Hlavní navigace

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Firma Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 967, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 754 071 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48172928

Sídlo:

Kladská 1521, Náchod, 547 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 1993

DIČ:

CZ48172928

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 967, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. od 6. 2. 2015

Obchodní firma

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. do 6. 2. 2015 od 1. 11. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 1993

adresa

Kladská 1521
Náchod 54701 od 6. 8. 2015

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 1. 8. 2014

opravy silničních vozidel od 9. 7. 2010

projektová činnost ve výstavbě od 9. 7. 2010

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 9. 7. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 9. 7. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 7. 2010

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 9. 7. 2010

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 9. 7. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 1. 8. 2014 od 9. 7. 2010

provozování vodovodů a kanalizací do 9. 7. 2010 od 27. 11. 1997

montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 9. 7. 2010 od 27. 11. 1997

pronájem nebytových prostor do 9. 7. 2010 od 27. 11. 1997

investorská a inženýrská činnost do 9. 7. 2010 od 27. 11. 1997

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 9. 7. 2010 od 27. 11. 1997

provádění inženýrských staveb do 27. 11. 1997 od 1. 11. 1993

provoz vodohospodářských zařízení do 27. 11. 1997 od 1. 11. 1993

odvádění a čištění odpadních vod do 27. 11. 1997 od 1. 11. 1993

výroba a dodávka vody do 27. 11. 1997 od 1. 11. 1993

silniční motorová doprava do 9. 7. 2010 od 1. 11. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 7. 2010 od 1. 11. 1993

opravy motorových vozidel do 9. 7. 2010 od 1. 11. 1993

projektová činnost v investiční výstavbě do 9. 7. 2010 od 1. 11. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti, konaná dne 19.6.2020, rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 11.488.000,-Kč (slovy jedenáct milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky vy užitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 11.488 (slovy jedenáct tisíc čtyři sta osmdesát osm) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.717,-Kč (slovy jeden tisíc sedm set sedmnáct korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v zaknihované podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitými vklady. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájemce o úpis: - město Náchod se sídlem 547 01 Náchod, Masarykovo náměstí 40, identifikační číslo 00272868, v počtu 8.359 (slovy osm tisíc tři sta padesát devět) kusů akcií, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; - město Nové Město nad Metují, se sídlem 549 01 Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, identifikační číslo 00272876, v počtu 321 (slovy tři sta dvacet jeden) kus akcií, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; - město Hronov, se sídlem 549 31 Hronov, náměstí Čs. Armády 5, identifikační číslo 00272680, v počtu 83 (slovy osmdesát tři) kusy akcií, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; - město Teplice nad Metují, se sídlem 549 54 Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, identifikační číslo 00273139, v počtu 108 (slovy jedno sto osm) kusů akcií, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; - obec Žďárky, se sídlem 549 37 Žďárky 35, identifikační číslo 00273287, v počtu 59 (slovy padesát devět) kusů akcií, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; - obec Černčice, se sídlem 549 01 Černčice 8, identifikační číslo 00272558, v počtu 79 (slovy sedmdesát devět) kusů akcií, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; - obec Šestajovice, se sídlem 551 01 Šestajovice 70, identifikační číslo 00529991, v počtu 2.427 (slovy dva tisíce čtyři sta dvacet sedm) kusů akcií, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - obec Jestřebí, se sídlem 549 01 Jestřebí 60, identifikační číslo 00272744, v počtu 52 (slovy padesát dva) kusů akcií, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporuče ného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětů vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost): - vkladu města Náchod, které je akcionářem - jehož předmětem jsou stavební objekty kanalizace a vodovodu na vybudovaných dílech: Vodovod části stavby Náchod Bražec ulice Novoměstská, vodovod a kanalizace v katastrálním území Bražec, kanalizace stavby K analizace Lipí Peklo v Náchodě, kanalizace stavby Náchod Jizbice, splašková kanalizace, I. etapa, vodovod a kanalizace stavby Výstavba RD Nad Nemocnicí Náchod IO 03 - Odkanalizování území a IO 04 Zásobování vodou, kanalizace Kanalizace Kuba Náchod ul ice Broumovská, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu města Náchod byla určena znaleckým posudkem číslo 1332-18/2020, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 01.04.2020, částkou 13.223.720,- Kč (slovy třináct m ilionů dvě stě dvacet tři tisíce sedm set dvacet korun českých). Za tento vklad bude vydáno městu Náchod 7.701 (slovy sedm tisíc sedm set jeden) kus kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun čes kých) na jednu akcii a dále jsou předmětem pozemky v katastrálním území Náchod a Městská Kramolna, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu města Náchod byla určena znaleckým posudkem číslo 1336-22/2020, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 08.04.2020, částkou 1.131.050,-Kč (slovy jeden milion jedno sto třicet jeden tisíc padesát korun českých). Za tento vklad bude vydáno městu Náchod 658 (slovy šest set padesát osm) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. - vkladu města Nové Město nad Metují, které je akcionářem - jehož předmětem jsou pozemky v katastrálním území Nové Město nad Metují a Spy, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu města Nové Město nad Met ují. byla určena znaleckým posudkem číslo 1335-21/2020, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 07.04.2020, částkou 552.430,-Kč (slovy pět set padesát dva tisíce čtyři sta třicet korun českých). Za tento vklad bude vydáno městu Nové Město nad Metují 321 (slovy tři sta dvacet jedna) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. - vkladu města Hronov, které je akcionářem - jehož předmětem jsou pozemky v katastrálním území Hronov, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu města Hronov byla určena znaleckým posudkem číslo 1333-19/20 20, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 05.04.2020, částkou 143.510,-Kč (slovy jedno sto čtyřicet tři tisíce pět set deset korun českých). Za tento vklad bude vydáno městu Hronov 83 (slovy osmdesát tři) kusy kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o jm enovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. - vkladu města Teplice nad Metují, které je akcionářem - jehož předmětem jsou pozemky v katastrálním území Dolní Teplice a Dědov, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu města Teplice nad Metují byla urč ena znaleckým posudkem číslo 1337-23/2020, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 08.04.2020, částkou 186.340,-Kč (slovy jedno sto osmdesát šest tisíc tři sta čtyřicet korun českých). Za tento vklad bude vydáno městu Teplice nad Metují 108 (slovy jedno sto osm) k usů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. - vkladu obce Žďárky, která je akcionářem - jehož předmětem je pozemek v katastrálním území Žďárky, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Žďárky byla určena znaleckým posudkem číslo 1338-24/2020, In g. Daniela Jakwertha, ze dne 09.04.2020, částkou 102.900,-Kč (slovy jedno sto dva tisíce devět set korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Žďárky 59 (slovy padesát devět) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.0 00,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. - vkladu obce Černčice, která je akcionářem - jehož předmětem je vodovod na vybudovaném díle Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v katastrálním území Černčice, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Černčice byla určena znaleckým posudkem číslo 1330-16/2020, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 01.04.2020, částkou 136.380,-Kč (slovy jedno sto třicet šest tisíc tři sta osmdesát korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Černčice 79 (slovy sedmdesát devět) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. - vkladu obce Šestajovice, která není akcionářem - jehož předmětem je vodovod na vybudovaném díle Vodovod Roztoky nad Metují v katastrálním území Roztoky nad Metují a Slavětín nad Metují, jehož podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. H odnota předmětu vkladu obce Šestajovice byla určena znaleckým posudkem číslo 1331-17/2020, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 01.04.2020, částkou 4.167.580,-Kč (slovy čtyři miliony jedno sto šedesát sedm tisíc pět set osmdesát korun českých). Za tento vklad b ude vydáno obci Šestajovice 2.427 (slovy dva tisíce čtyři sta dvacet sedm) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. - vkladu obce Jestřebí, která je akcionářem - jehož předmětem jsou pozemky v katastrálním území Jestřebí nad Metují a Nové Město nad Metují, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Jestřebí byla urč ena znaleckým posudkem číslo 1334-20/2020, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 05.04.2020, částkou 90.500,-Kč (slovy devadesát tisíc pět set korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Jestřebí 52 (slovy padesát dva) kusů kmenových akcií, na jméno v zaknih ované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. h) K vnesení těchto vkladů dojde uzavřením smluv o vkladu, respektive předáním písemných prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci, jejichž návrh bude zaslán městům Náchod, Nové Město nad Metují, Hronov, Teplice nad Metují a obcím Žďár ky, Černčice, Šestajovice, Jestřebí spolu s výzvou k fyzickému předání těchto nepeněžitých vkladů, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akci í, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu. do 2. 10. 2020 od 19. 6. 2020

Valná hromada společnosti, konaná dne 31.5.2018, rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku 967.080,- Kč (slovy: Devět set šedesát sedm tisíc osmdesát korun českých), a to do částky 967 080,- Kč (slovy: Devět set šedesát sedm tisíc osmdesát korun českých) se zvyš uje nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 568 (slovy: pět set šedesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno, s omezenou převoditelností Podoba akcií: zaknihované akcie 3. Vyloučení přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje. 4. Určení zájemců k upsání nových akcií. K upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu co do částky 967 080,- Kč (slovy: Devět set šedesát sedm tisíc osmdesát korun českých) nepeněžitými vklady je oprávněno: obec Kramolna, IČ 00273147, se sídlem Kramolna 172, 547 01 Náchod., které upíše 5 68 (slovy: pět set šedesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 568 000,- Kč (slovy: Pět set šedesát osm tisíc korun českých). 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše ocenění. Upisovatel Obec Kramolna, IČ 00273147, se sídlem Kramolna 172, 547 01 Kramolna předmět vkladu, který valná hromada schvaluje: vodovodní řad DN 90, Prodloužení řadu DN 63 a tlaková kanalizace PE DN 63 oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Daniela Jakwer tha č. 1242-15/2019, ze dne 14.3.2019, na částku 967 080,- Kč (slovy: Devět set šedesát sedm tisíc osmdesát korun českých). Na tyto nepeněžité vklady bude vydáno celkem 568 (slovy: pět set šedesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 568 000,- Kč (slovy: Pět set šedesát osm tisíc korun českých). 6. Místo, kde lze upsat akcie. V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521. 7. Upisovací lhůta. Upisovací lhůta činí 90 (devadesát) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jednotlivým zájemcům uvedeným pod bodem 4 tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 479 Z OK. Společnost nemůže doručit návrh smlouvy o upsání akcií dříve, než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií jednotliví zájemci uvedení pod bodem 4 tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptují (§ 479 ZOK) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurs upisovaných akcií. Emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.701,-Kč (slovy jeden tisíc sedm set jedna koruna česká) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 9. Způsob, místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu (nemovité věci). Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, tedy upisovatel předá společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., jednak nepeněžitý vklad (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu nepeněžitého vkladu a dále písemným prohlášením o vnesení nemo vité věci s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do 90 dnů od upsání akcií. do 29. 7. 2019 od 18. 6. 2019

Valná hromada společnosti, konaná dne 22.6.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 14.058.000,-Kč (slovy čtrnáct milionů padesát osm tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného m ajetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 14.058 (slovy čtrnáct tisíc padesát osm) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.664,-Kč (slovy jeden tisíc šest set šedesát čtyři koruny české) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitými vklady. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určení zájemci o úpis - obec Kramolna, se sídlem 54701 Kramolna 172, identifikační číslo 00273147, v počtu 816 (slovy osm set šestnáct) kusů akcií; - obec Heřmánkovice, se sídlem 54984 Heřmánkovice 215, identifikační číslo 00653616, v počtu 403 (slovy čtyři sta tři) kusy akcií; - a obec Studnice, se sídlem 54948 Studnice 1, identifikační číslo 00273082, v počtu 12.839 (slovy dvanáct tisíc osm set třicet devět) kusů akcií, uzavřou se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporuče ného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětů vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost): - vkladu obce Kramolna, která je akcionářem - jehož předmětem jsou stavební objekty kanalizace na vybudovaném díle Kanalizace obce Kramolna místní část Lhotky v katastrálním území Lhotky, jejichž podrobný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Kramolna byla určena znaleckým posudkem číslo 1100-004/2017, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 13.2.2017, částkou 1.358.880,-Kč (slovy jeden milion tři sta padesát osm tisíc osm set osmdesát korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Kramolna 816 (slovy osm set šestnáct) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii; - vkladu obce Heřmánkovice, která je akcionářem - jehož předmětem je vodohospodářské dílo rozšíření vodovodního řadu v obci Janovičky u Broumova Vodovodní řad obce pro rekreační chaty Janovičky v katastrálním území Janovičky u Broumova, jehož podrobný pop is je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Heřmánkovice byla určena znaleckým posudkem číslo 1105-09/2017, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 22.2.2017, částkou 671.120,-Kč (slovy šest set sedmdesát jeden tisíc jedno sto dva cet korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Heřmánkovice 403 (slovy čtyři sta tři) kusy kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii; - vkladu obce Studnice, která je akcionářem - jehož předmětem je soubor vodohospodářských staveb vodovodního řadu a objektů v obci Studnice za účelem zásobování pitnou vodou Vodovodní řady obce Studnice v katastrálním území Studnice u Náchoda, jehož podro bný popis je uveden v dále uvedeném znaleckém posudku. Hodnota předmětu vkladu obce Studnice byla určena znaleckým posudkem číslo 1106-10/2017, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 6.4.2017, částkou 21.365.710,-Kč (slovy dvacet jeden milion tři sta šedesát pět tisíc sedm set deset korun českých). Za tento vklad bude vydáno obci Studnice 12.839 (slovy dvanáct tisíc osm set třicet devět) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akc ii. h) K vnesení těchto vkladů dojde uzavřením smluv o vkladu, jejichž návrh bude zaslán obcemi Kramolna, Heřmánkovice a Studnice, spolu s výzvou k fyzickému předání těchto nepeněžitých vkladů, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření s mlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) těchto nepeněžitých vkladů. do 20. 7. 2017 od 4. 7. 2017

Valná hromada společnosti, konaná dne 18.6.2015 rozhodla o zvýšení základního kapitálu následujícím způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 221.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 221 kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.616,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájemce o úpis Lukáš Šimko, narozen 7. března 1979, bytem Nové Město nad Metují, Kaštánky 14 40, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost): - vkladu Lukáše Šimko, který není akcionářem - jehož předmětem jsou stavební objekty vodovodu a kanalizace na vybudovaném díle Veřejná infrastruktura pro RD Šimko, Vrchoviny v katastrálním území Vrchoviny: Vodovod celková délka 58 m PE 100 RC D90x5,4 mm PN 10 SDR 17; 5 ks armaturních uzávěrů RV komb. 3151 ISO DN 1 PN 16 Hawle, včetně NP HAKU 5250 D90/2" PN Hawle a teleskopických tyčí a poklopů, 1 ks Podzemní hydrant AVK 12.1.4.801250 včetně tvarovek a poklopu; Kanalizace celková délka 59 m; Stoka je v délce 59 m DN 250, KG SN 8 DN 250; součástí stavby jsou dvě nové revizní šachty provedené z prefabrikátů s integrovanými spoji. Šachty jsou ukončené kónusy a celolitinovými poklopy D400 s odvětráním, na pozemcích v katastrálním území Vrchoviny a obci Nov é Město nad Metují, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu Lukáše Šimko byla určena znaleckým posudkem číslo 1026-018/2015, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 25.3.2015, částkou 358.450,-Kč (slovy tři sta padesát osm tisíc čtyři sta padesát korun český ch). Za tento vklad bude vydáno Lukáši Šimko 221 (slovy dvě stě dvacet jedna) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč na jednu akcii. h) K vnesení tohoto vkladu dojde uzavřením smlouvy o vkladu, jejíž návrh bude zaslán Lukášem Šimko, spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o o bchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu. do 15. 11. 2015 od 6. 8. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 8. 2014

Valná hromada společnosti konaná dne 12.6.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu, takto: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.782.000,-Kč (slovy jeden milion sedm set osmdesát dva tisíce korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využite lného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 1.782 (slovy jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.586,-Kč (slovy jeden tisíc pět set os mdesát šest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 479 zákona o obchodních korporacích, kterou předem určený zájemce o úpis František Holman, narozen 14. listopadu 1955, bytem Hronov, Šedivá Hora 25, u zavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno, včetně jejich omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto usnesení. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětu vklad, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií (jehož vnesením bude splněna vkladová povinnost): - vkladu Františka Holmana, který není akcionářem - jehož předmětem jsou stavební objekty vodovodu a kanalizace na vybudovaném díle "Inženýrské sítě pro výstavbu RD Hronov - Šedivá Hora" v katastrálním území Hronov: IO 01 Vodovod celková délka 396 m; Vět ev V.1 v délce 329,0 m DN 80 (PE 100 110x10,0 mm SDR 11); Větev V.2 v délce 36,0 m DN 50 (PE 100 63x5,8 mm SDR 11); Větev V.2 v délce 31,0 m DN 50 (PE 100 63x5,8 mm SDR 11); IO 02 Kanalizace celková délka 418,5 m; Stoka A v délce 351,5 m DN 300 (UR2 Ultra Rib 2); Stoka A.1 v délce 36 m DN 200 (UR2 Ultra Rib 2); Stoka A.2 v délce 31 m DN 200 (UR2 Ultra Rib 2), na pozemcích v katastrálním území a obci Hronov, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu Františka Holmana byla určena znaleckým pos udkem číslo 901-11/2014, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 25.3.2014, částkou 2.826.700,-Kč (slovy dva miliony osm set dvacet šest tisíc sedm set korun českých). Za tento vklad bude vydáno Františku Holmanovi 1.782 (slovy jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. h) K vnesení tohoto vkladu dojde uzavřením smluv o vkladu, jejichž návrh bude zaslán městem Františkem Holmanem, spolu s výzvou k fyzickému předání tohoto nepeněžitého vklad, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro splacení (vnesení) tohoto nepeněžitého vkladu. do 2. 12. 2014 od 1. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 6. 8. 2015 od 1. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 6. 8. 2015 od 1. 8. 2014

Valná hromada společnosti, konaná dne 30.5.2013, rozhodla o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 9.777.000,- Kč (slovy devět milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využ itelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 9.777 (slovy devět tisíc sedm set sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.557,- Kč (slovy jeden tisíc pět se t padesát sedm korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen nepeněžitými vklady. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, kterou předem určení zájemci o úpis - město Nové Město nad Metují, se sídlem Nové Město nad Metují, náměstí Republi ky 6, identifikační číslo 002 72 876, obec Přibyslav, se sídlem Přibyslav 12, identifikační číslo 002 72 965 a obec Litoboř, se sídlem Litoboř 14, identifikační číslo 006 54 027, spolu s obcí Slatina nad Úpou, se sídlem Slatina nad Úpou 65, identifikační číslo 002 73 023, uzavřou se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučené ho dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zapsaného v obchodním rejstříku, které je místem upsání akcií. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, ted y kmenovými akciemi na jméno, včetně omezené převoditelnosti, vázané na předchozí souhlas valné hromady. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. g) Valná hromada společnosti rozhoduje o schválení předmětů vkladů, kterými bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu akcionáře města Nové Město nad Metují - jehož předmětem je spoluvlastnický podíl ve výši 23,955 % (slovy dvacet tři celých devět set padesát pět tisícin procenta) na kanalizaci a čerpací stanici: SO 01 výtlak a gravitační stoka D; SO 02 čerpací sta nice ČS 1; SO 03 stoka DB a odlehčení; SO 04 elektropřípojka, na pozemcích parcelní čísla St. 395, 1817, 1913, 1917, 1920/1, 1925, 2162/1, 2163, 2165/1 v katastrálním území Nové Město nad Metují, a dále na pozemku parcelní číslo 198/1 v katastrálním území Krčín v obci Nové Město nad Metují, okres Náchod, kraj Královéhradecký. Důvodem vkladu spoluvlastnického podílu je skutečnost, že na zbylou část vkladu byl společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. doručen městu Nové Město nad Metují návrh smlouvy ku pní, na jejímž základě společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. nabude vlastnické právo ke zbylé části vkladu. Hodnota uvedené části předmětu vkladu akcionáře města Nové Město nad Metují byla určena znaleckým posudkem číslo 721-26/2013, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 10.5.2013, částkou 2.022.850,- Kč (slovy dva miliony dvacet dva tisíce osm set padesát korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 2 Nc 230/2013, ze dne 16.4.2013, které nabylo p rávní moci dne 24.4.2013. Za tento vklad bude městu Nové Město nad Metují vydáno 1.299 (slovy jeden tisíc dvě stě devadesát devět) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii; Vkladu obce Přibyslav, která není akcionářem - jehož předmětem je vodárenská infrastruktura E01 vodojem základní patka; E02 výtlačný řad V; E03 rozváděcí řady; E04 odpad z vodojemu; E05 Provozní projekt; E06 elektropřípojka; E07 zpevněná plocha; E08 oploc ení; G1 vodojem Aknaglobus a sadové úpravy na pozemcích v katastrálním území Vrchoviny a dále na pozemcích v katastrálním území Přibyslav nad Metují v obci Přibyslav, okres Náchod, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu obce Přibyslav byla určena z naleckým posudkem číslo 745-50/2013, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 10.5.2013, částkou 4.009.720,- Kč (slovy čtyři miliony devět tisíc sedm set dvacet korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 2 Nc 230/2013, ze dne 16.4.2013, které nabylo právní moci dne 24.4.2013. Za tento vlad bude vydáno obci Přibyslav 2.575 (slovy dva tisíce pět set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden t isíc korun českých) na jednu akcii. Vkladu obcí Slatina nad Úpou a Litoboř, které nejsou akcionáři - jehož předmětem jsou objekty vodárenské infrastruktury SO 06 vodovody trubní profil do 80 mm; SO 07 vodovody trubní profil 100 mm; SO 08 vodovody trubní profil 110 mm, SO 09 vodovody trubní profil 110 mm na pozemcích v obcích Litoboř a Slatina nad Úpou, okres Náchod, kraj Královéhradecký. Hodnota předmětu vkladu obcí Slatina nad Úpou a Litoboř byla určena znaleckým posudkem číslo 746-51/2013, Ing. Daniela Jakwertha, ze dne 10.5.2013, celkov ou částkou 9.191.930,- Kč (slovy devět milionů jedno sto devadesát jeden tisíc devět set třicet korun českých), kdy podíl obce Litoboř činí 2.601.850,- Kč (slovy dva miliony šest set jeden tisíc osm set padesát korun českých) a podíl obce Slatina nad Úpou pak 6.590.080,- Kč (slovy šest milionů pět set devadesát tisíc osmdesát korun českých), který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 2 Nc 230/2013, ze dne 16.4.2013, které nabylo právní moci dne 24.4.2013. Za ten to vklad bude, v souladu s podílem jednotlivých obcí na společném díle, vydáno obci Litoboř 1.671 (slovy jeden tisíc šest set sedmdesát jeden) kus kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých ) na jednu akcii a obci Slatina nad Úpou 4.232 (slovy čtyři tisíce dvě stě třicet dva) kusy kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) na jednu akcii. h) Ke splacení těchto vkladů dojde uzavřením smluv o vkladech, jejichž návrh bude zaslán městem Nové Město nad Metují, obcemi Přibyslav, Slatina nad Úpou a Litoboř, spolu s výzvou k fyzickému předání těchto nepeněžitých vkladů, ve lhůtě nejpozději do 15 ( slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcie, na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. zapsanou v obchodním rejstříku, která je zároveň místem pro s placení těchto nepeněžitých vkladů. do 20. 8. 2013 od 12. 6. 2013

Valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 13.767.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetku, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který um ožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 13.767 kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.419,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podo bě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen nepeněžitým vkladem. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou předem určený zájemce o úpis - město Meziměstí, uzavře se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena takto: 90 dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. g) Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu akcionáře města Meziměstí - jehož předmětem je kanalizační řád, skládající se z kmenových stok A, B a C včetně stok A1, A1-1, A1-2, A1-3 s větvemi A1-3-1 a A1-3-2, A1-4 a A1-4-1, A1-5, A2 včetně větví A2-1, A2-2, A2-3 a A2-4, A3, A4, A5, stoky B1, B2, B3, B4 a B5, stoky C1, C2, C3 s větví C3-1, C4 s větvemi C4-1 a C4-2 včetně odlehčovacích stok O1, O2, O3 a O4 a areálu čistírny odpadních vod nacházející se na pozemku parcelní číslo St. 804 a na pozemcích parcelní čísla 49/100 a 48/89 v katastrálním území a obci Meziměstí, jejíž součástí je i budova bez čísla popisného nebo evidenčního - jiná stavba, stojící na pozemku parcelní číslo St.804 v katastrálním území a obci Meziměstí. Hodnota celého předmětu vkladu akcionáře města Meziměstí byla určena znaleckým posudkem číslo 24/3614/2009, Ing. Bohuslava Rohleny, ze dne 26.4.2009, částkou 19.535.250,- Kč, který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci K rálové 2 Nc 229/2009, ze dne 23.2.2009, které nabylo právní moci dne 14.3.2009. Za tento vklad bude vydáno 13.767 kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii. do 16. 9. 2009 od 9. 7. 2009

Valná hromada společnosti konaná dne 9.6.2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.065.000,- Kč (slovy desetmilionůšedesátpěttisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upsání akcií nad takto navrhovanou částku. Důvodem tohoto zvýšení je získání, pro společnost hospodářsky využitelného majetk u, ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, který umožní společnosti další ekonomický rozvoj. b) Bude upsán počet 10.065 (slovy desettisícšedesátpět) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na jednu akcii, za emisní kurz, který odpovídá částce ve výši 1.366,- Kč (slovy jedentisíctřistašedesátšest korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých). Upisované akcie budou kmenové, na jméno v listinné podobě. c) Všechny nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů, neboť emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen nepeněžitými vklady. d) Všechny nově upisované akcie budou upsány na základě smluv o upsání akcií, v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou předem určení zájemci o úpis - město Teplice nad Metují, město Náchod a obec Dolní Radechová, uzavřou se spo lečností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Lhůta pro uzavření smluv o upsání akcií je stanovena takto: 90 (slovy devadesát) dnů ode dne, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučené ho dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí. Tento dopis bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovených lhůtách musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen do sídla společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. e) Společnost nevydá akcie nového druhu. Nově upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, t edy kmenovými akciemi na jméno. f) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci "a)" tohoto rozhodnutí. Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu obce Dolní Radechová (která není akcionářem společnosti) - jehož předmětem je veřejná kanalizace v obci Dolní Radechová, katastrální území Dolní Radechová a z menší části v obci Náchod, katastrálním území Náchod, tvořená kanalizačními stokami a pří slušenstvím, se stávajícím se z přečerpávací stanice a kanalizačních šachet, tedy stoka od Základní školy na Plhově po přečerpávací stanici, přečerpávací stanice, stoka od přečerpávací stanice po stoku A, stoka A, stoky AI, AII, AIII a AIIIa, AIV a AIVa, A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8 a kanalizační šachty, jejichž hodnota byla určena znaleckým posudkem číslo 483/21/2006 Ing. Břetislava Jirmana, ze dne 3.4.2006, částkou 6.894.620,- Kč, který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hra dci Králové 2 Nc 113/2006-3, ze dne 16.2.2006, které nabylo právní moci dne 15.3.2006. Za tento vklad bude vydáno 5.047 kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na jednu akcii). Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu akcionáře města Náchod - jehož předmětem je vodohospodářské dílo v Náchodě, katastrální území Staré Město nad Metují - přepojení kanalizace v ulici V Náměrkách, kanalizační stoky B a B1 a vlastní čerpací stanice - budova bez čp./če. - stavba techni ckého vybavení, stojící na pozemku parcelní číslo St. 487, s příslušenstvím a součástmi, a stavební parcela St. 487 v katastrálním území Staré Město nad Metují, obci Náchod, jehož hodnota byla určena znaleckým posudkem číslo 3443/007/2006 Ludvíka Pivničky , ze dne 27.1.2006, částkou 4.600.000,- Kč, který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradci Králové 2 Nc 243/2005-7, ze dne 3.1.2006, které nabylo právní moci dne 24.1.2006. Za tento vklad bude vydáno 3.367 kusů kmenových ak cií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na jednu akcii). Valná hromada společnosti rozhodla o schválení předmětu vkladu, kterým bude splacen emisní kurz upsaných akcií: vkladu akcionáře města Teplice nad Metují - jehož předmětem je čistírna odpadních vod - budova bez čp./če. - jiná stavba na pozemku parcelní číslo St.427, a kanalizace Střemenské podhradí Teplice nad Metují, s příslušenstvím a součástmi, a stavební parcel a St. 427 v katastrálním území a obci Teplice nad Metují, jejíž hodnota byla určena znaleckým posudkem číslo 1998/28/2006 Pavla Staňka, ze dne 29.4.2006, částkou 2.255.150,- Kč, který byl za účelem tohoto ocenění jmenován usnesením Krajského soudu v Hradc i Králové 2 Nc 212/2005-5, ze dne 3.11.2005, které nabylo právní moci dne 29.11.2005. Za tento vklad bude vydáno 1.651 kusů kmenových akcií, na jméno v listinné podobě, o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na jednu akcii). do 9. 7. 2009 od 11. 7. 2006

Na základě pověření valné hromady ze dne 11.6.1997 (slovy jedenáctého června roku jedentisícdevětsetdevadesátsedm) rozhodlo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. podle čl. 9 Stanov společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jednomyslně o navýšení základního jmění společnosti nepeněžitými vklady infrastrukturního majetku obcí o částku 14.811.000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůosmsetjedenáct- tisíc korun českých), tj. navýšení základního jmění společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. z částky 677.534.000,- Kč (slovy šestsetsedmdesátsedmmilionůpětsettřicetčtyřitisíce korun českých) na částku: 692.345.000,- Kč (slovy šestsetdevadesátdvamilionytřista- čtyřicetpěttisíc korun českých) do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

Zvýšení základního jmění bude splaceno nepeněžitými vklady majetku ve výši 14.811.000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůosmset- jedenácttisíc korun českých) níže uvedených měst a obcí: obec Lhota pod Hořičkami - 1.717.000,- Kč (slovy jedenmilionsedmsetsedmnácttisíc korun českých) město Nové Město nad Metují - 10.274.000,- Kč (slovy desetmilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisíce korun českých) město Broumov - 2.820.000,- Kč (slovy dvamilionyosmsetdvacettisíc korun českých) Zároveň představenstvo rozhodlo o vydání nové emise akcií na majitele v počtu 14.811 (slovy čtrnácttisícosmsetjedenáct) kusů akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) s rozdělím pro tyto obce takto: obec Lhota pod Hořičkami - 1.717 (jedentisícsedmsetsedmnáct) kusů akcií město Nové Město nad Metují - 10.274 (desettisícdvěstěsedmdesátčtyři) kusy akcií město Broumov - 2.820 (dvatisíceosmsetdvacet) kusů akcií V souladu s podmínkami pověření představenstva rozhodla dozorčí rada o hodnotě vkládaného majetku a to tak, že vzala nižší hodnotu ze znaleckých posudků se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů. Nepěněžité vklady majetku podle jednotlivých obcí: Obec Lhota pod Hořičkami - Vodovod Světlá Oceněno znaleckým posudkem Ing. Petra Fišera, číslo znaleckého posudku 251-28/96, ze dne 23.5.1996, částkou 1.854.000,- Kč a znaleckým posudkem Pavla Staňka, číslo znaleckého posudku č. 1384/44/97, ze dne 22.9.1997, částkou 1.717.000,- Kč. Představenstvo rozhodlo převzít tento majetek do základního jmění společnosti a vydat obci Lhota pod Hořičkami 1.717 (jedentisícsedmsetsedmnáct) kusů akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

Město Nové Město nad Metují AB - 1, kanalizace Malecí - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1493-5/97, ze dne 6.1.1997, částkou 2.876.000,- Kč a znaleckým posudkem Pavla Staňka, číslo znaleckého posudku č. 1383/43/97, ze dne 31.9.1997, částkou 2.875.000,- Kč. Vodovod František II - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1263-26/96 ze dne 18.2.1996, částkou 1.118.000,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Martina Srubjana, číslo znaleckého posudku č. 31-27/97, ze dne 18.12.1997, částkou 1.098.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

Kanalizace František II, stoky A, A1, A2, B, B1 a C - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1266-29/96, ze dne 19.2.1996, částkou 2.356.000,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Martina Srubjana, číslo znaleckého posudku č. 32-28/97, ze dne 18.12.1997, částkou 2.258.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

kanalizace Budín - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1268-31/96, ze dne 19.2.1996, částkou 699.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

kanalizace František II - pod vodojemem - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1267-30/96, ze dne 19.2.1996, částkou 188.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

kanalizace František II - stoky A, D, E a E1 - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1265-28/96, ze dne 19.2.1996, částkou 810.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

vodovod Elektrárenská ul. - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1262-25/96, ze dne 18.2.1996, částkou 880.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

vodovod František II - řady B3, B4 a B5 - oceněno znaleckým posudkem znalce ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1264-27/96, ze dne 18.2.1996, částkou 456.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

vodovod Vladivostok - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1261-24/96, ze dne 18.2.1996, částkou 156.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

vodovod a kanalizace ulice Rovná - oceněno znaleckým posudkem znalce Ing. Eduarda Klimeše, číslo znaleckého posudku 1260-23/96, ze dne 17.2.1996, částkou 854.000,- Kč. Hodnota celkem 10.274.000,- Kč. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

Představenstvo po hlasování o jednotlivých stavbách rozhodlo převzít tento majetek do základního jmění společnosti a vydat městu Nové Město nad Metují 10.274 (desettisícdvěstěsedmdesátčtyři) kusy akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

Město Broumov - vodovod Rožmitál, oceněno znaleckým posudkem znalce Pavla Staňka, číslo znaleckého posudku 1401/4/98 z 8.2.1998, částkou 2.820.000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Martina Srubjana, číslo znaleckého posudku č. 34-2/98, ze dne 11.2.1998, částkou 2.837.000,- Kč. Představenstvo po hlasování rozhodlo převzít tento majetek do základního jmění společnosti a vydat městu Broumov 2.820 (dvatisíceosmsetdvacet) kusů akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých). V souladu s pověřením představenstva budou akcie vydány až po zápisu vkladu vlastnického práva shora uvedených nemovitostí na společnost a registraci zvýšení základního jmění. Do té doby převezme společnost nepeněžitý vklad do bezúplatné správy. do 3. 5. 1999 od 17. 6. 1998

1 akcie na jméno v jm.hod.1000,- Kč se zvláštními právy do 1. 8. 2014 od 25. 7. 1994

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zák.č.92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zák.č. 210/93 Sb. od 1. 11. 1993

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28. září 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 11. 1993

Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve shcváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Náchod. od 1. 11. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 754 071 000 Kč

od 2. 10. 2020

Základní kapitál

vklad 742 583 000 Kč

do 2. 10. 2020 od 29. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 742 015 000 Kč

do 29. 7. 2019 od 20. 7. 2017

Základní kapitál

vklad 727 957 000 Kč

do 20. 7. 2017 od 15. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 727 736 000 Kč

do 15. 11. 2015 od 2. 12. 2014

Základní kapitál

vklad 725 954 000 Kč

do 2. 12. 2014 od 20. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 716 177 000 Kč

do 20. 8. 2013 od 16. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 702 410 000 Kč

do 16. 9. 2009 od 31. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 692 345 000 Kč

do 31. 10. 2006 od 3. 5. 1999

Základní kapitál

vklad 677 534 000 Kč

do 3. 5. 1999 od 21. 10. 1996

Základní kapitál

vklad 549 323 000 Kč

do 21. 10. 1996 od 1. 11. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 534 905 od 2. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 523 417 do 2. 10. 2020 od 29. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 219 166 od 23. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 522 849 do 29. 7. 2019 od 23. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 522 849 do 23. 5. 2018 od 20. 7. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 508 791 do 20. 7. 2017 od 15. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 508 570 do 15. 11. 2015 od 2. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 506 788 do 2. 12. 2014 od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 219 165 do 23. 5. 2018 od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 23. 5. 2018 od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 506 788 do 1. 8. 2014 od 20. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 497 011 do 20. 8. 2013 od 16. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 483 244 do 16. 9. 2009 od 31. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 473 179 do 31. 10. 2006 od 21. 9. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 219 165 do 1. 8. 2014 od 21. 9. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 1. 8. 2014 od 21. 9. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 219 165 do 21. 9. 2002 od 3. 5. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 204 354 do 3. 5. 1999 od 21. 10. 1996
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 21. 9. 2002 od 21. 10. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 76 143 do 21. 10. 1996 od 25. 7. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 473 179 do 21. 9. 2002 od 25. 7. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 473 179 do 25. 7. 1994 od 1. 11. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 76 144 do 25. 7. 1994 od 1. 11. 1993

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Jan Birke

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 7. 6. 2019

Příkrá 187, Náchod, 547 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Petr Hable

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 31. 5. 2019

Nad Lipami 291, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Koleta

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 31. 5. 2019

T. G. Masaryka 292, Hronov, 549 31, Česká republika

Ing. Dušan Tér

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Bezděkov nad Metují 191, 549 64, Česká republika

Historické vztahy

Milan Brandejs

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2018 - Poslední vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2019

Rooseveltova 25, Teplice nad Metují, 549 57, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Michal Beseda MBA

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2015 - Poslední vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 18. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2019

Husovo náměstí 1215, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Michal Beseda MBA

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2015 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

vznik členství: 15. 1. 2015

zánik členství: 18. 6. 2015

Husovo náměstí 1215, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Bc. Hana Nedvědová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2019

Českých bratří 482, Hronov, 549 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Birke

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

Příkrá 187, Náchod, 547 01, Česká republika

Milan Brandejs

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 12. 6. 2014

Teplice nad Metují 25, 549 57, Česká republika

Milan Brandejs

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 12. 6. 2014

Teplice nad Metují 25, 549 57, Česká republika

Mgr. Bronislava Malijovská

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2015

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 1. 1. 2015

Československé armády 911, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Nedvědová

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2009

zánik funkce: 12. 6. 2014

Českých bratří 482, Hronov, 549 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Bronislava Malijovská

Člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Československé armády 911, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Birke

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2011 - Poslední vztah: 23. 6. 2011

vznik členství: 27. 1. 2011

zánik členství: 9. 6. 2011

Příkrá 187, Náchod, 547 01, Česká republika

Jan Birke

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 12. 6. 2014

Příkrá 187, Náchod, 547 01, Česká republika

Milan Brandejs

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Teplice nad Metují 25, 549 57, Česká republika

Ing. Dušan Tér

Předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2009

zánik funkce: 12. 6. 2014

Bezděkov nad Metují 191, 549 64, Česká republika

Mgr. Bronislava Malijovská

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 24. 11. 2013

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Československé armády 911, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Oldřich Čtvrtečka

Člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 6. 2011

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 27. 1. 2011

Na Pláni 1648, Náchod, 547 01, Česká republika

Hana Nedvědová

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2009

zánik funkce: 12. 6. 2014

Hostovského 654, Hronov, 549 31, Česká republika

Mgr. Bronislava Malijovská

Člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 19. 6. 2009

Československé armády 911, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zbyněk Richter

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 19. 6. 2009

vznik funkce: 18. 6. 2004

zánik funkce: 19. 6. 2009

Kramolna 177, 547 01, Česká republika

Ing. Jiří Tymel

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 31. 3. 2007

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 22. 2. 2007

Na Hradčanech 1137, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Milan Brandejs

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 19. 6. 2009

Teplice nad Metují 25, 549 57, Česká republika

Hana Nedvědová

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 19. 6. 2009

Hostovského 654, Hronov, 549 31, Česká republika

Ing. Oldřich Čtvrtečka

Předseda představenstva

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 19. 6. 2009

vznik funkce: 18. 6. 2004

zánik funkce: 19. 6. 2009

Na Pláni 1648, Náchod, 547 01, Česká republika

Hana Nedvědová

Člen představenstva

První vztah: 12. 10. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

Hostovského 654, Hronov, Česká republika

Ing. Zbyněk Richter

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

Kramolna 177, Náchod, Česká republika

Ing. Miroslav Houštěk

Člen představenstva

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 12. 10. 1999

nám.ČSA 3, Hronov, Česká republika

Miloslav Čermák

Člen představenstva

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

Bílkova 1542, Náchod, Česká republika

Jiří Hubka

Předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

Dolní Radechová 239, Česká republika

Ing. Rostislav Zeiska

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 1995

Kostelecká 1830, Náchod, Česká republika

Ing. Zbyněk Richter

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 1995

Kramolna 177, Náchod, Česká republika

Věra Vítová

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

Horní 8, Teplice nad Metují, Česká republika

Jiří Hubka

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 30. 11. 1995

Dolní Radechová 239, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo sa mostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva.

od 1. 8. 2014

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 8. 2014 od 27. 11. 1997

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 11. 1997 od 30. 11. 1995

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 30. 11. 1995 od 1. 11. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Josef Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Pašťalkova 53, Velké Poříčí, 549 32, Česká republika

Josef Bitnar

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 31. 5. 2019

Rooseveltova 82, Teplice nad Metují, 549 57, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Alexandra Chobotská

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 17. 5. 2018

Vysokov 209, 549 12, Česká republika

Historické vztahy

Josef Král

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 18. 6. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Pašťalkova 53, Velké Poříčí, 549 32, Česká republika

Václav Ježek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 17. 5. 2018

1. máje 56, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Milan Kotrnec

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2015

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 18. 6. 2015

Malá kolonie 4, Broumov, 550 01, Česká republika

Václav Ježek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 17. 5. 2018

1. máje 56, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Josef Král

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 5. 2014 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 30. 5. 2013

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 30. 5. 2013

zánik funkce: 12. 6. 2014

Pašťalkova 53, Velké Poříčí, 549 32, Česká republika

Václav Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 9. 4. 2013

zánik členství: 12. 6. 2014

1. máje 56, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Josef Král

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 8. 5. 2014

vznik členství: 30. 5. 2013

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 30. 5. 2013

zánik funkce: 12. 6. 2014

Poříčská 202, Velké Poříčí, 549 32, Česká republika

Milan Kotrnec

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 12. 6. 2014

Malá kolonie 4, Broumov, 550 01, Česká republika

Václav Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2010 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 9. 4. 2010

zánik členství: 9. 4. 2013

1. máje 56, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Josef Král

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2010 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 11. 6. 2010

zánik členství: 30. 5. 2013

vznik funkce: 11. 6. 2010

zánik funkce: 30. 5. 2013

Poříčská 202, Velké Poříčí, 549 32, Česká republika

MUDr. Miroslav Švábl

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2009 - Poslední vztah: 4. 7. 2012

vznik členství: 19. 6. 2009

zánik členství: 6. 6. 2012

Komenského 263, Broumov, 550 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 2. 6. 2007

zánik členství: 9. 4. 2010

1. máje 56, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Ing. Josef Král

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 9. 7. 2010

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 11. 6. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2010

Poříčská 202, Velké Poříčí, 549 32, Česká republika

MUDr. Miroslav Švábl

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 7. 2009

vznik členství: 9. 6. 2006

zánik členství: 19. 6. 2009

Komenského 263, Broumov, 550 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Král

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik členství: 18. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 18. 6. 2004

zánik funkce: 22. 6. 2007

Poříčská 202, Velké Poříčí, 549 32, Česká republika

Václav Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik členství: 2. 6. 2004

zánik členství: 2. 6. 2007

1. máje 56, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

JUDr. Libuše Růčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2003 - Poslední vztah: 31. 10. 2006

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 9. 6. 2006

Máchova 187, Broumov, Česká republika

Václav Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

vznik členství: 22. 5. 2001

Malecí 641, Nové Město nad Metují, Česká republika

Zdeněk Streubel

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 10. 2003

vznik členství: 1. 6. 2001

Mírové nám. 100, Broumov, Česká republika

Pavel Vašina

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2004

vznik členství: 1. 6. 2001

vznik funkce: 5. 6. 2001

U Lesa 716, Nové Město nad Metují, Česká republika

Pavel Vašina

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 1997 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

U lesa 716, Nové Město nad Metují, 549 01, Česká republika

Zdeněk Streubel

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

Mírové nám. 100, Broumov, Česká republika

Ing. Václav Spůra

První vztah: 30. 11. 1995 - Poslední vztah: 27. 11. 1997

Janáčkovo nábř. 57, Praha 5, Česká republika

Jiří Zíma

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

Zlíčko 1, Hronov, Česká republika

Ing. Miloš Smola

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 27. 11. 1997

Přibyslavská 691, Nové Město nad Metují, Česká republika

Václav Ježek

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

Malecí 641, Nové Město nad Metují, Česká republika

Ing. Antonín Mach

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 6. 3. 2002

Klainova 266, Nový Hrádek, Česká republika

Další vztahy firmy Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 11. 1993

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 11. 1998
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 4. 1997
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 13. 3. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 3. 1994
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 11. 1993
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 11. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 11. 1993

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).