Hlavní navigace

ZVU STROJÍRNY, a.s.

Firma ZVU STROJÍRNY, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1619, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 192 500 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25267141

Sídlo:

Kampelíkova 758/4, Hradec Králové Kukleny, 500 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 1997

DIČ:

CZ25267141

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
25720 Výroba zámků a kování
25730 Výroba nástrojů a nářadí
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
28930 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1619, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ZVU POTEZ a.s. od 16. 2. 2015

Obchodní firma

ZVU STROJÍRNY, a.s. od 2. 4. 2015

Obchodní firma

ZVU POTEZ a.s. do 2. 4. 2015 od 1. 4. 1997

Obchodní firma

ZVU POTEZ a.s. do 30. 12. 2014 od 30. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 1997

adresa

Kampelíkova 758/4
Hradec Králové 50004 od 22. 9. 2015

adresa

Pražská třída 322/4
Hradec Králové 50004 do 22. 9. 2015 od 27. 2. 2014

adresa

Pražská ulice 322
Hradec Králové 50101 do 13. 3. 2013 od 7. 8. 2002

adresa

Pražská ulice 322
Hradec Králové 50147 do 7. 8. 2002 od 1. 4. 1997

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 10. 8. 2005

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny od 8. 12. 1997

projektová činnost ve výstavbě od 1. 4. 1997

zámečnictví od 1. 4. 1997

kovoobráběčství od 1. 4. 1997

nástrojářství od 1. 4. 1997

galvanizérství od 1. 4. 1997

kovářství od 1. 4. 1997

stavba strojů s mechanickým pohonem od 1. 4. 1997

montážní činnost v oblasti strojírenství od 1. 4. 1997

povrchové úpravy kovových i nekovových materiálů od 1. 4. 1997

příprava svářečů a ostatních dělnických profesí od 1. 4. 1997

zprostředkování obchodní činnosti od 1. 4. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 1. 4. 1997

poradenská a konzultační činnost v oblasti strojírenství od 1. 4. 1997

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti Steel Manufacturing Bohemia a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČ 03602176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, o ddíl B, vložka 20246, na nástupnickou společnost ZVU STROJÍRNY, a.s., se sídlem Hradec Králové, Kukleny, Kampelíkova 758/4, PSČ 500 04, IČ 25267141, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1619. Rozhodným d nem bylo datum 1.10. 2015. od 31. 12. 2015

Počet členů dozorčí rady: 3 do 16. 2. 2015 od 18. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 16. 2. 2015 od 12. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Valná hromada schválila dne 17. června 2003 usnesení o snížení základního kapitálu takto: "Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 157.500.000,-- Kč v souladu s tímto usnesením: 1) Základní kapitál společnosti se sníží o částku 157.500.000,--Kč, tzn. ze stávající výše 350.000.000,--Kč na částku základního kapitálu 192.500.000,--Kč. 2) Společnost ZVU POTEZ a.s. zaevidovala ve svém účetnictví k datu 31. prosince 2002 neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 156.438.558,98 Kč. Ztráta je proúčtována na účet 429 a snižuje tak vlastní kapitál společnosti. Vykázání ztráty a převod do rezervního fondu jsou důvodem snížení základního kapitálu společnosti. Částka ve výši 157.500.000,--Kč odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude tedy použita v souladu s ustanovením § 216a, odstavcem 1) obchodního zákoníku takto: a) částka ve výši 156.438.558,98 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let, b) částka ve výši 1.061.441,02 Kč bude použita na převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, které bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Po účinnosti zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak u akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,--Kč bude provedeno snížení jmenovité hodnoty o částku 2.250,--Kč, nově tedy bude na dosavadní akcii vyznačena jmenovitá hodnota 2.750,--Kč, u akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč bude provedeno snížení jmenovité hodnoty o částku 45.000,--Kč, nově tedy bude na dosavadní akcii vyznačena jmenovitá hodnota 55.000,--Kč. 4) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosvadních akciích. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným ve stanovách společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, aby ve lhůtě šedesáti dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu vůči třetím osobám předložil akcie za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředložil, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 5) Snížení základního kapitálu je provedeno za účelem úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu, pročež se dle ustanovení § 216a obchodního zákoníku nepoužijí ustanovení § 215 a § 216, odstavce 1) a 2) obchodního zákoníku. Představenstvo je povinno do třiceti dnů ode dne schválení usnesení o snížení základního kapitálu podat návrh na zápis usnesení o snížení základního kapitálu a snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové a doložit splnění podmínky citované v ustanovení § 216a, odstavci 1) obchodního zákoníku." do 5. 9. 2003 od 4. 8. 2003

Na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené dne 28. června 2002 převzala společnost ZVU POTEZ a.s., jako nástupnická společnost jmění slučované zanikající společnosti POTEZ CZ a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražská 322, identifikační číslo 25 93 98 15. od 27. 8. 2002

Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 9. dubna 1999 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti takto: 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu. 3) Jediný akcionář společnosti využívá svého přednostního práva k uspání akcií a prohlašuje, že upíše všech 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) jnějících na majitele. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti ZVU POTEZ a.s. na adrese Hradec Králové, Pražská ulice 322, PSČ 501 47, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové na základě tohoto rozhodutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí dvacátým dnem ode dne jejího počátku. 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno, sídlo upisvatele a jeho podpis. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 500 (pětset) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na majitele tedy bude upsáno emisním kurzem 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých). Základní jmění ve výši 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem - vložením: do 26. 10. 1999 od 26. 8. 1999

a) strojního zařízení pro navíjení a přivařování duplikátorů zn. CLOSS a SCHAFER - typ 422 AMB 55/3200 Sp, výrobní číslo 21/09915.00 z roku výroby 1992, které bylo v souladu s § 59 odstavcem 3 obchodního zákoníku popsáno a oceněno dvěma znaleckými posudky: - znaleckým posudkem číslo 4/99 vypracovaným dne 5.dubna 1999 soudním znalcem Josefem Voltrem, dle něhož byla hodnota strojního zařízení stanovena částkou 20.295.000,- Kč (dvacetmiliónůdvěstedevadesátpěttisíc korun českých), - znaleckým posudkem číslo 149/99 vypracovaným dne 2. dubna 1999 soudním znalcem ing. Františkem Mizerou, dle něhož byla hodnota strojního zařízení stanovena částkou 20.069.500,- Kč (dvacetmiliónůšedesátdevěttisícpětset korun českých). Jdiný akcionář v působnosti valné hromady stanovuje hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu v návaznosti na výše citované znalecké posudky částkou 20.000.000,- Kč (dvacetmiliónů korun českých). do 26. 10. 1999 od 26. 8. 1999

b) nemovitostí, a to pozemku parcely č. 617/11 - ostatní plochy, manipulační plochy, pozemku parcely č. 617/12 - ostatní plochy, manipulační plochy, pozemku parcely č. 617/13 - ostatní plochy, manipulační plochy, vše v katastrálním území Kukleny, které byly v souladu s § 59 odstavcem 3 obchodního zákoníku popsány a oceněny dvěma znaleckými posudky: - znaleckým posudkem vypracovaným dne 4. dubna 1999 soudním znalcem ing. Liborem Zimou, dle něhož byla hodnota nemovitostí stanovena částkou 32.524.789,- Kč (třicetdvamiliónypětsetdvacetčtyřitisícesedmsetosmdesát- devět korun českých), - znaleckým posudkem číslo 081/3182/1999 vypracovaným dne 6. dubna 1999 soudním znalcem ing. Václavem Zimou, dle něhož byla hodnota nemovitostí stanovena částkou 33.915.390,- Kč (třicettřimiliónydevětsetpatnácttisíctřista devadesát korun českých). Jediný akcionář v působnosti valné hromady stanovuje hodnotu tohoto nepeněžitého vkladu v návaznosti na výše citované znalecké posudky částkou 30.000.000,- Kč (třicetmiliónů korun českých). do 26. 10. 1999 od 26. 8. 1999

Nepeněžitý vklad bude splacen v souladu s § 204 odstavcem 3) obchodního zákoníku, a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s článkem 4) tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemního prohlášení dle § 60 odstavce 1 obchodního zákoníku spolu s faktickým předáním věci. 8) Nepeněžitý vklad popsaný v odstavci 7) tohoto usnesení se oceňuje částkou 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých). Jediný akcionář tedy schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu v částce 50.000.000,- Kč (padesátmiliónů korun českých). do 26. 10. 1999 od 26. 8. 1999

Splaceno 100 % základního jmění společnosti. do 7. 8. 2002 od 1. 4. 1997

Jediný akcionář: ZVU a.s., IČO 46504737, sídlo Hradec Králové, Pražská 322. do 7. 8. 2002 od 1. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 192 500 000 Kč

od 5. 9. 2003

Základní kapitál

vklad 350 000 000 Kč

do 5. 9. 2003 od 26. 10. 1999

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 26. 10. 1999 od 1. 4. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 750 Kč, počet: 69 300 od 11. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 55 000 Kč, počet: 35 od 11. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 2 750 Kč, počet: 69 300 do 11. 8. 2014 od 5. 9. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 55 000 Kč, počet: 35 do 11. 8. 2014 od 5. 9. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 69 300 do 5. 9. 2003 od 27. 8. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 35 do 5. 9. 2003 od 27. 8. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 500 do 27. 8. 2002 od 26. 10. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 000 do 26. 10. 1999 od 1. 4. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Martin Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 28. 5. 2019

Lindleyova 2723/5, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jakub Málek

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2018 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 10. 7. 2018

zánik členství: 28. 5. 2019

Ondříčkova 2166/14, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Jan Zrzavecký Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 10. 7. 2018

Lékořicová 169/19, Praha, 104 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Jan Zrzavecký Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 10. 7. 2018

Lékořicová 169/19, Praha, 104 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Jan Zrzavecký Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

Moskevská 2727/13, Tábor, 390 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Ing. Jan Zrzavecký Ph.D.

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

Moskevská 2727/13, Tábor, 390 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Tereza Bellerová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2015

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 31. 12. 2014

Jurkovičova 969/6, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Mengler

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2015

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 31. 1. 2015

Zlatnická 1129/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jiří Flídr

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 2. 2015

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 31. 1. 2015

vznik funkce: 4. 8. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2015

K Potoku 1136, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Komárek

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 31. 3. 2012

zánik členství: 4. 8. 2014

U Náhona 149/52, Hradec Králové, 503 01, Česká republika

Ing. Vladimír Hruška

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 4. 8. 2014

Hálkova 309/8, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martin Flídr

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 27. 9. 2010

zánik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 10. 9. 2010

zánik funkce: 4. 8. 2014

Pod Stráží 1854/53, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Komárek

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 31. 3. 2012

zánik členství: 4. 8. 2014

U náhona 149, Hradec Králové, 503 01, Česká republika

Martin Flídr

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2011 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 27. 9. 2010

zánik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 10. 9. 2010

zánik funkce: 4. 8. 2014

Nýřanská 1277/4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Mgr. Ondřej Adam Pešek

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 6. 2012

vznik členství: 30. 3. 2009

zánik členství: 31. 3. 2012

Vrchlického 582/18, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Vladimír Hruška

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 4. 8. 2014

Hálkova 309, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martin Flídr

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2006 - Poslední vztah: 21. 1. 2011

vznik členství: 15. 9. 2006

zánik členství: 26. 9. 2010

vznik funkce: 27. 9. 2006

zánik funkce: 26. 9. 2010

Nýřanská 1277/4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Zdeněk Černý

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2005 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 25. 11. 2004

Na obci 222, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Zdeněk Černý

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 10. 8. 2005

vznik členství: 4. 8. 2000

Pitrova 266, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Ing. Vladimír Hruška

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 7. 12. 2001

Hálkova 309, Hradec Králové, Česká republika

Jan Bergman

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 21. 11. 2006

vznik členství: 7. 12. 2001

zánik členství: 15. 9. 2006

vznik funkce: 12. 12. 2001

zánik funkce: 15. 9. 2006

Poštovní 420/2, Trutnov, Česká republika

Ing. Karel Duffek CSc.

První vztah: 7. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

Senovážné nám. 16, Praha 1, Česká republika

Ing. Michal Králík

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

Pouchovská 929, Hradec Králové, Česká republika

Zdeněk Černý

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

Pitrova 266, Třebechovice pod Orebem, Česká republika

Ing. Ivan Čapek

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 1. 1999

Za žižkovskou vozovnou 18, Praha 3, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Lumír Al-Dabagh

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 28. 5. 2019

Spořická 59, Praha, 184 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Plachý CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 28. 5. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2019

Na cípu 457, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Plachý MBA

Předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 4. 8. 2014

Vojtěšská 196/18, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Martin Hájek

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 28. 5. 2019

vznik funkce: 4. 8. 2014

zánik funkce: 28. 5. 2019

Lindleyova 2723/5, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý MBA

Předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 4. 8. 2014

Na Křtině 271, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Plachý MBA

Předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 2. 2017

vznik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 4. 8. 2014

Na Křtině 271, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Miroslav Wališ

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 6. 2019

vznik členství: 4. 8. 2014

zánik členství: 28. 5. 2019

Smrková 1804, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. Zdeněk Fiala

Člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 4. 8. 2014

Malý Bor 3, 341 01, Česká republika

Ing. Miroslav Wališ

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 19. 2. 2014

zánik členství: 4. 8. 2014

Smrková 1804, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Ing. Michal Králík

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 19. 5. 2009

zánik funkce: 4. 8. 2014

Severní 1106/20b, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Fiala

Člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 4. 8. 2014

Třída Přátelství 2367, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jiří Flídr

Předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 19. 5. 2009

zánik funkce: 4. 8. 2014

K Potoku 1136, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jiří Lisý

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 3. 2014

vznik členství: 27. 6. 2013

zánik členství: 19. 2. 2014

K Ořechovce 337, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

PhDr. Marek Moravec Ph.D.

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 9. 2013

vznik členství: 1. 12. 2011

zánik členství: 27. 6. 2013

Ampérova 349, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Jiří Flídr

Předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 19. 5. 2009

zánik funkce: 4. 8. 2014

K Potoku 1136, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Plachý CSc.

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 30. 11. 2011

Štítová 243, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Michal Králík

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 19. 5. 2009

zánik funkce: 4. 8. 2014

Severní 1106/20b, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Fiala

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 2. 2014

vznik členství: 19. 5. 2009

zánik členství: 4. 8. 2014

Třída Přátelství 2367, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jiří Flídr

Předseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 7. 12. 2001

vznik funkce: 12. 12. 2001

K Potoku 1136, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Králík

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 7. 12. 2001

vznik funkce: 12. 12. 2001

Severní 1106/20 B, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Michal Vaněk

Člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2006 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 15. 9. 2006

zánik členství: 19. 5. 2009

Štefánikova 28, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Michal Králík

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 7. 12. 2001

vznik funkce: 12. 12. 2001

Pouchovská 929, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Zdeněk Fiala

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 8. 1. 2010

vznik členství: 7. 12. 2001

Přátelství 2367, Písek, Česká republika

Ing. Jiří Král

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 21. 11. 2006

vznik členství: 7. 12. 2001

zánik členství: 15. 9. 2006

Horní Maršov 191, Česká republika

Ing. Jiří Flídr

Předseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2002 - Poslední vztah: 3. 11. 2008

vznik členství: 7. 12. 2001

vznik funkce: 12. 12. 2001

Palackého 543/7, Sezimovo Ústí I., Česká republika

Ing. Jiří Flídr

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

Palackého 543/7, Sezimovo Ústí I., Česká republika

Ing. Ivan Čapek

Předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1999 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

Za žižkovskou vozovnou 18, Praha 3, Česká republika

Ing. Zdeněk Lenger

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

Hackerova 793/5, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Simajchl

Člen představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

Obránců míru 38, Předměřice nad Labem, Česká republika

Ing. Martin Bušek

Předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 1. 1999

Bílinská 494, Praha 9 - Prosek, Česká republika

Ing. Karel Těšitel

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 8. 2002

Mostecká 279, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Petr Jeřábek

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 1. 1999

Březhradská 186, Hradec Králové, Česká republika

Za společnost jednají ve všech věcech vždy dva členové představenstva společně.

od 16. 2. 2015

Způsob jednání : Představenstvo je statutárním orgánem. Jménem společnosti navenek jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně. Společnost zastupuje prokuri sta ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku nebo jiná osoba na základě plné moci udělené společností. Zmocněncem může být i člen představenstva. Za společnost podepisují: Předseda představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva. Prokurista nebo jiná osoba na základě plné moci. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti, vypíší své jméno, příjmení a funkci, k čemuž připojí svůj podpis.

do 16. 2. 2015 od 21. 11. 2006

Způsob jednání: Představenstvo je statutárním orgánem. Jménem společnosti navenek jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány vždy minimálně dva členové představenstva společně.

do 21. 11. 2006 od 7. 8. 2002

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že zavazovat se za společnost mohou vždy minimálně dva členové představenstva, a to předseda představenstva a jeden člen představenstva bez ohledu na funkční zařazení. Bez předsedy představenstva se mohou za společnost zavazovat vždy tři členové představenstva společně bez ohledu na jejich funkční zařazení v představenstvu. Za společnost podepisují: a) společně vždy dva členové představenstva, a to předseda představenstva a jeden člen představenstva bez ohledu na funkční zařazení, bez předsedy představenstva se mohou za společnost podepisovat vždy tři členové představenstva společně bez ohledu na jejich funkční zařazení v představenstvu, b) prokurista s dodatkem označujícím prokuru, c) generální ředitel v rozsahu pravomocí udělených představenstvem.

do 7. 8. 2002 od 8. 12. 1997

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to tak, že zavazovat se za společnost mohou vždy minimálně dva členové představenstva společně bez ohledu na jejich funkční zařazení v představenstvu. Za společnost podepisují: a) společně vždy dva členové představenstva, b) prokurista s dodatkem označujícím prokuru, c) generální ředitel v rozsahu pravomocí udělených představenstvem.

do 8. 12. 1997 od 1. 4. 1997

Další vztahy firmy ZVU STROJÍRNY, a.s.

ZWU invest a.s.

První vztah: 30. 11. 2018

Sokolovská 668/136d, Praha, 186 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Jakub Málek

  člen dozorčí rady

  Ondříčkova 2166/14, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Plachý MBA

  předseda představenstva

  Vojtěšská 196/18, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. František Doleček

  předseda dozorčí rady

  Wichterlova 2372/10, Praha, 180 00, Česká republika

 • Mgr. Petra Hájková

  člen dozorčí rady

  Lindleyova 2723/5, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Jan Mengler CSc.

  člen představenstva

  Zlatnická 1129/8, Praha, 110 00, Česká republika

 • Martin Hájek

  místopředseda představenstva

  Lindleyova 2723/5, Praha, 160 00, Česká republika

ZWU invest a.s.

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 30. 11. 2018

Sokolovská 668/136d, Praha, 186 00

Akcionáři

ZWU invest a.s., IČ: 03019829

Sokolovská 668/136d, Česká republika, Praha, 186 00

od 30. 11. 2018

ZWU invest a.s., IČ: 03019829

Revoluční 1003/3, Česká republika, Praha, 110 00

do 30. 11. 2018 od 1. 1. 2015

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 4. 1997

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 2. 2004
Přerušeno od 4. 12. 2017
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 6. 1997
Přerušeno od 1. 12. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 4. 1997
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 1997
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 1997
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 1997
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 1997
Přerušeno od 1. 12. 2020
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 4. 1997
Přerušeno od 4. 12. 2017
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 1997
Přerušeno od 1. 12. 2020
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).