Hlavní navigace

Zemědělská společnost &#34^Český ráj&#34^ Podůlší, a.s.

Firma Zemědělská společnost &#34^Český ráj&#34^ Podůlší, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1755, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 16 316 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25287010

Sídlo:

Podůlší 49, 506 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 2. 1998

DIČ:

CZ25287010

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1755, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Zemědělská společnost "Český ráj" Podůlší, a.s. od 17. 2. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 17. 2. 1998

adresa

49
Podůlší 50601 od 3. 7. 2014

adresa

Podůlší 49, 506 01 Jičín do 3. 7. 2014 od 17. 2. 1998

Předmět podnikání

Zemědělská výroba od 3. 7. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 3. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 7. 2014

Silniční motorová doprava nákladní do 3. 7. 2014 od 11. 3. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej režimu živnosti volné do 3. 7. 2014 od 11. 3. 1999

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 3. 7. 2014 od 11. 3. 1999

Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 3. 7. 2014 od 17. 2. 1998

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění: do 1. 2. 2002 od 11. 3. 1999

l. Schvaluje se návrh na zvýšení zapisovaného základního jmění A. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 1.030.000,- se zvyšuje nejméně o Kč 10.970.000,-, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. B. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši Kč 1.030.000,- na Kč 12.000.000,- tj. o Kč 10.970.000,-, a to upisování nových akcií. C. Navrhovaný druh, podoba forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. D. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění vydáním 10.970 ks nových akcií na jméno a o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- za kus. E. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných předem určenými upisovateli - fyzick ými osobami - členy Zemědělského družstva "Český ráj" se sídlem Podůlší, jak jsou vyjmenováni ve znaleckých posudcích, vůči majetku Zemědělského družstva "Český ráj" se sídlem v Podůlší, IČO: 00 02 15 98. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevy pořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky soudních znalců Ing. Antonína Nováka č.j. 34/1998 ze dne 9. 7. 1998 a Ing. René Matyse, CSc., č.j. 34/1998 ze dne 9. 7. 1998. Oba uvedené znalecké posudky jediný akcionář schvaluje. Každý upisovatel v souladu s utanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu "Český ráj" se sídlem v Podůlší postoupí akciové společnosti Zemědělská společnost "Český ráj" Podůlší, a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnosti Zemědělská společnost "Český ráj" Podůlší, a.s. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojde úpisem nepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije. F. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs se navrhuje ve výši 100 % nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva "Český ráj" se sídlem v Podůlší. do 1. 2. 2002 od 11. 3. 1999

G. Hospodářské využití vkladů Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva "Český ráj" se sídlem v Podůlší za postoupené pohledávky na společnost Zemědělská společnost "Česk ý ráj" Podůlší, a.s., přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. H. Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Upisování bude trvat 10 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístě na v sídle společnosti, tj. Podůlší 49, okres Jičín. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkla du, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů. Tento individuální list upisovatele rozešle společnost všem potencionálním akcionářům s bydlištěm mimo bezprostřední okolí síla společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připoušt í, jediný akcionář určil orgán společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení. Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnýmistanovami společnosti. do 1. 2. 2002 od 11. 3. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 16 316 000 Kč

od 3. 7. 2014

Základní kapitál

vklad 16 316 000 Kč

do 3. 7. 2014 od 1. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 1 030 000 Kč

do 1. 2. 2002 od 17. 2. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 117 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 399 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 626 od 1. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 030 do 1. 2. 2002 od 17. 2. 1998

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Jiří Tichý

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 2. 6. 2017

Sobčice 107, 508 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Tichý

Předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2016

Sobčice 12, 508 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Jiří Louma

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

Podůlší 45, 506 01, Česká republika

Mojmír Vališka

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2016

Jestřábí v Krkonoších 69, 514 01, Česká republika

Ing. Jitka Koubková

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

Nevratice 30, 508 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Veber

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 20. 5. 2016

zánik členství: 2. 6. 2017

zánik funkce: 2. 6. 2017

Levitova 1524, Hořice, 508 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Veber

Člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

vznik členství: 20. 5. 2016

zánik členství: 2. 6. 2017

zánik funkce: 2. 6. 2017

Levitova 1524, Hořice, 508 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Veber

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

Levitova 1524, Hořice, 508 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mojmír Vališka

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

Jestřábí v Krkonoších 69, 514 01, Česká republika

Jiří Louma

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

Podůlší 45, 506 01, Česká republika

Jaroslav Horák

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2011

zánik funkce: 20. 5. 2016

Chomutice 179, 507 53, Česká republika

Ing. Vladimír Tichý

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2011

zánik funkce: 20. 5. 2016

Sobčice 12, 508 01, Česká republika

Ing. Vladimír Tichý

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 2. 2. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

vznik funkce: 27. 5. 2011

Sobčice 12, 508 01, Česká republika

Jaroslav Horák

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

vznik funkce: 27. 5. 2011

Chomutice 179, 507 53, Česká republika

Jiří Louma

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

Podůlší 45, 506 01, Česká republika

Mojmír Vališka

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

Jestřábí v Krkonoších 69, 514 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Veber

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

Levitova 1524, Hořice, 508 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Veber

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 27. 5. 2011

Levitova čp. 1524, Hořice, 508 01, Česká republika

Mojmír Vališka

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 27. 5. 2011

Jestřábí v Krkonoších čp. 69, 514 01, Česká republika

Jónová Olga

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 22. 8. 2001

zánik členství: 20. 6. 2003

Chomutice 186, 507 53, Česká republika

Ing. Jiří Chmelka

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 1. 2. 2002

zánik členství: 22. 8. 2001

Újezd pod Troskami 46, 512 63 Rovensko pod Troskami, Česká republika

Jaroslav Horák

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

zánik členství: 27. 5. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2011

Chomutice 179, 507 53 Chomutice, Česká republika

Ing. Vladimír Tichý

Předseda představenstva

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

zánik členství: 27. 5. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2011

Sobčice 12, 507 54 Podhorní Újezd, Česká republika

Jiří Louma

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

zánik členství: 27. 5. 2011

Podůlší 45, 506 01 Jičín, Česká republika

Ing. Ladislav Hátle

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

zánik členství: 10. 7. 2002

Milovice 78, 507 74 Milovice, Česká republika

Josef Barkman

Člen představenstva

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Holín 17, 506 01 Jičín, Česká republika

Jiří Louma

Člen představenstva

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Podůlší 45, 506 01 Jičín, Česká republika

Jiří Nýdrle

Člen představenstva

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Podůlší 64, 506 01 Jičín, Česká republika

Josef Duczynski

Člen představenstva

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Holín 116, 506 01 Jičín, Česká republika

Vladimír Konopáč

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Dílce 22, 506 01 Jičín, Česká republika

Jaroslav Lacina

Předseda představenstva

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Jinolice 18, 506 01 Jičín, Česká republika

Bohumil Janďourek

Člen představenstva

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Kbelnice 13, 506 01 Jičín, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo: - Předseda představenstva samostatně, nebo - Místopředseda představenstva samostatně, nebo - Dva členové představenstva společně.

od 3. 7. 2014

Za společnost a představenstvo jedná: - samostatně předseda představenstva, nebo - samostatně místopředseda představenstva, nebo - současně vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 3. 7. 2014 od 17. 2. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Kořínek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2016

Na vinici 296, Vysoké Veselí, 507 03, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Hana Košíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

Podůlší 77, 506 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dana Altmanová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 20. 5. 2016

Železnice 32, 507 13, Česká republika

Historické vztahy

Hana Košíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

Podůlší 77, 506 01, Česká republika

Dana Altmanová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2011

zánik funkce: 20. 5. 2016

Železnice 32, 507 13, Česká republika

Ing. Jaroslav Kořínek

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 27. 5. 2011

zánik členství: 20. 5. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2011

zánik funkce: 20. 5. 2016

Na vinici 296, Vysoké Veselí, 507 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Kořínek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 11. 2013

vznik členství: 27. 5. 2011

vznik funkce: 27. 5. 2011

Na vinici 296, Vysoké Veselí, 507 03, Česká republika

Hana Košíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

Podůlší 77, 506 01, Česká republika

Dana Altmanová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 27. 5. 2011

vznik funkce: 27. 5. 2011

Železnice 32, 507 13, Česká republika

Hana Košíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 27. 5. 2011

Podůlší 77, PSČ 506 01 Jičín, Česká republika

Ing. Jaroslav Kořínek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

zánik členství: 27. 5. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2011

Na Vinici 296, 507 03 Vysoké Veselí, Česká republika

Dana Altmanová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

zánik členství: 27. 5. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2011

Cidlina 32, 507 13 Železnice, Česká republika

Petr Kolář

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

zánik členství: 20. 6. 2003

Dílce 1, 506 01 Jičín, Česká republika

Martin Florian

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Prachov 39, 506 01 Jičín, Česká republika

Vladimír Dolenský

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Dílce 18, 506 01 Jičín, Česká republika

Ing. Antonín Nekvasil

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 11. 3. 1999

Rybníček 12, 506 01 Jičín, Česká republika

Další vztahy firmy Zemědělská společnost &#34^Český ráj&#34^ Podůlší, a.s.

Historické vztahy

Ing. Ladislav Hátle

První vztah: 11. 3. 1999 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

Milovice 78, 507 74 Milovice, Česká republika

AGRO Chomutice a.s.

První vztah: 21. 9. 1998 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

Chomutice 92, 507 53

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Miroslav Kloutvor

  Člen představenstva

  Chomutice 174, 507 53, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Kořínek

  Místopředseda představenstva

  Na vinici 296, Vysoké Veselí, 507 03, Česká republika

 • Ing. Vladimír Tichý

  Předseda představenstva

  Sobčice 12, 508 01, Česká republika

 • Jaroslava Nováková

  Místopředseda dozorčí rady

  Chomutice 83, 507 53, Česká republika

 • Miloslav Nosek

  Člen představenstva

  Třtěnice 8, 507 04, Česká republika

 • Petr Kloutvor

  Člen představenstva

  Třtěnice 59, 507 04, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Veber

  Člen představenstva

  Levitova 1524, Hořice, 508 01, Česká republika

 • Hana Špalková

  Člen dozorčí rady

  Hartavská 107, Hrádek nad Nisou, 463 34, Česká republika

 • Lubomír Sýkora

  Předseda dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Mezilesí 522/134, Praha, 193 00, Česká republika

 • Ing. Jitka Koubková

  Člen představenstva

  Nevratice 30, 508 01, Česká republika

Zemědělské družstvo &#34^ Český ráj&#34^ se sídlem v Podůlší v likvidaci

První vztah: 17. 2. 1998 - Poslední vztah: 21. 9. 1998

Podůlší

Dalších 14 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

AGRO Chomutice a.s., IČ: 64792226

Česká republika, Chomutice, 507 53

do 14. 7. 2006 od 21. 9. 1998

Zemědělské družstvo "Český ráj" se sídlem v Podůlší, IČ: 00021598

Česká republika, Podůlší

do 21. 9. 1998 od 17. 2. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 10. 1998

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 11. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 10. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).