Hlavní navigace

Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.

Firma Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2027, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 60 991 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25934546

Sídlo:

Horní Krupá 49, 580 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 2. 2000

DIČ:

CZ25934546

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
16100 Výroba pilařská a impregnace dřeva
25620 Obrábění
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2027, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. od 5. 3. 2015

Obchodní firma

Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. do 5. 3. 2015 od 10. 2. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 10. 2. 2000

adresa

49
Horní Krupá 58001 od 5. 3. 2015

adresa

čp. 49
Horní Krupá 58001 do 5. 3. 2015 od 10. 2. 2000

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 3. 2015

Obráběčství od 5. 3. 2015

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 5. 3. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 5. 3. 2015

Zemědělská výroba: - rostlinná výroba - živočišná výroba - produkce plemenných zvířat od 13. 7. 2006

Poskytování technických služeb do 5. 3. 2015 od 13. 7. 2006

Opravy silničních vozidel od 8. 6. 2001

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 3. 2015 od 8. 6. 2001

Provozování pilařské výroby do 5. 3. 2015 od 8. 6. 2001

Kovoobráběčství do 5. 3. 2015 od 8. 6. 2001

Práce a služby speciální zemědělskou mechanizací do 5. 3. 2015 od 8. 6. 2001

Zemní práce do 5. 3. 2015 od 8. 6. 2001

Opravy pracovních strojů do 5. 3. 2015 od 8. 6. 2001

Silniční motorová doprava nákladní do 5. 3. 2015 od 8. 6. 2001

Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 13. 7. 2006 od 10. 2. 2000

Ostatní skutečnosti

Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva. od 12. 11. 2007

Usnesení valné hromady ze dne 23.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje minimálně o částku ve výši 2.000.000,- Kč , slovy: dva miliony korun českých, s tím, že se připouští upisování nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu, a to s určením maximální výše 3.357.000,- Kč, slovy: tři miliony třista padesát sedm tisíc korun českých. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představensto společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž emisní kurs se splácí peněžitými vklady předem určených zájemců. Bude upsáno minimálně: 160 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 69 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. 15 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. 4 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Bude uspáno maximálně: 167 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 69 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. 16 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč. 17 ks nových neregistrovaných kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Všechny nově upisvoané akcie jsou kmenové, budou poskytovat stejná práva jako dosud vydané akcie a jsou převoditelné pode stanov společnosti a obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upsání nových akcií bude nabídnuto předem určeným zájemcům, kterými jsou osoby, jež uzavřely se společnosti smlouvu o postoupení pohledávky a to: - Josef Beránek, r.č 481001/267, bytem Havlíčkův Brod, Český Dvůr 108, - Anna Beranová, r.č. 495228/084, bytem Havlíčkův Brod, Český Dvůr 107, - Marie Bratršovská, r.č. 405616/068, bytem Chotěboř, Na výsluní 1216, - Anna Caltová, r.č. 645428/0668, bytem Dolní Krupá 15, - František Čapek, r.č. 421008/097, bytem Havlíčkův Brod, Žižkov II/1281, - Pavel Doležán, r.č. 650513/1215, bytem Rozsochatec 42, - Božena Dundáčková, r.č. 246102/091, bytem Rozsochatec 11, - Jiří Fiala, r.č. 410903/098, bytem Praha 4, V štíhlních 1313, - Otakar Fiala, r.č. 310711/087, bytem Rozsochatec 21, - Josef Fousek, r.č. 250327/066, bytem Rozsochatec 32, - Jitka Hájková, r.č. 775409/0300, bytem Havlíčkův Brod, Bratříků 775, - Marie Horáčková, r.č. 245204/073, bytem Rozsochatec 23, - Jaroslava Hovorková, r.č. 625403/1103, bytem Havlíčkův Brod, Český Dvůr 124, - Tomáš Chudý, r.č. 760225/2977, bytem Havlíčkův Brod, Trocnovského 476, - Miloslav Konfršt, r.č. 390401/094, bytem Havlíčkův Brod, Žižkov 1257, - Božena Krejčová, r.č. 406217/065, bytem Havlíčků Brod, P. Holého 1056, - Václav Křiklán, r.č. 570114/0302, bytem Český Rudolec 130, - Miroslav Kučera, r.č. 510831/020, bytem Dolní Krupá 6, - Marie Kučerová, r.č. 485718/048, bytem Chotěboř, Žitná 1416, - František Kubeš, r.č. 530325/025, bytem Chotěboř, Žitná 1465, - Josef Kubeš, r.č. 500705/087, bytem Chotěboř, Zahradní 1535, - Bohumil Ledvinka, r.č. 520901/022, bytem Chotěboř, Čachotín 1, - Josef Novotný, r.č. 320902/079, bytem Havlíčkův Brod, Pelestrov 73, - Hugo Pelikán, r.č. 641210/0475, bytem Horní Krupá, Zálesí 11, - Pavel Pelikán, r.č. 621004/0969, bytem Rozsochatec 103, - Jaroslava Pelikánová, r.č. 416209/073, bytem Havlíčkův Brod, Český Dvůr 114, - Ing. Olga Peterková, r.č. 515630/026, bytem Žehuň, Dobšice 21, - Josef Pískač, r.č. 380730/088, bytem Rozsochatec 51, - Božena Polcarová, r.č. 275822/007, bytem Havlíčkův Brod, Kpt. Nováka 835, - Jiřina Rosochová, r.č. 275210/025, bytem Horní Krupá, Zálesí 13, - Jiřina Sýkorová, r.č. 425912/003, bytem Chotěboř, Čachotín 78, - Josef Šofr, r.č. 240120/155, bytem Horní Krupá, Zálesí 2, - Alžběta Šofrová, r.č. 385921/007, bytem Horní Krupá, Zálesí 2, - Anna Šofrová, r.č. 276229/086, bytem Havlíčkův Brod, Zbořice 10, - Ludmila Šrámková, r.č. 555906/1266, bytem Havlíčkův Brod, Český Dvůr 111, - Lenka Šťastná, r.č. 625411/1787, bytem Vilémov, Klášter 109, - Jiří Trnka, r.č. 630829/1572, bytem Rozsochatec 124, - Jana Uchytilová, r.č. 436116/065, bytem Přibyslav, Dolní Jablonná 9. Upsání akcií bude provedena ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností. Představenstvo společnosti je povinno odeslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předem určeným zájemcům na adresu jejich bydliště návrh smlouvy o upsání akcií spolu s kopií pravomocného usnesení soudu o zápisu zvýšení základního kapitálu. Pro upsání ak cií bez využití přednostního práva se stanovuje místo úpisu - sídlo společnosti Horní Krupá čp. 49, okres Havlíčkův Brod a lhůta do devadesáti kalendářních dnů od dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o usání akcií. Tato lhůta začíná běžet prvního kale ndářního dne následujícího po dni doručení návrhu smlouvy v 8,00 hodin a končí devadesátým kalendářním dnem následujícím po dni doručen í návrhu smlouvy v 15,00 hodin. do 23. 1. 2004 od 28. 8. 2003

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 05.04.2000: do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Základní jmění se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Základní jmění se zvyšuje minimálně o 46.916.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 58.127.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Bude upisováno minimálně: do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

1.596 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 537 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 103 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 348 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Bude upisováno maximálně: do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

2.257 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 742 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 139 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 415 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle Zemědělské společnosti Horní Krupá, a.s. v Horní Krupé čp. 49 v kanceláři předsedy představenstva společnosti. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského obchodního družstva Horní Krupá, Horní Krupá, okres Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 23 60, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni v notářském zápisu Liběny Pernicové, notářky v Brně. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Upisování bude zahájeno třetí pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisovatelů se stanoví 15 dnů. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského obchodního družstva Horní Krupá se sídlem v Horní Krupé, okres Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 23 60 podle zákona č. 42/1992 Sb. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka ze dne 29.03.2000, znalecký posudek č. 71/2000 a znalce ing. René Matyse ze dne 29.03.2000, znalecký posudek č. 59/2000, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 991 000 Kč

od 23. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 57 641 000 Kč

do 23. 1. 2004 od 9. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 9 691 000 Kč

do 9. 8. 2000 od 10. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 521 od 23. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 327 od 23. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 122 od 23. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 371 od 23. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 361 do 23. 1. 2004 od 9. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 258 do 23. 1. 2004 od 9. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 106 do 23. 1. 2004 od 9. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 354 do 23. 1. 2004 od 9. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 701 do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 699 do 9. 8. 2000 od 18. 4. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 18. 4. 2000 od 10. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 969 do 18. 4. 2000 od 10. 2. 2000

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Ondřej Horák

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 31. 5. 2019

Horní Krupá 112, 580 01, Česká republika

Jiří Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

Rozsochatec 125, 582 72, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuk

předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

K Červenému vrchu 735/31, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Jaroslav Giba

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

J. Jungmanna 929/7, Čáslav, 286 01, Česká republika

Marek Štefka

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

Štursova 1296/39b, Brno, 616 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Radek Šauer

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 6. 6. 2018

zánik členství: 31. 5. 2019

Roháče z Dubé 1027, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Marek Štefka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 5. 2013

zánik členství: 17. 5. 2018

Štursova 1296/39b, Brno, 616 00, Česká republika

Jaroslav Giba

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 5. 2013

zánik členství: 17. 5. 2018

J. Jungmanna 929/7, Čáslav, 286 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Šuk

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 5. 2013

zánik členství: 17. 5. 2018

vznik funkce: 17. 5. 2013

zánik funkce: 17. 5. 2018

K Červenému vrchu 735/31, Praha, 160 00, Česká republika

Radek Šauer

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 5. 2013

zánik členství: 17. 5. 2018

Roháče z Dubé 1027, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Jiří Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 5. 2013

zánik členství: 17. 5. 2018

vznik funkce: 17. 5. 2013

zánik funkce: 17. 5. 2018

Rozsochatec 125, 582 72, Česká republika

Radek Šauer

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 17. 5. 2013

Roháče z Dubé 1027, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Radek Šauer

Člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 21. 3. 2009

zánik členství: 29. 5. 2009

Roháče z Dubé 1027, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Jaroslava Sedláková

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

Horní Krupá 16, 580 01, Česká republika

Radek Štolfa

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

vznik funkce: 23. 5. 2008

zánik funkce: 17. 5. 2013

Knyk 50, 580 01, Česká republika

Jiří Novák

Předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

vznik funkce: 23. 5. 2008

zánik funkce: 17. 5. 2013

Rozsochatec 125, 582 72, Česká republika

Pavel Malina

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

Havlíčkův Brod 106, 580 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Niedermertl

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

Velká Losenice 8, 592 11, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Čejka

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 21. 4. 2009

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 22. 12. 2008

Pivovarská 95, Havlíčkova Borová, 582 23, Česká republika

Ing. Vladimír Pavel

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

Zárubice 10, 675 52, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Marek Štefka

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

Antonínská 554/7, Brno, 602 00, Česká republika

Zdeněk Bělohlávek

Člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

Smetanovo nám. 1857, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Petr Roček

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

Horní Krupá 119, 580 01, Česká republika

Zdeněk Bělohlávek

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

Smetanovo nám. 1857, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Jiří Novák

Předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

vznik funkce: 19. 5. 2006

zánik funkce: 23. 5. 2008

Rozsochatec 125, 582 72, Česká republika

Radek Štolfa

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

vznik funkce: 19. 5. 2006

zánik funkce: 23. 5. 2008

Knyk 50, 580 01, Česká republika

Karel Beran

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

Dolní Krupá 6, 582 71, Česká republika

Karel Čáp

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

Horní Krupá 102, 580 01, Česká republika

Miloslav Blažek

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

Zbožice 3, 580 01, Česká republika

Bohumil Opršal

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

Rozsochatec 134, 582 72, Česká republika

Jaroslava Sedláková

Člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

Horní Krupá 16, 580 01, Česká republika

Miloslav Blažek

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

Zbožice 3, Česká republika

Zdeněk Bělohlávek

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

Smetanovo nám. 1857, Havlíčkův Brod, Česká republika

Radek Štolfa

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

vznik funkce: 28. 5. 2001

zánik funkce: 19. 5. 2006

Knyk 50, Česká republika

Jiří Novák

Předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

vznik funkce: 28. 5. 2001

zánik funkce: 19. 5. 2006

Rozsochatec 125, Česká republika

Jaroslava Sedláková

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

Horní Krupá 16, Česká republika

Bohumil Opršal

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

Rozsochatec 14, Česká republika

Petr Nesládek

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

Zbožice 1, Česká republika

Karel Beran

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

Dolní Krupá 6, Česká republika

Karel Čáp

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

Horní Krupá 102, Česká republika

Jiří Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Rozsochatec 125, Česká republika

Petr Beran

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Horní Krupá 115, Česká republika

Josef Škaryd

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Dolní Krupá 116, Česká republika

Petr Calta

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Horní Krupá 29, Česká republika

Miloslav Blažek

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Zbožice 3, Česká republika

Jiří Fikar

Předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Zbožice 27, Česká republika

Bohumil Opršal

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Rozsochatec 14, Česká republika

Ludvík Cakl

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Český Dvůr 113, Česká republika

Zdeněk Bělohlávek

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Smetanovo nám. 1857, Havlíčkův Brod, Česká republika

Anna Bukovská

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Horní Krupá 11, Česká republika

Jaroslav Čáp

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Horní Krupá 51, Česká republika

Josef Pešek

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Čachotín 83, Chotěboř, Česká republika

Pavel Dundáček

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Sedletín 47, Česká republika

Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

od 25. 6. 2013

Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a člen představenstva.

do 25. 6. 2013 od 27. 2. 2002

Způsob jednání za společnost: Za společnost a představenstvo jedná - předseda představenstva samostatně, nebo - dva členové představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 27. 2. 2002 od 10. 2. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ladislava Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

Dolní Krupá 100, 582 71, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2018

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Klára Křečková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 6. 6. 2018

Krteňská 777, Praha, 155 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Klára Křečková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 5. 2013

zánik členství: 17. 5. 2018

Krteňská 777, Praha, 155 00, Česká republika

Ladislava Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 16. 5. 2013

zánik členství: 17. 5. 2018

Dolní Krupá 100, 582 71, Česká republika

Ing. Tomáš Hruška

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 17. 5. 2013

zánik členství: 17. 5. 2018

vznik funkce: 17. 5. 2013

zánik funkce: 17. 5. 2018

Hrabanov 1839, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Klára Křečková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 17. 5. 2013

Kurzova 2387/17, Praha 5, 155 00, Česká republika

Anna Ledvinková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 17. 5. 2013

vznik funkce: 23. 5. 2008

zánik funkce: 17. 5. 2013

Rozsochatec 70, 582 72, Česká republika

Dagmar Palánová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2008

zánik členství: 17. 5. 2013

vznik funkce: 23. 5. 2008

zánik funkce: 17. 5. 2013

Herálec 217, 582 55, Česká republika

Ladislava Kovářová

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 6. 2013

vznik členství: 23. 5. 2006

zánik členství: 16. 5. 2013

Dolní Krupá 100, 582 71, Česká republika

Jiří Gryč

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

zánik členství: 23. 5. 2008

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 23. 5. 2008

Dolní Krupá 29, 582 71, Česká republika

Anna Ledvinková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 19. 5. 2006

vznik funkce: 23. 5. 2006

zánik funkce: 23. 5. 2008

Rozsochatec 70, 582 72, Česká republika

Anna Ledvinková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

vznik funkce: 28. 5. 2001

zánik funkce: 19. 5. 2006

Rozsochatec 70, Česká republika

Jiří Gryč

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 18. 5. 2001

zánik členství: 19. 5. 2006

vznik funkce: 28. 5. 2001

zánik funkce: 19. 5. 2006

Dolní Krupá 29, Česká republika

Ladislava Kovářová

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik členství: 28. 5. 2001

zánik členství: 23. 5. 2006

Dolní Krupá 100, Česká republika

Radek Štolfa

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Knyk 50, Česká republika

Jaroslava Sedláková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Horní Krupá 16, Česká republika

Hana Votavová

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2000 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 18. 5. 2001

Čachotín 22, Chotěboř, Česká republika

Další vztahy firmy Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.

Akcionáři

Zemědělské obchodní družstvo Horní Krupá, IČ: 00122360

Česká republika, Horní Krupá

do 9. 8. 2000 od 10. 2. 2000
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).