Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Smidary v likvidaci

Firma Zemědělské družstvo Smidary v likvidaci, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXIV 90, Krajský soud v Hradci Králové.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00123404

Sídlo:

Smidary

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 1. 1977

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXIV 90, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Smidary v likvidaci od 6. 6. 2006

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Smidary do 6. 6. 2006 od 17. 8. 1990

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Nová cesta Smidary se sídlem v Červeněvsi do 17. 8. 1990 od 14. 5. 1975

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Nová cesta se sídlem v Červeněvsi do 14. 5. 1975 od 8. 9. 1961

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo v Červeněvsi do 8. 9. 1961 od 30. 1. 1950

Právní forma

Družstvo od 30. 1. 1950

Předmět činnosti

Pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům od 25. 11. 1992

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 25. 11. 1992

Zemědělská výroba od 26. 3. 1991

Potravinářská výroba do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Práce a služby pro organizace a občany do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Obchodní činnost do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Doprava pro cizí do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Stavební práce do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Montážní práce do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Maloobchodní činnost do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Zemní práce do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Opravy zemědělské techniky a motorových vozidel do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Kovovýroba do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Poradenství a zprostředkovatelská činnost v oboru zemědělství a potravinářství do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Prodej výrobků, prací a služeb svým členům do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Opravy zemědělské techniky a motorových vozidel do 26. 3. 1991 od 4. 1. 1991

Kovovýroba do 26. 3. 1991 od 4. 1. 1991

Silniční motorová doprava, její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Hradci Králové do 26. dubna 1990. do 26. 3. 1991 od 11. 12. 1989

1/ Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá. do 26. 3. 1991 od 3. 5. 1989

2/ Družstvo může: a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky, b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, c) poskytovat práce a služby pro občany, dle provozních a ekonomických možností, d) prodávat vlastní vyrobené zboží. do 26. 3. 1991 od 3. 5. 1989

3/ Předmětem jiné hospodářské činnosti je a) neveřejná silniční doprava podle zvláštního povolení, b) stavební a destrukční práce, c) montážní práce, d) maloobchodní činnost podle zvláštního povolení, e) práce těžké mechanizace a samochodnými stroji. do 26. 3. 1991 od 3. 5. 1989

Zemědělská velkovýroba a hospodaření v družstevních lesích a rybnících do 3. 5. 1989 od 19. 8. 1976

Přidružená výroba: do 3. 5. 1989 od 19. 8. 1976

Doprava pro cizí do 3. 5. 1989 od 19. 8. 1976

Stavební a destrukční práce do 3. 5. 1989 od 19. 8. 1976

Stavební činnost pro jiné socialistické organizace do 19. 8. 1976 od 14. 5. 1975

Doprava - nákladní doprava pro cizí potřeby povolená odborem dopravy ONV do 14.6.1975 do 19. 8. 1976 od 22. 8. 1974

Doprava - příležitostně do 22. 8. 1974 od 25. 11. 1970

Zemědělská výroba včetně pomocné výroby a odbytu do 19. 8. 1976 od 25. 11. 1970

Přidružená výroba: do 19. 8. 1976 od 25. 11. 1970

Předmět činnosti je dán zák. č. 69/49 Sb. a ustanovením stanov vyhlášených v Úředním listě. do 25. 11. 1970 od 30. 1. 1950

Ostatní skutečnosti

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 47 Cm 175/2005-19 ze dne 21.9.2005, které nabylo právní moci 19.10.2005, o zrušení společnosti s likvidací. od 6. 6. 2006

Nové stanovy schváleny členskou schůzí dne 16.10.1992. od 25. 11. 1992

Právní poměry družstva se řídí podle stanov přijatých na členské schůzi dne 21.3.1991. do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Ručení: Členové ručí za ztrátu družstva svým členským podílem nebo vkladem a to až do jeho výše. Pokud je ztráta družstva nižší než suma členských podílů ručí jednotliví členové stejným procentem svého členského podílu (nebo vkladu). Člen, který ještě nemá podíl (ani vklad) ručí za ztrátu družstva až do výše trojnásobku průměrné měsíční odměny. do 25. 11. 1992 od 26. 3. 1991

Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze dne 20. ledna 1989. do 26. 3. 1991 od 3. 5. 1989

Ručení: Člen ručí za případnou ztrátu družstva do výše 25 % podílu připadajícího na člena z fondu odměn až v případě vyčerpání rezervního fondu. do 26. 3. 1991 od 3. 5. 1989

Podle rozhodnutí ONV odboru VLHZ v Hradci Králové ze dne 19.listopadu 1986 se zapisuje doplněk článku 85 vlastních stanov. do 3. 5. 1989 od 11. 12. 1986

Podle usnesení členské schůze ze dne 22.2.1985 a souhlasu ONV odboru VLHZ v Hradci Králové se zapisuje doplněk článku 32 odst. 1/ vlastních stanov. do 3. 5. 1989 od 20. 5. 1985

Podle usnesení členské schůze ze dne 24. února 1984 a souhlasu ONV odboru VLHZ v Hradci Králové ze dne 1. června 1984, č.j. VLHZ 1098/84-Ko se zapisuje změna článku 28 vlastních stanov. do 3. 5. 1989 od 27. 6. 1984

Podle usnesení členské schůze ze dne 6.5.1980 a schválení ONV odboru VLHZ v Hradci Králové ze dne 25.8.1980 se zapisuje doplněk článku 85 vlastních stanov. do 3. 5. 1989 od 5. 9. 1980

Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze dne 24. února 1976 a schválených ONV odborem VLHZ v Hradci Králové dne 19. července 1976, č.ř. 13, podle nichž je představenstvo 13ti členné. do 3. 5. 1989 od 19. 8. 1976

Podle usnesení členské schůze zaniklého družstva ze dne 27.2.1975, členské schůze přejímajícího družstva ze dne 24.4.1975, společné slučovací schůze ze dne 11.3.1975 a usnesení rady ONV v Hradci Králové ze dne 24.4.1975 se zapisuje sloučení schválené ke dni 1. ledna 1975 družstva "Jednotné zemědělské družstvo v Chotěvicích" zaps. v podnik. rejstříku pod Dz 99 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek práva a závazky převzalo přejímající družstvo. od 14. 5. 1975

Podle usnesení slučovací schůze ze dne 11.3.1975 a usnesení rady ONV ze dne 24.4.1975 se zapisuje změna a doplněk článků 4, 6, 27 a 30 vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. do 19. 8. 1976 od 14. 5. 1975

Podle usnesení členské schůze ze dne 2.5.1974 a schválení ONV odboru VLHZ v Hradci Králové z 18.12.1974, č.j. Zem 1974/ANo se zapisuje změna a doplněk článků 13, 19, 39, 40 vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. do 19. 8. 1976 od 20. 12. 1974

Podle usnesení členské schůze ze dne 27.6.1973 a schválení rady ONV v Hradci Králové ze dne 10.1.1974 - č.j. Zem. 5161/73/ANo se zapisuje změna a doplněk článku 4/ vlastních stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. do 19. 8. 1976 od 22. 8. 1974

Podle usnesení členské schůze ze dne 25. února 1971 a schválení rady ONV v Hradci Králové 27. dubna 1972 č.j. Zem 785/72 se zapisuje změna a doplněk článku 28 vlastních stanov, podle kterých představenstvo je 13ti členné. do 19. 8. 1976 od 15. 5. 1972

Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva, přijatých na členské schůzi dne 3.ledna 1965, schválených ONV v Hradci Králové dne 19.března 1965, podle kterých je představenstvo 11ti členné. do 19. 8. 1976 od 3. 4. 1965

Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 8.března 1963 a souhlasu ONV zem. Odboru v Hradci Králové ze dne 28.3.1963 č.j. Zem. 1963/ANO se zapisuje změna článku 28 vlastních stanov, podle které představenstvo má 11 členů. do 3. 4. 1965 od 8. 4. 1963

Právní poměry družstva se řídí podle stanov družstva, přijatých na členské schůzi ze dne 2. listopadu 1961, schválených radou ONV v Hradci Králové dne 9. ledna 1962, podle kterých je představenstvo 13ti členné. do 3. 4. 1965 od 16. 1. 1962

Podle usnesení slučovací výroční členské schůze ze dne 21.února 1961 a schválení rady ONV v Hradci Králové ze dne 31.srpna 1961 zn. Zem. 1961/ANo: Zapisuje se ke dni 1.ledna 1961 sloučení JZD v Loučné Hoře (Dz 392) jako družstva jako družstva přejímaného s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením zaniklo přejímané družstvo bez likvidace. Přejímající družstvo převzalo práva a závazky družstva zaniklého. od 8. 9. 1961

Představenstvo je nyní 13ti členné. do 16. 1. 1962 od 8. 9. 1961

Podle usnesení slučovací členské schůze ze dne 29. prosince 1959 a schválení rady ONV v Novém Bydžově ze dne 3. června 1960 zapisuje se ke dni 1. lednu 1960 sloučení družstev: JZD ve Smidarech (Dz 339) a JZD v Křičově (Dz 679) jako družstev přejímaných s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím tak, že sloučením zanikla přejímaná družstva bez likvidace. od 28. 6. 1960

Podle usnesení členské schůze ze dne 21. dubna 1959 a schválení rady ONV v Novém Bydžově ze dne 17. prosince 1959 byly přijaty a schváleny doplňky stanov, které se týkají vnitřních poměrů družstva. do 16. 1. 1962 od 28. 6. 1960

Podle usnesení členské schůze ze dne 18. března 1958 a schválení rady ONV v Novém Bydžově ze dne 31.července 1958 byly přijaty a schváleny stanovy družstva, podle nichž je představenstvo 9ti členné. do 16. 1. 1962 od 8. 9. 1959

Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách JZD, přijatých dne 15. února 1953 prvním celostátním sjezdem JZD schválených dne 17. února 1953 vládou republiky Československé. Představenstvo je pěti až devítičlenné. do 16. 1. 1962 od 3. 9. 1953

Ručení: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem členského podílu. do 3. 9. 1953 od 7. 3. 1951

Představenenstvo jest 10 členné. do 3. 9. 1953 od 7. 3. 1951

Údaje o zřízení: Jednotné zemědělské družstvo dle stanov (§ 9 zákona č. 69/49 Sb.). Podle § 5, 6 zákona č. 69/49 Sb. přetvořilo se Zemědělské strojní družstvo v Červeněvsi, zapsané společenstvo s obmezeným ručením (DrXII 265) dnem 19.11.1949 v Jednotné zemědělské družstvo, na které bez likvidace přešla všechna práva a závazky přetvořevšího se družstva. Shora se v důsledku toho ze společenstevního rejstříku vymazuje. od 30. 1. 1950

Představenstvo

5 fyzických osob

Vladimír Beran

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 1993

Smidary 212

Jaroslav Růžička

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 1992

Červeněves 55

Jan Fichtner

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 1992

Smidary 301

Josef Trejbal

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1992

Červeněves 20

Miroslav Zejdl

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1992

Červeněves 19

Historické vztahy

Ing. Miroslav Bárta

ředitel družstva

První vztah: 25. 11. 1992 - Poslední vztah: 23. 6. 1993

A. Jiráska 595, Nový Bydžov

Ing. Hana Zábranská

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 1992 - Poslední vztah: 23. 6. 1993

Smidary 333

Rudolf Draštík

místopředseda

První vztah: 5. 12. 1991 - Poslední vztah: 25. 11. 1992

Smidary 6

Ing. Stanislav Blaha

předseda

První vztah: 5. 12. 1991 - Poslední vztah: 25. 11. 1992

Smidary 329

Ing. Miroslav Bárta

předseda

První vztah: 10. 5. 1989 - Poslední vztah: 5. 12. 1991

Aloise Jiráska 595, Nový Bydžov

Jiří Svoboda

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1985 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Smidary 188

Ivanka Jasenská

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1985 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Smidary 329

MVDr. Miroslav Picko

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1985 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Červeněves 55

Jaroslav Syřiště

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1985 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Chotělice 57

Jaromír Vraštil

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1985 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Červeněves 93

Miloslav Štěrba

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 1980 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Chotělice 69

Emil Kazda

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 4. 1985

Červeněves 30

Ludmila Machková

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 4. 1985

Červeněves 55

Ladislav Řeháček

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 1980 - Poslední vztah: 22. 4. 1985

Chotělice 29

Jaroslava Draštíková

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 1980 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Loučná Hora 8

Evžen Wojcík

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 1980 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Červeněves 34

Zdeněk Matuna

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 1980 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Smidary 8

Ing. Ladislav Holý

předseda

První vztah: 3. 7. 1980 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Merendní 1865, Nový Bydžov

Ing. František Matějovský

místopředseda

První vztah: 26. 9. 1975 - Poslední vztah: 5. 12. 1991

Nový Bydžov 1146

Josef Dítě

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Smidary 196

Miroslav Zejdl

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1975 - Poslední vztah: 3. 5. 1989

Červeněves 95

Václav Havlůj

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1975 - Poslední vztah: 22. 4. 1985

Chotělice 128

Josef Řeháček

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1975 - Poslední vztah: 3. 7. 1980

Chotělice 17

Bohumil Vlach

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1975 - Poslední vztah: 3. 7. 1980

Smidarská Lhota 48

Bohumil Žďárský

předseda

První vztah: 26. 9. 1975 - Poslední vztah: 3. 7. 1980

Nepolisy 214

Miroslav Zejdl

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 26. 9. 1975

Smidary 212

Václav Žampa

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 22. 4. 1985

Křičov 25

Josef Smutný

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 26. 9. 1975

Červeněves 7

Josef Ammler

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 26. 9. 1975

Barchov 47

Jaroslava Mojžíšová

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 26. 9. 1975

Červeněves 46

František Trejbal

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 3. 7. 1980

Smidary 301

Liboslav Jánský

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 26. 9. 1975

Červeněves 18

Josef Vobořil

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 3. 7. 1980

Křičov 26

Jarmila Horáková

člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1973 - Poslední vztah: 3. 7. 1980

Červeněves 60

Radouš Mařas

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 1972 - Poslední vztah: 26. 9. 1975

Loučná Hora 36

Josef Žampa

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 26. 9. 1975

Křičov 12

Josef Rodr

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 22. 3. 1973

Červeněves 21

Vratislav Kulich

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 22. 3. 1973

Loučná Hora 58

Karel Chrtek

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 22. 3. 1973

Červeněves 14

Ing. Zdeněk Kučera

předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 22. 3. 1973

Smidary 301

Liboslav Jícha

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 3. 7. 1980

Červeněves 72

Josef Havelka

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 31. 3. 1972

Červeněves 90

Václav Rouha

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 22. 3. 1973

Smidary 151

Milada Černá

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 1971 - Poslední vztah: 22. 3. 1973

Červeněves 43

František Stoklas

předseda představenstva

První vztah: 20. 5. 1969 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Červeněves 47

Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1969 - Poslední vztah: 3. 7. 1980

Červeněves 29

Emil Kazda

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1969 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Červeněves 30

Marie Vrkoslavová

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1969 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Červeněves 6

František Draštík

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1969 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Loučná Hora 8

Zdenka Černá

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1969 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Loučná Hora 50

František Trejbal

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1969 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Smidary 127

Josef Smutný

člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1969 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Červeněves 7

Oldřich Pavelka

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1967 - Poslední vztah: 20. 5. 1969

Křičov 13

Jaroslav Bína

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1967 - Poslední vztah: 20. 5. 1969

Červeněves 13

Věra Nováková

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1967 - Poslední vztah: 22. 3. 1973

Smidary 165

František Rodr

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1967 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Křičov 1

Anna Janečková

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1967 - Poslední vztah: 20. 5. 1969

Červeněves 29

Josef Pošík

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 1967 - Poslední vztah: 20. 5. 1969

Červeněves 75

Josef Hloucal

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1965 - Poslední vztah: 20. 5. 1969

Křičov 58

František Bureš

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1965 - Poslední vztah: 13. 5. 1971

Loučná Hora 22

Václav Žampa

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1965 - Poslední vztah: 24. 11. 1967

Křičov 25

Bohuslav Spejchal

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1965 - Poslední vztah: 24. 11. 1967

Loučná Hora 32

Stanislava Hartmanová

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1965 - Poslední vztah: 24. 11. 1967

Loučná Hora 38

Jarmila Horáková

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1965 - Poslední vztah: 20. 5. 1969

Červeněves 60

Václav Raich

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1963 - Poslední vztah: 21. 4. 1965

Loučná Hora

Václav Draštík

člen představenstva

První vztah: 8. 4. 1963 - Poslední vztah: 21. 4. 1965

Křičov

Emilie Horáková

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 8. 4. 1963

Loučná Hora 15

František Stoklas

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 24. 11. 1967

Červeněves 47

Oldřich Jánský

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 20. 5. 1969

Červeněves 81

Oldřich Pavelka

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 8. 4. 1963

Křičov 13

Františka Kavanová

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 8. 4. 1963

Křičov 27

Stanislav Hartman

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 8. 4. 1963

Loučná Hora 38

Josef Vlasák

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 8. 4. 1963

Smidary 218

Jindřiška Jíchová

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 21. 4. 1965

Červeněves 72

Josef Svěcený

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1961 - Poslední vztah: 21. 4. 1965

Loučná Hora 67

Josef Matys

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1960 - Poslední vztah: 24. 11. 1967

Křičov 61

Věra Nováková

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1960 - Poslední vztah: 21. 4. 1965

Smidary 251

Václav Rouha

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1960 - Poslední vztah: 8. 4. 1963

Smidary 151

Jaroslav Záveský

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1960 - Poslední vztah: 8. 9. 1961

Křičov 14

Rudolf Novák

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1960 - Poslední vztah: 8. 9. 1961

Smidary 206

Josef Janeček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 1960 - Poslední vztah: 24. 11. 1967

Červeněves 29

Oldřich Jánský

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 1960 - Poslední vztah: 8. 9. 1961

Červeněves 81

Václav Šteier

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1959 - Poslední vztah: 28. 6. 1960

Červeněves 94

Milada Černá

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1959 - Poslední vztah: 28. 6. 1960

Červeněves 43

Karel Chrtek

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1959 - Poslední vztah: 28. 6. 1960

Červeněves 14

Věra Jánská

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1959 - Poslední vztah: 28. 6. 1960

Červeněves 18

Jaroslav Zejdl

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1959 - Poslední vztah: 28. 6. 1960

Červeněves 31

Liboslav Jícha

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 1959 - Poslední vztah: 8. 9. 1961

Červeněves 72

Josef Koldovský

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 1955 - Poslední vztah: 10. 9. 1959

Červeněves 54

Rudolf Zechovský

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 1955 - Poslední vztah: 10. 9. 1959

Červeněves 93

Jan Barták

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 1955 - Poslední vztah: 10. 9. 1959

Červeněves 27

Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 1955 - Poslední vztah: 28. 6. 1960

Červeněves 29

František Stoklas

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 1955 - Poslední vztah: 8. 9. 1961

Červeněves 47

Liboslav Jánský

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1954 - Poslední vztah: 18. 4. 1955

Červeněves 18

Václav Šteier

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1954 - Poslední vztah: 18. 4. 1955

Červeněves 94

Josef Janeček

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 1954 - Poslední vztah: 18. 4. 1955

Červeněves 29

František Stoklas

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1954 - Poslední vztah: 18. 4. 1955

Červeněves 47

Stanislav Zmítko

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1954 - Poslední vztah: 10. 9. 1959

Červeněves 44

Oldřich Jánský

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 1954 - Poslední vztah: 10. 9. 1959

Červeněves 81

Václav Bílý

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1952 - Poslední vztah: 28. 6. 1960

Červeněves 10

Jaroslav Bína

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1952 - Poslední vztah: 5. 6. 1954

Červeněves 13

Marie Purmová

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 4. 1952 - Poslední vztah: 5. 6. 1954

Červeněves 83

Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1952 - Poslední vztah: 5. 6. 1954

Červeněves 29

Božena Vrkoslavová

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1952 - Poslední vztah: 5. 6. 1954

Červeněves 49

Eva Vrkoslavová

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 28. 4. 1952

Červeněves 49

Josef Koldovský

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 28. 4. 1952

Červeněves 54

Josef Havelka st.

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 28. 4. 1952

Červeněves 90

Arnošt Macák

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 18. 4. 1955

Červeněves 89

Jaroslav Černý

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 5. 6. 1954

Červeněves 42

Josef Macák

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 5. 6. 1954

Červeněves 56

Rudolf Zechovský

předseda představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 18. 4. 1955

Červeněves 93

Marie Žilková

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 10. 9. 1959

Červeněves 36

Marie Purmová

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 28. 4. 1952

Červeněves 83

Růžena Lubasová

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 3. 1951 - Poslední vztah: 28. 4. 1952

Červeněves 26

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Dále pak ředitel družstva v rozsahu oprávnění a pravomocí dle stanov. K vytištěnému nebo kýmkoliv zapsanému názvu družstva připojí svůj podpis, a)předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a další člen představenstva, b)ředitel družstva.

od 25. 11. 1992

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu družstva připojí svůj podpis předseda, v jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda.

do 25. 11. 1992 od 3. 5. 1989

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek předseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda a další člen představenstva. Věci finanční povahy podepisuje též ekonom družstva.

do 3. 5. 1989 od 19. 8. 1976

Zastupování a podepisování: Zastupovati a podepisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním dalším členem představenstva.

do 19. 8. 1976 od 3. 9. 1953

Zastupování a podepisování firmy: K zastupování jsou oprávněni předseda neb místopředseda s jedním členem představenstva. Podepisování - k názvu družstva připojí své podpisy předseda neb místopředseda s jedním členem představenstva.

do 7. 3. 1951 od 7. 3. 1951

Zastupování a podepisování firmy: K zastupování jsou oprávněni předseda neb náměstek předsedy s jedním dalším členem představenstva. Podepisování za družstvo, k názvu družstva kýmkoli napsanému neb natištěnému připojí své podpisy předseda neb náměstek předsedy s jedním dalším členem představenstva.

do 3. 9. 1953 od 7. 3. 1951

Zastupování a podepisování firmy: K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru. K firmě, razítkem vytištěné nebo kýmkoliv napsané, připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen přípravného výboru.

do 7. 3. 1951 od 30. 1. 1950

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Smidary v likvidaci

1 fyzická osoba

Ing. Jan Slezák

První vztah: 6. 6. 2006

Štefánikova 309, Hradec Králové

Historické vztahy

Ing. Jan Slezák

První vztah: 8. 11. 1999 - Poslední vztah: 6. 10. 2004

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 45 K 78/99-523 ze dne 3. srpna 2004 o zproštění Ing. Jana Slezáka funkce správce konkursní podstaty.

Štefánikova 309, Hradec Králové

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).