Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Š v i h o v

Firma Zemědělské družstvo Š v i h o v, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXIV 224, Krajský soud v Plzni.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00117196

Sídlo:

Švihov

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

26. 4. 1991

DIČ:

CZ00117196

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
43 Specializované stavební činnosti
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXIV 224, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Š v i h o v od 26. 4. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Nový život" se sídlem ve Švihově do 26. 4. 1991 od 29. 5. 1961

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo ve Švihově do 29. 5. 1961 od 29. 12. 1949

Právní forma

Družstvo od 29. 12. 1949

adresa

Švihov od 29. 5. 1961

adresa

Švihov, okres Přeštice do 29. 5. 1961 od 29. 12. 1949

Předmět podnikání

a) výroba a prodej zemědělských výrobků a ryb od 15. 4. 1993

b) zednictví od 15. 4. 1993

c) hostinská činnost - jídelna od 15. 4. 1993

d) silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava, veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní silniční motorová doprava, provozovaná vozidly, jejichž údaje jsou upřesněny v jednotlivých osvědčeních o koncesní listině od 15. 4. 1993

e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné od 15. 4. 1993

f) poradenská činnost v zemědělství od 15. 4. 1993

g) výroba zboží z plastů od 15. 4. 1993

h) revize elektrických zařízení od 15. 4. 1993

ch) montáže, oprava, ú)držba vyhrazených elektrických zařízení - v rozsahu oprávnění ITI od 15. 4. 1993

i) kovoobrábění od 15. 4. 1993

j) truhlářství od 15. 4. 1993

k) výroba a opravy zemědělských strojů od 15. 4. 1993

h) stavební výroba - v tuzemsku i v zahraničí: do 15. 4. 1993 od 26. 11. 1991

stavební práce: např. práce zednické, pokrývačské, dlažební, obkladačské, truhlářské, tesařské apod. do 15. 4. 1993 od 26. 11. 1991

montážní práce: např. elektroinstalační, vodoinstalační, topenářské, lešenářské, svářečské, vzduchotechnické apod. do 15. 4. 1993 od 26. 11. 1991

a) výroba a prodej zemědělských výrobků a ryb do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

b) potravinářská výroba a prodej potravinářských výrobků do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

f) ostatní podnikatelská činnost (kovovýroba, dřevovýroba, výroba z plastů aj.) do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

g) zahraničně obchodní činnost s omezením dle Přílohy k nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb. do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

Družstvo poskytuje vlastní výrobky v rozsahu a za podmínek určených členskou schůzí do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

c) práce a služby pro členy, občany a organizace do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

d) práce elektroinstalační, revize el. zařízení a hromosvodů do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

e) opravy a údržby strojů, zařízení, nástrojů, budov a staveb do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách s chovem ryb, které užívá. do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

2. Družstvo dále může: do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

a) zpracovávat vlastní produkty, případně lesní suroviny, a vyrábět z nich potravinářské či jiné výrobky do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

c) poskytovat práce a služby pro občany do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

d) prodávat vlastní vyrobené zboží do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

3. Předmětem hospodářské činnosti družstva může být po předchozím souhlasu orgánu hospodářského řízení i jiná činnost, pokud není provozována na úkor racionálního využívání půdního fondu a vlastní zemědělské výroby do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

Se souhlasem orgánu hospodářského řízení budou provozovány: do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

a) neveřejná silniční doprava nákladů a osob podle zvláštního povolení do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

b) opravy a údržby strojů, zařízení, nástrojů, budov a staveb do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

c) práce zemními a stavebními stroji a nakladači do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

práce v opravářské dílně do 10. 12. 1979 od 12. 1. 1977

Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. do 8. 3. 1989 od 12. 1. 1977

Přidružená výroba: do 8. 3. 1989 od 12. 1. 1977

soustružnické práce do 8. 3. 1989 od 12. 1. 1977

nákladní autodoprava do 8. 3. 1989 od 12. 1. 1977

Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba. do 12. 1. 1977 od 20. 8. 1976

Přidružená výroba: Provozování nákladní autodopravy pro cizí Povolení k provozování dopravy pro cizí potřebu vydáno rozhodnutím odb. dopravy ONV v Klatovech na dobu do 31. 12. 1976, dne 4. 6. 1976. do 12. 1. 1977 od 20. 8. 1976

Rozhodnutím odboru dopravy Okresního národního výboru v Klatovech ze dne 4. 6. 1976 č.j. 60/76-272/1 byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do 31. 12. 1976. do 20. 8. 1976 od 18. 6. 1976

I. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. do 20. 8. 1976 od 12. 1. 1971

II. Další činnost družstva: do 20. 8. 1976 od 12. 1. 1971

1. Svépomocná výstavba společných zařízení a bytů pro družstevníky do 20. 8. 1976 od 12. 1. 1971

2. Lesní výroba v lesích sdružených družstevníky ke společnému hospodaření do 20. 8. 1976 od 12. 1. 1971

3. Pomocná výroba v zájmu rozvoje zemědělské výroby a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků pouze pro vlastní potřebu. do 20. 8. 1976 od 12. 1. 1971

Družstvo zavádí jako přidruženou výrobu provozování nákladní autodopravy a výrobu škvárocementových tvárnic. Povolení k přepravě pro cizí podle zák. 57/50 Sb. vydáno odborem dopravy ONV Klatovy dne 8. 12. 1969 s platností do 31. 12. 1970. do 12. 1. 1971 od 16. 9. 1970

Předmět činnosti je dán zák. č. 69/49 Sb. a ustanovením stanov vyhlášených v Úředním listě. do 12. 1. 1971 od 29. 12. 1949

Ostatní skutečnosti

Ručení: Člen družstva má podle čl. 17 odst. 2 písm. c) povinnost ručit za případnou ztrátu družstva v rozsahu a způsobem, upraveným ve stanovách. do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

Článek 34 zní: Ručení za ztrátu družstva: 1. Pokud hospodaření družstva za kalendářní rok skončí ztrátou (ztrátou vykázanou v účetní evidenci) nebo pokud družstvo není schopné splnit svoje závazky (dále "ztráta") a ztráta nemůže být uhrazena jiným způsobem (použitím rezerv družstva, úvěrem, hypotékou, snížením majetku družstva apod.), ručí za ztrátu jeho členové 2. Členové ručí za ztrátu družstva svými členskými podíly, nebo členskými vklady, a to až do jejich výše. Pokud je ztráta nižší než částka členských podílů a členských vkladů, ručí jednotliví členové rovným dílem (procentem) svého členského podílu a členského vkladu 3. Člen, který nemá ještě členský podíl, ručí za ztrátu družstva do výše průměrné tříměsíční odměny. Při určení jeho podílu na ztrátě platí obdobně odst. 2. do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

Ručení členů: Člen družstva má podle čl. 10 písmeno g povinnost: Ztráta z hospodářského výsledku družstva se kryje takto: z prostředků fondů, které družstvo může použít na úhradu ztráty z hospodářského výsledku, z ostatních zdrojů k rozdělení. Pokud ztráta z hospodářského výsledku nebude takto uhrazena, člen družstva za ni ručí do výše 3 % objemu základních ročních odměn toho roku, ve kterém ji družstvo vykáže. Úhrada bude provedena do 30. června následujícího roku. V případě, že členem nebude uhrazena tato ztráta, za kterou ručí, posuzuje se tato skutečnost jako porušení družstevní kázně a současně takovému členovi nebudou odprodány zemědělské výrobky do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

Výše členského podílu byla stanovena usnesením valné hromady na částku 100 Kčs. do 23. 6. 1953 od 18. 6. 1952

Výše členského podílu bude stanovena valnou hromadou a dodatečně oznámena. do 18. 6. 1952 od 29. 12. 1949

Ručení: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členského podílu. do 23. 6. 1953 od 29. 12. 1949

Statutární orgán

5 fyzických osob

Josef Ticháček

člen

První vztah: 30. 1. 2019

Mezihoří 5, 340 12, Česká republika

Bohuslav Pošar

člen

První vztah: 30. 1. 2019

Švihov 29, 340 12, Česká republika

Ing. Václav Paleček

předseda

První vztah: 8. 6. 2016

Švihov 9, 340 12, Česká republika

Ing. Vlasta Vochová

člen

První vztah: 3. 2. 2016

Husova 414, Švihov, 340 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Krs

místopředseda

První vztah: 16. 12. 2015

Mezihoří 1, 340 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Havlík

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

Smetanova 4, Klatovy IV, Česká republika

Bohuslav Pošar

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

Lhovice 29, Česká republika

Ing. Vlasta Vochová

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

Švihov 414, Česká republika

Ing. Vlasta Vochová

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

Švihov 414, Česká republika

Josef Ticháček

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2019

Mezihoří 5, Česká republika

Ing. Jan Krs

místopředseda

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

Mezihoří 1, Česká republika

Josef Ticháček

člen

První vztah: 27. 12. 1996 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Mezihoří 5, Česká republika

Vladimír Ostrovský

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 27. 12. 1996

Klatovy 508/III., Česká republika

Ing. Václav Mazanec

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 27. 12. 1996

Kokšín 15, Česká republika

Ing. Václav Krčma

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 27. 12. 1996

Švihov 389, Česká republika

Jan Hřebec

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 27. 12. 1996

Přeštice 120, Česká republika

Ing. Karel Prokop

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Borovy 59, Česká republika

Jan Krátký

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Vícenice 4, Česká republika

Ing. Jan Krs

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Mezihoří 1, Česká republika

Ing. Vlasta Kislingerová

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Klatovy 96/V., Česká republika

Ing. Josef Veselý

člen

První vztah: 15. 4. 1993 - Poslední vztah: 13. 4. 2007

zánik funkce: 19. 12. 2002

Štěpánovice 80, Česká republika

Ing. Václav Paleček

předseda

První vztah: 21. 5. 1990 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

Kokšín čp. 9, Česká republika

Ing. Karel Pluhař

místopředseda

První vztah: 17. 4. 1990 - Poslední vztah: 27. 12. 1996

Štěpánovice čp. 36, Česká republika

Josef Brož

člen

První vztah: 31. 3. 1987 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Lhovice 78, Česká republika

Petr Ježek

člen

První vztah: 31. 3. 1987 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Švihov 285, Česká republika

Josef Bálek

člen

První vztah: 19. 4. 1984 - Poslední vztah: 31. 3. 1987

Jíno čp. 3, Česká republika

Karel Tatýrek

člen

První vztah: 21. 5. 1982 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Švihov č. 329, Česká republika

Václav Hofmeister

člen

První vztah: 21. 5. 1982 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Červené Poříčí č. 38, Česká republika

Petr Brabec

člen

První vztah: 21. 5. 1982 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Točník č. 81, Česká republika

Václav Tichota

člen

První vztah: 21. 5. 1982 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Mezihoří č. 10, Česká republika

Marie Šteinerová

člen

První vztah: 21. 5. 1982 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Nezdice č. 27, Česká republika

Anna Wirthová

člen

První vztah: 21. 5. 1982 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Štěpánovice č. 54, Česká republika

Ing. Jaroslav Škoda

místopředseda

První vztah: 17. 5. 1978 - Poslední vztah: 17. 4. 1990

Klatovy 451/II, Česká republika

Ing. Václav Paleček

místopředseda

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 17. 5. 1978

Kokšín č. 9, Česká republika

Anna Kodalíková

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 21. 5. 1982

Borovy č. 24, Česká republika

Vladimír Treml

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 21. 5. 1982

Švihov č. 177, Česká republika

Václav Volák

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 21. 5. 1982

Vícenice č. 9, Česká republika

Jan Holý

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 21. 5. 1982

Švihov č. 32, Česká republika

Ladislav Duchek

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 21. 5. 1982

Točník č. 39, Česká republika

Václav Falout

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 21. 5. 1982

Borovy č. 7, Česká republika

Václav Hůrka

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 31. 3. 1987

Švihov č. 355, Česká republika

Josef Hřebec

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 19. 4. 1984

Třebýcinka č. 13, Česká republika

Václav Vitanovský

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Vřeskovice č. 16, Česká republika

Jan Brož

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Lhovice č. 21, Česká republika

Antonín Křesťan

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Štěpánovice č. 39, Česká republika

Karel Čížek

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Dehtín č. 19, Česká republika

Jan Bok

člen

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 8. 3. 1989

Červené Poříčí č. 99, Česká republika

Karel Mraček

předseda

První vztah: 12. 1. 1977 - Poslední vztah: 17. 4. 1990

Švihov č. 377, Česká republika

Milada Sedláčková

člen

První vztah: 9. 7. 1975 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Švihov čp. 302, Česká republika

Vladimír Treml

člen

První vztah: 20. 5. 1971 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Švihov čp. 177, Česká republika

Ing. Václav Paleček

předseda

První vztah: 20. 5. 1971 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Kokšín čp. 9, Česká republika

Jan Hřebec

místopředseda

První vztah: 20. 5. 1971 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Kokšín čp. 28, Česká republika

Jan Mraček

člen

První vztah: 20. 5. 1971 - Poslední vztah: 9. 7. 1975

Švihov čp. 6, Česká republika

Marie Dolanská

člen

První vztah: 17. 6. 1969 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Lhovice čp. 52, Česká republika

Josef Brož

člen

První vztah: 17. 6. 1969 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Lhovice čp. 78, Česká republika

Václav Hofman

člen

První vztah: 17. 6. 1969 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Mezihoří čp. 32, Česká republika

Emilie Křížová

člen

První vztah: 17. 6. 1969 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Kokšín čp. 4, Česká republika

Václav Hůrka

člen

První vztah: 17. 6. 1969 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Švihov čp. 356, Česká republika

Václav Řezáč

člen

První vztah: 17. 6. 1969 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Lhovice čp. 50, Česká republika

Václav Mazanec

člen

První vztah: 15. 6. 1968 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Kokšín čp. 1, Česká republika

Martin Brož

člen

První vztah: 15. 6. 1968 - Poslední vztah: 17. 6. 1969

Lhovice čp. 21, Česká republika

Bohumír Sedláček

člen

První vztah: 15. 6. 1968 - Poslední vztah: 17. 6. 1969

Švihov čp. 302, Česká republika

Václav Tichota

člen

První vztah: 15. 6. 1968 - Poslední vztah: 17. 6. 1969

Mezihoří čp. 10, Česká republika

Josef Řezáč

člen

První vztah: 25. 2. 1963 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Lhovice čp. 4, Česká republika

Václav Voráček

člen

První vztah: 25. 2. 1963 - Poslední vztah: 15. 6. 1968

Kokšín čp. 22, Česká republika

Václav Hájek

člen

První vztah: 25. 2. 1963 - Poslední vztah: 15. 6. 1968

Mezihoří čp. 30, Česká republika

František Tichota

člen

První vztah: 25. 2. 1963 - Poslední vztah: 15. 6. 1968

Mezihoří čp. 10, Česká republika

Josef Urbánek

člen

První vztah: 25. 2. 1963 - Poslední vztah: 15. 6. 1968

Lhovice čp. 40, Česká republika

Tomáš Kaňák

člen

První vztah: 25. 2. 1963 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Kamýk čp. 27, Česká republika

Lenka Krsová

člen

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 15. 6. 1968

Kokšín čp. 25, Česká republika

Jan Brůha

člen

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 25. 2. 1963

Mezihoří čp. 23, Česká republika

Václav Mazanec

člen

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 25. 2. 1963

Kokšín čp. 1, Česká republika

Václav Skala

člen

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 15. 6. 1968

Mezihoří čp. 29, Česká republika

Jan Mraček

předseda

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 20. 5. 1971

Švihov čp. 6, Česká republika

Terezie Vacovská

člen

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 17. 6. 1969

Švihov čp. 229, Česká republika

Jan Hřebec

člen

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 20. 5. 1971

Kokšín čp. 28, Česká republika

Václav Levý

člen

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Švihov čp. 143, Česká republika

Jaroslav Staněk

člen

První vztah: 29. 5. 1961 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Vosí čp. 7, Česká republika

Josefa Holá

člen

První vztah: 16. 5. 1956 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov č. 17, Česká republika

Vlasta Kolářová

člen

První vztah: 16. 5. 1956 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov č. 236, Česká republika

Marie Loudová

člen

První vztah: 16. 5. 1956 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov č. 336, Česká republika

František Babka

člen

První vztah: 16. 8. 1954 - Poslední vztah: 16. 5. 1956

Švihov č. 168, Česká republika

František Cimický

člen

První vztah: 16. 8. 1954 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov č. 147, Česká republika

Marie Přibilová

člen

První vztah: 16. 8. 1954 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov č. 173, Česká republika

Božena Tremlová

člen

První vztah: 16. 8. 1954 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov č. 177, Česká republika

Josef Černý zemědělec

člen

První vztah: 18. 6. 1952 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov 216, Česká republika

Jan Mraček zemědělec

předseda

První vztah: 18. 6. 1952 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov 58, Česká republika

František Vacovský zemědělec

člen

První vztah: 18. 6. 1952 - Poslední vztah: 29. 5. 1961

Švihov 229, Česká republika

Antonín Přibyl dělník

člen

První vztah: 18. 6. 1952 - Poslední vztah: 16. 8. 1954

Švihov 173, Česká republika

Marie Loudová v domácnosti

člen

První vztah: 18. 6. 1952 - Poslední vztah: 16. 8. 1954

Švihov 65, Česká republika

Karel Valdman dělník

místopředseda

První vztah: 18. 6. 1952 - Poslední vztah: 16. 8. 1954

Švihov 143, Česká republika

Marie Králová zemědělec

člen

První vztah: 18. 6. 1952 - Poslední vztah: 16. 8. 1954

Švihov 23, Česká republika

Matěj Kohout zemědělec

člen přípravného výboru

První vztah: 29. 12. 1949 - Poslední vztah: 18. 6. 1952

Švihov, Česká republika

Božena Havlová v domácnosti

člen přípravného výboru

První vztah: 29. 12. 1949 - Poslední vztah: 18. 6. 1952

Švihov, Česká republika

Terezie Vacovská zemědělec

předseda přípravného výboru

První vztah: 29. 12. 1949 - Poslední vztah: 18. 6. 1952

Švihov, Česká republika

Anna Tumpachová zemědělec

člen přípravného výboru

První vztah: 29. 12. 1949 - Poslední vztah: 18. 6. 1952

Švihov, Česká republika

František Babka zemědělec

člen přípravného výboru

První vztah: 29. 12. 1949 - Poslední vztah: 18. 6. 1952

Švihov, Česká republika

Antonín Topinka zemědělec

místopředseda přípravného výboru

První vztah: 29. 12. 1949 - Poslední vztah: 18. 6. 1952

Švihov, Česká republika

Způsob jednání: a) způsob zastupování Představenstvo jedná navenek prostřednictvím předsedy družstva (představenstva), v jeho nepřítomnosti prostřednictvím místopředsedy. V případě nepřítomnosti obou jedná prostřednictvím člena představenstva. b) způsob podepisování K obchodnímu jménu připojí předseda nebo místopředseda, či pověřený zástupce svůj podpis s uvedením svého jména a funkce. Je-li pro právní úkon představenstva předepsána zákonem písemná forma, podepisuje další jeden člen představenstva.

od 15. 4. 1993

Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda, kterého volí členská schůze. Předseda může písemně zmocnit jiného člena družstva, nebo jinou organizaci nebo fyzickou osobu, aby činili právní úkony jménem družstva v rozsahu určeném ve zmocnění. Způsob podepisování: Pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemností jiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

do 15. 4. 1993 od 26. 4. 1991

Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda Způsob podepisování: Pokud vnitrodrdužstevní předpisy nesvěřují podepisování písemností jiným funkcionářům, podepisuje je předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda

do 26. 4. 1991 od 8. 3. 1989

Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podpisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva.

do 8. 3. 1989 od 12. 1. 1977

Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. Písemnosti finanční povahy podpisuje předseda a účetní.

do 12. 1. 1977 od 5. 8. 1958

Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 5. 8. 1958 od 23. 6. 1953

Podpisování družstva: K názvu družstva razítkem vytištěnému, nebo kýmkoliv napsanému, připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 23. 6. 1953 od 18. 6. 1952

Až do schválení volby řádných orgánů družstva podle stanov vykonává jejich působnost 6tičlenný přípravný výbor. Podpisování firmy: K firmě, razítkem vytištěné, nebo kýmkoliv napsané, připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru. K zastupování družstva oprávněn jest předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru.

do 18. 6. 1952 od 29. 12. 1949

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Š v i h o v

1 fyzická osoba

Mgr. František Škůrek

První vztah: 24. 10. 2015

Měchurova 372, Klatovy, 339 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. František Škůrek

První vztah: 18. 11. 1999 - Poslední vztah: 24. 10. 2015

Plánická 393, Klatovy 4, 339 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 1. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba zboží z plastů
  • Výroba zemědělských strojů
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné
  • Poradenská činnost v zemědělství
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 1. 1993

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).