Hlavní navigace

Výrobní družstvo HYBRI

Firma Výrobní družstvo HYBRI, družstvo, vznikla dne 01. 5. 1990. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Dr 55, Krajský soud v Ústí nad Labem.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00481947

Sídlo:

Chomutov

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 5. 1990

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Dr 55, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Výrobní družstvo HYBRI od 25. 4. 1990

Právní forma

Družstvo od 25. 4. 1990

adresa

Chomutov od 25. 4. 1990

Předmět podnikání

Z a p i s u j e se rozšíření předmětu činnosti družstva o : - poskytování služeb zemědělství a soukromě hospodařícím rolníkům - zemědělská rostlinná a živočišná výroba - vývoj, aplikace biotechnologií Činnost, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění může družstvo vykonávat až po získání přislušného oprávnění. Zápis byl proveden na základě zápisu z mimořádné členské schůze družstva konané dne l.3.l99l. od 17. 4. 1991

- výroba v oborech zámečnické, klempířské, truhlářské, drobné stavební práce, výroba a úpravy programů pro počítače - poskytování služeb v oborech: propagace, sítotisk, produkce, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, poradenská služba pro obory v předmětu činnosti a s nimi souvisejícími, pronájem elektronických zařízení, zprostředkování pracovních příležitostí pro středoškoláky, tvorba projektu ASŘ - maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodní činnost v oborech restaurační zařízení klubového typu, prodej drobných uměleckých předmětů od 25. 4. 1990

Ostatní skutečnosti

Údaje o družtvu: Ustavující členskou schůzí, která se konala dne 9.3.90 bylo projednáno a schváleno založení tohoto družstva, po předběžném projednání radou Městského národního výboru v Chomutově a Českým svazem výrobních družstev, územním pracovištěm v Liberci. Na této schůzi byly projednány a schváleny stanovy, kterými se družstvo řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. od 25. 4. 1990

Družstvo je družstevní organizací podle § 6 a násl. zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví. Je organizací s právní subjektivitou. od 25. 4. 1990

Člen družstva je povinen při vzniku členského poměru zaplatit zápisné ve výši 50,- Kčs a složit členský podíl ve výši 1 000,- Kčs. Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstva likvidací. Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. Pokud členský podíl nestačí k úhradě je člen povinen částku na něho připadající složit nejpozději do konce roku, v němž o uhrazovací povinnosti bylo právoplatně rozhodnuto. Členská schůze družstva je nejvyšším orgánem družstva. od 25. 4. 1990

Představenstvo

2 fyzické osoby

Jan Suchý

Předseda

První vztah: 25. 4. 1990

Vršovců 991, Chomutov

Ing. Zdeněk Hušek

Místopředseda

První vztah: 25. 4. 1990

Sladkovského 1983, Louny

V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno členské schůzi a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo vždy dva členové, z nich jeden musí být předseda (místopředseda) a druhý některý z členů družstva, pověřený členskou schůzí. V nepřítomnosti předsedy družstva vykonává jeho funkci místopředseda nebo jiný člen družstva pověřený k tomu usnesením členské schůze, není-li přítomen ani místopředseda.

od 25. 4. 1990

Další vztahy firmy Výrobní družstvo HYBRI

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.