z části v ulici Farská v místě křížení s ulicí ŠumperskouPP UR2, DN 30083 m364 006,97 Kč 82.Kanalizační stoka - stoka, PVC, DN 250Pořadové číslo 82 tvoří inv. č. 2791 z části v ulici Pod BukovouPVC DN 25047 m176 847,39 Kč 83.Kanalizační stoka - stoka A PP, DN 250Pořadové číslo 83 tvoří inv. č. 2773 část hlavni stoky při ulici Jesenická poblíž restaurace Na GruntěPP DN 250159 m641 623,93 Kč 84.Kanalizační stoka - stoka B PP, DN 250Pořadové číslo 84 tvoří inv. č. 2773 část stoky při ulici Jesenická odbočující z hlavní stoky A, poblíž mostu přes Desnou PP DN 250132 m 532 668,92 Kč 85.Kanalizační stoka - stoka V:PP UR2, DN 250Pořadové číslo 85 tvoří inv. č. 2775, část stoky při ulici Šumperská, naproti areálu střední školy železniční a technické PP DN 250137 m552 845,77 Kč 86.Kanalizační stoka - stoka PP SN 10, DN 250Pořadové číslo 86 tvoří inv. č. 3007, při ulici DružstevníPP DN 25034,50 m141 101,65 Kč 87.Kanalizační stoka - stoka A PP, DN 250Pořadové číslo 87 tvoří inv. č. 3074, část hlavní stoky A v ulici U KoupalištěPP DN 250123,30 m511 008,79 Kč 88.Kanalizační stoka - stoka B PP, DN 250Pořadové číslo 88 tvoří inv. č. 3074, část stoky v ulici U Koupaliště, napojená na předchozí hlavní stoku APP DN 250125,70 m520 955,44 Kč 89.Kanalizační stoka - stoka PP UR 2, DN 250Pořadové číslo 89 tvoří inv. č. 275 Dodatek, část stoky v ulici Pod BukovouPP DN 25076,50 m317 049,25 Kč 90.Kanalizační stoka - stoka PP SN 10, DN 250Pořadové číslo 90 tvoří inv. č. 3105, část stoky v ulici Na Střelnici v odloučené části Nové Domky PP DN 250116,86 m497 063,87 Kč 91.Kanalizační stoka - stoka PVC, DN 250Pořadové číslo 91 tvoří inv. č. 3115, část stoky při ulici Družstevní, poblíž areálu restaurace Rest While na ulici Šumperská PVC DN 250108 m465 267,32 Kč CELKEM78 274 737,16 Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení) 78 274 740,- Kč Znalecké posudky-Rapotín určily hodnotu všech výše popsaných nepeněžitých vkladů obce Rapotín blíže specifikovaných ve Znaleckých posudcích-Rapotín do základního kapitálu Společnosti na 94.971.300,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad obce Rapotín, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu obce Rapotín a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 300,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obci Rapotín vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 94.971 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby obec Rapotín tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad částku 94.971.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Rapotín, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Rapotín. Obec Rapotín a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Rapotín je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu obcí Rapotín činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Rapotín a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 4) až 9) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 2. října 2020, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.025.481.000,- Kč celkem o 167.282.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm milionů dvě stě osmdesát dva tisíce korun českých) na 1.192.763.000,- Kč (slovy: jednu miliardu jedno sto devadesát dva miliony sedm set šedesát tři tisíce korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 167.282 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.192.763 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. 5. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 5.537.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 5.537 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti obcí Petrov nad Desnou, IČ: 720 54 433, se sídlem Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou, (dále jen obec Petrov nad Desnou), jejichž emisní kurs obec Petrov nad Desnou splatí nepeněžitým vkladem vodovodních řadů v lokalitách s novou zástavbou v zastavěné části obce Petrov nad Desnou, k.ú. Petrov nad Desnou, do základního kapitálu Společnosti, a to konkrétně těchto dle Znaleckého posudku-Petrov nad Desnou: Pořadové číslo dle Znaleckého posudku-Petrov nad DesnouNázev předmětu vkladu, umístění předmětu vkladuInventární číslo obce Petrov nad DesnouKonstrukční charakteristika předmětu vkladu, resp. materiálKód klasifikace stavebních děl CZ-CCDélka/množství předmětu vkladuCena předmětu vkladu určená znalcem 1.Lokalita "U nádraží" PE 100 RC SDR 11 90x5,4 vodovodní řad 11000529PE 90x5,4 (DN 80)2222465 m1 655 409,92 Kč 2.Lokalita "U nádraží" PE 100 RC SDR 11 90x5,4 vodovodní řad 21000529PE 90x5,4 (DN 80)222277m274 121,64 Kč 3.Lokality 1,2, a 4, PE D 90 (DN80) - vodovodní řad 1-1, podél toku Merty zásobuje průmyslovou zónu v lokalitě při silnici I/111000388PE 90x5,4 (DN 80)2222197 m663 751,92 Kč 4.Lokality 1,2, a 4, PE D 90 (DN80) - vodovodní řad 2-1.2, při areálu mateřské školy (poblíž obecního úřadu), podchází vodní tok Mertu a zásobuje nemovitosti za tokem1000389PE 90x5,4 (DN 80)222235 m 117 925,47 Kč 5.Sobotín - rozvodné řady Petrov nad Desnou, doplnění (část) vodovodní řad "N 0-1", PVC DN 100, v části obce Terezín, poblíž hostince U Peterků, řad vede podél komunikace, míjí areál nákladní dopravy firmy Horák a je ukončen před železničním mostem přes vodní tok Desná1000391PVC DN 1002222313 m1 326 421,52 Kč 6.Lokalita 6, PE HDPE 100 RC 90x8,2 - vodovodní řad, napojen na stávající síť na pozemku bezprostředně při železničním mostě nadjezdu přes vodní tok Mertu a přes místní komunikaci z Petrova nad Desnou do Rapotína, vede podél této komunikace až na okraj zastavěné severozápadní části obce1000604PE 90x8,2 - (DN 80)2222323,30 m1 499 430,75 Kč CELKEM5 537 061,22 Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč (po zaokrouhlení)5 537 060,- Kč Znalecký posudek-Petrov nad Desnou určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu obce Petrov nad Desnou na 5.537.060,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad obce Petrov nad Desnou, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu obce Petrov nad Desnou a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 60,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obci Petrov nad Desnou vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 5.537 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby obec Petrov nad Desnou tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad částku 5.537.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Petrov nad Desnou, a to předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Petrov nad Desnou. Obec Petrov nad Desnou a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Petrov nad Desnou je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu obcí Petrov nad Desnou činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Petrov nad Desnou a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 4) až 9) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 2. října 2020, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.025.481.000,- Kč celkem o 167.282.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm milionů dvě stě osmdesát dva tisíce korun českých) na 1.192.763.000,- Kč (slovy: jednu miliardu jedno sto devadesát dva miliony sedm set šedesát tři tisíce korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 167.282 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.192.763 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. 6. Valná hromada Společnosti r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 42.204.000,- Kč (slovy: čtyřiceti dvou milionů dvou set čtyř tisíc korun českých) upsáním nových akcií Společnosti peněžitými vklady takto: (a)částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 42.204.000,- Kč (slovy: čtyřiceti dvou milionů dvou set čtyř tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií Společnosti pod uvedenou částku, upisování akcií Společnosti nad uvedenou částku se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti se zvýší jen v rozsahu skutečně upsaných akcií. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií Společnosti, které budou splaceny peněžitými vklady. (b)počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií Společnosti, jejich forma: Počet upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 42.204 (slovy: čtyřicet dva tisíce dvě stě čtyři) kusy akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií Společnosti bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny upisované akcie Společnosti budou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě a nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 4) až 9) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 2. října 2020, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 1.025.481.000,- Kč celkem o 167.282.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm milionů dvě stě osmdesát dva tisíce korun českých) na 1.192.763.000,- Kč (slovy: jednu miliardu jedno sto devadesát dva miliony sedm set šedesát tři tisíce korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost celkem 167.282 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.192.763 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. (c)údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti: Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisování má každý akcionář Společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti v rozsahu jeho podílu, pokud se takového práva nevzdal. Ve druhém kole upisování má každý akcionář Společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích na upsání i těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář, a to poměrně podle počtu akcií vlastněných akcionáři, kteří rovněž využili tohoto svého přednostního práva ve druhém kole upisování, pokud se takového práva nevzdal. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti v prvním kole: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti je sídlo Společnosti na adrese: Jílová 2769/6, PSČ: 787 01 Šumperk, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 3:00 hod. do 15:00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti v prvním kole upisování činí 2 (slovy: dva) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy daný akcionář obdrží informaci o přednostním právu podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato informace bude zveřejněna v Obchodním věstníku, na webové stránce Společnosti a dále bude zaslána akcionářům Společnosti e-mailem na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů Společnosti. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 42.204/1.025.481 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti. V prvním kole upisování akcií Společnosti s využitím přednostního práva na upisování akcií Společnosti bude upisováno nejvýše 42.204 (slovy: čtyřicet dva tisíce dvě stě čtyři) kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti ve druhém kole: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti je sídlo Společnosti na adrese: Jílová 2769/6, PSČ: 787 01 Šumperk, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti v prvním kole upisování činí 2 (slovy: dva) týdny a začne běžet dne 1. listopadu 2020. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 42.204/1.025.481 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti. Ve druhém kole upisování akcií Společnosti s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování akcií Společnosti. Všechny akcie Společnosti upisované ve druhém kole upisování budou kmenovými akciemi Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. (d)určení, zda akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů Společnosti podle § 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, a zda budou akcie Společnosti nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích: Akcie společnosti budou upsány pouze s využitím přednostního práva akcionářů Společnosti, nebudou upsány dohodou akcionářů Společnosti dle § 491 zákona o obchodních korporacích, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům, a nebudou (ani jejich části) upsány na základě veřejné nabídky akcií podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. (e)účet u banky a lhůta, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část: Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen v plné výši nejpozději do 31. prosince 2020, a to na bankovní účet Společnosti číslo: 3783258/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., typ účtu: ČSOB Obchodní konto v CZK. (f)připuštění možnosti započtení pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu: Připouští se možnost započtení následujících peněžitých pohledávek: (f1)pohledávky města Loštice, se sídlem nám. Míru 66/1, 78983 Loštice, IČ: 00302945, (dále jen město Loštice), za Společností na zaplacení části Náhrady ve výši 1.301.144,25 Kč, která vznikne na základě článku 3.2 písm. (b) Smlouvy o narovnání, která bude uzavřena dne 21. září 2020 ve znění, jež tvoří Přílohu číslo 9 této pozvánky, (dále jen Pohledávka č. 1), proti pohledávce Společnosti za městem Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 2. října 2020; (f2)pohledávky města Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh, IČO: 00303640, (dále jen město Zábřeh), za Společností ve výši 400.000,- Kč na zaplacení části kupní ceny Projektové dokumentace a veškerých práv a veškerých povinností, které souvisejí se stavbou vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV Václavov, která vznikla na základě článku 2.3 Smlouvy o převodu projektové dokumentace kupní smlouva, číslo_VHZ_2019/272 (označená také jako Smlouva o převodu Projektové dokumentace ke Stavbě Vodovod Václavov, Splašková kanalizace Václavov, ČOV Václavov, na pozemcích v k.ú. Václavov u Zábřeha a k.ú. Svébohov) uzavřené mezi městem Zábřeh a Společností dne 27. března 2019, jejíž kopie tvoří Přílohu číslo 10 této pozvánky, (dále jen Pohledávka č. 2), proti pohledávce Společnosti za městem Zábřeh na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Zábřeh na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 2. října 2020; (f3)pohledávky města Zábřeh za Společností ve výši 40.503.000,- Kč na zaplacení finančního plnění, která vznikla na základě článku 3.2 SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV VÁCLAVOV A VODOVOD VÁCLAVOV VHZ_2020/12 uzavřené mezi městem Zábřeh a Společností dne 24. ledna 2020, jejíž kopie tvoří Přílohu číslo 11 této pozvánky, (dále jen Pohledávka č. 3), proti pohledávce Společnosti za městem Zábřeh na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Zábřeh na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 2. října 2020. Návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 1 a návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 2 a Pohledávky č. 3, proti pohledávkám Společnosti za těmito upisovateli (město Loštice, město Zábřeh) na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií Společnosti budou předloženy příslušným upisovatelům ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne skončení druhého kola upisování uvedeného výše v této pozvánce. Dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 1 a dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 2 a Pohledávky č. 3 musí být uzavřeny písemně ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů od doručení návrhu těchto dohod příslušným upisovatelům. Valná hromada Společnosti souhlasí s možností započtení: (a) Pohledávky č. 1 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 2. října 2020; a (b)Pohledávky č. 2 a Pohledávky č. 3 proti pohledávce Společnosti za upisovatelem město Zábřeh na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Zábřeh v prvním a druhém kole upisování na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 2. října 2020. 7. Valná hromada s c h v a l u j e v souladu s ust. § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích: (a)dohodu o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Loštice vůči Společnosti ve výši 1.301.144,25 Kč, která vznikla na základě Smlouvy o narovnání uzavřené mezi městem Loštice a Společností dne 21. září 2020, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upisovaných městem Loštice; a (b)dohodu o započtení pohledávek ohledně (i) pohledávky města Zábřeh vůči Společnosti ve výši 400.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o převodu projektové dokumentace kupní smlouva, číslo_VHZ_2019/272 (označená také jako Smlouva o převodu Projektové dokumentace ke Stavbě Vodovod Václavov, Splašková kanalizace Václavov, ČOV Václavov, na pozemcích v k.ú. Václavov u Zábřeha a k.ú. Svébohov) uzavřené mezi městem Zábřeh a Společností dne 27. března 2019, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upisovaných městem Zábřeh a (ii) pohledávky města Zábřeh vůči Společnosti ve výši ve výši 40.503.000,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV VÁCLAVOV A VODOVOD VÁCLAVOV VHZ_2020/12 uzavřené mezi městem Zábřeh a Společností dne 24. ledna 2020, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upisovaných městem Zábřeh. od 30. 10. 2020

Valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 29.6.2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady, a to z částky ve výši 934.183.000,- Kč celkem o 91.298.000,- Kč (slovy: devadesát je dna milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) na 1.025.481.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvacet pět milionů a čtyři sta osmdesát jedna tisíc korun českých), s tím, že vydá celkem 91.298 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost 1.025.481 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku ve výši 42.404.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 42.404 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stáva jícím akcionářem Společnosti město Šumperk, se sídlem 787 01 Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO: 00303461 (dále jen město Šumperk), přičemž emisní kurs těchto nově upsaných akcií Společnosti město Šumperk splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti. Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu města Šumperk je obsažen ve znaleckém posudku Ing. Viktora Kovalce (adresa: Šumperská 523, 788 13 Rapotín), číslo znaleckého posudku 4563-43/2018 O ceně nemovitých věcí: kanalizačních a vodovod ních řadů včetně technologických zařízení v k.ú. Dolní a Horní Temenice, město Šumperk. ze dne 20. dubna 2018 (dále jen Znalecký posudek-Šumperk) a tento nepeněžitý vklad se skládá z těchto kanalizačních a vodovodních řadů včetně technologických zařízení v k.ú. Dolní a Horní Temenice, město Šumperk, a to těchto: Název předmětu ocenění, Typ stavby, Konstrukční charakteristika, Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC, Délka, Množství, Cena určená znalcem Kanalizace stoka A (od Š1 po Š37) z trub kameninových - 2223 1 145,00 m - 4.400.740,- Kč Kanalizace stoka A4 z trub kameninových - 2223 210,00 m - 807.120,- Kč Kanalizace stoka A4-1z trub kameninových - 2223 6,00 m - 23.060,- Kč Kanalizace stoka A5 z trub kameninových - 2223 145,00 m - 557.300,- Kč Kanalizace stoka A5-1 z trub kameninových - 2223 17,00 m - 65.340,- Kč Kanalizace stoka A6 z trub kameninových - 2223 164,00 m - 630.320,- Kč Kanalizace stoka A6-1 z trub kameninových -2223 24,00 m - 92.240,- Kč Kanalizace stoka A7-1 z trub kameninových -2223 60,00 m - 230.610,- Kč Kanalizace stoka Aa z trub kameninových - 2223 11,00 m - 42.280,- Kč Kanalizace stoka A8 z trub kameninových -2223 41,00 m - 157.580,- Kč Kanalizace stoka A9 z trub kameninových - 2223 100,00 m - 384.340,- Kč Kanalizace stoka A12 z trub kameninových - 2223 146,00 m - 561.140,- Kč Kanalizace stoka A13 z trub kameninových -2223 26,00 m - 99.930,- Kč Kanalizace stoka B z trub kameninových -2223 241,00 m - 926.270,- Kč Kanalizace stoka A (od Š 37 po A 85) z trub kameninových -2223 1 579,00 m - 6.068.790,- Kč Kanalizace stoka A14 z trub kameninových - 2223 13,00 m - 49.960,- Kč Kanalizace stoka A15 z trub kameninových -2223 7 00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A16 z trub kameninových -2223 50,00 m- 192.170,- Kč Kanalizace stoka A17z trub kameninových -2223 7,00 m 26.900,- Kč Kanalizace stoka A18 z trub kameninových -2223 16,00 m- 61.500,- Kč Kanalizace stoka A19 z trub kameninových-2223 190,00 m - 730.250,- Kč Kanalizace stoka A20 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A21 z trub kameninových -2223 26,00 m - 99.930,- Kč Kanalizace stoka A22 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A23 z trub kameninových -2223 44,00 m - 169.110,- Kč Kanalizace stoka A24 z trub kameninových -2223 63,00 m- 242.140,- Kč Kanalizace stoka A25 z trub kameninových - 2223 6,00 m - 23.060,- Kč Kanalizace stoka A26 z trub kameninových -2223 62,00 m - 238.290,- Kč Kanalizace stoka A27 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A28 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A29 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A30 z trub kameninových -2223 30,00 m - 115.300,- Kč Kanalizace stoka A31 z trub kameninových -2223 8,00 m - 30.750,- Kč Kanalizace stoka A32 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A33 z trub kameninových -2223 102,00 m - 392.030,- Kč Kanalizace stoka A35 z trub kameninových -2223 8,00 m - 30.750,- Kč Kanalizace stoka A36 z trub kameninových -2223 6,00 m - 23.060,- Kč Kanalizace stoka A37 z trub kameninových -2223 31,00 m - 119.150,- Kč Kanalizace stoka A38 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A39 z trub kameninových -2223 56,00 m - 215.230,- Kč Kanalizace stoka A40 z trub kameninových -2223 12,00 m - 46.120,- Kč Kanalizace stoka A41 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A42 z trub kameninových -2223 8,00 m - 30.750,- Kč Kanalizace stoka A43 z trub kameninových -2223 16,00 m - 61.500,- Kč Kanalizace stoka A44 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A45 z trub kameninových -2223 7,00 m - 26.900,- Kč Kanalizace stoka A46 z trub kameninových -2223 49,00 m - 188.330,- Kč Kanalizace stoka A47 z trub kameninových -2223 14,00 m - 53.810,- Kč Vodovod V1 z trub z plastických hmot 2212 373,00 m 1.512.870,- Kč Vodovod V1-1 z trub z plastických hmot 2212 - 156,00 m 632.730,- Kč Vodovod V1-2 z trub z plastických hmot 2212- 57,00 m 231.190,- Kč Vodovod V1-2-1 z trub z plastických hmot 2212 143,00 m 580.000,- Kč Vodovod V1-3 z trub z plastických hmot 2212- 66,00 m 267.690,- Kč Vodovod V1-4 z trub z plastických hmot 2212- 44,00 m 178.460,- Kč Vodovod V2 z trub z plastických hmot 2212- 479,00 m 1.942.800,- Kč Vodovod V2-1 z trub z plastických hmot 2212- 97,00 m 393.430,- Kč Vodovod V2-2 z trub z plastických hmot 2212- 167,00 m 677.340,- Kč Vodovod V2a z trub z plastických hmot 2212 - 91,00 m 369.090,- Kč Vodovod V3 z trub z plastických hmot 2212- 430,00 m 1.744.050,- Kč Vodovod V3-1 z trub z plastických hmot 2212- 38,00 m 154.130,- Kč Vodovod V3-2 z trub z plastických hmot 2212- 35,00 m 141.960,- Kč Vodovod V3-3 z trub z plastických hmot 2212- 12,00 m 38.710,- Kč Vodovod V3-4 z trub z plastických hmot 2212- 13,00 m 41.940,- Kč Vodovod V3-5 z trub z plastických hmot 2212 -96,00 m 389.370,- Kč Vodovod V4 z trub z plastických hmot 2212- 50,00 m 202.800,- Kč Vodovod V6 z trub z plastických hmot 2212- 64,00 m 259.580,- Kč Vodovod V7-1 z trub z plastických hmot 2212- 122,00 m 494.820,- Kč Vodovod V-P-2 z trub z plastických hmot 2212- 44,00 m 249.090,- Kč Distribuční řad S 01 z trub z plastických hmot 2212- 775,00 m 3.143.350,- Kč Budova ZČR Budova zrychlovací čerpací stanice. 1274- - 139.700,- Kč Přípojka NN - ZČR Přípojky elektro kabel Al 50 m2 zemní kabel-2224 8,00 m - 3.080,- Kč Čerpadla ZČR 2 ks Čerpadla Grundfos typ CR4.--- 73.710,- Kč Rozvaděč ZČR Rozvaděč--- 2.590,- Kč Kanalizace stoka (Š7-Š9) Za Prievidzskou z trub kameninových 2223 - 69,00 m 290.590,- Kč Kanalizace stoka Za Prievidzskou z trub kameninových 2223 - 29,2 m 122.970,- Kč Vodovodní řad - Za Prievidzskou z trub z plastických hmot 2212 - 62,70 m 547.890,- Kč Kanalizace stoka A (Š85-94) z trub kameninových 2223 - 306,00 m 1.305.290,- Kč Kanalizace stoka A1 z trub kameninových 2223 - 51,00 m 217.550,- Kč Kanalizace stoka A3 z trub kameninových 2223- 269,00 m 1.147.460,- Kč Kanalizace stoka A3-1 z trub kameninových 2223 - 95,00 m 405.240,- Kč Kanalizace stoka A3-1-1 z trub kameninových 2223 - 27,00 m 115.170,- Kč Kanalizace stoka A10 z trub kameninových 2223 - 178,00 m 759.280,- Kč Kanalizace stoka A10-1 z trub kameninových 2223 - 16,00 m 68.250,- Kč Kanalizace stoka A11 z trub kameninových 2223 - 95,00 m 405.240,- Kč Kanalizace stoka A34 z trub kameninových 2223 - 55,00 m 234.610,- Kč Kanalizace stoka A34-1 z trub kameninových 2223 - 72,00 m 307.130,- Kč Kanalizace stoka A 48 z trub kameninových 2223 - 48,00 m 204.750,- Kč Vodovodní řad Šumperk SO 301 z trub z plastických hmot 2212 - 107,90 m 447.140,- Kč Vodovodní řad Panorama II. z trub z plastických hmot 2212 - 254,36 m 1.208.220,- Kč Splašková stoka Panorama II z trub z plastických hmot - 2223 183,95 m - 868.730,- Kč Vodovodní řad Za Hniličkou z trub z plastických hmot 2212 - 123,60 m 597.350,- Kč Splašková kanalizace Za Hniličkou z trub z plastických hmot - 2223 - 170,23 m - 803.940,- Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč 42.404.330,- Kč Znalecký posudek-Šumperk určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu města Šumperk do základního kapitálu Společnosti na 42.404.330,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vkla d města Šumperk, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu města Šumperk a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 330,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio . Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti město Šumperk vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 42.404 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000, - Kč každá. Nepřipouští se, aby město Šumperk tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad celkovou částku 42.404.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Šumperk, tj. předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Šumperk. Město Šumperk a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. M ístem pro vnesení nepeněžitého vkladu města Šumperk je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu městem Šumperk činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Šumperk a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 6) až 12) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 29. června 2018, zvýší se stávají cí základní kapitál Společnosti ve výši 934.183.000,- Kč celkem o 91.298.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) na 1.025.481.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvacet pět milionů a čtyři sta osmdesát jedna tisíc k orun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnost vydá Společnost celkem 91.298 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takov ém případě vydáno 1.025.481 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad města Šumperk schvaluje. 2.Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku ve výši 6.645.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 6.645 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stáva jícím akcionářem Společnosti Město Mohelnice, se sídlem 789 85 Mohelnice, U Brány 916/2, IČO: 00303038 (dále jen město Mohelnice), přičemž emisní kurs těchto nově upsaných akcií Společnosti město Mohelnice splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti. Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu města Mohelnice je obsažen ve znaleckém posudku Ing. Jiřího Dolečka (adresa: PSČ 787 01 Šumperk, Bezručova 933/12), číslo posudku 5065-45/2018 o ceně nemovitosti vodohospodářských z ařízení města Mohelnice za účelem provedení vkladu majetku akcionáře do společnosti ze dne 5. dubna 2018 (dále jen Znalecký posudek-Mohelnice) a tento nepeněžitý vklad se skládá z vodovodních a kanalizačních řadů, které jsou situovány v Mohelnici v lokali tách Mohelnice Jih II, U Stadionu, Jesenická ulice a Za Penzionem, jedná se o lokality na okraji města Mohelnice, kdy: (a) lokalita Mohelnice Jih II je situována u sjezdu z dálnice při průtahu na Moravičany a sestává se z vodovodního řadu, splaškové kanal izace a jednotné kanalizace, (b) lokalita U Stadionu je situovaná za místním stadionem a je tvořena vodovodním řadem, (c) lokalita Jesenická ulice leží v/na severním okraji města Mohelnice za řekou Mírovkou a je zasíťovaná splaškovou kanalizací a čerpací stanicí a (d) lokalita Za Penzionem leží v prostoru u závodu Hella Mohelnice a je tvořena vodovodní a kanalizační větví, a to takto: Číslo Stavba objekt Inv. číslo Rok pořízení Hodnota nepeněžitého vkladu Pozn. 1.vodovodní řad PVC D 110 Z 2165/06 2004 978.960,- Kč Mohelnice Jih II 2.splašková kanalizace PVC DN 250Z 2163/06 2004 1.121.360,- Kč 3.vodovodní řad PE SDR 11 D 90Z 2168/09 2007 1.196.520,- Kč U stadionu 4.splašková kanalizace celkem Z 2169/09 2007 1.281.120,- Kč Jesenická ulice z toho stoka A PVC DN 315 68.000,- Kč z toho stoka B PVC DN 250 615.300,- Kč z toho stoka C PVC DN 250 264.960,- Kč z toho výtlačný řad PE D 90 332.860,- Kč 5.čerpací stanice plastová dvouplášťová kanalizační šachta pr. 1700 x 3000 mm s poklopem 68.000,- Kč 6.čerpací stanice 2 ks čerpadla Amarex 145.600,- Kč 7.čerpací stanice PE-HD potrubní systém včetně 2 ks patkové koleno, 2ks zpětná klapka, 3x kulový kohout 15.600,- Kč 8.čerpací stanice spouštěcí zařízení 2 ks 11.760,- Kč 9.čerpací stanice přípojka NN4.000,- Kč 10.čerpací stanice - elektrorozvaděč 9.600,- Kč 11.čerpací stanice rozvaděč řízení čerpadel, včetně řídícího systému, radiomodemu, ultrazvuková sonda a plovákový snímač v jímce ČS 52.640,- Kč 12.čerpací stanice nerezový žebřík 6.800,- Kč 13.čerpací stanice stožárek s anténou pro radiomodem 1.760,- Kč 14.čerpací stanice oplocení 8.960,- Kč 15.vodovodní řad PVC D 90, D 110, 1 ks šoupě, 2 ks hydrantůZ 2173/10 2008 638.970,- Kč Za Penzionem 16.splašková kanalizace PVC DN 250, 6 ks kontrolních šachetZ 2172/10 2008 1.103.980,- Kč Za Penzionem Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč 6.645.630,- Kč Znalecký posudek-Mohelnice určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu města Mohelnice do základního kapitálu Společnosti na 6.645.630,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý v klad města Mohelnice, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu města Mohelnice a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 630,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emi sní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti město Mohelnice vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem na 6.645 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité h odnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby město Mohelnice tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad celkovou částku 6.645.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Mohelnice, tj. předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Mohelnice. Město Mohelnice a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu města Mohelnice je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu městem Mohelnice činí 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Mohelnice a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 6) až 12) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 29. června 2018, zvýší se stávají cí základní kapitál Společnosti ve výši 934.183.000,- Kč celkem o 91.298.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) na 1.025.481.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvacet pět milionů a čtyři sta osmdesát jedna t isíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnost vydá Společnost celkem 91.298 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takovém případě vydáno 1.025.481 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad města Mohelnice schvaluje. 3. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku ve výši 6.053.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 6.053 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávaj ícím akcionářem Společnosti Obec Bludov, se sídlem 78961 Bludov, Jana Žižky 195, Česká republika, IČO: 00302368 (dále jen obec Bludov), přičemž emisní kurs těchto nově upsaných akcií Společnosti obec Bludov splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti. Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu obce Bludov je obsažen ve znaleckém posudku Ing. Jiřího Dolečka (adresa: 787 01 Šumperk, Bezručova 933/12), číslo 5079-59/2018 o ceně nemovitosti vodohospodářských zařízení o bce Bludov za účelem provedení vkladu majetku akcionáře do společnosti ze dne 30. dubna 2018 (dále jen Znalecký posudek-Bludov), a tento nepeněžitý vklad se skládá z dílčích částí vodovodních řadů (situovaných v uvedených lokalitách) skládajících se z vod ovodu ulice Školní, budovy AT stanice, vodovodních řadů ulice Nová Dědina, vodovodního řadu ulice Za Školou, vodovodních řadů A1 až A1-4 v lokalitě Na Nové, vodovodního řadu ulice Jiráskova, vodovodního řadu ulice Lázeňská, vodovodního řadu ulice V Potoká ch a vodovodního řadu ulice Kroupova, v obci Bludov, a to těchto: Číslo Stavba objekt Inv. číslo Rok pořízení Hodnota nepeněžitého vkladu 1.Vodovodní řad ul. Školní PVC 110 dl. 247 451 1995 271.840,- Kč 2.AT stanice budova lokalita za Školou 452 1997 253.732,- Kč AT stanice čerpadlo Lovara SV 407F11T/A 60.000,- Kč AT stanice-plastová nádoba 50.000,- Kč 3.Vodovodní řady Nová DědinaC-3 PVC 90 dl. 311,0 456 1977 622.000,- Kč C-3 PE 90 dl. 74,0 148.000,- Kč C-3 LT 80 dl. 121,0 242.000,- Kč C-3 LT 100 dl. 202,0 404.000,- Kč C-3-1 LT 80 dl. 133,0 266.000,- Kč C-4 LT 80 dl. 162,0 324.000,- Kč 4.Vodovodní řad PVC 90 ul. Za školou dl.323,0367 2002 513.784,- Kč 5.Vodovodní řadyA-1 PVC 110 dl. 424,0278 1994 848.000,- Kč A-1-2 PVC 90 dl. 90,0 180.000,- Kč A-1-3 PVC 110 dl.152 304.000,- Kč A-1-4 PVC 90 dl.89,0 178.000,- Kč 6.Vodovodní řad u. Jiráskova PE 90 dl.152,04552010 370.112,- Kč 7.Vodovodní řad ul. Lázeňská PVC 90 dl. 198,03882010 341.536,- Kč 8.Vodovodní řad ul. V Potokách A-4-1 dl. 143,143892004 226.736,- Kč 9.Vodovodní řad ul. Kroupova PVC 225 dl.225 m456 1981 450.000,- Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč 6.053.740,- Kč Znalecký posudek-Bludov určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu obce Bludov do základního kapitálu Společnosti na 6.053.740,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžit ý vklad obce Bludov, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu obce Bludov a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 740,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní áž io. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obec Bludov vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 6.053 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby obec Bludov tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad celkovou částku 6.053.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neu platní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Bludov, tj. předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Bludov. Obec Bludov a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Mís tem pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Bludov je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu obcí Bludov činí 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Bludov a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 6) až 12) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 29. června 2018, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 934.183.000,- Kč celkem o 91.298.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) na 1.025.481.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvacet pět milionů a čtyři sta osmdesát jedna tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnost vydá Společnost celkem 91.298 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Spole čnost v takovém případě vydáno 1.025.481 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad obce Bludov schvaluje. 4. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku ve výši 2.322.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 2.322 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávaj ícím akcionářem Společnosti Město Zábřeh, se sídlem 78901 Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, IČO: 00303640 (dále jen město Zábřeh), přičemž emisní kurs těchto nově upsaných akcií Společnosti město Zábřeh splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem do základní ho kapitálu Společnosti. Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu města Zábřeh je obsažen ve znaleckém posudku Ing. Jiřího Dolečka (adresa: 788 01 Šumperk, ulice Bezručova 933/12), číslo 5064-44/2018 o ceně nemovitosti Zábřeh inženýrské sítě U Horních Dr ah (Pod Račici) a ul. Nemilská za účelem provedení vkladu majetku akcionáře do společnosti ze dne 5. dubna 2018 (dále jen Znalecký posudek-Zábřeh), a tento nepeněžitý vklad se skládá z dílčí části kanalizačního řadu v ulici Nemilské v Zábřehu (splašková k analizace provedená z PP DN 250, která propojuje dva hlavní řady v ulici s výstavbou rodinných domů), splaškové kanalizace PP UR2 SN DN 250 v lokalitě Pod Račicí včetně objektů sítě a vodovodní řad PE D 90 v lokalitě Pod Račicí v Zábřehu včetně objektů sí tě, a to těchto: Číslo, Stavba objekt,Inv. číslo, Rok pořízení, Hodnota nepeněžitého vkladu (zaokr.) 1.Kanalizace splašková Nemilská dl.58.90 m 2012 225.300,- Kč 2.Vodovodní řad Pod Račicí dl. 334,0 m 2012 1.202.400,- Kč 3.Kanalizace splašková Pod Račicí dl.234,00 m 2012 895.100,- Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč 2.322.800,- Kč Znalecký posudek-Zábřeh určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu města Zábřeh do základního kapitálu Společnosti na 2.322.800,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad m ěsta Zábřeh, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu města Zábřeh a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 800,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako p rotiplnění bude akcionáři Společnosti město Zábřeh vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 2.322 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá . Nepřipouští se, aby město Zábřeh tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad celkovou částku 2.322.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se ne uplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Zábřeh, tj. předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Zábřeh. Město Zábřeh a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Mí stem pro vnesení nepeněžitého vkladu města Zábřeh je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu městem Zábřeh činí 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Zábřeh a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 6) až 12) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 29. června 2018, zvýší se stávající základní kapitál Společnosti ve výši 934.183.000,- Kč celkem o 91.298.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) na 1.025.481.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvacet pět milionů a čtyři sta osmdes át jedna tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnost vydá Společnost celkem 91.298 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Sp olečnost v takovém případě vydáno 1.025.481 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad města Zábřeh schvaluje. 5. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku ve výši 804.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 804 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem Společnosti Město Loštice, se sídlem 78983 Loštice, nám. Míru 66/1, IČO: 00302945 (dále jen město Loštice), přičemž emisní kurs těchto nově upsaných akcií Společnosti město Loštice splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem do základního kapitál u Společnosti. Bližší popis tohoto nepeněžitého vkladu města Loštice je obsažen ve znaleckém posudku Ing. Viktora Kovalce (adresa: Šumperská 523, 788 13 Rapotín), číslo znaleckého posudku 4562-42/2018 O ceně nemovitých věcí: vodovodních řadů větev V1, V2 a výstavba 3 RD v ulici K Pešti v k.ú. a obci Loštice. ze dne 19. dubna 2018 (dále jen Znalecký posudek- Loštice), a tento nepeněžitý vklad se skládá ze souboru nemovitých věcí 3 větve vodovodních řadů ve města Loštice při ulici K Pešti, a to těchto: Název předmětu ocenění, adresa předmětu ocenění,Typ stavbyKonstrukční charakteristika (materiál potrubí),Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC, Množství cena určená znalcem Vodovodní řad větev V1 Vodovody trubníz trub z plastických hmot 2212 58,70 m 239.230,- Kč Vodovodní řad větev V2 Vodovody trubníz trub z plastických hmot 2212 81,50 m 332.150,- Kč Vodovodní řad výstavba 3 RD Vodovody trubníz trub z plastických hmot 2212 60,00 m 233.270,- Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč 804.650,- Kč Znalecký posudek-Loštice určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu města Loštice do základního kapitálu Společnosti na 804.650,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad m ěsta Loštice, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu města Loštice a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 650,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti město Loštice vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 804 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každ á. Nepřipouští se, aby město Loštice tímto nepeněžitým vkladem upsalo akcie pod a/nebo nad celkovou částku 804.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neuplatní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem města Loštice, tj. předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je město Loštice. Město Loštice a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (třiceti)dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Mí stem pro vnesení nepeněžitého vkladu města Loštice je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu městem Loštice činí 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi městem Loštice a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 6) až 12) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 29. června 2018, zvýší se stávají cí základní kapitál Společnosti ve výši 934.183.000,- Kč celkem o 91.298.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) na 1.025.481.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvacet pět milionů a čtyři sta osmdesát jedna tisíc k orun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnost vydá Společnost celkem 91.298 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnost v takov ém případě vydáno 1.025.481 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad města Loštice schvaluje. 6. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku ve výši 458.000,- Kč upsáním nových akcií Společnosti v celkovém počtu 458 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stáv ajícím akcionářem Společnosti Obec Mírov, se sídlem 78901 Mírov 47, IČO: 00635995 (dále jen obec Mírov), přičemž emisní kurs těchto nově upsaných akcií Společnosti obec Mírov splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem do základního kapitálu Společnosti. Bli žší popis tohoto nepeněžitého vkladu obce Mírov je obsažen ve znaleckém posudku Ing. Jiřího Dolečka (adresa: 788 01 Šumperk, Bezručova 933/12), číslo 5063-43/2018 o ceně nemovitosti Mírov-inženýrské sítě pro 6RD za účelem provedení vkladu majetku akcionář e do společnosti ze dne 5. dubna 2018 (dále jen Znalecký posudek-Mírov), a tento nepeněžitý vklad se skládá z dílčí části vodovodního řadu, který slouží pro 6 rodinných domů a které byly vybudovány na západním okraji zastavěné části obce Mírov, a to těcht o: Číslo Stavba objekt Inv. číslo Rok pořízení Hodnota nepeněžitého vkladu 1.Vodovodní řad PE 100 SDR 17 DN 100 mm, jehož celková výměra je 228,90 m, sloužící pro 6 rodinných domů na západním okraji zastavěné části obce Mírov 2010 458.085,- Kč Celková částka ocenění nepeněžitého vkladu v Kč 458.085,- Kč Znalecký posudek-Mírov určil hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu obce Mírov do základního kapitálu Společnosti na 458.085,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií Společnosti, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad obce M írov, kdy rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu obce Mírov a jmenovitou hodnotou všech takto nově upsaných akcií Společnosti činí částku ve výši 85,- Kč a tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Jako protiplnění bude akcionáři Společnosti obec Mírov vydáno proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu do základního kapitálu Společnosti celkem 458 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Nepřipouští se, aby obec Mírov tímto nepeněžitým vkladem upsala akcie pod a/nebo nad celkovou částku 458.000,- Kč, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen. Přednostní právo ostatních akcionářů Společnosti na úpis výše uvedených akcií se neupla tní, protože emisní kurs těchto akcií je splácen pouze nepeněžitým vkladem obce Mírov, tj. předem určeným akcionářem Společnosti, kterým je obec Mírov. Obec Mírov a Společnost uzavřou za účelem upsání výše uvedených akcií písemnou smlouvu o úpisu akcií, a to ve lhůtě 30 (třiceti)dnů od přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou Společnosti. Akcie Společnosti tedy nebudou upisovány veřejnou nabídkou. Míste m pro vnesení nepeněžitého vkladu obce Mírov je sídlo Společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu obcí Mírov činí 30 (třiceti)dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií mezi obcí Mírov a Společností. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 6) až 12) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 29. června 2018, zvýší se stávají cí základní kapitál Společnosti ve výši 934.183.000,- Kč celkem o 91.298.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) na 1.025.481.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvacet pět milionů a čtyři sta osmdesát jedn a tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnost vydá Společnost celkem 91.298 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Společnos t v takovém případě vydáno 1.025.481 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. Valná hromada Společnosti tento nepeněžitý vklad obce Mírov schvaluje. 7. Valná hromada r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 32.612.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů šest set dvanáct tisíc korun českých) upsáním nových akcií Společnosti peněžitými vklady takto: (a) částka, o kterou má být základní kapitál Společnosti zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 32.612.000,- Kč (slovy: třicet dva milionů šest set dvanáct tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií Společnosti pod uvedenou částku, upisování akcií Společnosti nad uvedenou částku se nepřipouští . Základní kapitál Společnosti se zvýší jen v rozsahu skutečně upsaných akcií. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií Společnosti, které budou splaceny peněžitými vklady; (b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií Společnosti, jejich forma: Počet upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 32.612 (slovy: třicet dva tisíc šest set dvanáct) kusů akcií Společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií Společnosti bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny upisované akcie Společnosti budou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě a nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. V případě, že valná hromada Společnosti přijme všechna usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady i peněžitými vklady uvedená v bodech 6) až 12) pořadu této valné hromady Společnosti konané dne 29. června 2018, zvýší se stávají cí základní kapitál Společnosti ve výši 934.183.000,- Kč celkem o 91.298.000,- Kč (slovy: devadesát jedna milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých) na 1.025.481.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvacet pět milionů a čtyři sta osmdesát jedna tisíc korun českých), přičemž za účelem takového zvýšení základního kapitálu Společnost vydá Společnost celkem 91.298 kusů nových kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, tj. celkem bude mít Sp olečnost v takovém případě vydáno 1.025.481 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá. (c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti: Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisování má každý akcionář Společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapi tálu Společnosti v rozsahu jeho podílu, pokud se takového práva nevzdal. Ve druhém kole upisování má každý akcionář Společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích na upsání i těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář, a to poměrně podle počtu akcií vlastněných akcionáři, kteří rovněž využili tohoto svého přednostního práva ve druhém kole upisování, pokud se takového práva nevzdal. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti v prvním kole: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti je sídlo Společnosti na adrese Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti v prvním kole upisování činí 2 týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy daný akcionář obdrží informaci o přednostním právu podle § 485 odst. 1 zákona o obcho dních korporacích. Tato informace bude zveřejněna v Obchodním věstníku, na webové stránce Společnosti a dále bude zaslána akcionářům Společnosti emailem na jejich emailové adresy uvedené v seznamu akcionářů Společnosti Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 32.612/934.183 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie Společnosti. V prvním kole upisování s využitím přednostního práva na upisování akcií Společnosti bude upisováno nejvýše 32.612 (slovy: třicet dva tisíc šest set dvanáct) kusů nových kmenových akcií Společnosti v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě každé akci e 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií Společnosti v druhém kole: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti je sídlo Společnosti na adrese Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií Společnosti ve druhém kole upisování činí 2 týdny a začne běžet dne 1. srpna 2018. Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 32.612/934.183 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Ve druhém kole upisování akcií Společnosti s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování akcií Společnosti. Všechny akcie Společnosti upisované v druhém k ole upisování budou kmenovými akciemi Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie Společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. (d) určení, zda akcie Společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů Společnosti podle § 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo záj emcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, a zda budou akcie Společnosti nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích: Akcie Společnosti budou upsány pouze s využitím přednostního práva akcionářů Společnosti, nebudou upsány dohodou akcionářů Společnosti dle § 491 zákona o obchodních korporacích, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům, a nebudou (ani jejich část) upsány na základě veřejné nabídky akcií podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. (e) účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část: Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen v plné výši nejpozději do 14. září 2018, a to na bankovní účet Společnosti č. 3783258/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. (f) připuštění možnosti započtení pohledávek akcionářů Společnosti vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu: Připouští se možnost započtení následujících peněžitých pohledávek: (f1)pohledávky města Šumperk, se sídlem 787 01 Šumperk, nám. Míru 364/1, IČO: 00303461 (dále jen město Šumperk), vůči Společnosti ve výši 2.418.840,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY II. FÁZE NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERK uzavřené mezi městem Šumperk a Společností dne 20. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2015, (dále jen Pohledávka č. 1) proti pohledávce Společnosti za městem Šumperk na splacení emisního ku rsu akcií Společnosti upsaných městem Šumperk; (f2)pohledávky města Šumperk vůči Společnosti ve výši 1.413.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dle ustanovení § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřené mezi městem Šumperk a Společností dne 18 . prosince 2015, (dále jen Pohledávka č. 2) proti pohledávce Společnosti za městem Šumperk na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Šumperk; (f3)pohledávky Města Hanušovice, se sídlem 78833 Hanušovice, Hlavní 92, IČO: 00302546 (dále jen město Hanušovice), vůči Společnosti ve výši 2.213.333,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVOD Í ŘEKY MORAVY II. FÁZE NA ÚZEMÍ MĚSTA HANUŠOVICE uzavřené mezi městem Hanušovice a Společností dne 25. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. prosince 2015, (dále jen Pohledávka č. 3) proti pohledávce Společnosti za městem Hanušovice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Hanušovice; (f4)pohledávka Města Mohelnice, se sídlem 78985 Mohelnice, U Brány 916/2, IČO: 00303038 (dále jen město Mohelnice), vůči Společnosti ve výši 10.915.087,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY II. FÁZE NA ÚZEMÍ MĚSTA MOHELNICE uzavřené mezi městem Mohelnice a Společností dne 23. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2015, (dále jen Pohledávka č. 4) proti pohledávce Společnosti za městem Mohel nice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice; (f5)pohledávka Obce Sobotín, se sídlem 78816 Sobotín 54, IČO: 00303348 (dále jen obec Sobotín), vůči Společnosti ve výši 6.654.459,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU SOBOTÍN ROZŠÍŘENÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE uz avřené mezi Sobotínem a Společností dne 17. února 2017, (dále jen Pohledávka č. 5) proti pohledávce Společnosti za obcí Sobotín na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných obcí Sobotín; (f6) pohledávka Města Loštice, se sídlem 78983 Loštice, nám. Míru 66/1, IČO: 00302945 (dále jen město Loštice), vůči Společnosti ve výši 5.458.637,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ Ř EKY MORAVY II. FÁZE NA ÚZEMÍ MĚSTA LOŠTICE uzavřené mezi městem Loštice a Společností dne 20. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. prosince 2015, (dále jen Pohledávka č. 6) proti pohledávce Společnosti za městem Loštice na splacení emisního kur su akcií Společnosti upsaných městem Loštice; (f7)pohledávka města Loštice ve výši 2.876.803,19 Kč vůči Společnosti, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU RD města Loštice lokalita K Pešti, SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Vodovod uzavřené mezi městem Loštice a Společnost í dne 17. dubna 2018 (dále jen Pohledávka č. 7) proti pohledávce Společnosti za městem Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice; (f8)pohledávka Města Zábřeh, se sídlem 78901 Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, IČO: 00303640 (dále jen město Zábřeh), vůči Společnosti ve výši 665.000,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU KANALIZACE RÁJEČEK, 2. ČÁST, ZÁBŘ EH uzavřené mezi městem Zábřeh a Společností dne 22. září 2016, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6. března 2017, (dále jen Pohledávka č. 8) proti pohledávce Společnosti za městem Zábřeh na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Zábř eh. Návrhy dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 1 a Pohledávky č. 2, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 3, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 4, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávk y č. 5, návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 6 a Pohledávky č. 7 a návrh dohody o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 8 proti pohledávkám Společnosti za těmito upisovateli (město Šumperk, město Hanušovice, město Mohelnice, obec Sobotín, město Loštice a město Zábřeh v pořadí jak jsou řazeny výše uvedené pohledávky) na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií Společnosti budou předloženy příslušným upisovatelům ve lhůtě 10 dnů od dne skončení druhého kola upisování uvedeného výše v této pozvánce. Dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 1 a Pohledávky č. 2, dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 3, dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 4, dohoda o započtení pohledávek ohledně Po hledávky č. 5, dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 6 a Pohledávky č. 7 a dohoda o započtení pohledávek ohledně Pohledávky č. 8 musí být uzavřeny písemně ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhů těchto dohod příslušným upisovatelům. Valná hromada Společnosti souhlasí s možností započtení: (a) Pohledávky č. 1 a Pohledávky č. 2 proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem město Šumperk na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Šumperk v prvním a druhém kole upisování, (b) Pohledávky č. 3 proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem město Hanušovice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Hanušovice v prvním a druhém kole upisování, (c) Pohledávky č. 4 proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem město Mohelnice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Mohelnice v prvním a druhém kole upisování, (d) Pohledávky č. 5 proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem obec Sobotín na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných obcí Sobotín v prvním a druhém kole upisování, (e) Pohledávky č. 6 a Pohledávky č. 7 proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem město Loštice na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Loštice v prvním a druhém kole upisování a (f) Pohledávky č. 8 proti pohledávkám Společnosti za upisovatelem město Zábřeh na splacení emisního kursu akcií Společnosti upsaných městem Zábřeh v prvním a druhém kole upisování. 8. Valná hromada s c h v a l u j e v souladu s ust. § 21 odst. 3) zákona o obchodních korporacích: (a)dohody o započtení pohledávek ohledně: (i) pohledávky města Šumperk vůči Společnosti ve výši 2.418.840,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY II. FÁZE NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMP ERK (ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2015) uzavřené mezi městem Šumperk a Společností dne 20. června 2014, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Šumperk, a (ii) pohledávky města Šumperk vůči Společnosti ve výši 1.413.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dle ustanovení § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřené mezi městem Šumperk a Společností dne 18. prosince 2015, proti pohledávce Spol ečnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Šumperk; (b) dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Hanušovice vůči Společnosti ve výši 2.213.333,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY II. FÁZE NA ÚZEMÍ MĚSTA HANUŠO VICE (ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. prosince 2015) uzavřené mezi městem Hanušovice a Společností dne 25. června 2014, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Hanušovice; (c)dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Mohelnice vůči Společnosti ve výši 10.915.087 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY II. FÁZE NA ÚZEMÍ MĚSTA MOHELNICE (ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 2015) uzavřené mezi městem Mohelnice a Společností dne 23. června 2014, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Mohelnice; (d)dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky obce Sobotín vůči Společnosti ve výši 6.654.459,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU SOBOTÍN ROZŠÍŘENÍ GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE uzavřené mezi Sobotínem a Společ ností dne 17. února 2017, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných obcí Sobotín; (e) dohody o započtení pohledávek ohledně: (i) pohledávky města Loštice vůči Společnosti ve výši 5.458.637,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY II. FÁZE NA ÚZEMÍ MĚSTA LOŠT ICE (ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. prosince 2015) uzavřené mezi městem Loštice a Společností dne 20. června 2014, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Loštic, a (ii) pohledávky města Loštice vůči Společnosti ve výši 2.876.803,19 Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU RD města Loštice lokalita K Pešti, SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Vodovod uzavřené mezi městem Loštice a Společností dne 17. dubna 2018, proti pohledávce Společnost i na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Loštic; (f)dohody o započtení pohledávek ohledně pohledávky města Zábřeh vůči Společnosti ve výši 665.000,- Kč, která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU KANALIZACE RÁJEČEK, 2. ČÁST, ZÁBŘEH (ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6. března 201 7) uzavřené mezi městem Zábřeh a Společností dne 22. září 2016, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných městem Zábřeh. do 13. 9. 2018 od 2. 8. 2018

Valná hromada společnosti rozhodla dne 27. 6. 2016 o snížení základního kapitálu společnosti o částku 532.000,- Kč (slovy: pěti set třiceti dvou tisíc korun českých) zničením 532 (slovy: pěti set třiceti dvou) kusů akcií společnosti v majetku společnosti takto: (a) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti: Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 28. května 2013, kterým byla stanovena lhůta, kdy může společnost vlastnit své akcie, a to na dobu 5 (slov y: pěti) let od doby jejich nabytí, přičemž společnost tyto akcie vlastní již od 24. června 2011 (Společnost nabyla tyto akcie společnosti na základě kupní smlouvy, uzavřené s obcí Loučná nad Desnou dne 24. června 2011). (b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 532.000,- Kč (slovy: pěti set třiceti dvou tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu společnosti 934.715.000,- Kč (slovy: devíti set třiceti čtyř milionů sedmi set patnácti tisíc korun český ch) na novou výši základního kapitálu 934.183.000,- Kč (slovy: devíti set třiceti čtyř milionů jednoho sta osmdesáti tří tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno s použitím vlastních akcií společnosti, které má společno st v majetku, konkrétně zničením hromadné listiny č. 282016 na jméno, v listinné podobě, kterou má společnost v majetku, nahrazující 532 kusů kmenových akcií společnosti na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovem: jeden tisí c korun českých), čísla akcií 086 314 až 086 629 a čísla akcií 750 164 až 750 379. (c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že tato částka bude zúčtována proti vlastním akciím v majetku společnosti, tj. tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o n i snížen stav účtu základního kapitálu společnosti, tudíž s ní bude naloženo pouze v účetním smyslu. do 23. 1. 2017 od 14. 7. 2016

Valná hromada společnosti r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 81.500.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady takto: (a) Částka, o kterou má být základní kapitál společnosti zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky. Základní kapitál společnosti ve výši 853.215.000,- Kč (slovy: osm set padesát tři milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 81.500.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna milionů pět set tisíc korun českých). Připouští se upisování akcií sp olečnosti pod uvedenou částku, upisování akcií společnosti nad uvedenou částku se nepřipouští. Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 853.215.000,- Kč (slovy: osm set padesát tři milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) nejvýše n a částku 934.715.000,- Kč (slovy: devět set třicet čtyři milionů sedm set patnáct tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se zvýší jen v rozsahu skutečně upsaných akcií. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno úpisem nových akcií společnosti, které budou splaceny peněžitými vklady. (b) Počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií společnosti, jejich forma. Počet upisovaných akcií společnosti bude nejvýše 81.500 (slovy: osmdesát jeden tisíc pět set) kusů akcií společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií společnosti bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), všechny upisované akcie společnosti budou kmenovými akciemi na jméno a nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. (c) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti. Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisování má každý akcionář společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapi tálu společnosti v rozsahu jeho podílu, pokud se takového práva nevzdal. Ve druhém kole upisování má každý akcionář společnosti přednostní právo dle § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích na upsání i těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář, a to poměrně podle počtu akcií vlastněných akcionáři, kteří rovněž využili tohoto svého přednostního práva ve druhém kole upisování, pokud se takového práva nevzdal. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti v prvním kole: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti je sídlo společnosti na adrese Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti v prvním kole upisování činí 2 (dva) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy daný akcionář obdrží informaci o přednostním právu podle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 81.500/853.215 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie společnosti. V prvním kole upisování s využitím přednostního práva na upisování akcií společnosti bude upisováno nejvýše 81.500 (slovy: osmdesát jeden tisíc pět set) kusů nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: je den tisíc korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti v druhém kole: Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti je sídlo společnosti na adrese Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, Česká republika, 2. patro, dveře č. 325, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti ve druhém kole upisování činí 2 (dva) týdny a začne běžet dne 26. října 2015. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl 81.500/853.215 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Ve druhém kole upisování akcií společnosti s využitím přednostního práva lze upsat všechny nové akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování akcií společnosti. Všechny akcie společnosti upisované v druhém k ole upisování budou kmenovými akciemi společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. (d) Určení, zda akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů společnosti podle § 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, a zda budou akcie společnosti nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Akcie společnosti budou upsány pouze s využitím přednostního práva akcionářů společnosti, nebudou upsány dohodou akcionářů společnosti dle § 491 zákona o obchodních korporacích, nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům, a nebudou (ani jejich část) upsány na základě veřejné nabídky akcií podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. (e) Účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část. Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen v plné výši nejpozději do 20. listopadu 2015, a to na bankovní účet společnosti číslo 3783258/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. (f) Připuštění možnosti započtení pohledávek akcionářů společnosti vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu. Připouští se možnost započtení: (i) pohledávky města Staré Město, se sídlem Staré Město, náměstí Osvobození 166, PSČ: 788 32, Česká republika, IČO: 00303364 (dále jen Staré Město), vůči společnosti ve výši 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých), která vznikla na základě smlouvy o úvěru a úpisu akcií uzavřené mezi Starým Městem a společností dne 13. července 2005 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. září 2006), proti pohledávce společnosti za Starým Městem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií společnosti ze strany Starého Města; (ii) pohledávky Starého Města vůči společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), která vznikla na základě smlouvy o půjčce a úpisu akcií uzavřené mezi Starým Městem a společností dne 4. září 2009, proti pohledávce společnosti za S tarým Městem na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií společnosti ze strany Starého Města; a (iii) pohledávky města Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, Česká republika, IČO: 00303640 (dále jen město Zábřeh), vůči společnosti ve výši 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), která vznikla na základě smlou vy o podmínkách realizace projektu "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze" na území města Zábřeh uzavřené mezi městem Zábřeh a společností dne 15. ledna 2014 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. července 2014, dodatku č. 2 ze dne 19. prosi nce 2014 a dodatku č. 3 ze dne 11. března 2015), proti pohledávce společnosti za městem Zábřeh na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií společnosti ze strany města Zábřehu. do 2. 12. 2015 od 12. 11. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 18. 8. 2015 od 27. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 17. 4. 2019 od 27. 8. 2014

Řádná valná hromada dne 28. 6. 2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to upsáním nových akcií:----------------------------------------------------------------------------------- - peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících akcionářů s tím, že každý akcionář má právo upsat na každou stávající akcii 1/10 nové akcie, přičemž musí být upsán celý počet akcií,-------------------------------------------------------------------------------------------- - peněžitými a nepeněžitými vklady předem určených zájemců v rámci druhého kola, s možností u peněžitých vkladů započtení pohledávek stávajících akcionářů vůči společnosti. Důvody návrhu na zvýšení základního kapitálu jsou:-------------------------------------------------- - získání finančních prostředků na realizaci obnovy stávajícího majetku společnosti,----------- - převod movitého a nemovitého vodohospodářského majetku od obcí ? akcionářů společnosti na společnost s cílem zajistit jeho komplexní a efektivní provozování a správu,---------------- - změna části cizích pasiv společnosti v pasiva vlastní s cílem snížit celkový objem závazků společnosti.------------------------------------------------------------------------------------------------- Částka o niž bude zvýšen základní kapitál: ---------------------------------------------------------- Základní kapitál bude zvýšen nejméně o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: deseti milionů korun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního kapi tálu po uplynutí lhůt k upsání akcií pro první i druhé kolo rozhodne představenstvo.--------------------------------------- Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií v obou kolech upisování:------------------------------------------------------------------------------------------- Vydány budou kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), v minimálním počtu 10.000 (deseti tisíc) kusů, do počtu, který bude odpovídat konečné částce, o kterou bude základn í kapitál navýšen.------------------------------------------------------------------------------------------------------ Emisní kurs je stanoven na 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii.-------------- Nově emitované akcie budou každému upisovateli vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé splacené akcie a stávající akcie akcionářů s tím, že akcionářům bude vydána nová hromadná listina, a to proti vrácení stávající hromadné listiny nebo listin.------------------------- Upsat akcie s využitím přednostního práva v prvním kole upisování a předem určení zájemci ve druhém kole upisování mohou akcionáři společnosti v sídle společnosti, Jílová 6, Šumperk, v kanceláři ředitele společnosti, v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin.-------- A)V prvním kole upisování se stanovuje čtyřicetidenní lhůta, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zas laném všem akcionářům do třiceti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů, který vede společnost, způsobem pro svolání valné hromady. N a jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude možné při využití přednostního práva upsat podíl ve výši 1/10 nové akcie s tím, že lze upsat pouze celý počet akcií.----------------------------------------------------- ------------------------------------------ B) Ve druhém kole upisování se stanovuje šedesátidenní lhůta a počíná běžet první den následujícím po posledním dni lhůty pro upisování akcií v prvním kole upisování. V tomto kole jsou upisovány pouze akcie, které jsou spláceny nepeněžitými vklady, schválenými touto řádnou valnou hromadou a dále akcie, které budou splaceny započtením pohledávek, rovněž schválených touto valnou hromadou.--------------------------------------------------------- Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné.----------------------------------------------------------------------------------- Lhůta pro splacení a účet u banky: -------------------------------------------------------------------- Lhůta pro splacení se stanovuje třicetidenní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. č íslo 245464102/0300. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na výše uvedený zvláštní účet společnosti ve stanovené lhůtě.------------------------------------------- Nepeněžité vklady jsou splaceny předáním písemného prohlášení o vkladu nemovitostí a podpisem zápisu o předání a převzetí včetně předání nemovitostí a u vkladu movitých věcí je vklad splacen předáním věci statutárnímu orgánu společnosti.------------------ --------------------- Možnost započtení pohledávek:------------------------------------------------------------------------- Řádná valná hromada s c h v a l u j e stanovení pravidel pro uzavření smluv o započtení pohledávek s tím, že se připouští možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že všechny nové akcie mohou být upsány a splaceny započtením pohledávek předem určených akcionářů. ------------------------------------ Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení:------------------------------------------------- Představenstvu se ukládá povinnost doručit všem akcionářům, jejichž pohledávky lze započíst, do desátého dne od posledního dne pro úpis akcií ve II. kole upisování návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohled ávce akcionáře, jehož pohledávku lze započíst vůči společnosti na zaplacení částky uvedené níže. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávky dle tohoto odstavce. ----------------------------------- Existence pohledávek a jejich výše byla ověřena auditorem.---------------------------------------- Možnost splacení nepeněžitými vklady:--------------------------------------------------------------- V rámci druhého kola se určuje možnost splacení upsaných akcií i těmito nepeněžitými vklady: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 1, PSČ 787 93, IČ: 003 03 461:----------- - vodovod na ulici Francouzské v Šumperku, který tvoří řad o DN 90, PVC, v délce 594 m,------------------------------------------------------------------------------------------------- ? splašková kanalizace na ulici Francouzské v Šumperku, kterou tvoří řad ?S? DN 250, PVC, v délce 373 m a řad ?S-1?, DN 250, PVC, v délce 162 m,------------------------------ ? vodovod v lokalitě U Vodárny v Šumperku, který tvoří řad ?V? DN 100, PE, v délce 516,95 m, řad ?V-a?, DN 100, PE, v délce 44,50 m, řad ?V-b? DN 90, PP, v délce 35,50 m a rezervní řad, DN 150, PE, délky 7,00 m,-------------------------------------------- - ? splašková kanalizace v lokalitě U Vodárny v Šumperku, kterou tvoří řad ?S1? DN 300, PP, v délce 125,30 m, DN 250, PP, v délce 109,40 m, řad ?S2? DN 250, PP, v délce 221,80 m, řad ?S3? DN 250, PP, v délce 43,70 m, řad ?S4? DN 250, PP, v délce 43,50 m, řa d ?S5? DN 250, PP, v délce 82,90 m, řad ?S6? DN 250, PP, v délce 62,50 m a řad ?S7? DN 250, PP, v délce 32,90 m,--------------------------------------------------------- ? vodovod v historickém jádru Šumperka, který tvoří vodovodní řad ?V1? v ulici Sadové, vodovodní řad ?V2? v ulici Hanácké a vodovodní řad ?V3? propojující ulici Sadovou se Slovanskou a Husovým náměstím, DN 110, PVC, celkové délky 392 m, ------------------ ? splašková kanalizace v historickém jádru Šumperka, který tvoří kanalizační řad v ulicích Sadové, Valašské a Hanácké, DN 250, PVC, v celkové délce 446,50 m,--------- ? jednotná kanalizace v historickém jádru Šumperka, kterou tvoří kanalizační řad v ulici Zámecké, DN 300, PVC, v délce 50,24 m,------------------------------------------------------- ? vodovod v lokalitě za ulicí Prievidzskou v Šumperku, který tvoří vodovodní řad ?V?, DN 100, PE, v délce 90,00 m, vodovodní řad ?V-1?, DN 90, PE, v délce 43,00 m a řad ?V-2?, DN 100, PE, v délce 25,00 m,--------------------------------------------------- ---------- ? splašková kanalizace v lokalitě za ulicí Prievidzskou v Šumperku, kterou tvoří řad ?S?, DN 250, PVC, v délce 91,60 m, řad ?S-1?, DN 250, PVC, v délce 35,80 m, řad ?S-2?, DN 250, PVC, v délce 25,50 m.------------------------------------------------------ -------------- Výše uvedený nepeněžitý vklad (vodovodní a kanalizační řady) se oceňuje valnou hromadou na částku 4,546.000,--Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet šest tisíc korun českých) ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 9503-054/11 ze dne 10. 5. 2011 soud ního znalce Ing. Ivana Krejsy, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě- pobočkou Olomouc ze dne 22. 3. 2011, č.j. 30 Nc 8037/2011.----------------------------------- Vydáno bude 4.546 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na akcii, na jméno město Šumperk, nekótovaných, v podobě hromadné listiny. Emisní kurs je stanoven na 1.000,-- Kč na jednu akcii. ------------------------------------------------------ ------------------- Město Mohelnice, se sídlem Mohelnice, U Brány 916/2, PSČ 789 85, IČ: 003 03 038: ---- ? vodovod v lokalitě Jih II v Mohelnici, který tvoří vodovodní řad DN 110, PVC o délce 285,00 m, --------------------------------------------------------------------------------------------- ? splašková kanalizace v lokalitě Jih II v Mohelnici, který tvoří řad DN 250, PVC, o délce 194 m,-------------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod na Jesenické ulici v Mohelnici, který tvoří řad ?V1?, PE, SDR 11 a řad ?V2?, PE, SDR 11, v celkové délce 420,67 m,---------------------------------------------------------- ? splašková kanalizace na Jesenické ulici v Mohelnici, kterou tvoří řad ?A? DN 315, PVC, o délce 167,2 m, řad ?B?, DN 250, PVC, o délce 17,00 m, řad ?C? DN 250, o délce 72,00 m, výtlačný řad, DN 90, PVC, o délce 72,00 m a čerpací stanice.----------- Výše uvedený nepeněžitý vklad (vodovodní a kanalizační řady) se oceňuje valnou hromadou na částku 3,827.000,--Kč (slovy: tři miliony osm set dvacet sedm tisíc korun českých) ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 9502-053/11 ze dne 10. 5. 2011 soudního znalce Ing. Ivana Krejsy, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě- pobočkou Olomouc ze dne 22. 3. 2011, č.j. 30 Nc 8037/2011.----------------------------------- Vydáno bude 3.827 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč na akcii, na jméno město Mohelnice, nekótovaných, v podobě hromadné listiny. Emisní kurs je stanoven na 1.000,-- Kč na jednu akcii. ---------------------------------------------------------------------------- Obec Bludov, se sídlem Bludov, Jana Žižky 195, PSČ 789 61, IČ: 00302368:---------------- ? vodovod na ulici Školní v Bludově, který tvoří vodovodní řad DN 160, PVC, o délce 247 m,-------------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici Nová Dědina v Bludově, který tvoří vodovodní řad ?C-3? DN 90, PVC, o délce 311 m, vodovodní řad ?C-3?, DN 90, PE, o délce 74 m, vodovodní řad ?C-3?, DN 80, litina, o délce 121 m, vodovodní řad ?C-3?, DN 100, litina, o délce 202 m, vodovo dní řad ?C-3-1?, DN 80, litina, o délce 133 m a vodovodní řad ?C-4? DN 80, litina, o délce 162 m, -------------------------------------------------------------------------------- ? technologické vystrojení AT stanice pro čerpání pitné vody v ulici Za Školou v Bludově,--------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici Za Školou v Bludově, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 330 m,-------------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici Jiráskově v Bludově, který tvoří vodovodní řad DN 90, PE, o délce 151,9 m,----------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod Bludov, který tvoří vodovodní řad ?A-1? DN 110, PVC, o délce 424 m, vodovodní řad ?A-1-2? DN 90, PVC, o délce 90 m, vodovodní řad ?A-1-3? DN 110, PVC, o délce 152 m, vodovodní řad ?A-1-4? DN 90, PVC, o délce 89 m,------------------ ? vodovod v ulici Lázeňské v Bludově, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 198 m,------------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici V Potokách v Bludově, který tvoří vodovodní řad ?A-4-1? DN 90, PVC, o délce 143 m, -------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici Kroupově v Bludově, který tvoří vodovodní řad DN 225, PVC, o délce 166 m,------------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici Školní a Špalkově v Bludově, který tvoří vodovodní řad ?C? DN 160, o délce 730 m,---------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici Školní a Lázeňské v Bludově, který tvoří vodovodní řad DN 90, PE, o délce 356 m, --------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici Polní v Bludově, který tvoří vodovodní řad ?C-6-1? DN 90, PE, o délce 127 m,-------------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici K Zámečku v Bludově, který tvoří vodovodní řad ?A-2-1-1? DN 90, PVC, o délce 419 m,--------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulici Školní v Bludově, který tvoří vodovodní řad ?B-2-1? DN 110, PVC, o délce 211 m,---------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v lokalitě bytovek za sodovkárnou v Bludově, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 151 m,--------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v lokalitě Nová Dědina v Bludově, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 177 m,---------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v lokalitě ke koupališti v Bludově, který tvoří vodovodní řad ?A-11? DN 90, PVC, o délce 710 m.-------------------------------------------------------------------------------- Výše uvedený nepeněžitý vklad (vodovodní řady) se oceňuje valnou hromadou na částku 8,014.000,--Kč (slovy: osm milionů čtrnáct tisíc korun českých) ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 9499-050/11 ze dne 30. 4. 2011 soudního znalce Ing. Ivana Krejsy, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě-pobočkou Olomouc ze dne 22.3.2011, č.j. 30 Nc 8037/2011.----------------------------------------------------------------------------------- A dále pak: -------------------------------------------------------------------------------------------------- ? pozemek st.p.č. 360, zastavěná plocha a nádvoří,----------------------------------------------- ? stavba (čerpací stanice) bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku st.p.č. 360, zapsaných na LV č. 1001 pro katastrální území a obec Bludov u Katastrálního praco- viště Šumperk.--------------------------------------------------------------------------------------- Výše uvedený nepeněžitý vklad se oceňuje valnou hromadou na částku 90.000,--Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých) ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 2984-124/2011 ze dne 16. 5. 2011 soudního znalce Ing. Viktora Kovalce, jmenovaného usnesením Kr ajského soudu v Ostravě- pobočkou Olomouc ze dne 22. 3. 2011, č.j. 30 Nc 8037/2011.- Vydáno bude 8.104 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč na akcii, na jméno obec Bludov, nekótovaných, v podobě hromadné listiny. Emisní kurs je stanoven na 1.000,-- Kč na jednu akcii. --------------------------------------------------------- -------------------- Obec Vikýřovice, se sídlem Vikýřovice, Petrovská 168, PSČ 788 13, IČ: 00635898:-------- ? vodovod v ulicích Rybářská a Luční ve Vikýřovicích, který tvoří řady ?A? a ?C?, DN 100, PVC, o celkové délce 370 m, řad ?B?, DN 100, PVC, o délce 189 m,---------------- ? prodloužení splaškové kanalizace v ulici Hraběšické ve Vikýřovicích, které tvoří řad DN 250, PP, o délce 91 m,-------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulicích Okružní a K Desné ve Vikýřovicích, který tvoří vodovodní řad ?V? DN 90, PVC, o délce 68 m, řad ?V1? DN 80, litina, o délce 12 m a řad ?V2? DN 90, PVC, o délce 108 m, --------------------------------------------------------------------- ----------- ? splaškovou kanalizaci v ulicích Okružní a K Desné ve Vikýřovicích, kterou tvoří řad ?S? DN 300, kamenina, o délce 95 m a řad ?S1? DN 300, kamenina, o délce 113 m.----- Výše uvedený nepeněžitý vklad (vodovodní a kanalizační řady) se oceňuje valnou hromadou na částku 852.000,--Kč (slovy: osm set padesát dva tisíce korun českých) ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 9505-056/11 ze dne 10. 5. 2011 soudního znalce Ing. Ivana Krejsy, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočkou Olomouc ze dne 22. 3. 2011, č.j. 30 Nc 8037/2011.------------------------------------------------ Vydáno bude 852 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč na jednu akcii, na jméno obec Vikýřovice, nekótovaných, v podobě hromadné listiny. Emisní kurs je stanoven na 1.000,-- Kč na jednu akcii. ----------------------------------------- ----------------------------------- Obec Velké Losiny, se sídlem Velké Losiny, Lázeňská 674, PSČ 788 15, IČ: 00303551:-- ? vodovod v ulicích Osvobození a Bukovická (Žižkova) ve Velkých Losinách, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 174,29 m,------------------------------------------------- ? prodloužení vodovodu v ul. Bukovické ve Velkých Losinách, které tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 152,53 m,-------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulicích Osvobození a Bukovická (Revoluční) ve Velkých Losinách, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 181,51 m,------------------------------------------- ? vodovod v ulicích Osvobození a Bukovická, 2. část, ve Velkých Losinách, který tvoří vodovodní řad DN 160, PVC, o délce 94,17 m a řad DN 90, PVC, o délce 237,38 m,---- ? vodovod v ulici Bukovické ve Velkých Losinách, který tvoří řad ?1-4?, DN 90, PVC, o délce 177,22 m,------------------------------------------------------------------------------------ ? vodovod v ulici Osvobození ve Velkých Losinách, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 310,39 m,----------------------------------------------------------------------------- ? vodovod v ulicích Zahradní a Kosmonautů ve Velkých Losinách, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 373,17 m,--------------------------------------------------------------- ? vodovod U Losinky ve Velkých Losinách, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 296,31 m,------------------------------------------------------------------------------------ ? vodovod v ulicích Rudé Armády, Příčná a U Losinky ve Velkých Losinách, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 92,46 m a vodovodní řad DN 63, PE, o délce 101,2 m, - prodloužení vodovodu Velké Losiny, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 8 92,38 m,----------------------------------------------------------------------------- ? vodovod TVRD Velké Losiny, který tvoří vodovodní řad DN 90, PVC, o délce 180,21 m a vodovodní řad DN 90, PE, o délce 190,19 m,-------------------------------------- ? prodloužení vodovodu pro BTR, který tvoří vodovodní řad DN 160, PVC, o délce 284,81 m,---------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod pro 48 b.j. Velké Losiny, který tvoří vodovodní řad DN 80, litina, o délce 215,18 m,---------------------------------------------------------------------------------------------- ? vodovod pro 60 b.j. Velké Losiny, který tvoří vodovodní řad DN 80, litina, o délce 176,41 m.---------------------------------------------------------------------------------------------- Výše uvedený nepeněžitý vklad (vodovodní řady) se oceňuje valnou hromadou na částku 4,631.000,--Kč (slovy: čtyři miliony šest set třicet jeden tisíc korun českých) ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 9504-055/11 ze dne 30. 4. 2011 soudního znalce In g. Ivana Krejsy, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě- pobočkou Olomouc ze dne 22. 3. 2011, č.j. 30 Nc 8037/2011.--------------------------------------------------------------- Vydáno bude 4.631 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na akcii, na jméno obec Velké Losiny, nekótovaných, v podobě hromadné listiny. Emisní kurs je stanoven na 1.000,-- Kč na jednu akcii. -------------------------------------------------- ----------- Obec Sobotín, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ: 00303348:------------------------------- ? veškerá stávající kanalizace v obci Sobotín, která je ve výlučném vlastnictví obce. Tuto kanalizaci tvoří kanalizační řady DN 300, kamenina, celkové délky 770 m, kanalizační řady DN 300, PVC, celkové délky 3 439 m, kanalizační řady DN 250, PVC, celkové délky 941 m, kanalizační řady DN 200, PVC, celkové délky 270 m a kanalizační řady DN 150, PVC, celkové délky 44 m.--------------------------------------------------------------- Výše uvedený nepeněžitý vklad (kanalizační řady) se oceňuje valnou hromadou na částku 2,019.000,--Kč (slovy: dva miliony devatenáct tisíc korun českých) ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 9501-052/11 ze dne 10. 5. 2011 soudního znalce Ing. Ivana Kr ejsy, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě- pobočkou Olomouc ze dne 22.3. 2011, č.j. 30 Nc 8037/2011.---------------------------------------------------------------------------- Vydáno bude 2.019 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč na akcii, na jméno obec Sobotín, nekótovaných, v podobě hromadné listiny. Emisní kurs je stanoven na 1.000,-- Kč na jednu akcii. --------------------------------------------------------- ---------------- Obec Olšany, se sídlem Olšany 75, PSČ 789 62, IČ: 00303097: -------------------------------- ? vodovod k ?Domu s chráněnými byty? v Olšanech, který tvoří vodovodní řad DN 80, PVC, o délce 89,90 m. ------------------------------------------------------------------------------ Výše uvedený nepeněžitý vklad (vodovodní řad) se oceňuje valnou hromadou na částku 132.000,--Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíce korun českých) ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 9500-051/11 ze dne 10. 5. 2011 soudního znalce Ing. Ivana Krejsy, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě- pobočkou Olomouc ze dne 22.3. 2011, č.j. 30 Nc 8037/2011.---------------------------------------------------------------------------- Vydáno bude 132 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na akcii, na jméno obec Olšany, nekótovaných, v podobě hromadné listiny. Emisní kurs je stanoven na 1.000,-- Kč na jednu akcii. ------------------------------------------------------------ ----------------- Pro druhé kolo upisování akcií jsou předem určeni akcionáři, kteří mohou započíst svoji pohledávku proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši. ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- Obce Sobotín v celkové výši 2,120.000,-- Kč (slovy: dvou milionů jednoho sta dvaceti tisíc korun českých), z toho 2,000.000,--Kč jistina a 120.000,--Kč úroky, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 17. 10. 2005. --------------- ------------------ Města Staré Město ve výši 2,120.833,--Kč (slovy: dvou milionů jednoho sta dvaceti tisíc osmi set třiceti tří korun českých), z toho 2,000.000,--Kč jistina a 120.833,--Kč úroky, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 13. 7. 2005 . ----------------------------- Obce Ruda nad Moravou v celkové výši 268.447,70,-- Kč (slovy: dvou set šedesáti osmi tisíc čtyř set čtyřiceti sedmi korun českých 70/100), kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 21. 12. 2009. ----------------------------------- ---------------------------------- do 10. 4. 2012 od 9. 9. 2011

Řádná valná hromada dne 10. června 2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to upsáním nových akcií : - peněžitými vklady s možností započtení pohledávek stávajících akcionářů v rámci prvního kola, s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, - peněžitými a nepeněžitými vklady určených zájemců v rámci druhého kola, s možností u peněžitých vkladů započtení pohledávek. Částka o níž bude zvýšen základní kapitál : Základní kapitál bude zvýšen nejméně o částku 20.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, a to až do částky 100 000 000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního kapitálu po uplynutí lhůt k upsání akcií rozhodne představenstvo. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií v obou kolech upisování : Vydány budou kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v minimálním počtu 20.000 Ks, do počtu, který bude odpovídat konečné částce, o kterou bude základní kapitál navýšen. Emisní kurs je stanoven na 1.000,- Kč na akcii. Nově emitované akcie budou každému upisovateli vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé splacené akcie a stávající akcie akcionářů s tím, že akcionářům bude vydána nová hromadná listina, a to proti vrácení stávající hromadné listiny nebo listin. Místo a lhůta pro upisování akcií : A) V I.kole mohou akcionáři vykonat přednostní právo úpisu nových akcií, tedy upsat nové akcie, v sídle společnosti, v kanceláři ředitele, v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin, ve lhůtě 60 dnů, a to počínaje dnem, kter ý bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům do 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů, který vede společnost, způsobem pro svolání valné hromady. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.- Kč bude možné při využití přednost ního práva upsat podíl ve výši 10 000/782 636 nové akcie s tím, že lze upsat pouze celý počet akcií. B) Ve II. kole upisování, tj. v případě, že v 60-denní lhůtě stanovené pro úpis akcií s využitím přednostního práva nebude upsána maximální možná výše nav ýšení základního kapitálu, tj. 100 000 000,- Kč, bude v následující šedesátidenní lhůtě nabídnuta možnost upsání akcií předem určeným akcionářům, jejichž peněžité či nepeněžité vklady schválila valná hromada. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využi tím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na z ápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. Lhůta pro splacení a účet u banky : Lhůta pro splacení se stanovuje třicetidenní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty sto dvaceti (120) dnů pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti u Československé obchodní banky, a.s., č.ú. 222548725/0300 a bude akconářům sdělen ve výše uvedeném písemném sdělení představenstva všem akcionářům. Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kursz upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Možnost splacení nepeněžitými vklady : Určuje se možnost splacení upsaných akcií i těmito nepěněžitými vklady v ceně dle znaleckých posudků : Město Šumperk : - pozemek p.č. 6113 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 6114 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 1840 ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek p.č. 4106 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3252 zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 5600 zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3478 pro katastrální území Šumperk a obec Šumperk u Katastrálního pracoviště Šumperk, Město Šumperk - pozemek p.č. 378 lesní pozemek, zapsaný na LV č. 378 pro katastrální území Dolní Temenice a obec Šumperk u Katastrálního pracoviště Šumperk.. Pozemky jsou nedílnou součástí vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví společnosti. Nepeněžitý vklad se oceňuje valnou hromadou na částku 93.000,- Kč (slovy : devadesát tři tisíce korun českých), ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 3499-44/2008 ze dne 15.3.2008 soudního znalce Ing. Jiřího Dolečka, jmenovaného usnesením Krajského so udu v Ostravě ze dne 17.12.2007, č.j. 30 Nc 5002/2007-28. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií : Vydány budou kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě 1.000,- kč, v počtu 93 ks. Emisní kurs je stanoven na 1.000,- Kč na akcii. Město Loštice : - technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. 1729/6 a pozemek p.č. 1729/6 zastavěná plocha a nádvoří, - technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. 1729/7 a pozemek p.č. 1729/7 zastavěná plocha a nádvoří, - technická vybavenost bez čp/če na pozemku p.č. 1729/8 a pozemek p.č. 1729/8 zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 1001 pro katastrální území a obec Loštice u Katastrálního pracoviště Šumperk, t.j. vlastní čistírna odpadních vod, kterou tvoří : dě šťová zdrž s čerpací stanicí, 2 komplety aktivační nádrže s dosazovací nádrží, kalojem, studna, vše na p.č. 1729/6 zastavěná plocha a nádvoří, provozní objekt s hrubým předčištěním na p.č. 1729/7 zastavěná plocha a nádvoří, čerpací stanice kalů s dmýchárn ou na p.č 1729/8 zastavěná plocha a nádvoří, s příslušenstvím a součástmi, jejichž podrobný seznam je uveden v příloze č. 1 usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky Olomouc ze dne 17.12.2007 č.j. 30 Nc 5002/2007-28. Nepeněžitý vklad se oceňuje valnou hromadou na částku 21,160.000,- Kč (slovy : dvacet jeden milion jedno sto šedesát tisíc korun českých), ve výši stanovené ve znaleckém posudku č. 3498-43/2008 ze dne 15.3.2008 soudních znalců Ing. Jiřího Dolečka a Ing. Ivana Krejsy jmenovaných usnesením K rajského soudu v Ostravě ze dne 17.12.2007, č.j. 30 Nc 5002/2007-28. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií : Vydány budou kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v počtu 21.160 ks. Emisní kurs je stanoven na 1.000,- Kč na akcii. Nepeněži té vklady jsou splaceny předáním písemného prohlášení o vkladu nemovitostí a podpisem zápisu o předání a převzetí včetně předání nemovitostí a u vkladu movitých věcí je vklad splacen předáním věci statutárního orgánu společnosti. Možnost započtení pohledávek : Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že část nebo všechny nové akcie mohou být upsány a splaceny započtením pohledávek těchto akcionářů : Obce Sobotín ve výši 2.000.000,- Kč (slovy : dva miliony korun českých) plus příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 17.10.2005. Příslušenství bude vypočteno ke dni podpisu dohody o vzájemném započtení pohledávek s tím, že jeho výše bude zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. Města Staré Město ve výši 2.000.000,- kč (slovy : dva miliony korun českých) plus příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 30.4.2004. Příslušenství bude vypočteno ke dni podpisu dohody o vzájemném započtení pohledávek s tím, že jeho výše bude zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. Města Šumperk v celkové výši 17.000.000,- Kč (slovy : sedmnáct milionů korun českých) plus příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 12.5.2004. Příslušenství bude vypočteno ke dni podpisu dohody o vzájemném započte ní pohledávek s tím, že jeho výše bude zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. Obce Velké Losiny v celkové výši 560.000,- Kč (slovy : pět set šedesát tisíc korun českých) plus příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 20.10.2006. Příslušenství bude vypočteno ke dni podpisu dohody o vzájemném z apočtení pohledávek s tím, že jeho výše bude zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. Výše uvedené pohledávky lze započíst proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši. Valná hromada konstatuje, že vůči společnosti neexistují jiné pohledávky stávajících akcionářů. Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení : Představenstvu se ukládá povinnost doručit všem akcionářům, jejichž pohledávky lze započíst, do pátého dne lhůty ke splacení emisního kursu, návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emis ního kursu proti pohledávce akcionáře, jehož pohledávku lze započíst vůči společnosti na zaplacení částky uvedené výše. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávk y. do 11. 2. 2009 od 9. 9. 2008

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., přijala dne 6.června 2006 toto usnesení: do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Řádná valná hromada schvaluje návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, upisováním akcií s využitím přednostního práva akcionářů, s možností započtení pěněžitých pohledávek stávajících akcionářů vůči společnosti. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Částka o niž bude zvýšen základní kapitál: Základní kapitál bude zvýšen nejméně o částku 10.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu , a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního kapitálu po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva rozhodne představenstvo. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: Vydány budou kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, neregistrované, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, v minimálním počtu 10.000 ks, do počtu, který bude odpovídat konečné částce, o kterou bude základní kapitál navýšen. Emisní kurs je stanoven na 1.000,-Kč na akcii. Nově emitované akcie budou každému upisovateli vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé splacené akcie a stávající akcie akcionářů s tím, že akcionářům bude vydána nová hromadná listina, a to proti vrácení stávající hromadné listiny nebo listin . do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Místo a lhůta pro upisování akcií: Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři společnosti vykonat, tedy upsat nové akcie, v sídle společnosti, v kanceláři ředitele, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě čtyřiceti (40) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako prvn í den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům do 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku, a to na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů, který vede společnost. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč bude možné při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden (1) kus nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž j e právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Lhůta pro splacení a účet u banky: Lhůta pro splacení se stanovuje 20-denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřený u Československé obchodní banky, a.s. číslo účtu 208953 556/0300. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na výše uvedený zvláštní účet společnosti ve stanovené lhůtě. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Možnost započtení pohledávek: Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že část nebo všechny nové akcie, mohou být upsány a splaceny započtením pohledávek těchto akcionářů: do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Obce Maletín ve výši 8.000,-Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 31.5.2006, kterou obec prodala společnosti pozemky u vodojemu Maletín. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Obce Moravičany ve výši 653.000,-Kč, které má vůči společnosti , a to na základě kupní smlouvy ze dne 10.5.2006, kterou obec prodala společnosti vodovod- "technická vybavenost RD", a kupní smlouvy ze dne 16.5.2006, kterou obec prodala společnosti pozemky na úpravně vody a prameništi v Moravičanech. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Obce Sobotín ve výši 1.500.000,-Kč plus příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 17.10.2005. Příslušenství bude vypočteno ke dni podpisu dohody o vzájemném započtení pohledávek s tím, že jeho výše bude zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Města Staré Město ve výši 1.500.000,-Kč plus příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě slouvy o úvěru ze dne 13.7.2005. Příslušenství bude vypočteno ke dni podpisu dohody o vzájemném započtení pohledávek s tím, že jeho výše bude zaokrouhl ena na celé tisíce směrem dolů. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Města Šumperk ve výši 8.000.000,-Kč plus příslušenství, kterou má vůči společnosti , a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 1.7.2005. Příslušenství bude vypočteno ke dni podpisu dohody o vzájemném započtení pohledávek s tím, že jeho výše bude zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Města Šumperk ve výši 945.400,-Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 10.8.2005, kterou město prodalo společnosti pozemky pro výstavbu děšťových zdrží v Šumperku. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Obce Vikýřovice ve výši 1.000.000,-Kč plus příslušenství, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy o úvěru ze dne 11.7.2005. Příslušenství bude vypočteno ke dni podpisu dohody o vzájemném započtení pohledávek s tím, že jeho výše bude zaokrouhle na na celé tisíce směrem dolů. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

A z důvodu zachování rovných práv všech akcionářů i všemi pohledávkami, které budou mít akcionáři společnosti vůči společnosti k poslednímu dni lhůty, pro úpis nových akcií. Výše uvedené pohledávky lze započíst proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: Představenstvu se ukládá povinnost doručit všem akcionářům, jejichž pohledávky lze započíst, první den lhůty ke splacení emisního kursu, návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohledávce akcionáře, jehož pohledávk u lze započíst vůči společnosti na zaplacení částky uvedené výše. V případě, že akcionáři vznikne pohledávka za společností v průběhu lhůty pro upisování, doručí představenstvo tomuto akcionáři návrh dohody o započtení třetí den po vzniku pohledávky. Akc ionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši , tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávky dle tohoto odstavce. do 21. 12. 2006 od 3. 7. 2006

Řádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, s možností započtení pohledávek stávajících akcionářů vůči společnosti takto: Částka o niž bude zvýšen základní kapitál: Zvýšení bude provedeno upisováním nových kmenových akcií s tím, že akcie budou upisovány pouze s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, a to peněžitými vklady splacenými v penězích nebo započtením peněžitých pohledávek akcionářů. Základní kapitál bude zvýšen nejméně o částku 100.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, a to bez omezení. Představenstvo společnosti rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Z tohoto důvodu nebudou akcie nabídnuty v dalších kolech k úpisu akcionářům ani třetím osobám. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: Navrhuje se vydat kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, neregistrované, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, v počtu od 100.000 ks do výše, která bude odpovídat konečné částce, o kterou bude základní kapitál navýšen. Emisní kurs je stanoven na 1.000,- Kč na akcii. Nově emitované akcie budou každému upisovateli vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé splacené akcie společnosti a stávající akcie akcionářů s tím, že akcionářům bude vydána nová hromadná listina, a to proti vrácení stávající hromadné listiny nebo listin. Místo a lhůta pro upisování akcií: Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři společnosti vykonat, tedy upsat nové akcie, v sídle společnosti v kanceláři ředitele, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům s akciemi na jméno do 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů, který vede společnost; a oznámeno způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 30 ks nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. Lhůta pro splacení a účet u banky: Lhůta pro splacení se stanovuje 30denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřený v ČSOB, a.s. za tímto účelem na její jméno, tj. účet č. 191369440/0300. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na výše uvedený zvláštní účet společnosti ve stanovené lhůtě. Možnost započtení pohledávek: Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že část nebo všechny nové akcie, mohou být upsány a splaceny započtením pohledávek těchto akcionářů: Obce Sobotín ve výši 26.192.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 19.5.2004, kterou obec prodala společnosti vodovod Petrov a Sobotín, Města Hanušovice ve výši 6.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 30.4.2004, kterou město prodalo společnosti pozemek u vodojemu Zetor, Města Šumperk v celkové výši 4.780.000,- Kč, které má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 12.5.2004, kterou město prodalo společnosti pozemky na ČOV za kupní cenu 611.000,- Kč a kupní smlouvy ze dne 12.5.2004, kterou město prodalo spole čnosti místní části veřejné vodovodní a kanalizační sítě za kupní cenu 4.169.000,- Kč, Města Mohelnice ve výši 50.723.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 30.4.2004, kterou město prodalo společnosti místní vodovody a kanalizace, Obce Vikýřovice ve výši 12.871.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 30.4.2004, kterou obec prodala společnosti místní části veřejné vodovodní a kanalizační sítě, Města Zábřeh v cekové výši 30.276.000,- Kč, které má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 12.5.2004, kterou město prodalo společnosti pozemky v prameništi Lesnice za kupní cenu 137.000,- Kč, kupní smlouvy ze dne 21.5.2004, kterou město s polečnosti prodalo místní části veřejné vodovodní a kanalizační sítě za kupní cenu 8.342.000,- Kč a smlouvy o koupi a převodu akcií ze dne 30.9.2003, ve které byla vzájemnou dohodou uznána pohledávka města vůči společnosti ve výši 21.797.000,- Kč, a z důvodu zachování rovných práv všech akcionářů i všemi pohledávkami, kterou budou mít akcionáři společnosti vůči společnosti k poslednímu dni lhůty, pro úpis nových akcií. Výše uvedené pohledávky lze započíst proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši. Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: Představenstvu se ukládá povinnost doručit všem akcionářům, jejichž pohledávky lze započíst, první den lhůty ke splacení emisního kursu, návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu proti pohledávce akionáře, jehož pohledávku lze započíst vůči společnosti na zaplacení částky uvedené výše. V případě, že akcionáři vznikne pohledávka za společností v průběhu lhůty pro upisování, doručí představenstvo tomuto akcionáři návrh dohody o započtení třetí den po vzniku pohledávky. Akcio nář je povinen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávky dle tohoto odstavce. do 8. 12. 2004 od 30. 9. 2004

Valná hromada schválila dne 25. června 2002 usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti s možností započtení pohledávek stávajících akcionářů vůči společnosti takto: Základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady splacenými v penězích nebo započtením peněžitých pohledávek o částku od 22.802.000,- Kč do 3.609.282.000,- Kč. Představenstvo společnosti rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu po uplynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Z tohoto důvodu nebudou akcie nabídnuty v dalších kolech k úpisu akcionářům ani třetím osobám. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií: Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, neregistrované, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč v počtu od 22 802 kusů do 3.609.282 kusů. Počet vydaných akcií bude odpovídat konečné částce zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nové akcie budou nabídnuty k upsání pouze stávajícím akcionářům společnosti s využitím jejich přednostního práva na úpis. Místo, lhůta pro upsání akcií, navrhovaná výše emisního kurzu: Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři společnosti vykonat, tedy upsat nové akcie, v sídle společnosti v kanceláři ředitele, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dnů, a to počínaje dnem , který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům s akciemi na jméno do 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na adresu akcionářů, uvedenou ve výpise z registru společnosti coby emitenta cenných papírů; dále bude uvedené oznámení představenstva rovněž zveřejněno v téže lhůtě v souladu s § 204a odstavcem 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a oznámeno způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy akcionáři budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis akcií v oznámení představenstva. Emisní kurz je stanoven ve výši 1.050,- Kč na 1 novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude m ožno při využití přednostního práva k úpisu upsat 6 ks nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání ackií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. Lhůta pro splacení a účet u banky: Lhůta pro splacení se stanovuje 30denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřený v bance za tímto účelem na její jméno, tj. účet u Československé obchodní banky, a.s., pobočky Šumperk, číslo účtu 177701232/0300. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na výše uvedený zvláštní účet společnosti. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že část nových akcií odpovídajících částce 22.802.000,- Kč, může být upsána a splacena započtením pohledávek těchto akcionářů: - pohledávkami Města Šumperka, která má vůči této společnosti, a to na základě dohody o narovnání uzavřené se společností dne 27.3.2002, když výše této pohledávky činí 18.900.000,- Kč s tím, že tento akcionář zaplatil tuto částku společnosti ke dni 23.4.2002 a kupní smlouvy uzavřené se společností dne 20.7.2000 za prodej vodovodu a kanalizace v ulici Foglarově v Šumperku, když výše této pohledávky činí 1.306.200,- Kč, - pohledávkou Obce Vikýřovice, kterou má vůči této společnosti, a to na základě dohody o narovnání uzavřené se společností dne 29.4.2002, když výše této pohledávky činí 2.685.900,- Kč s tím, že tento akcionář zaplatil tuto částku společnosti ke dni 12.7.2001, - pohledávkou Obce Vyšehoří, kterou má vůči této společnosti, a to na základě kupní smlouvy uzavřené se společností dne 14.6.2000 za prodej vodovodu Vyšehoří, když výše této pohledávky činí 1.050.000,- Kč. Tyto pohledávky lze na základě výše uvedených výsledků hlasování započíst proti pohledávkám na splacení emisního kurzu upsaných akcií v jejich nominální výši. Představenstvu se ukládá povinnost doručit výše uvedeným akcionářům, jejichž pohledávky lze započíst, a kteří upíší v dané lhůtě nové akcie minimálně v hodnotě rovnající se nominální hodnotě výše uvedených pohledávek, první den lhůty ke splacení upsaných akcií, návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení upsaných akcií proti výše uvedeným pohledávkám akcionářů. do 10. 5. 2003 od 24. 10. 2002

Valná hromada společnosti rozhodla o přijetí tohoto usnesení: a) základní jmění se z částky 580.529.000,- Kč zvyšuje o částku 3.527.000,- Kč na částku 584.056.000,- Kč, b) nepřipouští se zvýšení základního jmění nad uvedenou částku, c) základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií za hodnotu nepeněžitých vkladů, d) předmětem nepeněžitých vkladů jsou splatné, nesporné a nepodmíněné pohledávky města Zábřeha, obcí Bludov, Postřelmůvek a Třeština, které tyto mají vůči společnosti. Tyto pohledávky vznikly na základě kupních smluv, tj.: - pohledávka města Zábřeh ve výši 344.000,- Kč, a to za koupi vodovodu Hněvkov, která vznikla na základě kupní smlouvy ze dne 28.4.2000, - pohledávka obce Bludov ve výši 446.250,- Kč, a to za koupi části vodovodní sítě v obci, která vznikla na základě kupní smlouvy ze dne 3.1.2000, - pohledávka obce Postřelmůvek ve výši 2.530.500,- Kč, a to za koupi vodovodu Postřelmůvek, která vznikla na základě dvou kupních smluv ze dne 23.2.2000, - pohledávka obce Třeštiny ve výši 382.200,- Kč, a to za koupi přívodního řadu do obce Třeština, která vznikla na základě kupní smlouvy ze dne 5.2.1999, e) valná hromada oceňuje tyto nepeněžité vklady v souladu s § 59 odstavcem 7 obchodního zákoníku v nominální hodnotě na částku 3.703.350,- Kč, f) bude vydáno 3.527 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, na jméno, veřejně neobchodovatelná, v zaknihované podobě, emisní kurs se stanovuje ve výši 1.050,- Kč za akcii a budou upsány a splaceny vložením výše uvedených pohledávek, g) celková výše emise činí 3.703.250,- Kč, tj. 3.527 kusů nových akcií, h) upisování provedou majitelé předmětných pohledávek ve lhůtě pro upsání, která činí 30 dnů a počíná běžet dvacátý den ode dne doručení rozhodnutí rejstříkového soudu společnosti o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, i) místem upisování nových akcií je sídlo společnosti, j) místem pro splacení nových akcií je sídlo společnosti, k) lhůta pro splacení se stanovuje 15-denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií, l) ze zákona je vyloučeno přednostní právo na upisování akcií. do 23. 6. 2001 od 5. 12. 2000

Představenstvo rozhodlo dne 4. února 2000 o zvýšení základního jmění společnosti podle § 210 obchodního zákoníku, a to upsáním nových akcií s tím, že: do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

14 563 000,-Kč činí částka, o níž má být minimálně zvýšeno základní jmění peněžitými vklady a určuje se, že se připouští upisování akcií nad tuto částku až do výše 100 000 000,-Kč. do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

Účelem nové emise akcií je získání finančních prostředků na další rozvoj společnosti v souladu s jejím předmětem podnikání. do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

Všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva akcionáře v souladu s § 204a obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den pro upisování akcií. do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

Přednostní právo je možno vykonat v kanceláři předsedy představenstva a výkonného ředitele, v sídle společnosti, v pracovní dny od 10,00 hodin do 15,00 hodin ve lhůtě dvou týdnů. Lhůta pro upisování akcií počíná pátým kalendářním dnem po dni zveřejnění rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

Na každou dosavadní akcii lze upsat 100 000/580 529 ks nové akcie. do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

Základní charakteristika akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Jmenovitá hodnota akcie: 1 000,-Kč Emisní kurs akcie: 1 050,-Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: zaknihované Obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

Nebudou-li s využitím přednostního práva upsány všechny nově emitované akcie, může kterýkoliv akcionář upsat ve lhůtě následujících 150 dnů, která počíná následující den po uplynutí lhůty pro přednostní upisování akcií, zbývající akcie až do výše připuštěného zvýšení upisování, tj. 100 000 000,-Kč. Bude-li takovýchto akcionářů více, bude jejich úpis přípustný v poměru jejich podílů na současném základním jmění společnosti. Rozhodným dnem pro upisování je první den následující po uplynutí lhůty k vykonání přednostního práva. Místem pro upisování je kancelář předsedy představenstva a výkonného ředitele, v sídle společnosti, v pracovní dny od 10,00 hodin do 15,00 hodin. do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

Základní charakteristika upisovaných akcií: Jmenovitá hodnota akcie: 1 000,-Kč Emisní kurs akcie: 1 050,-Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: zaknihované Obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií na účet společnosti vedený u IPB Šumperk, č.ú. 3783258, variabilní symbol IČ upisovatele, tak, aby platba byla připsána na účet společnosti nejpozději do konce příslušné lhůty pro upisování. do 3. 5. 2001 od 6. 9. 2000

I. 1. Valná hromada rozhodla dne 25. června 1998 o zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že: do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

1. 33.854.000,- Kč činí částka, o niž má být minimálně zvýšeno základní jmění peněžitými vklady a určuje se , že se připouští upisování akcií nad tuto částku s omezením až do částky 463.438.000,- Kč, o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

2. Účelem emise je vytvoření předpokladů pro rozšíření sítě vodovodů a kanalizací a další rozvoj společnosti dalšími vklady finančních prostředků. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

3. Základní charakteristika nově vydávaných akcií: Minimální: 33.854 kusů Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč Emisní kurs akcie: 1.000,- Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: zaknihované Obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

II. Upisování akcií, které se splácejí nepeněžitými vklady bude probíhat ve dvou kolech. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

1. V prvním kole upisování mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií peněžitými vklady v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění společnosti. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

2. Místem pro vykonání přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

3. Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje na 20 dní, s počátkem běhu lhůty 15. den ode dne zveřejnění výzvy o úpisu akcií v celostátně distribuovaném deníku MF Dnes. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

4. Na každou dosavadní akcii lze upsat nejméně jednu novou akcii. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

5. Stávající akcionáři jsou povinni celý emisní kurs upsaných akcií splatit na účet č. 3783258/5100 u Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Šumperk a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

6. Akcie upisované s využitím přednostního práva: Jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: zaknihovaná Emisní kurs akcie: 1.000,- Kč Splatnost akcií: účet č. 3783258/5100 u Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Šumperk celý emisní kurs do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

7. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být právo vykonáno poprvé, tj. první den prvního kola upisování. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

III. 1. Určuje se , že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty a upsány ve druhém kole bez využití přednostního práva stávajících akcionářů těmito určenými zájemci - akcionáři: do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

Město Hanušovice 18.757 akcií Město Mohelnice 4.650 akcií Město Šumperk 4.700 akcií Město Zábřeh 1.000 akcií Obec Rapotín 428 akcií Obec Ruda nad Moravou 300 akcií Obec Staré Město pod Sněžníkem 200 akcií Obec Vikýřovice 3.819 akcií do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

2. Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto: do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

Místo: sídlo společnosti, v pracovní dny od 10,00 do 14,00 hodin Lhůta: 10 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva Emisní kurs: 1.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

3. Tito zájemci - akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet č. 3783258/5100 u Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Šumperk, nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upisovaných akcií, je jeho úpis neúčinný. do 27. 7. 1999 od 19. 2. 1999

Valná hromada společnosti ze dne 27.6.1997 rozhodla: O zvýšení základního jmění v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že: a) 83.238.000,-Kč činí částka, o níž má být minimálně zvýšeno základní jmění nepeněžitými a peněžitými vklady takto: 1) 78.182.000,-Kč nepeněžitými vklady, 2) 5.056.000,-Kč peněžitými vklady a určuje se, že se připouští upisování akcií nad tuto částku s omezením až do částky 10.000.000,-Kč, o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo. b) Upsané AKCIE Minimální počet: 83.238,-kusů Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,-Kč Emisní kurs akcie: 1.000,-Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na majitele Podoba akcií: zaknihované Obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné do 21. 1. 1999 od 19. 12. 1997

c) Upisování akcií, které se splácejí peněžitými vklady bude probíhat ve dvou kolech. Upisování akcií, které se splácejí nepeněžitými vklady bude provedeno majiteli těchto nepeněžitých vkladů. d) V prvním kole upisování mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií peněžitými vklady v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění společnosti. Místem pro vykonání přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje na 20 dní, s počátkem běhu lhůty 15. den ode dne zvěřejnění výzvy o úpisu akcií v celostátně distribuovaném deníku MF Dnes. Na každou dosavadní akcii lze upsat nejméně 0,18 nové akcie. Každý akcionář může upsat nejméně jednu novou akcii. Stávající akcionáři jsou povinni celý emisní kurs upsaných akcií splatit na účet č. 3783258/5100 u Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Šumperk, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. Akcie upisované s využitím přednostního práva: Jmenovitá hodnota: 1.000,-Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na majitele Podoba akcií: zaknihovaná Emisní kurs akcie: 1.000,-Kč Splatnost akcií: účet č. 3783258/5100 u Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Šumperk celý emisní kurs Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být právo vykonáno poprvé, tj. první den prvního kola upisování. do 21. 1. 1999 od 19. 12. 1997

e) Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty a upsány ve druhém kole bez využití přednostního práva stávajících akcionářů těmito určenými zájemci-akcionáři: Město Šumperk 2.794 akcií Obec Bludov 1.300 akcií Město Loštice 361 akcií Obec Krchleby 300 akcií Obec Maletín 300 akcií Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto: Místo: sídlo společnosti, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin. Lhůta: 10 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. Emisní kurs: 1.000,-Kč Druh: kmenové Forma: na majitele Podoba: zaknihované Tito zájemci-akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet č. 3783258/5100 u Investiční a poštovní banky a.s., pobočka Šumperk, nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. do 21. 1. 1999 od 19. 12. 1997

f) Základní jmění se současně dále zvyšuje těmito nepeněžitými vklady, které byly oceněny valnou hromadou na částky ve výši ocenění určenými znaleckými posudky 2 znalců, předmět vkladu výše ocenění v Kč akcionář-obec nepeněžitý určené posudkem znalce vodovod Bludov 4.864.000,- Bludov I. etapa-část 1.,2 Vodovod a kanalizace 7.574.400 Mohelnice - průmyslová zóna, vodovod Dolní Krčmy, vodovod Horní Krčmy vodovod Podolí vodovod Libivá- Květín-Křemačov Vodovod a kanalizace 15.925.000,- Loštice Zahradní ulice, vodovod a kanalizace Vlčice, ČOV Vlčice ČOV Šumperk I. etapa 36.195.000,- Šumperk ČOV Šumperk II. etapa Pozemek p.č.725/3 3.000,- Rapotín díl A,C Vodojem Pobučí 757.000,- Jestřebí s příjezdovou komunikací ČOV, kanalizační sběrač 12.864.000,- Staré Město pozemky Staré Město Celkem 78.182.000,- -------------------------------------- do 21. 1. 1999 od 19. 12. 1997

e) Tyto akcie budou upsány v písemné smlouvě uzavřené mezi společností a těmito akcionáři, kteří mají v majetku výše uvedené nepeněžité vklady a těmto akcionářům budou akcie nabídnuty. f) Místem pro upisování akcií nepeněžitými vklady je sídlo společnosti v pracovní dny od 10,00 do 14,00 hodin. g) Lhůta pro upisování akcií nepeněžitými vklady je patnáctidenní a počíná třicátého dne ode dne doručení rozhodnutí rejstříkového soudu společnosti o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs u nepeněžitých vkladů je 1.000,-Kč/akcie (tj. emisní kurs bude ve výši jmenovité hodnoty akcie. do 21. 1. 1999 od 19. 12. 1997

Akcie: 1 akcie na jméno ve jm. hod. 1 000,- Kč se zvláštními právy do 30. 1. 2006 od 28. 3. 1994

Ostatní skutečnosti: Akcie na jméno Fondu národního majetku ČR ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb. o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb. uvedena ve stanovách společnosti jako akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. do 30. 1. 2006 od 28. 3. 1994

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová 2, 787 01 Šumperk. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 192 763 000 Kč

od 30. 11. 2020

Základní kapitál

vklad 1 025 481 000 Kč

do 30. 11. 2020 od 13. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 934 183 000 Kč

do 13. 9. 2018 od 23. 1. 2017

Základní kapitál

vklad 934 715 000 Kč

do 23. 1. 2017 od 2. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 853 215 000 Kč

do 2. 12. 2015 od 10. 4. 2012

Základní kapitál

vklad 827 349 000 Kč

do 10. 4. 2012 od 11. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 782 636 000 Kč

do 11. 2. 2009 od 21. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 750 163 000 Kč

do 21. 12. 2006 od 8. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 625 095 000 Kč

do 8. 12. 2004 od 10. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 601 547 000 Kč

do 10. 5. 2003 od 23. 6. 2001

Základní kapitál

vklad 598 020 000 Kč

do 23. 6. 2001 od 3. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 580 529 000 Kč

do 3. 5. 2001 od 27. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 546 675 000 Kč

do 27. 7. 1999 od 21. 1. 1999

Základní kapitál

vklad 463 438 000 Kč

do 21. 1. 1999 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 192 763 od 30. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 025 481 do 30. 11. 2020 od 13. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 934 183 do 13. 9. 2018 od 23. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 934 715 do 23. 1. 2017 od 2. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 853 215 do 2. 12. 2015 od 18. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 853 215 do 18. 8. 2015 od 10. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 827 349 do 10. 4. 2012 od 11. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 782 636 do 11. 2. 2009 od 21. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 750 163 do 21. 12. 2006 od 30. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 750 162 do 30. 1. 2006 od 8. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 625 094 do 8. 12. 2004 od 30. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 523 319 do 30. 9. 2004 od 10. 5. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 499 771 do 10. 5. 2003 od 24. 10. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 775 do 30. 9. 2004 od 24. 10. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 30. 1. 2006 od 24. 10. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 499 771 do 24. 10. 2002 od 23. 6. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 496 244 do 23. 6. 2001 od 3. 5. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 478 753 do 3. 5. 2001 od 27. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 775 do 24. 10. 2002 od 21. 1. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 538 do 21. 1. 1999 od 28. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 444 899 do 27. 7. 1999 od 28. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 24. 10. 2002 od 28. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 444 899 do 28. 3. 1994 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 18 539 do 28. 3. 1994 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Petr Novotný

Člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Blanická 1803/21, Šumperk, 787 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Hoždora

Předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2020

vznik členství: 5. 3. 2019

vznik funkce: 18. 3. 2019

Bohdíkovská 2686/11D, Šumperk, 787 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Špička

Člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Sokolská 563/31, Loštice, 789 83, Česká republika

RNDr.Mgr. František John Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 5. 3. 2019

Malodvorská 1078/8, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Jan Konečný

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 5. 3. 2019

Ztracená 290/17, Loštice, 789 83, Česká republika

Mgr. Pavel Doubrava

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 5. 3. 2019

Zábřeh 14, 789 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Radim Sršeň Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2019 - Poslední vztah: 15. 1. 2021

vznik členství: 5. 3. 2019

zánik členství: 31. 12. 2020

Dolní Studénky 155, 788 20, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Hoždora

Předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2019 - Poslední vztah: 6. 6. 2020

vznik členství: 5. 3. 2019

vznik funkce: 18. 3. 2019

Nemocniční 3261/30, Šumperk, 787 01, Česká republika

Radim Sršeň

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2019 - Poslední vztah: 18. 9. 2019

vznik členství: 5. 3. 2019

Dolní Studénky 155, 788 20, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Kuba

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2019 - Poslední vztah: 7. 5. 2019

vznik členství: 5. 3. 2019

zánik členství: 28. 4. 2019

Horní Krčmy 1409/63, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Vladimír Hroch

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Rájec 42, 789 01, Česká republika

Ing. Martin Bilík

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Loučná nad Desnou 18, 788 11, Česká republika

Mgr. Pavel Doubrava

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 29. 6. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Zábřeh 14, 789 01, Česká republika

Ing. František Winter

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 30. 4. 2015

Hanušovice 54, 788 33, Česká republika

Ing. Pavel Žerníček

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 30. 4. 2015

Výzkumníků 269, Rapotín, 788 13, Česká republika

Ing. Petr Suchomel

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

vznik funkce: 6. 3. 2015

zánik funkce: 4. 3. 2019

Evaldova 1901/1, Šumperk, 787 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr.Mgr. František John Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Malodvorská 1078/8, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Jiří Vykydal

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Mohelnice 76, 789 85, Česká republika

Jan Konečný

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Ztracená 290/17, Loštice, 789 83, Česká republika

Ing. Petr Suchomel

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 30. 1. 2015

zánik členství: 18. 2. 2015

Evaldova 1901/1, Šumperk, 787 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Žerníček

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 4. 3. 2015

Výzkumníků 269, Rapotín, 788 13, Česká republika

Ing. František Winter

předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 4. 3. 2015

vznik funkce: 24. 7. 2014

zánik funkce: 4. 3. 2015

Hanušovice 54, 788 33, Česká republika

Petr Suchomel

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 2. 2015

vznik členství: 10. 9. 2013

zánik členství: 6. 12. 2014

Evaldova 1901/1, Šumperk, 787 01, Česká republika

Zdeněk Kunrt

člen předstvenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 9. 2013

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 10. 9. 2013

Javorová 2240/37, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Potěšil

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 30. 4. 2013

Muchova 3176/10, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. František Winter

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

Na Holbě 491, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Ing. Libor Dostál

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 31. 1. 2012

zánik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 16. 2. 2012

zánik funkce: 23. 7. 2014

Húskova 454/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Aleš Miketa

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 4. 3. 2015

Růžová 17, Mohelnice, 789 85, Česká republika

RNDr. Mgr. František John Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 4. 3. 2015

Malodvorská 8, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Jiří Vepřek

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 31. 1. 2012

vznik funkce: 15. 3. 2011

zánik funkce: 31. 1. 2012

Ležáky 5, Šumperk, 787 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Potěšil

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 30. 4. 2013

Muchova 3176/10, Šumperk, 787 01, Česká republika

Bc. František Winter

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 12. 2012

vznik funkce: 8. 3. 2011

Na Holbě 491, Hanušovice, 788 33, Česká republika

PhDr. Ctirad Lolek

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 4. 3. 2015

K Pešti 693, Loštice, 789 83, Česká republika

Ing. Zdeněk Jirásko

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 10. 6. 2008

zánik členství: 8. 3. 2011

Kosmonautů 8, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Ing. Zdeněk Kolář

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 8. 3. 2011

Olomoucká 1667/11, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Jiří Vepřek

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 8. 3. 2011

vznik funkce: 4. 5. 2007

zánik funkce: 8. 3. 2011

Ležáky 5, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Ladislav Kavřík

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 21. 3. 2008

Kosmonautů 14, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Mgr. Zdeněk Brož

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 8. 3. 2011

Vrchlického 12, Šumperk, 787 01, Česká republika

Petr Malcharczik

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 8. 3. 2011

Krátká 485, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Ing. Zdeněk Kolář

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 2. 2. 2007

zánik členství: 4. 5. 2007

Olomoucká 1667/11, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. arch. Petr Fabián

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 14. 12. 2006

Severovýchod 42, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Petr Malcharczik

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

Krátká 485, Hanušovice, 788 33, Česká republika

Mgr. Zdeněk Brož

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

Vrchlického 12, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Ladislav Kavřík

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

Kosmonautů 14, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Ing. Jiří Vepřek

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

vznik funkce: 4. 2. 2003

zánik funkce: 4. 5. 2007

Ležáky 5, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Vladimír Potěšil

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 15. 11. 2002

vznik funkce: 24. 6. 1999

Hálkova 1, Šumperk, Česká republika

Mgr. Karel Berka

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 15. 11. 2002

vznik funkce: 24. 6. 1999

28. října 1, Zábřeh, Česká republika

Ing. Ladislav Kavřík

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 4. 2. 2003

vznik funkce: 24. 6. 1999

Kosmonautů 14, Mohelnice, Česká republika

Ing. Karel Berka

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

28. října 1, Zábřeh, Česká republika

Ing. Vladimír Potěšil

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

zánik funkce: 24. 6. 1999

Hálkova 1, Šumperk, Česká republika

Ing. Jiří Vepřek

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 4. 2. 2003

vznik funkce: 24. 6. 1999

zánik funkce: 4. 2. 2003

Ležáky 5, Šumperk, Česká republika

Ing. Petr Vintrocha

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 4. 2. 2003

vznik funkce: 24. 6. 1999

Loštice č. 632, Česká republika

Ing. Milan Krček

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1997 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Filipová 10, Loučná nad Desnou, Česká republika

Ing. Václav Zmeškal

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 1997 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

1. máje 207, Hanušovice, Česká republika

Ing. Vladimír Vizina

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 1997 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Mánesova 17, Šumperk, Česká republika

Ing. Ladislav Kavřík

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 1997 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Kosmonautů 14, Mohelnice, Česká republika

Milan Šebesta

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Leštinská 10, Zábřeh, Česká republika

Ing. Vladimír Vizina

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 23. 4. 1997

Mánesova 17, Šumperk, Česká republika

Ing. Ladislav Kavřík

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 23. 4. 1997

Kosmonautů 14, Mohelnice, Česká republika

Ing. Jaroslav Kašpar

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 23. 4. 1997

Březinova, Šumperk, Česká republika

Ing. Jaroslav Kašpar

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 26. 10. 1994

Březinova 5, Šumperk, Česká republika

Ing. Petr Vintrocha

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 23. 4. 1997

Loštice č. 632, Česká republika

Ing. Igor Kroupa

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Horova 5, Šumperk, Česká republika

Pavel Štencl

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Čs. armády 11/3, Zábřeh, Česká republika

Ing. Milan Krček

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Filipová 10, Loučná nad Desnou, Česká republika

Ing. Václav Zmeškal

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 23. 4. 1997

1. máje 207, Hanušovice, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva společnosti samostatně nebo dva členové představenstva společnosti společně.

od 15. 1. 2021

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo v jeho nepřítomnosti dva členové představenstva společně.

do 15. 1. 2021 od 18. 8. 2015

Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti dva členové představenstva.

do 18. 8. 2015 od 19. 12. 2001

Jednání: Za společnost jedná v celém rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 19. 12. 2001 od 11. 12. 1995

Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 11. 12. 1995 od 21. 12. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Vladimír Hroch

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 5. 3. 2019

Rájec 42, 789 01, Česká republika

Bohuslav Hudec

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 5. 3. 2019

Farská 601, Rapotín, 788 14, Česká republika

doc. JUDr. Michael Kohajda Ph.D

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 5. 3. 2019

vznik funkce: 18. 3. 2019

Gen. Krátkého 1845/27, Šumperk, 787 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Krobot

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 4. 3. 2019

Sobotín 3, 788 16, Česká republika

Tomáš Krobot

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

Sobotín 3, 788 16, Česká republika

Tomáš Krobot

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 26. 2. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

Sobotín 3, 788 16, Česká republika

Ing. Pavel Večerka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 7. 10. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Luční 1283/7, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr.Mgr. Martin Budiš

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 11. 2015

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 28. 9. 2015

Gen. Svobody 448/18, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Mgr. Antonín Kapl

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Nad Lihovarem 2137/6, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Petr Pospěch

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 11. 1. 2016

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 27. 12. 2015

Maletín 113, 789 01, Česká republika

Bc. Šárka Havelková Seifertová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Vejmoly 419/4, Loštice, 789 83, Česká republika

Ing. Vladimír Černín

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

Jesenická 358, Staré Město, 788 32, Česká republika

Martin Janíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 4. 2019

vznik členství: 4. 3. 2015

zánik členství: 4. 3. 2019

vznik funkce: 27. 3. 2015

zánik funkce: 4. 3. 2019

Nemocniční 791/18, Šumperk, 787 01, Česká republika

Mgr. Antonín Kapl

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 4. 3. 2015

Nad Lihovarem 2137/6, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Petr Pospěch

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 4. 3. 2015

Maletín 113, 789 01, Česká republika

Oldřich Tanert

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 4. 3. 2015

Linhartova 23, Ruda nad Moravou, 789 63, Česká republika

Jiří Hanák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 28. 5. 2013

zánik členství: 4. 3. 2015

Stanislavova 1168/19, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Mgr. Lucie Michalová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 28. 5. 2014

28. října 982/13, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Vlasta Pichová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 12. 2012

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 9. 5. 2012

Staré Město 70, 788 32, Česká republika

Mgr. Lucie Michalová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 12. 2012

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 28. 5. 2014

Křížkovského 867/6, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Norbert Pfeffer

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 4. 3. 2015

Rudé armády 612, Velké Losiny, 788 15, Česká republika

Jiří Veverka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 28. 5. 2013

Jesenická 2, Mohelnice, 789 85, Česká republika

Antonín Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 13. 2. 2014

Moravičany 279, 789 82, Česká republika

Ing. Jan Šafařík

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 4. 3. 2015

vznik funkce: 6. 4. 2011

zánik funkce: 4. 3. 2015

Šumavská 27, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Zdeňka Riedlová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 2. 6. 2009

zánik členství: 8. 3. 2011

Okružní 500, Vikýřovice, 788 13, Česká republika

Ing. Zdeněk Kunrt

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 8. 3. 2011

vznik funkce: 18. 5. 2007

zánik funkce: 8. 3. 2011

Javorová 2240/37, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 10. 2008

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 10. 6. 2008

Loučná nad Desnou 182, 788 11, Česká republika

Ing. Miroslav Kopřiva CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 10. 2008

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 10. 6. 2008

Boženy Němcové 344, Velké Losiny, 788 15, Česká republika

Ing. Marek Zapletal

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 8. 3. 2011

Boženy Němcové 7, Šumperk, 787 01, Česká republika

PhDr. Ctirad Lolek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 8. 3. 2011

K Pešti 693, Loštice, 789 83, Česká republika

Ing. Zdeněk Mank

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 4. 5. 2007

zánik členství: 8. 3. 2011

Za Penzionem 4, Mohelnice, 789 85, Česká republika

RNDr. Pavel Procházka

předseda

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

vznik funkce: 27. 10. 2004

zánik funkce: 4. 5. 2007

Krumpach 26, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kopřiva CSc.

člen

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 29. 6. 2004

zánik členství: 4. 5. 2007

Boženy Němcové 344, Velké Losiny, 788 15, Česká republika

Ing. Pavel Ston

předseda

První vztah: 28. 8. 2003 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 18. 5. 2004

vznik funkce: 24. 6. 2003

zánik funkce: 18. 5. 2004

Komenského 656, Bludov, 789 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marek Zapletal

člen

První vztah: 28. 8. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 24. 6. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

Boženy Němcové 7, Šumperk, 787 01, Česká republika

Ing. Pavel Martínek

člen

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

Rejhotice 182, Loučná nad Desnou, 788 11, Česká republika

Ing. Pavel Ston

člen

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 28. 8. 2003

vznik členství: 4. 2. 2003

Komenského 656, Bludov, 789 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Pavel Procházka

člen

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 4. 2. 2003

Krumpach 26, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Mank

člen

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

Za Penzionem 4, Mohelnice, 789 85, Česká republika

PhDr. Ctirad Lolek

člen

První vztah: 28. 6. 2003 - Poslední vztah: 25. 7. 2007

vznik členství: 4. 2. 2003

zánik členství: 4. 5. 2007

K Pešti 693, Loštice, 789 83, Česká republika

Ing. Jaroslav Macek

člen

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 25. 1. 2003

vznik funkce: 21. 6. 2001

Květná č.p. 257, Staré Město pod Sněžníkem, Česká republika

Jindřich Viktorin

člen

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 25. 1. 2003

vznik funkce: 21. 6. 2001

Revoluční č.p. 597, Velké Losiny, Česká republika

Ing. Ivo Vykydal

člen

První vztah: 28. 2. 2001 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 25. 1. 2003

vznik funkce: 24. 6. 1999

Šumavská 4, Šumperk, Česká republika

Milan Šebesta

člen

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 25. 11. 2002

vznik funkce: 24. 6. 1999

Leštinská 10, Zábřeh, Česká republika

Ivo Vykydal

člen

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 2. 2001

Šumavská 4, Šumperk, Česká republika

Ing. Pavel Ston

předseda

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 25. 1. 2003

vznik funkce: 24. 6. 1999

zánik funkce: 25. 1. 2003

Komenského 656, Bludov, Česká republika

Petr Malcharczik

člen

První vztah: 9. 12. 1999 - Poslední vztah: 28. 6. 2003

zánik členství: 25. 1. 2003

vznik funkce: 24. 6. 1999

Krátká 485, Hanušovice, Česká republika

PhDr. Jana Vaculíková

člen

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Alšova 6, Zábřeh, Česká republika

Zdeněk Zerzáň

člen

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Zábřežská 24, Šumperk, Česká republika

Ing. Miroslav Hédl

předseda

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

Hlavní 110, Hanušovice, Česká republika

Bohuslav Jásenský

člen

První vztah: 11. 12. 1995 - Poslední vztah: 9. 12. 1999

nám. Kosmonautů 11, Mohelnice, Česká republika

Ing. Jiří Krátký

předseda

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Oborník 1, Zábřeh, Česká republika

Ing. Josef Reichl

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Vodní 17, Mohelnice, Česká republika

Miroslav Hédl

člen

První vztah: 26. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Hlavní 110, Hanušovice, Česká republika

Ing. Miroslav Vinkler

člen

První vztah: 28. 3. 1994 - Poslední vztah: 11. 12. 1995

Temenická 23, Šumperk, Česká republika

Ing. Milan Doležal

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 10. 1994

Hanušovice č. 337, Česká republika

Miroslav Kulil

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 10. 1994

Čs. armády 5, Zábřeh, Česká republika

Ing. Jiří Krátký

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 10. 1994

Oborník 1, Zábřeh, Česká republika

Ing. Jan Havlíček

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 28. 3. 1994

R. M. Štefánika 8, Šumperk, Česká republika

Další vztahy firmy Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 7. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle §4 zák. č.455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • Činnost organizačního a ekonomického poradce
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 3. 1997

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).