Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Chýšť

Firma Zemědělské družstvo Chýšť, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXIV 2107, Krajský soud v Hradci Králové.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00127311

Sídlo:

Chýšť 24, 533 16

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

22. 4. 1991

DIČ:

CZ00127311

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01493 Chov zvířat pro zájmový chov
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
03220 Sladkovodní akvakultura
107 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
109 Výroba průmyslových krmiv
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
431 Demolice a příprava staveniště
43320 Truhlářské práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
49410 Silniční nákladní doprava
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXIV 2107, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Chýšť od 28. 3. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Chýšti do 28. 3. 1991 od 3. 4. 1973

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Chýšť - Malé Výkleky do 3. 4. 1973 od 23. 5. 1961

Právní forma

Družstvo od 23. 5. 1961

adresa

24
Chýšť 53316 od 20. 10. 2015

adresa

Chýšť 53316 do 17. 12. 2008 od 27. 1. 1993

adresa

Chýšť do 27. 1. 1993 od 23. 5. 1961

Předmět podnikání

Zemědělská výroba. od 4. 7. 2014

Výroba elektřiny. od 4. 7. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 26. 2. 2014

truhlářství, podlahářství od 17. 12. 2008

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 12. 2008

Pekařství od 17. 12. 2008

Hostinská činnost od 17. 12. 2008

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní do 26. 2. 2014 od 17. 12. 2008

Předmět činnosti

Silniční motorová doprava do 17. 12. 2008 od 22. 7. 1993

Silniční motorová doprava (Koncesní listina vydána na dobu do 12.5.1993) do 22. 7. 1993 od 27. 1. 1993

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 17. 12. 2008 od 27. 1. 1993

Pekařství do 17. 12. 2008 od 27. 1. 1993

Truhlářství do 17. 12. 2008 od 27. 1. 1993

Hostinská činnost do 17. 12. 2008 od 27. 1. 1993

Zemědělská výroba do 4. 7. 2014 od 27. 1. 1993

Zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských výrobků do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Poskytování technických, technologických, organizačních, ekonomických a obchodních služeb do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Nákup a prodej cenných papírů do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Jiná hospodářská činnost: do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Doprava do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Dřevovýroba do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Práce těžké mechanizace do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Stavební práce do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Kovovýroba do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Opravářská činnost do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Těžba štěrkopísku do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Pekárenství včetně prodeje do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje, racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě. do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Družstvo může: a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky, b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, c) poskytovat práce a služby pro občany, d) prodávat vlastní vyrobené zboží. do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Předmětem jiné hospodářské činnosti je: do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Neveřejná silniční doprava podle zvláštního povolení do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Práce a služby mechanizovanými prostředky družstva do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Stavebně údržbářské práce do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Maloobchodní činnosti podle zvláštního povolení do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Využití volných kapacit dílen družstva do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Dřevovýroba - truhlářské výrobky do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Doprava - její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Pardubicích do 31.12.1978. do 9. 8. 1979 od 1. 9. 1978

Doprava - její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Pardubicích do 31.12.1977. do 1. 9. 1978 od 25. 8. 1977

Přidružená výroba: do 9. 8. 1979 od 25. 8. 1977

Přidružená výroba: - doprava do 25. 8. 1977 od 2. 9. 1976

Zemědělská velkovýroba a hospodaření v družstevních lesích a rybnících do 21. 6. 1989 od 2. 9. 1976

Zemědělská a lesní výroba včetně pomocné výroby a odbytu do 2. 9. 1976 od 25. 11. 1970

Přidružená výroba: Sklizeň rákosí z rybníků a odbyt do 2. 9. 1976 od 25. 11. 1970

. do 25. 11. 1970 od 23. 5. 1961

Ostatní skutečnosti

Převod družstevního podílu na jinou osobu, a to člena i nečlena družstva je možný se souhlasem představenstva. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu pokud smlo uva neurčí účinky později. Stejné účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. od 12. 8. 2015

Družstvo se dle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 podřídilo tomuto zákonu jako celku a členská schůze dne 26.4.2014 schválila nové stanovy. od 4. 7. 2014

Nové stanovy schváleny dne 21.11.1992 od 27. 1. 1993

Právní poměry družstva se řídí podle stanov přijatých na členské schůzi dne 20. března 1991. do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Ručení: Člen ručí za případnou ztrátu družstva až do výše hodnoty členského podílu. do 27. 1. 1993 od 28. 3. 1991

Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze dne 16. února 1989. do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Ručení: Členové družstva odpovídají za ztrátu složeným členským podílem ve výši nejméně 1% celkové odměny za posledních 12 měsíců pracovní činnosti, složených jednorázově při výplatě podílů za rok 1988. U nově zastoupených, pak srážkou z platu po dobu 3 měsíců po 100,- Kčs, zbytek do výše 1% roční celkové odměny bude sražen při výplatě nejbližších podílů. do 28. 3. 1991 od 21. 6. 1989

Podle rozhodnutí Okresního národního výboru odboru VLHZ v Pardubicích ze dne 29. dubna 1983 se zapisuje změna článku 85 vlastních stanov. do 21. 6. 1989 od 15. 9. 1983

Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 28.7.1976, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 2.6.1976, společné slučovací schůze ze dne 21.12.1976 a usnesení rady Okresního národního výboru v Pardubicích ze dne 2. prosince 1976 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. ledna 1977 družstva Jednotné zemědělské družstvo Jiskra se sídlem Kasalice, zaps. v podn. rejstříku pod Dz 2122, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. Výmaz zaniklého družstva byl v podnikovém rejstříku proveden dne 17.1.1977. od 17. 1. 1977

Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze ze dne 12. února 1976 a schválených ONV odborem VLHZ v Pardubicích dne 29. července 1976 podle nichž je představenstvo 15ti členné. do 21. 6. 1989 od 2. 9. 1976

Podle usnesení členské schůze ze dne 25.1.1973 a schválení ONV odboru VLHZ v Pardubicích, ze dne 5. dubna 1975, č.j. zem.-1988/75 se zapisuje změna a doplnění článků 28, 30, 32 vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. do 2. 9. 1976 od 11. 4. 1975

Podle usnesení členské schůze ze dne 22.4.1974 a schválení ONV odboru VLHZ v Pardubicích ze dne 7.5.1974 č.j. zem-2549/74 se zapisuje změna článků 19/, 39/ a 40/ vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. do 2. 9. 1976 od 23. 5. 1974

Podle usnesení členské schůze ze dne 25.1.1973 a schválení ONV odboru VLHZ v Pardubicích ze dne 29.5.1973 č.j. Zem-2892/203/73 se zapisuje změna článku 28/ vlastních stanov, podle které je nyní představenstvo 15ti členné. do 2. 9. 1976 od 31. 5. 1973

Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 21.12.1972 členské schůze přejímajícího družstva z téhož dne, společné slučovací členské schůze ze dne 25.1.1973 a podle usnesení rady ONV v Pardubicích ze dne 15.2.1973 se zapisuje ke dni 1. ledna 1973 sloučení JZD ve Volči, zapsaného v podn. rejstříku pod Dz 1364, jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, při čemž jeho majetek, práva a závazky převzalo přejímající družstvo. od 3. 4. 1973

Podle usnesení členské schůze ze dne 16. února 1971 a schválení odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Pardubicích ze dne 17. května 1971 čj. Zem. 2876/71 zapisují se změny a doplňky článků 21 E sociální fond odst. 3, 25 a 39 odst. 2 až 4 vlastních stanov, kteréžto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. do 2. 9. 1976 od 22. 6. 1971

Podle usnesení členské schůze ze dne 2. ledna 1970 a schválení odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Pardubice ze dne 20. března 1970 zapisuje se doplnění článku 4 vlastních stanov o odst. 2 (další přidružená výroba, kteréžto doplnění se týká vnitřních poměrů družstva. do 2. 9. 1976 od 22. 4. 1970

Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva, přijatých na členské schůzi dne 15. ledna 1965, schválených ONV v Pardubicích dne 24. března 1965, podle kterých je představenstvo 11ti členné. do 2. 9. 1976 od 20. 5. 1965

Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva, přijatých na členské schůzi ze dne 29. září 1961, schválených radou ONV v Pardubicích dne 12. ledna 1962, podle kterých je představenstvo 11ti členné. do 20. 5. 1965 od 22. 5. 1962

Údaje o zřízení družstva: Družstvo bylo ustaveno na základě § 8 zák. č. 49/1959 Sb. podle usnesení ustavující schůze ze dne 24. ledna 1961 schváleného radou ONV v Pardubicích výměrem ze dne 11. dubna 1961. Toto družstvo vzniklo sloučením JZD v Chýšti (Dz 953) a JZD v Malých Výklekách (Dz 1365), která zanikla bez likvidace. Práva a závazky zaniklých JZD převzalo nové družstvo. od 23. 5. 1961

Představenstvo je 11ti členné. do 20. 5. 1965 od 23. 5. 1961

Statutární orgán

7 fyzických osob

Michal Školník

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 28. 11. 2015

Sopřeč 31, 533 16, Česká republika

Ing. Vlastimil Kukla

1. místopředseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 28. 11. 2015

vznik funkce: 1. 12. 2015

Chýšť 2, 533 16, Česká republika

Ing. Václav Cincibus

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 28. 11. 2015

Újezd u Přelouče 60, 533 16, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 28. 11. 2015

Kasalice 1, 533 41, Česká republika

Oldřich Rozsévač

2. místopředseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 28. 11. 2015

vznik funkce: 1. 12. 2015

Chýšť 6, 533 16, Česká republika

Milan Cimfl

předseda představenstva

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 28. 11. 2015

vznik funkce: 1. 12. 2015

Družstevní 238, Břehy, 535 01, Česká republika

Libor Hubáček

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 28. 11. 2015

9. května 193, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Historické vztahy

Milan Paučo

2. místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 14. 1. 2014

zánik funkce: 27. 11. 2015

Pardubická 33, Choltice, 533 61, Česká republika

Milan Paučo

2. místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2014

Pardubická 33, Choltice, 533 61, Česká republika

Milan Paučo

2. místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2014

Pardubická 33, Choltice, 533 61, Česká republika

Jan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

zánik členství: 27. 11. 2015

Chýšť 30, 533 16, Česká republika

Milan Paučo

2. místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2014

Chýšť 11, 533 16, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

zánik členství: 27. 11. 2015

Kasalice 1, 533 41, Česká republika

Jan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 30, 533 16, Česká republika

Anna Kuklová

1. místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

zánik členství: 12. 12. 2015

vznik funkce: 7. 12. 2010

zánik funkce: 12. 12. 2015

Chýšť 2, 533 16, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

Kasalice 1, 533 41, Česká republika

Oldřich Rozsévač

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 6, 533 16, Česká republika

Oldřich Rozsévač

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

zánik členství: 27. 11. 2015

Chýšť 6, 533 16, Česká republika

Milan Cimfl

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2014

Družstevní 238, Břehy, 535 01, Česká republika

Marie Vaníčková

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 14. 1. 2014

Rohovládová Bělá 6, 533 43, Česká republika

Marie Vaníčková

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 14. 1. 2014

zánik členství: 27. 11. 2015

Rohovládová Bělá 6, 533 43, Česká republika

Anna Kuklová

1. místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 6. 1. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 7. 12. 2010

Chýšť 2, 533 16, Česká republika

Milan Cimfl

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2010

zánik členství: 27. 11. 2015

vznik funkce: 14. 1. 2014

zánik funkce: 27. 11. 2015

Družstevní 238, Břehy, 535 01, Česká republika

Milan Cimfl

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2014

Družstevní 238, Břehy, 535 01, Česká republika

Anna Kuklová

1. místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 7. 12. 2010

Chýšť 2, 533 16, Česká republika

Oldřich Rozsévač

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 6, 533 16, Česká republika

Jan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 30, 533 16, Česká republika

Milan Paučo

2. místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2014

Chýšť 11, 533 16, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 27. 11. 2010

Kasalice 1, 533 41, Česká republika

Milan Cimfl

předseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2014

Družstevní 238, Břehy, 535 01, Česká republika

Milan Paučo

2. místopředseda představenstva

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 14. 1. 2014

Chýšť 11, 533 16, Česká republika

Marie Vaníčková

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 14. 1. 2014

Rohovládová Bělá 6, 533 43, Česká republika

Anna Kuklová

1. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 7. 12. 2010

Chýšť 2, 533 16, Česká republika

Ing. Jaroslav Wohlhöfner

předseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2011 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 7. 12. 2010

zánik funkce: 31. 12. 2013

Rohovládová Bělá 151, 533 43, Česká republika

Josef Novák

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

Kasalice 1, 533 41, Česká republika

Milan Cimfl

2. místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2011 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 7. 12. 2010

Družstevní 238, Břehy, 535 01, Česká republika

Jan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 30, 533 16, Česká republika

Oldřich Rozsévač

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 6, 533 16, Česká republika

Ing. Milan Paučo

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2011 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

vznik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 11, 533 16, Česká republika

Ing. Jaroslav Wohlhöfner

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2005

zánik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 3. 12. 2005

zánik funkce: 27. 11. 2010

Rohovládová Bělá 151, 533 43, Česká republika

Ing. Milan Paučo

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2005

zánik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 11, 533 16, Česká republika

Anna Kuklová

2. místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2005

zánik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 3. 12. 2005

zánik funkce: 27. 11. 2010

Chýšť 2, 533 16, Česká republika

Oldřich Rozsévač

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2005

zánik členství: 27. 11. 2010

Chýšť 6, 533 16, Česká republika

Milan Cimfl

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2005

zánik členství: 27. 11. 2010

Družstevní 238, Břehy, 535 01, Česká republika

Marie Vaníčková

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2005

zánik členství: 27. 11. 2010

Rohovládová Bělá 6, 533 43, Česká republika

Josef Novák

1. místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2006 - Poslední vztah: 10. 2. 2011

vznik členství: 3. 12. 2005

zánik členství: 27. 11. 2010

vznik funkce: 3. 12. 2005

zánik funkce: 27. 11. 2010

Kasalice 1, 533 41, Česká republika

Josef Novák

1. místopředseda

První vztah: 1. 9. 2004 - Poslední vztah: 16. 3. 2006

Kasalice čp. 1, Česká republika

Ing. Milan Paučo

Člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 16. 3. 2006

zánik členství: 3. 12. 2005

Chýšť čp. 11, Česká republika

Ing. Milan Paučo

Člen

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Chýšť čp. 73, Česká republika

Josef Novák

1. místopředseda

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 1. 9. 2004

Kasalice čp. 1, Česká republika

Jan Hanuš

Člen

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 3. 2006

zánik členství: 3. 12. 2005

Chýšť čp. 19, Česká republika

Milan Cimfl

Člen

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 3. 2006

Břehy čp. 238, Česká republika

Ing. Jaroslav Wohlhöfner

Předseda

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 3. 2006

zánik členství: 3. 12. 2005

zánik funkce: 3. 12. 2005

Rohovládová Bělá čp. 151, Česká republika

Anna Kuklová

2. místopředseda

První vztah: 4. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 3. 2006

zánik členství: 3. 12. 2005

zánik funkce: 3. 12. 2005

Chýšť čp. 2, Česká republika

Ing. František Rejfek CSc.

Předseda

První vztah: 22. 7. 1993 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Heunerova 228/5, Praha 5, Česká republika

Vladimír Kukla

Člen

První vztah: 22. 7. 1993 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Chýšť čp. 7, Česká republika

Jiří Valenta

Člen

První vztah: 22. 7. 1993 - Poslední vztah: 16. 3. 2006

zánik členství: 3. 12. 2005

Kasalice čp. 45, Česká republika

Josef Novák

Člen

První vztah: 27. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Kasalice čp. 1, Česká republika

Květa Heřmánková

Místopředseda

První vztah: 27. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Voleč, Česká republika

Anna Kuklová

Člen

První vztah: 27. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Chýšť čp. 2, Česká republika

Vladimír Váňa

Člen

První vztah: 27. 1. 1993 - Poslední vztah: 4. 4. 1996

Rohovládová Bělá čp. 113, Česká republika

Ing. Milan Paučo

Předseda

První vztah: 27. 1. 1993 - Poslední vztah: 22. 7. 1993

Chýšť čp. 73, Česká republika

Ing. František Rejfek CSc.

Člen

První vztah: 27. 1. 1993 - Poslední vztah: 22. 7. 1993

Hennerova 228/5, Praha 5, Česká republika

Jan Sýkora

Člen

První vztah: 27. 1. 1993 - Poslední vztah: 22. 7. 1993

Chýšť čp. 30, Česká republika

Ing. Václav Cincibus

Předseda

První vztah: 28. 3. 1991 - Poslední vztah: 27. 1. 1993

Újezd čp. 60, Česká republika

Milan Cimfl

Místopředseda

První vztah: 28. 3. 1991 - Poslední vztah: 27. 1. 1993

Břehy 238, Česká republika

Josef Vršťala

Člen

První vztah: 13. 7. 1987 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Hradec Králové čp. 867, Česká republika

Ing. Václav Cincibus

Místopředseda

První vztah: 13. 7. 1987 - Poslední vztah: 28. 3. 1991

Újezd čp. 60, Česká republika

Věra Sejkorová

Člen

První vztah: 13. 7. 1987 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Chýšť čp. 5, Česká republika

Jana Bezuchová

Člen

První vztah: 13. 7. 1987 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Voleč čp. 53, Česká republika

Jan Hanuš

Člen

První vztah: 13. 7. 1987 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Chýšť čp. 19, Česká republika

Věra Vosáhlová

Člen

První vztah: 13. 7. 1987 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Chýšť čp. 26, Česká republika

Ing. Milan Sehnoutek CSc.

Předseda

První vztah: 13. 7. 1987 - Poslední vztah: 28. 3. 1991

Rohovládová Bělá, Česká republika

Ing. Václav Cincibus

Člen

První vztah: 8. 1. 1985 - Poslední vztah: 13. 7. 1987

Újezd čp. 60, Česká republika

Jana Dušková

Člen

První vztah: 17. 9. 1982 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Rohovládová Bělá čp. 134, Česká republika

Milan Cimfl

Člen

První vztah: 17. 9. 1982 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Břehy čp. 238, Česká republika

Ludmila Malá

Člen

První vztah: 17. 9. 1982 - Poslední vztah: 13. 7. 1987

Voleč čp. 27, Česká republika

Jana Krejčová

Člen

První vztah: 17. 9. 1982 - Poslední vztah: 13. 7. 1987

Voleč čp. 66, Česká republika

Ladislav Hanuš

Člen

První vztah: 17. 9. 1982 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Chýšť čp. 34, Česká republika

Jan Drahokoupil

Člen

První vztah: 17. 9. 1982 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Klamoš čp. 55, Česká republika

Břetislav Málek

Člen

První vztah: 17. 1. 1977 - Poslední vztah: 17. 9. 1982

Pravy čp. 9, Česká republika

Marie Kmoníčková

Člen

První vztah: 17. 1. 1977 - Poslední vztah: 17. 9. 1982

Rohovládová Bělá čp. 90, Česká republika

František Bažant

Místopředseda

První vztah: 17. 1. 1977 - Poslední vztah: 13. 7. 1987

Kasalice čp. 47, Česká republika

Anežka Kuřová

Člen

První vztah: 17. 1. 1977 - Poslední vztah: 17. 9. 1982

Kasaličky čp. 24, Česká republika

Olga Horynová

Člen

První vztah: 17. 1. 1977 - Poslední vztah: 17. 9. 1982

Voleč čp. 70, Česká republika

František Skala

Člen

První vztah: 17. 1. 1977 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Kasaličky čp. 22, Česká republika

Josef Novák

Člen

První vztah: 17. 1. 1977 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Kasalice čp. 1, Česká republika

Josef Svoboda

Člen

První vztah: 17. 1. 1977 - Poslední vztah: 13. 7. 1987

Voleč čp. 45, Česká republika

Václav Siruček

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 17. 1. 1977

Malé Výkleky čp. 17, Česká republika

Václav Hubáček

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 17. 9. 1982

Malé Výkleky čp. 35, Česká republika

Bedřich Vosáhlo

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 8. 1. 1985

Malé Výkleky čp. 19, Česká republika

Josef Líkař

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 13. 7. 1987

Voleč čp. 16, Česká republika

Marta Černíková

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 17. 1. 1977

Voleč čp. 60, Česká republika

Josef Hanuš

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 17. 1. 1977

Voleč čp. 50, Česká republika

Lidka Malá

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 17. 9. 1982

Voleč čp. 27, Česká republika

Zdeněk Tomášek

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 17. 1. 1977

Voleč čp. 10, Česká republika

Jiřina Drahokoupilová

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Chýšť čp. 18, Česká republika

Josef Hušek

Člen

První vztah: 29. 5. 1973 - Poslední vztah: 17. 1. 1977

Voleč čp. 9, Česká republika

Josef Štěpánek

Člen

První vztah: 17. 5. 1971 - Poslední vztah: 29. 5. 1973

Malé Výkleky čp. 2, Česká republika

Anna Kuklová

Člen

První vztah: 17. 5. 1971 - Poslední vztah: 29. 5. 1973

Chýšť čp. 70, Česká republika

Jan Hanuš

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 17. 1. 1977

Chýšť čp. 19, Česká republika

Josef Slavík

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 29. 5. 1973

Malé Výkleky čp. 22, Česká republika

Jan Sýkora

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 29. 5. 1973

Chýšť čp. 31, Česká republika

Věra Vosáhlová

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 29. 5. 1973

Chýšť čp. 26, Česká republika

Růžena Fáberová

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 17. 5. 1971

Chýšť čp. 63, Česká republika

Marie Kopáčová

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 17. 1. 1977

Malé Výkleky čp. 22, Česká republika

Jaroslav Firbas

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 21. 6. 1989

Malé Výkleky čp. 1, Česká republika

Vlastimil Kukla

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 29. 5. 1973

Chýšť čp. 2, Česká republika

Vladimír Kukla

Člen

První vztah: 12. 6. 1969 - Poslední vztah: 17. 5. 1971

Chýšť čp. 7, Česká republika

Bedřich Vosáhlo

Člen

První vztah: 14. 6. 1967 - Poslední vztah: 12. 6. 1969

Malé Výkleky čp. 19, Česká republika

Václav Tyller

Člen

První vztah: 21. 8. 1965 - Poslední vztah: 17. 1. 1977

Chýšť čp. 33, Česká republika

Ladislav Hanuš

Člen

První vztah: 21. 8. 1965 - Poslední vztah: 12. 6. 1969

Chýšť čp. 34, Česká republika

Bohuslav Sýkora

Člen

První vztah: 21. 8. 1965 - Poslední vztah: 14. 6. 1967

Chýšť čp. 39, Česká republika

Václav Kycelt

Člen

První vztah: 27. 3. 1963 - Poslední vztah: 12. 6. 1969

Chýšť čp. 47, Česká republika

Josef Štěpánek

Člen

První vztah: 27. 3. 1963 - Poslední vztah: 21. 8. 1965

Malé Výkleky čp. 2, Česká republika

Věra Vendlerová

Člen

První vztah: 27. 3. 1963 - Poslední vztah: 14. 6. 1967

Malé Výkleky čp. 38, Česká republika

Božena Hálová

Člen

První vztah: 27. 3. 1963 - Poslední vztah: 14. 6. 1967

Chýšť čp. 25, Česká republika

Zdeněk Hanuš

Předseda

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 13. 7. 1987

Malé Výkleky čp. 7, Česká republika

Václav Siruček

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 12. 6. 1969

Malé Výkleky čp. 17, Česká republika

Josef Baštýř

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 12. 6. 1969

Chýšť čp. 8, Česká republika

Jan Hušek

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 27. 3. 1963

Malé Výkleky čp. 1, Česká republika

Václav Hubáček

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 12. 6. 1969

Malé Výkleky čp. 35, Česká republika

Miloslav Šlechta

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 12. 6. 1969

Chýšť čp. 38, Česká republika

Vlastimil Kukla

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 8. 1965

Chýšť čp. 2, Česká republika

Josef Tyller

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 21. 8. 1965

Chýšť čp. 50, Česká republika

Jan Sejkora

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 27. 3. 1963

Chýšť čp. 31, Česká republika

Růžena Kubelková

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 27. 3. 1963

Malé Výkleky čp. 31, Česká republika

Františka Kačerová

Člen

První vztah: 23. 5. 1961 - Poslední vztah: 27. 3. 1963

Chýšť čp. 6, Česká republika

Za družstvo jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti první, případně druhý místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Při právním jednání, pro které je vyžadovaná zákonem písemná forma, družstvo zastupuje a podepisuje za něj předseda, nebo v jeho nepřítomnosti první místopředseda nebo druhý místopředseda spolu s jedním dalším členem představenstva.

od 4. 7. 2014

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Tam, kde je pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisy alespoň dvou členů představenstva.

do 4. 7. 2014 od 26. 2. 2014

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

do 26. 2. 2014 od 21. 6. 1989

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda a další člen představenstva. Věci finanční povahy podepisuje též ekonom družstva.

do 21. 6. 1989 od 2. 9. 1976

Zastupování a podepisování: K zastupování za družstvo jest oprávněn předseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda a jeden člen představenstva.

do 2. 9. 1976 od 23. 5. 1961

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Chýšť

18 fyzických osob

Ing. Jiří Mach

člen kontrolní komise

První vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 23. 4. 2016

Vlčí Habřina 65, 533 41, Česká republika

Petr Hladík

člen kontrolní komise

První vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 23. 4. 2016

Újezd u Přelouče 90, 533 16, Česká republika

Petr Hladík

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 23. 4. 2016

Újezd u Přelouče 18, 533 16, Česká republika

Ing. Jiří Mach

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 23. 4. 2016

Jiráskova 671, Přelouč, 535 01, Česká republika

Marie Vosáhlová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 23. 4. 2016

Malé Výkleky 19, 533 16, Česká republika

Marie Vosáhlová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 23. 4. 2016

Malé Výkleky 19, 533 16, Česká republika

Eva Zimová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 23. 4. 2016

Újezd u Přelouče 54, 533 16, Česká republika

Eva Zimová

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 23. 4. 2016

Újezd u Přelouče 54, 533 16, Česká republika

František Skala

předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 23. 4. 2016

vznik funkce: 6. 5. 2016

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

František Skala

předseda kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 23. 4. 2016

vznik funkce: 6. 5. 2016

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

Eva Zimová

člen kontrolní komise

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 3. 12. 2015

Újezd u Přelouče 54, 533 16, Česká republika

František Skala

předseda kontrolní komise

První vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

vznik funkce: 3. 12. 2015

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

Rostislav Malík

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Strašov 66, 533 16, Česká republika

Vladimír Kosina

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Nové Město 48, 503 51, Česká republika

Ing. Jaroslav Wohlhöfner

První vztah: 20. 10. 2015

Rohovládová Bělá 151, 533 43, Česká republika

Libor Hubáček

předseda kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

vznik funkce: 21. 5. 2013

9. května 193, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

František Skala

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

Marie Vosáhlová

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Malé Výkleky 19, 533 16, Česká republika

Historické vztahy

Petr Hladík

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016 - Poslední vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 23. 4. 2016

Újezd u Přelouče 18, 533 16, Česká republika

Ing. Jiří Mach

člen kontrolní komise

První vztah: 3. 8. 2016 - Poslední vztah: 16. 11. 2019

vznik členství: 23. 4. 2016

Jiráskova 671, Přelouč, 535 01, Česká republika

Eva Zimová

člen kontrolní komise

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 3. 12. 2015

zánik členství: 23. 4. 2016

Újezd u Přelouče 54, 533 16, Česká republika

Eva Zimová

člen kontrolní komise

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 3. 12. 2015

zánik členství: 23. 4. 2016

Újezd u Přelouče 54, 533 16, Česká republika

František Skala

předseda kontrolní komise

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 23. 4. 2016

vznik funkce: 3. 12. 2015

zánik funkce: 23. 4. 2016

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

František Skala

předseda kontrolní komise

První vztah: 5. 2. 2016 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 23. 4. 2016

vznik funkce: 3. 12. 2015

zánik funkce: 23. 4. 2016

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

Marie Vosáhlová

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 23. 4. 2016

Malé Výkleky 19, 533 16, Česká republika

Marie Vosáhlová

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 23. 4. 2016

Malé Výkleky 19, 533 16, Česká republika

František Skala

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

Vladimír Kosina

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 23. 4. 2016

Nové Město 48, 503 51, Česká republika

František Skala

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

Rostislav Malík

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 23. 4. 2016

Strašov 66, 533 16, Česká republika

Rostislav Malík

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 23. 4. 2016

Strašov 66, 533 16, Česká republika

Libor Hubáček

předseda kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

vznik funkce: 21. 5. 2013

9. května 193, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Libor Hubáček

předseda kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 28. 11. 2015

vznik funkce: 21. 5. 2013

zánik funkce: 28. 11. 2015

9. května 193, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Vladimír Kosina

člen kontrolní komise

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 4. 5. 2013

zánik členství: 23. 4. 2016

Nové Město 48, 503 51, Česká republika

Rostislav Malík

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Strašov 66, 533 16, Česká republika

Rostislav Malík

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Strašov 66, 533 16, Česká republika

Vladimír Kosina

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Nové Město 48, 503 51, Česká republika

František Skala

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

Vladimír Kosina

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Nové Město 48, 503 51, Česká republika

Libor Hubáček

předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

vznik funkce: 21. 5. 2013

9. května 193, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

Marie Vosáhlová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Malé Výkleky 19, 533 16, Česká republika

Marie Vosáhlová

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Malé Výkleky 19, 533 16, Česká republika

Libor Hubáček

předseda kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

vznik funkce: 21. 5. 2013

9. května 193, Chlumec nad Cidlinou, 503 51, Česká republika

František Skala

člen kontrolní komise

První vztah: 4. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 4. 5. 2013

Kasalice 22, 533 41, Česká republika

Ing. Jaroslav Wohlhöfner

První vztah: 26. 2. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

Rohovládová Bělá 151, 533 43, Česká republika

Ing. Václav Cincibus

První vztah: 1. 9. 2004 - Poslední vztah: 26. 2. 2014

Újezd u Přelouče čp. 60, Česká republika

Ing. Václav Cincibus

První vztah: 27. 1. 1993 - Poslední vztah: 1. 9. 2004

Újezd čp. 60, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 5. 1992

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 7. 1995
Přerušeno od 12. 1. 2015
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 1. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 1. 1993
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).