Hlavní navigace

ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Firma ZKL Bearings CZ, akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5040, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 101 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25088637

Sídlo:

Líšeňská 2828/45, Brno, 636 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 10. 1996

DIČ:

CZ25088637

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
28150 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
81290 Ostatní úklidové činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5040, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ZKL Bearings CZ, akciová společnost od 31. 10. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 31. 10. 1996

adresa

Líšeňská 2828/45
Brno 63600 od 8. 9. 2014

adresa

Líšeňská 2828/45
Brno 62800 do 8. 9. 2014 od 30. 7. 2007

adresa

Holečkova ul. 31, čp. 103
Praha 5 15095 do 30. 7. 2007 od 2. 3. 2002

adresa

Holečkova ul. 31
Praha 5 15095 do 2. 3. 2002 od 31. 10. 1996

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 5. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona/ do 11. 5. 2009 od 31. 10. 1996

Ostatní skutečnosti

valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tedy na novou výši základního kapitálu 101.000.000,- Kč (jedno sto jedna milionů korun českých). Upisování akcií pod nebo nad navrhovanou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je finanční restrukturalizace. Charakteristika nově vydaných akcií : Počet vydaných akcií: 1 kus Jmenovité hodnota : 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) Druh : kmenová Forma : akcie na jméno Podoba : listinná Emisní kurs : 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje : nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná Akcionáři, společnosti ZKL, a.s. a ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnosti se vzdali přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch určitého zájemce, společnosti ZKL Brno, a.s., se sídlem Trnkova 2969/123, Líšeň, 628 00 Brno, IČ : 255 07 851, která vyjádřila zájem o majetkovou účast ve společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Úpis akcie bude bez veřejné nabídky. Společnosti ZKL Brno, a.s. bude tedy předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých). Smlouva o úpisu akcie bude mít náležitosti dle § 479 zákona o korporacích. Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcie se připouští započtení a uděluje se souhlas se započtěním peněžité pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s., kterou má vůči společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnosti, z titulu kupních smluv na dodávky ložisek, dle soupisu závazků, který tvoří přílohu 6 tohoto notářského zápisu, ve výši 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, a to dle níže uvedených pravidel. Zájemce ZKL Brno, a.s. upíše akcii o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (padesát milonů korun českých), kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 479 zákona o korporacích, kterou uzavře se společností ZKL Be arings CZ, akciová společnost do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti dnů). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Bearings C Z, akciová společnost, Brno-Líšeň, Líšeňská 2828/45. Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcie. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Bearings CZ, akciová sp olečnost z titulu dodávky ložisek. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s. proti pohledávce ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 (třech) dnů ode dne podpi su smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. V souladu s ustanovením § 475 písm. i) zákona o korporacích usnesení valné hromady musí obsahovat číslo účtu banky, v níž upisovatel splatí emisní kurs. Číslo účtu ke splacení emisního kursu se neuvádí, jelikož dojde ke splacení emisního kursu formou zap očtení. Smlouva o započtení bude obsahovat : -výši započítávané pohledávky 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých) vůči ZKL Bearings CZ, akciová společnost, tj. nominální výši pohledávky společnosti ZKL Brno, a.s. za dodaná ložiska, -výši započítávané pohledávky 50 000 000,- Kč (padesát milionů korun českých) vůči ZKL Brno, a.s., tj. nominální výši pohledávky ZKL Bearings CZ, akciová společnost vyplývající ze Smlouvy o upsání akcie. do 18. 4. 2017 od 24. 3. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 5 od 8. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 9. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti s obchodní firmou ZKL Bearings CZ, akciová společnost, se sídlem Brno, Líšeň, Líšeňská 2828/45, PSČ: 628 00, IČ: 250 88 637, rozhodla o : a) zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost o částku 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nové akcie, kmenové, na jméno, v listinné podobě. Upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs nově upsané akcie bude tedy splacen výhradně započtením a to dle pravidel, která jsou stanovena v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je restruktualizace. Charakteristika nově vydaných akcií Počet vydaných akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 30 000 000,-Kč Druh: kmenová Forma: akcie na jméno Podoba: listinná Emisní kurs: 100% jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná Vzdání se přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch jednoho akcionáře Akcionář - společnost ZKL Klášterec na Ohří, akciová společnost, držitel akcií o jmenovité hodnotě 10 378 000,-Kč (deset milionů tří sta sedmdesát osm tisíc korun českých) se výslovně vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch akcionáře - společn ost ZKL, a.s. b) tom, že nově vydaná akcie bude upsána peněžitým vkladem jediným zájemcem - společností ZKL, a.s. na základě smlouvy o upsání akcií Valná hromada společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost rozhodla, že akcionáři - společnosti ZKL, a.s. bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč s tím, že společnost ZKL, a.s upíše akcii o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč, kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Bearings CZ, akciová společnost do 15 (pat nácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude akcionáři společnosti ZKL, a.s. předložen ve lhůtě nejpozději do 31.05.2010 (třicátého prvního května roku dva tisíce deset). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Peněžitý vklad bude splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL, a.s. proti pohledávce společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena akcionáři ZKL. a.s. ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. c) vyslovení souhlasu se započtením pohledávky V případě realizace kapitalizace pohledávky , nově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých) v počtu 1 ks (jednoho kusu), bude upsána peněžitým vkladem společností ZKL, a.s. s tím, že proti pohledávce společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost na splacení emisního kursu akciese připouští započtení peněžité pohledávky společnosti ZKL, a.s. v částce 30 000 000,-Kč (třicet milionů korun českých), vyplývá ze: Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.02.2010 v částce 25 000 000,-Kč. Jedná se o pohledávky z titulu dodaných ložisek dodavatelem ZKL Brno, a.s. společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. Pohledávky, jejichž specifikace je součástí smlouvy o po stoupení ze dne 15.02.2010, jsou pohledávkami splatnými v říjnu 2009. Licenční smlouvy za využívání OZ (ochranné známky) " ZKL" v obchodní firmě (obchodním jméně) ze dne 01.01.2010. Pohledávka v částce 6 000 000,-Kč, plynoucí z licenční smlouvy, byla vyf akturována věřitelem ZKL, a.s. daňovým dokladem číslo 210180001 dne 14.01.2010 s datem splatnosti 01.04.2010. Předmětná pohledávka byla uhrazena do výše 1 000 000,-Kč, nesplatný zůstatek činí 5 000 000,-Kč. Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, proto se účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaný akcií, neuvádí. do 17. 6. 2010 od 7. 5. 2010

Jediný akcionář : ZKL,a.s. se sídlem v Brně,Jedovnická 8, PSČ 628 00 IČO : 25 56 83 53 do 3. 7. 2000 od 27. 3. 2000

Jediný akcionář : ZKL,a.s. se sídlem v Brně,Jedovnická 8, PSČ 628 00 IČO : 25 56 83 53   -Jediný akcionář učinil při výkonu působnosti valné hromady dne 3.11.1999 rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti o částku 20 000 000,- Kč. Důvodem zvýšení základního jmění je restrukturalizace společností začleněných do koncernu ZKL.Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. -Charakteristika nově vydaných akcií: Počet akcií : 2 kusy (dva kusy) Jmenovitá hodnota :l ks akcie : 10 378 000,- Kč l ks akcie : 9 622 000,- Kč Druh : kmenové Forma : akcie na jméno Podoba : listinná Emisní kurs : 100%jmenovité honoty,specifikace emisního ážia nepeněžitého vkladu viz.níže Ostatní údaje : nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné   - Jediný akcionář si vyhrazuje přednostní právo o jmenovité hodnotě 9 622 000,- Kč.Ve zbytku se vzdává přednostního práva ve prospěch společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost,které bude jako zájemci upsání nabídnuto. -Nově vydané akcie budou upsány následovně: Akcie o jmenovité hodnotě 10 378 000,- Kč,kmenová, na jméno v listinné podobě,bude upsána nepeněžitým vkladem společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem v Klášterci nad Ohří, Nádražní 214,PSČ 431 51, IČO 00 15 25 52, která je zájemcem o majetkovou účást ve společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost.Předmětem nepeněžitého vkladu bude pohledávka, kterou má společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost vůči společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost, dle faktury číslo 96586 ze dne 20.12.1996, splatné dne 15.12.1997, vystavené na základě kupní smlouvy ze dne 20.12.1996 na částku 15 795 933,- Kč. Faktura byla částečně uhrazena, a to ve výši 5 417 661,83 Kč. Nedoplatek faktury ve výši 10 378 271,27 Kč dlužník, společnost Z KL Bearings CZ, akciová společnost uznala co do důvodu i výše přípisem ze dne 20.5.1999. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že p ohledávka společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost bude vložena do základního jmění společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost v nominální hodnotě, která činí 10 378 271,27 Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisované akcie, tj. částka 271,27 Kč představuje emisní ážio. Akcie o jmenovité hodnotě 9 622 000,- Kč, kmenová, na jméno v listinné podobě, bude upsána peněžitým vkladem, a to současným jediným akcionářem, kterým je společnost ZKL, a.s. -Lhůta pro upsání akcie o jmenovité hodnotě 9 622 000,- Kč s využitím přednostního práva je 15 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, místem úpisu je sídlo společnosti ZKL bearings CZ, akciová společnost, Praha 5, Holečkova ul. 31, lhůta pro upsání a kcie o jmenovité hodnotě 10 378 000,- Kč zájemcem ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost je lhůta 15 dnů od skončení lhůty k upisování akcie s využitím přednostního práva, místem úpisu je sídlo společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost, Praha 5, Holečkova ul. 31. -Nepeněžitý vklad musí být celý splacen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcií v sídle společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost, Praha 5, Holečkova ul. 31, a to formou postoupení pohledávky společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost ve výši 10 378 271,27 Kč společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost. -Peněžitý vklad ve výši 9 622 000,- Kč bude splacen tak, že 30% vkladu tj. 2 886 600,- Kč bude splaceno na účet společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost číslo 19-1547480217/0100 vedený u Komerční banky Praha 5, v termínu do 7 pracovních dnů ode dne úpisu akcií.Zbývajících 70% vkladu, tj, 6 735 400,-Kč bude splaceno ve lhůtě do 31.8.2000. do 27. 3. 2000 od 10. 12. 1999

Mimořádná valná hromada akcionářů konaná dne 11.3.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění o Kč 3.000.000,- ze současného Kč 1.000.000,- na Kč 4.000.000,- takto: -vydáním 100 ks nových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě Kč 30.000,-, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva -upisování akcií nad částku Kč 3.000.000,- se nepřipouští -nově vydané akcie budou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, místo pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie společnosti je sídlo společnosti, lhůta pro vykonání přednostního práva je dvacet dnů, počátek běhu této lhůty je den následující po dni, kdy usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. -upisované akcie s využitím přednostního práva jsou akcie v počtu jednoho sta kusů, každá o jmenovité hodnotě Kč 30.000,- znějící na jméno, v listinné podobě, emisní kurs těchto akcií je Kč 30.000,-. -na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě kč 10.000,- lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 30.000,-. -upisovatelé splatí celý emisní kurs nově emitovaných akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, peněžitým vkladem, a to převodem na účet u ČSOB a.s. v Praze, číslo účtu O1-94891030/0300, nebo převodem na účet u Komerční banky a.s. v Praze, číslo účtu 19-1547480217/0100, ve lhůtě do třiceti dnů, počátek běhu lhůty je den následující po dni, kdy usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku. -akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. -v případě, že některé akcie nebudou stále ještě upsány, bude uskutečněna veřejná výzva k upsání akcií, tato výzva obsahující náležitosti stanovené zákonem č. 513/1991 Sb. bude uveřejněna vhodným způsobem představenstvem společnosti. do 10. 12. 1999 od 23. 9. 1998

Podoba akcií: listinná od 31. 10. 1996

Základní jmění společnosti bylo splaceno ve výši Kč 1.000.000,- Kč tj. 100% základního jmění do 3. 7. 2000 od 31. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 101 000 000 Kč

od 24. 3. 2017

Základní kapitál

vklad 51 000 000 Kč

do 24. 3. 2017 od 17. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 17. 6. 2010 od 12. 6. 2001

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 12. 6. 2001 od 27. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 27. 3. 2000 od 31. 10. 1996
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 000 Kč, počet: 1 od 24. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 000 Kč, počet: 1 od 17. 6. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 10 378 000 Kč, počet: 1 od 27. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 9 622 000 Kč, počet: 1 od 27. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 od 11. 9. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 11. 9. 1998 od 31. 10. 1996

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Libor Nohál

člrn představenstva

První vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

Těšínská 1282/3a, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Václav Zahradník

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2019

vznik členství: 28. 3. 2019

Provazníkova 1258/47, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Jiří Prášil CSc.

Předsedda představenstva

První vztah: 11. 12. 2018

vznik členství: 16. 10. 2018

vznik funkce: 22. 10. 2018

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 19. 10. 2017

Spáčilova 1257/2, Brno, 618 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 31. 5. 2015

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Nohál

člrn představenstva

První vztah: 11. 12. 2018 - Poslední vztah: 27. 1. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

Slezská 4773, Zlín, 760 05, Česká republika

Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 19. 10. 2017

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

vznik členství: 16. 10. 2012

zánik členství: 16. 10. 2017

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 24. 5. 2010

zánik členství: 24. 5. 2015

vznik funkce: 21. 6. 2010

zánik funkce: 24. 5. 2015

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Ing. Leoš Šilhan

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2018

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 16. 10. 2018

Elplova 2066/4, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 24. 5. 2010

zánik členství: 24. 5. 2015

vznik funkce: 21. 6. 2010

zánik funkce: 24. 5. 2015

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 24. 1. 2018

vznik členství: 16. 10. 2012

zánik členství: 16. 10. 2017

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jiří Prášil CSc.

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2018

vznik členství: 28. 1. 2013

zánik členství: 28. 1. 2018

vznik funkce: 28. 1. 2013

zánik funkce: 28. 1. 2018

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 8. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 28. 3. 2019

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 16. 10. 2012

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 24. 5. 2010

vznik funkce: 21. 6. 2010

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 15. 2. 2008

zánik členství: 3. 7. 2014

U vodárny 5, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 15. 2. 2008

zánik členství: 28. 1. 2013

vznik funkce: 8. 6. 2009

zánik funkce: 28. 1. 2013

Podolí u Brna 397, 664 03, Česká republika

Ing. Adam Šotek

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2009 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 17. 2. 2009

zánik členství: 16. 10. 2012

Sladkého 2155/12, Opava, 746 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Leoš Šilhan

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2009 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 17. 2. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

Elplova 2066/4, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Pavel Katolický

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 12. 5. 2009

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 17. 2. 2009

Valouškova 10, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Miloslav Vysoký

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 24. 5. 2010

vznik funkce: 14. 7. 2008

zánik funkce: 24. 5. 2010

Podhradík 92, 080 06, Slovenská republika

Ing. Zdeněk Luxík

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 2. 7. 2008

vznik funkce: 4. 7. 2007

zánik funkce: 2. 7. 2008

Na Hlavní 32, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hrádek

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2007 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

vznik členství: 31. 10. 1996

zánik členství: 2. 7. 2008

Bezručova 703, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2007 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 1. 1998

zánik členství: 15. 2. 2008

vznik funkce: 4. 7. 2007

zánik funkce: 15. 2. 2008

Podolí u Brna 397, 664 03, Česká republika

Ing. Sylva Talla

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2002 - Poslední vztah: 10. 8. 2007

vznik funkce: 4. 4. 2001

zánik funkce: 26. 4. 2007

Bartákova 7, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2002 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 13. 1. 1998

zánik členství: 15. 2. 2008

U vodárny 5, Brno, 616 00, Česká republika

Miroslav Němec

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2009

vznik členství: 25. 10. 2000

zánik členství: 17. 2. 2009

O. Březiny 435, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Sylva Talla

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 2. 3. 2002

Bartákova 7, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jan Čurda

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Na Chodovci 2549, Praha 4 - Spořilov, 141 00, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 2. 3. 2002

zánik funkce: 4. 4. 2001

U vodárny 5, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 30. 7. 2007

zánik členství: 4. 7. 2007

Podolí u Brna 397, 664 03, Česká republika

Ing. Vladimír Hrádek

člen-předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 30. 7. 2007

zánik funkce: 4. 7. 2007

Bezručova 703, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Ing. Jiří Škábal

člen

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Ždár nad Metují 85, 549 55, Česká republika

Ing. Vladimír Dvořák

člen

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Na Groši 16, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Pavel Mrnka

předseda

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Ciboušovská 561, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Jiří Vlček

člen

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

V sídlišti 287, Police nad Metují, 549 54, Česká republika

Ing. Pavel Růžička CSc.

místopředseda

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

ul.Nová 294, Měšice u Prahy, 250 64, Česká republika

Jménem společnosti jedná samostatně pouze předseda představenstva nebo jsou jménem společnosti oprávněni jednat vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis předesda představenstva nebo dva členové představenstva.

od 30. 7. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo nebo samostatně člen představenstva, který k samostatnému jednání za společnost byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis představenstvo nebo člen představenstva, který byl představenstvem k samostatnému jednání za společnost pověřen.

do 30. 7. 2007 od 2. 3. 2002

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně člen představenstva.

do 2. 3. 2002 od 11. 9. 1998

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost se podepisují buď - všichni členové představenstva společně - nebo samostatně jeden člen představenstva, ketrý k tomu byl představenstvem písemně zmocněn - nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva

do 11. 9. 1998 od 31. 10. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Marie Křížová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2019

vznik členství: 4. 7. 2019

vznik funkce: 4. 7. 2019

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ondřej Krátký

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2019

vznik členství: 28. 3. 2019

K nádraží 225, Telnice, 664 59, Česká republika

Další vztah k této osobě

Drahomíra Prášilová

členka dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 27. 5. 2015

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Zahradník

První vztah: 11. 12. 2018 - Poslední vztah: 17. 8. 2019

vznik členství: 16. 10. 2018

zánik členství: 28. 3. 2019

Provazníkova 1258/47, Brno, 613 00, Česká republika

Marie Křížová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2018 - Poslední vztah: 17. 8. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2018

zánik funkce: 3. 7. 2019

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Drahomíra Prášilová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 24. 5. 2010

zánik členství: 24. 5. 2015

zánik funkce: 24. 5. 2015

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Drahomíra Prášilová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 6. 2017

vznik členství: 24. 5. 2010

zánik členství: 24. 5. 2015

zánik funkce: 24. 5. 2015

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

předseda dozorčí rtady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2018

vznik členství: 28. 1. 2013

zánik členství: 28. 1. 2018

vznik funkce: 28. 1. 2013

zánik funkce: 28. 1. 2018

Oderská 259/6, Brno, 625 00, Česká republika

Marie Křížová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2018

vznik členství: 3. 7. 2014

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Drahomíra Prášilová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 24. 5. 2010

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 28. 1. 2013

vznik funkce: 9. 6. 2009

zánik funkce: 28. 1. 2013

Oderská 6, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Radovan Brila

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2009 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 3. 7. 2014

Boženy Němcové 1012, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Ing. Ladislav Čepera

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 26. 4. 2007

zánik členství: 24. 5. 2010

Demlova 15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Radovan Brila

člen

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

vznik členství: 23. 5. 2002

zánik členství: 17. 1. 2008

Boženy Němcové 1012, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

ing. Jan Čurda

člen

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

zánik členství: 23. 5. 2002

Na Chodovci 2549, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Táňa Šťastná

člen

První vztah: 10. 12. 1999 - Poslední vztah: 30. 7. 2007

zánik členství: 26. 4. 2007

P.Bezruče 279, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Radovan Brila

člen

První vztah: 10. 12. 1999 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

Boženy Němcové 1012, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Ing. Jan Vilánek

člen

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 1999

17. listopadu 533, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

předseda

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2009

zánik členství: 17. 1. 2008

zánik funkce: 17. 1. 2008

Oderská 6, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jan Brila

člen

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 10. 12. 1999

Boženy Němcové 1012, Benešov u Prahy, 256 01, Česká republika

Ing. Jaromír Hejda

člen

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

ul.Jana Drdy 490, Příbram VII, 261 02, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

člen

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Oderská 6, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jan Vilánek

předseda

První vztah: 31. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

17. listopadu 533, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Miloslav Vysoký

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 2. 7. 2008

vznik funkce: 14. 7. 2008

Podhradík 92, 080 06, Slovenská republika

Další vztahy firmy ZKL Bearings CZ, akciová společnost

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 10. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Poskytování technických služeb
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 10. 1996

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).