Hlavní navigace

Vysočina Vyklantice, a.s.

Firma Vysočina Vyklantice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 562, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 25 019 200 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47238381

Sídlo:

Buřenice 77, 395 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 1992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
03220 Sladkovodní akvakultura
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 562, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Vysočina Vyklantice, a.s. od 1. 10. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 10. 1992

adresa

77
Buřenice 39501 od 22. 1. 2018

adresa

32
Vyklantice 39427 do 22. 1. 2018 od 2. 12. 2016

adresa

Vyklantice 39427 do 3. 10. 1995 od 1. 10. 1992

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 9. 12. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 2. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 2. 2009 od 13. 6. 2001

poskytování prací a služeb - ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 23. 1. 2002 od 16. 4. 1997

provádění účelové analytické činnosti chemickými a testa- čními laboratořemi od 3. 10. 1995

výroba, úprava a skladování sadby a osiv od 3. 10. 1995

obchodní činnost včetně obchodu a spolupráce v oblasti osiva a sadby do 20. 2. 2009 od 3. 10. 1995

- novošlechtění brambor - udržovací šlechtění odrůd brambor a dalších plodin zapsaných v listině povolených odrůd a výroba základních stupňů sadby - předstihové množení perspektivních novošlechtěných odrůd brambor a dalších plodin - zavádění nových odrůd brambor a dalších plodin do zemědělské výroby - novošlechtění a udržovací šlechtění lnu, kmínu a případně dalších plodin a výroba základních stupňů osiv - zemědělská výroba včetně chovu ryb a účelová činnost k efektivnímu hospodaření na zemědělské půdě od 1. 10. 1992

- provádění účelové analytické činnosti chemickými a testačními laboratořemi - výroba, úprava a skladování sadby a osiv - úprava, zpracování a prodej výrobků, které podnik vyrábí - obchodní činnost včetně obchodu a spolupráce - neveřejná silniční doprava nákladu a osob - stavební činnost - poskytování prací a služeb - zahraničně obchodní činnost - v souladu s § 4 vyhl. FMZO č.27/9l Sb. /u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař.vlády č.256/9O Sb./. do 3. 10. 1995 od 1. 10. 1992

Ostatní skutečnosti

Usnesení valné hromady ze dne 23.6.2005 o snížení základního kapitálu společnosti: Snížení základního kapitálu se provádí za účelem úhrady ztráty minulých let a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Navrhuje se snížení základního kapitálu z 31,274.000,- Kč o 6,254.800,- Kč na 25,019.200,- Kč snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota 1.000,- Kč na jednu akcii se sníží na 800,- Kč na jednu akcii změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude na loženo tím způsobem, že o tuto částku bude snížena ztráta vykazovaná v účetnictví společnosti (tím bude uhrazena celá ztráta společnosti) a část bude použita k převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka převádená do rezervního fondu nepř esáhne 10 % základního kapitálu. Konkrétně činí neuhrazená ztráta minulých let přesně 4,523.998,75 Kč. Rozdíl mezi snížením základního kapitálu, tj. 6,254.800,- Kč a neuhrazenou ztrátou bude 1,730.801,25 Kč. Tato částka bude převedena do rezervního fondu. do 7. 11. 2005 od 24. 9. 2005

Nové stanovy společnosti byly schváleny na valné hromadě dne 20.6.1995 a jejich úplné znění tvoří přílohu notářského zápisu z této valné hromady. do 16. 4. 1997 od 3. 10. 1995

Základní jmění společnosti činí 31,274.000,-Kč. do 16. 4. 1997 od 25. 3. 1994

Akcie mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. Valná hromada rozhodla o vydání akcií společnosti v zakni- hované podobě. do 24. 9. 2005 od 25. 3. 1994

Dozorčí rada: - místopředseda-ing.Rudolf Findejs,CSc. P.F.Ledvinky 2881 Pelhřimov - ing.Jan Týráček, Družstevní 1235, Plehřimov - předseda - Lubomír Skryja, Vyklantice 2 do 3. 10. 1995 od 19. 1. 1994

Dozorčí rada společnosti: ing.Jan Týráček, bytem Družstevní l235, Pelhřimov ing.Rudolf Findejs, bytem P.F.Ledvinky 288l, Havlíčkův Brod Lubomír Skryja, bytem Vyklantice 2 do 19. 1. 1994 od 1. 10. 1992

Výše základního jmění společnosti: základní jmění společnosti činí 28 9Ol OOO,- slovy: dvacetosmmilionůdevětsetdvacetjedentisícKčs/. Zakladatel splatil lOO % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Oseva s.p.Havlíčkův Brod. do 19. 1. 1994 od 1. 10. 1992

Základní jmění společnosti je rozděleno na 28 9Ol akcií na majitele po l OOO,- Kčs jmenovité hodnoty. do 19. 1. 1994 od 1. 10. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 3. 10. 1995 od 1. 10. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst.3 zák.č.92/l99l Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 21.O9.l992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 16. 4. 1997 od 1. 10. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 019 200 Kč

od 7. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 31 274 000 Kč

do 7. 11. 2005 od 19. 1. 1994
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 31 274 od 9. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 31 274 od 7. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 31 274 do 7. 11. 2005 od 13. 6. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 31 274 do 25. 3. 1994 od 19. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 31 274 do 13. 6. 2001 od 19. 1. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Karel Smrž

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 19. 7. 2011

vznik funkce: 19. 7. 2011

Havanská 2827/10, Tábor, 390 05, Česká republika

Historické vztahy

Pavel Matouš

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 19. 7. 2011

zánik členství: 13. 11. 2014

Černíny 5, 284 01, Česká republika

Pavel Matouš

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 19. 7. 2011

Krasovice 5, 284 01, Česká republika

Antonín Mokrý

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 19. 7. 2011

zánik členství: 13. 11. 2014

Parléřova 40, Kolín, 280 02, Česká republika

Karel Smrž

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 19. 7. 2011

vznik funkce: 19. 7. 2011

Havanská 2827, Tábor, 390 05, Česká republika

Zuzana Bělohlávková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 19. 7. 2011

Dobrá Voda u Pacova 32, 395 01, Česká republika

Ing. Jitka Panušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 31. 8. 2007

zánik členství: 19. 7. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2007

zánik funkce: 19. 7. 2011

Blanická 926, Vlašim, Česká republika

Ing. Miroslava Junková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 26. 4. 2010

vznik členství: 31. 8. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

Starý Pelhřimov 10, 393 01, Česká republika

ing. Oldřich Stískal

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 30. 9. 2004

zánik členství: 31. 8. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2004

zánik funkce: 31. 8. 2007

Martinice 191, Česká republika

Ing. Milan Odložilík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 30. 9. 2004

zánik členství: 31. 8. 2007

Kostelec u Holešova 287, Česká republika

Petr Melichar

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2004 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 25. 11. 2003

zánik členství: 19. 7. 2011

Staré Vyklantice 41, Česká republika

Alena Palusková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 7. 2. 2004

vznik členství: 17. 8. 2001

Staré Vyklantice 47, Česká republika

ing. Milan Odložilík

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 2005

Kostelec u Holešova 287, Česká republika

ing. Oldřich Stískal

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 1995 - Poslední vztah: 24. 9. 2005

Martinice 191, Česká republika

ing. Rudolf Findejs CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 1995 - Poslední vztah: 23. 1. 2002

Ledvinova 2881, Havlíčkův Brod, Česká republika

Ferdinand Bouchal

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 4. 1997

Havlíčkova 393, Heřmanův Městec, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jiří Schandl

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 13. 11. 2014

Zvonková 1632/1, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lenka Zemková

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 13. 11. 2014

vznik funkce: 13. 11. 2014

Plavnická 544, Kamenný Újezd, 373 81, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jitka Panoušková

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 19. 7. 2011

zánik členství: 13. 11. 2014

zánik funkce: 13. 11. 2014

Blanická 926, Vlašim, 258 01, Česká republika

Jiří Schandl

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2011 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 19. 7. 2011

zánik členství: 13. 11. 2014

Zvonková 1, České Budějovice, Česká republika

Ing. Pavel Kášek

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 19. 7. 2011

Radošovice 117, 373 41, Česká republika

Ing. Lenka Zemková

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 12. 2014

vznik členství: 31. 8. 2007

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 31. 8. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2012

Plavnická 544, Kamenný Újezd, Česká republika

Jiří Schandl

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 11. 2011

vznik členství: 31. 8. 2007

zánik členství: 19. 7. 2011

vznik funkce: 31. 8. 2007

zánik funkce: 19. 7. 2011

Zvonková 1, České Budějovice, Česká republika

ing. Josef Dvořák

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 26. 4. 2010

vznik členství: 31. 8. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

Vyklantice 46, Česká republika

ing. Josef Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 30. 9. 2004

vznik funkce: 30. 9. 2004

zánik funkce: 31. 8. 2007

Vyklantice 46, Česká republika

Ing. Vojtěch Kubík

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 30. 9. 2004

zánik členství: 31. 8. 2007

U Rybníčka 635, Kvasice, Česká republika

ing. Antonín Klabal

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 30. 9. 2004

zánik členství: 31. 8. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2004

zánik funkce: 31. 8. 2007

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

ing. Antonín Klabal

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 2005

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

ing. Vojtěch Kubík

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1997 - Poslední vztah: 24. 9. 2005

U Rybníčka 635, Kvasenice, Česká republika

Ing. Jan Hašek

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1997

Denkova 3943, Kroměříž, Česká republika

ing. Josef Dvořák

místopřed.předst.a řed. a.s.

První vztah: 3. 10. 1995 - Poslední vztah: 24. 9. 2005

Vyklantice 46, Česká republika

ing. Antonín Pálka

předseda představenstva

První vztah: 3. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 8. 1997

Vrobelova 2757, Kroměříž, Česká republika

ing. Stanislav Adam

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 4. 1997

Jilem 22, Česká republika

Jiří Cuřín

předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 3. 10. 1995

Vyklantice 40, Česká republika

ing. Josef Dvořák

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1994 - Poslední vztah: 3. 10. 1995

ředitel akciové společnosti do 3. 10. 1995 od 19. 1. 1994

Vyklantice 46, Česká republika

Josef Cuřín

předseda představenstva

První vztah: 19. 1. 1994 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

. do 26. 1. 1994 od 19. 1. 1994

Vyklantice 40, Česká republika

Jaroslav Hladílek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 1994 - Poslední vztah: 3. 10. 1995

Velká Ves l, Česká republika

Jaroslav Hladílek

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 19. 1. 1994

Velká Ves l, Česká republika

Marie Bartesová

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 19. 1. 1994

Vyklantice 47, Česká republika

Jiří Cuřín

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 19. 1. 1994

Vyklantice 4O, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.

od 9. 12. 2014

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 9. 12. 2014 od 16. 4. 1997

Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 16. 4. 1997 od 3. 10. 1995

Další vztahy firmy Vysočina Vyklantice, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 3. 1997

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 8. 2000

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).