Hlavní navigace

Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích

Firma Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXIV 1091, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00148270

Sídlo:

Moravec 293, Dolní Benešov, 747 22

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

19. 1. 1977

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXIV 1091, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "O p a v i c e" v Dolním Benešově od 17. 8. 1961

Obchodní firma

Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích od 22. 11. 1991

Obchodní firma

Zemědělské družstvo "Budovatel" v Bolaticích do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Bolaticích do 11. 7. 1990 od 19. 1. 1977

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "OPAVICE" v B o l a t i c í c h do 19. 1. 1977 od 10. 8. 1971

Právní forma

Družstvo od 17. 8. 1961

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 8. 2011

účetnictví od 11. 10. 1994

silniční motorová doprava druh: nákladní vnitrostátní od 11. 10. 1994

půjčování movitých věcí, pronájem a leasing do 19. 8. 2011 od 11. 10. 1994

koupě zboží a účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 8. 2011 od 11. 10. 1994

podnikání v zemědělské výrobě a v lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje od 18. 5. 1993

1. Předmětem činnosti družstva je: aa) a) zemědělská výroba b) potravinářská výroba c) hospodaření na zemědělské půdě, v lesích d) hospodaření na vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá e) zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nich potravinářské a jiné výroby f) vykonává činnosti, služby a vyrábí výrobky, sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby h) prodává vlastní vyrobené zboží do 18. 5. 1993 od 22. 11. 1991

bb) Další hospodářské a jiné činnosti: a) zajišťování nákladní dopravy a poskytování prací a výkonů těžkými mechanizmy b) zajišťování stavební činnosti c) kovovýroba prováděná v kooperaci s n.p. Brano Hradec nad Moravicí d) zajišťování stavební dřevovýroby, výroba a montáž interiérů e) zajišťování prací a výrobků natěračských, malířských, elektroinstalačních, vodoinstalačních, topenářských, klempířských, tesařských, pokrývačských, kolářských, truhlářských, kožedělných a textilních f) strojírenská a kovodělná výroba a servis g) práce demoliční a destrukční h) zajišťování obchodních, restauračních, ubytovacích a rekreačních činností a služeb ch)zajištování pneuservisních služeb i) zajišťování autoopravárenských, servisních služeb včetně diagnostiky a poradenství j) zajišťování prací rozmnožovacích a kartografických k) zajišťování služeb a prací reklamních, propagačních a písmomalířských l) lisování a výroba výrobků z plastických hmot m) těžba písku, štěrkopísku, štěrku a rašeliny n) výroba materiálu, polotovarů, stavebních hmot, stavebních materiálů o) vykonávat zahraniční hospodářskou činnost a služby p) vykonávat zahraniční obchodní činnost q) ubytovací a stravovací služby do 18. 5. 1993 od 22. 11. 1991

1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá. do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

2. Družstvo a) zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky b)vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby c) kovovýrobu v kooperaci s n.p. Brano Hradec n/Moravicí d) zajišťovat stavební dřevovýrobu, výrobu a montáž interiérů e) zajišťovat práce a výrobky natěračské, malířské, elektroinstalační, vodoinstalační, topenářské, klempířské, tesařské, pokrývačské, kolářské, truhlářské, stojírenské, kovodělné, provádí práce demoliční do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

zajišťovat obchodní činnost, restaurační a ubytovací služby do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

zajišťovat pneuservis, demontáž a montáž pneumatik, vyvažování kol, opravy vzdušnic a pláštů do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

zajišťovat autoopravárenství, geometrii kol, diagnostiku a drobné opravy do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

zajišťovat písmomalířské, kartografické a propagační práce do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

provádět lisování výrobků z plastických hmot do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

provádět výrobu stavebních hmot, stavebních výrobků, materiálů a polotovarů do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

provádět těžbu písku, štěrkopísku, štěrku a rašeliny do 22. 11. 1991 od 11. 7. 1990

III. územní obvod: území ČSSR do 11. 7. 1990 od 5. 4. 1984

IV. rozsah povolené přidružené výroby: Kčs 1.500.000,- Kčs ročně do 11. 7. 1990 od 5. 4. 1984

Podle rozhodnutí ONV, odboru VLHZ v Opavě ze dne 27.12.1983, č.j. zem-206/3/83/dr. Sv. rozšiřuje se přidružená výroba o tento nový druh činnosti: do 11. 7. 1990 od 5. 4. 1984

I. provozování kovovýroby - obor 424 JKPOV - konstrukce kovové pro stavby (nosné konstrukce) a technologická zařízení do 11. 7. 1990 od 5. 4. 1984

II. místo provozování přidružené výroby: Bohuslavice-Závada do 11. 7. 1990 od 5. 4. 1984

Rozhodnutím ONV, odboru dopravy v Opavě ze dne 11. února 1977, č.j. Dopr. 277-2/134/77/Cha byla družstvu povolena doprava pro cizí v rámci území okresu Opava do 31. ledna 1978. do 11. 7. 1990 od 21. 11. 1977

a) dopravní služby vlastními dopravními prostředky pro objednatele v okrese Opava a v Severomoravském kraji a ojediněle pro KDS včetně dopravními prostředky hromadné osobní dopravy pro vlastní potřebu a společenské organizace, případně Národních výborů v okrese Opava do 11. 7. 1990 od 9. 11. 1977

b) stavební práce včetně pomocné stavební výroby vodo a elektroinstalace převážně pro objednatele z okresu Opava, vyjímečně pro objednatele v Severomoravském kraji do 11. 7. 1990 od 9. 11. 1977

c) stavební dřevovýrobu pro odběratelé z okresu Opava, vyjímečně mimo okres Opava do 11. 7. 1990 od 9. 11. 1977

d) kovovýrobu v kooperaci s n.p. Brano Hradec nad. Mor. do 11. 7. 1990 od 9. 11. 1977

Celkový objem tržeb z přidružené výroby je stanoven vždy v celoročním výrobně finančním plánu družstva pro příslušný kalendářní rok. Pro rok 1977 je tento stanoven částkou 18,440.000,- Kčs do 11. 7. 1990 od 9. 11. 1977

a) dopravní služby vlastními dopravními prostředky, t.j. nákladními auty, traktory, dodávkovými auty a koňskými potahy. Dopravní prostředky hromadné osobní dopravy /autobusy/ bude používat jen pro vlastní potřebu, vyjímečně pro potřebu jiných společenských organizací, případně MNV, pro objednatele z okresu Opava do 9. 11. 1977 od 19. 1. 1977

b) stavební práce včetně pomocné výroby vodo a elektro instalaterských prací a pod. a to v obvodu Sm kraje, ve vyjímečných případech na celém území ČSSR do 9. 11. 1977 od 19. 1. 1977

c) stavební dřevovýrobu do 9. 11. 1977 od 19. 1. 1977

d) školkaření okrasných a ochranných keřů a stromků a pěstování zeleniny do 9. 11. 1977 od 19. 1. 1977

e) kovovýrobu v kooperaci s n.p. Bránecké železárny v Brance do 9. 11. 1977 od 19. 1. 1977

Rozsah přidružené výroby je stanoven celoročním výrobně-finančním plánem pro příslušný kal. rok vyjádřený v tržbách. Pro rok 1976 je plánovaná tržba z přidružené výroby částkou Kčs 17,321.000,- Kčs, t.j. cca 33,3 % celkových tržeb družstva. do 9. 11. 1977 od 19. 1. 1977

1. Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská velkovýroba, zahrnuje v sobě i jiné činnosti, pokud přispívají ke zvyšování intenzity a efektivnosti zemědělské velkovýroby a zajišťují plynulost provozu a úplné využití výrobních sil druž- stva. Za překročení hlavního předmětu činnosti se nepovažuje poskytování prací a služeb pro jiné organizace nebo občany, pokud se provádějí jen příležitostně, ojediněle a krátkodobě. do 11. 7. 1990 od 19. 1. 1977

2. Do hlavního předmětu činnosti družstva náleží také péče o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťují v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů. do 11. 7. 1990 od 19. 1. 1977

3. V zájmu rozvoje zemědělské výroby, využití výrobních prostředků a zejména v zájmu celoročního zaměstnání svých členů, jakož i k zabezpečení společensky prospěšné výroby a služeb bude družstvo provozovat přidruženou výrobu: do 11. 7. 1990 od 19. 1. 1977

Přidružená výroba družstva se rozšiřuje o výrobu ve stolařské dílně a elektroinstalační práce. Celková tržba z přidružené výroby činí 50 % z plánované tržní produkce v příslušném roce. do 19. 1. 1977 od 12. 6. 1975

Doprava povolena odborem dopravy ONV v Opavě rozhodnutím z 9. února 1973, č.j. Dopr 277-2/65-73-Ge do 31. prosince 1973. do 12. 6. 1975 od 3. 8. 1973

a) doprava traktory a nákladními auty v mimosezonní době v obvodu našeho JZD do 19. 1. 1977 od 3. 8. 1973

b) doprava pro vytěžovací středisko a práce s autobagrem do 19. 1. 1977 od 3. 8. 1973

c) práce stavební čety a ostatní řemeslnické práce v obvodu Sm kraje do 19. 1. 1977 od 3. 8. 1973

d) kovoobráběcí kooperace Brano - Branka v dílnách v Dolním Benešově do 19. 1. 1977 od 3. 8. 1973

e) výroba krmiv z odpadků v Plesné pro JZD a státní statky do 19. 1. 1977 od 3. 8. 1973

Celková tržba přidružené výroby bude činit 8,000.000,- Kčs. Tržba z přidružené výroby procenticky vyjádřena k celkové produkci činí v plánu pro rok 1973 35 %. do 19. 1. 1977 od 3. 8. 1973

c) Práce stavební čety a ostatní řemeslnické práce v obvodu SM kraje 3,650.000,- Kčs do 3. 8. 1973 od 25. 5. 1972

d) Kovoobráběcí kooperace Brano -Branka, fakturovací hodnota v dílnách v Dolním Benešově 550.000,- Kčs do 3. 8. 1973 od 25. 5. 1972

e) Výrobna krmiv Plesná, výroba z odpadu pro JZD a Státní statky v hodnotě /jen 50 % podíl, ostatní VZS Opava/ 650.000,- Kčs do 3. 8. 1973 od 25. 5. 1972

Celková tržba z přidružené výroby činí.....6.460.000,- Kčs do 3. 8. 1973 od 25. 5. 1972

a) Doprava traktory a nákladními auty v mimosezonní době, v obvodu našeho JZD jako služby občanům Předpokládané tržby 850.000,- Kčs do 3. 8. 1973 od 25. 5. 1972

b) Doprava 2 nákladními vozy z větší části pro vytěžovací středisko a práce autobagrem Předpokládané tržby 760.000,- Kčs do 3. 8. 1973 od 25. 5. 1972

i) Výrobna krmiv v Plesné - fakturační hodnota celkem za období 1.7.1970 - 31.12.1970 podíl našeho družstva ve výši 50 % 325.000,- Kčs. Tímto se zvýší celkové tržby z pridružené výroby v tomto roce ze 4,600.000,- Kčs na 4,925.000,- Kčs. V roce 1971 bude podíl JZD na celý rok činit 650.000,- Kčs do 25. 5. 1972 od 5. 1. 1971

a) Doprava traktory a nákladními auty v mimosezonní době v obvodu našeho JZD jako služby občanům. Předpokládané tržby 850 tisíc Kčs. do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

b) Doprava 2 nákladními vozy z větší části pro Vytěžovací středisko Opava, předpokládané tržby 400 tisíc Kčs do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

c) Řemesl. údržba nemocnice v Ostravě - Zábřeh dodavatelským způsobem, předpokládané tržby 250 tisíc Kčs do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

d) Kanalizace nomocnice Ostrava - Zábřeh dodavatelským způsobem, předpokládané tržby Kčs 1.000 mil. do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

e) Kanalizace obce Bolatice jako generální dodávky, tržba 300 tisíc Kčs do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

f) Rekonstrukce Vlastivědný ústav Šumperk, pouze zednické práce dodavatelským způsobem, očekávané tržby 400 tisíc Kčs do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

g) Výstavba 2 hal pro manipulaci s obilím, bramborami a hnojivy ve Vítkově pro ZNZP Opava, generální dodávky, fakturační hodnota 1,000 milion Kčs do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

h) Kovoobráběcí kooperace s Brano v Brance u Opavy, fakturační hodnota celkem 350 tisíc Kčs do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

ch)Ostatní drobné služby v obvodu našeho JZD, hodnota 50 tisíc Kčs do 25. 5. 1972 od 25. 11. 1970

Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby, lepšího využití výrobních prostředků, plného uplatnění práce družstevníků, zejména v době vegetačního klidu a využití vlastních a místních materiálových zdrojů. Této činnosti nesmí výt zneužíváno k soukromému podnikání a její provozování nesmí ohrožovat hlavní činnost družstva. Družstvo provádí svými dopravními prostředky v období vegetačního klidu a pokud tím není narušen provoz zemědělské výroby dopravu pro cizí podniky a soukromé osoby. Fakturace se provádí podle příslušného tarifu a rozsah je určen schváleným celoročně - finančním plánem na příslušný rok. do 19. 1. 1977 od 25. 11. 1970

Pro zabezpečení finančních prostředků k zajšitění investiční výstavby, pro modernizaci strojového parku, pro provedení nákladných vodotechnických opratření a pro zajištění ekonomické stability, často narušované povodněmi na téměř třetině zemědělské půdy, rozšíří družstvo přidruženou výrobu na základě podnikatelské činnosti v rámci zákonných mezí. Veškerý čistý zisk z této výroby bude přidělován fondu výstavby. V roce 1970 to bude tato činnost: do 19. 1. 1977 od 25. 11. 1970

Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba do 19. 1. 1977 od 25. 11. 1970

Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky ke společnému hospodaření nebo svěřenému družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření a jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny vykonávajících odbornou správu lesů. do 19. 1. 1977 od 25. 11. 1970

Předmět činnosti je dán zák. čís. 49/1959 Sb. a ustanovením stanov vyhlášených v Úř. listě ze dne 15.4.1959, částka 39. čís. vyhl. 92. Až do schválení "Vlastních stanov družstva" bude se družstvo řídit stanovami dosavadního J Z D v Dolním Benešově. do 25. 11. 1970 od 17. 8. 1961

Ostatní skutečnosti

Ručení: Člen družstva je povinen ručit za případnou ztrátu určenou procentní výši majetkového podílu. Procentní výši stanoví v příslušném roce představenstvo družstva. do 18. 5. 1993 od 22. 11. 1991

Den vzniku: 28. únor 1961 od 17. 8. 1961

Zřízení družstva: Družstvo bylo zřízeno podle usnesení společné slučovací členské schůze konané dne 28. února 1961 a schválení rady Okresního národního výboru v Opavě ze dne 10. března 1961. čís. spis. sezn. 480 sloučením: a) Jednotného zemědělského družstva v Dolním Benešově /: Dz 342:/ b) Jednotného zemědělského družstva v Bolaticích /: Dz 155:/ c) Jednotného zemědělského družstva v Bohuslavicích /: Dz 320:/ d) Jednotného zemědělského družstva v Zábřehu /: Dz 343:/ do 18. 5. 1993 od 17. 8. 1961

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 18. 5. 1993

Představenstvo

3 fyzické osoby

Ing. Oldřich Fojtík

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 3. 6. 2011

Bolatická 189, Bohuslavice, 747 19

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Richter

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 3. 6. 2011

vznik funkce: 31. 5. 2013

Záhumenní 1485/61, Kravaře, 747 21

Další vztah k této osobě

Marian Pekárek

místopředseda

První vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 31. 5. 2013

vznik funkce: 31. 5. 2013

Strahovice 128, 747 24

Historické vztahy

Ing. Oldřich Fojtík

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 3. 6. 2011

Bolatická 189, Bohuslavice, 747 19

Ing. Gerhard Lellek

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2012

vznik členství: 3. 6. 2011

zánik členství: 6. 8. 2012

vznik funkce: 3. 6. 2011

zánik funkce: 6. 8. 2012

Opavská 436, Dolní Benešov, 747 22

Pavel Richter

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 1. 7. 2013

vznik členství: 3. 6. 2011

vznik funkce: 3. 6. 2011

Záhumenní 1485/1, Kravaře, 747 21

Kristina Fojtíková

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 3. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2007

zánik funkce: 3. 6. 2011

Bolatická 189, Bohuslavice, 747 19

Ing. Gerhard Lellek

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 3. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2007

zánik funkce: 3. 6. 2011

Opavská 436, Dolní Benešov, 747 22

Pavel Richter

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 3. 6. 2011

Záhumenní 1485/1, Kravaře, 747 21

Kristina Fojtíková

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 28. 12. 2006

zánik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 22. 3. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2007

Bolatická 189, Bohuslavice, 747 19

Kristina Fojtíková

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 25. 4. 2007

vznik členství: 28. 12. 2006

Bolatická 189, Bohuslavice, 747 19

Pavel Richter

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 28. 12. 2006

zánik členství: 22. 6. 2007

Záhumenní 1485/1, Kravaře, 747 21

Alfréd Boček

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

zánik členství: 17. 8. 2006

zánik funkce: 17. 8. 2006

Píšť 545

Ing. Gerhard Lellek

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

zánik členství: 22. 6. 2007

zánik funkce: 22. 6. 2007

Opavská 436, Dolní Benešov

Valter Duda

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 1998 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

zánik členství: 27. 6. 2006

Hlučínská 18, Bolatice

Alfréd Boček

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 1999

Píšť 545

Ing. Gerhard Lellek

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 1999

Opavská 436, Dolní Benešov

Jan Theuer

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Bohuslavice 364

Alfréd Boček

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Píšť 545

Jan Faika

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Opavská 490, Dolní Benešov

Josef Lellek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Polní 102, Bohuslavice

Jiří Burián

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Luční 14/673, Bolatice

Alfréd Lamžík

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Píšť 37

Valter Duda

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Hlučínská 18, Bolatice

Leonhard Vavřínek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Svobody 487, Dolní Benešov

Günter Witássek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 12. 1998

Opavská 117, Zábřeh

Ing. Karel Veverka

předseda

První vztah: 11. 7. 1990 - Poslední vztah: 18. 5. 1993

Polní 396, Bohuslavice

Ing. Libor Dudek

místopředseda

První vztah: 11. 7. 1990 - Poslední vztah: 18. 5. 1993

Budovatelská 8270, Kozmice

Břetislav Komoň

místopředseda

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Píšť 199

Ing. Libor Dudek

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Kozmice 270

Karel Vilkus

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Vřesina 33

Marie Dudková

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Darkovice 109

Leo Palovský

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Píšť 195

Josef Zlotý

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Píšť 63

Josef Veverka

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Bohuslavice 324

Jan Pašek

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Bohuslavice 65

Alžběta Korucová

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Dolní Benešov 125

Eva Vilímová

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 1977 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Borová 115, Bolatice

Petr Duda

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1973 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Ratibořská 3, Bolatice

Vilma Bakarinová

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1973 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Zábřeh 71

Jiří Vilášek

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1973 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Vítězného února 1, Kravaře I

Anna Harazimová

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1973 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Opavská 453, Bolatice

Jiří Jirsák

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1973 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Opavská 17, Bolatice

Emil Ranoš

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 1970 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Dolní Benešov 35

Bruno Novák

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 1970 - Poslední vztah: 3. 8. 1973

Dolní Benešov 50

Otilie Barčová

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 1967 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Bohuslavice 18

Alois Slivka

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 1967 - Poslední vztah: 3. 8. 1973

Příkopní, Bolatice

Josef Kokeš ml.

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1965 - Poslední vztah: 24. 4. 1970

Dolní Benešov 166

Ludvík Veverka

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1965 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Bohuslavice 44

Helena Theuerová

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1965 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Bohuslavice 203

Marie Buhlová

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 1965 - Poslední vztah: 24. 4. 1970

Zábřeh 79

Ing. Rudolf Hluchník

předseda

První vztah: 7. 4. 1965 - Poslední vztah: 11. 7. 1990

Borová 87

Rudolf Pyš

předseda

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 7. 4. 1965

pošta Štěbořice 6, Nový Dvůr

Valter Reichel

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 7. 4. 1965

Zábřeh 91

Otilie Barčová

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 7. 4. 1965

Bohuslavice 18

Hedvika Bilíková

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 5. 9. 1966

Dolní Benešov 183

Max Sněhota

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Hlučínská 16, Bolatice

Eliška Kretková

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 4. 5. 1967

Luční 19, Bolatice

Alois Dominik

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 4. 5. 1967

Bohuslavice 112

Anna Miketová

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Dolní Benešov 59

Arnošt Hlubek

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 1963 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Zábřeh 26

Josef Hoferek

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 1962 - Poslední vztah: 10. 7. 1963

Dolní Benešov 75

Alfons Bitta

předseda

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 10. 7. 1963

Dolní Benešov 56

Anna Holečková

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 10. 7. 1963

Dolní Benešov 139

Alfréd Besuch

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 10. 7. 1963

Dolní Benešov 214

Erhard Chříbek

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 10. 7. 1963

Bohuslavice 236

Ludvík Veverka

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 10. 7. 1963

Bohuslavice 44

Josef Rataj

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 25. 7. 1962

Ratibořská 29, Bolatice

František Pačka

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 10. 7. 1963

Zábřeh 56

Otmar Hlubek

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 7. 4. 1965

Dolní Benešov 91

Alfréd Pašek

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 7. 4. 1965

Bohuslavice 66

Emil Duda

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 3. 8. 1973

ul. Svobody 48, Bolatice

František Dedek

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 19. 1. 1977

Zábřeh 83

Antonín Berek

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 1961 - Poslední vztah: 25. 7. 1962

Vinohradská 716, Hlučín

Jednání: Za družstvo jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Listiny o právních úkonech, kde je předepsána písemná forma, podepisuje další jeden člen představenstva.

od 18. 5. 1993

Zastupování a podpisování: Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech a podepisuje veškeré písemnosti, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

do 18. 5. 1993 od 11. 7. 1990

Zastupování a podpisování: Předseda jedná jménem družstva navenek, písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky podepisuje vedle předsedy další člen představenstva a - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

do 11. 7. 1990 od 19. 1. 1977

Zastupování a podpisování: Družstvo zastupuje předseda. Písemnosti podepisuje předseda a jeden člen představenstva, všechny písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní).

do 19. 1. 1977 od 21. 2. 1966

Zastupování a podpisování: Zastupovat a podpisovat za družstvo je oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva

do 21. 2. 1966 od 17. 8. 1961

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).