Hlavní navigace

Zemědělské služby Dynín, a.s.

Firma Zemědělské služby Dynín, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 611, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 110 818 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60070820

Sídlo:

Dynín 92, 373 64

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 12. 1993

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01410 Chov mléčného skotu
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10910 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
25720 Výroba zámků a kování
452 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47789 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 611, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Zemědělské služby Dynín, a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

92
Dynín 37364 od 7. 12. 2016

adresa

Dynín 37364 do 23. 8. 2002 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 17. 7. 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 17. 7. 2014

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí od 17. 7. 2014

opravy silničních vozidel od 24. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 2. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 17. 7. 2014 od 24. 2. 2009

výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé dráždivé, senzibilující do 24. 2. 2009 od 3. 7. 2000

zemědělství od 11. 9. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 2. 2009 od 11. 9. 1997

výroba krmných směsí do 24. 2. 2009 od 11. 9. 1997

opravy motorových vozidel do 24. 2. 2009 od 11. 9. 1997

silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. Ž-00/93/02201 Okresního úřadu České Budějovice do 24. 2. 2009 od 11. 9. 1997

poradenská činnost do 24. 2. 2009 od 11. 9. 1997

8. Poradenská činnost do 11. 9. 1997 od 18. 7. 1995

1. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 11. 9. 1997 od 1. 1. 1994

2. výroba krmných směsí do 11. 9. 1997 od 1. 1. 1994

3. opravy motorových vozidel do 11. 9. 1997 od 1. 1. 1994

4. silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. Ž-00/93/02201 Okresního úřadu České Budějovice do 11. 9. 1997 od 1. 1. 1994

5. zámečnictví do 11. 9. 1997 od 1. 1. 1994

6. klempířství do 11. 9. 1997 od 1. 1. 1994

7. revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob do 11. 9. 1997 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 17. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 od 17. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. od 17. 7. 2014

1. Valná hromada dne 9. 4. 2010 svým usnesením určila, že hlavním akcionářem společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s., je František Pokorný, r.č. 48 05 27/093, Dolní Bukovsko, Neplachov 37, okres České Budějovice, PSČ 373 65. Hlavní akcionář vlastní 5 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, 37 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, 192 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, 42 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 86 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč společnosti, všechny akcie jsou kmenové, znějí na jméno a mají listinnou podobu. Skutečnost, že František Pokorný je hlavní akcionář, byla osvědčena prohlášením hlavního akcionáře o tom, že je vlastníkem výše uvedených akcií, předložením těchto akcií představenstvu a tím, že souhrn ná jmenovitá hodnota výše uvedených akcií činí 96,99 % základního kapitálu společnosti. 2. Valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 250,- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vlastníkům vykoupených akcií či zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu ve lhůtě 30 dnů po předložení akcií společnosti. do 27. 3. 2013 od 6. 5. 2010

Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 27.3.2007 byla část podniku Zemědělské služby Dynín, a.s., se sídlem Dynín 92, PSČ 373 64, tvořená samostatnou organizační složkou nezapsanou v obchodním rejstříku "FARMA BOHUNICE", prodána nabyvateli: KOOPRODUKT a. s. se sídlem nám. Míru 140, Llišov, PSČ 373 72. do 27. 3. 2013 od 10. 9. 2008

Usnesení valné hromady ze dne 21.1.2000 o zvýšení základního jmění společnosti: do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

1. Způsob základního jmění: Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií dle § 203 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

2. Podmínky zvýšení základního jmění: do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

2.1. částka zvýšení základního jmění: Základní jmění bude zvýšeno o 10,000.000,- Kč až 95,718.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

2.2. Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií: do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

až 950 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč až 718 ks o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

druh upisovaných akcií: kmenové forma upisovaných akcií: na jméno podoba upisovaných akcií: listinná emisní kurz upisovaných akcií: ve výši jmenovité hodnoty veřejná obchodovatelnost akcií: akcie nebudou veřejně obchodovatelné do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

2.3. Uplatnění přednostního práva akcionářů: Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho stávajícího podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: - místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s., Dynín 373 64 - lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě dvou týdnů. Začátek běhu této lhůty je shodný s třicátým pracovnímh dnem následujícím po dni, kdy usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. Akcie bude možné upsat v každý pracovní den od 08.00 hod. do 14.00 hod. - počet nových akcií, které lze upsat: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Na sto dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě l.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz jsou shodné s údaji uvedenými v bodu 2.2 tohoto usnesení - rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty pro vykonání přednostního práva. do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

2.4. Nabídka akcií k upsání třetím osobám Akcie, které nebudou upsány s využitím přednotního práva budou naíudnuty k upsání těmto zájemcům do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

Jméno/Obchodní jméno Sídlo Počet akcií IČ,r.č. 1. Bratři Zátkové,a.s. Boršov n.Vlt.131 2000 26019566 České Budějovice 2. Vesco,spol.s r.o. Sokolská 114 2000 60616971 391 81 Veselí nad Luž. do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

3. Pekast,spol.s r.o. Vrbenská 10 3000 14501180 Č.Budějovice do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

4. Doubek Jiří Dol.Bukovsko 331 1000 610703/1810 373 65 D.Bukovsko 5. Ing.Baštýř Vác. Neplachov 33 300 620328/0435 373 65 D.Bukovsko do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

6.PONO-RYBA,s.r.o. Neplachov 37 10000 25184059 373 65 D.Bukovsko do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

místo pro upisování akcií: sídlo společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s. Dynín, 373 64 do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

lhůta pro upisování akcií: akcie bude možné upisovat ve lhůtě jednoho týdne. Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy skončí lhůta k vykonání přednostního práva do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz jsou shodné s údaji uvedenými v bodu 2.2 tohoto usnesení. do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

2.5. Upisovatel je povinen splatit do jednoho týdne po upsání 30% emisního kurzu na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Ceské Budějovice, číslo účtu 92608231/0100. Celý emisní kurz je upisovatel povinen splatit do šesti měsíců od upsání akcií ve splátkách uvedených v listině upisovatelů. do 8. 8. 2000 od 3. 7. 2000

Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy. Prvá změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 6.6.1995. do 27. 3. 2013 od 18. 7. 1995

Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy a.s. byly přiloženy. do 18. 7. 1995 od 1. 1. 1994

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se sídlem v Praze. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 10.11.1993, bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení stanov a.s. a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podniku Zemědělské zásobování do 27. 3. 2013 od 1. 1. 1994

a nákup v Českých Budějovicích. do 27. 3. 2013 od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 110 818 000 Kč

od 25. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 110 818 000 Kč

do 25. 1. 2003 od 25. 8. 2001

Základní kapitál

vklad 110 818 000 Kč

do 25. 8. 2001 od 24. 10. 2000

Základní kapitál

vklad 95 718 000 Kč

do 24. 10. 2000 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 11 od 27. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 818 000 Kč, počet: 1 od 27. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 5 do 27. 3. 2013 od 23. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 37 do 27. 3. 2013 od 23. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 192 do 27. 3. 2013 od 23. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 42 do 27. 3. 2013 od 23. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 198 do 27. 3. 2013 od 23. 8. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 95 718 do 23. 8. 2002 od 24. 10. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 151 do 23. 8. 2002 od 24. 10. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 95 718 do 24. 10. 2000 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Petr Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Hosín 114, 373 41, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. Petr Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Resslova 2641/23, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Lubomír Pudil

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

Dynín 12, 373 64, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

Stavbařů 465, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  Alas, a.s.

  Dynín 92, 373 64

Ing. Bohumír Slípka

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

Ak. Bydžovského 467, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

František Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Neplachov 37, 373 65, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2015 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Resslova 2641/23, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Petr Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2015

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Zavadilka 2558, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing Jan Tejnora CSc.

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

zánik členství: 12. 6. 2014

Nad Petruskou 2162/4, Praha 2, 120 00, Česká republika

Lubomír Pudil

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

zánik členství: 12. 6. 2014

Dynín 12, 373 64, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2014

Stavbařů 465, Strakonice, 386 01, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2014

Stavbařů 465, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Bohumír Slípka

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2014

Ak. Bydžovského 467, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

Ing. Petr Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 1. 6. 2001

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 12. 6. 2014

České Budějovice 2558, 370 05, Česká republika

František Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 1. 1. 1994

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 12. 6. 2014

Dolní Bukovsko, Neplachov 37, okres České Budějovice, PSČ 373 65

Ing. Petr Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 1. 6. 2001

vznik funkce: 10. 6. 2005

Loucká 1490/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jan Platil

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2002 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

zánik členství: 20. 6. 2008

Litožnická 341, Praha-Běchovice, 170 00, Česká republika

Ing. Petr Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2002 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

vznik členství: 23. 6. 2000

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 10. 6. 2005

Loucká 1490/2, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Petr Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2001 - Poslední vztah: 23. 8. 2002

vznik členství: 23. 6. 2000

vznik funkce: 1. 6. 2001

Dolní Bukovsko 37, 373 65, Česká republika

František Pokorný

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2001 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

vznik členství: 1. 1. 1994

vznik funkce: 1. 1. 1994

zánik funkce: 10. 6. 2005

Dolní Bukovsko 37, 373 65, Česká republika

František Švarc

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2000 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

zánik členství: 12. 6. 2014

Boršov nad Vltavou 108, Česká republika

Ing Jan Tejnora CSc.

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2000 - Poslední vztah: 4. 9. 2013

zánik členství: 12. 6. 2014

Nad Petruskou 4, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. František Janů

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2000 - Poslední vztah: 12. 11. 2002

Tusarova 1519, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Petr Pokorný

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2000 - Poslední vztah: 25. 8. 2001

Neplachov 37, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Ing. Josef Noska

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1999 - Poslední vztah: 8. 8. 2000

Mazelov 18, 373 63, Česká republika

Ing. Arnošt Kudrna

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 8. 8. 2000

Okružní 72/2, Rudolfov, Česká republika

ing. František Nousek

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 21. 7. 1999

Na usedlosti 1556, Praha 4, Česká republika

František Pokorný

předseda a ředitel

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 25. 8. 2001

Neplachov 37, 373 63, Česká republika

Lubomír Pudil

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

zánik členství: 12. 6. 2014

Dynín 12, 373 64, Česká republika

Václav Měšťan

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

zánik členství: 20. 6. 2008

Veselí nad Lužnicí 665, Česká republika

František Pokorný

předseda

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Neplachov 37, 373 63, Česká republika

Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění k jednotlivým právním jednáním.

od 17. 7. 2014

Jménem společnosti jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a uvede svoji funkci.

do 17. 7. 2014 od 25. 8. 2001

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci. Prokurista je oprávněn jednat a podepisovat se za společnost tak, že k otištěnéu nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením, že se jedná o prokuru. Je oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti společnosti.

do 25. 8. 2001 od 18. 7. 1995

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo zmocněný člen představenstva a uvede svoji funkci.

do 18. 7. 1995 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Jana Korbelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2014

Pod Markem 488, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslava Kostěncová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2014

Hallova 378, Strakonice, 386 01, Česká republika

Historické vztahy

Josef Koc

člen

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

zánik členství: 12. 6. 2014

Sokolská 69, Ševětín, 373 63, Česká republika

Ing. Jaroslava Kostěncová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2014

Hallova 378, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Alas, a.s.

  Dynín 92, 373 64

Ing. Jaroslava Kostěncová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2014

Hallova 378, Strakonice II, 386 01, Česká republika

Jana Korbelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2008 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 21. 6. 2008

zánik funkce: 12. 6. 2014

Pod Markem 488/I, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

Ing. Eva Lukšová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

zánik členství: 20. 6. 2008

zánik funkce: 20. 6. 2008

Skuherského 8, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Eva Poláková

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 1999 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

Skuherského 8, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Eva Poláková

předsedkyně

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 21. 7. 1999

Fr.Ondříčka 22, České Budějovice, Česká republika

Václava Kulandová

člen

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 10. 9. 2008

zánik členství: 20. 6. 2008

Štěpnice 712, Veselí nad Lužnicí, Česká republika

Josef Koc

člen

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

zánik členství: 12. 6. 2014

Ševětín 60, Česká republika

Václava Kulandová

předsedkyně

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Štěpnice 712, Veselí nad Luž., 392 81, Česká republika

Marta Kantorová

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Radonice 34, Dolní Bukovsko, 373 65, Česká republika

Jan Stehlík

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 18. 7. 1995

Pod lékárnou 7, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

František Pokorný

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 1. 1. 1994

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 12. 6. 2014

Dolní Bukovsko, Neplachov 37, okres České Budějovice, PSČ 373 65

Další vztahy firmy Zemědělské služby Dynín, a.s.

2 fyzické osoby

František Pokorný

První vztah: 7. 12. 2016

Neplachov 37, 373 65, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jana Korbelová

První vztah: 7. 12. 2016

Pod Markem 488, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

František Pokorný

První vztah: 27. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

Neplachov 37, 373 65, Česká republika

Jana Korbelová

První vztah: 30. 1. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

Pod Markem 488, Veselí nad Lužnicí, 391 81, Česká republika

Václav Měšťan

První vztah: 18. 7. 1995 - Poslední vztah: 30. 1. 2013

Maredova 665, Veselí n. Lužnicí, Česká republika

Akcionáři

FRANTIŠEK POKORNÝ

Česká republika, Neplachov, 373 65

od 7. 12. 2016

FRANTIŠEK POKORNÝ

Česká republika, Neplachov, 373 65

do 7. 12. 2016 od 27. 3. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 1. 1994

Živnosti

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 3. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 1. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 1. 1994
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 1. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).