Hlavní navigace

Zemědělské družstvo Zbizuby v likvidaci

Firma Zemědělské družstvo Zbizuby v likvidaci, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXCII 1212, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00104736

Sídlo:

Zbizuby

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 5. 1976

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské družstvo Zbizuby v likvidaci

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXCII 1212, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Zbizuby v likvidaci od 22. 6. 2000

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Zbizuby do 22. 6. 2000 od 2. 9. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Zbizuby do 2. 9. 1991 od 11. 11. 1972

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo ve Zbizubech do 11. 11. 1972 od 9. 11. 1957

Právní forma

Družstvo od 9. 11. 1957

adresa

Zbizuby od 9. 11. 1957

Předmět podnikání

b) silniční motorová doprava do 30. 7. 2007 od 18. 5. 1993

c) výroba a opravy zemědělských strojů do 30. 7. 2007 od 18. 5. 1993

d) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 30. 7. 2007 od 18. 5. 1993

e) zemní práce do 30. 7. 2007 od 18. 5. 1993

a) zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesních výrobků do 24. 6. 2013 od 18. 5. 1993

zemědělská výroba a další činnosti přispívající k jejímu zajištění a rozvoji do 18. 5. 1993 od 2. 9. 1991

obchodní činnost tuzemská i zahraniční do 18. 5. 1993 od 2. 9. 1991

poskytování služeb státním, družstevním a dalším organizacím, členům a občanům /doprava, zemní práce, stavební práce, kovovýroba, elektroinstalace/ s platností do 31.12.1991 do 18. 5. 1993 od 2. 9. 1991

činnost na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením do 18. 5. 1993 od 2. 9. 1991

b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

c) poskytovat práce a služby pro občany do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

d) prodávat vlatní vyrobené zboží do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

Předmětem jiné hospodářské činnosti družstva je: do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

a) nákladní doprava a doprava pro členy do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

b) produkce výrobků a služeb technického rozvoje do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

c) provádění zemních prací pomocí těžké mechanizace do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

d) údržba a posyp silnic v zimním období do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

e) stavební práce a pomocná stavební činnost do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

f) práce pokrývačské a klempířské do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

g) textilní a galanterní výroba do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

h) kovodělná a strojírenská výroba do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

ch) úklidové práce do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

i) elektroopravy, elektroinstalace a revizní činnost do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

j) dřevozpracující výroba do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

k) nákupní činnost do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

Družstvo provozuje především zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a dalších plochách, které užívá. do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

družstvo je oprávněno: do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

a) zpracovávat zemědělské, lesní a jiné suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky, do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

dopravní služby s platností do 31.12.1976 prodlužuje se doba platnosti do 31.12.1977 prodlužuje se doba platnosti do 31.12.1978 prodlužuje se doba platnosti do 31.12.1979 do 13. 11. 1981 od 14. 5. 1979

práce s motorovou pilou do 6. 4. 1989 od 25. 1. 1979

posyp komunikací ručně i pomocí rozmetadel do 6. 4. 1989 od 25. 1. 1979

zemní práce, hrnutí a rovnání zemin pásovými traktory, výkopy rýh nebo jam nakladači, nakládání zeminy a jiných materiálů nakladačem do 6. 4. 1989 od 25. 1. 1979

stavební práce do 6. 4. 1989 od 25. 1. 1979

jednoduché truhlářské práce do 6. 4. 1989 od 25. 1. 1979

příležitostný prodej obědů z družstevní kuchyně do 6. 4. 1989 od 25. 1. 1979

dopravní služby s platností do 31.12.1976 prodlužuje se doba platnosti do 31.12.1977 prodlužuje se doba platnosti do 31.12.1978 do 14. 5. 1979 od 28. 2. 1978

dopravní služby s platností do 31.12.1976 prodlužuje se doba platnosti do 31.12.1977 do 28. 2. 1978 od 28. 4. 1977

dopravní služby s platností do 31.12.1976 do 28. 4. 1977 od 24. 9. 1976

vyvážení fekálií do 6. 4. 1989 od 24. 9. 1976

opravářská činnost - (týká se i jednoduchých kovářských prací) do 6. 4. 1989 od 24. 9. 1976

Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona číslo 49/59 Sb. o JZD. do 6. 4. 1989 od 6. 10. 1970

. do 6. 10. 1970 od 9. 11. 1957

Ostatní skutečnosti

Změna stanov ke dni 15.12.1992 od 18. 5. 1993

vstupní vklad: 5.000,-Kč od 18. 5. 1993

Usnesením dílčích schůzí ze dne 1.3.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 2. 9. 1991

Ručení: člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku družstva členským podílem. do 18. 5. 1993 od 2. 9. 1991

Usnesením výroční členské schůze ze dne 26.2.1976 po schválení radou ONV v Kutné Hoře ze dne 29.6.1976 č. 188 sloučila se a) Jednotné zemědělské družstvo v Petrovicích II, Jednotné družstvo v Otrybech s tímto družstvem ke dni 1.1.1976. b) byly přijaty vlastní stanovy družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů. od 6. 4. 1989

Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 3.3.1989 byly přijaty nové stanovy družstva. ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 6. 4. 1989

Ručení: člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva tou částí své odměny za vykonanou práci, která připadá na podíly na hospodářských výsledcích družstva za příslušný kalendářní rok. do 2. 9. 1991 od 6. 4. 1989

Usnesením výroční schůze byly dne 24.2.78 přijaty změny a doplňky čl. 3, 30, 41, 42, 43, a 51 stanov družstva schválené radou ONV vKutné Hoře dne 14.12.1978 a zaregistrované pod poř.č. 387. Podle těchto změn a doplňků stanov Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 25. 1. 1979

Usnesením členské schůze konané dne 24.2.1972 a 1.8.1972 po schválení radou ONV v Kutné Hoře ze dne 10.10.1972 a zaregistrované pod poř.č. 295 a) sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo v Mitrově se sídlem Mitrov okr. Kutná Hora s tímto družstvem ke dni 1.8.1972. Název družstva nyní jak ve sloupci 3 uvedeno. b) byly přijaty změny a doplňky čl. 3,19,21,23,25,28 a 39 stanov družstva. Podle těchto změn stanov: Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 24. 9. 1976

Usnesením výroční členské schůze ze dne 26.2.1976 po schválení radou ONV v Kutné Hoře ze dne 29.6.1976 č. 188 sloučila se a) Jednotné zemědělské družstvo v Petrovicích II, Jednotné družstvo v Otrybech s tímto družstvem ke dni 1.1.1976. b) byly přijaty vlastní stanovy družstva. Podle těchto nových stanov: Představenstvo družstva se skládá z 13 členů. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů. do 6. 4. 1989 od 24. 9. 1976

Rozhodnutím členské schůze konané dne 22.2.1974 byly přijaty změny a doplňky čl. 19 vlastních stanov družstva, schválené radou ONV v Kutné Hoře dne 20.12.1974 a zaregistrované pod poř.č.360. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 20. 1. 1975

Rozhodnutím členské schůze byly dne 24.2.1965 přijety vlastní stanovy družstva, schválené ONV v Kutné Hoře dne 27.4.1965 a zaregistrované pod poř. č. 36. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 11. 11. 1972

Usnesením členské schůze konané dne 24.2.1972 a 1.8.1972 po schválení radou ONV v Kutné Hoře ze dne 10.10.1972 a zaregistrované pod poř.č. 295 a) sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo v Mitrově se sídlem Mitrov okr. Kutná Hora s tímto družstvem ke dni 1.8.1972. Název družstva nyní jak ve sloupci 3 uvedeno. b) byly přijaty změny a doplňky čl. 3,19,21,23,25,28 a 39 stanov družstva. Podle těchto změn stanov: Představenstvo družstva se skládá ze 14 členů. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 24. 9. 1976 od 11. 11. 1972

Rozhodnutím členské schůze byly dne 24.11.1961 a zaregistrované pod poř.č.4. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. od 24. 5. 1965

Rozhodnutím členské schůze byly dne 24.2.1965 přijety vlastní stanovy družstva, schválené ONV v Kutné Hoře dne 27.4.1965 a zaregistrované pod poř. č. 36. Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 9 členů. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 11. 11. 1972 od 24. 5. 1965

Údaje o zřízení podniku: Ustanovení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/1949 Sb usnesením ONV v Kutné Hoře ze dne 5. října 1957. Rozhodnutím členské zchůze byly dne 4.12.1957 přijaty vlastní stanovy družstva, potvrzené radou ONV v Kutné Hoře dne 24.1.1958 a zaregistrované pod poř.č. 62. od 28. 5. 1962

Rozhodnutím členské schůze byly dne 24.11.1961 a zaregistrované pod poř.č.4. Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 24. 5. 1965 od 28. 5. 1962

Rozhodnutím členské schůze byly dne 17.12.1959 přijaty doplňky vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Kutné Hoře dne 17.12.1960. Změny týkají se vnitřních poměrů družstva. od 9. 1. 1961

Usnesením členské schůze konané dne 22.4.1960 po schválení rady ONV v Kutné Hoře ze dne 28.4.1960 sloučila se Jednotná zemědělská družstva ve Vlkové, ve Vranicích a v Makoluskách s tímto družstvem. Název družstva zůstává beze změny. od 13. 7. 1960

Rozhodnutím členské schůze byly dne 15.7.1959 přijaty doplňky vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Kutné Hoře dne 1912.1959 pod poř.č. 207. Změny týkají se vnitřních poměrů družstva. od 2. 6. 1960

Usnesením členské schůze konané dne 12.1.1960 po schválení rady ONV v Kutné Hoře ze dne 21.1.1960 sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo v Koblasku s tímto družstvem. Název družstva zůstává beze změny. od 2. 5. 1960

Údaje o zřízení podniku: Ustanovení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/1949 Sb usnesením ONV v Kutné Hoře ze dne 5. října 1957. Rozhodnutím členské zchůze byly dne 4.12.1957 přijaty vlastní stanovy družstva, potvrzené radou ONV v Kutné Hoře dne 24.1.1958 a zaregistrované pod poř.č. 62. Podle těchto stanov představenstvo se skládá z devíti členů. do 28. 5. 1962 od 15. 7. 1959

Údaje o zřízení podniku: Ustanovení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/1949 Sb usnesením ONV v Kutné Hoře ze dne 5. října 1957. Představenstvo se skládá z 5 - 9 členů. do 15. 7. 1959 od 9. 11. 1957

Statutární orgán

Historické vztahy

Josef Vizner

člen

První vztah: 11. 5. 1999 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

Podveky 81, 285 07, Česká republika

Ivo Vlasák

člen

První vztah: 11. 5. 1999 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

Zalíbená 2, Podveky, 285 07, Česká republika

Marie Šafránková

člen

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

Vranice 55, Česká republika

Josef Hampl

člen

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

Jungmanova 774, Uhlířské Janovice, Česká republika

Petr Šourek

člen

První vztah: 7. 6. 1996 - Poslední vztah: 11. 5. 1999

Zalíbená 14, Česká republika

Vlastimil Vokoun

člen

První vztah: 7. 7. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

Zbizuby 57, Česká republika

Pavel Dudek

místopředseda

První vztah: 7. 7. 1994 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

Uhlářské Janovice 719, Česká republika

Josef Vizner

člen

První vztah: 7. 7. 1994 - Poslední vztah: 7. 6. 1996

Podveky 72, Česká republika

Marie Tancerová

člen

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1996

Podveky 64, Česká republika

Jiří Stoupa

člen

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 7. 1994

Vranice 23, Česká republika

ing. Josef Chlumský

místopředseda

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 7. 1994

Podveky 70, Česká republika

Josef Hampl

člen

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 7. 1994

Jungmanova 774, Uhlářské Janovice, Česká republika

Jiří Šedivý st.

člen

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 11. 5. 1999

Kasanice 19, Česká republika

Václav Bohaboj

člen

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1996

Vlková 12, Česká republika

Jiří Tvrdík

předseda

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

zánik funkce: 19. 3. 2007

ředitel družstva do 16. 7. 2007 od 18. 5. 1993

Zbizuby 15, Česká republika

Jaroslav Blecha

člen

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

Zbizuby 54, Česká republika

Václav Beneš

člen

První vztah: 18. 5. 1993 - Poslední vztah: 16. 7. 2007

zánik členství: 19. 3. 2007

Podveky 27, Česká republika

Jiří Tvrdík

místopředseda

První vztah: 6. 4. 1989 - Poslední vztah: 18. 5. 1993

Zbizuby 15, Česká republika

Josef Chlumský

předseda

První vztah: 11. 3. 1988 - Poslední vztah: 18. 5. 1993

Podveky 70, Česká republika

Jiří Tvrdík

člen

První vztah: 11. 3. 1988 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Zbizuby 15, Česká republika

Josef Šichman

člen

První vztah: 12. 5. 1986 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Mitrov, Česká republika

Jan Menčík

člen

První vztah: 12. 5. 1986 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Podveky, Česká republika

Jaroslav Zelinger

člen

První vztah: 12. 5. 1986 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Malejovice, Česká republika

Jan Kubín

člen

První vztah: 12. 5. 1986 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Tichonice, Česká republika

Milada Králová

člen

První vztah: 12. 5. 1986 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Opatovice II, Česká republika

Bohumil Staněk

člen

První vztah: 2. 6. 1983 - Poslední vztah: 12. 5. 1986

Zbizuby 2, Česká republika

Jana Dykijová

člen

První vztah: 2. 6. 1983 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Kácov 280, Česká republika

Jaroslav Tichý

člen

První vztah: 2. 6. 1983 - Poslední vztah: 11. 3. 1988

Uhlířské Janovice 574, Česká republika

ing. Jaroslav Štěpánek

předseda

První vztah: 3. 7. 1981 - Poslední vztah: 11. 3. 1988

Křesetice 147, Česká republika

Zdeněk Černý

člen

První vztah: 30. 3. 1981 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Sobětín, Česká republika

Pavla Králová

člen

První vztah: 30. 3. 1981 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Vranice, Česká republika

Marie Lancová

člen

První vztah: 30. 3. 1981 - Poslední vztah: 12. 5. 1986

Ježovice, Česká republika

Pavel Polesný

člen

První vztah: 30. 3. 1981 - Poslední vztah: 12. 5. 1986

Vranice, Česká republika

Ing. Josef Moravec

člen

První vztah: 30. 3. 1981 - Poslední vztah: 2. 6. 1983

Rataje nad Sázavou, Česká republika

Ing. Pavel Jirovský

předseda

První vztah: 18. 3. 1980 - Poslední vztah: 3. 7. 1981

Staňkovice 38, Česká republika

Anna Buriánková

člen

První vztah: 18. 3. 1980 - Poslední vztah: 30. 3. 1981

Vranice 8, Česká republika

Vlastimil Dudek

člen

První vztah: 18. 3. 1980 - Poslední vztah: 12. 5. 1986

Petrovice II 22, Česká republika

Jaroslav Kronus

člen

První vztah: 18. 3. 1980 - Poslední vztah: 2. 6. 1983

Zbizuby 15, Česká republika

Jaroslav Blecha

člen

První vztah: 18. 3. 1980 - Poslední vztah: 2. 6. 1983

Zbizuby 54, Česká republika

Josef Stoupa

člen

První vztah: 18. 3. 1980 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Zbizuby 30, Česká republika

Anna Čermáková

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 18. 3. 1980

Vlková, Česká republika

Jarmila Zouplnová

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 18. 3. 1980

Mitrov, Česká republika

Jaroslav Lejnar

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 18. 3. 1980

Zbizuby, Česká republika

Josef Chlumecký

předseda

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 18. 3. 1980

Podveky 49, Česká republika

Karel Srb

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Soběšín 2, Česká republika

Marie Pospíšilová

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 18. 3. 1980

Soběšín 13, Česká republika

Antonie Peroutková

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 30. 3. 1981

Losiny, Česká republika

Jaroslav Šusta

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 30. 3. 1981

Podveky, Česká republika

Jaroslav Janůrek

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 12. 5. 1986

Petrovice II, Česká republika

Ondrej Vavrik

člen

První vztah: 24. 9. 1976 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Hroznice, Česká republika

Alžběta Janůrková

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Vlková 32, Česká republika

Ludvík Lhotan

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 30. 3. 1981

Mitrov 2, Česká republika

Jarmila Balvinová

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 18. 3. 1980

Vranice, Česká republika

Vladimír Brožek

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Kochánov 11, Česká republika

Miloslav Tichý

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Koblasko 2, Česká republika

Antonín Filip

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Makolusky 4, Česká republika

Václav Kloboučník

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Mitrov 18, Česká republika

Rudolf Chlumský

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Opatovice II 1, Česká republika

Vladimír Novák

člen

První vztah: 11. 11. 1972 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Malejovice 22, Česká republika

Bohumil Staněk

člen

První vztah: 23. 3. 1970 - Poslední vztah: 30. 3. 1981

Zbizuby 2, Česká republika

Karel Dudek

člen

První vztah: 23. 3. 1970 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Koblasko 9, Česká republika

Jan Kubín

člen

První vztah: 23. 3. 1970 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Vranice 45, Česká republika

Jaroslav Lejnar

člen

První vztah: 23. 3. 1970 - Poslední vztah: 11. 11. 1972

Zbizuby 25, Česká republika

Václav Veselý

člen

První vztah: 23. 3. 1970 - Poslední vztah: 11. 11. 1972

Vranice 18, Česká republika

František Vrba

člen

První vztah: 23. 3. 1970 - Poslední vztah: 11. 11. 1972

Vranice 22, Česká republika

Josef Blecha

člen

První vztah: 23. 3. 1970 - Poslední vztah: 11. 11. 1972

Zbizuby 54, Česká republika

Antonín Filip

člen

První vztah: 11. 6. 1968 - Poslední vztah: 23. 3. 1970

Makolusky 6, Česká republika

Bohumil Eichler

člen

První vztah: 11. 6. 1968 - Poslední vztah: 23. 3. 1970

Vlková 5, Česká republika

Jaroslav Verner

člen

První vztah: 11. 6. 1968 - Poslední vztah: 23. 3. 1970

Vlková 4, Česká republika

Josef Dvořák

člen

První vztah: 11. 6. 1968 - Poslední vztah: 23. 3. 1970

Makolusky 28, Česká republika

Josef Lejnar

člen

První vztah: 11. 6. 1968 - Poslední vztah: 23. 3. 1970

Zbizuby 31, Česká republika

František Polesný

člen

První vztah: 11. 6. 1968 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Vranice 8, Česká republika

Antonín Stoupa

člen

První vztah: 11. 3. 1968 - Poslední vztah: 23. 3. 1970

Vranice 23, Česká republika

Ludmila Dudková

člen

První vztah: 11. 3. 1968 - Poslední vztah: 11. 6. 1968

Koblasko 9, Česká republika

Antonín Makal

člen

První vztah: 11. 3. 1968 - Poslední vztah: 11. 6. 1968

Koblasko 29, Česká republika

Rudolf Lankaš

předseda

První vztah: 21. 3. 1966 - Poslední vztah: 24. 9. 1976

Uhlířské Janovice 376, Česká republika

Josef Bohaboj

člen

První vztah: 21. 3. 1966 - Poslední vztah: 11. 6. 1968

Vlková 18, Česká republika

Václav Veselý

člen

První vztah: 21. 3. 1966 - Poslední vztah: 11. 3. 1968

Vranice 16, Česká republika

Václav Král

člen

První vztah: 21. 3. 1966 - Poslední vztah: 11. 3. 1968

Vranice 21, Česká republika

Bohuslav Janda

člen

První vztah: 21. 3. 1966 - Poslední vztah: 11. 3. 1968

Vranice 19, Kácov, Česká republika

Antonín Filip

člen

První vztah: 15. 5. 1964 - Poslední vztah: 21. 3. 1966

Makolusky 4, Rataje, Česká republika

Jaroslav Pudil

člen

První vztah: 15. 5. 1964 - Poslední vztah: 11. 6. 1968

Zbizuby 45, Česká republika

Miloslav Tichý

člen

První vztah: 15. 5. 1964 - Poslední vztah: 21. 3. 1966

Kolbabsko 2, Zbizuby, Česká republika

Bohuslav Janda

předseda

První vztah: 15. 5. 1964 - Poslední vztah: 21. 3. 1966

Vranice 19, Kácov, Česká republika

Jaroslava Lancová

člen

První vztah: 15. 5. 1964 - Poslední vztah: 21. 3. 1966

Zbizuby 52, Česká republika

Václav Jícha

člen

První vztah: 15. 5. 1964 - Poslední vztah: 11. 6. 1968

Nechyba 3, Zbizuby, Česká republika

Miroslav Moc

člen

První vztah: 15. 5. 1964 - Poslední vztah: 23. 3. 1970

Vestec 8, Zbizuby, Česká republika

Emilie Vrbová

člen

První vztah: 15. 5. 1964 - Poslední vztah: 11. 6. 1968

Vranice 22, Kácov, Česká republika

František Polesný

člen

První vztah: 13. 7. 1960 - Poslední vztah: 15. 5. 1964

Vranice, Česká republika

Ing. Josef Štěpek

člen

První vztah: 13. 7. 1960 - Poslední vztah: 15. 5. 1964

Kácov, Česká republika

František Čermák

člen

První vztah: 13. 7. 1960 - Poslední vztah: 15. 5. 1964

Vlková, Česká republika

Růžena Solnařová

člen

První vztah: 13. 7. 1960 - Poslední vztah: 15. 5. 1964

Zbizuby 32, Česká republika

Václav Král

člen

První vztah: 13. 7. 1960 - Poslední vztah: 15. 5. 1964

Vranice, Česká republika

Jaroslav Verner

člen

První vztah: 13. 7. 1960 - Poslední vztah: 21. 3. 1966

Vlková, Česká republika

Josef Zelenka

člen

První vztah: 2. 5. 1960 - Poslední vztah: 15. 5. 1964

Koblasko 3, Česká republika

Jaroslav Zahradníček

člen

První vztah: 2. 5. 1960 - Poslední vztah: 13. 7. 1960

Koblasko 24, Česká republika

Antonín Makal

člen

První vztah: 2. 5. 1960 - Poslední vztah: 13. 7. 1960

Koblasko 29, Česká republika

Alois Havlíček

člen

První vztah: 2. 5. 1960 - Poslední vztah: 13. 7. 1960

Koblasko 23, Česká republika

Josef Holub

člen

První vztah: 2. 5. 1960 - Poslední vztah: 13. 7. 1960

Zbizuby 29, Česká republika

Jaroslav Pudil

předseda

První vztah: 2. 5. 1960 - Poslední vztah: 15. 5. 1964

Zbizuby 45, Česká republika

Jaroslav Lejnar

člen

První vztah: 2. 5. 1960 - Poslední vztah: 13. 7. 1960

Zbizuby 31, Česká republika

Josef Trapl

člen

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 2. 5. 1960

Zbizuby 50, Česká republika

Josef Lejnar

člen

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 2. 5. 1960

Zbizuby 1, Česká republika

Alois Lanc

člen

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 2. 5. 1960

Zbizuby 17, Česká republika

Josef Čuchal

člen

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 13. 7. 1960

Zbizuby 21, Česká republika

Jaroslav Lejnar

předseda

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 2. 5. 1960

Zbizuby 31, Česká republika

Jaroslav Pudil

člen

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 2. 5. 1960

Zbizuby 45, Česká republika

Josef Blecha

člen

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 15. 5. 1964

Zbizuby 54, Česká republika

Růžena Solnařová

člen

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 2. 5. 1960

Zbizuby 32, Česká republika

Marie Bohabojová

člen

První vztah: 9. 11. 1957 - Poslední vztah: 2. 5. 1960

Zbizuby 3, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek předseda. Nemůže-li předseda vykonávat svoji funkci, přechází její výkon na místopředsedu. Zastupováním mohou být pověření další členové představenstva. K právním úkonům pro které je předepsána písemná forma, je potřebné podpisu dvou členů představenstva. Podepisování se děje tak, že k nadepsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva z nichž musí být jeden předsedy nebo místopředsedy, s připojením dodatku názvu jeho funkce v představenstvu.

od 18. 5. 1993

Za družstvo jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda.

do 18. 5. 1993 od 6. 4. 1989

Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 6. 4. 1989 od 9. 11. 1957

Další vztahy firmy Zemědělské družstvo Zbizuby v likvidaci

1 fyzická osoba

Mgr. Tomáš Linha

První vztah: 18. 5. 2018

Trojanova 342/18, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 38 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Karel Rosendorf

První vztah: 22. 6. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2010

Luční 6, Ivančice, 664 91, Česká republika

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).