Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi.

Firma Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi., družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCVII 1690, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00105368

Sídlo:

Čistá 173, 294 23

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 5. 1976

DIČ:

CZ00105368

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCVII 1690, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi. od 19. 3. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi. do 19. 3. 1991 od 5. 4. 1990

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo " Velké říjnové socialistické revoluce" v Čisté. do 5. 4. 1990 od 15. 4. 1975

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo " Velké říjnové revoluce" v Čisté. do 15. 4. 1975 od 28. 2. 1962

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Velké říjnové revoluce v Čisté. do 28. 2. 1962 od 14. 10. 1960

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo v Čisté. do 14. 10. 1960 od 14. 1. 1954

Právní forma

Družstvo od 14. 1. 1954

adresa

173
Čistá 29423 od 26. 7. 2012

adresa

Čistá, 29423 do 26. 7. 2012 od 31. 5. 2002

adresa

Čistá, do 31. 5. 2002 od 14. 1. 1954

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 26. 8. 2014

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 26. 8. 2014

zámečnictví, nástrojářství od 26. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 8. 2014

zemědělství,včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 26. 8. 2014

zemědělství,včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího pradeje do 26. 8. 2014 od 28. 7. 1994

projektová činnost v investiční výstavbě do 26. 7. 2012 od 23. 12. 1992

opravy motorových vozidel do 26. 7. 2012 od 23. 12. 1992

stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) do 26. 7. 2012 od 23. 12. 1992

silniční motorová doprava do 26. 8. 2014 od 23. 12. 1992

výroba a opravy zemědělských strojů do 26. 8. 2014 od 23. 12. 1992

zámečnictví do 26. 8. 2014 od 23. 12. 1992

koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej do 26. 8. 2014 od 23. 12. 1992

zahraničně obchodní činnost spočívající u zprostředkování potravinářských strojů a zařízení a spotřebního zboží.Provádění dopravních a řemeslnických prací a služeb.Činnost,na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů může družstvo vykonávat jen s tímto povolením do 23. 12. 1992 od 30. 4. 1991

zemědělská výroba do 23. 12. 1992 od 19. 3. 1991

potravinářská výroba do 23. 12. 1992 od 19. 3. 1991

práce a služby pro členy a občany spočívající v provozování dopravy s platností do 30.6.1991,dílenských aj.řemeslnických prací do 23. 12. 1992 od 19. 3. 1991

obchodní činnost spočívající v závodním stravování,nákupu a prodeji zemědělských výrobků a potřeb,prodeji materiálu na opravy spotřebního zboží.Provádění dopravních a řemeslnických prací a služeb do 23. 12. 1992 od 19. 3. 1991

Družstvo provozuje především zemědělskou výrobu,racionálně a efektivně hospodaří na veškeré zemědělské půdě,kterou užívá. do 19. 3. 1991 od 21. 2. 1990

Družstvo provádí obchodní činnost-závodní stravování do 19. 3. 1991 od 21. 2. 1990

Provozuje neveřejnou nákladní silniční dopravu pro cizí potřebu s platností do 30.6.1991. do 19. 3. 1991 od 21. 2. 1990

Dopravní služby s platností do 31.12.1985 do 17. 6. 1986 od 12. 11. 1984

Dopravní služby s platností do 30.9.1984 do 12. 11. 1984 od 27. 9. 1983

Dopravní služby s platností do 31.8.1983 do 27. 9. 1983 od 31. 8. 1982

Dopravní služby s platností do 30.6.1982 do 31. 8. 1982 od 11. 9. 1981

Dopravní služby s platností do 31.5.1981 do 11. 9. 1981 od 23. 6. 1980

Dopravní služby s platností do 30.4.1980 do 23. 6. 1980 od 14. 5. 1979

Dopravní služby s platností do 31.3.1979 do 14. 5. 1979 od 20. 1. 1978

Dopravní služby s platností do 31.10.1977 do 20. 1. 1978 od 11. 10. 1976

Posyp silnic. do 21. 2. 1990 od 11. 10. 1976

Dopravní služby s platností do 31.3.1972. do 11. 10. 1976 od 18. 1. 1971

Strojnické (zámečnické) práce. do 11. 10. 1976 od 18. 1. 1971

Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD. do 21. 2. 1990 od 18. 1. 1971

. do 18. 1. 1971 od 14. 1. 1954

Ostatní skutečnosti

Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích ve znění platných předpisů jako celku od 26. 8. 2014

Právní forma : družstvo od 23. 12. 1992

Nedělitelný fond : 5,051.659.30 Kč do 26. 8. 2014 od 23. 12. 1992

Usnesením mimořádné členské schůze družstva,konané dne 1.3.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. od 19. 3. 1991

Ručení:Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva svým členským podílem. do 23. 12. 1992 od 19. 3. 1991

Usnesením členské schůze družstva,konané dne 29.11.1990 byla přijata změna čl.8,ods.1,čl.10,odst. 1,2 a čl.40 stanov družstva. od 22. 2. 1991

Usnesením členské schůze družstva konané dne 22.2.1990 byla přijata změna čl. 1 stanov družstva. od 5. 4. 1990

Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.2.1989 byly přijaty nové stanovy družstva. od 21. 2. 1990

Ručení:Členové družstva ručí za výsledek hospodaření družstva 50% částí prémií a podílů na hospodářském výsledku. do 19. 3. 1991 od 21. 2. 1990

Usnesením výroční schůze byly dne 12.5.1976 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Mladé Boleslavi dne 24.6.1976 a zaregistrované pod poř.č.1686. od 11. 10. 1976

Rozhodnutím členské schůze konané dne 24.4.1974 byly přijaty doplňky stanov družstva,schválené radou ONV v Mladé Boleslavi dne 14.11.1974 a zaregistrované pod poř.č. 1030. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 20. 12. 1975

Usnesením členské schůze konané dne 19.12.1974 po schválení radou ONV Mladá Boleslav ze dne 18.9.1974 s l o u č i l o se Jednotné zemědělské družstvo v Bítouchově s tímto družstvem ke dni 1.1.1975. od 15. 4. 1975

Rozhodnutím členské schůze konané dne 26.1.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva,schválené radou ONV v Mladé Boleslavi dne 14.4.1965. od 2. 2. 1966

Představenstvo má 15 členů. do 21. 2. 1990 od 2. 2. 1966

Rozhodnutím členské schůze byly dne 9.11.1961 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Mladé Boleslavi dne 11.1.1962 a zaregistrované pod poř.č. 19. od 12. 4. 1962

Představenstvo má 5-15 členů. do 2. 2. 1966 od 12. 4. 1962

Usnesením členské schůze konané dne 16.12.1961 po schválení rady ONV v Mladé Boleslavi ze dne 31.1.1962 sloučila se Jednotná zemědělská družstva v Hrdlořezích a v Plužné s tímto družstvem. od 28. 2. 1962

Usnesením členské schůze ze dne 4.12.1959,byl změněn název družstva.Tato změna byla schválená výměrem ONV v Mladé Boleslavi ze dne 11.10.1960 č.j. Zem 474/1960-203/1. od 14. 10. 1960

Dosud vedeno u lidového soudu v Liberci a v důsledku územní reorganizace postoupeno zdejšímu soudu. od 14. 4. 1960

Usnesením členské schůze byly přijaty a radou ONV v Doksech potvrzeny doplňky a změny vlastních stanov družstva přijatých na členské schůzi dne 14.9.1959 schválených radou ONV v Doksech dne 6.11.1959 a registrovaných dne 6.11.1959.Změny a doplňky vlastních stanov ve smyslu směrnic min.zemědělstvía lesního hospodářství č.93/59 Ú.l.ze dne 11.5.1959 pro vypracování doplňků a změn stanov JZD týkají se vnitřních poměrů družstva. od 9. 2. 1960

Právní poměry družstva řídí se podle vlastních stanov družstva,přijatých na členské schůzi družstva dne 18.11.1957 schválených radou ONV v Doksech dne 13.12.1957 a zaregistrovaných na ONV v Doksech dne 9.4.1958 od 17. 2. 1959

Orgány družstva jsou:členská schůze,která spravuje záležitosti družstva,představenstvo řídí správu družstva v období mezi členskými schůzemi.Je voleno členskou schůzí,předseda družstva který je zároveň předsedou představenstva a revisní komise. od 17. 2. 1959

Představenstvo má 9 členů. do 12. 4. 1962 od 3. 12. 1958

Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách jednotných zemědělských družstev,přijatých 15.2.1958 prvním celostátnímsjezdem JZD a schválených dne 17.2.1958 vládou ČSSR. od 23. 1. 1958

Představenstvo má 9 členů. do 23. 1. 1958 od 23. 1. 1958

Představenstvo má 8 členů. do 23. 1. 1958 od 23. 1. 1958

Představenstvo má 7 členů. do 3. 12. 1958 od 23. 1. 1958

Družstvo bylo ustanoveno a schváleno ONV v Doksech dne 21.7.1952. Stanovy vyhlášeny v Úředním listě II č.89 z roku 1949. od 14. 1. 1954

Orgán družstva : Přípravný výbor má 5 členů. do 14. 1. 1954 od 14. 1. 1954

Výše členského podílu bude stanovena dodatečně valnou hromadou. do 23. 1. 1958 od 14. 1. 1954

RUČENÍ: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členského podílu. do 23. 1. 1958 od 14. 1. 1954

Orgán družstva : Představenstvo má 8 členů. do 23. 1. 1958 od 14. 1. 1954

Členský podíl jest splatný do šesti měsíců od doby přijetí za člena. do 23. 1. 1958 od 14. 1. 1954

Statutární orgán

5 fyzických osob

Slavomír Malina

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 17. 3. 2017

Sukova 1402, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Josef Kysela

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2019

vznik členství: 17. 3. 2017

Bakov nad Jizerou 8, 294 01, Česká republika

Tomáš Bartoš

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 17. 3. 2017

vznik funkce: 17. 3. 2017

Luční 213/73, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Kuntoš

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 17. 3. 2017

Čistá 20, 294 23, Česká republika

Václav Kubín

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 17. 3. 2017

Boseň 135, 295 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Kysela

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2017 - Poslední vztah: 12. 7. 2019

vznik členství: 17. 3. 2017

Špálova 2886, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Slavomír Malina

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 17. 3. 2017

17. listopadu 1286, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Slavomír Malina

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 17. 3. 2017

17. listopadu 1286, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Jan Tříška

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 31. 12. 2015

Čistá 42, 294 23, Česká republika

Jan Tříška

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 31. 12. 2015

Čistá 42, 294 23, Česká republika

Milena Ďurfinová

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 17. 3. 2017

Hrdlořezy 33, 293 07, Česká republika

Milena Ďurfinová

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 17. 3. 2017

Hrdlořezy 33, 293 07, Česká republika

Václav Holas

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 17. 3. 2017

Čistá 139, 294 23, Česká republika

Václav Holas

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 17. 3. 2017

Čistá 139, 294 23, Česká republika

Slavomír Malina

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 17. 3. 2017

17. listopadu 1286, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Tomáš Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 26. 3. 2010

zánik členství: 17. 3. 2017

vznik funkce: 26. 3. 2010

zánik funkce: 17. 3. 2017

Luční 213/73, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Tomáš Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 26. 3. 2010

zánik členství: 17. 3. 2017

vznik funkce: 26. 3. 2010

zánik funkce: 17. 3. 2017

Luční 213/73, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kubín

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 17. 3. 2017

vznik funkce: 30. 3. 2007

zánik funkce: 17. 3. 2017

Nepřevázka 95, 293 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kubín

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2015 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 17. 3. 2017

vznik funkce: 30. 3. 2007

zánik funkce: 17. 3. 2017

Nepřevázka 95, 293 01, Česká republika

Václav Holas

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

Čistá 139, 294 23, Česká republika

Václav Holas

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

Čistá 139, 294 23, Česká republika

Tomáš Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 1. 2016

vznik členství: 26. 3. 2010

vznik funkce: 26. 3. 2010

Polní 145, Katusice, 294 25, Česká republika

Jan Tříška

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

Čistá 42, 294 23, Česká republika

Miroslav Král

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 30. 3. 2012

Otradovice 48, 294 75, Česká republika

Jan Tříška

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

Čistá 42, 294 23, Česká republika

Václav Holas

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 8. 2010

vznik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 30. 3. 2007

Čistá 139, 294 23, Česká republika

Ing. Oldřich Bartoň

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 2. 10. 2016

Vančerova Rokel 691, Bělá pod Bezdězem, 294 21, Česká republika

Ing. Oldřich Bartoň

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 2. 10. 2016

Vančerova Rokel 691, Bělá pod Bezdězem, 294 21, Česká republika

Ing. Věra Benešová

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 8. 2010

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 26. 3. 2010

Třída Václava Klementa 823, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

František Flusek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 30. 3. 2007

zánik členství: 30. 3. 2012

Čistá 193, 294 23, Česká republika

Ing. Jaroslav Kubín

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 9. 8. 2015

vznik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 30. 3. 2007

Nepřevázka 95, 293 01, Česká republika

Milena Ďurfinová

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

Hrdlořezy 33, 293 07, Česká republika

Milena Ďurfinová

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

Hrdlořezy 33, 293 07, Česká republika

Slavomír Malina

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

17. listopadu 1286, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Slavomír Malina

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2016

vznik členství: 30. 3. 2007

17. listopadu 1286, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

ing. Rudolf Fiala

člen

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

Železná 159, Mladá Boleslav I, 293 01, Česká republika

Drahoslava Rejzková

člen

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

Plužná 56, 294 23, Česká republika

ing. Rudolf Fiala

člen

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 3. 1. 2006

vznik funkce: 14. 4. 2000

17. listopadu 1155, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Oldřich Bartoň

předseda

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

zánik funkce: 30. 3. 2007

Vančerova Rokel 691, 294 21, Česká republika

Bohumil Špringl

člen

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

Plužná 20, 294 23, Česká republika

Václav Holas

místopředseda

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

zánik funkce: 30. 3. 2007

Čistá 139, 294 23, Česká republika

Marie Chalupová

člen

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

Bítouchov 14, 294 01, Česká republika

ing. Věra Benešová

člen

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

Václava Klementa 823, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Karel Ulman

člen

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

Hrdlořezy 17, 293 07, Česká republika

Zdeněk Čermák

člen

První vztah: 31. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 6. 2007

zánik členství: 30. 3. 2007

vznik funkce: 14. 4. 2000

Čistá 8, 294 23, Česká republika

Karel Ulman

člen

První vztah: 23. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Hrdlořezy 17, Česká republika

Drahomíra Rejzková

člen

První vztah: 23. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Plužná 56, Česká republika

Marie Chalupová

člen

První vztah: 23. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Bítouch 14, Česká republika

Zdeněk Čermák

člen

První vztah: 23. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Čistá 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Hakl

člen

První vztah: 23. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Čistá 9, Česká republika

Václav Holas

místopředseda

První vztah: 23. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Čistá 139, Česká republika

Ing. Miroslav Erben

člen

První vztah: 23. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Čistá 48, Česká republika

Bohumil Špringl

člen

První vztah: 23. 12. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Plužná 20, Česká republika

Ing. Miroslav Erben

místopředseda

První vztah: 2. 5. 1990 - Poslední vztah: 23. 12. 1992

Čistá 48, Česká republika

Ing. Miroslav Erben

místopředseda

První vztah: 5. 4. 1990 - Poslední vztah: 23. 12. 1992

Čistá 48, Česká republika

Ing. Milan Kyšperský

místopředseda

První vztah: 21. 2. 1990 - Poslední vztah: 5. 4. 1990

Čistá 67, Česká republika

Ing. Oldřich Bartoň

předseda

První vztah: 21. 2. 1990 - Poslední vztah: 31. 5. 2002

Vančurova 691, Bělá pod Bezdězem, Česká republika

Karel Ulman

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Hrdlořezy 17, Česká republika

Valérie Dubayová

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Čistá 187, Česká republika

Petr Rejzek

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Bítouchov 9, Česká republika

Bohumil Špringl

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Plužná 20, Česká republika

Karel Horáček

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Malá Bělá 48, Česká republika

Dana Beránková

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Malá Bělá 79, Česká republika

Oldřiška Šlejharová

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Malá Bělá 34, Česká republika

Ladislav Šváb

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Plužná 46, Česká republika

Drahomíra Rejzková

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Plužná 56, Česká republika

Jaroslav Šťastný

člen

První vztah: 20. 6. 1985 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Bítouchov 7, Česká republika

Jindra Tomášová

člen

První vztah: 30. 11. 1981 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Čistá, Česká republika

Matouš Sihelský

člen

První vztah: 30. 11. 1981 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Čistá, Česká republika

Břetislav Rykl

člen

První vztah: 30. 11. 1981 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Bítouchov, Česká republika

Josef Černý

člen

První vztah: 30. 11. 1981 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Hrdlořezy, Česká republika

Přemysl Rykl

člen

První vztah: 15. 4. 1975 - Poslední vztah: 30. 11. 1981

Bítouchov, Česká republika

Helena Haklová

člen

První vztah: 15. 4. 1975 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Čistá 9, Česká republika

Miroslav Frantík

člen

První vztah: 15. 4. 1975 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Bítouchov, Česká republika

Vladimír Fučík

člen

První vztah: 15. 4. 1975 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Bítouchov, Česká republika

Rudolf Fiala

člen

První vztah: 15. 4. 1975 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Čistá 17, Česká republika

Vladimír Malina

člen

První vztah: 15. 4. 1975 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Dolánky, Česká republika

Marie Voláková

člen

První vztah: 15. 4. 1975 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Zvířetice, Česká republika

Zdeněk Kabeš

člen

První vztah: 15. 4. 1975 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Čistá 28, Česká republika

Věra Maršáková

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 15. 4. 1975

Čistá 134, Česká republika

František Hančar

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 15. 4. 1975

Plužná 21, Česká republika

Jana Milerová

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 15. 4. 1975

Čistá 33, Česká republika

Jan Dubaj

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 15. 4. 1975

Čistá 40, Česká republika

Hana Čermáková

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 30. 11. 1981

Hrdlořezy, Česká republika

Jiří Pavlíček

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 30. 11. 1981

Čistá 46, Česká republika

Miroslav Šverma

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 30. 11. 1981

Hrdlořezy, Česká republika

František Pešan

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Plužná 36, Česká republika

Miroslav Fidrant

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Plužná 15, Česká republika

Bohumil Fridrich

člen

První vztah: 28. 12. 1972 - Poslední vztah: 15. 4. 1975

Hrdlořezy, Česká republika

František Havlát

člen

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Hrdlořezy 27, Česká republika

Milada Pochylá

člen

První vztah: 1. 6. 1966 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Čistá 36, Česká republika

Josef Špringl

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Hrdlořezy 7, Česká republika

Božena Šídová

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 1. 6. 1966

Čistá 170, Česká republika

Bohumil Fridrich

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 1. 6. 1966

Hrdlořezy 12, Česká republika

Václav Fidrant

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Plužná 24, Česká republika

Antonín Kysela

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Čistá 13, Česká republika

František Flusek

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Plužná 5, Česká republika

Karel Ulman

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Hrdlořezy 55, Česká republika

Jindřich Seykora

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Hrdlořezy 100, Česká republika

Jaroslav Hakl

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 15. 4. 1975

Čistá 9, Česká republika

Jaroslav Bělohlav

předseda

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 21. 2. 1990

Plužná 22, Česká republika

Jarmila Chocholoušková

člen

První vztah: 30. 3. 1963 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Plužná 51, Česká republika

Alois Beran

člen

První vztah: 14. 4. 1960 - Poslední vztah: 30. 3. 1963

Čistá 97, Česká republika

Anežka Prokopová

člen

První vztah: 14. 4. 1960 - Poslední vztah: 30. 3. 1963

Čistá 100, Česká republika

Ladislav Horák

člen

První vztah: 14. 4. 1960 - Poslední vztah: 30. 3. 1963

Čistá 3, Česká republika

Anežka Šugrová

člen

První vztah: 14. 4. 1960 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Čistá 6, Česká republika

Blažena Kohoušková

člen

První vztah: 14. 4. 1960 - Poslední vztah: 28. 12. 1972

Čistá 186, Česká republika

Milada Pochylá

člen

První vztah: 3. 12. 1958 - Poslední vztah: 14. 4. 1960

Čistá 28, Česká republika

Božena Šubrtová

člen

První vztah: 3. 12. 1958 - Poslední vztah: 14. 4. 1960

Čistá 85, Česká republika

Zdeněk Kabeš

člen

První vztah: 3. 12. 1958 - Poslední vztah: 20. 6. 1985

Čistá 28, Česká republika

Jaroslav Vrba

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 81, Česká republika

Miloslav Horáček

předseda

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 30. 11. 1981

Čistá 65, Česká republika

Heřman Hurta

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 14. 4. 1960

Čistá 84, Česká republika

Alois Beran

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 97, Česká republika

Ladislav Šíp

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 20, Česká republika

Václav Koudelka

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 14. 4. 1960

Čistá 112, Česká republika

František Brodský

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 30. 3. 1963

Čistá 38, Česká republika

Marie Vrbová

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 5, Česká republika

Jan Maděra

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 14. 4. 1960

Čistá 29, Česká republika

Jaroslav Prokeš

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 3. 12. 1958

Čistá 162, Česká republika

Anežka Prokopová

člen

První vztah: 23. 1. 1958 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 100, Česká republika

Heřman Hurta

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 84, Česká republika

Karel Houštecký

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 103, Česká republika

Miloslav Horáček

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 65, Česká republika

Jaroslav Vyhlas

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 42, Česká republika

Antonín Kysela

předseda

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 30. 3. 1963

Čistá 13, Česká republika

Ladislav Horák

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 3, Česká republika

Rudolf Fiala

místopředseda

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 14, Česká republika

Josef Slánský

místopředseda

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 14. 1. 1954

Čistá 85, Česká republika

Karel Kobosil

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 23. 1. 1958

Čistá 76, Česká republika

Karel Kobosil

předseda

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 14. 1. 1954

Čistá 76, Česká republika

Rudolf Vávra

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 14. 1. 1954

Čistá 126, Česká republika

Josef Straka

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 14. 1. 1954

Čistá 90, Česká republika

Alois Beran

člen

První vztah: 14. 1. 1954 - Poslední vztah: 14. 1. 1954

Čistá 97, Česká republika

Předseda představenstva zastupuje družstvo navenek a za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy zastupují družstvo dva členové představenstva a za družstvo v době nepřítomnosti předsedy též společně podepisují.

od 27. 6. 2017

Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.

do 27. 6. 2017 od 26. 8. 2014

Zastupování a podepisování: Jménem družstva jedná navenek předseda nebo místopředseda,v případě jejich nepřítomnosti další člen představenstva k tomu výslovně pověřený. Při písemných úkonech podepisují za družstvo dva členové představenstva.

do 26. 8. 2014 od 23. 12. 1992

Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda. Podepisování : K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

do 23. 12. 1992 od 21. 2. 1990

Zastupovati družstvo jest oprávněn předseda. Podepisování za družstvo je oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 21. 2. 1990 od 28. 2. 1983

Zastupovati družstvo jest oprávněn předseda. Podepisování:písemnosti finanční povahy podepisuje předseda a účetní,ostatní písemnosti podepisuje předseda a 1 člen předsednictva a to tak,že připojí svůj podpis k názvu družstva kýmkoli napsanému nebo vytištěnému.

do 28. 2. 1983 od 17. 2. 1959

Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 17. 2. 1959 od 23. 1. 1958

Zastupovati oprávnění má předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru. Podepisování : K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru.

do 14. 1. 1954 od 14. 1. 1954

Zastupovati oprávnění má předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování : K názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 23. 1. 1958 od 14. 1. 1954

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Čistá u Mladé Boleslavi.

6 fyzických osob

Milena Černá

předseda kontrolní komise

První vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 17. 3. 2017

vznik funkce: 17. 3. 2017

Čistá 40, 294 23, Česká republika

Bohumil Špringl

člen kontrolní komise

První vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 17. 3. 2017

Plužná 20, 294 23, Česká republika

Zdeněk Čermák

člen kontrolní komise

První vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 17. 3. 2017

Čistá 8, 294 23, Česká republika

Karel Ulman

člen kontrolní komise

První vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 30. 3. 2012

Hrdlořezy 17, 293 07, Česká republika

Milena Černá

člen kontrolní komise

První vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 30. 3. 2012

Čistá 40, 294 23, Česká republika

Helena Fialová

předseda kontrolní komise

První vztah: 26. 8. 2014

vznik členství: 30. 3. 2012

vznik funkce: 30. 3. 2012

U Koupaliště 513, Bělá pod Bezdězem, 294 21, Česká republika

Historické vztahy

Karel Ulman

člen kontrolní komise

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 17. 3. 2017

Hrdlořezy 17, 293 07, Česká republika

Milena Černá

člen kontrolní komise

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 17. 3. 2017

Čistá 40, 294 23, Česká republika

Helena Fialová

předseda kontrolní komise

První vztah: 26. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 6. 2017

vznik členství: 30. 3. 2012

zánik členství: 17. 3. 2017

vznik funkce: 30. 3. 2012

zánik funkce: 17. 3. 2017

U Koupaliště 513, Bělá pod Bezdězem, 294 21, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 10. 1992
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 10. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 10. 1992
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 10. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).