Hlavní navigace

ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Firma ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 63, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 72 305 899 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00152552

Sídlo:

Nádražní 224, Klášterec nad Ohří, 431 51

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1988

DIČ:

CZ00152552

Aktuální kontaktní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28150 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 63, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost od 28. 4. 1993

Obchodní firma

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. do 28. 4. 1993 od 31. 12. 1990

Právní forma

Akciová společnost od 31. 12. 1990

adresa

Nádražní 224
Klášterec nad Ohří 43151 od 17. 12. 2019

adresa

Nádražní 214
Klášterec nad Ohří 43151 do 17. 12. 2019 od 7. 10. 2014

adresa

Nádražní čp. 214
Klášterec nad Ohří 43151 do 7. 10. 2014 od 1. 2. 2002

adresa

Nádražní 214
Klášterec n.Ohří, okr.Chomutov 43151 do 1. 2. 2002 od 28. 4. 1993

adresa

Klášterec nad Ohří do 28. 4. 1993 od 31. 12. 1990

Předmět podnikání

zámečnictví, nástrojářství od 7. 10. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 10. 2014

obráběčství od 7. 10. 2014

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - ložisek a kuliček - součástí pro převod otáčivého pohybu do 7. 10. 2014 od 27. 4. 2002

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 1. 2. 2002

nástrojařství do 7. 10. 2014 od 1. 2. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 7. 10. 2014 od 1. 2. 2002

velkoobchod do 7. 10. 2014 od 1. 2. 2002

specializovaný maloobchd do 7. 10. 2014 od 1. 2. 2002

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná i vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti do 7. 10. 2014 od 1. 2. 2002

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 1. 2. 2002 od 11. 1. 1996

elektroinstalatérství do 19. 9. 1997 od 24. 2. 1995

výroba nástrojů do 1. 2. 2002 od 24. 2. 1995

stavba strojů s mechanickým pohonem do 1. 2. 2002 od 24. 2. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 2. 2002 od 24. 2. 1995

výroba ložisek a kuliček do 1. 2. 2002 od 24. 2. 1995

zámečnictví do 7. 10. 2014 od 24. 2. 1995

hostinská činnost do 7. 10. 2014 od 24. 2. 1995

- výrobků nožířských, stolního nářadí, strojků a kuchyňských pomůcek 2. Výroba a odbyt tepelné energie 3. Opravy a údržba - strojů a zařízení pro energetiku - výrobků jemné mechaniky - nářadí 4. Velkoobchodní a maloobchodní činnost 5. Výchova mládeže a dospělých. do 24. 2. 1995 od 31. 12. 1990

l. Vývoj, výroba a odbyt: - kluzných a valivých ložisek - agregátů a hydraulických prvků - měřidel a zařízení pro měření geometrických veličin - nářadí upínacích, řezných a ručních - násrojů svařovacích a diamantových - forem, modelů, šablon a nástrojů pro práškovou metalurgii - zvláštních strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu - zařízení tepelných a varných - kovových výrobků a součástí do 24. 2. 1995 od 31. 12. 1990

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář - společnost s obchodní firmou ZKL, a.s. rozhodl ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 1, v souladu s jejími stanovami o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitálu Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem v Klášterci nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 43 1 51, IČ 00 15 25 52 o částku 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), tedy z původní výše 310 000 000, - Kč (tři sta deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu ? 385 159 000,- Kč (tři sta o smdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání, kterým prochází společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, tj. realizace pravomocného u snesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.12.2008, č.j. 45 K 14/2002-1488, kterým bylo potvrzeno nucené vyrovnání, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12.6.2009, č.j. 1 Ko 32/2009-1617. Základní kapitál společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 bude zvýšen společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ 255 87 471, kapitalizací pohledávky za společ ností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude přístupný a nedojde k vydání poukázek na akcie. Emisní kurs dříve vydaných akcií je splacen. b) charakteristice nově vydaných akcií Charakteristika nově vydaných akcií: Počet nově vydaných akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 1 akcie: 75 159 000,- Kč Druh: kmenová Forma: akcie na jméno Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná c) vzdání se přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce Jediný akcionář společnost ZKL, a.s. se vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, společnosti s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ: 25587471, která vyjádřila zájem o majetkovou účast ve společ nosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost a přijala nabídku vyrovnání své zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45, ve výši 50 % její hodnoty, tj. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů). S ohledem na shora uvedené nebyly místo ani lhůta pro vykonání přednostního práva upsat akcie určeny. d) vyslovení souhlasu se započtením pohledávky Nově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých) v počtu 1 kusu, bude upsána peněžitým vkladem společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o. s tím, že p roti pohledávce společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na splacení emisního kurzu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky společnosti KORU plus, s.r.o. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů), představující 50 % (padesát procent) hodnoty zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45 v celkové výši 150 319 857,87 Kč (jedno sto padesát milionů tři sta devatenáct tisíc osm set padesát sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů). Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, proto se účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaný akcií neuvádí. Uvedená pohledávka byla v rámci konkursního řízení zjištěna a je vedena v seznamu pohledávek jako pohledávka II. třídy, bez práva na oddělené uspokojení. Společnosti s obchodní firmou KORU plus, s r.o. bude tedy předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých) Zájemce společnost KORU plus, s.r.o. upíše akcií o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30.9.2 009 (třicátého září roku dva tisíce devět). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, Nádražní čp. 214, Klášterec nad Ohří. Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akc iová společnost. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti KORU plus, s.r.o. proti pohledávce společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlo uvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. do 8. 10. 2009 od 20. 8. 2009

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 31.5.1999 nové znění stanov akciové společnosti. do 17. 2. 2010 od 1. 7. 1999

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 31.7.1998 nové znění stanov akciové společnosti. do 17. 2. 2010 od 13. 10. 1998

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: do 11. 12. 1998 od 23. 3. 1998

Akcie jsou převoditelné pouze na základě předchozího souhlasu představenstva. do 11. 12. 1998 od 23. 3. 1998

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.11.1997 o změně čl. 13 a 21 stanov a dne 5.3.1998 o změně čl. 9 a čl. 38 stanov. do 17. 2. 2010 od 23. 3. 1998

Konsolidační banka Praha, s.p. ú. (jediný akcionář) schválila dne 26.6.1997 nové znění stanov. do 17. 2. 2010 od 19. 9. 1997

Jediný akcionář: do 11. 12. 1998 od 20. 3. 1997

Konsolidační banka Praha, s.p.ú. IČ 48118672 Janovského 2, Praha 7 do 11. 12. 1998 od 20. 3. 1997

Rozsah splacení základního jmění: splaceno v celém rozsahu do 17. 2. 2010 od 20. 3. 1997

Konsolidační banka Praha, s.p. ú., Praha 7, Janovského 2, jako jediný akcionář schválila dne 11.4.1996 nové znění stanov. do 19. 9. 1997 od 18. 11. 1996

Valná hromada konaná dne 11.12.1995 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. Tyto stanovy nahrazují dosavadní stanovy. do 19. 9. 1997 od 11. 1. 1996

Údaje o založení : Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektro- techniky České republiky ze dne 27.12.1990, v souladu se zá- konem č.104/1990 Sb., o akciových společnostech, ust. § 32 zák.č.111/1990 Sb., o státním podniku a stanovami. Přechází na ní hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazky zrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří. od 28. 4. 1993

Základní jmění společnosti : 266 037 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 266 037 000,-- Kč. do 24. 2. 1995 od 28. 4. 1993

Valná hromada dne 5.4.1993 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. do 19. 9. 1997 od 28. 4. 1993

přiměřeně řídit vyhláškou č. 63/l989 Sb., o ověřovatelích, oddíl II. do 28. 4. 1993 od 18. 8. 1992

Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 25.7.l99l pod č.j. 3OO/2935/388/9l o znění a dolnění stanov následujícím způsobem: - článek XIII se přečíslovává na článek XIV - nový článek XIII má následující znění: l. Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svoji činnost podle zákoníku práce v jeho platném znění, generální dohody a dalších obecně závazných právních předpisů. 2. Představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZV odborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovených zákoníkem práce v plném znění, generální dohody a podle dalších obecně závazných do 28. 4. 1993 od 18. 8. 1992

právních předpisů v této věci. 3. Společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturních a sociálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbu tohoto fondu požadují. - článek VIII/B 2 - počet členů představenstva se mění na 6 - článek VIII/D se doplňuje o bod 4: Revizor účtů odpovídá za svou činnost valné hromadě a překládá valné hromadě (vrchnímu řediteli odvětví) revizní zprávu za l. pololetí do konce září příslušného roku a za 2. pololetí do konce března roku následujícího. Při své činnosti a formulování zprávy se bude do 28. 4. 1993 od 18. 8. 1992

Údaje o založení: Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky ze dne 27.l2.l99O, v souladu se zákonem č. lO4/l99O Sb., o akciových společnostech, ust. § 32 zákona č. lll/l99O Sb., o státním podniku a stanovami. Přechází na ni hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazky zrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří. Orgány společnosti jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů. do 28. 4. 1993 od 31. 12. 1990

Základní kapitál společnosti činí 266 O37 tis. Kčs. Bude na něj vydána jedna akcie v nominální hodnotě 266 O37 tis. Kčs znějící na jméno, která bude vyhotovena "Podle podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelných v bankách, spořitelnách a na burze. Jejím majitelem bude stát zastoupený ministerstvem srojírenství a elektrotechniky České republiky. do 28. 4. 1993 od 31. 12. 1990

Zastupování a podepisování: Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel, a to až do doby přistoupení dalšího akcionáře. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Skládá se z pěti členů jmenovaných zakladatelem. Volí si ze svého středu předsedu a místopředseda, který předsedu zastupuje. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. do 28. 4. 1993 od 31. 12. 1990

Dozorčí rada společnosti: Ing. Pavel M r n k a , bytem Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 56l, Ing. Pavel Z á v o d s k ý , bytem Praha 4 - Modřany, Rodopská 3l52, Ing. Karel J i r á k , bytem Chomutov, Bezručova 4247. do 28. 4. 1993 od 31. 12. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 72 305 899 Kč

od 2. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 385 159 000 Kč

do 2. 7. 2013 od 8. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 310 000 000 Kč

do 8. 10. 2009 od 24. 2. 1995
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 187 Kč, počet: 310 000 od 2. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 14 109 599 Kč, počet: 1 od 2. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 75 159 000 Kč, počet: 1 do 2. 7. 2013 od 8. 10. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 310 000 do 2. 7. 2013 od 24. 2. 1995

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. David Lob

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 29. 7. 2022

Laténská 432, Blažovice, 664 08, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Prášil

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2021

vznik členství: 17. 10. 2017

vznik funkce: 27. 7. 2021

Spáčilova 1257/2, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Prášil CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 31. 10. 2019

vznik funkce: 11. 11. 2019

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Miroslav Bárta

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 31. 10. 2019

Jana Ámose Komenského 843, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  NasBa s.r.o.

  Větrná 607, Klášterec nad Ohří Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51

Historické vztahy

Ing. Václav Zahradník

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2021 - Poslední vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 27. 7. 2021

zánik členství: 29. 7. 2022

Provazníkova 1258/47, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2021 - Poslední vztah: 23. 11. 2021

vznik členství: 31. 10. 2019

zánik členství: 27. 7. 2021

vznik funkce: 11. 11. 2019

zánik funkce: 27. 7. 2021

Cacovická 1636/54, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2019 - Poslední vztah: 8. 4. 2021

vznik členství: 31. 10. 2019

vznik funkce: 11. 11. 2019

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  VLT Brno, a.s.

  Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2018 - Poslední vztah: 23. 11. 2021

vznik členství: 17. 10. 2017

zánik funkce: 27. 7. 2021

Spáčilova 1257/2, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Miloslava Vecková

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2018 - Poslední vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 17. 10. 2017

zánik členství: 30. 10. 2019

Na Strážišti 1924, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 10. 2018

vznik členství: 17. 10. 2017

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Miloslava Vecková

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 16. 10. 2012

zánik členství: 16. 10. 2017

Na Strážišti 1924, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Miloslava Vecková

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 16. 10. 2012

zánik členství: 16. 10. 2017

Na Strážišti 1924, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Jiří Prášil CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2019

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2019

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  VLT Brno, a.s.

  Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Ing. Jiří Prášil

Předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 30. 7. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2009

zánik funkce: 3. 7. 2014

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Otoupalík

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 30. 7. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2009

zánik funkce: 3. 7. 2014

Nádražní 705/54, Střelice, 664 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  VLT Brno, a.s.

  Jedovnická 2346/8, Brno Líšeň, 628 00

Ing. Oldřich Martínek

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 17. 10. 2017

Údolní 219, Perštejn, 431 63, Česká republika

Ing. Oldřich Martínek

Člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 1. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 17. 10. 2017

Údolní 219, Perštejn, 431 63, Česká republika

Ing. Miloslava Vecková

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2012 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 16. 10. 2012

Na Strážišti 1924, Kadaň, 432 01, Česká republika

Ing. Pavel Kůtek

Člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 24. 9. 2013

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 7. 2013

Seifertova 480, Jičín 1, 506 01, Česká republika

Ing. Ladislav Čepera

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 8. 2011

vznik členství: 30. 7. 2009

zánik členství: 29. 6. 2010

Demlova 3595/15, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Adam Šotek

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 30. 10. 2012

vznik členství: 30. 7. 2009

zánik členství: 16. 10. 2012

Sladkého 2155/12, Opava, 746 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jan Otoupalík

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 30. 7. 2009

vznik funkce: 31. 7. 2009

Nádražní 705/54, Střelice, 664 03, Česká republika

Ing. Jiří Prášil

Předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 30. 7. 2009

vznik funkce: 31. 7. 2009

Podolí 397, 664 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Čepera

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1999 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

Demlova 15, Jihlava, Česká republika

Ing. Petr Tvrz

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 1. 7. 1999

Boženy Němcové 364, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Jiří Prášil CSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

Podolí u Brna č. 397, Česká republika

Ivo Eliášek

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

Krásného 57, Brno, Česká republika

Ing. Jan Otoupalík

Předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

U vodárny 5, Brno, Česká republika

Ing. Miroslav Fischer

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 1. 7. 1999

Kundratická 4596, Chomutov, Česká republika

Ing. Petr Tvrz

Člen představenstva

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

B. Němcové 364, Klášterec nad Ohří, Česká republika

JUDr. Jiří Mutafov

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

Imrychova 879, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Fischer

Předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 1998 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

Kundratická 4596/196, Chomutov, Česká republika

Ing. Pavel Ježek

Člen představenstva

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 8. 1998

Vysoká 4, Vejprty, Česká republika

Ing. Pavel Mrnka

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 8. 1998

Ciboušovská 561, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Jan Vilánek

Předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 24. 8. 1998

17. listopadu 533, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Petr Špilík

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Biskupcova 501/16, Praha 3 - Žižkov, 130 00, Česká republika

Ing. Emil Filouš

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Boskovická 7, Brno 21, 321 00, Česká republika

Ing. Jiří Francek

Předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Buzulucká 786, Hradec Králové, 503 00, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Makovského 1341/12, Praha 6 - Řepy, Česká republika

RNDr. Karel Matyska

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Renoirova 649/10, Praha 5 - Hlubočepy, Česká republika

Ing. Emil Filouš

Člen představenstva

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Boskovická 7, Brno 21, Česká republika

RNDr. Karel Matyska CSc

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Renoirova 649, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Francek

Předseda představenstva

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Buzulucká 786, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Petr Špilík

Člen představenstva

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Biskupcova 16, Praha 3, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

Člen představenstva

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Vinohradská 86, Praha 3, Česká republika

Ing. Michail Filippov

Člen představenstva

První vztah: 11. 1. 1996 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Chomutovská 1569, Kadaň, Česká republika

Ing. Zdeněk Šroubek

Předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 1995 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

17. listopadu 485, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Michal F I L I P P O V

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Chomutovská 1569, Kadaň, Česká republika

Ing. Zdeněk Šroubek

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 24. 2. 1995

17.listopadu 485, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Pavel Mrnka

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Ciboušovská 561, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Zdeněk Šroubek

Předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1994

17.listopadu 485, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Pavel Ježek

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 1. 1996

Vysoká 4, Vejprty, Česká republika

Ing. Miroslav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1992 - Poslední vztah: 10. 1. 1996

J.Jovkova 326l, Praha 4 - Modřany, Česká republika

Ing. Jan Vilánek

Ředitel a.s., předseda spol.

První vztah: 4. 1. 1991 - Poslední vztah: 28. 4. 1993

ul. l7.listopadu 533, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Pavel Ježek

Místopředseda společnosti

První vztah: 4. 1. 1991 - Poslední vztah: 28. 4. 1993

ul. Dlouhá 532, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Vladimír Hyský

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 4. 1993

Kostnická 4O72, Chomutov, Česká republika

JUDr. Zdeněk Souček DrSC.

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 4. 1993

Gensovská ul. lO, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Kubíček CSc.

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 4. 1993

ul. Baarova 4, Plzeň, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda nebo samostatně místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

od 1. 2. 2002

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda a místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají samostatně, pokud k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisují členové představenstva oprávnění jednat, způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 2. 2002 od 1. 7. 1999

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo osoba, která k tomu byla představenstvem pověřena. Za společnost se podepisují buď: - všichni členové představenstva společně, - nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, - nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění uvedení výše připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.

do 1. 7. 1999 od 11. 1. 1996

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 11. 1. 1996 od 28. 4. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Otoupalík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2021

vznik členství: 27. 7. 2021

Cacovická 1636/54, Brno, 614 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Alena Antonova

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2020

vznik členství: 31. 10. 2019

Podolí 555, 664 03, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Marie Křížová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 31. 10. 2019

vznik funkce: 7. 11. 2019

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Alena Antonova

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2019 - Poslední vztah: 25. 9. 2020

vznik členství: 31. 10. 2019

Olomoucká 534/84, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Jan Harwot

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2019 - Poslední vztah: 23. 11. 2021

vznik členství: 31. 10. 2019

zánik členství: 27. 7. 2021

Ivanovické náměstí 562/37, Brno, 620 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Jan Harwot

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2019 - Poslední vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

Ivanovické náměstí 562/37, Brno, 620 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Marie Křížová

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 12. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 3. 7. 2019

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 6. 2. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

zánik členství: 9. 1. 2019

vznik funkce: 3. 7. 2014

zánik funkce: 9. 1. 2019

Oderská 259/6, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jan Harwot

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 7. 2019

vznik členství: 3. 7. 2014

Čermákova 582/22, Brno, 625 00, Česká republika

Marie Křížová

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 30. 7. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

Elplova 2067/6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 30. 7. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2009

zánik funkce: 3. 7. 2014

Oderská 259/6, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jan Harwot

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 7. 10. 2014

vznik členství: 30. 7. 2009

zánik členství: 3. 7. 2014

Čermákova 582/22, Brno, 625 00, Česká republika

Marie Křížová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1999 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

Elplova 6, Brno, Česká republika

Ing. Zoltán Szivanyó

Předseda

První vztah: 12. 3. 1999 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

Oderská 6, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

Předsedkyně

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 3. 1999

Makovského 1341/12, Praha 6, Česká republika

Ing. Martin Drinka

Člen

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 1. 7. 1999

Španielova ul. 1263/13, Praha 6, Česká republika

Jiří Janda

Člen

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

17. listopadu 476, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Jiří Janda

Člen

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

17. listopadu 476, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Jiří Francek

Předseda

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

Buzulucká 786, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Zlata Gröningerová

Člen

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

Makovského 1341/12, Praha 6, Česká republika

Jiří Janda

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

17. listopadu 476, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika

Ing. Tomáš Dán

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Kovařovicova 3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Cacák

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Jelínkova 1616, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Tomáš Dán

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Kovařovicova 3, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Cacák

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

Jelínkova 1616, Praha 8, Česká republika

Jiří Janda

První vztah: 28. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 2. 1997

17. listopadu 476, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Ing. Karel Jirák

První vztah: 28. 4. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Bezručova 4247, Chomutov, Česká republika

Ing. Pavel Závodský

První vztah: 28. 4. 1993 - Poslední vztah: 18. 11. 1996

Rodopská 3152, Praha 4-Modřany, Česká republika

Další vztahy firmy ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Historické vztahy

JUDr. Jiří Kadeřábek

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 15. 11. 2012

Michalská 4, Litoměřice, Česká republika

JUDr. Jiří Kadeřábek nar. 1956

První vztah: 30. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 6. 2011

bytem Třebušín 52, sídlo kanceláře Litoměřice, Michalská 4

JUDr. Jan Menš

Konkursní správce

První vztah: 6. 11. 2003 - Poslední vztah: 30. 5. 2005

sídlo kanceláře: Masarykovo nám. 2/2, 405 02 Děčín

Mgr. Daniel Thonat

První vztah: 13. 6. 2002 - Poslední vztah: 6. 11. 2003

Masarykova 43, Ústí nad Labem, Česká republika

ZKL,a.s.

První vztah: 3. 2. 2016

Jedovnická 2346/8, Brno, 628 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

ZKL,a.s.

První vztah: 16. 12. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2016

Jedovnická 2346/8, Brno, 628 00

ZKL,a.s.

První vztah: 31. 8. 2009 - Poslední vztah: 8. 10. 2009

Jedovnická 2346/8, Brno, 628 00

ZKL Brno, a.s.

První vztah: 1. 7. 1999 - Poslední vztah: 31. 8. 2009

Trnkova 2969/123, Brno, 628 00

Akcionáři

ZKL,a.s., IČ: 25568353

Jedovnická 2346/8, Česká republika, Brno, 628 00

od 3. 2. 2016

ZKL, a.s., IČ: 25568353

Jedovnická 2346/8, Česká republika, Brno, 628 00

do 3. 2. 2016 od 16. 12. 2010

ZKL, a.s., IČ: 25568353

Jedovnická, Česká republika, Brno, 628 00

do 8. 10. 2009 od 31. 8. 2009

ZKL Brno, a.s., IČ: 25507851

Trnkova, Česká republika, Brno

do 31. 8. 2009 od 1. 7. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1992

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 7. 2012
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 12. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).