Hlavní navigace

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Firma Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1143, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 474 341 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49451723

Sídlo:

Krapkova 1635/26, Prostějov, 796 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 1993

DIČ:

CZ49451723

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37000 Činnosti související s odpadními vodami
38320 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
7120 Technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1143, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. od 30. 7. 2015

Obchodní firma

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. do 30. 7. 2015 od 1. 11. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 1993

adresa

Krapkova 1635/26
Prostějov 79601 od 1. 7. 2015

adresa

Krapkova 26
Prostějov 79601 do 10. 5. 2002 od 1. 11. 1993

Předmět podnikání

Provozování služeb cisternovými vozy od 10. 5. 2002

provozování vodovodů a kanalizací od 10. 5. 2002

velkoobchod od 10. 5. 2002

silniční motorová doprava nákladní od 10. 5. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 10. 5. 2002

vodoinstalatérství od 10. 5. 2002

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 10. 5. 2002

provádění zemních prací od 19. 9. 1995

silniční motorová doprava do 10. 5. 2002 od 19. 9. 1995

investiční činnost od 22. 3. 1995

laboratorní rozbory pitných a odpadních vod od 22. 3. 1995

provádění inženýrských staveb do 10. 5. 2002 od 22. 3. 1995

Provozování služeb cisternovými a fekálními vozy a pod. do 10. 5. 2002 od 1. 11. 1993

Výroba a dodávka vody, provoz vodohospodářských zařízení do 10. 5. 2002 od 1. 11. 1993

Obchodní činnost - prodej vodoinstalačního zařízení, materiálů všeho druhu a nákup do 10. 5. 2002 od 1. 11. 1993

Odvádění a čištění odpadních vod do 10. 5. 2002 od 1. 11. 1993

Ostatní skutečnosti

Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 20.5.2019 od 29. 7. 2020

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, 796 01, IČ 494 51 723, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143: Schvaluje nepeněžitý vklad dosavadního akcionáře jako předem určeného zájemce - Statutárního města Prostějov, IČ 00288659, který tvoří inženýrské sítě jako majetek ve smyslu § 509 zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění: 1) Inženýrské sítě v oblasti Severní obslužná komunikace - stavba splaškové kanalizace a vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 7630/1 ostatní plocha a č.parc. 6020/174 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov: 1. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) oceněno na ....................................... 251.979,-- Kč slovy: dvě sta padesát jedna tisíc devět set sedmdesát devět, 1. 2) Vodovody trubní (profil 80 mm) oceněno na ............................................173.727,-- Kč slovy: jedno sto sedmdesát tři tisíc sedm set dvacet sedm korun českých, 1) Inženýrské sítě v oblasti Severní obslužná komunikace............................... 425.706,-- Kč slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc sedm set šest korun českých, 2) Dobudování IS Žešov .................................................................................1.034.318,-- Kč slovy: jeden milion třicet čtyři tisíc tři sta osmnáct korun českých, - stavba kanalizační stoky situovaná v části Prostějov Žešov, 3) 44 a 55 bytových jednotek, ul. Polišenského................................................ 166.163,-- Kč slovy: jedno sto šedesát šest tisíc jedno sto šedesát tři korun českých, - stavba splaškové kanalizace pro odvedení splaškových odpadních vod z objektů na pozemku č.parc. 6020/171 a na pozemku č.parc. 6020/159, vedoucí přes pozemek č.parc. 6020/161 ostatní plocha, vše kat.úz. Prostějov, 4) Jednotná kanalizace ul. U Spalovny ............................................................ 889.410,-- Kč slovy: osm set osmdesát devět tisíc čtyři sta deset korun českých, - inženýrská stavba jednotné kanalizace vedoucí přes pozemky č.parc. 8024/1 ostatní plocha, č.parc. 7389/5 ostatní plocha, č.parc. 8020/1 ostatní plocha, č.parc. 7265/1 orná půda a č.parc. 7220/1 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov, 5) Prodloužení kanalizačního sběrače ...................................................... 229.288,-- Kč slovy: dvě sta dvacet devět tisíc dvě sta osmdesát osm korun českých, - stavba prodloužení kanalizačního sběrače vedoucí přes pozemky č.parc. 238/1 orná půda, č.parc. 243/2 ostatní plocha, č.parc. 240/1 ostatní plocha a č.parc. 521 ostatní plocha, kat.úz. Čechovice u Prostějova, obec Prostějov, 6) Splašková kanalizace Vrahovice-Čechůvky - stavba splaškové kanalizace, výtlaku a čerpací stanice splaškových vod, situována v okolí ulic Karolíny Světlé, Sokolovská, Čs. Armádního sboru, Jaselská, Kyjevská, Trpínky, Prešovská a průmyslové zóny Kralický Háj: 6. 1) SO 01 Splašková kanalizace - DN 250 ...............................................2.320.038,-- Kč slovy: dva miliony tři dvacet tisíc třicet osm korun českých, 6. 2) SO 01 Splašková kanalizace - DN 300 ...................................................3.512.670,-- Kč slovy: tři miliony pět set dvanáct tisíc šest set sedmdesát korun českých, 6. 3) SO 01 Stoka A - DN 400 .................................................................... 631.462,-- Kč slovy: šest set třicet jedna tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých, 6. 4) SO 01 Stoka A - DN 500 ..............................................................................137.774,-- Kč slovy: jedno sto třicet sedm tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých, 6. 5) SO 02 Výtlak - DN 150 ............................................................................... 961.175,-- Kč slovy: devět set šedesát jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých, 6. 6) SO 02 Výtlak - DN 150 (protlak).................................................................. 93.268,-- Kč slovy: devadesát tři tisíc dvě sta šedesát osm korun českých, 6. 7) Čerpací stanice..............................................................................................100.841,-- Kč slovy: jedno sto tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých, 6) Splašková kanalizace Vrahovice-Čechůvky ................................................7.757.228,-- Kč slovy: sedm milionů sedm set padesát sedm tisíc dvě sta dvacet osm korun českých, 7) Kanalizace v ulicích M.Alše, - inženýrská stavba splaškové kanalizace a čerpací stanice s výtlakem, situovaná v ulicích M. Alše, Husitská a P. Jilemnického v městě Prostějov: 7. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ..........................................................317.978,-- Kč slovy: tři sta sedmnáct tisíc devět set sedmdesát osm korun českých, 7. 2) Kanalizace trubní (profil 50 mm) - výtlačný řád ......................................5.253,-- Kč slovy: pět tisíc dvě sta padesát tři korun českých, 7. 3) Čerpací stanice ...............................................................................................84.035,-- Kč slovy: osmdesát čtyři tisíc třicet pět korun českých, 7) Kanalizace v ulicích M.Alše, ..........................................................................407.266,-- Kč slovy: čtyři sta sedm tisíc dvě sta šedesát šest korun českých, 8) Brněnská, 50 bytových jednotek ............................................................... 281.967,-- Kč - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 7835/1 ostatní plocha, č.parc. 2566/18 ostatní plocha, č.parc. 2544/33 ostatní plocha, č.parc. 2566/17 ostatní plocha a č.parc. 2566/2 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov. 9) Domamyslice - vodovod IV a V. etapa - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky - č.parc. 432/2 ostatní plocha, č.parc. 433/1 ostatní plocha, č.parc. 481/1 ostatní plocha, č.parc. 433/2 ostatní plocha, č.parc. 434 ostatní plocha, č.parc. 225/2 ostatní plocha, č.parc. 433/4 ostatní plo cha, č.parc. 307/2 ostatní plocha, č.parc. 296/6 zahrada a č.parc. 155 ostatní plocha, kat.úz. Domamyslice, obec Prostějov: 9. 1) Vodovody trubní (profil 80 mm...................................................................242.784,-- Kč slovy: dvě sta čtyřicet dva tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých, 9. 2) Vodovody trubní (profil 100 mm)............................................................ 1.057.843,-- Kč slovy: jeden milion padesát sedm tisíc osm set čtyřicet tři korun českých, 9) Domamyslice - vodovod IV a V. etapa ........................................................ 1.300.627,-- Kč slovy: jeden milion tři sta tisíc šest set dvacet sedm korun českých, 10) Vodovod Domamyslická ulice .......................................................................591.885,-- Kč slovy: pět set devadesát jedna tisíc osm set osmdesát pět korun českých, - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 500 ostatní plocha, č.parc. 486/1 ostatní plocha, 148 ostatní plocha, č.parc. 149 ostatní plocha, č.parc. 150 ostatní plocha, č.parc. 151/1 ostatní plocha, č.parc. 151/2 ostatní plocha, č.parc. 88 /1 ostatní plocha, č.parc. 515 ostatní plocha a č.parc. 432/5 ostatní plocha, kat.úz. Domamyslice, obec Prostějov, 11) Domamyslice-ul. Na Splávku vodovod - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 147/1 ostatní plocha, č.parc. 158 ostatní plocha, č.parc. 482/1 ostatní plocha, č.parc. 483/1 ostatní plocha a č.parc. 56 zahrada, kat.úz. Domamyslice, obec Prostějov, 11. 1) Vodovodní potrubí (profil 110 mm)...............................................................97.185,-- Kč slovy: devadesát sedm tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých, 11. 2) Vodovod trubní (profil 90 mm)...................................................................535.981,-- Kč slovy: pět set třicet pět tisíc devět set osmdesát jedna korun českých, 11) Domamyslice-ul. Na Splávku - vodovod .................................................... 633.166,-- Kč slovy: šest set třicet tři tisíc jedno sto šedesát šest korun českých, 12) 52+1 malých bytů za Finskou ul. v Prostějově - inženýrská stavba vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 6079/5 ostatní plocha, č.parc. 6079/25 ostatní plocha, č.parc. 6078/1 orná půda, č.parc. 6079/14 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov: 12. 1) Vodovod trubní (profil 150 mm) .................................................................260.757,-- Kč slovy: dvě sta šedesát tisíc sedm set padesát sedm korun českých, 12. 2) Kanalizace trubní (profil 500 mm) ..............................................................297.207,-- Kč slovy: dvě sta devadesát sedm tisíc dvě sta sedm korun českých, 12) 52+1 malých bytů za Finskou ul. v Prostějově ..............................................557.964,-- Kč slovy: pět set padesát sedm tisíc devět set šedesát čtyři korun českých, 13) Prodloužení inž. sítí a odkanalizování ul. Ječná - stavba prodloužení splaškové kanalizace a stavba odkanalizování ulice Ječná 2 vedoucí přes pozemek č.parc. 570/1 ostatní plocha, kat.úz. Čechovice u Prostějova, obec Prostějov, 13. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) .............................................................378.933,-- Kč slovy: tři sta sedmdesát osm tisíc devět set třicet tři korun českých, 13. 2) Kanalizace trubní (profil 200 mm) ................................................................75.292,-- Kč slovy: sedmdesát pět tisíc dvě sta devadesát dva korun českých, 13. 3) Vodovod trubní (profil 80 mm)....................................................................144.950,-- Kč slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíc devět set padesát korun českých, 13) Prodloužení inž. sítí a odkanalizování ul. Ječná ......................................... 599.175,-- Kč slovy: pět set devadesát devět tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých, 14) Ul. Čs. armádního sboru - splašková kanalizace - stavba splaškové kanalizace vedoucí přes pozemek č.parc. 893 ostatní plocha, č.parc. 889 ostatní plocha a č.parc.93/1 ostatní plocha, kat.úz. Vrahovice, obec Prostějov, 14. 1) Kanalizace trubní (profil 250 mm) .............................................................117.496,-- Kč slovy: jedno sto sedmnáct tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých, 14. 2) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ..............................................................581.272,-- Kč slovy: pět set osmdesát jedna tisíc dvě sta sedmdesát dva korun českých, 14) Ul. Čs. armádního sboru - splašková kanalizace ............................................ 698.768,-- Kč slovy: šest set devadesát osm tisíc sedm set šedesát osm korun českých, 15) Sektor G průmyslové zóny v Prostějově stavba jednotné kanalizace vedoucí přes - pozemky č.parc. 7357/13 ostatní plocha, č.parc. 7358/7 ostatní plocha, č.parc. 7358/4 ostatní plocha, č.parc. 8020/1 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov, - pozemky č.parc. 309/32 ostatní plocha, 988/8 vodní plocha, č.parc. 988/7 ostatní plocha, č.parc. 904/2 ostatní plocha, č.parc. 904/1 ostatní plocha, kat.úz. Kralice na Hané, obec Kralice na Hané, 15. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) .............................................................600.992,-- Kč slovy: šest set tisíc devět set devadesát dva korun českých, 15. 2) Vodovod trubní (profil 150 mm), k.ú. Prostějov ......................................1.880.494,-- Kč slovy: jeden milion osm set osmdesát tisíc čtyři sta devadesát čtyři korun českých, 15. 3) Vodovod trubní (profil 150 mm), k.ú. Kralice n.H. ....................................346.021,-- Kč slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc dvacet jedna korun českých, 15) Sektor G průmyslové zóny v Prostějově ......................................................2.827.507,-- Kč slovy: dva miliony osm set dvacet sedm tisíc pět set sedm korun českých, 16) Vodovod ulice V Loučkách - jedná se o stavbu vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 432/2 ostatní plocha, č.parc. 147/1 ostatní plocha a č.parc. 485 ostatní plocha, kat.úz Domamyslice, obec Prostějov, 16. 1) Vodovody trubní (profil 80 mm) ................................................................. 10.895,-- Kč slovy: deset tisíc osm set devadesát pět korun českých, 16. 2) Vodovody trubní (profil 100 mm) ............................................................ 210.796,-- Kč slovy: dvě sta deset tisíc sedm set devadesát šest, 16) Vodovod ulice V Loučkách ............................................................................221.691,-- Kč slovy: dvě sta dvacet jedna tisíc šest set devadesát jedna korun českých, 17) Místní komunikace Určická-Okružní PV, SO 05 - stavba kanalizace vedoucí přes pozemky č.parc. 7773 ostatní plocha, č.parc. 2075/1 ostatní plocha a č.parc. 7761 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Prostějov, 17. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ................................................................43.817,-- Kč slovy: čtyřicet tři tisíc osm set sedmnáct korun českých, 17. 2) Kanalizace trubní (profil 500 mm) ............................................................. 204.609,-- Kč slovy: dvě sta čtyři tisíc šest set devět korun českých, 17) Místní komunikace Určická-Okružní PV, SO 05 ...........................................248.426,-- Kč slovy: dvě sta čtyřicet osm tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých, 18) Rekonstrukce splaškové kan. - Olympijská ulice - stavba splaškové kanalizace vedoucí přes pozemky č.parc. 5914/6 ostatní plocha, č.parc. 5930/28 ostatní plocha, č.parc. 5930/14 ostatní plocha, č.parc. 5930/16, č.parc. 5930/31 ostatní plocha, č.parc. 5930/32 ostatní plocha, kat.úz. Prostějov, obec Pros tějov, 18. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ..............................................................744.099,-- Kč slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc devadesát devět korun českých, 18) Rekonstrukce splaškové kan. - Olympijská ulice........................................... 744.099,-- Kč slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc devadesát devět korun českých, 19) ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí - stavba splaškové kanalizace vedoucí přes pozemky č.parc. 110/10 ostatní plocha, č.parc. 110/19 ostatní plocha, č.parc. 110/18 ostatní plocha, č.parc. 110/5 ostatní plocha, č.parc. 472/3 ostatní plocha, č.parc. 93/2 ostatní plocha, č.parc. 100/3 ostatní plocha, č.parc. 318/4 ostatní plocha, č.parc. 473 ostatní plocha, č.parc. 540 ostatní plocha a č.parc. 105/3 ostatní plocha, č.parc. 110/2 ostatní plocha, č.parc. 110/50 ostatní plocha, č.parc. 110/12 ostatní plocha, č.parc. 110/38 ostatní plocha, č. parc . 110/11 ostatní plocha, kat.úz. Krasice, obec Prostějov, 19. 1) Kanalizace trubní (profil 300 mm) ............................................................. 973.629,-- Kč slovy: devět set sedmdesát tři tisíc šest set dvacet devět korun českých, 19. 2) Kanalizace trubní (profil 400 mm) ............................................................. 908.962,-- Kč slovy: devět set osm tisíc devět set šedesát dva korun českých, 19. 3) Kanalizace trubní (profil 400 mm) ................................................................93.554,-- Kč slovy: devadesát tři tisíc pět set padesát čtyři korun českých, 19. 4) Vodovody trubní (profil 80 mm) .................................................................409.082,-- Kč slovy: čtyři sta devět tisíc osmdesát dva korun českých, 19. 5) Vodovody trubní (profil 110 mm)............................................................ 1.413.046,-- Kč slovy: jeden milion čtyři sta třináct tisíc čtyřicet šest korun českých, 19. 6) Vodovody trubní (profil 200 mm)................................................................772.954,-- Kč slovy: sedm set sedmdesát dva tisíc devět set padesát čtyři korun českých, 19) ZTV pro výstavbu RD za novou nemocnicí ................................................4.571.227,-- Kč slovy: čtyři miliony pět set sedmdesát jedna tisíc dvě sta dvacet sedm korun českých. Nepeněžitý vklad akcionáře Statutárního města Prostějov je oceněn na částku 24.186.000,-Kč, slovy: dvacet čtyři milionů jedno sto osmdesát šest tisíc korun českých, podle znaleckého posudku č. 5313/2015 ze dne 7.5.2015 vyhotoveného Znaleckým a oceňovací m ústavem s.r.o., Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov, IČ 25599186, postupem podle § 251 zák. č. 90/2012 Sb. v platném znění. Akcionář Statutární město Prostějov upíše tyto nové akcie: - 48 ks, slovy: čtyřicet osm kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 500.000,-- Kč, slovy: pět set ti síc korun českých, - 18 ks, slovy: osmnáct kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun čes kých, - 6 ks, slovy: šest kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, 796 01, IČ 494 51 723, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143: Schvaluje nepeněžitý vklad předem určeného zájemce Obce Hradčany - Kobeřice, IČ 00530468, který tvoří inženýrské sítě jako majetek ve smyslu § 509 zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění: 20) Přívodní řad Brodek u Pv - Kobeřice (řad A) - inženýrská stavba vodovodu, který je situován mezi obcemi Brodek u Prostějova a Kobeřice (část obce Hradčany Kobeřice), 20. 1) Vodovody trubní (profil 150 mm), k.ú. Brodek u Pv ................................. 874.499,-- Kč slovy: osm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých, 20. 2) Vodovody trubní (profil 150 mm), k.ú. Kobeřice ...................................1.113.626,-- Kč slovy: jeden milion jedno sto třináct tisíc šest set dvacet šest korun českých, 20. 3) Vodovody trubní (profil 80 mm), k.ú. Kobeřice ................................... 62.451,-- Kč slovy: šedesát dva tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých, 20) Přívodní řad Brodek u Pv - Kobeřice (řad A) ..............................................2.050.576,-- Kč slovy: dva miliony padesát tisíc pět set sedmdesát šest korun českých, 21) Rozvodná síť Kobeřice - stavba rozvodné sítě vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 924/1 ostatní plocha, č.parc. 796/2 ostatní plocha, č.parc. 1006/2 ostatní plocha, č.parc. 796/5 ostatní plocha, č.parc. 1006/3 ostatní plocha, č.parc. 795/4 ostatní plocha, č.parc. 799/1 ostatn í plocha, č.parc. 799/25 ostatní plocha, č.parc. 440/1 ostatní plocha, č.parc. 796/3 ostatní plocha, č.parc. 1006/1 ostatní plocha, č.parc. 796/4 ostatní plocha, č.parc. 796/1 ostatní plocha, č.parc. 795/3 ostatní plocha, č.parc. 795/1 ostatní plocha, č.p arc. 800/62 ostatní plocha, č.parc. 196/14 trvalý travní porost, č.parc. 539/2 ostaní plocha, kat.úz. Kobeřice, obec Hradčany-Kobeřice, 21. 1) Vodovody trubní (profil 80 mm)...............................................................1.051.927,-- Kč slovy: jeden milion padesát jedna tisíc devět set dvacet sedm korun českých, 21. 2) Vodovody trubní (profil 100 mm) ...............................................................435.306,-- Kč slovy: čtyři sta třicet pět tisíc tři sta šest korun českých, 21. 3) Vodovody trubní (profil 50 mm) .....................................................................5.896,-- Kč slovy: pět tisíc osm set devadesát šest korun českých, 21) Rozvodná síť - Kobeřice ..............................................................................1.493.129,-- Kč slovy: jeden milion čtyři sta devadesát tři tisíc jedno sto dvacet devět korun českých, 22) Přívodní řad "B" - Kobeřice-Hradčany - inženýrská stavba vodovodu situována mezi částmi obce Kobeřice a Hradčany, 22. 1) Vodovody trubní (profil 150 mm) ............................................................1.444.867,-- Kč slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set šedesát sedm korun českých, 22) Přívodní řad "B" - Kobeřice-Hradčany.........................................................1.444.867,-- Kč 23) Rozvodná síť Hradčany - stavba rozvodné sítě vodovodu vedoucí přes pozemky č.parc. 451 orná půda, č.parc. 521/1 ostatní plocha, č.parc. 454 ostatní plocha, č.parc. 42/1 ostatní plocha, č.parc. 455 ostatní plocha, č.parc. 525 vodní plocha, č.parc. 456 ostatní plocha, č.parc. 51 8/3 ostatní plocha, č.parc. 518/1 ostatní plocha, č.parc. 457/1 ostatní plocha, č.parc. 79/2 trvalý travní porost, č.parc. 519/2 ostatní plocha, č.parc. 33 ostatní plocha, č.parc. 478 ostatní plocha, č.parc. 519/1 ostatní plocha, č.parc. 60 ostatní plocha , č.parc. 244/1 ostatní plocha, č.parc. 520/2 ostatní plocha, č.parc. 520/1 ostatní plocha a č.parc. 155 ostatní plocha, kat. úz. Hradčany u Prostějova, obec Hradčany-Kobeřice, 23. 1) Vodovody trubní (profil 80 mm) .................................................................605.501,-- Kč slovy: šest set pět tisíc pět set jedna korun českých, 23. 2) Vodovody trubní (profil 100 mm) .......................................................1.303.601,-- Kč slovy: jeden milion tři sta tři tisíc šest set jedna korun českých, 23. 3) Vodovody trubní (profil 50 mm) ...................................................................30.401,-- Kč slovy: třicet tisíc čtyři sta jedna korun českých, 23. 4) Vodovody trubní (profil 25 mm) .....................................................................7.255,-- Kč slovy: sedm tisíc dvě sta padesát pět korun českých, 23. 5) Vodovody trubní (profil 150 mm) .................................................................56.823,-- Kč slovy: padesát šest tisíc osm set dvacet tři korun českých, 23) Rozvodná síť - Hradčany .............................................................................2.003.581,-- Kč slovy: dva miliony tři tisíce pět set osmdesát jedna korun českých, 24) Přívodní řad "C" - Hradčany-Dobromilice - inženýrská stavba vodovodu situována mezi obcí Hradčany a Dobromilice, 24. 1) Vodovody trubní (profil 150 mm)............................................................1.014.613,-- Kč slovy: jeden milion čtrnáct tisíc šest set třináct korun českých, 24) Přívodní řad "C" - Hradčany-Dobromilice ...................................................1.014.613,-- Kč slovy: jeden milion čtrnáct tisíc šest set třináct korun českých. Nepeněžitý vklad je oceněn na částku 8.007.000,-- Kč, slovy: osm milionů sedm tisíc korun českých podle znaleckého posudku č. 5313/2015 ze dne 7.5.2015 vyhotoveného Znaleckým a oceňovacím ústavem s.r.o., Přemyslovka 3, 796 02 Prostějov, IČ 25599186, postu pem podle § 251 zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění; Obec Hradčany - Kobeřice upíše tyto nové akcie: - 16ks, slovy: šestnáct kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc k orun českých, - 7 ks, slovy: sedm kusů kmenových akcí, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, vydaných v listinné podobě při emisním kurzu jedné akcie ve výši 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Lhůta pro upsání nových akcií a vnesení nepeněžitých vkladů postupem podle § 479 a ustanovení o správě vkladu zák.č. 90/2012 Sb. v platném znění se stanoví v délce 30, slovy: třiceti dnů ode dne usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií; místem pro upsání nových akcií a vnesení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti na adrese Prostějov, Krapkova 1635/26, 796 01. Představenstvo zdůvodňuje návrh usnesení hospodářským a právním zájmem společnosti mít inženýrské sítě, jejichž prostřednictvím se realizuje dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod jako podnikatelská činnost společnosti, v majetku společnosti i co do jeho správy, oprav a údržby se týče. do 29. 7. 2020 od 29. 4. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 7. 2015 od 3. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 30. 7. 2015 od 3. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 16.5.2014 do 29. 7. 2020 od 3. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 30.05.2006. do 29. 7. 2020 od 7. 2. 2007

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov, Krapkova 1635/26, IČ 49451723, rozhodlo na svém mimořádném zasedání, konaném dne 28.11.2003 v zasedací místnosti přesedy představenstva v sídle společnosti, na základě u snesení valné hromady společnosti ze dne 21.06.2001 a v souladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. upisováním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií takto: 1. Základní kapitál ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., dále jen společnost, se zvyšuje o částku Kč 27,619.000,-, slovy: dvacetsedmmilionůšestsetdevatenácttisíckorunčeských z dosavadní výše základního kapitálu Kč 414,529.000,-, slovy: čt yřistačtrnáctmilionůpětsetdvacetdevěttisíckorunčeských na výslednou výši Kč 442,148.000,-, slovy: čtyřistačtyřicetdvamilionůjednostočtyřicetosmtisíckorunčeských. S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a peněžitým vkladem předem určeným zájemcům z řad akcionářů a jednoho zájemce, který dosud není akcionářem společnosti, se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu. 2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti: Počet akcií: 304 kusů Jmenovitá hodnota: 275 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné 3. Údaje o vyloučení přednostního práva na upisování akcií: Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro ostatní akcionáře z důvodu zájmu předem určených zájemců podílet se touto formou na zvýšení základního kapitálu ve společnosti nepeněžitými vklady, jejichž zjištěná cena dle znaleckých posudků činí 27,12 1.300,- Kč a peněžitým vkladem 500.000,- Kč. Tento postup je v důležitém zájmu společnosti na rozšíření a dalším rozvoji její podnikatelské činnosti, ke kterému vložené nepeněžité vklady mohou podstatným způsobem napomoci. Nepeněžité vklady, representované vesměs vodovodními a kanalizačními řady, vy budovanými v posledních období, totiž představují majetek, který společnost může efektivně využívat ve své podnikatelské činnosti v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Co se týká peněžitého vkladu je důležitý zájem společnosti dán především skutečností, že prvořadým zájmem společnosti je snižování jejich finančních závazků, k čemuž tento postup může výrazně napomoci a bude tak vytvořena jedna ze základních podmínek nezb ytných a vedoucích k žádoucímu posílení finanční stabilizace společnosti. Pokud by přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno, nebylo by možné zvýšení základního kapitálu realizovat a náhradní způsob řešení těchto záměrů by nebylo možné uskutečnit bez vynaložených značných finančních prostředků, se kterými společnost nedisponuje. 4. S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akcií budou všechny nově vydané akcie nabídnuty určitým zájemcům jednak z řad akcionářů a jednak ze strany zájemce, který dosud akcionářem společnosti není a zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno upsáním všech 304 kusů nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií. Těmito určitými zájemci jsou: Město Prostějov, náměstí T.G.Masaryka 13, IČ 288659, které vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářská díla a jejich technologie, jak jsou podrobně popsány ve společném znaleckém posudku soudních znalců I ng. Lubomíra Kuciána a Ing. Rostislava Drnovského, jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 08.11.2003 číslo posudku 2371-155/03 a Ing. Aleše Galatíka, jmenovaného pro tento účel usnesen ím Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2003 č.j. 50 Nc 6120/2003-9, ze dne 10.11.2003 číslo posudku 120/2003. Obec Kralice na Hané, Masarykova náměstí 41, Kralice na Hané, PSČ 798 12, IČ 288390, která vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářské dílo, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomí ra Kuciána, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 30.10.2003 číslo posudku 1720-98/2003. Obec Víceměřice, IČ 288888, která vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářské dílo, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajskéh o soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 15.10.2003 číslo posudku 1718-096/2003. Obec Lipová, IČ 288438, která vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářské dílo, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského so udu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 15.10.2003 číslo posudku 1717-095/2003. Společnost FTL-First Transport Lines, a.s. se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, který vloží do základního kapitálu společnosti peněžitý vklad ve výši 500.000,- Kč. Obec Suchdol, IČ 288837, která vloží do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad, jehož předmět tvoří vodohospodářské dílo, jak je popsáno ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského s oudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 30.10.2003 číslo posudku 1719-097/2003. 5. Lhůta pro upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu je 30 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí představenstva o záměru zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským sou dem v Brně v oddílu B., vložce 1143. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. doručí osobně den následující po právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí představenstva o záměru zvýšení základn ího kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1143, starostům Města Prostějova, Obce Kralice na Hané, Obce Víceměřice, Obce Lipová, Obce Suchdol a předsedovi představenstva společnosti FTL - First Tra nsport Lines, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií bez využití přednostního práva k upisování. Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva formou uzavření smlouvy o upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. v Prostějově, Krapkova 1635/26 - sekretariát prokuristy spole čnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný a je totožný se jmenovitou hodnotou nových akcií. V návaznosti na ocenění nepeněžitých vkladů a hodnotu peněžitého vkladu činí emisní kurs u 257 kusů akcií 100.000,- Kč každé jedné akcie, u 10 kusů akcií 10.000,- Kč každé jedné akcie a u 19 kusů akcií 1.000,- Kč každé jedné akcie. Upisovatelé Město Prostějov, Obec Kralice na Hané, Obec Víceměřice, Obec Lipová a Obec Suchdol jsou povinni ve lhůtě 15-ti dnů, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, splatit emisní kurs upsaných akcií tak, že v této lhůtě předají v sídle společnosti prokuristovi společnosti předmětné nemovitosti - nepeněžité vklady spolu s písemných prohlášením o splace ní nepeněžitých vkladů sepsaným a učiněným ve smyslu ustanovení § 60 obchodního zákoníku v platném znění. Upisovatel FTL - First Transport Lines, a.s. je povinen ve shora uvedené lhůtě splatit emisní kurs upsaných akcií uzavřením písemné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 204 odstavce 2 obchodního zákoníku v platném znění podle dále stanovených pravid el. 6. Určití zájemci se budou podílet na zvýšení základního kapitálu společnosti následujícími nepenětitými vklady a peněžitým vkladem v rozsahu: Město Prostějov nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 11,101.000,- Kč, slovy: jedenáctmilionůjednostojedentisíckorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad ob drží Město Prostějov 112 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 111 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodno tě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských. Nepeněžitý vklad Města Prostějova je specifikován ve společném znaleckém posudku soudních znalců Ing. Lubomíra Kuciána a Ing. Rostislava Drnovského, jmenovaných pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 08.11.2003 číslo posudku 2371-155/03 a Ing. Aleše Galatíka, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2003 č.j. 50 Nc 6120/2003-9, ze dne 10.11.2003 číslo posudku 120/2003. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou vodohospodářská díla - vodovodní a kanalizační řady, čistírna odpadních vod v Žešově, včetně pozemků a její technologie, ve vlastnictví Města Prostějova, a to: - kanalizace a kanalizační přípojky pro 72 bytových jednotek v Prostějov - Krasice, Myslbekova ulice, - vodovod a vodovodní přípojky pro 72 bytových jednotek v Prostějově-Krasice, Myslbekova ulice, - tlaková kanalizace v Prostějově, Slunečná ulice, - kanalizace v průmyslové zóně v Prostějově, Kralická ulice, - vodovod v průmyslové zóně v Prostějov, Kralická ulice, - tlaková kanalizace v Prostějově, Určická ulice, - kanalizace Žešov, - kanalizace splašková v Prostějově, Hacarova ulice (IS pro 44+55 bytových jednotek DPS Za Nerudovou ulicí - SO 04.2), - vodovod v Prostějově, Hacarova ulice (IS pro 44+55 bytových jednotek DPS Za Nerudovou ulicí - SO 04.3), - kalanizace, dobudování IS v Žešově, - vodovod Severní obslužná komunikace v Prostějově, - kanalizace + vodovod Severní oblužná komunikace v Prostějově, - kanalizace + vodovod v Prostějově, Přikrylovo náměstí, - vodovod v Prostějově, Rejskova ulice, - vodovod SO 02 pro 50 bytových jednotek v Prostějově, Plumlovská ulice, - splašková kanalizace SO 03 pro 50 bytových jednotek v Prostějově, Plumlovská ulice, - čištička odpadních vod v Žešově, včetně pozemků p.č.st. 180 a p.č. 127/3 v k.ú. Žešov. Shora uvedený nepeněžitý vklad byl společným znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána a Ing. Rostislava Drnovského oceněn částkou ve výši 10,237.670,- Kč a znaleckým posudkem Ing. Aleše Galatíka částkou ve výši 864.000,- Kč, celkem tedy částkou 11,101.670 ,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckými posudky ve výši 11,101.670,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 11,101.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio. Obec Kralice na Hané nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 7,162.000,- Kč, slovy: sedmmilionůjednostošedesátdvatisícekorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vk lad obdrží Obec Kralice na Hané 79 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 71 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, šest kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských a dva kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisícko runčeských. Nepeněžitý vklad Obce Kralice na Hané je specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 30.10.2003 číslo posudku 1720-09 8/2003. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou vodohospodářská díla - přečerpávací stanice VO2 a výtlačný řad z Kralic na Hané do ČOV v Kralickém háji v obci Kralice na Hané. Shora uvedený nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána oceněn částkou ve výši 7,162.860,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 7,162.860,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 7,162.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio. Obec Víceměřice nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 124.000,- Kč, slovy: jednostodvacetčtyřitisícekorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží Obec V íceměřice 7 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 1 kusů kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, dva kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 .000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských a 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských. Nepeněžitý vklad Obce Víceměřice je specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 15.10.2003 číslo posudku 1718-096/200 3. Předmětem nepeněžitého vkladu je vodohospodářské dílo - vodovod - akce "Vodovod Víceměřice SO-03". Shora uvedený nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána oceněn částkou ve výši 124.140,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 124.140,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 124.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio. Obec Lipová nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 3,925.000,- Kč, slovy: třimilionydevětsetdvacetpěttisíckorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží O bec Lipova 46 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 39 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, dva kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnot ě 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských a pět kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských. Nepeněžitý vklad Obce Lipová je specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 15.10.2003 číslo posudku 1717-095/2003. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou vodohospodářská díla - vodovod a vodojem - akce "Vodovod Hrochov - Seč" v obci Lipová. Shora uvedený nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána oceněn částkou ve výši 3,925.050,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 3,925.050,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 3,925.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio. Obec Suchdol nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti, jehož hodnota byla v souladu se závěry znaleckého posudku stanovena ve výši 4,807.000,- Kč, slovy: čtyřimilionyosmsetsedmtisíckorunčeských, přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží Obec Suchdol 55 kusů kmenových akcií na jméno, z toho 48 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských a sedm kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíckorunčeských. Nepeněžitý vklad Obce Suchdol je specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Lubomíra Kuciána jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.10.2003 č.j. 50 Nc 6107/2003-10, ze dne 30.10.2003 číslo posudku 1719-097/2003. Předmětem nepeněžitého vkladu je vodohospodářské dílo - vodovod - akce "Vodovod Suchdol" v obci Suchdol. Shora uvedený nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem Ing. Lubomíra Kuciána oceněn částkou ve výši 4,807.580,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu zjištěnou znaleckým posudkem ve výši 4,807.580,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 4,807.000,- Kč, které budou vydány upisovateli po splacení emisního kursu upsaných akcií, se považuje za emisní ážio. FTL - Firsrt Transport Lines, a.s. se sídlem Prostějov, Letecká 8, IČ 46345850, peněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti ve výši 500.000,- Kč, přičemž za tento peněžitý vklad obdrží FTL - First Transport Lines, a.s. 5 kusů kmenových akcií na j méno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč bude splacena tak, že tato pohledávka bude započtena na základě uzavřené smlouvy o započtení pohledávek mezi společností a FTL - First Transport Lines, a.s., jejímž předmětem bude zápočet pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč s pohledávkou FTL - First Transport Lines, a.s. plynoucí ze smlouvy o budoucí smlouvě, na základě které společnosti FTL - First Transport Lines, a.s. uhradila dne 29.06.1995 společnosti částkou 500.000,- Kč. Podle tvrzení auditora společnost je částka 500.000,- Kč zaplacená firmou FTL - First Transport Lines, a.s. v účetní evidenci společnosti vedena jako dosud nevypořádaný závazek společnosti a podle stanoviska auditora FTL - First Transport Lines, a.s. je č ástka 500.000,- Kč evidována v jejím účetnictví jako pohledávka za společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 7. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky FTL - First Transport Lines, a.s. ve výši 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíckorunčeských, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč, s tanovuje představenstvo společnosti následovně: Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě ve lhůtě 15-ti dnů, která začne běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Smlouva o započtení bude uzavřena na základě písemného návrhu smlouvy o započtení, který vypracuje společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. a první den lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií předloží návrh smlouvy prostřednictvím prokuristy společnosti předsedovi představenstva společnosti FTL - First Transport Lines, a.s. Po obdržení písemného návrhu smlouvy o započtení vyzve představenstvo společnosti FTL - First Transport Lines, a.s. představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k uzavření smlouvy o započtení pohledávek, a to kterýkoliv pracovní den v  průběhu 15-ti denní lhůty, stanovení ke splacení emisního kursu upsaných akcií. 8. Důvodem pro upisování akcií nepeněžitými vklady je dle stanoviska představenstva, obsaženého ve zpracované písemné zprávě, důležitý zájem společnosti representovaný možností získat majetek, který společnost potřebuje k dalšímu žádoucímu rozvoji své pod nikatelské činnosti v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Tento majetek totiž společnost v současné době v naprosté většině již provozuje na základě uzavřených obchodních smluv a je jí proto dobře znám jeho stav. Současně se sp olečnost měla možnost z provozní činnosti seznámit se všemi dalšími podstatnými okolnostmi, nezbytnými pro jeho efektivní hospodářské využívání. Poskytnutí majetku, který tvoří předmět nepeněžitých vkladů, vytváří kvalitnější základnu k dalšímu zlepšování hospodářských výsledků společnosti, neboť jde vesměs o majetek relativně nový, vybudovaný v nedávném období, a tuto základnu také žádoucím způso bem rozšiřuje, což jsou jedny ze základních předpokladů vedoucích k postupnému zvyšování hodnoty akcií pro všechny akcionáře společnosti. Společnost má vytvořeny všechny materiální, technické, personální a další podmínky nezbytné k řádnému provozování předmětného majetku a lze proto důvodně předpokládat, že jeho začlenění do majetkové sféry společnosti bude touto formou pro společnost zajiš těn po všech stránkách hospodárnější provoz a z něj plynoucí ekonomický efekt. Emisní kurs 100.000,- Kč za jednu akcii, 10.000,- Kč za jednu akcii a 1.000,- Kč za jednu akcii byl dle rozhodnutí představenstva stanoven v uvedené výši proto, že ocenění nepeněžitých vkladů tak, jak bylo vyčísleno znaleckými posudky, objektivně vystihuj e skutečnou hodnotu nepeněžitých vkladů, vycházející jak se současných tržních podmínek tak z definice obvyklé ceny tohoto majetku ve smyslu ustanovení § 2 odstavce 1 zákona číslo 151/97, o oceňování majetku ve znění pozdějších změn a doplňků. Z tohoto dů vodu je jmenovitá hodnota každé nově vydané akcie rovna jejímu emisnímu kursu. do 22. 7. 2004 od 1. 4. 2004

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov, Krapkova 26, IČ: 49451723, rozhodlo na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 21.6.2001 a v souladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií takto: 1.Základní kapitál ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se zvyšuje o částku Kč 8,000.000,-, slovy: osmmilionůkorunčeských z dosavadní výše základního kapitálu Kč 406,529.000,-, čtyřistašestmilionůpětsetdvacetdevěttisíckorunčeských na výslednou výši základního kapitálu Kč 414,529.000,-, slovy: čtyřistačtrnáctmilionůpětsetdvacetdevěttisíckorunčeských. do 18. 10. 2002 od 6. 9. 2002

2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve společnosti peněžitým vkladem předem určeného zájemce je posílení finanční stability společnosti, zájem na získání a posílení základního kapitálu k rozvoji společnosti a z toho plynoucí posílení její důvěryhodnosti. do 18. 10. 2002 od 6. 9. 2002

3. S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem předem určeného zájemce z řad akcionářů se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. do 18. 10. 2002 od 6. 9. 2002

4. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti: -počet akcií :80ks (slovy:osmdesát kusů) -jmenovitá hodnota:100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie -druh :kmenové -forma :na jméno -podoba :listinné do 18. 10. 2002 od 6. 9. 2002

5. Údaje o vyloučení přednostního práva na upisování akcií: Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro ostatní akcionáře z důvodu zájmu předem určeného zájemce podílet se touto formou na zvýšení základního kapitálu ve společnosti peněžitým vkladem 8,000.000,-Kč, přičemž tento postup je v důležitém zájmu společnosti na právně jistém a urychleném posílení základního kapitálu ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. a z toho plynoucí finanční stabilizaci. Pokud by přednostní právo na upisování akcií nebylo vyloučeno, nebylo by možné zvýšení základního kapitálu určitým zájemcem uskutečnit a získání potřebných finančních prostředků jinou formou by bylo časově a finančně náročnější a především pak značně nejisté. do 18. 10. 2002 od 6. 9. 2002

6. S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akcií budou všechny nově vydané akcie nabídnuty určitému zájemci. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno upsáním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií, a to nabídnutím akcií určetému zájemci z řad akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., kterým je Město Prostějov, nám. T.G.Masaryka 12-14, IČ 288659. Tento zájemce vloží do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. peněžitý vklad ve výši 8,000.000,-Kč. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno nabídnutím všech 80 kusů nových akcií tomuto určitému zájemci, tedy Městu Prostějov. Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. na adrese Prostějov, Krapkova 26, a to sekretariát ředitele společnosti. Pro upisování nových akcií na zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva, které budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií se navrhuje 15-ti denní lhůta, která začne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně s tím, že upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. doručí osobně v den podání návrhu na zápis záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně starostovi Města Prostějova návrh smlouvy o upsání akcií bez využití přednostního práva k upisování. Navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií je 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Tento navrhovaný emisní kurs je dán výší peněžitého vkladu předem určeného zájemce, který je roven jmenovité hodnotě a počtu nově vydávaných akcií. do 18. 10. 2002 od 6. 9. 2002

7. Upisovatel Město Prostějov je povinen ve lhůtě 15 dnů, která začíná běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu 8,000.000,-Kč (slovy: osmmilionůkorunčeských) na zvlášť k tomu zřízený účet emitenta Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. vedený u ČSOB, a.s. pobočka Prostějov, číslo účtu 176367308/0300. do 18. 10. 2002 od 6. 9. 2002

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií bez učinění veřejné nabídky akcií dle ust. § 210 obchod. zák. v tomto znění: do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

1. Základní kapitál ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. se zvyšuje o celkovou částku 57,400.000,- Kč (slovy: Padesátsedmmilionůčtyřistatisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 349,129.000,- Kč (Třistačtyřicetdevětmilionůjednostodvacetdevěttisíc korun českých) na výslednou výši 406,529.000,- Kč (Čtyřistašestmilonůpětsetdvacetdevěttisíc korun českých) základního kapitálu. do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve společnosti je potřeba snížení závazku společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. vůči Městu Prostějov, za účelem posílení vlastního jmění společnosti vkladem peněžité pohledávky a dále posílení základního kapitálu společnosti vkladem nemovitostí - kanalizačních a vodovodních řádů ve vlastnictví akcionářů Města Prostějov a obce Kralice na Hané, tedy nepeněžitých vkladů, které bude společnost Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. po vkladu do základního kapitálu hospodářsky využívat ve vztahu ke svému předmětu podnikání. do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

S ohledem na způsob zvýšení základního kapitálu konkrétními nepeněžitými vklady dvou určitých zájemců a konkrétní peněžitou pohledávkou určitého zájemce se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti: - počet akcií: 574 ks (slovy: pětsetsedmdesátčtyři kusů) - jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč akcie (slovy: jednostotisíc korun českých)/ 1ks (slovy Jeden kus) akcie - druh: kmenové - forma: na jméno - podoba: listinné do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

3. Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií Vylučuje se přednostní právo na upisování akcií pro ostatní akcionáře, neboť je v důležitém zájmu společnosti, aby se na zvýšení základního kapitálu podíleli výlučně tito konkrétní určití zájemci z řad akcionářů společnosti, tedy Město Prostějov a Obec Kralice na Hané, kteří projevili zájem o zvýšení kapitálu svými nepeněžitými vklady. Nepeněžité vklady těchto určitých zájemců, které budou vkládat do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., bude tato společnost dále hodpodářsky využívat. Důvodem proč má dojít k vyloučení přednostního práva pro ostatní akcionáře ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. je především ta skutečnost, že o zvýšení základního kapitálu projevili zájem pouze tito určití zájemci. Aby mohl být základní kapitál ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. relevantním způsobem a v důležitém zájmu společnosti zvýšen, podílí se na zvýšení základního kapitálu právě a pouze ti určití zájemci, kteří budou do základního kapitálu vkládat nejen peněžitou pohledávku, ale i konkrétní nepeněžité vklady o konkrétní hodnotě, jež bude společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. hospodářsky využívat. Pokud by přednostní právo rozhodnutím představenstva nebylo vyloučeno, nebylo by možné tento způsob zvýšení základního kapitálu určitými zájemci realizovat, což by ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. vyvolalo potřebu dalších finančních prostředků pro zefektivnění zprávy vkládaných vodovodních a kanalizačních řádů. do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

4. S ohledem na vyloučení přednostního práva na upisování akcií budou všechny nově vydávané akcie nabídnuty určitým zájemcům. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno upsáním nových akcií bez učinení veřejné nabídky akcií, a to nabídnutím akcií určitým zájemcům z řad akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s., tj. Městu Prostějov, nám. T.G. Masaryka 13, IČ 288659, a Obci Kralice na Hané, Masarykovo nám. č. 41, Kralice na Hané, IČ 288390, kteří vloží do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. nepeněžité vklady, specifikované ve znaleckém posudku č. 3828 ze dne 8. října 2001 znalců Ing. Vladimíra Knapa, Vyškov, Pivovarská 8, a Ivana Baura, Brno, Kainarova 105, jmenovaných pro ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 10.9.2001 pod č.j. 50Cm 209/2001 a usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8.10.2001 pod č.j. 50Cm 231/2001, a současně vkladem peněžité pohledávky akcionáře Města Prostějov, které se na zvýšení základního kapitálu ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. bude podílet vkladem peněžité pohledávky, specifikované ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o upsání akcií ze dne 23.2.2001 v platném znění, přičemž pohledávka na splacení emisního kursu nově upsaných akcií bude na základě následně uzavřené dohody o započtení započtena s peněžitou pohledávkou Města Prostějov ve výši 6.500.000,- Kč (slovy Šestmilionůpětsettisíc korun českých), kterou má za společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno v souladu ust. § 59 odst. 8 - druhá věta, § 203 odst. 2 písm. d) ve spojení s ust. §§ 203 - 209 a 210 zák. č. 513/1991 Sb. obchod. zák. v platném znění, tj. nabídnutím nových akcií určitým zájemcům, tedy Městu Prostějov a Obci Kralice na Hané. Určití zájemci se budou na zvýšení základního kapitálu podílet v tomto rozsahu: Město Prostějov: a) nepeněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 37,400.000,- Kč (slovy Třicetsedmmilionůčtyřistatisíc korun českých), přičemž za tento nepeněžitý vklad obdrží Město Prostějov 374 ks (slovy Třistasedmdesátčtyři kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých), vydaných v listinné podobě. b) peněžitou pohledávkou vůči společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. ve výši 6,500.000,- Kč (slovy Šestmilionůpětsettisíc korun českých), přičemž za tento vklad peněžitou pohledávkou obdrží Město Prostějov 65ks (slovy Šedesátpět kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, tj. v celkovém rozsahu 43.900.000,- Kč (slovy Čtyřicettřimilionůdevětsettisíc korun českých), jakožto vkladu do základního kapitálu, přičemž mu bude po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně vydávo celkem 439 ks (slovy Čtyřistatřicetdevět kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých). Obec Kralice na Hané: Nepeněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 13,500.000,- Kč (slovy Třináctmilionůpětsettisíc korun českých),přičemž jí bude po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně vydáno 135 ks (slovy Jednostotřicetpět kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých). do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

5. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. - sekretariát ředitele společnosti na adrese Prostějov, Krapkova 26. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva, které budou upsány výlučně na základě Smlouvy o upsání akcií se navrhuje 15-ti denní lhůta, která začíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí představenstva o záměru zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že prokurista společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. doručí osobně v den, kdy nabude rozhodnutí o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku u KS v Brně právní moci, starostovi Města Prostějov a starostovi Obce Kralice na Hané návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bez využití přednostního práva k upisování. Navrhovaná výše emisního kursu upisovaných akcií je 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

6. Upisovatel Město Prostějov je povinno ve lhůtě 15 (slovy Patnácti) dnů, která počíná běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu 6.500.000,- Kč (slovy Šestmilionůpětsettisíc korun českých) tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. uzavře statutární zástupce Města Prostějov se statutárním zástupcem společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. písemnou dohodu o započtení ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obch.zák. v platném znění a současně v téže lhůtě a tomtéž místě splatí nepeněžitý vklad v rozsahu emisního kursu upsaných akcií v částce 37.400.000,- Kč (slovy Třicetsedmmilionůčtyřistatisíc korun českých) tak, že statutární zástupce Města Prostějov předá statutárnímu zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., jakožto správci vkladu, písemné prohlášení o splacení nepeněžitého vkladu ve smyslu ust. § 60 obchod. zák. v platném znění. Upisovatel obec Kralice na Hané je povinna ve lhůtě 15 (slovy Patnácti) dnů, která počíná běžet následující den po uplynutí lhůty k upisování akcií, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu 13.500.000,- Kč (slovy Třináctmilionůpětsettisíc korun českých) tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. splatí nepeněžitý vklad tak, že statutární zástupce Obce Kralice na Hané předá statutárnímu zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., jakožto správci vkladu, písemné prohlášení o splacení nepeněžitého vkladu ve smyslu ust. § 60 obchod. zák. v platném znění. do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

7. Předmět vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalců a počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež se vydají za tyto nepeněžité vklady. a) Nepeněžitý vklad Města Prostějov je podrobněji specifikován ve znaleckém posudku č. 3828 znalců Ing. Vladimíra Knapa, Vyškov, Pivovarská 8, a Ivana Baura, Brno, Kainarova 105, jmenovaných pro účely podání tohoto společného posudku usnesením Krajského soudu v Brně, pod č.j. 50 cm 209/2001 ze dne 10.9.2001. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - kanalizační a vodovodní řády ve vlastnictví Města Prostějov, podrobněji ve znaleckém posudku specifikovaném takto: - Kanalizace a vodovod v Prostějově, - kanalizace Domamyslice IV., V., VI. a VII. Etapa, - kanalizace ul. Ječná, Ovesná, Čechovická, - kanalizace ul. Lipová, V Loučkách, - kanalizace ul. Západní - jih, Brachlava, sever, - kanalizace centrum města (Židovská ul.) - kanalizační sběrač "F" Čechovice - Domamyslice - kanalizační stoka "A" II. podél komunikace do Kralic, ČOV - kanalizace I. Olbrachta - kanalizace ul. Čs. Odboje, J. Kohlera, Hrázky - kanalizace splašková a dešťová - M. Alše, Husitská, - kanalizace splašková a prodloužení vodovodu I. etapa, - kanalizace splašková a vodovod - severní obsl. komunikace I. etapa a Domamyslice VII. Etapa - ul. Žitná Nepeněžitý vklad shora uvedený byl oceněn znaleckým posudkem v částce 37,479.160,- Kč (slovy Třicetsedmmilionůčtyřistasedmdesátdevěttisícjednostošedesát korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje emisní ážio. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, Městu Prostějov, vydáno 374 ks (slovy Třistasedmdesátčtyři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých). b) Nepeněžitý vklad obce Kralice na Hané je podrobněji specifikován ve znaleckém posudku č. 3829 znalců Ing. Vladimíra Knapa, Vyškov, Pivovarská 8, a Ivana Baura, Brno, Kainarova 105, jmenovaných pro účely podání tohoto společného posudku usnesením Krajského soudu v Brně, pod č.j. 50 cm 231/2001 ze dne 8.10.2001. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - kanalizační řády ve vlastnictví Obce Kralice na Hané, podrobněji ve znaleckém posudku specifikovaném jako kanalizace větev 1 - 19, jakožto hlavní stavby a venkovní úpravy, tj. šachty 1. - 10. Nepeněžitý vklad shora uvedený byl oceněn znaleckým posudkem v částce 13,787.900,- Kč (slovy Třináctmilionůsedmsetosmdesátsedmtisícdevětset korun českých). Rozdíl mezi hodnotu nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje emisní ážio. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, Obci Kralice na Hané, vydáno 135 ks (slovy Jednostotřicetpět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých). do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

8. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky ve výši 6.500.000,- Kč (slovy Šestmilionůpětsettisíc korun českých), kterou má určitý zájemce Město Prostějov vůči společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o upsání akcií ze dne 23.2.2001 v platném znění, stanovuje představenstvo společnosti takto: a) Smlouva (dohoda) o započtení bude uzavřena v písemné formě, a to v době před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně. b) Smlouva o započtení bude uzavřena v souladu s obsahem Smlouvy o upsání akcií ve lhůtě, stanovené tímto rozhodnutím pro splacení emisního kursu upsaných akcií určitým zájemcem. c) Smlouva o započtení bude uzavřena na základě písemného návrhu smlouvy, zpracovaného společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., který doručí statutární zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. statutárnímu zástupci Města Prostějov v první den lhůty ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Po předložení písemného návrhu smlouvu statutárnímu zástupci Města Prostějov vyzve statutární zástupce Města Prostějov statutárního zástupce společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. k uzavření Smlouvy o započtení, a to kterýkoliv pracovní den (v době od 9.00 - 15.00 hod.) v průběhu patnácti denní lhůty, stanovené tímto rozhodnutím ke splacení emisního kursu upsaných akcií. do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

9. Důvodem k upisování akcií nepeněžitými vklady dle předložené písemné zprávy představenstva je skutečnost, že společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. bude nepeněžité vklady, specifikované ve znaleckých posudcích, hospodářsky využívat, když v současné době tyto nepeněžité vklady společnost, jakožto správce spravuje, za úplatu využívá. Následně po vkladu do základního kapitálu tyto nemovitosti - nepeněžité vklady, dosud ve vlastnictví určitých zájemců Města Prostějov a Obce Kralice na Hané, bude moci společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., jakožto vlastník nemovitostí nejen hospodářsky využívat, ale rovněž efektivně a hospodářně spravovat a udržovat v odpovídajícm technickém stavu. Začleněním těchto kanalizačních a vodovodních řádů dvou určitých zájemců do celkového systému kanalizačních a vodovodních řádů v režii a správě Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s. bude možné daleko efektivněji a jednotně využívat technický, odborný, personální a kapitálový potenciál společnosti při provozu těchto zařízení. Výší navrhovaného emisního kursu, tj. v částce 100.000,- Kč (slovy Jednostotitíc korun českých) za 1 ks (slovy Jeden kus) akcie, odůvodňuje představenstvo dle předložené písemné zprávy tím, že hodnota nepeněžitých vkladů, oceněná předmětnými znaleckými posudky, reálně a objektivně vystihuje skutečnou hodnotu vkládaných nemovitostí. Z tohoto důvodu je jmenovitá hodnota jedné nově vydané akcie rovna emisnímu kursu jedné nově vydané akcie, tj. v částce 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun čekých). do 10. 5. 2002 od 12. 12. 2001

Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 19.12.2000 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

1. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií postupem dle ust. § 203 odst.2 písm. c) - nabídnutím akcií určitému zájemci Městu Prostějov, IČ 288659, kapitalizací pohledávek dle ust. § 59 odst. 7 ve spojení s ust. § 204 obch. zák. v platném znění o částku 25.500.000,- Kč s tím, že se z důvodu zvýšení základního jmění určitým zájemcem nepřipouští možnost upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního jmění. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

Předmětem vkladu do základního jmění společnosti je pohledávka Města Prostějov se sídlem Prostějov, nám. T.G.Masaryka 13, IČ 288659, ve výši 25.500.000,- Kč, kterou má za společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. z titulu poskytnuté investiční dotace dle dohody ze dne 20.10.2000. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění ve společnosti je potřeba snížení závazku společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. vůči Městu Prostějov, IČ 288659, za účelem posílení vlastního jmění společnosti vkladem pohledávek. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

3. Společnost na schválené zvýšení základního jmění o částku 25.500.000,- Kč z částky 323.629.000,- Kč na výslednou částku 349.129.000,- Kč vydá 51 ks nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, každá o nominální hodnotě 500.000,- Kč. Veškeré nově vydané akcie nebudou veřejně obchodovatelné. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

4. Upsané akcie budou všechny s ohledem na vyloučení přednostního práva nabídnuty výlučně tomuto určitému zájemci, tj. Městu Prostějov, které v souvislosti se zvýšením základního jmění obdrží 51 ks akcií, přičemž tato nabídka určitému zájemci bude učiněna bez veřejné výzvy k upisování akcií. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

5. Lhůtu pro upsání nových akcií: od 1. března 2001 do 31. března 2001 v sídle společnosti Prostějov, Krapkova 26, a to vždy v pracovních dnech od 10.00 hodin do 14.00 hodin, nikoliv však dříve, než bude učiněna nabídka určitému zájemci představenstvem společnosti v písemné formě. Písemnou nabídku - výzvu určitému zájemci k upsání akcií učiní představenstvo ve lhůtě do 15ti dnů po zápisu usnesení Krajského obchodního soudu v Brně o záměru zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

6. Úpis akcií bude uskutečněn výlučně v rozsahu učiněné nabídky určitému zájemci, tj. Městu Prostějov, podle tohoto usnesení. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

7. Emisní kurs nově upisovaných akcií pro upisovatele ve výši 500.000,- Kč za 1 nově upsanou akcii o nominální hodnotě 500.000,- Kč. Emisní kurs nových akcií bude splacen pouze tímto vkladem pohledávky určitého zájemce Městem Prostějov. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

8. Upisovatel - určitý zájemce Město Prostějov bude povinen splatit v plném rozsahu emisní kurs jim upsaných akcií tím, že ve lhůtě do 14-ti dnů po právní moci usnesení soudu o zápisu záměru zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku, uzavře ve smyslu ust. § 59 odst.7, druhá věta, zákona č. 513/1991 Sb. obchod. zákoníku v platném znění smlouvu o postoupení pohledávky, kterou má za společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. z titulu poskytnuté investiční dotace dle dohody ze dne 20.10.2000 s tím, že vklad pohledávky do základního jmění společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, kterou má vkladatel - určitý zájemce Město Prostějov vůči společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

9. Z důvodu zvýšení základního jmění postupem dle ust. § 203 odst. 2, písm. d) zák. č. 513/1991 Sb. obchod. zák. v platném znění, tj. nabídnutím akcií určitému zájemci Městu Prostějov, bude vyloučeno v souladu s pověřením valné hromady ze dne 24.7.1997 přednostní právo akcionářů na upisování akcií podle ust. § 204 obchod. zák. v platném znění. do 6. 4. 2001 od 5. 2. 2001

Poznamenává se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 26.11.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: do 18. 9. 1998 od 2. 3. 1998

I. Částka zvýšení základního jmění Základní jmění společnosti má být na základě tohoto rozhodnutí zvýšeno o částku 10,000.000,-Kč /slovy deset milionů korun českých/. Upisování akcií nad tuto navrženou částku je přípustné, avšak základní jmění může být takto zvýšeno maximálně celkem o 90 mil. Kč /slovy devadesát miliónů korun českých/. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo. do 18. 9. 1998 od 2. 3. 1998

II. Počty a jmenovitá hodnota upisovaných akcií S ohledem na ustanovení čl. I tohoto rozhodnutí může být upsáno nejméně 10 tisíc a nejvýše 90 tisíc akcií každá o jmenovité hodnotě jeden tisíc korun českých. do 18. 9. 1998 od 2. 3. 1998

III. Druh, podoba a forma upisovaných akcií Všechny upisované akcie budou mít následující určení: druh: kmenové akcie podoba: listinná forma: akcie na jméno V souladu s ustanovením § 5 ost.3 zákona č.591/1992 Sb. v platném znění budou prvním nabyvatelům vydány hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Na písemnou žádost majitele hromadné listiny vymění společnost tuto hromadnou listinu za jednolivé akcie. Lhůta pro provedení výměny se stanoví na čtyři měsíce od přijetí žádosti společností. do 18. 9. 1998 od 2. 3. 1998

IV. Upsání akcií s využitím přednostního práva Všichni akcionáři, kteří mají listinné akcie společnosti, a všichni akcionáři, kteří mají zaknihované akcie společnosti k rozhodnému dni stanovenému § 204a odst.4 obchodního zákoníku, mají přednostní právo na upsání akcií. Na každých tisíc korun jmenovité hodnoty akcií v majetku akcionáře je možno upsat 0,32728 nové akcie. Nároky na upsání se zaokrouhlují matematicky. Na každou akcii v nominální hodnotě 1 tis. Kč, kterou má stávající akcionář, je možno upsat 0,32728 akcie o nominální hodnotě 1 tis. Kč, přičemž případný majitel právě jedné akcie má právo upsat jednu akcii, na každou akcii o nominální hodnotě 10 tis. Kč je možno upsat 3,2728 akcie o nominální hodnotě 1 tis. Kč, na každou akcii nominální hodnoty 100 tis. Kč je možno upsat 32,728 akcie o nominální hodnotě 1. tis. Kč, na každou akcii o nominální hodnotě 500 tis. Kč je možno upsat 163,64 akcie nominální hodnoty 1 tis. Kč. Emisní kurs je určen v čl. VI. tohoto rozhodnutí. Toto právo lze uplatnit sedmý až dvacátýprvný den po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku v kanceláři Bohemia Iuris Kapitál, a.s., Kaprova ulice 13, 2.patro, Praha 1 - Staré město a to v pracovní dny v době od 10 do 12 hodin. do 18. 9. 1998 od 2. 3. 1998

V. Upsání akcií bez využití přednostního práva Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty na základě veřené výzvy k upisování a mohou být upsány zájemci dvacátýšestý den po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku v sídle společnosti v sekretariátě ředitele společnosti a to od 9 do 13 hodin. Při překročení maximální navrhované výše zvýšení základního jmění dle tohoto rozhodnutí se bude účinnost upsání posuzovat dle toho, kdy k upsání došlo, tj. bude uplatněna časová priorita. do 18. 9. 1998 od 2. 3. 1998

VI. Emisní kurs Emisní kurs všech upisovaných akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurs akcie jmenovité hodnoty 1000 Kč se rovná 1000 Kč. Akcie se splácejí bez emisního ážia. do 18. 9. 1998 od 2. 3. 1998

VII. Splácení akcií Splácení akcií je přípustné peněžitými a nepeněžitými vklady. Emisní kurs upsaných akcií se splácí na účet společnosti č. 27006-701/0100 vedený u Komerční banky,a.s., pobočka Prostějov nejpozději ke dni upisování, pokud upisovatel zvolí splácení peněžitými vklady. Nepeněžité vklady se splácejí v sídle společnosti předáním písemného prohlášení dle § 60 odst.1 obchodního zákoníku, a to nejpozději 10 dnů po upsání akcií. do 18. 9. 1998 od 2. 3. 1998

Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 24.7.1997. do 29. 7. 2020 od 19. 11. 1997

Byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadou konanou dne 21. 5. 1996. do 29. 7. 2020 od 10. 10. 1996

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Prostějov. od 1. 11. 1993

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. od 1. 11. 1993

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 12.10.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 11. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 474 341 000 Kč

od 29. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 442 148 000 Kč

do 29. 4. 2016 od 22. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 414 529 000 Kč

do 22. 7. 2004 od 18. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 406 529 000 Kč

do 18. 10. 2002 od 10. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 349 129 000 Kč

do 10. 5. 2002 od 6. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 323 629 000 Kč

do 6. 4. 2001 od 18. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 274 995 000 Kč

do 18. 9. 1998 od 1. 11. 1995

Základní kapitál

vklad 263 675 000 Kč

do 1. 11. 1995 od 1. 11. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 343 920 od 5. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 261 476 od 5. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 178 473 od 5. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 64 do 5. 6. 2019 od 29. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 18 do 5. 6. 2019 od 29. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 do 5. 6. 2019 od 29. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 229 283 do 5. 6. 2019 od 30. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 229 283 do 30. 7. 2015 od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 392 do 5. 6. 2019 od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 392 do 3. 7. 2014 od 7. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 229 283 do 3. 7. 2014 od 7. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 31 do 5. 6. 2019 od 7. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 945 do 5. 6. 2019 od 7. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 70 do 5. 6. 2019 od 7. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 48 663 do 5. 6. 2019 od 7. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 229 283 do 7. 12. 2012 od 7. 2. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 31 do 7. 12. 2012 od 22. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 945 do 7. 12. 2012 od 22. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 48 663 do 7. 12. 2012 od 22. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 670 do 22. 7. 2004 od 18. 10. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 590 do 18. 10. 2002 od 10. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 21 do 22. 7. 2004 od 10. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 48 644 do 22. 7. 2004 od 10. 5. 2002
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 7. 2. 2007 od 10. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 229 282 do 7. 2. 2007 od 10. 5. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 392 do 7. 12. 2012 od 10. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 70 do 7. 12. 2012 od 10. 5. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 70 do 10. 5. 2002 od 6. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 277 926 do 10. 5. 2002 od 18. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 229 292 do 18. 9. 1998 od 1. 11. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 19 do 6. 4. 2001 od 1. 11. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 21 do 10. 5. 2002 od 1. 11. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 16 do 10. 5. 2002 od 1. 11. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 229 282 do 1. 11. 1995 od 31. 3. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 392 do 10. 5. 2002 od 31. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 10. 5. 2002 od 31. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 229 282 do 31. 3. 1994 od 1. 11. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 34 393 do 31. 3. 1994 od 1. 11. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Lukáš Andrýsek

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 26. 10. 2020

Plumlovská 4021/53a, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Miloš Sklenka

předseda představenstva

První vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 26. 10. 2020

vznik funkce: 26. 10. 2020

Plumlovská 663/78, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Bedřich Grulich

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Kpt. O. Jaroše 1708/31, Prostějov, 796 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Rozehnal

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2018 - Poslední vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 14. 5. 2018

zánik členství: 26. 10. 2020

Kpt. Nálepky 478/72, Prostějov, 798 11, Česká republika

Mgr. Jiří Pospíšil

předseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2018 - Poslední vztah: 4. 12. 2020

vznik členství: 14. 5. 2018

zánik členství: 26. 10. 2020

vznik funkce: 14. 5. 2018

zánik funkce: 26. 10. 2020

Brněnská 1442/47, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Faltýnek

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2018

Slovácká 4520/6, Prostějov, 796 01, Česká republika

Miroslav Hanák

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 14. 5. 2018

Mlýnská 899/38, Prostějov, 796 01, Česká republika

Miroslav Hanák

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 14. 5. 2018

Mlýnská 899/38, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2018

Slovácká 4520/6, Prostějov, 796 01, Česká republika

Mgr. Jiří Pospíšil

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 14. 5. 2018

Brněnská 1442/47, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Pospíšil

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 19. 5. 2014

zánik funkce: 14. 5. 2018

Brněnská 1442/47, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Miroslav Hanák

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 16. 5. 2014

Mlýnská 899/38, Prostějov, 796 01, Česká republika

Jaroslav Faltýnek

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 16. 5. 2014

Slovácká 4520/6, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 4. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 16. 5. 2014

Winklerova 23, Prostějov, 798 01, Česká republika

Mgr. Vlastimil Uchytil

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 16. 5. 2014

Polišenského 7, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hanák

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 4. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 27. 5. 2010

zánik funkce: 16. 5. 2014

Okružní 207, Prostějov, 796 01, Česká republika

Mgr. Vlastimil Uchytil

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 21. 5. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 21. 5. 2010

Polišenského 7, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hanák

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 21. 5. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 21. 5. 2010

Okružní 207, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

člen představenstva

První vztah: 2. 6. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik funkce: 22. 12. 2003

zánik funkce: 21. 5. 2010

Winklerova 23, Prostějov, 798 01, Česká republika

Miroslav Pišťák

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik funkce: 4. 6. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2006

Sídliště Svobody 3534/35, Prostějov, 796 01, Česká republika

Milan Grmela

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik funkce: 27. 5. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2006

Za vodou 262/21, Mostkovice, 798 02, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Mgr. Vlastimil Uchytil

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 27. 5. 2003

zánik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 27. 5. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2006

Šípkova 3, Prostějov, 798 01, Česká republika

Ivo Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 6. 2004

vznik funkce: 27. 5. 2003

zánik funkce: 13. 10. 2003

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Ing. Dušan Opletal

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 19. 6. 2002

zánik funkce: 27. 5. 2003

Komenského 498, Konice, 798 52, Česká republika

Ing. Tomáš Marek

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2003

R.Těsnohlídka 12, Prostějov, Česká republika

Miroslav Pišťák

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 4. 6. 2003

Sídliště Svobody 3534/35, Prostějov, Česká republika

Ing. Miroslav Hanák

předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 28. 12. 2001

zánik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2006

Okružní 207, Prostějov, Česká republika

Ing. Petr Slepánek

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2003

Sádky 2, Prostějov, Česká republika

Ing. Dušan Opletal

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 1999 - Poslední vztah: 2. 10. 2002

vznik funkce: 30. 4. 1999

zánik funkce: 19. 6. 2002

Komenského 498, Konice, Česká republika

Ing. Miroslav Hanák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 1999 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

zánik funkce: 28. 12. 2001

Okružní 207, Prostějov, Česká republika

Dušan Marko

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 1999 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

zánik funkce: 28. 12. 2001

Česká 24, Prostějov, Česká republika

Lubomír Baláš

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

zánik funkce: 28. 12. 2001

Bulharská 34, Prostějov, Česká republika

Mgr. Václav Provazník

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 8. 1999

Ječmínkova 22, Prostějov, 796 00, Česká republika

Ing. Petr Šindler

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Emila Králíka 3, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Zdeněk Opletal

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Za nádražím 649, Konice, 798 52, Česká republika

Mgr. Václav Provazník

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Ječmínkova 22, Prostějov, 796 00, Česká republika

Ing. Pavel Vavrouch

předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 8. 1999

Bulharská 4, Prostějov, Česká republika

Ing. Petr Šindler

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Vrahovická 1, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Opletal

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 8. 1999

Březský vrch 695, Konice, 798 52, Česká republika

Ing. Petr Slepánek

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

zánik funkce: 28. 12. 2001

Sádky 2, Prostějov, Česká republika

Ing. Pavel Vavrouch

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Bulharská 4, Prostějov, Česká republika

ing. Pavel Vavrouch

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 1996 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Bulharská 2, Prostějov, Česká republika

Mgr. Václav Provazník

člen představenstva

První vztah: 4. 3. 1996 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Ječmínkova 22, Prostějov, 796 00, Česká republika

Mgr. Václav Provazník

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

Ječmínkova 22, Prostějov, 796 00, Česká republika

ing. Petr Šindler

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Emila Králíka 3, Prostějov, 796 04, Česká republika

ing. Pavel Vavrouch

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

Bulharská 2, Prostějov, Česká republika

ing. Petr Slepánek

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Sádky 2, Prostějov, Česká republika

Mgr. Václav P R O V A Z N Í K

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 1. 11. 1995

Ječmínkova 22, Prostějov, 796 00, Česká republika

Ladislav Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 19. 9. 1995

Brodek u Prostějova 44, 798 07, Česká republika

ing. Petr Šindler

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 1. 11. 1995

Emila Králíka 3, Prostějov, 796 04, Česká republika

Jaroslav Molota

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 22. 3. 1995

Iváň 44, Klenovice, 798 23, Česká republika

ing. Zdeněk Opletal

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Za nádražím 649, Konice, 798 52, Česká republika

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z níže uvedených způsobů: a) všichni členové předstvenstva, b) předseda a jeden člen představenstva, c) místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti. Společnost mohou zastupovat i jiné osoby, vždy však na základě plné moci udělené představenstvem a vždy pouze v rozsahu uvedeném v plné moci.

od 7. 2. 2007

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné se za společnost podepisovat.

do 7. 2. 2007 od 10. 5. 2002

Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti nebo k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné se za společnost podepisovat.

do 10. 5. 2002 od 19. 11. 1997

Způsob zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 19. 11. 1997 od 1. 11. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Bc. Dušan Opletal

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

Brněnská 1441/45, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Václav Šmíd

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 20. 5. 2019

Karafiátová 305/17, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Radek Zacpal

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 14. 5. 2018

Kpt. O. Jaroše 1724/27, Prostějov, 796 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Bc. Dušan Opletal

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 7. 2020

vznik členství: 7. 4. 2016

zánik členství: 7. 4. 2020

Brněnská 1441/45, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Václav Šmíd

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2019

vznik členství: 12. 6. 2015

zánik členství: 20. 5. 2019

Karafiátová 305/17, Prostějov, 796 04, Česká republika

Pavel Smetana

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 5. 2016

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 5. 11. 2015

vznik funkce: 2. 9. 2011

zánik funkce: 5. 11. 2015

Fanderlíkova 381/10, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Václav Šmíd

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2015

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 12. 6. 2015

Karafiátová 305/17, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Radek Zacpal

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2014

zánik funkce: 14. 5. 2018

Kpt. O. Jaroše 1724/27, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Radek Zacpal

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 16. 5. 2014

zánik členství: 14. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2014

zánik funkce: 14. 5. 2018

Kpt. O. Jaroše 1724/27, Prostějov, 796 04, Česká republika

Radek Zacpal

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 21. 5. 2014

Kpt. O. Jaroše 1724/27, Prostějov, 796 04, Česká republika

Pavel Smetana

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 2. 9. 2011

Fanderlíkova 381/10, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Václav Šmíd

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2010

Karafiátová 16, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Radek Zacpal

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 4. 2013

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 16. 5. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 21. 5. 2014

Švýcarská 5, Prostějov, 796 04, Česká republika

JUDr. Jiří Pudil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 25. 6. 2012

vznik členství: 21. 5. 2010

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 17. 6. 2011

Martinákova 10, Prostějov, 796 01, Česká republika

JUDr. Jiří Pudil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 21. 5. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 21. 5. 2010

Martinákova 10, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Václav Šmíd

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 20. 5. 2010

Karafiátová 17, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Radek Zacpal

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 30. 5. 2006

zánik členství: 21. 5. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 21. 5. 2010

Švýcarská 5, Prostějov, 796 04, Česká republika

Petr Kašparovský

člen

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik funkce: 27. 5. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2006

Cihelna I/551, Konice, 798 52, Česká republika

Ing. Stanislav Chudáček

člen

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik funkce: 27. 3. 2002

zánik funkce: 29. 5. 2006

Hněvotín 157, 783 47, Česká republika

Ing. Milouš Pour

člen

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik funkce: 27. 5. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2006

Vrahovická 91, Prostějov, 798 11, Česká republika

Ing. Václav Šmíd

předseda

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 11. 6. 2003

zánik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 11. 6. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2006

Karafiátová 17, Prostějov, 796 01, Česká republika

JUDr. Jiří Pudil

místopředseda

První vztah: 3. 1. 2004 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 27. 5. 2003

zánik členství: 30. 5. 2006

vznik funkce: 11. 6. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2006

Martinákova 10, Prostějov, 796 01, Česká republika

Věra Sochůrková

členka

První vztah: 12. 6. 2002 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik funkce: 27. 3. 2002

zánik funkce: 29. 5. 2006

Moravská 1, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Stanislav Chudáček

člen

První vztah: 12. 6. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 27. 3. 2002

Kmochova 2, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Tomáš Chalánek

předseda

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2003

E.Beneše 15/21, Prostějov, Česká republika

Taťána Krejsová

členka

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2003

Kotkova 3, Prostějov, Česká republika

MVDr. Irena Blahová

členka

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2003

Divišova 6, Prostějov, Česká republika

Ing. Václav Šmíd

místopředseda

První vztah: 10. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2004

vznik funkce: 28. 12. 2001

zánik funkce: 11. 6. 2003

Karafiátova 17, Prostějov, Česká republika

Mgr. Vlastimil Uchytil

člen

První vztah: 11. 8. 1999 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

zánik funkce: 19. 10. 2001

Svatoplukova 4, Prostějov, Česká republika

Ing. Jan Tesař

člen

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 8. 1999

E.Beneše 11/27, Prostějov, Česká republika

Bc. Alois Mačák

člen

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

zánik funkce: 28. 12. 2001

Třebízského 8, Prostějov, Česká republika

Ing. Jiří Suchánek

člen

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 12. 6. 2002

vznik funkce: 16. 6. 1998

zánik funkce: 27. 3. 2002

Dolní 47, Prostějov, Česká republika

Ing. Václav Kopečný

člen

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Wolfova 8, Prostějov, 796 02, Česká republika

Ing. Miloslav Skoupil

člen

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Stiborova 37, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Tincl

člen

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

J. B. Pecky 4, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Miroslav Zikmund

člen

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 10. 5. 2002

zánik funkce: 28. 12. 2001

Tylova 71, Prostějov, Česká republika

Věra Sochůrková

členka

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 12. 6. 2002

vznik funkce: 16. 6. 1998

zánik funkce: 27. 3. 2002

Moravská 1, Prostějov, 796 04, Česká republika

ing. Miroslav Zikmund

člen

První vztah: 22. 3. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Tylova 71, Prostějov, Česká republika

Ing. Václav Kopečný

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Wolfova 8, Prostějov, 796 02, Česká republika

ing. Vojtěch Tincl

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

J. B. Pecky 4, Prostějov, 796 04, Česká republika

ing. Miloslav Skoupil

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Stiborova 37, Olomouc, 779 00, Česká republika

Věra Sochůrková

členka

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Moravská 1, Prostějov, 796 04, Česká republika

Stanislav Škorík

člen

První vztah: 1. 11. 1993 - Poslední vztah: 22. 3. 1995

Za nádražím 648, Konice, 798 52, Česká republika

Další vztahy firmy Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Historické vztahy

Ing. Libor Hruška

První vztah: 28. 8. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2004

Rybízová 3, Brno, Česká republika

Ing. Petr Šindler

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 28. 1. 2000

Vrahovická 1, Prostějov, Česká republika

Ing. Petr Šindler

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Prokurista za společnost jedná a podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své jméno a značku p.p. do 11. 11. 1998 od 11. 11. 1998

Vrahovická 1, Prostějov, Česká republika

Ing. Jan Všetička

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2000

Lipová - Seč 10, pošta Suchdol, Česká republika

Ing. Jan Všetička

První vztah: 31. 3. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Lipová - Seč 10, pošta Suchdol, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 8. 1992

Živnosti

Vodoinstalatérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 5. 2000
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 5. 1996
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 3. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provádění zemních prací
  • Investiční činnost
  • Laboratorní rozbory pitných a odpadních vod.
  • Provozování služeb cisternovými vozy
  • Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  • Velkoobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 8. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).