Hlavní navigace

WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci

Firma WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou Dr 5441, Krajský soud v Brně.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25780450

Sídlo:

Kamenná 835/13, Brno Štýřice, 639 00

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

13. 7. 1999

DIČ:

CZ25780450

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
69100 Právní činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

Dr 5441, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

WPB Capital, spořitelní družstvo od 17. 11. 2004

Obchodní firma

WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci od 7. 11. 2018

Obchodní firma

WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci do 7. 11. 2018 od 21. 10. 2014

Obchodní firma

FIDELITY, družstevní záložna do 21. 10. 2014 od 13. 7. 1999

Právní forma

Družstvo od 13. 7. 1999

adresa

Kamenná 835/13
Brno 63900 od 27. 2. 2014

adresa

Jeruzalémská 1321/2
Praha 1 11000 do 27. 2. 2014 od 7. 11. 2007

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 do 7. 11. 2007 od 19. 5. 2005

adresa

Praha 1, Na Příkopě 392/9 a 393/11, PSČ 110 00 do 19. 5. 2005 od 2. 2. 2005

adresa

Táboritská 1000/23
Praha 3 13087 do 2. 2. 2005 od 6. 9. 2001

adresa

ul.17. listopadu 237
Pardubice 53002 do 6. 9. 2001 od 16. 12. 1999

adresa

Táboritská 23
Praha 3 do 16. 12. 1999 od 13. 7. 1999

Předmět podnikání

Družstevní záložna vykonává tyto činnosti : a) přijímá vklady od svých členů b) poskytuje úvěry svým členům c) poskytuje svým členům tyto peněžní služby: 1. vedení účtů a provádění plateb z pověření člena, 2. obstarávání kreditních karet, 3. ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami, d) poskytuje svým členům tyto další služby: 1. zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb, 2. obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb, a služeb, 3. poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely, 4. organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací. do 17. 10. 2000 od 13. 7. 1999

Družstevní záložna vykonává další činnosti: a) přijímá vklady od jiných družstevních záložen, ukládá vklady u jiných družstevních záložen a poskytuje jim a přijímá od nich úvěry, b) ukládá vklady u bank a přijímá od nich úvěry, c) nabývá státní dluhopisy a komunální obligace a hypotéční zástavní listy; jiné cenné papíry družstevní záložna nesmí nabývat, d) nabývá majetek, který slouží jen k výkonu činností družstevní záložny, a nakládá s ním, e) přijímá vklady a dědictví, f) může založit právnickou osobu za účelem podnikání, popř. majetkově se může účastnit v právnické osobě za účelem podnikání, jejímiž účastníky jsou jen družstevní záložny nebo obce, g) může založit právnickou osobu, popř. se účastnit v právnické osobě, která není založena za účelem podnikání, h) poskytuje návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen do 17. 10. 2000 od 13. 7. 1999

Předmět činnosti

1. Družstevní záložna vykonává tyto činnosti: a) přijímání vkladů od členů b) poskytování úvěrů členům c) finanční leasing pro členy d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy e) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy f) otvírání akreditivů pro členy g) obstarání inkasa pro členy h) nákup a prodej cizí měny pro členy i) pronájem bezpečnostních schránek členům od 31. 7. 2008

2. Družstevní záložna je oprávněna výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 1: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank c) nabývat majetek a disponovat s ním d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle odstavce 1 e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech ve znění pozdějších předpisů, jinak od 31. 7. 2008

1. Družstevní záložna vykonává tyto činnosti: a) přijímání vkladů od členů b) poskytování úvěrů členům c) finanční leasing pro členy d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy e) poskytování ručení za půjčky a úvěry členů f) otvírání akreditivů pro členy g) obstarání inkasa pro členy h) nákup a prodej cizí měny v hotovosti pro členy i) pronájem bezpečnostních schránek členům do 31. 7. 2008 od 5. 1. 2007

1. Družstevní záložna vykonává tyto činnosti: a) přijímání vkladů od členů b) poskytování úvěrů členům c) finanční leasing pro členy d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků pro členy e) poskytování ručení za půjčky a úvěry členů f) otvírání akreditivů pro členy g) obstarání inkasa pro členy h) směnárenská činnost pro členy po udělení licence podle zvláštního právního předpisu i) pronájem bezpečnostních schránek členům do 5. 1. 2007 od 17. 11. 2004

2. Družstevní záložna vykováná výlučně za účelem zajištění činností podle odstavce 1 další činnosti: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních bank b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank c) nabývat majetek a disponovat s ním d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činnosti uvedené výše do 31. 7. 2008 od 17. 11. 2004

Družstevní záložna vykonává tyto činnosti: a) přijímá vklady od svých členů b) poskytuje úvěry svým členům c) poskytuje svým členům tyto peněžní služby: 1. vedení účtů a provádění plateb z pověření člena 2. ručení za úvěry poskytnuté jinými osobami d) poskytuje svým členům tyto další služby: 1. zprostředkování a obstarání právních a poradenských služeb 2. obstarání nákupu zboží, včetně hospodářských potřeb, a služeb 3. poskytování příspěvků na sociální, zdravotní a vzdělávací účely 4. organizování činností ve společném zájmu členů v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací do 17. 11. 2004 od 17. 10. 2000

Družstevní záložna vykonává další činnosti: a) přijímá vklady od jiných družstevních záložen, ukládá vklady u jiných družstevních záložen a poskytuje jim a přijímá od nich úvěry b) ukládá vklady u bank a přijímá od nich úvěry c) nabývá státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy, komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. Jiné dluhopisy je záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami ( dále jen Úřad ) d) nabývá majetek, který slouží jen k výkonu činností záložny, a nakládá s ním. Výjimku tvoří po dobu 6 měsíců od jeho nabytí majetek, který záložna nabyla v souvislosti se zajištěním své pohledávky e) přijímá dary a dědictví f) poskytuje půjčky Zajišťovacímu fondu družstevních záložen ( dále jen Fond ) g) po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených přijímá vklady od jiných právnických osob, vede těmto osobám účty, provádí platby z jejich pověření a poskytuje úvěry obcím v České republice. do 17. 11. 2004 od 17. 10. 2000

Ostatní skutečnosti

Družstvu WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČO 257 80 450, se sídlem Kamenná 835/13, Štýřice, 639 00 Brno, se podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu ukládá, aby se počínaje dnem doručení písemného vyhotovení rozsudku Městského soudu v Pr aze spis. zn. 5 Af 31/2014 vyhlášeného dne 15.6.2018 zdrželo podání jakéhokoliv návrhu na provedení zápisu změny údajů obchodního rejstříku týkajících se tohoto družstva. do 10. 10. 2018 od 28. 7. 2018

JUDr. Jiřímu Švihlovi, dat. nar. 31. března 1963, bytem Zátkovo nábřeží 442/5, 370 01 České Budějovice, se podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu ukládá, aby se počínaje dnem nabytí právní moci rozsudku Městského soudu v Praze spis. zn. 5 Af 31/2014 ústně vyhlášeného dne 15.6.2018 zdržel nakládání s informacemi týkajícími se družstva WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČO 257 80 450, se sídlem Kamenná 835/13, Štýřice, 639 00 Brno, a to včetně jejich zpřístupnění, poskytnutí, vytváření jej ich kopií, souhrnů, výpisů nebo tvorby nových informací na nich založených, s výjimkou poskytnutí informací na základě žádosti orgánů veřejné moci. do 26. 11. 2019 od 28. 7. 2018

Družstvu WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČO 257 80 450, se sídlem Kamenná 835/13, Štýřice, 639 00 Brno, se podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu ukládá, aby se počínaje dnem doručení písemného vyhotovení rozsudku Městského soudu v Pr aze spis. zn. 5 Af 31/2014 vyhlášeného dne 15.6.2018 zdrželo (i) nakládání s majetkem a zavazování se k novým plněním nad rámec běžného provozu; (ii) zpětvzetí žalob a návrhů nebo jiné dispozice s předmětem již zahájených soudních nebo rozhodčích řízení, kde vystupuje jako žalující nebo které byly zahájeny na základě jeho návrhu; (iii) poskytování úvěrů a uzavírání nových smluv o úvěru, včetně provádění změn stávajících smluv o úvěru, uzavírání dodatků nebo doplňujících dohod kestávajícím smlouvám o úvěru, jiných než směřujících kokamžitému nebo urychlenému splácení již poskytnutý ch úvěrů, provádění změn smluv souvisejících sjiž uzavřenými smlouvami o úvěru, zejména změn smluv o zajištění dříve poskytnutých úvěrů; (iv) přijímání vkladů od svých členů; (v) přijímání nových členů a základních členských vkladů, přijímání a vypořádání dalších členských vkladů, včetně vyplácení vypořádacích podílů; (vi) udělení plné moci nebo jiného zmocnění, které by opravňovalo třetí osobu k výše uvedeným jednáním. do 26. 11. 2019 od 11. 7. 2018

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Martina Čiháková

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 12. 9. 2018

vznik funkce: 12. 9. 2018

Laudonova 435/8, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Jan Kieswetter

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 26. 7. 2018

vznik funkce: 26. 7. 2018

Na Hradčanech 267, Bystřany, 417 61, Česká republika

Ing. Peter Meier

předseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 8. 12. 2017

vznik funkce: 8. 12. 2017

Vincúrska 7, Pezinok, 902 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Martin Líner

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 13. 11. 2013

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 13. 11. 2013

zánik funkce: 5. 9. 2018

Jána Poničana 15, Bratislava, 841 08, Slovenská republika

Martin Líner

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

vznik členství: 13. 11. 2013

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 13. 11. 2013

zánik funkce: 5. 9. 2018

Jána Poničana 15, Bratislava, 841 08, Slovenská republika

Marek Špirko

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 25. 7. 2018

vznik funkce: 4. 9. 2013

zánik funkce: 25. 7. 2018

Veterná 982/22, Malinovo, 900 45, Slovenská republika

Marek Špirko

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2018

vznik členství: 4. 9. 2013

zánik členství: 25. 7. 2018

vznik funkce: 4. 9. 2013

zánik funkce: 25. 7. 2018

Veterná 982/22, Malinovo, 900 45, Slovenská republika

Peter Bodnár

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 11. 10. 2012

zánik členství: 8. 12. 2017

vznik funkce: 4. 9. 2013

zánik funkce: 8. 12. 2017

M. Marečka 8, Bratislava, 841 08, Slovenská republika

Peter Bodnár

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 11. 10. 2012

M. Marečka 8, Bratislava, 841 08, Slovenská republika

Ing. Peter Mojcík

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 20. 12. 2011

zánik členství: 4. 9. 2013

vznik funkce: 13. 1. 2012

zánik funkce: 4. 9. 2013

Michalovce 27, 072 01, Slovenská republika

Terézia Buganová

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 13. 1. 2012

zánik členství: 13. 11. 2013

vznik funkce: 13. 1. 2012

zánik funkce: 4. 9. 2013

Oštepova 1517/2, Košice, 040 01, Slovenská republika

Mgr. Ondřej Svoboda

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2010 - Poslední vztah: 19. 4. 2012

vznik členství: 5. 3. 2010

zánik členství: 13. 1. 2012

vznik funkce: 5. 3. 2010

zánik funkce: 13. 1. 2012

Rejchova 2319/2a, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Tomáš Chrobák

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 2010 - Poslední vztah: 27. 5. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 30. 4. 2010

Skálova 576/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Patrik Bugan

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2010 - Poslední vztah: 19. 4. 2012

vznik členství: 22. 1. 2008

zánik členství: 13. 1. 2012

vznik funkce: 22. 1. 2008

zánik funkce: 13. 1. 2012

U Habrovky 247/11, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Tomáš Chrobák

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2010 - Poslední vztah: 8. 4. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2010

zánik funkce: 5. 3. 2010

Skálova 576/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Tomáš Chrobák

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 14. 1. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

Skálova 576/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Patrik Bugan

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 14. 1. 2010

vznik členství: 22. 1. 2008

vznik funkce: 22. 1. 2008

Karla Tomana 1611/10, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. Martin Rudolf

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 14. 1. 2010

vznik členství: 22. 1. 2008

zánik členství: 31. 12. 2009

vznik funkce: 22. 1. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2009

Na Průhonu 868/42, Praha 8, 181 00, Česká republika

Terézia Buganová

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

vznik členství: 16. 2. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 22. 2. 2006

zánik funkce: 22. 1. 2008

Oštěpová 1517/2, Košice, Slovenská republika

Terézia Buganová

předseda

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 16. 2. 2006

vznik funkce: 22. 2. 2006

Oštěpová 1517/2, Košice, Slovenská republika

Ing. Dušan Tvrdý

člen

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 16. 2. 2006

zánik členství: 2. 1. 2008

Vodní 1003/4, Lovosice, 410 02, Česká republika

Ing. Peter Hospodár

místopředseda

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 16. 2. 2006

zánik členství: 22. 1. 2008

vznik funkce: 22. 2. 2006

zánik funkce: 22. 1. 2008

Kurská 854/14, Košice III, 040 22, Slovenská republika

Ing. Peter Hospodár

předseda

První vztah: 17. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 25. 11. 2005

Kurská 14, Košice, 040 22, Slovenská republika

Terézia Buganová

místopředseda

První vztah: 17. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 25. 11. 2005

Oštěpová 2, Košice, Slovenská republika

Ing. Peter Hospodár

místopředseda

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 17. 5. 2006

vznik členství: 10. 11. 2003

zánik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 11. 11. 2003

zánik funkce: 25. 11. 2005

Pobyt v ČR: Konstantinova 1495/42, Praha 4, Háje do 17. 5. 2006 od 19. 1. 2004

Kurská 14, Košice, 040 22, Slovenská republika

Terézia Buganová

člen

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 17. 5. 2006

vznik členství: 10. 11. 2003

zánik funkce: 25. 11. 2005

Metodějova 1465/9, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Roman Šádek

předseda

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 17. 5. 2006

vznik členství: 10. 11. 2003

zánik členství: 25. 11. 2005

vznik funkce: 11. 11. 2003

zánik funkce: 11. 11. 2003

Ječná 674, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Pavol Čakan

předseda

První vztah: 10. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 1. 2004

zánik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 21. 11. 2002

zánik funkce: 10. 11. 2003

Pod Rapidem 10/2454, Praha 10 - Vinohrady, 100 00, Česká republika

Pavel Cvejn

člen

První vztah: 10. 3. 2003 - Poslední vztah: 19. 1. 2004

vznik členství: 21. 11. 2002

zánik členství: 10. 11. 2003

zánik funkce: 10. 11. 2003

Podbřezí 14, okr.Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Ing. František Jirásek

místopředseda

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 19. 1. 2004

vznik členství: 14. 6. 2001

zánik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 10. 11. 2003

Lonkova 472, Pardubice, Polabiny, 530 09, Česká republika

Ing. Marek Turecký

předseda

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 3. 2003

vznik členství: 14. 6. 2001

zánik členství: 21. 11. 2002

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 21. 11. 2002

Bochovská 623/2, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Pavol Čakan

člen

První vztah: 6. 9. 2001 - Poslední vztah: 10. 3. 2003

vznik členství: 14. 6. 2001

Nad přehradou 407, Praha 10, 109 00, Česká republika

František Jirásek

předseda

První vztah: 16. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

Družby 338, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Jiří Bolech

místopředseda

První vztah: 16. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

J.Zajíce 593, Pardubice, 530 12, Česká republika

Ing. Zdeněk Hamáček

člen

První vztah: 16. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 9. 2001

Boháčova 1722, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ivana Hájková

člen

První vztah: 13. 7. 1999 - Poslední vztah: 16. 12. 1999

Jižní čtvrť II, 2550/16, Přerov, Česká republika

Jiří Otmar

předseda

První vztah: 13. 7. 1999 - Poslední vztah: 16. 12. 1999

U dívčích hradů 307/25, Praha 5, Česká republika

Hana Jančíková

místopředseda

První vztah: 13. 7. 1999 - Poslední vztah: 16. 12. 1999

Na Zábraní 20, Přerov, Česká republika

Způsob jednání: Za představenstvo navenek jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, případně určený člen představenstva.

od 17. 10. 2000

Za představenstvo navenek jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy a místopředsedy.

do 17. 10. 2000 od 13. 7. 1999

Představenstvo

Historické vztahy

Terézia Buganová

předseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 13. 1. 2012

zánik členství: 13. 11. 2013

vznik funkce: 13. 1. 2012

zánik funkce: 4. 9. 2013

Oštěpová 1517/2, Košice, Slovenská republika

Terézia Buganová

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

vznik členství: 16. 2. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 22. 2. 2006

zánik funkce: 22. 1. 2008

Oštěpová 1517/2, Košice, Slovenská republika

Terézia Buganová

předseda

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 16. 2. 2006

vznik funkce: 22. 2. 2006

Oštěpová 1517/2, Košice, Slovenská republika

Terézia Buganová

místopředseda

První vztah: 17. 5. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 10. 11. 2003

vznik funkce: 25. 11. 2005

Oštěpová 2, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci

1 fyzická osoba

JUDr. Jiří Švihla

První vztah: 7. 11. 2018

Zátkovo nábř. 442/5, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Švihla

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

Zavadilka 2624, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Švihla

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 10. 2018

Zavadilka 2624, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Insolvenční rejstřík

WPB Capital, spořitelní družstvo

spisová značka: INS 11631/2014

stav řízení: vyřízená věc

poslední záznam: 2020-02-27 13:05:40.000000

WPB Capital, spořitelní družstvo

spisová značka: INS 17396/2014

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2019-09-02 18:01:00.000000

WPB Capital, spořitelní družstvo

spisová značka: INS 16644/2014

stav řízení: mylný zápis do rejstříku

poslední záznam: 2014-07-23 11:16:46.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).