Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Bernartice

Firma Zemědělské družstvo Bernartice, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXXXII 2424, Krajský soud v Českých Budějovicích.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00112224

Sídlo:

Náměstí svobody 16, Bernartice, 398 43

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 5. 1981

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
25720 Výroba zámků a kování
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
77310 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXXXII 2424, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Bernartice od 18. 1. 1993

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Mír" se sídlem v Bernarticích, okres Písek do 18. 1. 1993 od 6. 5. 1977

Právní forma

Družstvo od 6. 5. 1977

adresa

Náměstí svobody 16
Bernartice 39843 od 2. 12. 2016

adresa

16
Bernartice 39843 do 7. 10. 2008 od 16. 3. 2002

adresa

Bernartice 39843 do 16. 3. 2002 od 6. 5. 1977

Předmět podnikání

opravy silničních vozidel od 16. 3. 2002

silniční motorová doprava nákladní od 16. 3. 2002

kovářství od 7. 5. 1993

zámečnictví od 7. 5. 1993

opravy motorových vozidel do 16. 3. 2002 od 7. 5. 1993

silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny č.j. 00/93/00074 vydané dne 10.2.1993 okresním živn. úřadem v Písku a přílohy k ní do 16. 3. 2002 od 7. 5. 1993

1/ zemědělská výroba 2/ pronájem základních prostředků 3/ práce s mechanizačními prostředky 4/ obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 18. 1. 1993

1./ Hlavním předmětem činnosti družstva je provozování zemědělské výroby a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodařit na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb a ostatním majetkem, který má ve svém vlastnictví nebo družstevním nebo jiném užívání. Družstvo je povinno chránit půdu a majetek s nímž hospodaří, před neoprávněnými zásahy s použitím právních prostředků. do 18. 1. 1993 od 5. 7. 1989

2./ Družstvo a/ vykonává činnosti sloužící potřebám zemědělské výroby, nákladní doprava, opravářské a kovářské práce, pořez dřeva, stavebně truhlářské a stavební práce b/ ojediněle poskytuje práce a služby pro občany a jiné organizace, doprava a pořez dřeva, stavebně truhlářské práce do 18. 1. 1993 od 5. 7. 1989

Ostatní skutečnosti

Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 21.12.1976 v důsledku sloučení JZD Zběšičky a Bernartice, jejichž dosavadní činnost slou čením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno usnesením rady ONV v Písku ze dne 1 5.12.1977. Družstvo se řídí vlastními stanovami přijatými na členské schůzi dne 22.12.1977 a schválenými radou ONV v Písku dne 2.3.1977. od 7. 10. 2008

Zemědělské družstvo Bernartice je právním nástupcem Zemědělského obchodního družstvo Podolí I se sídlem Podolí I čp.109, 398 43 Bernartice, IČO 608 50 591, jenž bylo zrušeno bez likvidace sloučením do Zemědělského družstva Bernartice. od 7. 10. 2008

Družstvo se řídí novými stanovami schválenými členskou schůzí konanou dne 23.3.2007. od 7. 10. 2008

Družstvo se řídí novými stanovami schválenými členskou schůzí konanou dne 12.3.2004. do 7. 10. 2008 od 4. 4. 2005

Zemědělské družstvo Bernartice je právním nástupcem Zemědělského obchodního družstvo Podolí I se sídlem Podolí I čp.109, 398 43 Bernartice, IČO 608 50 591, jenž bylo zrušeno bez likvidace sloučením do Zemědělského družstva Bernartice. Družstvo se řídí novými stanovami schválenými členskou schůzí konanou dne 23.3.2001. do 7. 10. 2008 od 16. 3. 2002

Výše zapisovaného základního jmění: Výše zapisovaného základního jmění činí 16,946.059,- Kčs, slovy šestnáctmiliónůdevětsetčtyřicetšesttisícpadesátdevětkorun čsl. do 7. 5. 1993 od 18. 1. 1993

Družstvo se řídí novými stanovami upravenými podle zákona č. 513/91 schválenými členskou schůzí konanou dne 26.11.1992. do 7. 10. 2008 od 18. 1. 1993

Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 90/1988 Sb. a schválenými výroční členskou schůzí dne 24.2.1989. Zastupování a podpisování: Za družstvo je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Písemnosti za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Ručení: Členové ručí za případnou ztrátu družstva svým právem na výplatu podílů na hospodářských výsledcích ve výši 2% celkového objemu ročně vyplácených mezd. do 18. 1. 1993 od 5. 7. 1989

Takto neručí ti, kteří vnesli do JZD půdu nebo jiný majetek, případně zdědi li ho, kteří v družstvu ze zdravotních důvodů či jiných oprávněných důvodu nepracují. do 18. 1. 1993 od 5. 7. 1989

Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 21.12.1976 v důsledku sloučení JZD Zběšičky a Bernartice, jejichž dosavadní činnost slou čením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno usnesením rady ONV v Písku ze dne 15.12.1977. Družstvo se řídí vlastními stanovami přijatými na členské schůzi dne 22.12.1977 a schválenými radou ONV v Písku dne 2.3.1977. do 7. 10. 2008 od 6. 5. 1977

Statutární orgán

13 fyzických osob

Ing. Jitka Drástalová

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 20. 2. 1987

vznik funkce: 20. 2. 1987

Lukešova 346, Bernartice, 398 43, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťastný

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 27. 3. 1997

vznik funkce: 27. 3. 1997

Za Humny 305, Bernartice, 398 43, Česká republika

Ing. Stanislav Kunt

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 3. 2001

vznik funkce: 23. 3. 2001

Lukešova 343, Bernartice, 398 43, Česká republika

ing. Pavel Rozhoň

místopředseda

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 26. 11. 1992

vznik funkce: 27. 3. 1997

Záhoří 29, 397 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Matoušek

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 12. 3. 2004

Za Humny 305, Bernartice, 398 43, Česká republika

Jan Kotrba

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 22. 12. 1977

vznik funkce: 22. 12. 1977

Zběšičky 22, 398 43, Česká republika

Pavel Novotný

předseda

První vztah: 22. 9. 2016

vznik členství: 20. 2. 1987

vznik funkce: 20. 2. 1987

Jaromíra Malého 2197, Písek, 397 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

ing. Pavel Rozhoň

místopředseda

První vztah: 7. 10. 2008

vznik členství: 26. 11. 1992

vznik funkce: 27. 3. 1997

Záhoří 29, 397 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Matoušek

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 12. 3. 2004

Bernartice 305, 398 43, Česká republika

Ing. Jitka Drástalová

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002

vznik členství: 20. 2. 1987

vznik funkce: 20. 2. 1987

Lukešova 346, Bernartice, 398 43, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťastný

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002

vznik členství: 27. 3. 1997

vznik funkce: 27. 3. 1997

Za Humny 305, Bernartice, 398 43, Česká republika

Jan Kotrba

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002

vznik členství: 22. 12. 1977

vznik funkce: 22. 12. 1977

Zběšičky 22, 398 43 Bernartice, Česká republika

Ing. Stanislav Kunt

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002

vznik členství: 23. 3. 2001

vznik funkce: 23. 3. 2001

Lukešova 343, Bernartice, 398 43, Česká republika

Historické vztahy

ing. Pavel Rozhoň

místopředseda

První vztah: 7. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 26. 11. 1992

vznik funkce: 27. 3. 1997

Záhoří 29, 397 01, Česká republika

Jan Matoušek

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2004 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 12. 3. 2004

Bernartice 305, 398 43, Česká republika

Pavel Novotný

předseda

První vztah: 16. 3. 2002 - Poslední vztah: 22. 9. 2016

vznik členství: 20. 2. 1987

vznik funkce: 20. 2. 1987

J.Malého 2197, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Pavel Rozhoň

místopředseda

První vztah: 16. 3. 2002 - Poslední vztah: 7. 10. 2008

vznik členství: 26. 11. 1992

vznik funkce: 27. 3. 1997

Zběšičky 29, 398 43 Bernartice, Česká republika

Marta Parkosová

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002 - Poslední vztah: 8. 12. 2004

vznik členství: 27. 3. 1997

zánik členství: 12. 3. 2004

vznik funkce: 27. 3. 1997

zánik funkce: 12. 3. 2004

Podolí I čp. 24, 398 43 Bernartice, Česká republika

Ing. Stanislav Kunt

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 23. 3. 2001

vznik funkce: 23. 3. 2001

Lukešova 343, Bernartice, 398 43, Česká republika

Jan Kotrba

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 22. 12. 1977

vznik funkce: 22. 12. 1977

Zběšičky 22, 398 43 Bernartice, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťastný

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 27. 3. 1997

vznik funkce: 27. 3. 1997

Za Humny 305, Bernartice, 398 43, Česká republika

Ing. Jitka Drástalová

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2002 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 20. 2. 1987

vznik funkce: 20. 2. 1987

Lukešova 346, Bernartice, 398 43, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťastný

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 1997 - Poslední vztah: 16. 3. 2002

Bernartice čp. 305, Česká republika

Ing. Pavel Rozhoň

místopředseda

První vztah: 31. 7. 1997 - Poslední vztah: 16. 3. 2002

Zběšičky čp. 29, Česká republika

Marta Parkosová

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 1997 - Poslední vztah: 16. 3. 2002

Podolí I čp. 24, Česká republika

Jan Kotrba

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1993 - Poslední vztah: 16. 3. 2002

Zběšičky čp. 22, Česká republika

Ing. Jitka Drástalová

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1993 - Poslední vztah: 16. 3. 2002

Nádražní 74, Milevsko, Česká republika

František Mácha

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1993 - Poslední vztah: 16. 3. 2002

Bilinka čp. 4, Česká republika

Ing. Pavel Rozhoň

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1997

Zběšičky čp. 29, Česká republika

Ing. Stanislav Kunt

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1997

Bernartice šp. 329, Česká republika

Josef Rod

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1997

Bernartice čp. 213, Česká republika

Emanuel Stejskal

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 1993 - Poslední vztah: 31. 7. 1997

Borovany čp. 85, Česká republika

Josef Mareš

místopředseda

První vztah: 22. 3. 1991 - Poslední vztah: 31. 7. 1997

Zběšice 8 Bernartice, Česká republika

Josef Mareš

místopředseda

První vztah: 22. 3. 1991 - Poslední vztah: 22. 3. 1991

Zběšice čp. 8, p. Bernartice, Česká republika

ing. Václav Machačka

místopředseda

První vztah: 23. 3. 1988 - Poslední vztah: 22. 3. 1991

Branice 76, Česká republika

Pavel Novotný

předseda

První vztah: 17. 3. 1987 - Poslední vztah: 16. 3. 2002

Budějovické předměstí, Písek, Česká republika

Statutárním orgánem družstva je představensto. Za představenstvo jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda.

od 18. 1. 1993

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Bernartice

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 1. 1993

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 8. 3. 1995
Přerušeno od 27. 7. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 1. 1993
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 1. 1993
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 1. 1993
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 1. 1993

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).