Hlavní navigace

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Firma Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, zdravotní pojišťovna. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 7216, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47114304

Sídlo:

Vinohradská 2577/178, Praha, 130 00

Právní forma:

Zdravotní pojišťovna

Datum vzniku:

26. 10. 1992

DIČ:

CZ47114304

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Fondy sociálního zabezpečení
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

84300 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 7216, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky od 11. 6. 2015

Obchodní firma

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky do 11. 6. 2015 od 26. 10. 1992

Právní forma

Zdravotní pojišťovna od 26. 10. 1992

adresa

Vinohradská 2577/178
Praha 13000 od 13. 1. 2016

adresa

Kodaňská 1441/46
Praha 10 10100 do 13. 1. 2016 od 16. 6. 2010

adresa

Na Míčánkách 2
Praha 10. do 16. 6. 2010 od 31. 10. 1994

adresa

Praha
do 31. 10. 1994 od 26. 10. 1992

Předmět podnikání

provozování doplňkové činnosti nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění (dále jen "ostatní zdaňované činnosti") spočívající ve zprostředkování smluvního pojištění a připojištění na základě povolení dle zákona a pronajímání dočasně volných prost or objektů pojišťovny od 15. 3. 2017

provádění veřejného zdravotního pojištění od 9. 7. 2012

výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru od 9. 7. 2012

kontrola využívání a poskytování zdravotních služeb plně nebo částečně hrazených ze zdravotního pojištění a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality včetně dodržování cen u poskytovatelů zdravotních služeb (t.j. osob oprávn ěných poskytovat zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) a pojištěnců od 9. 7. 2012

zprostředkování úhrad za zdravotní služby plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění, které byly poskytnuty osobami oprávněnými poskytovat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách a v souladu s platnými právními předpisy České republi ky a na základě platně uzavřených a účinných mezinárodních smluv, s nimiž vyslovil souhlas Parlament ČR, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny, majících vztah ke zdravotnímu pojištění od 9. 7. 2012

půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře od 9. 7. 2012

hospodaření s vlastním majetkem a s majetkem jí svěřeným od 9. 7. 2012

zprostředkování smluvního pojištění a připojištění na základě povolení dle zákona, přesahujícího rámec zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění do 15. 3. 2017 od 9. 7. 2012

poskytování veřejného zdravotního pojištění pojištěncům, kteří jsou u ní zaregistrováni do 9. 7. 2012 od 10. 3. 2008

zprostředkování smluvního zdravotního pojištění a připojištění přesahujícího rámec potřebné zdravotní péče do 9. 7. 2012 od 10. 3. 2008

půjčování zdravotnických prostředků pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře do 9. 7. 2012 od 10. 3. 2008

půjčování prostředků zdravotnické techniky pojištěncům na základě indikace ošetřujícícho lékaře do 10. 3. 2008 od 28. 2. 2003

zprostředkování úhrad nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními v souladu s platnými právními předpisy České republiky a na základě platně uzavřených a účinných mezinárodních smluv majících vztah ke zdravotnímu pojištění do 9. 7. 2012 od 28. 2. 2003

hospodaření s vlastním majetkem a výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je určen platnými právními předpisy. Tento svěřený majetek nesmí být předmětem podnikání a nesmí být k podnikání využíván do 9. 7. 2012 od 28. 2. 2003

zprostředkování úhrad nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními do 28. 2. 2003 od 29. 5. 1996

půjčování prostředků zdravotnické techniky pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře v souladu se Seznamem léčiv a prostředků zdravotnické techniky včetně vedení příslušné evidence do 28. 2. 2003 od 29. 5. 1996

výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným a hospodaření s vlastním majetkem. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je určen platnými právními předpisy. Tento svěřený majetek nesmí být předmětem podnikání a nesmí být k podnikání využíván. do 28. 2. 2003 od 29. 5. 1996

Poskytování všeobecného zdravotního pojištění pojištěncům, kteří jsou u ní zaregistrováni do 10. 3. 2008 od 29. 5. 1996

poskytování dalšího smluvního zdravotního pojištění a připojištění výloh zdravotní péče přesahujících rámec zdravotní péče plně nebo částečně hrazené všeobecným zdravotním pojištěním pro okruh pojištěnců předem určený ve zdravotně pojistném plánu do 10. 3. 2008 od 29. 5. 1996

výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru do 9. 7. 2012 od 29. 5. 1996

kontrola využívání a poskytování péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zdravotníckých zařízení a pojištěnců do 9. 7. 2012 od 29. 5. 1996

zprostředkování úhrad za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstanancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči do 9. 7. 2012 od 29. 5. 1996

Pojišťovna může provozovat zdravotnická zařízení, lékárny a lázeňské léčebny a se souhlasem správní rady pojišťovny vykonávat i jiné činnosti související se zabezpečováním a zlepšováním péče pro pojištěnce. do 29. 5. 1996 od 24. 1. 1994

Poskytování všeobecného zdravotního pojištění pro pojištěnce, kteří jsou u ní zaregistrovaní. do 29. 5. 1996 od 26. 10. 1992

Ostatní skutečnosti

Změna statutu ze dne 15. 10. 2020 od 13. 4. 2021

Změna statutu ze dne 21. 5. 2019 od 10. 9. 2019

Změna statutu ze dne 22. 8. 2018 od 18. 9. 2018

Změna statutu ze dne 31.1. 2017 od 15. 3. 2017

Změna statutu ze dne 9. 12. 2015 od 13. 1. 2016

Výbor pro audit Bc. Daniel Bláha, dat. nar. 24. července 1972, Provodín 96, 47167 Provodín, předseda, den vzniku funkce: 1. 1. 2014. Mgr. Tomáš Kužel, dat. nar. 20. května 1965, Staříč 687, 73943 Staříč, místopředseda, den vzniku funkce: 24. 4. 2013. Ing. Květuše Srnová, dat. nar. 23. května 1947, Za Hřbitovem 1160/8, 10700 Praha 15, člen, den vzniku funkce: 1. 1 .2014. Počet členů Výboru pro audit: 3 do 13. 1. 2016 od 21. 8. 2014

Výbor pro audit Bc. Daniel Bláha, dat nar. 24.7.1972 Provodín 96, 47167 Provodín, předseda, den vzniku funkce: 1. 1. 2014. Mgr. Tomáš Kužel, dat.nar. 20.05.1965 Staříč 687, 73943 Staříč, místopředseda, den vzniku funkce: 24. 4. 2013. Ing. Květuše Srnová, dat.nar. 23.05.1947 , Za Hřbitovem 1160/8, 10700 Praha 15, člen, den vzniku funkce: 1. 1 .2014. Počet členů Výboru pro audit: 3 do 21. 8. 2014 od 22. 7. 2014

Změna statutu ze dne 18.5.2012 od 9. 7. 2012

Změna statutu ze dne 2.6.2010 od 16. 6. 2010

Změna statutu ze dne 18.12.2007 od 10. 3. 2008

Změna statutu ze dne 30.12.2002. od 28. 2. 2003

Změna statutu ze dne 21.6.2001. od 11. 8. 2001

změna statutu ze dne 16.prosince 1997 od 3. 4. 1998

Na základě smlouvy o sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a Regionální zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (REZAPO) ke dni 1.1.1998, uzavřené dne 12.listopadu 1997 s povolením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. prosince 1997, čj. 40935/97, SZP-1042/97 přešly na Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky majetek, závazky a pohle- dávky Regionální zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (REZAPO), IČ 47903597, která byla zrušena bez likvidace. od 3. 4. 1998

Změna statutu ze dne 1.5.1997 od 3. 9. 1997

Smlouva o sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a Grál - Železniční zdravotní pojišťovny ke dni 1. května 1997, uzavřená dne 22. dubna 1997 s povolením Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. března 1997, č.j. 8782/97, SZP-308/97; dnem 1. května 1997 přešly na Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky majetek, závazky a pohledávky GRÁL - Železniční zdravotní pojišťovny, která byla zrušena bez likvidace. od 3. 9. 1997

Změna statutu ze dne 11.10.1993. od 24. 1. 1994

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky byla založena ve smyslu § 5 zák. 280/92 Sb. od 26. 10. 1992

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Petr Štěpánek

člen

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Jana Zajíce 869, Pardubice, 530 12, Česká republika

Mgr. Jiří Toman

člen

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Záryby 71, 277 13, Česká republika

Ing. Petr Petřík

předseda

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 10. 7. 2019

Blešno 41, 503 46, Česká republika

Ing. Jakub Haas

člen

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 16. 4. 2019

Jungmannova 148, Roztoky, 252 63, Česká republika

Mgr. Bc. Slavomír Bell MSc., MBA

člen

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 9. 9. 2017

Hostěrádky-Rešov 18, 683 52, Česká republika

Ing. Alena Gaňová

místopředseda

První vztah: 10. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 10. 7. 2019

V Jamce 2386, Rakovník, 269 01, Česká republika

Mgr. Bc. Milan Synek

člen

První vztah: 10. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

sídliště U Nádraží 950, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc.

člen

První vztah: 23. 2. 2019

vznik členství: 8. 1. 2019

Tyršova 794, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

prof. MUDr. Roman Prymula CSc.,Ph.D.

člen

První vztah: 11. 4. 2018 - Poslední vztah: 13. 4. 2021

vznik členství: 8. 2. 2018

zánik členství: 15. 10. 2020

třída Edvarda Beneše 1554/24, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Oleg Blaško

člen

První vztah: 11. 4. 2018 - Poslední vztah: 23. 2. 2019

vznik členství: 22. 2. 2018

zánik členství: 7. 1. 2019

Lipí 2168/53, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Jakub Haas

člen

První vztah: 17. 1. 2018 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 16. 4. 2015

zánik členství: 15. 4. 2019

Jungmannova 148, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Petr Petřík

předseda

První vztah: 20. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2019

Blešno 41, 503 46, Česká republika

Ing. Petr Hejduk

člen

První vztah: 27. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 25. 8. 2016

zánik členství: 21. 2. 2018

Trubská 29, 266 01, Česká republika

Ing. Petr Hejduk

člen

První vztah: 27. 9. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 25. 8. 2016

zánik členství: 21. 2. 2018

Trubská 29, 266 01, Česká republika

Ing. Petr Landa

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 8. 4. 2016

zánik členství: 7. 2. 2018

Šumavská 2950/3, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Landa

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2016 - Poslední vztah: 11. 4. 2018

vznik členství: 8. 4. 2016

zánik členství: 7. 2. 2018

Šumavská 2950/3, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Ingrid Štegmannová Ph.D.

člen

První vztah: 13. 1. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2016

zánik členství: 24. 8. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2015

U kříže 609/2, Praha, 158 00, Česká republika

Mgr. Ingrid Štegmannová Ph.D.

člen

První vztah: 13. 1. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2016

zánik členství: 24. 8. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2015

U kříže 609/2, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Hana Semínová

člen

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 6. 2016

vznik členství: 3. 2. 2012

zánik členství: 2. 2. 2016

zánik funkce: 2. 2. 2016

Bojasova 1249/15, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Hana Semínová

člen

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 18. 6. 2016

vznik členství: 3. 2. 2012

zánik členství: 2. 2. 2016

zánik funkce: 2. 2. 2016

Bojasova 1249/15, Praha, 182 00, Česká republika

Mgr. Jiří Toman

člen

První vztah: 5. 9. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 30. 6. 2019

Záryby 71, 277 13, Česká republika

Ing. Petr Petřík

předseda

První vztah: 5. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

Wintrova 797/1, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Petr Petřík

předseda

První vztah: 5. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

Wintrova 797/1, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Jakub Haas

člen

První vztah: 11. 6. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 16. 4. 2015

Masarykova 720, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Jakub Haas

člen

První vztah: 11. 6. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 16. 4. 2015

Masarykova 720, Roztoky, 252 63, Česká republika

Mgr. Ingrid Štegmannová Ph.D.

člen

První vztah: 24. 4. 2015 - Poslední vztah: 13. 1. 2016

vznik funkce: 29. 1. 2015

Pod Harfou 938/38, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Alena Gaňová

člen

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2019

V Jamce 2386, Rakovník, 269 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Kužel

předseda

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 9. 2015

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2015

Staříč 687, 739 43, Česká republika

MUDr. Zuzana Rybáková

člen

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 9. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2015

Muchova 1086/11, Brno, 613 00, Česká republika

Alena Gaňová

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

V Jamce 2386, Rakovník, 269 01, Česká republika

Mgr. Jitka Šálová

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 15. 4. 2015

Plickova 565/15, Praha, 149 00, Česká republika

Zuzana Rybáková

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

Muchova 1086/11, Brno, 613 00, Česká republika

Zdeněk Kadlec

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 4. 2015

vznik členství: 2. 12. 2010

zánik funkce: 1. 12. 2014

Vrbova 373, Domažlice, 344 01, Česká republika

Tomáš Kužel

předseda

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2011

Staříč 687, 739 43, Česká republika

Ing. Hana Semínová

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 10. 2015

vznik členství: 3. 2. 2012

Na Bezděkově 1739, Benešov, 256 01, Česká republika

Bc. Daniel Bláha

místopředseda

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 9. 2019

zánik členství: 30. 6. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2019

Provodín 96, 471 67, Česká republika

Mgr. Bc. Slavomír Bell MSC

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 9. 9. 2013

zánik členství: 8. 9. 2017

Hostěrádky-Rešov 18, 683 52, Česká republika

Petr Štěpánek

člen

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2019

Jana Zajíce 869, Pardubice, 530 12, Česká republika

Počet členů Dozorčí rady: 9

od 22. 7. 2014

Statutární orgán

1 fyzická osoba

MUDr. David Kostka MBA

generální ředitel

První vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 3. 10. 2019

vznik funkce: 3. 10. 2019

Rooseveltova 892/49, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

MUDr. David Kostka MBA

generální ředitel

První vztah: 14. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 10. 2019

vznik členství: 2. 10. 2015

zánik členství: 2. 10. 2019

vznik funkce: 2. 10. 2015

zánik funkce: 2. 10. 2019

Rooseveltova 892/49, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gajdáček Ph.D. MBA

generální ředitel

První vztah: 1. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 10. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2008

zánik funkce: 1. 10. 2015

Ondříčkova 391/37, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gajdáček Ph.D.

generální ředitel

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 6. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2008

Ondříčkova 391/37, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gajdáček

generální ředitel

První vztah: 17. 4. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik funkce: 1. 4. 2008

Ondříčkova 391/37, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Karel Šatera Ph.D., MBA

generální ředitel

První vztah: 31. 12. 2003 - Poslední vztah: 10. 3. 2008

Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves 363, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ing. Karel Šatera MBA

generální ředitel

První vztah: 11. 8. 2001 - Poslední vztah: 31. 12. 2003

Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves 363, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ing. Karel Šatera MBA

ústřední ředitel

První vztah: 6. 3. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2001

Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves 363, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ing. Karel Šatera MBA

ústřední ředitel

První vztah: 3. 7. 2000 - Poslední vztah: 6. 3. 2001

Husova 385, Bohumín, 735 81, Česká republika

Doc.Ing. Otakar Smolík CSc.

ústřední ředitel

První vztah: 19. 3. 1999 - Poslední vztah: 3. 7. 2000

Minská 8, Brno, 616 00, Česká republika

RNDr. Lubomír Netolický

Ústřední ředitel

První vztah: 8. 7. 1996 - Poslední vztah: 19. 3. 1999

Sýkovecká 19, Praha 9, 198 00, Česká republika

JUDr. Jiří Sochan

První vztah: 27. 10. 1995 - Poslední vztah: 8. 7. 1996

Blatenská 2167/9, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jan Merta

První vztah: 26. 10. 1992 - Poslední vztah: 27. 10. 1995

Filipova 2019, Praha 4, Česká republika

Generální ředitel je oprávněn pojišťovnu zastupovat, zavazovat ji a činit právní jednání ve všech věcech jako její statutární orgán.

od 18. 9. 2018

Za pojišťovnu je oprávněn jednat, zavazovat ji a činit právní úkony ve všech věcech generální ředitel jako její statutární orgán.

do 18. 9. 2018 od 17. 4. 2008

K vytištěné nebo vypsané obchodní firmě pojišťovny připojí svůj podpis Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA.

do 10. 3. 2008 od 31. 12. 2003

K vytištěnému nebo vypsanému názvu pojišťovny připojí svůj podpis Ing. Karel Šatera, MBA.

do 31. 12. 2003 od 3. 7. 2000

K vytištěnému nebo vypsanému názvu pojišťovny připojí svůj podpis Doc.Ing. Otakar Smolík, CSc.

do 3. 7. 2000 od 19. 3. 1999

K vytištěnému nebo vypsanému názvu pojišťovny připojí svůj podpis RNDr. Lubomír Netolický.

do 19. 3. 1999 od 8. 7. 1996

K vytištěnému nebo vypsanému názvu pojišťovny připojí svůj podpi JUDr. Jiří Sochan.

do 8. 7. 1996 od 27. 10. 1995

K vytištěnému nebo vypsanému názvu pojišťovny připojí svůj podpis JUDr. Jan Merta.

do 27. 10. 1995 od 26. 10. 1992

Další vztahy firmy Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).