Hlavní navigace

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Firma Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou ALX 130, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 23 527 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00014125

Sídlo:

Na Florenci 1686/9, Praha, 110 00

Právní forma:

Státní podnik

Datum vzniku:

1. 1. 1989

DIČ:

CZ00014125

Aktuální kontaktní údaje Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

ALX 130, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. od 12. 5. 1998

Obchodní firma

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. od 5. 5. 2015

Obchodní firma

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha do 5. 5. 2015 od 30. 12. 1988

Právní forma

Státní podnik od 30. 12. 1988

adresa

Praha 1, Na Florenci 7-9, č.p. 1685-1686, PSČ 111 71 od 16. 5. 2002

adresa

Na Florenci 7-9
Praha 1 11171 do 16. 5. 2002 od 12. 5. 1998

adresa

Florenc 7-9
Praha 1 do 12. 5. 1998 od 30. 11. 1990

adresa

Pod plynojemem 19
Praha 8 do 30. 11. 1990 od 30. 12. 1988

Předmět podnikání

1. Výzkum, vývoj a výroba v oblasti přírodních, technických příp. společenských věd. od 19. 3. 2021

2.Provádění státního zkušebnictví podle zákona o technických požadavcích na výrobky v rozsahu stanoveném autorizacemi a oprávněními Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků. od 19. 3. 2021

3. Provádění zkušebnictví. od 19. 3. 2021

4. Provádění činnosti certifikačních orgánů. od 19. 3. 2021

5. Zabezpečování tvorby českých technických norem ve spolupráci s ÚNMZ a mezinárodní spolupráce s ISO a CEN při tvorbě mezinárodních a evropských norem. od 19. 3. 2021

6. Expertní posudková a poradenská činnost. od 19. 3. 2021

7. Znalecká činnost v rozsahu oprávnění stanoveném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. od 19. 3. 2021

8. Inspekční činnost v oblasti výroby a dalších činností dřevozpracujícího průmyslu a dalších odvětví s určením jejich produkce pro další užití v dřevozpracujícím průmyslu. od 19. 3. 2021

9. Pronajímání nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz od 19. 3. 2021

10. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 19. 3. 2021

1) Provádění státního zkušebnictví podle zákona o technických požadavcích na výrobky v rozsahu stanoveném autorizacemi a oprávněními Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

2) Provádění zkušebnictví. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

3) Provádění činnosti certifikačních orgánů. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

4) Zabezpečování tvorby českých technických norem ve spolupráci s ÚNMZ a mezinárodní spolupráce s ISO a CEN při tvorbě mezinárodních a evropských norem. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

5) Expertní posudková a poradenská činnost. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

6) Znalecká činnost v rozsahu oprávnění stanoveném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

7) Inspekční činnost v oblasti výroby a dalších činností dřevozpracujícího průmyslu a dalších odvětví s určením jejich produkce pro další užití v dřevozpracujícím průmyslu. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

8) Výzkum, vývoj a výroba v oblasti přírodních, technických příp. společenských věd. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

9) Pronajímání nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

10) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. do 19. 3. 2021 od 8. 7. 2014

Projektová činnost ve výstavbě do 27. 10. 2010 od 6. 5. 2009

Truhlářství, podlahářství do 27. 10. 2010 od 6. 5. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 8. 7. 2014 od 6. 5. 2009

d) činnost autorizované osoby v rozsahu určeném rozhodnutím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví do 8. 7. 2014 od 18. 4. 2003

o) inspekční činnost v oblasti výroby a dalších činností dřevozpracujícího průmyslu a dalších odvětví s určením jejich produkce pro další užití v dřevozpracujícím průmyslu do 8. 7. 2014 od 1. 3. 2002

m) vydávání osvědčení o procentním obsahu recyklovaného papíru a jiných recyklovaných vláknitých surovin v papírenských výrobcích do 5. 3. 2004 od 2. 8. 2000

n) vydávání uznání certifikátů nebo osvědčení nebo jiných analogických dokumentů o procentním obsahu recyklovaného papíru a jiných recyklovatelných vláknitých surovin v papírenských výrobcích vydaných jinou oprávněnou organizací do 5. 3. 2004 od 2. 8. 2000

l) statistická šetření v dřevozpracujícím odvětví do 6. 5. 2009 od 7. 10. 1999

b) zkoušení a certifikace výrobků do 8. 7. 2014 od 7. 10. 1999

b) zkoušení výrobků v rozsahu akreditace do 7. 10. 1999 od 12. 5. 1998

d) činnost autorizované osoby ve smyslu nařízení vlády č.l78/l997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky a č. l73/l997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody do 18. 4. 2003 od 12. 5. 1998

f) inženýrské činnosti v dřevozpracujícím odvětví do 6. 5. 2009 od 12. 5. 1998

g) projektová činnost v investiční výstavbě do 6. 5. 2009 od 12. 5. 1998

h) truhlářství do 6. 5. 2009 od 12. 5. 1998

ch) pořádání výchovně-vzdělávacích akcí do 6. 5. 2009 od 12. 5. 1998

i) vydavatelská a nakladatelská činnost do 6. 5. 2009 od 12. 5. 1998

j) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zák. č. 455/9l Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného do 6. 5. 2009 od 12. 5. 1998

a) provádění úkonů pro státní zkušebnictví podle zákona č. 22/l997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů v rozsahu stanoveném autorizací Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví do 8. 7. 2014 od 12. 5. 1998

c) zabezpečování tvorby českých technických norem a mezinárodní spolupráce s ISO, CEN a ČSNI při tvorbě mezinárodních a evropských norem do 8. 7. 2014 od 12. 5. 1998

e) provádění dohledů nad výrobou desek na bázi dřeva a nad výrobou dřevostaveb podle německých zákonů a norem v zastoupení FMPA Stuttgart SRN do 8. 7. 2014 od 12. 5. 1998

k) pronajímání nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz do 8. 7. 2014 od 12. 5. 1998

vydavatelská a nakladatelská činnost do 12. 5. 1998 od 14. 11. 1996

výkon zkušební činnosti v dřevozpracujícím odvětví do 12. 5. 1998 od 6. 9. 1995

inženýrské činnosti v dřevozpracujícím odvětví do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

stavba strojů s mechanickým pohonem do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

projektování elektrických zařízení do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

projektová činnost v investiční výstavbě do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

truhlářství do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

pořádání výchovně-vzdělávacích akcí do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uved. v přílohách zák.č. 455/91 Sb. do 12. 5. 1998 od 22. 5. 1995

e) zabezpečení odvětvové cenové gesce v rámci odborné pomoci. do 22. 5. 1995 od 27. 12. 1989

5. odborového střediska pro vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

a) zajišťuje výzkum a vývoj pro dřevozpracující průmysl, včetně poradenství, provádění expertiz, zajišťování realizace výsledků vlastních výzkumných a vývojových prací, projektové činnosti ve vymezeném rozsahu, zajišťuje standardizaci (t.j. normalizace, zkušebnictví, metrologie), typizaci, řízení jakosti a certifikaci do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

b) práce a služby výpočetní techniky do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

c) podle pověřovacích listin zajišťuje výkon do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

1. oborového normalizačního střediska s působností pro obory 605-608 a 611-615 do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

2. vedoucí pracoviště VTR pro oblast dřevní suroviny, polotovarů a hotových výrobků do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

3. odborového informačního střediska pro dřevařskou provýrobu JKPOV 605-608 a 611-615 do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

4. odborového zkušebnictví ve stavebně truhlářské výrobě a ve dřevostavbách do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

6. vydávání časopisu Rozvoj techniky a ekonomiky v dřevařském průmyslu do 22. 5. 1995 od 30. 12. 1988

Ostatní skutečnosti

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Za zakladatele vůči podniku jedná doc. Ing. Karel Havlíček Ph.D., MBA, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy. od 19. 9. 2020

Určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele, je specifikován v příloze č. 2 k zakládací listině vydané Rozhodnutím ministryně průmyslu a obchodu č. 29/2018 ze dne 30.11.2018. Osoba oprávněná jednat jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, vykonávajícího funkci zakladatele: Ing. Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu. V souladu s ust. Čl. II "Přechodná ustanovení" zákona č. 253/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, byla vydána Rozhodnutím ministryně průmyslu a obchodu č. 29/2018 upravená zakládací listina podnik u a Rozhodnutím č. 30/2018 byl vydán upravený statut podniku. od 22. 1. 2019

Určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele, specifikovaný v Příloze č. 2 Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 49/2014 ze dne 9.6.2014: Evidenční číslo či jiná identifikace majetku Název majetku Pořizovací hodnota Pozemek parc. č. 985/2 k.ú. Březnice 2319 m2 154.594,-Kč Pozemek parc. č. 985/3 k.ú. Březnice 1471 m2 82.395,-Kč Pozemek parc. č. 203 k.ú. Praha-Florenc 275 m2 474.300,-Kč Pozemek parc. č. 204/1 k.ú. Praha-Florenc 285 m2 487.841,-Kč Pozemek parc. č. 205/2 k.ú. Praha-Florenc 1 m2 2.853,-Kč Pozemek parc. č. 205/3 k.ú. Praha-Florenc 1 m2 2.853,-Kč Pozemek parc. č. 205/4 k.ú. Praha-Florenc 1 m2 2.853,-Kč Stavba inv. č. 8002 budovy Březnice 9.436.156,-Kč Stavba inv. č. 8060 budova Florenc 1686 9.517.946,-Kč Stavba inv. č. 8061 budova Florenc 1685 1.787.022,-Kč Stavba inv. č. 8062 Objekt ověřovací na dlouhodob. 462.502,-Kč Samostatné movité věci Inv. č. 3245 Analyzátor kouřových plynů 400.263,-Kč Inv. č. 6340 Měření a zápis hodnot tlaků 100.869,-Kč Inv. č. 745 Ověřovací zařízení - impregnace 690.000,-Kč Inv. č. 6330 Plynová analýza formaldehydu 719.705,-Kč Inv. č. 6354 Laboratorní váhy AND 41.756,-Kč Inv. č. 3274 Laboratorní váhy Mettler 86.216,-Kč Celkem 25.048.924,-Kč do 22. 1. 2019 od 8. 7. 2014

Osoba oprávněná jednat jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, vykonávajícího funkci zakladatele: Ing. Jan Mládek, CSc., nar. 1.6.1960, trvalý pobyt Dráchov 100, 392 01 Soběslav. do 19. 9. 2020 od 8. 7. 2014

Osoba oprávněná jednat jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, vykonávajícího funkci zakladatele: Ing. Josef Kubas, nar. 10.1.1957, trvalý pobyt U Pohádky 379, Praha 6, Nebušice, PSČ 164 00. do 8. 7. 2014 od 25. 8. 2012

Osoba oprávněná jednat jménem Ministerstva průmyslu a obchodu, vykonávajícího funkci zakkladatele: JUDr. Petr Polák, r.č. 720701/1229, bytem Podolská 606/120, 147 00 Praha 4. do 25. 8. 2012 od 13. 1. 2011

osoba oprávněná jednat jménem MPO, která vykonává zakladatelské funkce: Mgr. Luboš Vaněk, r.č. 640325/2658, trvalý pobyt Praha 10 Uhříněves, U židovského hřbitova 1047/18, PSČ 10400 do 13. 1. 2011 od 27. 10. 2010

určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele, specifikovaný v Příloze č. 2 Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 65/2010 ze dne 30.7.2010: Evidenční číslo či jiná identifikace majetku Název majetku Pořizovací hodnota Pozemek parc. č. 985/2 k.ú. Březnice 2319 m2 154.594,-Kč Pozemek parc. č. 985/3 k.ú. Březnice 1471 m2 82.395,-Kč Pozemek parc. č. 203 k.ú. Praha-Florenc 275 m2 474.300,-Kč Pozemek parc. č. 204/1 k.ú. Praha-Florenc 285 m2 487.841,-Kč Pozemek parc. č. 205/2 k.ú. Praha-Florenc 1 m2 2.853,-Kč Pozemek parc. č. 205/3 k.ú. Praha-Florenc 1 m2 2.853,-Kč Pozemek parc. č. 205/4 k.ú. Praha-Florenc 1 m2 2.853,-Kč Pozemek parc. č. 453/2 k.ú. Jihlava 1862 m2 279.300,-Kč Pozemek parc. č. 453/1 k.ú. Jihlava 2130 m2 319.500,-Kč Stavba inv. č. 8002 budovy Březnice 9.436.156,-Kč Stavba inv. č. 8060 budova Florenc 1686 9.517.946,-Kč Stavba inv. č. 8061 budova Florenc 1685 1.787.022,-Kč Stavba inv. č. 8062 Objekt ověřovací na dlouhodob. 462.502,-Kč Samostatné movité věci Inv. č. 3245 Analyzátor kouřových plynů 400.263,-Kč Inv. č. 6340 Měření a zápis hodnot tlaků 100.869,-Kč Inv. č. 745 Ověřovací zařízení - impregnace 690.000,-Kč Inv. č. 6330 Plynová analýza formaldehydu 719.705,-Kč Inv. č. 6354 Laboratorní váhy AND 41.756,-Kč Inv. č. 3274 Laboratorní váhy Mettler 86.216,-Kč Celkem 25.048.924,-Kč do 8. 7. 2014 od 27. 10. 2010

určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele Ministerstva průmyslu a obchodu v celkové pořizovací hodnotě 20.090.354,-Kč, specifikovaný v příloze č.2a k Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 3/2001: 1) nemovitý majetek ------------------- a) pozemky: pořizovací cena: č.p. 985/2 místo: Březnice l54 594,- 985/3 Březnice 101 676,- 203 Florenc 474 300,- 204 Florenc 496 400,- 453/2 Jihlava 252 600,- 453/1 Jihlava 350 700,- celkem 1 830 270,- budovy: inventár.číslo místo: 8002 budova Březnice 4 559 695,- Kč 8060 budova Florenc 1685-6 8 666 408,- Kč 8020 chata Velká Úpa 2 224 880,- 8062 ověřovací objekt Březnice 267 000,- do 8. 5. 2001 od 8. 5. 2001

určený majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat jen se souhlasem zakladatele Ministerstva průmyslu a obchodu v celkové pořizovací hodnotě 20.090.354,-Kč, specifikovaný v příloze č.2a k Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 3/2001: 1) nemovitý majetek ------------------- a) pozemky: pořizovací cena: č.p. 985/2 místo: Březnice l54 594,- 985/3 Březnice 82 395,- 203 Florenc 474 300,- 204 Florenc 496 400,- 453/2 Jihlava 252 600,- 453/1 Jihlava 319 500,- celkem 1 779 789,- budovy: inventár.číslo místo: 8002 budova Březnice 4 559 695,- Kč 8060 budova Florenc 1685-6 8 666 408,- Kč 8020 chata Velká Úpa 2 224 880,- 8062 ověřovací objekt Březnice 267 000,- do 27. 10. 2010 od 8. 5. 2001

2) movitý majetek -------------- inv.č.: 3245 analyzátor kouřových plynů 400 263,- 6340 měření hodnot tlak... 100 869,- 6322 mikrovlnná sušička dřeva 119 679,- 745 ověř. zařízení-inpregnace 690 000,- 6330 plynová analýza formald. 719 705,- 3145 trahcí stroj 356 079,- 6350 dyblovačka 79 771,- 6354 laboratorní váhy A+D 40 000,- 32 74 laboratorní váhy Mettler 86 216,- celkem 2 592 582,- Určený majetek v pořizovacích cenách: celkem 20 090 354,- Kč. do 27. 10. 2010 od 8. 5. 2001

určený a oceněný majetek státu, s nímž může státní podnik nakládat pouze se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu specifikovaný v příloze č.2 Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 127/1999: 1) nemovitý majetek ------------------- a) pozemky: pořizovací cena: č.p. 985/2 místo: Březnice l54 594,- 985/3 Březnice 101 676,- 203 Florenc 474 300,- 204 Florenc 496 400,- 453/2 Jihlava 252 600,- 453/1 Jihlava 350 700,- celkem 1 830 270,- budovy: inventár.číslo místo: 8002 budova Březnice 4 559 695,- Kč 8060 budova Florenc 1685-6 8 666 408,- Kč 8020 chata Velká Úpa 2 224 880,- 8062 ověřovací objekt Březnice 267 000,- do 8. 5. 2001 od 7. 10. 1999

2) movitý majetek -------------- inv.č.: 3245 analyzátor kouřových plynů 400 263,- 6340 měření hodnot tlak... 100 869,- 6322 mikrovlnná sušička dřeva 119 679,- 745 ověř. zařízení-inpregnace 690 000,- 6330 plynová analýza formald. 719 705,- 3145 trahcí stroj 356 079,- 6350 dyblovačka 79 771,- 6354 laboratorní váhy A+D 40 000,- 32 74 laboratorní váhy Mettler 86 216,- celkem 2 592 582,- Určený majetek v pořizovacích cenách: celkem 20 140 835,- Kč. do 8. 5. 2001 od 7. 10. 1999

celkem 15 717 983,- Kč do 27. 10. 2010 od 7. 10. 1999

určený majetek specifikovaný v příloze č. l rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. 41096/97/6000/1000 ze dne l6. l2. l997: nemovitý majetek ---------------- pozemky: č. kat. místo druh pozemku výměra(m2) cena (Kč) 985/2 Březnice staveb.(ZP) 23O8.OO l54 594,OO 985/3 Březnice staveb.(ZP) l788.OO 101 676,00 203 Florenc staveb.(ZP) 279.00 474 300,00 204 Florenc staveb. (ZP) 292.00 496 400,00 803/116 Jablonec n N. zahrada 51.00 7 650,00 451 Jablonec n N. staveb. (ZP) 354,00 53 100,00 453/5 Jihlava staveb. (ZP) 274,00 41 100,00 453/2 Jihlava staveb. (ZP) 1684.00 252 600,00 453/1 Jihlava staveb. (ZP) 2338.00 350 700,00 453/4 Jihlava staveb. (ZP) 357.00 53 550,00 453/3 Jihlava staveb. (ZP) 186.00 27 900,00 83 V. Úpa staveb. (ZP) 799.00 12 784,00 3l8 V. Úpa ostatní 400.00 1 200,00 celkem ll ll0.00 2 027 554,00 budovy: inventár.číslo popis zůstatková cena 8002 budova Březnice l 509 240,00 Kč 8060 budova Florenc 1685-6 3 116 240,00 Kč 8039 budova Jihlava dolní 0,00 Kč 8041 budova Jihlava horní 7 193,00 Kč 8023 budova Kokonín 0,00 Kč 8030 chata Pikovice l327 0,00 Kč 8028 chata Pikovice 723 0,00 Kč 8029 chata Pikovice 724 0,00 Kč 8020 chata Velká Úpa 1 573 959,00 Kč 8047 opěrná zeď Jihlava 0,00 Kč 8046 oplocení Jihlava 1 407,00 Kč 8062 ověřovací objekt Březnice 239 224,00 Kč 8005 sklad hořlavin Březnice 30 455,00 Kč do 7. 10. 1999 od 9. 7. 1998

Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 387/1997 ze dne l6.l2. l997. od 12. 5. 1998

Minimální výše kmenového jmění: 2O OOO OOO,- Kč od 12. 5. 1998

určený majetek specifikovaný v příloze č. l rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu č.j. 41096/97/6000/1000 ze dne l6. l2. l997: nemovitý majetek ---------------- pozemky: č. kat. místo druh pozemku výměra(m2) cena (Kč) 985/2 Březnice staveb.(ZP) 23O8.OO l54 594,OO 985/3 Březnice staveb.(ZP) l788.OO 101 676,00 203 Florenc staveb.(ZP) 279.00 474 300,00 204 Florenc staveb. (ZP) 292.00 496 400,00 803/116 Jablonec n N. zahrada 51.00 7 650,00 451 Jablonec n N. staveb. (ZP) 354,00 53 100,00 453/5 Jihlava staveb. (ZP) 274,00 41 100,00 453/2 Jihlava staveb. (ZP) 1684.00 252 600,00 453/1 Jihlava staveb. (ZP) 2338.00 350 700,00 453/4 Jihlava staveb. (ZP) 357.00 53 550,00 453/3 Jihlava staveb. (ZP) 186.00 27 900,00 83 V. Úpa staveb. (ZP) 799.00 12 784,00 3l8 V. Úpa ostatní 400.00 1 200,00 celkem ll ll0.00 2 027 554,00 budovy: inventár.číslo popis zůstatková cena 8002 budova Březnice l 509 240,00 Kč 8060 budova Florenc 1685-6 3 116 240,00 Kč 8039 budova Jihlava dolní 0,00 Kč 8041 budova Jihlava horní 7 193,00 Kč 8023 budova Kokonín 0,00 Kč 8030 chata Pitkovice l327 0,00 Kč 8028 chata Pitkovice 723 0,00 Kč 8029 chata Pitkovice 724 0,00 Kč 8020 chata Velká Úpa 1 573 959,00 Kč 8047 opěrná zeď Jihlava 0,00 Kč 8046 oplocení Jihlava 1 407,00 Kč 8062 ověřovací objekt Březnice 239 224,00 Kč 8005 sklad hořlavin Březnice 30 455,00 Kč do 9. 7. 1998 od 12. 5. 1998

ocenění celkem 6 477 718,00 Kč do 7. 10. 1999 od 12. 5. 1998

Den vzniku je 1.1.1989 do 12. 5. 1998 od 30. 12. 1988

Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky ze dne 23.12.1988 č.j. 239/OKOŘ/88. do 12. 5. 1998 od 30. 12. 1988

Kapitál

Kmenové jmění

vklad 23 527 000 Kč

od 7. 10. 1999

Kmenové jmění

vklad 23 526 000 Kč

do 7. 10. 1999 od 12. 5. 1998

Kmenové jmění

vklad 22 566 000 Kč

do 12. 5. 1998 od 27. 10. 1989

Kmenové jmění

vklad 127 581 000 Kč

do 27. 10. 1989 od 31. 5. 1989

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Antonín Němec Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2020

vznik členství: 10. 7. 2019

Na vlečce 293, Úhonice, 252 18, Česká republika

Ing. Marek Polášek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 15. 5. 2014

Karlovice 77, 763 02, Česká republika

Ing. Robert Plavec

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015

vznik členství: 21. 7. 2014

Klatovská 314, Příbram, 261 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jana Trojanowiczová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 19. 9. 2020

vznik členství: 22. 2. 2016

zánik členství: 31. 3. 2019

Mariánské údolí 266, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Hana Kadlecová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2015

Křemencova 1738/17, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Marek Polášek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 15. 5. 2014

U sídliště 920, Zlín, 763 02, Česká republika

Ing. Marek Polášek Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 7. 1. 2017

vznik členství: 15. 5. 2014

U sídliště 920, Zlín, 763 02, Česká republika

Ing. Hana Kadlecová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2015 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 1. 3. 2015

Křemencova 1738/17, Praha 1, 110 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Ludmila Kotenová

zástupce ředitele

První vztah: 18. 8. 2017

vznik funkce: 5. 11. 2008

Švabínská 577, Zbiroh, 338 08, Česká republika

Ing. Jitka Beránková

ředitel

První vztah: 23. 12. 2015

vznik funkce: 25. 4. 2014

Na Kbeli 412, Úhonice, 252 18, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jitka Beránková

ředitel

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik funkce: 25. 4. 2014

Chrustenice 66, 267 12, Česká republika

Ing. Ludmila Kotenová

zástupce ředitele

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

vznik funkce: 5. 11. 2008

Švabínská 577, Zbiroh, 338 08, Česká republika

Ing. Ludmila Kotenová

zástupce ředitele

První vztah: 29. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

vznik funkce: 5. 11. 2008

Švabínská 577, Zbiroh, 338 08, Česká republika

Ing. Petr Mencl

ředitel

První vztah: 25. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 24. 4. 2014

Litoměřická 44, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Neuman

Ředitel

První vztah: 16. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 1. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 31. 12. 2006

Bohumila Kouby 1223, Kladno Švermov, 273 09, Česká republika

Ing. Zdeněk Jonáš

1. zástupce ředitele

První vztah: 19. 12. 2001 - Poslední vztah: 9. 3. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2007

Viklefova 1898/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Neuman

Ředitel

První vztah: 14. 8. 2001 - Poslední vztah: 16. 5. 2002

U staré plynárny 4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Bohumil Hurda CSc.

Ředitel

První vztah: 24. 3. 2000 - Poslední vztah: 14. 8. 2001

Horoušanská 224, Nehvizdy, 250 81, Česká republika

JUDr. Vladimír Šust

2. zástupce ředitele

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 29. 12. 2008

zánik funkce: 5. 11. 2008

U třetí baterie 15, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jonáš

1. zástupce ředitele

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 19. 12. 2001

Koněvova 227, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Bohumil Hurda CSc.

Ředitel

První vztah: 12. 5. 1998 - Poslední vztah: 24. 3. 2000

Davídkova 98, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jonáš

1. zástupce ředitele

První vztah: 27. 9. 1993 - Poslední vztah: 12. 5. 1998

Koněvova 227, Praha 3, Česká republika

Dr. Vladimír Šust

2. zástupce ředitele

První vztah: 30. 4. 1993 - Poslední vztah: 12. 5. 1998

U třetí baterie 15, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Mikšátko CSc.

1.zástupce ředitele

První vztah: 27. 1. 1992 - Poslední vztah: 30. 4. 1993

Harusova 30, Praha 4, Česká republika

Ing. Stanislav Zelenka

2. zástupce ředitele

První vztah: 8. 3. 1991 - Poslední vztah: 30. 4. 1993

Na usedlosti 15/550, Praha 4 Braník, Česká republika

Ing. Bohumil Hurda CSc.

Ředitel

První vztah: 30. 11. 1990 - Poslední vztah: 12. 5. 1998

Davídkova 98, Praha 8, Česká republika

Ing. Stanislav Dobeš

1.zástupce ředitele

První vztah: 30. 11. 1990 - Poslední vztah: 27. 1. 1992

Kozmíkova 1103/7, Praha 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Syneček

Zástupce ředitele

První vztah: 22. 1. 1990 - Poslední vztah: 8. 3. 1991

Střelničná 15, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Hrdý

Ředitel

První vztah: 3. 5. 1989 - Poslední vztah: 30. 11. 1990

Umělecká 2, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Jaroslav Straka

Zástupce ředitele

První vztah: 30. 12. 1988 - Poslední vztah: 22. 1. 1990

Přemyšlenská 9, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Kruml

Ředitel

První vztah: 30. 12. 1988 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Božecká 334/2, Praha 10, Česká republika

Za státní podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podepisování: k názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

od 12. 5. 1998

Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podepisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.

do 12. 5. 1998 od 30. 12. 1988

Další vztahy firmy Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 12. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 12. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).