Hlavní navigace

ZZN Svitavy a.s.

Firma ZZN Svitavy a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1042, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 101 331 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60109114

Sídlo:

Průmyslová 1895/1, Svitavy Předměstí, 568 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60109114

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
109 Výroba průmyslových krmiv
10910 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1042, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ZZN Svitavy a.s. od 25. 6. 2012

Obchodní firma

ZZN ve Svitavách, a.s. do 25. 6. 2012 od 25. 8. 1998

Obchodní firma

Zemědělské zásobování a nákup ve Svitavách, a.s. do 25. 8. 1998 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Průmyslová 1895/1
Svitavy 56802 od 26. 9. 2016

adresa

Průmyslová 1
Svitavy do 26. 9. 2016 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 30. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 3. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 30. 6. 2014 od 24. 3. 2011

Zemědělská výroba od 13. 9. 1996

Výroba a uvedení do oběhu uznané osivo polních plodin do 24. 3. 2011 od 16. 10. 1995

Výroba krmných směsí do 24. 3. 2011 od 16. 10. 1995

Mlynářství do 24. 3. 2011 od 1. 1. 1994

Prodej jedů a žíravin v maloobchodě do 24. 3. 2011 od 1. 1. 1994

Silniční motorová doprava do 24. 3. 2011 od 1. 1. 1994

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 24. 3. 2011 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Dne 7. 4. 2020 byla převedena část obchodního závodu společnosti ZZN Svitavy a.s., IČ: 601 09 114, se sídlem Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1042, jako p rodávající, tvořeného organizovaným souborem jmění týkající se divize výroby krmných směsí pro zvířata vyrábějící krmné směsi pro hospodářská zvířata, jež je samostatnou organizační složkou, na společnost De Heus a.s., IČ: 253 21 498, se sídlem Marefy 144 , 685 01 Bučovice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2162, jako kupující. K převodu části obchodního závodu došlo s účinky ke dni zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi části závodu do sbírky li stin obchodního rejstříku společnosti De Heus a.s., tj. ke dni 7. 4. 2020. od 7. 4. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 29. 3. 2016 od 30. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 29. 3. 2016 od 30. 6. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti ZZN ve Svitavách, a.s. přijala dne 6.2.2009 toto rozhodnutí podle § 183i a násl. obch. zák.: Valná hromada 1) určuje Hlavním akcionářem společnosti ZZN ve Svitavách, a.s. je pan Pavel Pásek, bytem Praha 4, Za zelenou liškou 539/1, PSČ 140 00, datum narození 23.5.1967 (dále jen "Hlavní akcionář"), který ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 99.747 ks akcií na maj itele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99.747.000,-- Kč, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 98,43%. Vlastnictví akcií v držení hlavního akcionáře bylo osvěd čeno předložením při prezenci na dnešní valné hromadě. 2) schvaluje přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví ostatních akcionářů, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v  obchodním rejstříku. 3) konstatuje a osvědčuje Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, zástavním věřitelům či ostatním oprávněným osobám protiplnění ve výši 450,-- Kč za každou jednu listinnou nekótovanou akcii společnosti znějící na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Výše p rotiplnění je doložena znaleckým posudkem Ing. Libora Bučka č. 200-19/2008 ze dne 25.11.2008. Výplata protiplnění bude provedena prostřednictvím obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 60732075, d o 10 dnů po předložení akcií, buď poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet. Protiplnění bude navýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. §502 ObchZ, ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že požadavek na způsob výplaty protiplnění neuvede, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci akcií společnosti předloží své akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají obchodníkovi s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ: 60732075, tel: 57721737 5, a to vždy v pondělí a ve středu od 9.00 do 16.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie společnosti do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, prohlásí představenstvo společnosti tyto akcie za neplatné. do 24. 3. 2011 od 19. 3. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 101 331 000 Kč

od 1. 1. 1994
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 331 od 24. 3. 2011
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 331 do 24. 3. 2011 od 12. 10. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 331 do 12. 10. 2007 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

JUDr. Ing. Ivan Barabáš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2019

vznik členství: 3. 12. 2019

Palkovice 881, 739 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Marcela Maiwaldová Lužová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014 - Poslední vztah: 30. 12. 2019

vznik členství: 20. 6. 2014

zánik členství: 3. 12. 2019

T. G. Masaryka 591, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Irena Šimková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2012 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 16. 3. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2011

zánik funkce: 20. 6. 2014

Luční 292, Březová nad Svitavou, 569 02, Česká republika

Štěpán Maiwald

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 16. 3. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Čistá 156, 569 56, Česká republika

MUDr. Renata Rothscheinová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 16. 3. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

T.G.Masaryka 728, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Irena Šimková

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2012

vznik členství: 16. 3. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 16. 3. 2011

zánik funkce: 20. 6. 2014

Luční 292, Březová nad Svitavou, 569 02, Česká republika

JUDr. Martin Pásek Ph. D.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 16. 3. 2011

vznik funkce: 20. 5. 2010

zánik funkce: 16. 3. 2011

Pod lysinami 468/13, Praha 4, 147 00, Česká republika

JUDr. František Nunvář

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 16. 3. 2011

Sádek 175, 572 01, Česká republika

Tereza Mačátová

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 16. 3. 2011

U Vodárny 814/1, Svitavy, 568 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Hana Fikrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2005

vznik členství: 19. 2. 2002

zánik členství: 29. 10. 2002

Bělá nad Svitavou 230, 569 05, Česká republika

Josef Vařejka

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2005

vznik členství: 19. 2. 2002

zánik členství: 29. 10. 2002

Hradec nad Svitavou 240, 569 01, Česká republika

JUDr. Martin Pásek Ph. D.

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 10. 7. 2010

vznik členství: 8. 2. 2002

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 19. 4. 2002

zánik funkce: 20. 5. 2010

Pod lysinami 468/13, Praha 4, 147 00, Česká republika

JUDr. František Nunvář

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 10. 7. 2010

vznik členství: 8. 2. 2002

zánik členství: 20. 5. 2010

M. Bureše 815, Polička, 572 01, Česká republika

Tereza Mačátová

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 10. 7. 2010

vznik členství: 8. 2. 2002

zánik členství: 20. 5. 2010

9. května 6, Moravská Třebová, 571 01, Česká republika

Doc. JUDr. Jiří Kroupa

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 15. 2. 2005

vznik členství: 27. 9. 2000

zánik členství: 19. 4. 2002

Jezuitská 13/11, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Josef Peterka

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Družstevní 3, Svitavy, 568 02, Česká republika

MVDr. Josef Hantsch

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2002

zánik členství: 15. 6. 2001

Heydukova 365, Polička, 572 01, Česká republika

Dr. Evžen Vavruška

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 27. 9. 2000

zánik členství: 8. 2. 2002

vznik funkce: 27. 9. 2000

zánik funkce: 8. 2. 2002

Svitavská 26, Svitavy, 568 02, Česká republika

Marie Hradecká

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 27. 9. 2000

zánik členství: 8. 2. 2002

Obránců míru 518, Polička, 572 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Vacek

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 27. 9. 2000

zánik členství: 8. 2. 2002

Nová Ves 33, Litomyšl, 570 01, Česká republika

JUDr. Petr Lachnit

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 1999 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

Evropská 661/95, Praha 6, Česká republika

Miroslava Kvapilová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 1999 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

Valdštejnské nám. 163/2, Praha 1 - Malá Strana, Česká republika

ing. František Nousek

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

Na usedlosti 1556, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Brath

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 1998 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

Vašátkova 1011/16, Praha 9, Česká republika

Josef Vařejka

Člen

První vztah: 7. 1. 1998 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

Hradec nad Svitavou 240, Česká republika

Jiřina Okáčová

Člen

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 25. 8. 1998

Schulhoffova 788, Praha 4, Česká republika

Ing. Dalibor Mikyska

Předseda

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 25. 8. 1998

Zahradní 1508, Česká Třebová, Česká republika

Ing. Jaroslav Marek

Člen

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 7. 1. 1998

bří Čapků 13, Svitavy, Česká republika

Ing. Pavel Hanzl

První vztah: 13. 9. 1996 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Kocábova 202, Ústí nad Orlicí, Česká republika

Ing. Jaroslav Marek

Předseda

První vztah: 16. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

bří.Čapků 13, Svitavy, Česká republika

ing. Jaroslav Čech

První vztah: 16. 10. 1995 - Poslední vztah: 13. 9. 1996

Kolského 1440, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Marek

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 10. 1995

bří Čapků 13, Svitavy, Česká republika

Ing. Pavel Čermák

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Malé nám. 20, Svitavy, Česká republika

Stanislav Krejza

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 10. 1995

Zahájská 55, Litomyšl, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Arnošt Maiwald

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 3. 12. 2019

vznik funkce: 3. 12. 2019

Čistá 156, 569 56, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jakub Židoň

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 3. 12. 2019

Lesní 67, Holubice, 252 65, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Arnošt Maiwald

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2016 - Poslední vztah: 12. 12. 2019

vznik členství: 17. 3. 2016

zánik členství: 3. 12. 2019

Čistá 156, 569 56, Česká republika

Arnošt Maiwald

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2016

vznik členství: 16. 3. 2011

vznik funkce: 16. 3. 2011

Čistá 156, 569 56, Česká republika

Arnošt Maiwald

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2016

vznik členství: 16. 3. 2011

zánik členství: 16. 3. 2016

vznik funkce: 16. 3. 2011

zánik funkce: 16. 3. 2016

Čistá 156, 569 56, Česká republika

Marcela Maiwaldová Lužová

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 16. 1. 2013

zánik členství: 20. 6. 2014

T. G. Masaryka 591, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Arnošt Maiwald

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 16. 3. 2011

vznik funkce: 16. 3. 2011

Čistá 156, 569 56, Česká republika

Ing. Josef Kadlec

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 16. 3. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

Nedvězí 42, 569 92, Česká republika

Jan Jílek

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 16. 3. 2011

zánik členství: 16. 1. 2013

Františka Hrubína 742, Svitavy, 568 02, Česká republika

Pavel Pásek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 16. 3. 2011

vznik funkce: 20. 5. 2010

zánik funkce: 16. 3. 2011

Za Zelenou Liškou 539/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Norbert Nývlt

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 16. 3. 2011

vznik funkce: 20. 5. 2010

zánik funkce: 16. 3. 2011

Smetanovo náměstí 20, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Jílek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2010 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 16. 3. 2011

vznik funkce: 20. 5. 2010

zánik funkce: 16. 3. 2011

Františka Hrubína 742/3, Svitavy, 568 02, Česká republika

Pavel Pásek

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2006 - Poslední vztah: 10. 7. 2010

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2010

Za Zelenou Liškou 539/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Norbert Nývlt

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2006 - Poslední vztah: 10. 7. 2010

vznik členství: 31. 3. 2006

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2006

zánik funkce: 20. 5. 2010

Smetanovo náměstí 20, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Jílek

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 10. 7. 2010

vznik členství: 29. 10. 2002

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 29. 10. 2002

zánik funkce: 20. 5. 2010

Františka Hrubína 742/3, Svitavy, Česká republika

Jan Jílek

Člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

vznik členství: 29. 10. 2002

Františka Hrubína 742/3, Svitavy, Česká republika

MUDr. Milan Nývlt

Předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 17. 5. 2006

vznik členství: 15. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2005

vznik funkce: 8. 2. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2005

M. Bureše 808, Polička, 572 01, Česká republika

Pavel Pásek

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2005

vznik členství: 8. 2. 2002

zánik členství: 29. 10. 2002

vznik funkce: 8. 2. 2002

zánik funkce: 29. 10. 2002

Za Zelenou Liškou 539/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Břetislav Vévoda

Člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2005 - Poslední vztah: 29. 12. 2005

vznik členství: 8. 2. 2002

zánik členství: 29. 10. 2002

Pod Viaduktem 9, Svitavy, 568 02, Česká republika

Ing. Pavel Pásek

Člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 15. 6. 2001

zánik členství: 8. 2. 2002

Riegrova 40, Polička, 572 01, Česká republika

MUDr. Milan Nývlt

Člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2002 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 15. 6. 2001

M. Bureše 808, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Josef Peterka

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 27. 3. 2002

zánik členství: 15. 6. 2001

Družstevní 3, Svitavy, 568 02, Česká republika

Ing. Antonín Rosenberg

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 17. 5. 2006

vznik členství: 27. 9. 2000

zánik členství: 31. 3. 2006

vznik funkce: 27. 9. 2000

zánik funkce: 31. 3. 2006

Šebetov 60, 679 35, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Rosenberg

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Šebetov 60, 679 35, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Hampl

Člen představenstva

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 27. 3. 2002

zánik členství: 15. 6. 2001

Komenského 21, Boskovice, 680 01, Česká republika

Jiří Vacek

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 27. 9. 2000

zánik členství: 8. 2. 2002

vznik funkce: 27. 9. 2000

Pohodlí 18, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vacek

Předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 14. 11. 2005

vznik členství: 27. 9. 2000

zánik členství: 8. 2. 2002

vznik funkce: 27. 9. 2000

zánik funkce: 8. 2. 2002

Pohodlí 18, Litomyšl, 570 01, Česká republika

JUDr. Vojtěch Popelka

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Suchý 37, 679 52, Česká republika

Jiří Vacek

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

Pohodlí 18, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vacek

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

Pohodlí 18, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Miroslav Trávníček

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

M.Pujmanové 8, Svitavy, Česká republika

Ing. Josef Pekárek

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1999 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

Peluškova 1347, Praha 9, Česká republika

Ing. Miroslav Trávníček

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1999 - Poslední vztah: 6. 4. 1999

M.Pujmanové 8, Svitavy, Česká republika

Ing. Pavel Brath

Předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1999 - Poslední vztah: 3. 9. 1999

Vašátkova 1011, Praha 9, Česká republika

Ing. Josef Pekárek

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 1998 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

Peluškova 1347, Praha 9, Česká republika

Ing. Pavel Jergl

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

Svatý Jiří 38, 565 51, Česká republika

JUDr. Petr Lachnit

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

Evropská 661/95, Praha 6, Česká republika

Ing. Václav Klejch

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

Lidická 903, Litomyšl, Česká republika

Ing. Tomáš Teplík CSc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Masarykovo nábřeží 37/18, Praha 1, Česká republika

Ing. Miroslav Trávníček

Předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 1995 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

M.Pujmanové 8, Svitavy, Česká republika

Ing. Miroslav Holovka

Člen představenstva

První vztah: 16. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Mečíkova 2892/12, Praha 10, Česká republika

Ing. František Oulehla

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Koclířov č.225, Česká republika

Ing. Jan Adámek

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Purkyňova 244, Svitavy, Česká republika

Jan Jílek

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 15. 4. 1997

Felberova 8, Svitavy, Česká republika

Ing. Miroslav Trávníček

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 10. 1995

M.Pujmanové 8, Svitavy, Česká republika

Miloš Janků

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 10. 1995

Vítějeves č. 40, Česká republika

Luboš Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 10. 1995

Sádek u Pol. 158, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva společně s předsedou představenstva.

od 12. 12. 2019

Člen představenstva může zastupovat společnost ve všech záležitostech samostatně.

do 12. 12. 2019 od 30. 6. 2014

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo společně vždy dva členové představenstva.

do 30. 6. 2014 od 24. 3. 2011

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, místopředsedové představenstva, nebo ředitel společnosti, který je zároveň členem představenstva.

do 24. 3. 2011 od 27. 3. 2002

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva, nebo ředitel společnosti, který je zároveň členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva, nebo ředitel společnosti, který je zároveň členem představenstva.

do 27. 3. 2002 od 3. 9. 1999

Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 3. 9. 1999 od 8. 1. 1998

Zastupování a podepisování : Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.

do 8. 1. 1998 od 1. 1. 1994

Další vztahy firmy ZZN Svitavy a.s.

Historické vztahy

Mgr. Norbert Nývlt

První vztah: 2. 3. 2011 - Poslední vztah: 24. 3. 2011

Smetanovo náměstí 20, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

AG MAIWALD a.s.

První vztah: 12. 11. 2015

Benátky 133, 570 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

AG MAIWALD a.s.

První vztah: 25. 6. 2012 - Poslední vztah: 12. 11. 2015

Benátky 133, 570 01

AG MAIWALD a.s.

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 25. 6. 2012

Benátky 133, 570 01

Akcionáři

AG MAIWALD a.s., IČ: 27481611

Česká republika, Benátky, 570 01

od 12. 11. 2015

AG MAIWALD a.s., IČ: 27481611

Česká republika, Benátky, 570 01

do 12. 11. 2015 od 25. 6. 2012

AG MAIWALD a.s., IČ: 27481611

Trstěnická 932, Česká republika, Litomyšl, 570 01

do 25. 6. 2012 od 24. 3. 2011

Mgr. Norbert Nývlt

Smetanovo náměstí 20, Česká republika, Litomyšl, 570 01

do 24. 3. 2011 od 2. 3. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 2. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 12. 2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 7. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 10. 1994

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).