Hlavní navigace

ZPS, a.s.

Firma ZPS, a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 1. 1991. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 211, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 441 557 800 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00009393

Sídlo:

třída Tomáše Bati 5331, Zlín, 760 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1991

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25620 Obrábění
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
28410 Výroba kovoobráběcích strojů
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38320 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
95120 Opravy komunikačních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 211, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

ZPS, a.s. od 14. 1. 1998

Obchodní firma

Závody přesného strojírenství Zlín a.s.,  zkratka: ZPS, a.s. do 14. 1. 1998 od 12. 6. 1995

Obchodní firma

Závody přesného strojírenství, Zlín a.s.,  zkratka: ZPS, a.s. do 12. 6. 1995 od 8. 9. 1993

Obchodní firma

Závody přesného strojírenství, Zlín a.s. do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

Právní forma

Akciová společnost od 31. 12. 1990

adresa

třída Tomáše Bati 5331
Zlín 76001 od 19. 1. 2012

adresa

třída Tomáše Bati 5331
Zlín 76001 od 21. 9. 2015

adresa

tř. Tomáše Bati
Zlín do 19. 1. 2012 od 11. 5. 1994

adresa

tř. Tomáše Bati
Zlín do 19. 1. 2012 od 11. 5. 1994

adresa

Zlín do 11. 5. 1994 od 31. 12. 1990

adresa

Zlín do 11. 5. 1994 od 31. 12. 1990

Předmět podnikání

Galvanizérství, smaltérství do 26. 1. 2016 od 22. 7. 2011

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 26. 1. 2016 od 22. 7. 2011

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení do 26. 1. 2016 od 22. 7. 2011

Zámečnictví, nástrojářství do 26. 1. 2016 od 22. 7. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 26. 1. 2016 od 22. 7. 2011

Obráběčství do 26. 1. 2016 od 22. 7. 2011

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 22. 7. 2011 od 12. 6. 1995

Stavba strojů s mechanickým pohomen do 22. 7. 2011 od 8. 9. 1993

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 22. 7. 2011 od 8. 9. 1993

Kovoobrábění do 22. 7. 2011 od 8. 9. 1993

Zámečnictví do 22. 7. 2011 od 8. 9. 1993

Galvanizace kovů do 22. 7. 2011 od 8. 9. 1993

Automatizované zpracování dat do 22. 7. 2011 od 8. 9. 1993

Poskytování software do 22. 7. 2011 od 8. 9. 1993

Vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací do 22. 7. 2011 od 8. 9. 1993

1. Výzkum, vývoj, výroba a prodej: -obráběcích strojů, linek z těchto strojů, náhradních dílů, příslušenství, uzlů, manipulačních zařízení a řídících systémů - strojů pro obuvnický průmysl, linek z těchto strojů sesta- vených, náhradních dílů, příslušenství, uzlů, manipulačních za zení a řídících systémů k těmto strojům. -nástrojů , nářadí, přípravků, modelů a obalů -elektrotechnických a ostatních strojírenských výrobků zejména pro kompletaci hlavního oboru včetně náhradních dílů. -odlitků a výkovků do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

-forem do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

2. Kalení, chromování a další práce průmyslové povahy do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

3. Poskytování servisních a poradenských služeb do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

4. Výkon vyšších dodavatelských funkcí do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

5. Činnost vedoucího pracoviště VTR oboru 524.2 do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

6. Stavební činnost a investiční výstavba do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

7. Provozování sociálních a kulturních zařízení společnosti a poskytování služeb s touto činností souvisejících, správa bytů, provoz předškolních zařízení do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

8. Vývoj, výroba a prodej výrobků a služeb v oblasti výpočetní techniky do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

9. Maloobchodní činnost ve vlastních prodejnách do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

13.Provádění dopravní služby pro lepší využití závodové dopravy. do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

10.Provádění elektromontážních prací do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

11.Provádění projekčních prací do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

12.Generální opravy strojů a zařízení do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

Ostatní skutečnosti

Předloženo nové úplné znění Stanov společnosti ze dne 28. listopadu 2003. od 12. 1. 2004

Část podniku prodána dne 22.6.2000 se souhlasem Krajského obchodního soudu v Brně společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. IČ 26 21 55 78 se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08 na základě jediné smlouvy podle ustanovení § 27a) zák.č. 328/1991 Sb. v platném znění. od 14. 2. 2001

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 30.8.1999. od 27. 9. 1999

1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z hodnoty 441 557 800,-Kč o 883 115 600,-Kč na hodnotu 1 324 673 400,-Kč upsáním 4 415 578 ks nových kmenových akcií v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii. Při upisování akcií společnosti se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. Po splnění zákonných podmínek půjde o akcie veřejně obchodovatelné. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech, přičemž prvního kola se mohou zúčastnit pouze stávající akcionáři společnosti v rozsahu svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku a druhého kola se mohou zúčastnit zájemci vybraní představenstvem společnosti, jak je uvedeno níže. od 21. 6. 1999

2. Akcionáři společnosti mohou upisovat nové akcie v prvním kole upisování v rozsahu svého přednostního práva peněžitými vklady v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin ve lhůtě dvou týdnů počínající 45.dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady ve lhůtě do 15 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. od 21. 6. 1999

Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200,-Kč mohou akcionáři upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 200,-Kč. S využitím přednostního práva lze upsat 4 415 578 ks nových kmenových akcií v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii. Emisní kurz nových akcií upisovaných v prvním kole upisování je rovný 100% jmenovité hodnoty každé nové akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je první den upisovací lhůty v prvním kole upisování. Za účelem technického zabezpečení úpisu pozastaví ZPS převody akcií ZPS šest dnů přede dnem zahájení upisování do dne zahájení upisování včetně. od 21. 6. 1999

3. Všechny akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání v druhém kole upisování zájemcům /společně dále jen ,,zájemci o upsání"/ a to: od 21. 6. 1999

a) věřitelům společnosti, tj. osobám, které mají za společností platnou, nepromlčenou, prokazatelnou a nespornou pohledávku v jakékoli výši /dále jen ,,věřitelé"/ z titulu obchodního styku nebo z titulu úvěrů či půjček poskytnutých společností či z titulu směnečných závazků společnosti /společně dále jen ,,pohledávka" nebo ,,pohledávky"/ od 21. 6. 1999

b) strategickému partnerovi či partnerům z řad tuzemských nebo zahraničních subjektů, jejich kapitálový vstup do společnosti může přispět k rozvoji jejího podnikání /dále jen ,,investoři,,/. od 21. 6. 1999

Zájemci o upsání doručí na adresu sídla společnosti k rukám předsedy představenstva ve lhůtě počínající prvním dnem následujícím po skončení prvního kola upisování a končící desátým dnem po skončení prvního kola upisování písemné oznámení o počtu akcií, o jejichž upsání mají zájem a o způsobu splacení s tím, že toto oznámení musí obsahovat adresu, na kterou představenstvo zašle v případě výběru příslušného zájemce výzvu k upsání akcií společnosti v druhém kole upisování. V případě vkladu pohledávky zájemci o upsání budou dále v oznámení identifikovat pohledávku nebo pohledávky, jimiž hodlají splatit emisní kurs upsaných akcií společnosti, a to alespoň následujícími údaji za každou z vkládaných pohledávek: od 21. 6. 1999

(i) právní titul vzniku pohledávky (ii) den vzniku pohledávky (iii) označení smlouvy či jiného dokumentu zakládajícího vznik pohledávek s tím, že úředně ověřená kopie smlouvy či jiného dokumentu bude přiložena k oznámení zájemce (iv) výše pohledávky ke dni odeslání oznámení v korunách českých. od 21. 6. 1999

Výběrem upisovatele nebo upisovatelů mezi zájemci o upsání je pověřeno představenstvo společnosti. od 21. 6. 1999

Jediným kritériem výběru upisovatele nebo upisovatelů mezi zájemci o upsání bude doporučení poradenské společnosti s vyhodnocením nabídek zájemců o upsání odsouhlasené předem písemně ze strany koordinačního výboru věřitelských bank. od 21. 6. 1999

Vybraní zájemci o upisování akcií budou představenstvem společnosti vyzváni k upsání akcií ve druhém kole upisování, nejpozději do zahájení druhého kola upisování. od 21. 6. 1999

Věřitelé jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimi upsaných akcií společnosti vkladem své pohledávky nebo pohledávek do základního jmění v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku, ve znění článku II zákona č.165/1998 Sb. Investoři jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimi upsaných akcií společnosti peněžitými vklady nebo nepeněžitým vkladem, kterým mohou být pouze odkoupené věřitelské pohledávky za společností, příp. kombinací obou. od 21. 6. 1999

4. Upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole upisování bude probíhat v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů počínající čtyřicátým dnem po ukončení prvního kola upisování v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Upisovat lze nové kmenové akcie v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii, a to i nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění bez omezení. Emisní kurz nových akcií upisovaných v druhém kole upisování je rovný 100% jmenovité hodnoty každé nové akcie. Upisování akcií v druhém kole bude probíhat bez přednostního práva akcionáře, protože je důležitým zájmem společnosti, aby upsané akcie mohly být splaceny nejen peněžitými vklady, ale i vložením pohledávek věřitelů, a mohlo tak být sníženo úrokové zatížení společnosti. od 21. 6. 1999

5. Upisovatelé jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimi upsaných akcií společnosti nejpozději do 15 dnů od skončení kola, v němž akcie společnosti upsali. Upisovatelé, kteří splácí emisní kurz jimi upsaných akcií společnosti peněžitým vkladem, jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu upsaných akcií na účet č. 3148473/0300 vedený u Československé obchodní banky,a.s. pobočka Zlín nebo na účet č. 507-661/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Zlín. od 21. 6. 1999

Upisovatelé, kteří splácí emisní kurz jimi upsaných akcií společnosti vkladem své pohledávky či pohledávek do základního jmění společnosti za jejich příslušnou nominální hodnotu, uzavřou za tímto účelem v sídle společnosti se společností smlouvu o postoupení pohledávky tak, aby tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti nejpozději v poslední den lhůty pro splacení emisního kurzu upsaných akcií společnosti. od 21. 6. 1999

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.10.1998 o záměru snížit základní jmění společnosti: do 10. 3. 1999 od 5. 11. 1998

Valná hromada společnosti rozhodla dne 8.10.1998 o snížení základního jmění společnosti za účelem úhrady ztráty o 1 766 231 200,-Kč z hodnoty 2 207 789 000,-Kč na hodnotu 441 557 800,-Kč snížením jmenovité hodnoty, všech akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty 1 000,-Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu 200,-Kč na jednu akcii v souladu s ustanovením § 216a odstavec 1.písm.b) obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu společnosti. do 10. 3. 1999 od 5. 11. 1998

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 10.6.1998. do 27. 9. 1999 od 28. 8. 1998

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 26.6.1997. do 27. 9. 1999 od 14. 1. 1998

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 26.8.1996. do 27. 9. 1999 od 22. 4. 1997

Akcie: 1 562 943 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000,- Kč 92 946 ks akcií zaměstnaneckých, jm.hodnoty 1 000,- Kč do 28. 3. 1996 od 12. 6. 1995

Akcie: 1 409 531 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč, na majitele 92 946 ks akcií zaměstnaneckých jm. hod. 1 000 Kč, na jméno do 12. 6. 1995 od 25. 5. 1994

Akcie: 1,170.531 ks akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele 92.946 ks akcií zaměstnaneckých jm. hod. 1.000 Kč, na jméno do 25. 5. 1994 od 11. 5. 1994

Způsob založení: Společnost byla založena podle zakladatel- ského plánu min. strojírenství a elektrotechniky ČR vydaného rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky č.j. 138/190 z 19.12.1990 s účinností od 31.12.1990. od 31. 12. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 441 557 800 Kč

od 10. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 2 207 784 000 Kč

do 10. 3. 1999 od 28. 3. 1996

Základní kapitál

vklad 1 655 884 000 Kč

do 28. 3. 1996 od 12. 6. 1995

Základní kapitál

vklad 1 502 477 000 Kč

do 12. 6. 1995 od 25. 5. 1994

Základní kapitál

vklad 1 263 477 000 Kč

do 25. 5. 1994 od 11. 5. 1994

Základní kapitál

vklad 1 138 477 000 Kč

do 11. 5. 1994 od 8. 9. 1993

Základní kapitál

vklad 1 094 575 000 Kč

do 8. 9. 1993 od 29. 4. 1992

Základní kapitál

vklad 982 333 000 Kč

do 29. 4. 1992 od 31. 12. 1990
Akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 2 207 789 od 27. 9. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 92 946 do 27. 9. 1999 od 21. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 200 Kč, počet: 92 946 do 21. 6. 1999 od 10. 3. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 200 Kč, počet: 2 114 843 do 27. 9. 1999 od 10. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 92 946 do 10. 3. 1999 od 5. 11. 1998
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 92 946 do 5. 11. 1998 od 28. 3. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 114 843 do 10. 3. 1999 od 28. 3. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 045 531 do 11. 5. 1994 od 8. 9. 1993
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 92 946 do 11. 5. 1994 od 8. 9. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 579 000 Kč, počet: 1 do 8. 9. 1993 od 29. 4. 1992
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 14 000 Kč, počet: 6 714 do 8. 9. 1993 od 29. 4. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 982 333 000 Kč, počet: 1 do 29. 4. 1992 od 31. 12. 1990

Statutární orgán

5 fyzických osob

JUDr. Ladislav Bědroň

Předseda představenstva

První vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2013

vznik funkce: 7. 1. 2016

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

JUDr. Karel Longaver

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2015

vznik členství: 29. 5. 2013

Kollárova 225/8, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Radomír Jonák

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2015

vznik členství: 29. 5. 2013

Hanušovická 122, Staré Město, 788 32, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Ladislav Bědroň

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 28. 11. 2003

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

Otto Prigl

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 2. 8. 2004

Kloboučnická 1602/10, Praha, 140 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Ladislav Bědroň

Předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2016 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2013

vznik funkce: 7. 1. 2016

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Radomír Jonák

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2016

vznik členství: 29. 5. 2013

zánik členství: 22. 3. 2016

Hanušovická 122, Staré Město, 788 32, Česká republika

JUDr. Ladislav Bědroň

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2016

vznik členství: 29. 5. 2013

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

Otto Prigl

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2015

vznik členství: 2. 8. 2004

Kloboučnická 1602/10, Praha, 140 00, Česká republika

JUDr. Ladislav Bědroň

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2015

vznik funkce: 28. 11. 2003

Slavíkova 1757/34, Ostrava, 708 00, Česká republika

Otto Prigl

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2004 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik členství: 2. 8. 2004

Kloboučnická 10, Praha 4-Nusle, 140 00, Česká republika

Zdeněk Macko

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik funkce: 28. 11. 2003

zánik funkce: 2. 8. 2004

Rybníčky 2010/19, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Tomáš Slovák

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 16. 7. 2011

zánik členství: 28. 2. 2007

vznik funkce: 28. 11. 2003

zánik funkce: 28. 2. 2007

Rybníčky 2010/19, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

JUDr. Ladislav Bědroň

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 28. 11. 2003

Slavíkova 1757, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Pavel Novosad

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 28. 11. 2003

Hvozdná 326, Zlín, Česká republika

Ing. Radomír Zbožínek

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Zlínské Paseky 5154, Zlín, Česká republika

Ing. Petr Mlčák

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

U náhonu 5208, Zlín, Česká republika

Martin Janečka

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 28. 11. 2003

Lešetín I 679/8, Zlín, Česká republika

Ing. Pavel Křížka

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 28. 11. 2003

Veselá 103, Česká republika

Ing. Petr Mlčák

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

U náhonu 5208, Zlín, Česká republika

Ing. Josef Jungmann

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

V Aleji 984, Rudná, Česká republika

Ing. Svatopluk Sýkora

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 21. 6. 1999

Družicová 4, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Zavřel CSc.

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

Českolipská 381, Praha 9-Prosek, Česká republika

Ing. Radomír Zbožínek

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

Zlínské Paseky 5154, Zlín, Česká republika

Milan Maděryč

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

Nad Vývozem 4872, Zlín, Česká republika

Milan Maděryč

1. místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 1998 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Nad Vývozem 4872, Zlín, Česká republika

Ing. Petr Kellner

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1998 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Seifertova 93, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1998 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Krausova 605, Praha 9 - Letňany, Česká republika

ing. Dobroslav Němec

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 1998 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Pod Tlustou 5059, Zlín, Česká republika

ing. Antonín Kyncl

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

Antala Staška 87, Praha 4, Česká republika

ing. Rudolf Král

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

Mirotická 763, Praha 4, Česká republika

Milan Maděryč

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

Česká 4757, Zlín, Česká republika

ing. Dobroslav Němec

1. místopředseda představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

Pod Tlustou 5059, Zlín, Česká republika

Ing. Pavel Žák

2. místopředseda představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Fantova 1757/9, Praha 5, Česká republika

ing. Radomír Zbožínek

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Luční 4570, Zlín, Česká republika

ing. Igor Rintel

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Bartókova 4169, Bratislava, Česká republika

Ing. Milena Jakubcová

členka představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Žeretická 1663, Praha 6 - Újezd nad Lesy, Česká republika

Ing. Igor Stratil

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Kpt. Jaroše 1342/16, Neratovice, Česká republika

ing. Dobroslav Němec

1. místopředseda

První vztah: 28. 3. 1996 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Pod Tlustou 5059, Zlín, Česká republika

ing. Rudolf Král

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1995 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Mirotická 763, Praha 4, Česká republika

Ing. Radovan Martínek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

E. Beneše 1111/2, Neratovice, Česká republika

ing. Pavel Žák

2. místopředseda

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Fantova 1757/9, Praha 5, Česká republika

Milan Maděryč

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Česká 4757, Zlín, Česká republika

ing. Miroslav Bartošík

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Slunečná 4555, Zlín, Česká republika

ing. Dobroslav Němec

1. místopředseda

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 28. 3. 1996

U Majáku 5059, Zlín, Česká republika

Milan Maděrič

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 14. 9. 1993

Česká 4757, Zlín, Česká republika

ing. Jan Šedina

2. místopředseda

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 11. 5. 1994

Žalovská 434, Praha 8, Česká republika

ing. Pavel Žák

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 11. 5. 1994

Fantova 1757/9, Praha 5, Česká republika

ing. Karel Hanzelka

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 12. 6. 1995

Padělky 3893, Zlín, Česká republika

ing. Radomír Zbožínek

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Luční 4570, Zlín, Česká republika

ing. Igor Rintel

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Bartókova 4169, Bratislava, Česká republika

ing. Antonín Kyncl

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Antala Staška 87, Praha 4, Česká republika

Doc.ing. Zdeněk Molnar CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 9. 1993

Nad Blatnicí 6, Praha, Česká republika

Ing. Vladimír Ch U D Á R E K

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 9. 1993

Dolní Ves 90, Fryšták, Česká republika

ing. Stanislav Lafek

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 9. 1993

Malkovského 600, Praha 9, Česká republika

Ing. Miroslav M A Ch A L Í N E K

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 9. 1993

Padělky IX/4099, Zlín, Česká republika

ing. Dobroslav Němec

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 9. 1993

U majáku 506, Zlín, Česká republika

ing. Radomír Zbožínek

předseda představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 9. 1993

Dlouhá 4570, Zlín, Česká republika

ing. Jan Rollo CSc.

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 9. 1993

Zdíkovská 74, Praha 5, Česká republika

Způsob jednání: Za společnost jednají společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

od 27. 9. 1999

Způsob jednání: Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo a to buď: - společně všichni členové představenstva - společně dva členové představenstva, z nichž nejméně jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva - samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 27. 9. 1999 od 14. 1. 1998

Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva a generální ředitel v rozsahu svého písemného pověření od představenstva. Všichni tak činí způsobem že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 14. 1. 1998 od 28. 3. 1996

Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva a generální ředitel v rozsahu svého písemného pověření od představenstva. Všichni členové představenstva musí mít k podepisování písemné pověření od představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 28. 3. 1996 od 8. 9. 1993

Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a nejméně jeden člen představen- stva.

do 8. 9. 1993 od 31. 12. 1990

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Křížka

člen

První vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 28. 11. 2003

Veselá 103, 763 15, Česká republika

Ing. Bohumil Gančarčík

člen

První vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 29. 9. 1998

Ševcovská 4075, Zlín, 760 01, Česká republika

Jaroslav Plšek

člen

První vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 28. 8. 1998

K Rybníkům 391, Zlín, 760 01, Česká republika

Historické vztahy

Jaroslav Plšek

člen

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 28. 8. 1998

K Rybníkům 391, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Pavel Křížka

člen

První vztah: 21. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 28. 11. 2003

Veselá 103, 763 15, Česká republika

Ing. Pavel Křížka

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 4. 2008

vznik funkce: 28. 11. 2003

Veselá 103, 763 15, Česká republika

Jaroslav Plšek

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik funkce: 28. 8. 1998

Dřevnická 4132, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Bohumil Gančarčík

člen

První vztah: 12. 1. 2004 - Poslední vztah: 21. 9. 2015

vznik funkce: 29. 9. 1998

Ševcovská 4075, Zlín, 760 01, Česká republika

JUDr. Václav Čmolík

člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 28. 11. 2003

Družstevní 4516, Zlín, Česká republika

Ing. Jaroslav Novotný CSc.

člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 28. 11. 2003

Jeseniova 431/17, Praha 3, Žižkov, Česká republika

Ing. Ryszard Sikorski

člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 28. 11. 2003

Pirinská 3250, Praha 12, Česká republika

RNDr. Rudolf Samek

člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 22. 8. 2000

Červené domky 82/37, Jihlava, Česká republika

Ing. Jaroslav Jirát CSc.

člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 28. 11. 2003

U Hadovky 1854/8, Praha 6, Dejvice, Česká republika

Ing. Miloš Melčák CSc.

člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 28. 11. 2003

Obeciny IX/3617, Zlín, Česká republika

Ing. Pavel Řežábek

člen

První vztah: 27. 9. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

zánik funkce: 17. 12. 1999

Revoluční 1006/5, Praha 1, Staré Město, Česká republika

Ing. Bohumil Gančarčík

člen

První vztah: 29. 9. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

Ševcovská 4075, Zlín, Česká republika

Ing. Bohumil Gančařík

člen

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 29. 9. 1998

Ševcovská 4075, Zlín, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

člen

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

Trytova 1123, Praha 9, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

člen

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

Krausova 605, Praha 9-Letňany, Česká republika

Jaroslav Plšek

člen

První vztah: 28. 8. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2004

Dřevnická 4132, Zlín, Česká republika

Ing. Jiří Rebenda

člen

První vztah: 14. 1. 1998 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

Jindřicha Plachty 163, Ústí nad Labem, Česká republika

Jan Robin Valdinger, Nar.28.9.1945

člen

První vztah: 14. 1. 1998 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

KT 10, 8AJ Surrey, Esher, 23 More Lane, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Robin Valdinger, Nar.28.9.1945

člen

První vztah: 14. 1. 1998 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

KT 10, 8AJ Surrey, Esher, 23 More Lane, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

František Šišák

člen

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Březolupy 181, Česká republika

ing. Emanuel Kodym CSc.

člen

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

Jeremenkova 88, Praha 4, Česká republika

ing. Vladimír Chudárek

člen

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 1. 1998

Dolní Ves 90, Fryšták, Česká republika

Doc.ing. Jan Rollo CSc.

člen

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Závěrka 11, Praha 5, Česká republika

Doc.ing. Zdeněk Molnár CSc.

člen

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 1998

Nad Zlatnicí 6, Praha 6, Česká republika

Dr. Tomáš J. Baťa, R.Č. 140917/148

člen

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 27. 9. 1999

59 Wynfore Drive, North York /Toronto/, Ontario, M3C 1K3, Kanada

Dr. Tomáš J. Baťa

člen

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

59 Wynfore Drive, North York /Toronto/, Ontario, M3C 1K3, Kanada do 22. 4. 1997 od 11. 5. 1994

Doc.ing. Jiří Pokorný CSc.

člen

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 11. 5. 1994

Příběnická 8, Praha 3, Česká republika

Doc.ing. Jan Rollo CSc.

člen

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Závěrka 11, Praha 5, Česká republika

František Šišák

člen

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Březolupy 181, Česká republika

ing. Emanuel Kodym CSc.

člen

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Jeremenkova 88, Praha 4, Česká republika

ing. Vladimír Chudárek

člen

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Dolní Ves 90, Fryšták, Česká republika

Doc.ing. Zdeněk Molnar CSc.

člen

První vztah: 8. 9. 1993 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Nad Zlatnicí 6, Praha 6, Česká republika

Další vztahy firmy ZPS, a.s.

Historické vztahy

Ing. Tomáš Kučera

První vztah: 26. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 4. 2015

Čechyňská 16, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Kučera

První vztah: 5. 5. 2005 - Poslední vztah: 26. 5. 2005

Čechyňská 16, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Josef Čech

První vztah: 13. 10. 1999 - Poslední vztah: 28. 5. 2001

advokát AK Brno, Tišnovská 143, Česká republika

Ing. Roman Rais

První vztah: 8. 10. 1999 - Poslední vztah: 26. 5. 2005

Jasenická 780, Vsetín, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 12. 1990

Živnosti

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.