Hlavní navigace

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Firma ZVVZ-Enven Engineering, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1578, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25696882

Sídlo:

Sažinova 1339, Milevsko, 399 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 9. 1998

DIČ:

CZ25696882

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1578, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

ENVEN a.s. od 28. 9. 1998

Obchodní firma

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. od 10. 1. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 28. 9. 1998

adresa

Sažinova 1339
Milevsko 39901 od 7. 12. 2016

adresa

Počernická 96/272
Praha 10 10803 do 10. 1. 2007 od 26. 3. 2002

adresa

Počernická 96
Praha 10 do 26. 3. 2002 od 28. 9. 1998

Předmět podnikání

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 28. 1. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2009

obráběčství od 28. 1. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 28. 1. 2009

ubytovací služby do 28. 1. 2009 od 11. 12. 2007

1. montáž, kompletace, servis a opravy vzduchotechnických zařízení od 13. 9. 2007

2.instalace elektrických rozvodů a zařízení na bezpečné napětí od 13. 9. 2007

3.zprostředkování obchodu, výroby a dopravy v rozsahu volných živností od 13. 9. 2007

4. koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) v rozsahu volných živností od 13. 9. 2007

5.koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živností (velkoobchod) v rozsahu volných živností od 13. 9. 2007

výzkum a vývoj, projekční a konstrukční činnost, montáž, kompletace, měření, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro odstr aňování tuhých a plynných škodlivin a odpadů, včetně rekonstrukcí a modernizací do 28. 1. 2009 od 13. 9. 2007

montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení do 28. 1. 2009 od 11. 12. 2002

montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení do 11. 12. 2002 od 26. 3. 2002

činnost technických poradců v oblasti zařízení na čištění plynů do 28. 1. 2009 od 26. 3. 2002

zprostředkování obchodu do 28. 1. 2009 od 26. 3. 2002

velkoobchod do 28. 1. 2009 od 26. 3. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 28. 1. 2009 od 26. 3. 2002

projektová činnost ve výstavbě od 28. 9. 1998

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 28. 9. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 26. 3. 2002 od 28. 9. 1998

poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologických zařízení do 26. 3. 2002 od 28. 9. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 26. 3. 2002 od 28. 9. 1998

Ostatní skutečnosti

Závod společnosti ZVVZ-Enven Engineering a.s., se sídlem Sažinova 1339, 399 01 Milevsko, Česká republika, identifikační číslo 25696882 (dále jen "Zástavce") je zastaven ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/ 150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, identifikační číslo 00001350 (dále jen "Zástavní věřitel"), na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu uzavřené dne 17. září 2018 mezi Zástavcem jako zástavcem a Zástavním věřitelem jako zástavním věři telem (dále jen "Zástavní smlouva"), k zajištění veškerých existujících, budoucích, podmíněných i nepodmíněných peněžitých dluhů Zavázaných účastníků (tak jak jsou definováni v Zástavní smlouvě) vůči Zástavnímu věřiteli, až do souhrnné výše 2.700.000.000 Kč (nebo ekvivalentu této částky v jakékoliv jiné měně či měnách) existujících k datu uzavření Zástavní smlouvy nebo vzniklých nejpozději k 13. výročí uzavření Zástavní smlouvy. do 16. 2. 2021 od 27. 11. 2018

Počet členů dozorčí rady: 3 od 9. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 13. 5. 2020 od 9. 7. 2014

Valná hromada Společnosti zvyšuje základní kapitál společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s., se sídlem Milevsko, Sažinova 1339, PSČ 399 01, IČ 256 96 882, takto: I. Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu rozvoje podnikatelské činnosti Společnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. II. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 116,016.200,- Kč (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě korun českých) z hodnoty 83,983.800,- Kč (slovy: osmdesát tři miliónů devět set osmdesát tři tisíce osm set korun českých) na hodnotu 200,000.0 00,- Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku 116,016.200,- Kč (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě korun českých) se nepřipouští. III. Počet, jmenovitá hodnoty, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál se zvyšuje upsáním 116,016.200 (slovy: sto šestnáct miliónů šestnáct tisíc dvě stě ) ks nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi ne budou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. IV. Způsob upsání akcií: Všechny nové akcie společnosti budou upsány dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku za emisní kurs 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) jedné akcie. V. Místo pro upsání akcií: Místem pro upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku je sídlo Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři na adrese Sokolovská 49/5, Praha 8, PSČ 186 00. VI. Lhůta pro upsání akcií: Lhůta pro upsání akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činí 14 (slovy: čtrnáct) dní a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznám í akcionářům představenstvo písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla (bydliště) akcionářů, zapsanou v seznamu akcionářů. Upisování akcií bude vázáno dle § 203 odst. 4 obch. zák. na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. VII. Emisní kurs upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit peněžitými vklady v souladu s ustanovením čl. 3, bod 2 Stanov společnosti takto: 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splaceno před podán ím návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní bankovní účet společnosti č. 17879373/0300 vedený u ČSOB, a.s. Zbytek emisního kursu akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacen nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 21. 12. 2007 od 11. 12. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 10. 4. 2018

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 10. 4. 2018 od 2. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 2. 7. 2009 od 21. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 83 983 800 Kč

do 21. 12. 2007 od 13. 9. 2007

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 13. 9. 2007 od 8. 10. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 10. 1999 od 28. 9. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 20 000 000 Kč, počet: 1 od 10. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 200 000 000 do 10. 4. 2018 od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 200 000 000 do 27. 9. 2016 od 21. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 83 983 800 do 21. 12. 2007 od 11. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 139 973 Kč, počet: 600 do 11. 12. 2007 od 13. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 13. 9. 2007 od 5. 4. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 5. 4. 2007 od 10. 1. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 10. 1. 2007 od 8. 10. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 8. 10. 1999 od 28. 9. 1998

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Michal Belianský

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Na Pažiti 968/22, Špačince, 919 51, Slovenská republika

Ing. Bohumila Chrappová

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 24. 9. 2019

vznik funkce: 4. 5. 2020

Diakovce 190, Diakovce, 925 81, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  ZVVZ GROUP, a.s.

  Sažinova 888, Milevsko, 399 01

Ing. Peter Bodnár

Předseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

vznik funkce: 4. 5. 2020

Tatranská 4484/40, Levice, 934 01, Slovenská republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Kamil Vaniš MBA

Člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2020 - Poslední vztah: 10. 5. 2021

vznik členství: 1. 5. 2020

zánik členství: 31. 3. 2021

Bezručova 986, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Bohumila Chrappová

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2020 - Poslední vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 24. 9. 2019

vznik funkce: 1. 1. 2020

Diakovce 190, Diakovce, 925 81, Slovenská republika

Ing. Martin Vojáček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2020 - Poslední vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 25. 9. 2018

zánik členství: 1. 5. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2020

Svatováclavská 2521, Žatec, 438 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Jelen

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2020 - Poslední vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 25. 9. 2018

zánik členství: 1. 5. 2020

Primáře Kareše 608, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  ZVVZ a. s.

  Sažinova 888, Milevsko, 399 01

Ing. Bohumila Chrappová

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2019 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 24. 9. 2019

Diakovce 190, Diakovce, 925 81, Slovenská republika

Ing. Zdeněk Klukáček MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2018 - Poslední vztah: 11. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2018

zánik členství: 24. 9. 2019

J. A. Komenského 1130, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Vojáček

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 25. 9. 2018

Svatováclavská 2521, Žatec, 438 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Jelen

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 25. 9. 2018

vznik funkce: 26. 9. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2019

Primáře Kareše 608, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  ZVVZ a. s.

  Sažinova 888, Milevsko, 399 01

Ing. Emil Buřič

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 25. 9. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 26. 9. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2019

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Ing. Luboš Lázna MBA

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 25. 9. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2017

zánik funkce: 25. 9. 2018

Jana Drdy 501, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Luboš Lázna MBA

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 25. 9. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2017

zánik funkce: 25. 9. 2018

Jana Drdy 501, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Pavel Mařík

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 25. 9. 2018

Kpt. Jaroše 1216, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Pavel Mařík

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 25. 9. 2018

Kpt. Jaroše 1216, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Miloslav Mácha

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 25. 9. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2016

zánik funkce: 25. 9. 2018

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha, 190 00

Ing. Miloslav Mácha

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 25. 9. 2018

vznik funkce: 12. 12. 2016

zánik funkce: 25. 9. 2018

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha, 190 00

Ing. Libor Španvirt

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 25. 9. 2018

U Stříbrného 1501, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Libor Španvirt

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2017 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 25. 9. 2018

U Stříbrného 1501, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Pavel Mařík

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 11. 12. 2016

Kpt. Jaroše 1216, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Pavel Mařík

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 11. 12. 2016

Kpt. Jaroše 1216, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Tomáš Dunovský MBA

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2017

Arch. Dubského 987, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Dunovský MBA

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2017

Arch. Dubského 987, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Šváb

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2015

U Stříbrného 1408, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Šváb

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 30. 11. 2015

U Stříbrného 1408, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Dunovský MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

Arch. Dubského 987, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Dunovský MBA

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2015 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

Arch. Dubského 987, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Mácha

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 11. 12. 2016

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 11. 12. 2016

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha, 190 00

Ing. Miloslav Mácha

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 11. 12. 2016

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 11. 12. 2016

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha, 190 00

Ing. Miloslav Šváb

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2012 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

U Stříbrného 1408, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Mařík

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Kpt. Jaroše 1216, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Pavel Mařík

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 12. 12. 2011

Kpt. Jaroše 1216, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Miloslav Šváb

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 9. 2012

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 12. 12. 2011

U Stříbrného 1408, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Mácha

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 26. 10. 2013

vznik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 12. 12. 2011

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha, 190 00

Bc. Lukáš Vlašaný

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 9. 2. 2010

zánik členství: 12. 12. 2011

vznik funkce: 12. 2. 2010

zánik funkce: 12. 12. 2011

Dobříš 1920, 263 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kuliha

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 31. 3. 2010

vznik členství: 1. 8. 2009

zánik členství: 9. 2. 2010

vznik funkce: 1. 8. 2009

zánik funkce: 9. 2. 2010

Nové Dvory 78, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Miloslav Šváb

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2009 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 21. 12. 2006

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 12. 12. 2011

U Stříbrného 1408, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Šváb

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 21. 12. 2006

vznik funkce: 21. 12. 2006

U Stříbrného 1408, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Mácha

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 9. 2009

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 31. 7. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 31. 7. 2009

Okrouhlá 33, 398 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BOHEMIA KLIMA s.r.o.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • místopředseda představenstva

  Luwex, a.s.

  Stará Spojovací 2418/6, Praha, 190 00

Ing. Pavel Mařík

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 12. 12. 2011

Kpt. Jaroše 1216, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Vávra CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2006 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 21. 12. 2006

U Stříbrného 1500, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Šváb

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 21. 12. 2006

vznik funkce: 16. 6. 2003

zánik funkce: 21. 12. 2006

U Stříbrného 1408, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Vávra CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 4. 2006

vznik členství: 16. 6. 2003

B. Němcové 862, Milevsko, 399 01, Česká republika

Jan Ivičič

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 21. 12. 2006

Náměstí E. Beneše 124, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Vávra CSc

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 1999 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

zánik členství: 16. 6. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2003

B. Němcové 862, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Jiří Roušal

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

zánik členství: 16. 6. 2003

Arbesova 1582, Teplice, 415 01, Česká republika

Jan Ivičič

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

zánik členství: 16. 6. 2003

Náměstí E. Beneše 124, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Vávra CSc

předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 10. 1999

B. Němcové 862, Milevsko, 399 01, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své vlastnoruční nebo c ertifikované elektronické podpisy s uvedením jména a funkce dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

od 9. 7. 2014

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti činí písemné úkony osoby oprávněné jednat jménem společnosti, a to tak, že k natištěné nebo vypsa né obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.

do 9. 7. 2014 od 18. 1. 2012

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat společně předseda a místopředseda představenstva. Generální ředitel společnosti je oprávněn zastupovat společnost v rozsahu písemného zmocnění, uděleného mu společností.

do 18. 1. 2012 od 10. 1. 2007

Za společnost jednají a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně vždy s připojením obchodní firmy společnosti.

do 10. 1. 2007 od 26. 3. 2002

Za společnost jednají a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně vždy s připojením obchodního jména společnosti.

do 26. 3. 2002 od 28. 9. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Emil Buřič

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 29. 4. 2020

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Maroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Hrabovský

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 1. 5. 2020

U Golfu 742, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Kamil Vaniš MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2020 - Poslední vztah: 13. 5. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 1. 5. 2020

Bezručova 986, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Michal Wdowyczyn MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2020 - Poslední vztah: 24. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

zánik členství: 31. 1. 2020

Hořelická 1305/59, Rudná, 252 19, Česká republika

Ing. Emil Buřič

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2020 - Poslední vztah: 2. 10. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Mgr. Vladimír Faifr

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2018 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 25. 9. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

Bílinská 516/4, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 12. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2019

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Emil Buřič

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 25. 9. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2016

zánik funkce: 25. 9. 2018

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Ing. Emil Buřič

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2016 - Poslední vztah: 8. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 25. 9. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2016

zánik funkce: 25. 9. 2018

Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2016 - Poslední vztah: 19. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2015

zánik členství: 31. 8. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2016

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Maroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2016 - Poslední vztah: 28. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2019

Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 16. 9. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2015

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 31. 8. 2015

vznik funkce: 16. 9. 2010

zánik funkce: 31. 8. 2015

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Maroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2016

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 11. 12. 2016

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 12. 12. 2011

zánik členství: 11. 12. 2016

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 12. 12. 2011

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Pavel Bártík

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 8. 7. 2014

U Stříbrného 1412, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Stanislav Kázecký CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 16. 9. 2010

Erbenova 746, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marcela Pekárková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2010 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 10. 3. 2010

zánik členství: 8. 7. 2014

Komenského 900, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Jiří Maroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2010 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 1. 1. 2010

Vysočanská 238, Praha 9, 190 00, Česká republika

Pavel Bártík

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2007 - Poslední vztah: 17. 9. 2012

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 26. 4. 2012

U Stříbrného 1412, Milevsko, 399 01, Česká republika

JUDr. Jaroslav Smrt

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2007 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 26. 1. 2007

zánik členství: 31. 12. 2009

5.května 318, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Petr Babulík

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 7. 1. 2011

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 15. 4. 2010

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 15. 4. 2010

Nad Spáleným mlýnem 634, Praha 6, 135 00, Česká republika

Ing. Vladimír Knespl

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 9. 2. 2010

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 31. 12. 2009

Letovská 545, Praha 9, 199 00, Česká republika

Mgr. Monika Nezbedová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 11. 2011

zánik funkce: 29. 7. 2009

Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Ivan Zach

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2012

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 12. 12. 2011

Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Dimitrij Astapenko

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 21. 12. 2006

Pod zámečkem 1371, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Karel Pětioký CSc.

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 21. 12. 2006

Pujmanové 870/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Roušal

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2007

vznik členství: 16. 6. 2003

zánik členství: 21. 12. 2006

Arbesova 1582, Teplice, 415 01, Česká republika

Pavel Hanuš

První vztah: 28. 9. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

zánik členství: 16. 6. 2003

Jilemnického 161, Ústí nad Orlicí, 562 01, Česká republika

Klára Roušalová

První vztah: 28. 9. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

zánik členství: 16. 6. 2003

Arbesova 1582, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Dimitrij Astapenko

předseda

První vztah: 28. 9. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

zánik členství: 16. 6. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2003

Pod zámečkem 1371, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Další vztahy firmy ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

2 fyzické osoby

Ing. Eugen Frajt

První vztah: 11. 2. 2021

Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí od 11. 2. 2021

Vojenská 2552/88, Levice, 934 01, Slovenská republika

Ing. Eugen Frajt

První vztah: 11. 2. 2021

Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí od 11. 2. 2021

Vojenská 2552/88, Levice, 934 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Bohumila Chrappová

První vztah: 11. 11. 2019 - Poslední vztah: 11. 2. 2021

Diakovce 190, Diakovce, 925 81, Slovenská republika

Ing. Bohumila Chrappová

První vztah: 11. 11. 2019 - Poslední vztah: 11. 2. 2021

Diakovce 190, Diakovce, 925 81, Slovenská republika

Ing. Zdeněk Klukáček MBA

První vztah: 5. 2. 2019 - Poslední vztah: 11. 11. 2019

Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí. do 11. 11. 2019 od 5. 2. 2019

J. A. Komenského 1130, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Klukáček MBA

První vztah: 5. 2. 2019 - Poslední vztah: 11. 11. 2019

Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí. do 11. 11. 2019 od 5. 2. 2019

J. A. Komenského 1130, Milevsko, 399 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Španvirt

První vztah: 13. 2. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí. do 5. 2. 2019 od 13. 2. 2018

P. Bezruče 773, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Martin Španvirt

První vztah: 13. 2. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí. do 5. 2. 2019 od 13. 2. 2018

P. Bezruče 773, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Martin Španvirt

První vztah: 13. 2. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí. do 5. 2. 2019 od 13. 2. 2018

P. Bezruče 773, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Martin Španvirt

První vztah: 13. 2. 2018 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

Jménem organizační složky jedná a podepisuje její vedoucí. do 5. 2. 2019 od 13. 2. 2018

P. Bezruče 773, Milevsko, 399 01, Česká republika

Mgr. Jozef Gajdoš

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

Lesnícka 15, Košice, 040 11, Slovenská republika

Mgr. Jozef Gajdoš

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

Lesnícka 15, Košice, 040 11, Slovenská republika

Mgr. Jozef Gajdoš

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

Lesnícka 15, Košice, 040 11, Slovenská republika

Mgr. Jozef Gajdoš

První vztah: 21. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2018

Lesnícka 15, Košice, 040 11, Slovenská republika

Mgr. Jozef Gajdoš

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 21. 12. 2007

Panelová 6, Košice, 040 01, Slovenská republika

Mgr. Jozef Gajdoš

První vztah: 13. 9. 2007 - Poslední vztah: 21. 12. 2007

Panelová 6, Košice, 040 01, Slovenská republika

ZVVZ GROUP, a.s.

První vztah: 3. 3. 2016

Sažinova 888, Milevsko, 399 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Štěpán Nevyjel

  člen dozorčí rady

  Soběchleby 16, 753 54, Česká republika

 • Ing. Ivan Zach

  místopředseda dozorčí rady

  Velvarská 136/1, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Emil Buřič

  předseda dozorčí rady

  Sadová 563, Lány, 270 61, Česká republika

 • Jakub Malota

  člen představenstva

  Žlutá 468, Zlín, 760 01, Česká republika

 • Ing. Peter Bodnár

  předseda představenstva

  Tatranská 4484/40, Levice, 934 01, Slovenská republika

 • Ing. Jiří Maroušek

  člen dozorčí rady

  Vysočanská 238/103, Praha, 190 00, Česká republika

 • Ing. Bohumila Chrappová

  místopředseda představenstva

  Diakovce 190, Diakovce, 925 81, Slovenská republika

 • Ing. Jaroslav Hrabovský

  člen dozorčí rady

  U Golfu 742, Praha, 109 00, Česká republika

 • Ing. David Částek

  člen dozorčí rady

  Rohanské nábřeží 657/7, Praha, 186 00, Česká republika

Akcionáři

ZVVZ GROUP, a.s., IČ: 28128494

Sažinova 888, Česká republika, Milevsko, 399 01

od 3. 3. 2016

Odštěpné závody

název: ZVVZ-Enven Engineering, a.s. - organizační složka

od 13. 9. 2007

sídlo: Učňovská 6, Slovenská republika, Košice - Šaca, 040 15

od 3. 1. 2017

sídlo: Hroncova, Slovenská republika, Košice, 040 01

do 3. 1. 2017 od 13. 9. 2007

předmět podnikání: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

od 28. 1. 2009

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

od 28. 1. 2009

předmět podnikání: obráběčství

od 28. 1. 2009

předmět podnikání: zámečnictví, nástrojářství

od 28. 1. 2009

předmět podnikání: ubytovací služby

do 28. 1. 2009 od 11. 12. 2007

předmět podnikání: 1. montáž, kompletace, servis a opravy vzduchotechnických zařízení

od 13. 9. 2007

předmět podnikání: 2.instalace elektrických rozvodů a zařízení na bezpečné napětí

od 13. 9. 2007

předmět podnikání: 3.zprostředkování obchodu, výroby a dopravy v rozsahu volných živností

od 13. 9. 2007

předmět podnikání: 4. koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) v rozsahu volných živností

od 13. 9. 2007

předmět podnikání: 5.koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živností (velkoobchod) v rozsahu volných živností

od 13. 9. 2007

předmět podnikání: výzkum a vývoj, projekční a konstrukční činnost, montáž, kompletace, měření, servis a opravy výrobků a zařízení pro ekologii - zejména pro čištění a úpravu vzduchu a jiných plynných médií, pro větrání a klimatizaci průmyslových a jiných provozů, pro odstr aňování tuhých a plynných škodlivin a odpadů, včetně rekonstrukcí a modernizací

do 28. 1. 2009 od 13. 9. 2007

předmět podnikání: montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

do 28. 1. 2009 od 11. 12. 2002

předmět podnikání: montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

do 11. 12. 2002 od 26. 3. 2002

předmět podnikání: činnost technických poradců v oblasti zařízení na čištění plynů

do 28. 1. 2009 od 26. 3. 2002

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 28. 1. 2009 od 26. 3. 2002

předmět podnikání: velkoobchod

do 28. 1. 2009 od 26. 3. 2002

předmět podnikání: inženýrská činnost v investiční výstavbě

do 28. 1. 2009 od 26. 3. 2002

předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

od 28. 9. 1998

předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování

od 28. 9. 1998

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

do 26. 3. 2002 od 28. 9. 1998

předmět podnikání: poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologických zařízení

do 26. 3. 2002 od 28. 9. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 26. 3. 2002 od 28. 9. 1998

vedoucí odštěpného závodu: Ing. EUGEN FRAJT

Vojenská 2552/88, Slovenská republika, Levice, 934 01

od 11. 2. 2021

vedoucí odštěpného závodu: Ing. BOHUMILA CHRAPPOVÁ

Diakovce 190, Slovenská republika, Diakovce, 925 81

do 11. 2. 2021 od 11. 11. 2019

vedoucí odštěpného závodu: Ing. ZDENĚK KLUKÁČEK MBA

J. A. Komenského 1130, Česká republika, Milevsko, 399 01

do 11. 11. 2019 od 5. 2. 2019

vedoucí odštěpného závodu: Ing. MARTIN ŠPANVIRT

P. Bezruče 773, Česká republika, Milevsko, 399 01

do 5. 2. 2019 od 13. 2. 2018

vedoucí odštěpného závodu: Mgr. Jozef Gajdoš

Lesnícka, Slovenská republika, Košice, 040 11

do 13. 2. 2018 od 21. 12. 2007

vedoucí odštěpného závodu: Mgr. Jozef Gajdoš

Panelová, Slovenská republika, Košice, 040 01

do 21. 12. 2007 od 13. 9. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 9. 1998

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 5. 2016
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 3. 2007
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 3. 2007
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 2. 2000
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 9. 1998
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 9. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 9. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).