Hlavní navigace

ZK APOGEO Esteem, a.s.

Firma ZK APOGEO Esteem, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 15572, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26103451

Sídlo:

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 3. 2006

DIČ:

CZ26103451

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69100 Právní činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 15572, Městský soud v Praze

Obchodní firma

APOGEO Esteem, a.s. od 20. 1. 2009

Obchodní firma

APOGEO Esteem, a.s. od 20. 3. 2015

Obchodní firma

Koutník & Záhorka, a.s. do 20. 3. 2015 od 31. 3. 2006

Obchodní firma

Esteem, a.s. do 20. 1. 2009 od 17. 3. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 31. 3. 2006

adresa

Rohanské nábřeží 671/15
Praha 18600 od 2. 10. 2014

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 13000 do 2. 10. 2014 od 21. 7. 2009

adresa

Jírovcova 1343/32
České Budějovice 37001 do 21. 7. 2009 od 17. 3. 2008

adresa

Zátkovo nábřeží 448/7
České Budějovice 37001 do 17. 3. 2008 od 31. 3. 2006

Předmět podnikání

oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci nemovité, c) nehmotný majetek, d) finanční majetek, e) podnik od 19. 6. 2019

soudní znalec v oboru ekonomika od 19. 6. 2019

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 3. 2011

oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik do 19. 6. 2019 od 23. 3. 2011

expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy od 23. 6. 2008

Činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, finančních institucí a organizací veřejného sektoru do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finanční rozbory do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího danění do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

oceňování naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

oceňování movitých věcí ( strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky ) do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

oceňování nemovitostí ( budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj. ) a práv k nemovitostem ( zástav, břemen ) do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

oceňování nehmotného majetku ( know-how, licencí, ochranných známek, patentů, software ) do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

oceňování fiinančního majetku ( cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek ) do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

oceňování podniků ( částí podníků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků ) do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností ( fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy ) do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku do 19. 6. 2019 od 23. 6. 2008

posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, finančních institucí a organizací veřejného sektoru do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finanční rozbory do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

oceňování naturální mzdy a jiných peněžních příjmů do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

oceňování movitých věcí ( strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky, aj.) do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

oceňování nemovitostí ( budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj.) a práv k nemovitostem ( zástav, břemen, aj.) do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

oceňování nehmotného majetku ( know-how, licencí, ochraných známek, patentů, software, aj.) do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

oceňování finančního majetku (cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek, aj.) do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

oceňování podniků ( částí podniků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků) do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

přezkoumání a posuzování přeměn obchodních společností ( fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy) do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

posuzování a přezkoumání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku do 23. 6. 2008 od 17. 3. 2008

oceňování movitých věcí, nemovitostí, nehmotného majetku, finančního majetku a podniků do 17. 3. 2008 od 31. 3. 2006

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 5. 3. 2021 od 3. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 5 do 5. 3. 2021 od 3. 7. 2014

NATLAND Consulting Group B.V., reg. č. 34267501, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s., IČ: 26103451, se sídlem České Budějovice, Jírovcova 1343/32, PSČ 370 01 /(dále i jako ?Společnost?), takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se zá kladní kapitál společnosti APOGEO Esteem, a.s. o částku 1,500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíckorun českých) tj. z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 3,500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 15 (patnáct) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude NATLAND Consulting Group B.V., reg. č. 34267501, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, který upíše všech 15 (patnáct) kmen ových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o u psání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležito sti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti - tj. společnosti NATLAND Consulting Group B.V. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto roz hodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předlož it upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce po vinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 5011043578/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcií. Tato pravidla postupu při splácen í emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. do 6. 8. 2009 od 21. 7. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 500 000 Kč

od 6. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 6. 8. 2009 od 31. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 175 000 Kč, počet: 20 od 5. 3. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 500 000 Kč, počet: 1 do 5. 3. 2021 od 3. 3. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 15 do 3. 3. 2021 od 6. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 3. 3. 2021 od 31. 3. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Tůma Ph.D.

Předseda

První vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 31. 12. 2016

Jihlavská 523/64, Praha, 140 00, Česká republika

Jiří Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2019

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Chelčického 1130/12, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Pacovský

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2013

vznik členství: 30. 9. 2013

Pod lipami 2662/1, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • JENDT s.r.o.

  Purkyňova 1069/65, Liberec Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14

 • jednatel

  JT MY, s.r.o.

  Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

 • Předseda správní rady

  BM Investiční a.s.

  Koněvova 2660/141, Praha, 130 00

 • Předseda dozorčí rady

  APOGEO Group, SE

  Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Historické vztahy

Jiří Gotthard

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2018 - Poslední vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 28. 8. 2018

zánik členství: 31. 12. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2020

Nad Jezerkou 1075/13, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen kontrolní komise

  SK Roztoky, z.s.

  Tyršovo nám. 2389, Roztoky, 252 63

Zdeněk Zapletal

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

vznik členství: 28. 8. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

U stadionu 953/15, Kuřim, 664 34, Česká republika

Vladimír Vyhňák

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

vznik členství: 28. 8. 2018

zánik členství: 28. 2. 2019

Viniční 2835/166, Brno, 615 00, Česká republika

Martin Mlýnek

člen

První vztah: 18. 4. 2017 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 28. 2. 2019

Tyršova 302, Pohořelice, 691 23, Česká republika

Pavel Tůma

Předseda

První vztah: 18. 1. 2017 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 31. 12. 2016

Jihlavská 523/64, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Černík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 26. 9. 2016

zánik členství: 31. 12. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2020

Ráby 85, 533 52, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Pavel Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Jihlavská 523/64, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Jihlavská 523/64, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Vápovská 237, Dačice, 380 01, Česká republika

Jiří Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 11. 9. 2019

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Kytín 174, 252 10, Česká republika

Pavel Tůma

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Vápovská 237, Dačice, 380 01, Česká republika

René Piták

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2015

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 1. 1. 2015

28. října 589/36, Čáslav, 286 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Ježek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2012 - Poslední vztah: 20. 3. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 1. 2. 2015

Klatovská třída 1538/128, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Saferna

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 6. 2014

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 10. 2. 2014

Karla Pokorného 1290/11, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Hruška

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 7. 10. 2013

vznik členství: 18. 3. 2012

zánik členství: 30. 9. 2013

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Ing. René Piták MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2012 - Poslední vztah: 8. 3. 2013

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 5. 3. 2013

28. října 589/36, Čáslav, 286 01, Česká republika

Václav Pelc

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2012 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 31. 7. 2012

Steinerova 735/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Václav Pelc

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2012 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 31. 7. 2012

Steinerova 735/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Ivan Janoušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 14. 2. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2016

Mezi Ploty 309, Tišice, 277 15, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Janoušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 14. 2. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2016

Mezi Ploty 309, Tišice, 277 15, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Ivan Janoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 1. 2. 2012

Mezi Ploty 309, Tišice, 277 15, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Josef Jaroš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 3. 2021

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik funkce: 5. 3. 2021

Oradourská 139, Lidice, 273 54, Česká republika

Ing. Jitka Karlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 2. 2012

Sídliště 896, Nivnice, 687 51, Česká republika

Josef Jaroš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2010 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 2. 2012

10. června 1942 35, Lidice, 273 54, Česká republika

Bc. Jitka Karlíková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2010 - Poslední vztah: 23. 3. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

Sídliště 896, Nivnice, 687 51, Česká republika

Ing. Ivan Korčák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2010 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 20. 2. 2012

Kuttelwascherova 927/13, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Libor Matura

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2010

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

Přetlucká 2154/1, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing, Dalibor Meier

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2010

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

vznik funkce: 2. 10. 2009

zánik funkce: 31. 8. 2010

SNP 288, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Ing. Jan Koťátko

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2010

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 31. 8. 2010

Chotěšovská 678/2, Praha 9 - Leťnany, 199 00, Česká republika

Ing. Martina Machačová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 10. 2009

vznik členství: 13. 3. 2008

zánik členství: 1. 10. 2009

Resslova 952, Sadská, 289 12, Česká republika

Ing. Andrea Paslerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2009 - Poslední vztah: 13. 10. 2009

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 1. 10. 2009

vznik funkce: 1. 1. 2009

zánik funkce: 1. 10. 2009

Na Vyhlídce 1891/1, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Vlk

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2009

vznik členství: 13. 3. 2008

zánik členství: 1. 1. 2009

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 1. 1. 2009

Mánesova 1201, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Veronika Šanderová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Sedlec, Malé Chrášťany 13, PSČ 373 41

Ing. Ladislav Vlk

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 13. 3. 2008

Mánesova 1201, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 13. 3. 2008

Resslova 952, Sadská, 289 12, Česká republika

Ing. Veronika Vondrášková

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 18. 6. 2008

Sedlec, Malé Chrášťany 13, PSČ 373 41

Marie Vondrková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 31. 3. 2006

Ledenice, Zborov 86, PSČ 370 06

Petr Záhorka

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 31. 3. 2006

Nová Ves 107, 373 15, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Dr. Ing. Josef Jaroš MBA

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2014

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Josef Jaroš MBA

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2014

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Josef Jaroš MBA

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2012

vznik funkce: 23. 6. 2014

10. června 1942 35, Lidice, 273 54, Česká republika

Josef Jaroš MBA

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2012

10. června 1942 35, Lidice, 273 54, Česká republika

Ing. Andrea Paslerová

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2009 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 1. 2. 2012

vznik funkce: 2. 10. 2009

zánik funkce: 1. 2. 2012

Na Vyhlídce 1891/1, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Leona Majerová

člen představenstva

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 13. 3. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

Malonty 109, 382 91, Česká republika

Ing. Miroslav Velát

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2009

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Krumlovská 1514/31, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing, Dalibor Meier

předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2008 - Poslední vztah: 13. 10. 2009

vznik členství: 13. 3. 2008

zánik členství: 1. 10. 2009

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 1. 10. 2009

SNP 288, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Ing. Miroslav Velát

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 13. 3. 2008

zánik funkce: 18. 6. 2008

Krumlovská 1514/31, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Leona Matušová

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 17. 2. 2009

vznik členství: 13. 3. 2008

Malonty 109, 382 91, Česká republika

Ing, Dalibor Meier

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 23. 6. 2008

vznik členství: 13. 3. 2008

SNP 288, Droužkovice, 431 44, Česká republika

Mgr. Lucie Slabá

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 31. 3. 2006

tř.Dr.E.Beneše 144/39, Soběslav, 392 01, Česká republika

JUDr. Bohumil Koutník

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 13. 3. 2008

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 13. 3. 2008

Nová Ves 107, 373 15, Česká republika

Ing. Miroslav Velát

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 31. 3. 2006

Krumlovská 1514/31, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.

od 3. 7. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, má-li společnost jediného akcionáře, jménem společnosti jedná a podepisuje jediný člen představenstva samostatně.

do 3. 7. 2014 od 22. 2. 2012

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.

do 22. 2. 2012 od 31. 3. 2006

Další vztahy firmy ZK APOGEO Esteem, a.s.

1 fyzická osoba

Vítězslav Hruška

První vztah: 7. 10. 2013

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

APOGEO Group, SE

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Josef Jaroš

  Předseda představenstva

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

 • Tomáš Pacovský

  Předseda dozorčí rady

  Pod lipami 2662/1, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Vítězslav Hruška

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

APOGEO Group, SE

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Josef Jaroš

  Předseda představenstva

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

 • Tomáš Pacovský

  Předseda dozorčí rady

  Pod lipami 2662/1, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Vítězslav Hruška

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

APOGEO Group, SE

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Josef Jaroš

  Předseda představenstva

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

 • Tomáš Pacovský

  Předseda dozorčí rady

  Pod lipami 2662/1, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Vítězslav Hruška

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Akcionáři

APOGEO Group, SE, IČ: 24817601

Rohanské nábřeží 671/15, Česká republika, Praha, 186 00

do 22. 4. 2021 od 27. 11. 2015

APOGEO Group, SE, IČ: 24817601

Koněvova 2660/141, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 27. 11. 2015 od 14. 8. 2013

APOGEO Group, SE, IČ: 24817601

Koněvova 2660/141, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 14. 8. 2013 od 23. 1. 2012

APOGEO Group B.V.

Nizozemské království

do 23. 1. 2012 od 5. 5. 2011

NATLAND Consulting Group B.V.

Nizozemské království

do 5. 5. 2011 od 14. 4. 2010

NATLAND Consulting Group B.V.

Nizozemské království

do 14. 4. 2010 od 13. 10. 2009

NATLAND Consulting Group B.V.

Nizozemské království

do 13. 10. 2009 od 6. 8. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 3. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 3. 2011
Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 3. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).